Hautamäki ei perustele Raamatulla


Aimo Hautamäki: Usko Jumalaan Luojana

hautamaki

Päivämies. pääkirjoitus 27.1.2009,

Viime päivinä vanhoillislestadiolaisperheet ja heidän suhtautumisensa perhesuunnitteluun ja ”ehkäisykieltoon” ovat olleet laajasti esillä tiedotusvälineissä.

 

On luonnollista ja ymmärrettävää, että monien kristillisyytemme perheiden lapsimäärä kiinnittää huomiota nykyaikana, jolloin perheeseen kuuluu maassamme usein vanhempien lisäksi yksi tai kaksi lasta. Tähän verrattuna useimmat lestadiolaisperheet ovat suurperheitä. Vuosikymmeniä sitten perheet olivat yleisesti suuria, joten lestadiolaisperheet eivät kooltaan poikenneet muista perheistä.

Uskovaiset isät ja äidit ovat ymmärtäneet, että Raamatun opetukseen kuuluu luovuttamattomana arvona usko Jumalaan elämän ja kuoleman Herrana. Hänellä on valta antaa elämä ja valta ottaa se pois. Lapset on tästä syystä koettu kristillisyydessämme Jumalan lahjoiksi, jotka tuovat elämään siunausta, iloa, sisältöä ja rikkautta. Siksi suurtenkin perheiden vanhemmat ovat halunneet ottaa lapset vastaan, vaikka se saattaakin merkitä jostakin luopumista. Kristittyjen vanhempien ratkaisujen taustalla on kuuliaisuus Jumalan sanalle, usko Jumalaan kaikkivaltiaana luojana ja luottamus hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa.

Usko Jumalaan luojana on kiteytetty apostoliseen uskontunnustukseen sanoin ”Uskon Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan”. Luther selittää tätä: ”Minä uskon, että Jumala on minut ja kaikki olennot luonut, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet…” Tämä usko liittyy psalmin opetukseen: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. – – Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.”

Avioliiton Jumala on säätänyt miehen ja naisen elämänmittaiseksi liitoksi. Puolisot rikastuttavat monin tavoin toistensa ja yhteistä elämää. Avioliittoon kuuluvan sukupuolielämän seurauksena Jumala antaa lapsia, jos niin hyväksi näkee. Joidenkin avioliittoon hän antaa useita lapsia, toisiin muutamia, joihinkin ei yhtään. Kysyy uskoa jättää lasten määrän säätely Jumalalle. Luther sanoo: ”Tuo sana, minkä Jumala sanoo: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää,’ ei ole käsky, vaan enemmän kuin käsky, nimittäin jumalallinen teko, jonka estäminen tai laiminlyöminen ei ole meidän vallassamme.” Luther opettaa näin, ettei ihmisen tehtävä ole ryhtyä rajoittamaan Jumalan luomistyötä.

Lasten synnyttäminen, hoitaminen ja kasvattaminen kysyy voimia. Vanhempien fyysiset ja henkiset voimavarat saattavat joutua koetukselle. Sairastuminenkin on mahdollista. Sekä äidin että lapsen elämän suojeleminen on tärkeää. Lääkäri, jolla on korkea ammattietiikka, auttaa ihmisyyttä ja potilaan tahtoa kunnioittaen suojaamaan elämää ja ylläpitämään terveyttä. Heidän lääketieteen näkökulmasta antamiinsa arviointeihin tuskin kukaan vanhempi suhtautuu väheksyvästi. Vaikeissa tilanteissa usko opastaa tekemään ratkaisuja, joiden lähtökohtana Jumalan sanan mukainen elämän suojeleminen.

Jumalan Henki ohjaa kristittyä toimimaan kaikissa asioissa niin, että Jumalan sanaan sidottu omatunto ei haavoittuisi. Tällaiseen uskonvakaumuksen mukaiseen elämään suo vapauden maamme perustuslaki: ”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus.”

Vastoinkäymiset ja koettelemukset saattavat kuluttaa uskoa ja luottamusta Jumalaan. Kristityt isät ja äidit tarvitsevat meidän kaikkien tuen, avun ja rukoukset, jotta he jaksaisivat arjen keskellä. Jumala on luvannut siunata kuuliaiset lapsensa. Hän ei tingi lupauksistaan.

Aimo Hautamäki, SRK:n pääsihteeri

 

Kommentit

 

Miksi Hautamäen perustelut eivät ole uskottavia  

 

Hautamäki perustelee ehkäisyn synnillisyyttä seuraavasti:

 

”Kristittyjen vanhempien ratkaisujen taustalla on kuuliaisuus Jumalan sanalle, usko Jumalaan kaikkivaltiaana luojana ja luottamus hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa.”

