Ehkäisykiellosta on muodostunut tabu


”Ehkäisy on jokaisen vanhoillislestadiolaisen oikeus”, kirjoittaa Maria Saari Helsingin Sanomien Sunnuntaidebatissa 5.4.2009. Hän puuttuu monien avioparien ja erityisesti naisten kokemaan yhteisön muiden jäsenten harjoittamaan painostamiseen lapsiasiassa.

 

Hän viittaa myös puhujien ja Päivämiehen kirjoittajien ehkäisykysymyksessä käyttämään hämärään retoriikkaan, joka mahdollistaa naisten enemmän tai vähemmän suoran syyllistämisen ja yhteisön kollektiivisen manipuloimisen.

 

Saari nostaa esiin myös kysymyksen vallasta ja naisen asemasta vl-liikkeessä. Ehkäisykiellosta päättäneet ja sitä ”Jumalan tahtona” julistaneet henkilöt ovat ja ovat aina olleet aina miehiä.  Enempää SRK:n  johdossa kuin sananjulistajienkaan joukossa ei ole lainkaan naisia. ”Miessaarnaajien keho ei tule koskaan olemaan vaarassa liian monien keisarileikkausten vuoksi. He voivat huoletta tehdä elämässään suunnitelmia yhdeksää kuukautta pidemmälle. Lestadiolaisnaisten todellisuus on toinen.”

 

Ehkäisykielto ei ole kuulunut aina lestadiolaisuuteen, toteaa Saari. Saaren mukaan ehkäisykiellon noudattamisen ei ole nykypäivänä myöskään täysin yksiselitteistä, vaan asiasta esiintyy liikkeen sisällä erilaisia näkemyksiä. ”Nuorten ja myös vanhempien perheiden keskuudessa on myös ehkäisyä käyttäviä lestadiolaisia. Liike ei siis ole niin yksiääninen kuin sen äänitorvina esiintyvät usein haluavat väittää.”

 

Lopuksi Saari esittää, että herätysliikkeen tulee jatkossa osoittaa selväsanaisesti tukensa ehkäisyä tarvitseville perheille, osoittaakseen että liike kantaa tässä asiassa aidosti vastuunsa.

 

Maria Saari on helsinkiläinen kustannustoimittaja ja oman määritelmänsä mukaan ”etninen vanhoillislestadiolainen”.

 maria-saari

”Ehkäisy on jokaisen vanhoillislestadiolaisen oikeus”

Helsingin Sanomat, Sunnuntaidebatti 5.4.2009, D6

Keskustelu vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellosta on paljastanut vaiettuja kokemuksia siitä, että lestadiolaisten yhteisö painostaa suurperheen hankkimiseen. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros huomautti taannoin, että yksikin ulkopuolisesta paineesta kärsivä perhe on liikaa. Outoa kyllä, vanhoillislestadiolaiset esittävät tällaisia ajatuksia julkisesti harvoin, vaikka ongelma on yleinen.

Ehkäisykielto ei ole aina ollut osa lestadiolaisuutta. Tiukka linja on muotoiltu vasta 1960-luvulla, kun ehkäisy yleistyi. Vuoden 1967 puhujainkokouksessa lapsirajoitus kaikissa muodoissaan luokiteltiin synniksi.

Myöhemmin lestadiolaisten päälehden Päivämiehen kirjoituksissa linja on ollut sama tai jopa tiukempi.

Asia on hengellistetty niin, että se luokitellaan jopa uskonkysymykseksi: ehkäisyn välttämistä pidetään osoituksena siitä, että ihminen uskoo oikealla tavalla. Samaan aikaan liikkeessä kuitenkin opetetaan, ettei teoilla pääse taivaaseen.

Ei ole ihme, että toisin ajattelevat pitävät ajatuksensa omana tietonaan. Vaikka ehkäisy terveydellisistä syistä nykyisin varovaisesti hyväksytään, ehkäisykiellosta on muodostunut liikkeessä tabu, jolla on joskus traagisia seurauksia.

Ehkäisykielto muotoillaan usein käänteisesti: sanotaan, että uskovaisina ”haluamme ottaa kaikki lapset vastaan”. Tämän vuoksi moni lestadiolainen sanoo, ettei kyse ole kiellosta. Kuitenkaan ehkäisyä ei juuri kannateta julkisesti, vaan asiasta puhutaan peittelevin sanakääntein.

