Piispa: ”Perhesuunnittelu ei ole väärin Jumalan silmissä” – mutta rauhanyhdistyksellä se on synti


Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma korostaa, että ”kristitty perhe, joka turvautuu perhesuunnitteluun, ei tee mitään sellaista, joka olisi väärin Jumalan silmissä”. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen johtajat eivät piittaa piispan näkemyksistä.

Piispa_Luoma_SRK_ehkäisykielto_2

SRK:n puheenjohtaja Viljo Juntunen ja Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.

Ehkäisemättömyys on edellytys pääsylle iankaikkiseen elämään. SRK-lestadiolaisessa synnyttämispakossa on kyse lapsen hyväksikäytöstä hengellisessä mielessä, vanhempien taivaspaikan takaajina. Vl-papit opettavat kirkossa tätä oppia, piittaamatta Lutherista.

Piispa Luoma: Hengellisellä yhteisöllä ei ole oikeutta sanoa vanhemmille, kuinka suhtautua ehkäisyyn

Luoma pitää vanhempien mahdollisuutta päättää perhesuunnittelusta luovuttamattomana.

- Tällaisia ratkaisuja ei saa sitoa yhteisön hyväksyntään, huomauttaa piispa. Todennäköisesti piispa tarkoitta, että ei ole oikein ahdistella ja painostaa saati heittää asianomaiselle rakkaaksi tulleen yhteisön ulkopuolelle sellaista uskovaa, joka haluaa pienen perheen tai ei lainkaan lapsia.

Luoma lisää, että naisen näkökulma on silloin ratkaiseva, jos vanhempien kesken ei synny yksimielisyyttä kysymyksessä lasten määrästä ja tarvittavasta perhesuunnittelusta.

Luoman mukaan näin on siitä syystä, että mahdollinen raskaus koskee ennen kaikkea naista, ja kysymys on hänen voimavaroistaan ja terveydentilastaan.

Tapio Luoma  käsitteli lestadiolaisuuden ehkäisemättömyyden vaatimusta ja Vuokko Ilolan ja Aila Ruohon tuoreen kirjan Usko, toivo ja raskaus herättämää keskustelua puheessaan Espoonlahden seurakunnan piispantarkastuksessa.

- Millään hengellisellä yhteisöllä ei siis ole oikeutta sanoa vanhemmille, mikä on perheen oikea koko, tai kuinka heidän tulisi suhtautua perhesuunnitteluun, piispa painotti.

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen johto puolestaan on ilmoittanut suorasanaisesti, että herätysliikkeessä ei ole tarkoitus luopua ehkäisykielto-opetuksesta. Perhesuunnittelu on edelleen syntiä. Uskovaisen tulee ”ottaa vastaan kaikki lapset”, millä tarkoitetaan sitä että kristityn naisen tulee olla valmis tulemaan raskaaksi koko hedelmällisen elämänvaiheensa ajan.

Käytännössä tämä merkitsee, että kristityn naisen tulee alistua seksiin ilman mitään ehkäisyä.

Kirkko kohtaa yhä useammin kritiikkiä siitä, että se pitää helmoissaan herätysliikettä, joiden jäsenet kohdistavat omaan väkeensä henkistä ja myös fyysistä väkivaltaa. Sillä mitä muuta naisten alistaminen tulemaan raskaaksi vastoin hänen omaa tahtoaan on?

SRK:n oppi: Ehkäisyyn turvautuva kristitty on luopunut uskostaan Jumalaan

Ehkäisemättömyyteen sitoutuminen (eli rajoittamaton lisääntyminen) ei ole vanhoillislestadiolaisessa uskossa mikä tahansa ”elämäntapa”, vaan lasten synnyttäminen katsotaan vl-uskossa opilliseksi kysymykseksi. Näin ovat julkisuudessa todenneet SRK:n vastuuhenkilöt ja monet puhujat, esim. rovasti Seppo Lohi ja SRK:n aiempi pääsihteeri, puhuja Tuomas Hänninen. Asiasta muistutetaan säännöllisesti SRK:n julkaisuissa.

