Ennätys kirkosta eroamisessa: ihmisoikeuksien loukkaaminen maksoi kirkolle yli 24 milj.€


 

Ajankohtaisen Kakkosen homokeskustelu 12.10.2010 heikensi evankelisluterilaisen kirkon kannatusta. Kahdessa päivässä kaikkiaan 3005 henkilöä erosi kirkosta. 13.10. kirkosta erosi 2633 jäsentä. (Homoillan jälkeisen viikon aikana kirkosta erosi yhteensä yli 30 000 suomalaista. Päivittäistä eroamistilastoa voi seurata tästä.)

Vakaumusten Tasa-arvo ry:n (VATA) ylläpitämän  Eroakirkosta.fi-palvelun tiedottajan Heikki Orsilan mukaan ohjelma yli tuplasi jo lähetysiltana tavanomaisen päivän eroluvut.

– Odotimme koko päivän saldoksi noin 160 kirkosta eroamista. Ohjelman ensimmäisen tunnin aikana erosi 80 henkilöä, ja tiistaina 12.10. eronneiden kokonaissaldo oli 372 kirkosta eronnutta. Tämä on yksi kovimpia yksittäisen ohjelman aiheuttamia eropiikkejä, Orsila sanoi Kotimaa 24:n haastattelussa keskiviikkoaamuna.

Mutta eroamispiikki ei jäänyt nyt ohjelman esitysiltaan, vaan jatkui seuraavana päivänä.  Keskivikkona 13.10. eroajien määrä kipusi kaikkien aikojen ennätykseen  2633.

Joka neljäs verkkosivujen kautta eroava ilmoittaa syyn eroamiselleen. Keskiviikkona eroja perusteltiin kirkon suvaitsemattomuudella ja yhdenvertaisuuden puutteella.

– Palautteen perusteella ihmiset kokivat kirkon linjan liian konservatiiviseksi, tiedottaja Heikki Orsila sanoi Ilta-Sanomissa. Vain muutaman palautteen mukaan kirkko on homoja kohtaan liian suvaitseva.

Yhteensä eroajia oli kahden päivän aikana kaikkiaan 3 005 jaloillaan äänestänyttä. Joku jo laskikin, että Suomen ev.lut. kirkko menetti kertalaakilla ensi vuoden tuloista yli 1,2 miljoonaa euroa.

Kirkon vuosibudjetissa menetys on kuitenkin jokseenkin merkityksetön. Vuonna 2009 kirkollisverotulot olivat 859 milj. euroa.

Tämä laskutapa ei  kuitenkaan kerro kirkosta eroamisen todellista taloudellista vaikutusta, eikä se kerro mitään sen hengellisestä eikä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Vaikutukset ulottuvat yhtä vuotta pidemmälle.

Kun näin suuri joukko, nuoria ja vanhempia ihmisiä, lakkaa maksamasta vuosittain kirkolle veroaan, se vie kirkolta yhden ihmisen osalta arviolta 15-35 vuoden verotulot. Näin tapahtuu, mikäli asianomainen ei muuta kantaansa eikä liity takaisin kirkon jäseneksi jossain elämänvaiheessa.

Oletetaan hänet keskituloiseksi 2 500€/kk palkalla. Tällöin hän maksaisi kirkollisveroa noin 400€ vuosittain läpi työssäoloaikansa. Veron määrän vaikuttaa seurakunnan veroprosentti (vaihtelu 1-2%, keskiarvo 1,3). Lisäksi eläkkeellä tulot laskevat ja verokin pienenee silloin.

Arvioidaan oletuksena, että kirkko menettää verokertymästään 400 euroa vuodessa jokaisen eroajan kohdalta. Eroaja olisi maksanut kirkolle keskimäärin 20 vuoden ajan tämän summan vuosittain.

20 x 400=  8 000  euroa (korkoja ja veroprosenttien muutoksia ei ole huomioitu)
3 005  x 8 000 euroa = 24 040 000 euroa, eli menetys 20 vuoden ajalta on ilman korkoja runsas 24 miljoonaa euroa.

Normaalisti kirkosta eroaa keskimäärin 140 – 170 henkilöä päivittäin Eroakirkosta.fi-palvelun kautta. Yli 90% eroamisista tehdään tämän palvelun kautta. Mainittakoon, että eroamisvauhti jatkui myös 14.10., jolloin tilaston mukaan  jälleen 2032 ihmistä luopui kirkon jäsenyydestä.