Hämärretyssä kielenkäytössä on monia ansoja.

Lestadiolaista oppia linjaavien miessaarnaajien keho ei tule koskaan olemaan vaarassa liian monien keisarileikkausten vuoksi. He voivat huoletta tehdä elämässään suunnitelmia yhdeksää kuukautta pidemmälle. Lestadiolaisnaisten todellisuus on toinen. Toki ehkäisykielto ahdistaa yhä useampia miehiäkin.

Keskustelua ehkäisystä estetään tehokkaasti esittämällä se ”uskossaan langenneiden” tai entisten lestadiolaisten katkeruuden osoitukseksi. Tehokas hiljentämiskeino on sekin, että keskustelijat leimataan eriseuran siemenen kylväjiksi eli hengellisesti harhautuneiksi.

Juuri näin syyllistäminen toimii. Ongelmia nähdään olevan vain yksittäisillä ihmisillä, eikä niitä tunnisteta yhteisön tuottamiksi. Monet haluavat rajata mielipiteiltään poikkeavat yksilöt yhteisön ulkopuolelle. Internetin keskustelupalstoilla lestadiolaiset huomauttelevat, miten ”aina voi lähteä, jos ei yhteisö kiinnosta”.

Tällainenko on jäsenistään huolta pitävä seurakunta?

Vanhoillislestadiolaisuus on myös etninen yhteisö, ei pelkästään uskonnollinen. Liikkeen jäsenten perhe ja suku ovat usein läpikotaisin lestadiolaisia.

Pelko yhteisön ulkopuolelle joutumisesta voi olla niin voimakas, ettei yhteisön normeja uskalleta rikkoa – edes silloin, kun on kyse omasta terveydestä. Kun suhtautumisesta lastensaantiin on tehty lähes taivaaseen pääsyn ehto, on ajattelutavasta vaikea irtautua, vaikka sen raamatulliset perusteet ovat kyseenalaiset.

Lasten synnyttämistä on pidetty niin tärkeänä, että se tuntuu menevän jopa lähimmäisenrakkauden edelle. Esimerkiksi omaisuuden keräämisen välttäminen tai ympäristöstä huolehtiminen eivät ole saaneet vastaavaa jalansijaa lestadiolaisuudessa, vaikka niistäkin puhutaan Raamatussa.

Ihmisoikeusliiton kannanotto on ollut arvokas nostaessaan esiin vaietun ehkäisykysymyksen. Koska ehkäisyyn liittyvä painostaminen on syntynyt lestadiolaisen yhteisön sisällä, ongelma on ratkaistava yhteisön sisällä.

Uskonnollisen liikkeen ei ole välttämätöntä hyväksyä kaikkea, mitä sen yksittäiset jäsenet hyväksyvät. Jos ihmisten arjen ja yhteisön julistuksen välinen ero kuitenkin kasvaa kovin suureksi, virallinen totuus ei kohtaa ihmisten arkipäivää. Moni vanhoillislestadiolainen erottaakin nykyään yhä useammin selvästi toisistaan oman ajattelunsa ja virallisiksi miellettyjen tahojen liturgian.

Suurperhe ei tietenkään ole kaikille lestadiolaisille ongelma, eivätkä kaikki lestadiolaisnaiset ja -miehet ole uhreja tai alistettuja. Monelle suurperhe on aito valinta, joskin kulttuurin tukema piirre, kuten joulun vietto kristityille.

Lestadiolaisten kattojärjestön SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen on puolustanut ehkäisykantaa uskonnonvapaudella. Se on hämärtävää: hän antaa ymmärtää, että lestadiolaiset haluaisivat yhtenä joukkona säilyttää vapautensa suurperheisiin.

Todellisuudessa ehkäisykieltoa kannattavat lähinnä vanhoillislestadiolaisten vanhoillisimmat jäsenet. Nuorten ja myös vanhempien perheiden keskuudessa on myös ehkäisyä käyttäviä lestadiolaisia. Liike ei siis ole niin yksiääninen kuin sen äänitorvina esiintyvät usein haluavat väittää.