- Kysymys on uskonopillinen: otetaanko luomistyö Jumalalta omiin käsiin. Lestadiolaisilta vaaditaan rohkeutta elää toisin kuin valtaosa ympäristön ihmisistä, Lohi sanoi. – Seppo Lohi, Kotimaa-lehti 3.7.2008.

- Jumalan kaikkivaltius elämän antajana ja sen ylläpitäjänä on uskonopillinen kysymys. – SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen, Vantaan Lauri 19.9.2013.

- Syntyvyyden sääntelemättömyys on Raamatun luomiskertomuksen ja ensimmäisen uskonkappaleen pohjalta nouseva uskonkuuliaisuuden asia. Opillisia asioita ei voi muuttaa. – Puhuja, teologian ja filosofian maisteri Tuomo A. Komulainen (Pohjolan Sanomat 9.2.2014.)

- Mitkä tahansa keinot syntyvyyden säännöstelemiseksi on nähty aina synniksi Jumalan valtakunnassa. (Päivämies, 12.5.2005, pääkirjoitus.)

SRK:n kannanottojen mukaan opetetaan, että  mikäli luovuttaisiin ehkäisykiellosta, silloin luovuttaisiin uskontunnustuksen ensimmäisestä uskonkohdasta,. ”Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen…”

SRK:n tulkinta uskontunnustuksesta on selvästi uskonpuhdistajamme Martti Lutherin opetuksen vastainen. Tunnustuskirjojen vastainen. Luther toteaa Isossa Katekismuksessa uskontunnustuksesta:

Uskontunnustuksessa on siis Jumalan koko olemus, tahto ja kaikki teot kuvattu sinulle erittäin osuvasti, lyhyin mutta runsassisältöisin sanoin. – – Uskontunnustus on aivan toisenlainen oppi kuin kymmenen käskyä. Käskyt kyllä opettavat, mitä meidän pitää tehdä, mutta uskontunnustus sanoo, mitä Jumala tekee ja antaa meille. – Iso Katekismus: uskontunnustus.

(Suosittelen lukemaan tästä blogista Eetu Putkiperhon kirjoituksenUsko ja lasten saaminen Jumalan sanan valossa”.)

SRK:n opin mukaan se joka ehkäisee, on rikkonut uskontunnustusta vastaan ja luopunut uskosta Jumalaan. Tämä on pelottelua, joka tehoaa moniin lestadiolaisiin. Monet heistä eivät tunnetusti itse ole perehtyneet siihen, mitä Raamattu ja luterilainen kristinoppi opettavat.

Kymmenet tuhannet suomalaiset naiset vailla ihmisoikeuksia

Ruoho_Ilola_Kansi PRuohon ja Ilolan kirja on vihdoin saattanut entistä selvemmin monien suomalaisten tietoisuuteen sen, että vl-opin ehkäisykielto on kirkkomme opetuksen vastainen ja aiheuttaa kärsimystä sekä altistaa lapset väkivallalle.

Sellaisetkin suomalaiset, joita uskonnot eivät ole koskaan kiinnostaneet, ovat nyt havahtuneet siihen, että  ensimmäisenä maailmassa naisille äänioikeuden sallineessa isänmaassa elää edelleen kymmeniä tuhansia naisia vailla ihmisoikeuksia. Vailla oikeutta tehdä itse ratkaisuja seksuaalisuuteen, raskaaksi tulemiseen  ja perheen kokoon liittyvissä kysymyksissä.

Sadat tuhannet suomalaiset tuntevat nyt vl-liikkeen yhteisöllisen paineen ja lasten synnyttämisopin ongelmat sekä yksilöiden että perheiden näkökulmasta.

Milloin tämä tieto pidemmällä aikavälillä saa aikaan parannuksia ainakin kaikkein puolustuskyvyttömimpien kohdalla, sen aika näyttää.

Mitä tekee kirkko?