(Voit laskea kirkollisverosi määrän nappia painamalla täällä.)

Päivi Räsänen kirkosta eroamispiikistä: ”Löyhästi kirkossa olevat joutavat mennäkin”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen, jonka panos ohjelman keskustelussa oli jokseenkin hallitseva,  sanoo, että hän ei ole huolissaan keskustelua seuranneesta eropiikistä.  Hänen arvionsa mukaan kirkosta eroavat protestina sellaiset henkilöt, joilla on siihen jo ennestään vain löyhä suhde.

– Tästä ei kannata säikähtää. Paljon vaarallisempaa on kirkon kannalta hiljaa näivettyminen. Se, että ihmiset menettävät pikkuhiljaa mielenkiintonsa kirkkoon, totesi Räsänen Kotimaa24:n haastattelussa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Räsänen vaikutti lausunnoissaan kieltämättä hieman ylimieliseltä. Hän ei tuntunut kunnioittavan tavallisten ihmisten vakaumusta. Päivi Räsänen ei ole ehkä havainnut, että itse asiassa valtaosa kirkon jäsenistä pitää suhdettaan kirkkoon ja uskoon nimenomaan melko löyhänä, mutta silti tärkeänä osana elämäänsä.

Tapakristittyjen enemmistö vieroksuu kirkon fanaatikkoja

Itse asiassa kirkossa on voimistumassa ajatus, että kirkon jäsenyys on monille suomalaisille nykyisin lähinnä kulttuuri- ja identiteettikysymys. Uskominen kristinuskon teologisiin opinkappaleisiin, kuten Jeesuksen ylösnousemukseen, ihmetekoihin ja Jumalan toimintaan maailmankaikkeuden luojana ja jokapäiväisenä tapahtumiin vaikuttajana ei ole nykysuomalaiselle välttämätöntä pitäytyäkseen kirkon jäsenenä. Puhutaan kulttuurikristillisyydestä, jollainen esimerkiksi Raamatun tutkijana tunnettu professori Heikki Räisänen on itse todennut olevansa.

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen toimituksen esimies Ville Blåfield on esittänyt toivomuksen, että kirkossa tulisi erityisesti pitää kiinni juuri näistä Päivi Räsäsen väheksymistä tavallisista, kirkon oppeihin ja rituaaleihin lopulta melko löyhästi sidoksissa olevista, itseään tapakristittyinä pitävistä jäsenistään. 

Blåfieldin mukaan tapakristityt ”katsovat hämmentyneenä sivusta, kuinka pieni joukko kiivailee opillisista kysymyksistä, kuten naispappeudesta ja homoliitoista.” Nämä suomalaiset pitävät ihmisoikeuksia ja tasavertaisuutta arvona, jota myös kirkossa tulee noudattaa.

– Kirkkoon kuuluvien tapakristittyjen suuri  joukko tarvitsisi jonkun puhumaan puolestaan, vetosi Blåfield. 

– Mutta kirkon sisäiset oppiriidat ja tiukan linjan fanaatikot saavat meidät hiljaiset massat kokemaan toiseutta omassa kirkossamme. Mieli kuohahtaa uskon tiukoista mittareista ja siitä, kun joku laukoo yhtä totuutta.

Myös emerituspiispa Eero Huovinen on lähtenyt puolustamaan tapakristillisyyttä.

– Arvelen, että monet kuuluvat kirkkoon saadakseen jonkin-laisen uskonnollisen henkivakuutuksen. Minusta se on oikein hyvä syy. Ei ihmisten tarvitse perustella kirkkoon kuulumis-taan yksityiskohtai-sesti.

– Kirkkoon voi kuulua hyvin matalalla kynnyksellä.

– Tapakristillisyyttä pitää tukea. Sekin voi olla hyvä syy kuulua kirkkoon. Suuri enemmistö kirkon jäsenistä kuuluu kirkkoon, koska heidät on kastettu, sanoi Huovinen Askel-lehden haastattelussa.

Päivi Räsänen sen sijaan ei tunnu antavan arvoa tapakristityille ja heidän palvelemiselleen kirkossa.