SRK:n pääsihteeri Aimo Hautamäki antaa luvan ehkäisyyn terveydellisistä syistä. ”[Lääkäreiden] lääketieteen näkökulmasta antamiin – – arviointeihin tuskin kukaan vanhempi suhtautuu väheksyvästi”, hän kirjoittaa Päivämies-lehdessä. Medikalisoimalla ehkäisyn Hautamäki välttää ottamasta kantaa vanhempien henkiseen hyvinvointiin.

Ehkäisyn käyttäminen omantunnon syistä on jokaisen lestadiolaisen oikeus ilman sen kummempia selityksiä. Tiukkojen kannanottojen jälkeen lestadiolaisten olisi syytä kantaa vastuu ja selväsanaisemmin tukea ehkäisyä tarvitsevia perheitä.

MARIA SAARI

Kirjoittaja on kustannustoimittaja ja etninen lestadiolainen.

Aiheesta muualla:

mari-ja-rebekka

Voimala, TV1: lestadiolaisäitien synnytyspakko

TV:n Suomi-Express-dokumentti ehkäisykiellosta

Lääkärit huolissaan vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellosta MTV3 21.1.2009

Pekka Mikkola: Olavi Voittosen haastattelu Kalevassa 22.3.2009 ”Tunnen kyllä elämän rosot”

Voittosen Kaleva-haastattelu kokonaisuudessaan Hakomajassa

Kristiina Kouros: Uskonnonvapaus ei ole yksinäinen saareke. Helsingin Sanomat 25.2.2009.

Aimo Hautamäki, Päivämiehen pääkirjoitus 29.1.2009.

Antti Ämmälä:  Uskonnon rooli perhesuunnittelussa hiipuu. Helsingin Sanomat 17.4.2010.

Advertisement

9 kommenttia

Kategoria(t): ehkäisykielto, etniset vanhoillislestadiolaiset, Helsingin Sanomat, Ihmisoikeusliitto, kiellot, manipulointi, naisen asema, nettikeskustelu, painostaminen, perhe, retoriikka, syyllistäminen, uskon perusteet, vastuullisuus, yhteisö

9 responses to “Ehkäisykiellosta on muodostunut tabu

 1. Helmi35

  Sairaana ei tarvitse ottaa raskautta vastaan. Ehkäisy on paikallaan, kun kyse on sairauden hoitamisesta. Eli siis jos raskaus olisi riski naisen terveydelle. Tämä on ollut Voittosenkin haastatteluissa selvästi sanottuna.

  • Omaelämä

   Omassa elämässä on lapsiasia ollut monella lailla kriittinen. Olen päätynyt samalle kannalle, kuten nimimerkki ”Maria” muotoili Mopin palstalla hirveen hyvin: ”… olen sitä mieltä, ettei oman elämänsä suurissa kysymyksissä voi loputtomiin nojata toisten näkemyksiin, vaan kaikesta on loppujen lopuksi ihan itse vastuussa. Jos esim. jokin uskoon liitetty asia tuntuu pelkästään ulkoiselta pakolta, niin onko siihen mitään syytä mennä? … Oman logiikkani mukaan ehkäisykysymys on ongelma niille, jotka pitävät sitä ehdottomana omantunnonkysymyksenä, mutta jotka joutuvat perheen kasvamisen takia tavalla tai toisella lähes ylivoimaisiin vaikeuksiin – ja eivät siis edellä mainitusta syystä näe mitään vaihtoehtoja tilanteelleen.” – Tätä paremmin ei asiaa voi kuvata!

 2. Kaitsu

  Minusta kirkon ei pitäisi hyväksyä piirissään toimivalta yhteisöltä tällaista ehkäisyn kieltävää näkemystä, koska se on ihmisoikeuksia polkeva ja luterilaisen kirkon opin vastainen. Tietysti yksityisillä ihmisillä kirkon jäseninä voi ja saa olla mitä hyvänsä käsityksiä. Mutta kirkon herätysliikkeen pitäisi olla edes suurin piirtein samoilla linjoilla kirkon kanssa ihmisoikeuksissa ja naisen asemassa. Tämä on vain minun vaatimaton mielipiteeni.