Ihmiset ovatkin nyt havahtuneet kysymään, miten oppi lasten synnyttämisen velvoitteesta ja ehkäisyn synnillisyydestä on edes mahdollinen omassa luterilaisessa kirkossamme.  HS_otsikko_8.9.2014_2Color

Miten on mahdollista, että tällainen opetus on kirkossa vaieten hyväksytty, vuosikymmenien ajan? Opetus, jota vanhoillislestadiolaiset levittävät myös lähetystyössään Afrikan köyhien perheiden keskuudessa. Opetus, jonka juurruttamista lasten ja nuorten mieliin kirkko itse aktiivisesti tukee, myöntämällä SRK:lle aina yhä uudelleen oman rippikoululuvan. 

Näin vl-yhteisö pystyy siirtämään vahingollisiksi todetut ja luterilaisen kristinopin vastaiset opetuksensa seuraaville sukupolville – kirkkomme auktoriteetin siunaamana.

lahetystyo_1

Arkkipiispa ja kirkon muu johto ei olekaan säästynyt kritiikiltä. Yksi esimerkki tässä:

Tuntuu sietämättömältä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää helmoissaan herätysliikettä, joiden jäsenet kohdistavat omaan väkeensä henkistä väkivaltaa.

Vanhoillislestadiolaisten kohdalla voisi puhua jo fyysisestäkin väkivallasta, sillä mitä muuta naistan alistaminen synnytyskoneiksi on?

Kuulin juuri yhden opillisen perustelun sille, miksi vanhoillislestadiolaisnaisten pitäisi synnyttää niin monta lasta kuin pystyvät. Tämän opin mukaan taivaassa on etukäteen määrätty kullekin naiselle hjänen lapsensa. Jos nainen kieltäytyy synnyttämästä kaikkia näitä lapsia – esimerkiksi käyttämällä ehkäisyä – pahimmassa tapauksessa hän joutuu synnyttämään syntymättömät lapsensa kadotuksen piinassa.

Ehkäisyn käyttäminen on siis vakava synti, Jumalan suunnitelman toteuttamisen estämistä.

Miten tällaista oppirakennelmaa voidaan katsella kansankirkossamme?” – Kolumnisti Mynthon-mies, Vihreä Lanka 3.10.2014. 

raamattu1.r

Piispa Tapio Luoma: Kirkon opetuksen mukaan jokaisella syntyvällä lapsella tulee olla oikeus olla odotettu ja toivottu

– Lähtökohtana on se, että jokaisella syntyvällä lapsella on oikeus olla odotettu ja toivottu, toteaan Tapio Luoma.

Piispa pitää vanhempien mahdollisuutta päättää perhesuunnittelusta luovuttamattomana. Myös silloin kun vanhemmat itse haluavat suuren perheen. Yleinen mielipide yhteiskunnassa ei saa myöskään syyllistää niitä vanhempia, jotka itse toivovat suurta perhettä.

– Suuri perhe on upea asia, jos vanhemmat itse haluavat sellaisen, Luoma on huomauttanut.

Lapsen hengellinen hyväksikäyttö on sairasta itsekkyyttä

Lisäksi on hyvä muistaa se Jeesuksen sana, joka löytyy Raamatusta. Raamatussa ehkäisyä ei kielletä, vaan todetaan nimenomaan, että ihmislapseksi synnytään ihmisen tahdosta luonnollisen siittämisen ja syntymisen kautta, mutta Jumalan lapseksi synnytään Jumalan tahdosta Pyhän Hengen voimasta  uudestisyntymisen kautta. (Joh. 1:13; 1. Piet.1:23.)

Jumalan valtakunta ei siis todellakaan ”kasva sisältäpäin”, kuten seurapuhujat ovat vuosikymmenet aivan Raamatun vastaisesti opettaneet.

Sen sijaan, lapsi on Raamatun mukaan uskon vertauskuva asennoitumisessaan. Lapsen elämänasenne on meille malli siitä miten vapaasti ja luonnollisesti uskovina saamme, lapsen tapaan, ottaa vastaan Jumalan armon ja anteeksiannon omalle kohdallemme.  Toiseksi lapsi on suurin ja arvokkain Jumalan valtakunnassa,  Jumalan antama lahja, jota arvostetaan ja rakastetaan ja jolle ei ole lupa aiheuttaa mitään vahinkoa.

itku 2 PLapsi ei siis Raamatun mukaan ole vanhemmille mikään pakolla ”vastaanotettu” riesa, joka vanhempien pitää aina pitkin hampain suostua ”ottamaan vastaan”, jotta vanhemmat itse ansaitsisivat paikan taivasten valtakunnassa.