On merkillepantavaa, että Hautamäki ei viittaa tässä yhteydessä kertaakaan mihinkään Raamatun kohtaan. Hän perustelee ehkäisyn synnillistämistä uskontunnustuksella: ”Minä uskon Jumalaan Isään, Kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan Luojaan.”

Seuraavassa käydään läpi Hautamäen kirjoituksessaan esittämät perustelut ehkäisyn synnillistämiselle.              

1. Usko Jumalaan luojana ja elämän ja kuoleman herrana

1. a) Kristityn uskontunnustus lähtee siitä, että uskotaan Jumalan luoneen maailmankaikkeuden ja kaikki elävät olennot. Tämä uskontunnustuksen ensimmäinen kohta on kritinuskon perustava lähtökohta.

Se on niin perustava asia, että se ei voi vaihdella erilaisissa elämäntilanteissa. Siis, jos ehkäisy on uskontunnutustuksen perusteella synti, se on synti kaikissa elämäntilanteissa. Uskontunnustuksesta ei voi saada ”erivapauksia” vaan kristitty pitää siitä kiinni aina.

Kuitenkin Hautamäki viittaa pääkirjoituksessa siihen, että terveydellisistä sysitä ehkäisy on mahdollinen. Hautamäki antaa ymmärtää, että tällöin uskontunnustuksesta voisi saada ”vapautuksen”, tilapäisesti.  Tällainen opillinen sekasoppa ei ole mahdollinen.

1.b) Maksimaalinen lisääntyminenkö Jumalan käsky?

Jumala asetti luomisessa sanallaan kaikkiin eläviin olentoihin mm. kyvyn lajin säilyttämiseen lisääntymällä. Jumala sanoi: ”Lisääntykää ja täyttäkää maa.” Tässä Hän toimi aivan samoin kuin luodessaan sanallaan muunkin, esimerkiksi valon: Tulkoon valkeus.

Usko Jumalaan luojana edellyttäisi Hautamäen mukaan sitä, että ihmisen kohdalla tätä lisääntymiskykyä on toteutettava maksimaalisesti.  Hedelmöittymisen rajoittaminen olisi sallittua vain silloin, kun nainen on sairas.

Hautamäki ei kuitenkaan aseta samaa vaatimusta muille Jumalan luomille: eläimille eikä kasveille. Vanhoillislestadiolaiset eivät pidä syntinä muihin eläviin olentoihin kohdistuvaa lisääntymisen säätelyä ja muokkaamista.

Mistään kohdasta Raamatusta ei löydy Jumalan asettamaa vaatimusta ihmisen maksimaalisesta lisääntymisestä.

2. Usko Jumalaan elämän ja kuoleman herrana: ”luottamus hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa”

Hautamäki tulkitsee, että usko Jumalaan elämän ja kuoleman herrana ja luottamus hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa tarkoittaa välinpitämättömyyttä, ”antaa mennä” –asennetta omien lasten syntymään ja määrään liittyvissä kysymyksissä. Hänen mielestään uskovaisen tulisi tässä asiassa jättäytyä biologian lakien passiiviseksi toteuttajaksi.  Hänen tulee ”luottaa Jumalaan”, ilman että itse vaikuttaa siihen, mitä elämässä käytännössä tapahtuu. 

Tämä vaatimus on sikäli epäjohdonmukainen, että muissa kuin syntyvyyden rajoittamiseen liittyvissä kysymyksissä kannanotto ei pidä syntinä turvautumista asiantuntemukseen, tietämykseen, lääketieteelliseen tietoon ja osaamiseen. Hautamäki ei edellytä esim. jättäytymistä Jumalan huolenpidon varaan jättämällä käyttämättä ennalta ehkäiseviä, hyvinvointia turvaavia elämäntaparatkaisuja, ravitsemussuosituksia, ennalta sairauksia torjuvia lääkkeitä eikä muita hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauden hoitoon liittyviä toimenpiteitä.

Kuten tunnettua, nykyisin onnistutaan parantamaan lääketieteen ja elämäntapojen korjaamisen avulla paljon sairauksia, jotka aikaisempina vuosisatoina johtivat nopeaan kuolemaan nuorella iällä. Ihmisen elinikää on pystytty pidentämään länsimaissa huomattavasti siitä, mitä se oli vielä pari tuhatta vuotta sitten. Sen sijaan, jos olisi jätetty puuttumatta lääketieteen avulla ihmisen biologiaan, tilanne olisi toinen.