Naisten asenteet muuttumassa – kirkosta eroaminen kasvaa

Perinteellisesti kirkosta eroavien enemmistö on ollut miehiä, noin 60%. Heikki Orsilan mukaan uutisten ja keskusteluohjelmien havahduttamat kirkosta eroajat ovat sekä miehiä että naisia. Nyt naisten osuus oli noussut peräti 48 prosenttiin. Eroajat olivat nyt myös keskimääräistä vanhempia.

Naisten osuus eronneista on kasvanut selvästi koko kuluvan vuoden aikana. Vuosina 2007-2009 naisten osuus tammi-elokuussa oli 40-42 prosentin kohdalla, mutta tänä vuonna naisten osuus on noussut 44 prosenttiin, ja elokuussa eroajista oli jo 47 % naisia.

 – Tällaista kasvua ei ole nähty aikaisemmin. Naisten osuus kääntyi kasvuun kuin nappia painamalla tammikuussa. Tilastojen perusteella on ilmeistä, että naisten asenteet kirkkoa kohtaan ovat muuttuneet, arvioi tiedottaja Heikki Orsila. Syytä sille,  miksi juuri naisten osuus on tänä vuonna kasvanut, emme vielä tiedä, Orsila sanoo.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kati Niemelän mukaan kirkosta erotaan aina, kun kirkko on esillä mediassa. Homokeskustelun hän uskoo lisäävän erityisesti nuorten naisten kirkosta eroamista.

– Homokeskustelu ärsyttää tutkimusten mukaan enemmän naisia kuin miehiä. Nuorilla naisilla on hyvin vahva tasa-arvon vaatimus, Niemelä sanoo.

Naisten merkitys on keskeinen kristillisessä kasvatustyössä. Naisten eroaminen kirkosta viittaa siihen, että lapsia ei enää yhtä itsestäänselvästi kasvateta kristillisen kirkon jäsenyyteen eikä kristinuskoon. Varsinkin suurissa kaupungeissa lasten kastaminen on vähentymässä. Tällöin kirkon jäsenyys alkaa nopeasti kutistua seuraavissa sukupolvissa.

Kirkon oman ennusteen mukaan vuonna 2025 enää 67 % suomalaisista olisi ev.-lut. kirkon jäseniä, kun nyt osuus on 79%.

Esimerkkejä muista eropiikeistä

Toinen suuri tv-ohjelman aiheuttama eropiikki on Orsilan mukaan vuodelta 2008, jolloin YLEn A-Talk –ohjelmassa keskusteltiin muun muassa naispappeudesta. Tuolloin kirkosta erosi illan aikana 180 ihmistä.

Lehtiuutiset ovat nostaneet erolukuja vielä televisio-ohjelmiakin enemmän. Kun sanomalehdet uutisoivat huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa 2010 näkyvästi kirkkohallituksen alustavasta selvityksestä, jonka mukaan kirkossa ja sen herätysliikekeisäs on paljastunut kymmenittäin lasten hyväksikäyttörikoksia, kirkostaeroaminen lisääntyi. Yksin 1.5. Helsingin Sanomien kerrottua ns. Minnan tapauksesta  (”Syntisten piiri”) kirkosta lähti yli 450 ihmistä yhden päivän aikana.

Kirkosta eroaminen alkaa ennen pitkää muuttaa kirkon sisäisiä valtasuhteita. Herätysliikkeiden jäsenet ovat uskollisimpia kirkon jäseniä, joten heidän useimmiten konservatiivisimmat näkemyksensä voimistuvat sitä enemmän mitä enemmän kirkosta erotaan. Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisilla on seurakuntien hallintoelimissä ja kirkolliskokouksessa jo nyt huomattava vaikutusvalta liikkeen kannattajien määrään suhteutettuna. Seurakunnat ”vanhoilislestadiolaistuvat”.

Näin siitä huolimatta, että lestadiolaiset eivät pidä kirkkoa Kristuksen todellisena kirkkona. Heille kirkko on tavallisesti lähinnä maallinen, hengellisiä asioita hallinnoiva virasto. Heidän uskomuksensa mukaan kaikki muut luterilaisen kirkon jäsenet papeista ja piispoista tavallisiin seurakuntalaisiin saakka joutuvat kadotukseen ja vain ns. SRK-lestadiolaiset pelastuvat. Vanhoillislestadiolaisen Raamatun tulkinnan ja pelastusopin mukaan vain yksi joukko on todellinen Jumalan valtakunta, eräänlainen ”kirkko kirkossa”. Tämä on virallinen SRK:n opetus, mutta kaikki riviuskovaiset eivät pidä tätä totena.