SRK-lestadiolaisessa synnyttämispakossa on kyse lapsen hyväksikäytöstä hengellisessä mielessä. Lasten synnyttämisestä on tehty työkalu, jolla aikuinen kampeaa itsensä taivaaseen.

Julmempaa lapsen välineellistämistä ja sairaampaa hengelliseksi naamioitua itsekkyyttä on vaikea kuvitella. (Jos ei lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä oteta lukuun.)

Sopiiko kirkossa opettaa näin?

Ilolan ja Ruohon kirjasta noussut keskustelu on nostanut pintaan kysymyksen, miksi piispat eivät puutu vl-liikkeen ehkäisykieltoon, jota lestadiolaiset pitävät kristinuskon keskeisenä opillisena kysymyksenä. Näinollen käsitys kristinopista on kirkossa varsin ristiriitainen, kun toista sataa lestadiolaista pappia opettaa kirkkomme linjausten vastaisesti.

Piispa_Tapio_Luoma_2Voiko kirkossa tosiaan opettaa mitä hyvänsä mielivaltaista ja Raamattuun perustumatonta oppia, ilman että kirkosta ja kristinopista vastuulliset tahot puuttuvat asiaan?  Kirkkomme palveluksessa työskentelevät vanhoillislestadiolaiset papit jotka ovat sitoutuneet oman liikkeensä, käytännössä SRK:n, opillisiin linjauksiin.

Tähän piispa Luoma ei anna suoraa vastausta.

– Minusta kyse on ennen kaikkea siitä, ketä ihmiset pitävät hengellisenä auktoriteettinaan. Kuten tunnettua, sellaisina pidetään monia muitakin vaikuttajia kuin vain esimerkiksi piispoja, Luoma sanoo.

Piispan mukaan olennaista on se, että vanhoillislestadiolaiset olisivat itse tarkkoja siitä, kenet he hyväksyvät hengelliseksi auktoriteetiksi. Kyse on sananjulistajan ja kuulijoiden vuorovaikutuksesta.

- Vastuu ei ole vain julistajilla, vaan myös kirkkokansalla, joka ottaa opetusta vastaan, Luoma sanoo. Näinhän asia on opetettu jo Uudessa testamentissakin. ”Koetelkaa kaikki…” Tämä ei valitettavasti vanhoillislestadiolaisuudessa tule kysymykseenkään.

Piispa Luoma on tietenkin oikeassa korostaessaan kuulijan vastuuta, että jokainen kristitty on todellakin itse vastuussa sen arvioimisessa, millaista hengellistä opettajaa ja oppia hän seuraa ja pitää oikeana, raamatullisena, ja kristillisenä.

Vanhoillislestadiolaiset eivät yleensä itse ole tutustuneet Raamatun ja kristinopin opetuksiin. Siten useimmilta heiltä puuttuvat kyvyt arvioida itsenäisesti rauhanyhdistyksen puhujien opetuksia. Valtaosa noin tuhannesta SRK:n puhujasta on maallikoita, vailla mitään teologista koulutusta. Lisäksi puhujien puheiden arvostelu on liikkeessä kiellettyä. Piispan kehotus arvioida sananjulistajia ei ole rauhanyhdistyksellä mahdollista.

*       *       *

Ajattelemisen aihetta antoivat: Daniel, ja piispa Tapio Luoma Tapio Kylätaskun artikkelissa.

Taneli Kylätasku: Piispa Luoma: Ehkäisystä päättäminen on perheen sisäinen asia. Kotimaa24 26.09.2014.

*       *       *

Lue lisää aiheesta:

Anna: Vanhempamme purkivat uupumuksensa lapsiin

Anonyymi puhuja: Vanhoillislestadiolaisesta ehkäisyyn liittyvästä opista. Kotimaa24, Anonyymiblogi 23.10.2014.

Dosentti Kotimaassa: Herätysliikkeet käenpoikia kirkossa. Esko M. Laineen ajatuksia. 23.6.2012.