 3. Feministi

  Minä kaipaisin kirkolta, ja samaten terveys- ja sosiaalitoimelta ja vastaavilta ryhdikkäämpää otetta, uskallusta ja välittämistä silloin, kun uskonto uhkaa jonkun terveyttä ja vapautta. Ei uskonnonvapaus saa tarkoittaa jonkin yhteisön vapautta jäsentensä vapauksien yli. Se, että suljetaan silmät ja todetaan jonkin asian vain kuuluvan jonkun ryhmän tapoihin ei ole mitään aitoa suvaitsevaisuutta, vaan pelkkää laiskuutta ja piittaamattomuutta.

  Ihmisoikeusliitto on tasan oikealla asialla.

 4. weha

  Haluan vain oikaista Lutherin, uskonpuhdistuksen ja herätyksen tuojan, Lars Levi Laestadiuksen kannan tähän kysymykseen…

  W10210275 Avioelämästä. Valitut teokset 3,197-214. Suom. Aune Krohn. Porvoo 1959 (WSOY). Vom ehelichen Leben. 1522. WA 10,2,275-304.

  ”Tosin on totta, että ken ei mene naimisiin, hänen täytyy harjoittaa haureutta. Miten voisi toisin olla, koska Jumala loi miehen ja naisen hedelmöitymään ja lisääntymään? Mutta miksi ei estetä haureutta avioliitolla? Sillä milloin ei erityinen armo luontoa eristä, luonto vie hedelmöitymään ja lisääntymään, ja niin sen täytyykin tehdä. Ellei se tapahdu avioliitossa, niin missäpä muualla kuin haureudessa tai vieläkin pahemmissa synneissä. Miten sitten, he sanovat, jos en elä avioliitossa enkä epäsiveelliseesti, vaan pidättäydyn? Etkö kuullut, ettei se ole mahdollista ilman erityistä armoa? SILLÄ JUMALAN SANA EI SALLI EHKÄISTÄ, se ei myöskään valehtele, kun sanotaan: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää» (1. Moos. 1:28).”

  Tässä pätkiä tuosta Martti Luther valitut teokset III 1983

  s.198
  Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää(1 Moos 1,28

  Ja vielä väheemmän sopii sitä halveksia tai naureskella–

  ei ole käsky, vaan enemmän kuin käsky, nimittäin Jumalallinen teko, jonka estäminen
  tai laiminlyöminen ei ole meidän vallassamme

  Hän ei myöskäään käske lisäntymään, vaan hän toimittaa niin, että heidän täytyy lisääntyä.
  Ja milloin sitä yritetään estää, se ei ole sittenkään estettävissä,
  vaan toteutuuu omaaa latuaan haureuden, aviorikoksen ja häpeällisten syntien tietä,
  sillä siinä ei ole kyseessä harkinta vaan luonto.

  s.199
  Yhtä vähän voit luvata sitäkään, ettet halua hedelmöityä ja lisääntyä,
  ellet kuulu johonkin näistä kolmesta

  Kristus sanoo ”äidin kohdusta saakka avioon kelpaamattomiksi””
  -eunukit-kolmantena ovat ylevät, runsaslahjaiset henget,jotka Jumalan armo hillitsee

  s.200
  Mutta näiden kolmen ihmisryhmän ulkopuolella on Perkele ihmisten avulla näennäisesti
  voittanut Jumalan viisaudessa ja tavannut lisää ihmisiä, jotka hän on eristänyt
  luonnollisesta ja jumalallisesta järjestyksestä: Nimittäin ne, joiden järjestykset on kudottu
  hämähäkinverkoista (toisin sanoen ihmiskäskyistä ja -lupauksista) ja sitten vielä
  suljettu monin lukoin ja ristikoin.
  Tällä neljännellä tavalla estetään luontoa hedelmöitymästä ja lisääntymästä vastoin istuttamaa
  luomistekoa ja laatua–

  s.206
  –säätänyt lasten synnyttämisen ja lasten hoidon. Sillä heillä on siitä Jumalan sana( 1 Moos 1,28)
  niin he ovat varmoja siitä, ettei hän valehtele.