Tämä on nähtävissä yhä tänään kehitysmaissa, joissa ihmisen elinikä saattaa jäädä vain 40 vuoteen. Sama tilanne olisi Suomessakin ilman valistuneisuutta, sosiaalisesti ja taloudellisesti korkeaa hyvinvointia ja vakiintunutta terveyden ja sairauden hoitoa. 

3. ”Kysyy uskoa jättää lasten määrän säätely Jumalalle.”

Tällä perustelullaan Hautamäki viittaa siihen, että ehkäisemättä jättäminen olisi eräänlainen oikean ja todellisen sydämen uskon mittari.

Tällaiselle ajatukselle ei saada tukea Raamatusta eikä Tunnustuskirjoista. Jumala ei ”testaile” ihmisen uskoa vaatimalla häneltä holtittomuutta ja hakitsemattomuutta. Heikkouskoisenakin ihminen saa uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi Kristuksen tähden.

Kun Hautamäki pitää ehkäisystä pidättäytymistä uskovaisen tunnusmerkkinä, samaa ratkaisua tulisi tietysti voida vaatia kaikilta maailman ihmisiltä. Jos kaikki ihmiset todellakin alkaisivat toimia samoin kuin vanhoillislestadiolaiset eli lisääntyisivät rajoittamatta, seurauksena olisi ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen katastrofi.

Sellaista hengellistä käskyä tai normia, jota ei voida hyväksyä kaikkia koskevaksi, on hyvin vaikea puolustaa.

4. Väärinkäsitys Lutherin kirjoituksen ymmärtämisessä

Hautamäki kirjoittaa: ”Luther sanoo: ’Tuo sana, minkä Jumala sanoo: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ‘ ei ole käsky, vaan enemmän kuin käsky, nimittäin jumalallinen teko, jonka estäminen tai laiminlyöminen ei ole meidän vallassamme.’ ”

Aimo Hautamäki lankeaa laajalle levinneeseen käännösvirheeseen. Luther ei kirjoittanut ehkäisyvälineiden käyttöä vastaan, eikä siihen aikaan niitä ei edes ollut yleisesti tavallisten oppimattomien kansanihmisten saatavillakaan.  

Se, mistä Luther ko. kohdassa todellisuudessa kirjoittaa, on avioliiton ja luonnollisen seksuaalisuuden lahjan merkityksen selitystä ja perustelua, kritiikkinä silloiseen katolisen kirkon näkemykseen. Luther oli katolisen kirkon pappi.

Luther oli käynyt taisteluun katolisen kirkon selibaattimääräyksiä vastaan. Katolinen kirkko kielsi ja kieltää yhä paavin, piispojen, pappien, munkkien ja nunnien avioliitot.

Luther perusteli näkemystään, todeten että sukupuolisuus ja lisääntymisvietti on Jumalan ihmiseen luoma luonnollinen ominaisuus. Se ei ole käskynomainen vaatimus eikä sitä voida verrata kymmeneen käskyyn. Seksuaalisuuden olemassaolo ”ei ole meidän vallassamme”, eli kyseessä on ”enemmän kuin käsky”, nimittäin luonnollinen vietti ja voima, seksuaalinen kyky, jonka harjoittaminen on yhtä luonnollista kuin janon ja nälän sammuttaminen. Emme voi hyvin, jos loputtomiin joudumme elämään janon ja nälän vaivaamana. Sukupuolisuus on vastaava luonnollinen tarve.

Lutherin mukaan oli kohtuutonta ja Jumalan tahdon vastaista vaatia kirkon työlle omistautuneita ihmisiä sitoutumaan naimattomuuteen. Se oli luonnotonta ja Jumalan antaman ominaisuuden ja kyvyn halveksimista.  Kuten tunnettua, Luther avioitui itsekin, entisen nunnan kanssa.

Vanhoillislestadiolaiset puhujat, ja Hautamäki tässä, ovat ymmärtäneet Lutherin sanat ”enemmän kuin käsky” täysin virheellisesti lisääntymisvelvoitteeksi. Sellaista ei Raamattu opeta, eikä Luther myöskään.

Näin nykyiset vanhoillislestadiolaiset ovat kääntäneet Lutherin perustelun ihmisen luonnollisesta, biologiaan pohjautuvasta lajityypillisestä sukupuolisesta halusta päälaelleen ja tehneet ihmisen lisääntymisestä pakollisen osan hengellisyyttä. Raamattu ei hengellistä ihmisen lisääntymistä.