Eetu: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten”

Eetu: Usko ja lasten saaminen Jumalan sanan valossa

Ensio: Puhujienkokouksessa aika luopua ehkäisykiellosta ja pyytää anteeksi

Etniset vanhoillislestadiolaiset

Ex-vl isä: Vl-yhteisön säälimätön paine

Sari Helin: Miksi lestadiolaisten ihmisoikeusrikokseen ei puututa? YLE 17.9.2014.

Johanna Hurtig:   Väki ja väkivalta – uskonnollinen yhteisö väkivallan ratkaisijana. Teologia.fi-sivusto, 15.09.2014.

Vuokko Ilola: Allekirjoittanutta on oikaistu :) uusinta tietoa vl-ehkäisypolitiikasta. Blogikirjoitus 8.1.2012.

Kapu: Lääkärin kanta: Vl-yhteisö oikeudelliseen vastuuseen ehkäisykielto-opista

Pirkko Kiviluoto: Ehkäisykielto polkee ihmisoikeuksia. Helsingin Sanomat 9.9.2014.

Korpijaakko: Puhe murhasta kääntyi puheeksi seksin pyhyydestä ja sukusolujen oikeuksista

Taneli Kylätasku: Piispa Luoma: Ehkäisystä päättäminen on perheen sisäinen asia. Kotimaa24 26.09.2014.

Layman: Lestadiolaiset papit kirkossa: asemia, valtaa ja pelkkää feikkiä?

M4 Sherman: Luomiskertomuksen sanoma

Maria: En alkaisi tätä rumpaa uudestaan

Palautetta kirjastamme. Hitaita Raapaisuja -blogi 29.9.2014.

Peltonen: Alustaja rauhanyhdistyksellä: Uskovaisen ei sovi lapsia sääliä

Aila Ruoho ja Vuokko Ilola: Usko, toivo ja raskaus: vanhoillislestadiolaista perhe-elämää. Jyväskylä: Atena, 2014.

SRK:n julkilausuma: ehkäisykiellon perustelu uskontunnustuksella (SRK 27.6.2009, Seppo Lohi)

Torvi: Usko, toivo ja raskaus. Blogikirjoitus 15.10.2014.

Tuupovaaran Tuula: Palkittu Pauliina Rauhala: Rehellisyyden kaipuu tuo rohkeuden

Työssäkäyvä vl-äiti: Mistäkö sen tietää, onko äiti väsynyt?

Joni Valkila: Vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellon eettisyys ja yhteisöstä irtaantuneiden määrä.  Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 1, 2013.

Uskovainen: Perheenäiti: Tunnen itseni höynäytetyksi

Vanhoillislestadiolainen aviopari: Kenellä on valta päättää naisen kehosta? Helsingin Sanomat 14.6.2012.

 

3 kommenttia

Filed under 2010-luku, ahdistus, äitiys, ban of birth control, ehkäisykielto, erehtymättömyys, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, identiteetti, ihmisarvo, ihmisoikeudet, isyys, Jumalan sana, kaksoisviestintä, kannanotot, katolinen kirkko, kiellot, kirkko, kontrollointi, kristinoppi, laestadianism, lapset, lisääntyminen, normit, norms, omatunto, opilliset kysymykset, painostaminen, pelastus, pelko, pelot, perhe, puhujat, Raamattu, raskaudenpelko, rauhanyhdistys, retoriikka, sananjulistajat, SRK ry., SRK:n johtokunta, sukupuolijärjestelmä, suurperhe, syyllistäminen, ulossulkeminen, uskon perusteet, vallankäyttö, väkivalta

Anteeks, Jeesuksen nimessä ja veressä


- Lapsi on suurin Jumalan valtakunnassa. – Päivämies-lehden hartauskirjoitus.

Espoo_1_HS_2014 … Lue koko artikkeli…

1 kommentti

Filed under Uncategorized

Piispa Matti Repo: Miten teidän Vain-Me-Pelastumme -opin kanssa oikein on?