Kirkosta eroaminen ja autenttisen katsomuksen puolustus

Korkeimmat eroluvut sattuvat perinteisesti vuoden viimeiselle päivälle, jolloin kirkosta lähtee verosyistä yli tuhat henkilöä. Jotkut ovatkin leimanneet kirkosta eroavat pinnallisiksi mammonan palvojiksi jotka eivät halua kantaa vastuutaan maksamalla kirkollisveroa.

Monille kirkosta eroaminen on nimenomaan pinnallisuuden vastakohta. Juuri  pinnallinen tapauskovainen hakee kirkosta ns. ”asiakkaan tarvitsemia juhlapalveluja”, kuten koristeellisia ja valokuvauksellisia kirkkohäitä jne.

Moni nykyajan ihminen on päätellyt, että voi uskoa jumalaansa ilman kirkkoa eikä kirkon jäsenyydessä ole järkeä silloin jos ei itse sen oppien mukaan usko eikä ajattele. Monille ovat muodostuneet kynnyskysymyksiksi kirkon vuosikymmeniä velloneet kiistanalaiset asiat, kuten naisten ja homojen asema kirkossa sekä ylipäätään ihmisoikeudet. Todennäköistä on, että kirkon johto joutuu lähitulevaisuudessa ottamaan kantaa myös herätysliikkeidensä ihmisoikeusongelmiin eettiseltä ja kristillis-teologiselta kannalta.

*    *     *

Ajattelemisen aihetta antoi R.K.

(Kirjoitus nousi 14.10.2010 kansainvälisellä WordPress.com-blogilistalla sadan luetuimman postauksen joukkoon.)

Ajankohtaisen Kakkosen Homoilta katsottavissa Yle Areenalta.

Lähteet: 

Simo Alastalo: Homokeskustelu aiheutti hurjan eropiikin. Kotimaa24 -uutiset 13.10.2010

Eilen kirkosta erosi 2633 jäsentä. www.eroakirkosta.fi

Kirkosta eroaminen kasvoi kesällä rajusti, www.eroakirkosta.fi

Petri Turunen: Ylen Homoilta tv:ssä lisäsi kirkosta eroamista. Ilta-Sanomat 13.10.2010.

*    *    *

Aiheeseen liittyvää:

Kirkkoneuvosto: Kajaanin kirkossa lupa rukoilla rekisteröidyn parisuhteen puolesta

Erotilastot online. Eroakirkosta.fi

Kirkollisverolaskuri: laskee napin painalluksella, paljonko maksat kirkollisveroa vuodessa

Kirkosta eroaminen kasvoi kesällä rajusti

Oikea ja väärä. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. Vuosikokouksen 2.7.2005 kannanilmaisu.

Peilissä kahdet kasvot: Vanhemmilleni olen kuin kuollut – vanhoillislestadiolainen homo toivoo keskustelua liikkeen sisälle

Simo Alastalo: Eropiikki ei huoleta Päivi Räsästä. Kotimaa24 uutiset 13.10.2010

Simo Alastalo: Kirkosta eroamisessa uusi ennätys. Kotimaa24 uutiset 14.10.2010.

Jori Mäntysalo: Homoillan saldosta. 14.10.2010.

Parisuhdelain seuraukset kirkossa: piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle 2010. (Pohjana kirkolliskokouksessa käsittelylle keväällä ja syksyllä 2010.)

Mikael Pentikäinen: Homojen parisuhteille tasavertainen asema

Viron kirkko erotti homopapin (Kotimaa24 uutiset, 13.10.2010)

Olli Seppälä: ”Kuka puolustaisi iloista tapakristittyä?”

Olli Seppälä: Eero Huovinen puolustaa tapakristillisyyttä

YLEn haastattelupyyntö: homoseksuaalit, “eheytys” ja kirkko

Uskovaisena rekisteröidyssä parisuhteessa?

Ylen Homoilta nosti kirkosta eronneiden määrää. Helsingin Sanomat 13.10.2010.

Kirkosta eronnut ennätysmäärä ihmisiä. YLE uutiset 20.10.2010.

Kirkon kassassa tikittää eläkepommi. Helsingin Sanomat 8.1.2011.