5.  Jumalan luomistyön rajoittaminen

Hautamäki viittaa vanhoillislestadiolaisten usein käyttämään argumenttiin, että ihmisellä ei ole oikeutta rajoittaa Jumalan luomistyötä.  Myös Seppo Lohi on esittänyt saman ajatuksen perusteluksi ehkäisykiellolle.

Käsitys, että ihminen ylipäätään voisi puuttua Jumalan luomistyöhön osoittaa ihmiseen liitettyä suuruushybristä, vääristynyttä käsitystä sekä ihmisestä että Jumalan kaikkivaltiudesta.

Ihmisen lisääntymisen prosessi on yhdessä katsannossa luonnollinen biologinen prosessi siinä kuin kaikki muutkin elintoiminnot, jotka Jumala luomisessa on ihmiseen asettanut. Jumala antoi ihmiselle omantunnon ja järjen joiden avulla ihmisen tulee elämässään toimia ja ratkaista sellaiset ehdonvallan kysymykset kuin oma lisääntyminen, vastuullisella tavalla.

6.  ”Synti ei olekaan syntiä jos on sairas”

Hautamäen mukaan hedelmällisyyden rajoittaminen ei kuitenkaan olekaan syntiä silloin, jos naisen tai lapsen elämän suojeleminen vaatii ehkäisyä.

”Sekä äidin että lapsen elämän suojeleminen on tärkeää. Lääkäri, jolla on korkea ammattietiikka, auttaa ihmisyyttä ja potilaan tahtoa kunnioittaen suojaamaan elämää ja ylläpitämään terveyttä. Heidän lääketieteen näkökulmasta antamiinsa arviointeihin tuskin kukaan vanhempi suhtautuu väheksyvästi. Vaikeissa tilanteissa usko opastaa tekemään ratkaisuja, joiden lähtökohtana Jumalan sanan mukainen elämän suojeleminen.”

On hämmentävää, että Hautamäki perustaa ehkäisyn kieltämisen niin tärkeään asiaan kuin uskontunnustukseen, mutta seuraavaksi hän jo sallii ihmisen rikkovan tätä uskontunnustusta, elämän suojelemisen nimissä!  Kristitylle on selviö, että uskontunnustus ei tietenkään voi olla koskaan ristiriidassa elämän suojelemisen kanssa.

Hautamäen ajattelu muuttaa uskontunnustuksen merkityksen omituisesti tilanneriippuvaiseksi ja satunnaisesti muuttuvaksi asiaksi.

Hautamäen ajattelusta herää useita muitakin kysymyksiä. Miten on mahdollista, että vakavaksi synniksi määritelty hedelmällisyyteen vaikuttaminen lakkaakin olemasta syntiä sairauden kohdatessa?  Miten on mahdollista, että vanhoillislestadiolaisuus toisaalta sallii hedelmällisyyteen vaikuttamisen lapsettomuushoitojen muodossa?

Raamatusta ei saa tukea lisääntymisen hengellistävälle syntikäsitykselle.

Uskomisen perussanoma on rakkaus, joka merkitsee vastuullisuutta elämän kaikissa ratkaisuissa. Se merkitsee myös omista tarpeista sekä lähimmäisen hyvästä huolehtimista. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Tätä varten Jumala antoi ihmiselle luomisessa järjen ja omantunnon.

7. Ehkäisykiellolla ei ole raamatullisia perusteluja

Aimo Hautamäki ei onnistu esittämään Päivämiehen kirjoituksessaan lainkaan raamatullisia perusteluja ehkäisyn synnillistämiselle.

Ihmisen lisääntymisen selittäminen kristityn hengelliseksi velvollisuudeksi ei saa tukea Raamatusta eikä Tunnustuskirjoista.  Nähtävästi tästä syystä SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen onkin perustellut ehkäisykieltoa paavin kiertokirjeellä vuodelta 1968.

Advertisement

7 kommenttia

Kategoria(t): ehkäisykielto, Jumalan sana, katolinen kirkko, luomiskertomus, paavi, Päivämies, Raamattu, uskon perusteet, vastuullisuus

7 responses to “Hautamäki ei perustele Raamatulla

 1. Eri mieltä!

  Meitä on yhä enemmän, jotka emme pidä SRK:n nykyistä ehkäisykielteistä kantaa raamatullisena. kaikki eivät rohkene tuoda näkemyksiään julkisesti esiin. Joukossamme on myös sellaisia uskovaisia, jotka suoraselkäisesti sanovat julkisesti, mitä sydämessään tuntevat oikeaksi.