-Onko pelastusta lestadiolaisen synninpäästön ulkopuolella? kysyy Tampereen piispa Matti Repo. Piispa teki kysymyksen puheessaan Tampereen rauhanyhdistyksellä . – ”Tampereen Rauhanyhdistyksen Matti Repopuheenjohtaja Eero Pellikka lausui Aamulehden haastattelussa, että ”tämän uskon ulkopuolella ei ole pelastusta”.  Vanhoillislestadiolaisuuden sisäpuolella on monia, jotka toivovat seurakuntaopin avointa käsittelyä ja läheisempää hengellistä suhdetta kirkon kanssa. Selkeästi piirretty pelastuvien joukon turvallinen raja voi muuttua muuriksi, jonka sisäpuolella ihminen voidaan alistaa … Lue koko artikkeli…

20 kommenttia

Filed under armo, ehkäisykielto, elämäntapa, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, hoitokokoukset, itsesensuuri, johtokunta, Jumalan sana, kaksoisviestintä, kannanotot, kiellot, kirkko, kontrollointi, kristinoppi, laestadianism, luterilaisuus, nettikeskustelu, nuoret, opilliset kysymykset, painostaminen, pelastus, pelko, pelot, perhe, puhujat, Raamatun tulkinta, rauhanyhdistys, retoriikka, sananjulistajat, seurakuntaoppi, sielunhoito, spiritualiteetti, suvaitsevaisuus, syntien anteeksiantamus, syrjintä, syyllistäminen, tulevaisuus, tuomitseminen, tutkimus, ulossulkeminen, vallankäyttö, väkivalta, yhteisöllisyys

TV 2 • Silminnäkijä: Tavoitteena taivaspaikka


Silminnakija_1

Millainen on tämä evankelisluterilaisen kirkon suurin herätysliike, jonka piiristä on noussut säännöllisesti vakavia ongelmia ja viitteitä siitä, että liikkeen sisällä kohdellaan ihmisiä huonosti? TV2:n ohjelma Tavoitteena taivaspaikka käsittelee vanhoillislestadiolaisuutta, ja se lähetetään torstaina 16.10.2014 klo 20. Ohjelma on katsottavissa 14.1.2015 asti.

Kokeneen puhujan ulosheitto

Erkk_Hurtig_1

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen ytimessä on kuuliaisuus. Se merkitsee yksille turvaavaa yhteisöllisyyttä ja toisille ahdistavaa vankilaa. Liike jakaa ihmiset meihin ja muihin. Muihin joutumisen hinta on kova. Se merkitsee sulkemista yhteisön ulkopuolelle.

Kun lasten hyväksikäyttörikosten salaamisesta tihkui tietoa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen sisällä, kahdentoista lapsen isä ja rauhanyhdistyksen seurapuhuja Erkki Hurtig vaati herätysliikettä selvittämään tapausten taustat … Lue koko artikkeli…

17 kommenttia

Filed under arvot, bans, ehkäisykielto, elämäntapa, erehtymättömyys, eristäminen, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, homoseksuaalisuus, kannanotot, kasvatus, kiellot, kirkko, kontrollointi, kulttuurikiellot, kuuliaisuus, lapset, lähihistoria, normit, norms, nuoret, Olavi Voittonen, opilliset kysymykset, painostaminen, pedofilia, pelastus, perhe, politiikka, puhujat, rauhanyhdistys, retoriikka, sananjulistajat, sananvapaus, seksuaalivähemmistöt, seurakuntaoppi, seurat, SRK ry., SRK:n johtokunta, suurperhe, televisio, televisiokielto, ulossulkeminen, uskon perusteet, vallankäyttö, yhteisöllisyys, yhtenäisyys

Johanna Hurtigille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto


Tutkijatohtori Johanna Hurtig Johanna Hurtig, Helsingin yliopisto. - Kuva: Tapani Romppainen.

Tutkijatohtori  Johanna Hurtig, Helsingin yliopisto. – Kuva: Tapani Romppainen.

Lasten hyväksikäyttöä vanhoillis-lestadiolaisessa yhteisössä tutkinut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Hurtig on saanut jälleen huomattavan tunnustuksen.