Piia Elonen: Kirkon nykylinja ei tyydytä: Enemmistö suomalaisista muuttaisi kirkkoa suvaitsevampaan suuntaan. Helsingin Sanomat 30.10.2010, A3, A5.

Risto Leppänen ja Martti Nissinen: Raamattunäkemykset ja homoseksuaalisuus

HS-gallup: Kiista homojen oikeuksista ei ole syy erota kirkosta. Helsingin Sanomat 30.10.2010.

Santeri Palin: Pohdintaa A2 Homoillan pohjalta

Jari Tervo: Homoilta ja ihmisoikeudet. Uusi Suomi 15.10.2010.

Leena Seivo: Kun sana tulee vihaksi. Raportti rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvien kysymysten käsittelystä kirkolliskokouksessa. Finnqueer 4.4.2004.

Kari Pekka Kinnunen: Näytä kantasi äänestämällä. Vantaan seurakunnat.

Simo Alastalo: Piispa Repo piti homoillan keskustelua latistavana

Anna Kortelainen: Shoppailevat ateistit. Turun Sanomat 10.5.2008.

Ville Talola: Jyrki Richt: Homoillan vierasvalinta ei täysin onnistunut. Kotimaa24, 3.12.2010.

Advertisement

15 kommenttia

Kategoria(t): arvot, avioliitto, eettisyys, etniset vanhoillislestadiolaiset, hengellisyys, homoseksuaalisuus, identiteetti, ihmisarvo, ihmisoikeudet, kasvatus, kirkko, Kotimaa, opilliset kysymykset, seksuaalivähemmistöt, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, uskon perusteet, vallankäyttö

15 responses to “Ennätys kirkosta eroamisessa: ihmisoikeuksien loukkaaminen maksoi kirkolle yli 24 milj.€

 1. Eilen eronnut

  Laskennassa kannattaisi huomioida, että eroavan jäsenen jälkikasvua tuskin liitetään enää kirkkoon.

  30 vuoden päähän ulottuvan vaikutuksen kuvittelisi jo kiinnostavan kirkkoa, koska silloin myöskään valtion hallinnossa olevista suuri osa ei enää koe kirkkoa omakseen.

  Tapakristittyjen tulisikin aidosti äänestää jaloillaan, jotta muutostarve ”tapakirkoksi” toteutuisi. Kirkollisvaalien kautta se ei koskaan tule tapahtumaan.

 2. Salonenkeli

  Se on aina tämä sama kysymys: yrittääkö muuttaa yhteisöä sisältäpäin saamalla muutkin jollain konstilla vakuuttuneeksi välttämättömistä uudistuksista.

  Vai luopumalla toivosta muuttaa sisällä mitään, ja lähtemällä pois, sellaiseen ympäristöön joka paremmin vastaa niitä ideoita joita pitää oikeina.

  Nyt on tulossa seurakuntavaalit. Ensi kertaa 16-vuotiaat saavat jo äänestää. Ehkä muutos oikeaan suuntaan alkaisi nyt?

 3. Myös eilen eronnut

  Katsoin myötähäveten ohjelmaa, ja ihmettelin seuraavana aamuna eronneiden määriä. Päätin, että jos joskus se on tehtävä niin nyt.

  Velkani olen kirkolle maksanut, enkä näe miksi rahan antaminen juuri yhdelle instanssille (jonka johto voi hyvin olla sitä mieltä, että kiitos rahoista, mutta kadotukseen joudut kuitenkin) pitäisi olla ’henkinen vakuutus’. Miksen vaikka hakisi sopivia hyväntekeväisyyskohteita sen sijaan?

  Harmittaa sinänsä seurakunnan työntekijöiden kohtalo, heistä suurin osa on kutsumustyössä ja esimerkiksi seurakunnan päiväleirien ja -kotien vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.

  En silti yksinkertaisesti suostu hyväksymään, että joku saa päättää ketä autetaan ja ketä ei sen mukaan mitä avuntarvitsijoilla on korvien välissä. Yhteiskunta, joka vartioi ajatusrikoksia ja viharikoksia, on kaamea.

 4. Vapaus vai diktatuuri?

  Toisaalta on hienoa, että homoseksuaalisuus teemasta keskustellaan – onhan kyseessä todellinen inhimillisyyteen liittyvä asia.