  ”Oululainen Riikka-Maria Saukkonen, 33, sanoo nähneensä elämäntilanteiden moninaisuuden. Siksi vanhoillislestadiolainen – liikkeen kielellä uskovainen – perhe voi hänen mielestään käyttää ehkäisyä. -Kyllä, ihminen voi olla uskomassa ja ehkäistä. Ehkäisy ei ole opillinen kysymys, vaan jokaisen perheen henkilökohtaisen keskustelun asia. Vanhempien pitää olla niin kartalla toistensa jaksamisesta, että lapsi saa olla joka kerta toivottu, neljän lapsen äiti sanoo. ”

  Kotimaa 2.7.2009.

 2. Matias

  Hautamäki puhuu ristiin. Päivämiehen pääkirjoituksessa tammikuussa 2009 hän viittaa terveydellisiin syihin, jolloin uskovaisen ei ole pakko ottaa riskiraskautta vastaan.

  Kotimaa-lehdessä 2.7.2009 Hautamäki ei kuitenkaan anna minkäänlaista, edes sairaudella perusteltavaa mahdollisuutta ehkäisyyn.

  ” – Ehkäisy ei ole asia, johon ihmisellä olisi oikeutta missään olosuhteissa”, totesi SRK:n pääsihteeri Aimo Hautamäki.

  • mie

   Yhtä sekasotkua tuo ehkäisemättömyysoppi: ihmisoppi pahimmillaan. Inhottavinta tässä on se, että pelottelut eivät tehoa niihin jotka ehkäisevät hyvällä omallatunnolla, vaan niihin, jotka kipuilevat ja ovat valtavien taakkojen alla jo muutenkin!

 3. weha

  Eihän Hautamäki mitään ristiin puhu. Sehän on silloin sairauden hoitoa (ei ehkäisyä), jos syystä esim. puoliso pidättäytyy vaimon kanssa yhdynnästä.

  Aivan oikein Hautamäki Lutheria lainaa. Voisi ottaa vaikka kokonaisuudessa Lutherin tekstin.

 4. Jopinkirja

  ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen.” (Jes. 58: 6-8)

 5. Kauris

  Taivaaseen pääseee uskolla, ei sillä montako lasta on tehnyt ja kuinka heikoksi on terveytensä lastenteolla vetänyt. Jumala ei vaadi tekemään yhtään lasta, eikä mutakaan, tarvitaan vain uskoa. Uskon Jumala antaa ihmmiselle lahjaksi, eikän ei ole ihmisen omaa ansiota.

  Uskovan ei todellakaan tarvi panna itse itseään tieten tahtoen kärsimään, ei tarvi eikä pidä menettää terveyttään, ei tarvi olla tiettyä määrää lapsia.

  Usko on ainoa mitä tarvitaan, eikä sitäkään tarvitse omasta itsestään kehrätä… Kaikki muu on turhaa.

 6. Nimetön17

  Olen uskovainen nuori äiti, minulla on yksi lapsi. Mielenterveysongelmat, masennus ja pelko uuteen raskauteen ovat mielestäni riittävät syyt käyttää ehkäisyä. Sekä tietenkin sairaudet yms. Itse uskon niin, että äidin terveydellä ei lähdetä leikkimään. Ja että jokainen lapsi ansaitsee olla toivottu, ja ansaitsee rakkautta ja huolenpitoa. Masentuneesta äidistä ei paljon irtoa, lapset jäävät heitteille.
  Sitä olen sivusta seurannut paljon, ja myös omakohtaista kokemusta löytyy omasta lapsuudesta. Ja olen sen myös omalla kohdalla henk. koht. huomannut kun nyt on oma lapsi. Tärkeää on hoitaa itsensä kuntoon jotta jaksaa päiväst toiseen. Ja uskon niin, että Jumala itse päättää kuka pääsee taivaaseen. Ihminen ei voi tuomita, kukaan ei näe toisen pään sisälle, mitä ajatuksia ja tuntemuksia siellä liikkuu.

  Kunnioitan ja arvostan ison perheen äitejä ja isiä, lapset ovat jumalan lahjoja ja se työ arvokasta. Muistakaa kuunnella omaa sydäntänne, ja mitä Jumalalla on sanottavana. Jumala antoi meille myös viisauden lahjanaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s