  Synnyttävälle naiselle suunnattua tekstiä.
  s. 207
  –Lohdutettava ja vahvistettava synnytyskivuissa–puhellen hänelle näin: Ajatteleppa, rakas Kerttu, että sinä olet nainen
  ja Jumalaa miellyttää se, mitä hän on sinulle tehnyt; pane ilomielin turvasi Hänen tahtoonsa
  ja anna hänen päästä sinussa oikeuksiinsa. Anna lapsen tulla ja tee siinä ohessa kaikki
  voitavasi; jos tällöin kuolet, lähde rauhassa:onnekas olet sillä sinä kuolet jalossa työssä
  Ja Jumalalle kuuliaisena. Niin, ellet olisi nainen pitäisi sinun yksistään tämän työn tähden
  toivoa olevasi nainen(voidaksesi) niin jalosti Jumalan työtä ja tahtoa täyttäessäsi kärsiä
  kovasti js kuolla. Sillä tästä on olemassa Jumalan sana, joka on sinut sellaiseksi luonut
  ja sinuun pannut sellaisen vaivan.
  s.211
  –Sillä Jumalan sana ei salli ehkäistä, se ei myöskään valehtele, kun se sanoo
  ”olkaa hedelmälliset ja lisäntykää”( 1.Moos 1,28)

  Laestadius sivuaa – vai osuukohan ytimeen, jossain saarnassaan ja uskonfilosofisesta teoksessaan hulluinhuonelainen.
  Jossa seuraavanlaista uskonpohdintaa.
  Perkele on itse pohjatoin huora, siitä ei näin tule synnyttäjää, äitiä. Huoran turmeltuneiseen luontoon myös kuuluu, ettei hän halua saada lapsia, hän ei halua tulla äidiksi. Hän haluaa vain tyydyttää määrätöntä aistillisen nautinnon himoaan. Kun nyt perkele itse on lapseton, hän ei tunne vanhemman sydämmen salaisuuksia.

  Josta korostaisin
  turmeltuneiseen luontoon myös kuuluu, ettei hän halua saada lapsia, hän ei halua tulla äidiksi. Hän haluaa vain tyydyttää määrätöntä aistillisen nautinnon himoaan.

  Augustinus kirjoitti 400-luvun vaihteessa, eli noin 1600 vuotta sitten:

  He parittelevat häpeällisessä liitossa vain tyydyttääkseen vaimojensa hekumaa. He eivät halua lapsia, jonka tähden avioliitto on tehty. (Augustinus; Faustusta vastaan)

  Tuo löytyi englannin kielisestä kokoelmasta: ”Church History and Birth Control”, eli suomeksi ”kirkkohistoria ja syntyvyyden säännöstely”. Sieltä löytyy myös Martti Lutherin tekstejä aiheesta.

  http://www.valerieslivingbooks.com/history.htm

 5. Etninen vl

  Nimim. ”Yhteisöön vangittu” kirjoitti netissä viisaasti SRKn ehkäisykiellon irvokkuudesta:

  Ketään ihmistä ei voi ehkäistä. Kehitymme itseksemme alkaen sikiövaiheesta. Yksittäiset sukusolut eivät ole itsessään ”elämänalkuja”. Perhesuunnittelu on eettistä valveutuneisuutta.
  Kaikista ei ole vastaanottamaan suurperhettä, eikä ole tarvettakaan.

  Yksi alkeellisimmista etiikan pelisäännöistä on se, että eettinen valinta tulisi voida koskea kaikkia maailman ihmisiä. Me tiedämme erinomaisen hyvin, että vapaa syntyvyys aiheuttaisi ennennäkemättömän inhimillisen katastrofin hyvin nopeasti.

  Uskovaisen pitäisikin pystyä näkemään mahdollisuuden perhesuunnitteluun samanlaiseksi elämää suojelevaksi tekijäksi kuin lääketieteen käyttö ja monet muut ihmisen kehittämät ratkaisut ongelmiin.

  http://laestadian-underground.blogspot.com/2009/01/historian-tekijat-hyva-vuokko-hyva.html#comments

 6. Anonyymi

  Saari pohtii sattuvasti lestadiolaista kielenkäyttöä ja havainnollistaa niitä mekanismeja, jotka keskustelukulttuurissamme vaikuttavat. Siitä, että ainoastaan ”vanhoillisimmat” lestadiolaiset ovat ehkäisyvastaisia, en tosin ole aivan yhtä varma.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s