  Toisaalta on surullista, että koko ajan pyritään luomaan vain yksipuolinen kuva asiasta: jos olet järkevä, ajatteleva, moraalinen yms. kannatat kaikkea homoseksuaalisuuden hyväksymistä, normalisoimista jne.

  Tälläisen trendin vallitessa on hieman kyseenalaista viljellä sanoja ”suvaitsevaisuus”, ”tasa-arvo”…

  • Inger

   Mitä tarkoitat että on yksipuolista puhua tasa-arvosta homojen oikeuksien hyväksymisen yhteydessä? En ymmärrä.

  • (Nimetön4)

   Totta, mediahan (erään ”sarvipään” vaikutuksesta) yrittää saada ihmiset aivopestyä homomyönteisiksi keinoilla millä hyvänsä. Tämän ajan ”tasapuolisuus” ja ”tasa-arvoisuus” ovat irvikuvia. Ihminen on sokea, jos ei ole havainnut tätä kansan ”homouttamisen” pakkotrendiä, eli sitä, että ikäänkuin nähdään vain yksi suunta, johon on pakko mennä: ihmisten on hylättävä Jumalan antamat harvinaisen selvät ja suorat ohjeet synnistä ja annettava valesyyllä ”oikeuksia” synnin tekemiselle. Kirkkoa vaaditaan jopa siunaamaan synnin tekeminen. Eli koko kirkon olemassaoloa tällä menolla ollaan vesittämässä. On ymmärrettävää, että yksittäiset ihmiset eivät halua olla mukana tällaisessa uppoavassa laivassa.

   Nykyisessä tilanteessa sanat ”suvaitsevaisuus” ja ”tasa-arvo” menettävät kokonaan merkityksensä, jos perinteistä raamatullista näkemystä ja Jumalan sanaa ei haluta uskoa, eikä ottaa huomioon. Jos/kun tilanne on kääntymässä siihen, että kristittyjä ja Raamatun antamaa ilmoitusta ei suvaita… siksi on varsin kyseenalaista puhua näissä yhteyksissä käyttäen sanoja suvaitsevaisuus ja tasa-arvo!

   Kristitty on ihminen, joka tuntee Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja Pelastajanaan. Hänellä on henkilökohtainen suhde Jeesuukseen. Kristitty on ihminen, joka on tehnyt valintansa seurata Jeesusta ja Raamattu on hänelle elämän ohjenuora. Uskoontullessaan ihminen jättä vanhan elämänsä taakseen, uskoontulo tarkoittaa elämän muutosta. Termit ”tapakristitty” tai nimikristitty ovat käytännössä mahdottomia, koska ihminen ei voi olla kristitty ilman, että hänellä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Jeesuksen oma ei ”luo omaa uskontoaan”, vaan noudattaa Raamattua, mitä tulee elämänohjeisiin ja elämäntapaan.

 5. Paluuviite: Top Posts — WordPress.com

 6. Hessu

  Kaava kirkosta eroamiseen on selkeä:

  Jos kirkkoon kuulumisen aiheuttama vaivaantuminen kasvaa suuremmaksi kuin kirkosta eroamisen vaiva, niin erotaan. Näin tapahtuu aina kun kirkko on julkisuudessa. Tässä tilanteessa olevia kirkon jäseniä on kolmannes koko jäsenistöstä.

  Eron vaikutuksista: kiintymys kirkkoon on suurempaa vanhempien ikäluokkien kohdalla kuin nuorien. Suuret ikäluokat ovat viimeistäään nyt jäämässä eläkkeelle. Heillä on rahaa mutta perinteiset elintavat, joten he tulevat seuraavan vuosikymmenen aikana hallitsemaan kuolintilastoja jopa enemmän kuin 30-luvulla syntyneet. Ja jo eläkkeelle jääminen heikentää kirkon saamaa verotulo-osuutta.

 7. Henrik Sawela

  Minusta tuo tapakristillisyyden puolustus on kovin outoa.

  Sehän pitää sisällään perusoletuksena sen, ettei kirkon markkinoimiin oppeihin usko, mutta haluaa silti kuulua kirkkoon.

  Kuullostaa kovin epäanalyyttiseltä ja lapsenomaiselta!

  Jos kerran pitää kirkon oppeja ei-relevantteina, totuudenvastaisina, on mielestäni perin kummallista että sellaista laitosta haluaa tukea jäsenyydellään, ja ehkä jopa liittää oma pikkulapsensa sen jäseneksi.