Uusin tunnustus tuli korkealta valtion taholta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 24.9.2014 Hurtigille tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon hänen teoksestaan Taivaan taimet – Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Teos ilmestyi … Lue koko artikkeli…

3 kommenttia

Filed under arvot, Conservative Laestadianism, eettisyys, erehtymättömyys, forbidden things, hengellinen väkivalta, insesti, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, kannanotot, keskustelu, keskusteluilmapiiri, lapset, lähihistoria, leimaaminen, vallankäyttö, väkivalta

Vastaa puolivakavaan kalluppiin!


Mitä tapahtuu todella tässä ja nyt, elävässä uskossa? Mitä itse ajattelen, ”oikeesti”? Luulo ja huhut toinen toisistamme ei ole tiedon väärtti.

Miten elää eli kuinka uskon ihanteet ja tosielämä kohtaavat tässä uskossa, no, aikuisten oikeesti. Ollaan uskomassa, ja mikä on todellisuudessa mahdollista.Mäkilä_Kaksi_Naamiota

Justiina-blogistilla on avoimesti vastattava kysely käynnissä.

Otapa ja laita vastaten hänen blogissaan seuraaviin kysymyksiin. Kysymykset ovat hyviä. Samalla seuraat mitä muut ovat näistä jutuista tuumineet ja kokeneet. Voit kommentoida. Justiina vastaa itsekin.

Hän on itse asiassa pohdiskellut aiheita useammassakin postauksessaan. Asiallinen blogi!

Siispä asiaan:

”Keskustelujen innoittamana kyselen teiltä nyt puoliksi vakavissani joitakin juttuja vl-piireissä eläviin ihmisiin ja asioihin liittyen. Vastailen itse sitten myös oman kokemukseni perusteella.”

1. Monenko vl-henkilön tiedät käyttävän ehkäisyä ilman ”syytä”?
2. Kuinka monella vl:lla on kotonaan televisio … Lue koko artikkeli…

6 kommenttia

Filed under 2010-luku, ban of birth control, ban of television, bans, concept of sin, ehkäisykielto, elämäntapa, erehtymättömyys, etniset vanhoillislestadiolaiset, forbidden things, hengellinen väkivalta, hoitokokoukset, insesti, kaksinaismoralismi, kaksoisviestintä, keskusteluilmapiiri, kiellot, kontrollointi, kulttuurikiellot, kuuliaisuus, mielenterveys, normit, norms, omatunto, opilliset kysymykset, painostaminen, pedofilia, rahoitus, rauhanyhdistys, retoriikka, sananvapaus, seksuaalivähemmistöt, syntilista, totteleminen, väkivalta, yhteisö, yhteisöllisyys, yhtenäisyys

Anna: Vanhempamme purkivat uupumuksensa lapsiin


Ilman uskoa Jumalaan emme rohkenisi ottaa lapsia vastaan elämäntilanteeseen katsomatta. –  Kodin hyvinvointi. Toimittanut Ari-Pekka Palola. Kirjan julk. SRK 2012.

Anna kertoo lapsuudestaan videolla, haastattelijana toimittaja Sari Helin.  http://www.iltasanomat.fi/perhe/art-1288740355612.html

Anna kertoo lapsuudestaan videolla, haastattelijana toimittaja Sari Helin.
http://www.iltasanomat.fi/perhe/art-1288740355612.html

Vanhempien uskovaisuus ei takaa sitä, että heillä aivan aina ja joka kerta olisi kyky ja aito halu ryhtyä huolehtimaan jälleen uudesta lapsesta, varsinkin jos perhe on jo kasvanut liki vuosittain ja on jo suuri.

Tähän on erityisesti puhujien syytä herätä ja katsoa tosiasioista silmiin. Vastuu on tietenkin meillä vanhemmilla, mutta Jumalan sanan julistajina ja Raamatun tuntijoina teillä on … Lue koko artikkeli…

4 kommenttia

Filed under arvot, äitiys, ban of birth control, bans, Conservative Laestadianism, eettisyys, ehkäisykielto, eroaminen uskosta, iankaikkinen elämä, isyys, lapset, lapsuus, mielenterveys, opilliset kysymykset, painostaminen, perhe, suurperhe, vallankäyttö, väkivalta