  Vain tavan mukaan jäsenenä oleminen on mielestäni älyllisesti kestämätöntä.

 8. arvom3

  Raamattu puhuu totuutta, etsikäämme sitä – esimerkiksi Room.1:19-32
  ja Hebr. 11:6 –

 9. Sivusta seurailija

  Kyllä piispa Huovisen pitäisi enneminkin oikeassa
  lähimmäisen rakkaudessa mennä huutamaan kaduille
  ettei tapakristillisyys pelasta vaan tehkää parannus.
  Nämä kirkon liberaaliset piispat ja papit eksyttävät ihmisiä,
  kun eivät kerro ihmisille totuutta vaan lepertelevät valheita.
  Jeesus itse Sanoi, ”niin Minä sanon kaikille, ellette tee käänny ja tee parannusta niin te kaikki hukutte (eli joudutte
  kadotukseen)” . Eli Jeesus Sanoi tämän koko ihmisjoukolle,
  jotka tulivat kysymään olivatko jotkin syntisempiä kuin
  toiset, kun kuolivat kaatuneen Siiloan tornin alle. Eli Jeesus itse sanoi näille sen ajan tapauskoville, että kääntykää ja tehkää parannus, muuten edessä on kadotus
  kuoleman jälkeen. Hänen ei tarvinnut hokea kadotus kadotus, vaan Hän Sanoi miten asia on ja piste. Eli ei näillä liberaali papeilla piispoilla ole mitään oikeutta
  eksyttää ihmisiä ja tehdä heille saattohoitoa kadotukseen.
  Kun Jeesus kehoitti sen ajan tapauskovaisia parannuksen
  tekoon, niin ei sitä ole liberaali teologeilla millään muotoa oikeutta tyhjäksi selittää.
  Minut on Jeesus Kristus uudesti synnyttänyt eroon todella
  syvästä synnin suosta, ja sillä tasolla millä olin niin ei
  mitkään kukka hattu liberaali teologien Raamatun Sanan
  vääristelyt auta. Mutta, kun sain ottaa Raamatun Sanan
  vastaan niinkuin se kuuluu sanoa, niin kipeää teki eikä
  ollut helppoa, mutta se toi todellisen ja uuden elämän.

 10. Taskulaskin

  Nyt kirkosta on lähtenyt jo yli 20 000 jotka sijoittaa jonnekin muualle sen 25-40 ekua kuussa. Tuo laskelma kirkon menettämistä miljoonista täytyy nyt nelinkertaistaa.

  Eli kirkon menetykset on tähän mennessä 96 miljoonaa euroa about 35 vuoden sisällä.

 11. Torvinen

  Kirkon kriisin tausta on hyvin yksinkertainen.

  Kirkolliskokous ja piispat ovat kiertelevien sanomistensa taustalla selvästi fundamentalistisempia kuin mitä riviseurakuntalainen tai media käsittääkään.

  Seurakunnissa taas on sellaisia tavallisia ihmisiä, eri tavoin fundamentalistien takaa-ajamia syrjittyjä, joita ei ole rakastettu eikä heille kuuluvaa tasa-arvoa ole monessakaan asiassa varmistettu. Ihmiset ovat kokeneet tulleensa häväistyksi yhteisössään.

  On huolehdittu laskelmoivasti vain kirkon poliittisesta imagosta, kulissista, passiivisesta ”rauhasta”, herätysliikkeitten ja kansankirkon komeilevasta perinteestä. Itsestäänselvyytenä. Itsestäänselvyyden aika on nyt ohi.

 12. Efva

  Kirkot menettävät jäseniään monissa muissakin länsimaissa. Kuten Islannissa:

  http://iceland-dori.blogspot.com/2010/08/corruption-in-icelandic-church-and.html

  http://iceland-dori.blogspot.com/2010/08/iceland-church-in-big-trouble.html

  Raha, valta ja seksi tuntuvat olevat näiden hengenmiesten yleinen vitsaus.

 13. Toimitus

  Nimimerkille ”Homot valehtelee”, valitettavasti kommenttiasi ei voida julkaista sen asiattoman kielenkäytön takia. Ehdotamme että kirjoitat mielipiteesi siten, että jätät siitä pois vähemmistöryhmiä häpäisevät ilmaukset ja perustelet mielipiteesi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s