Martti Nissinen: On väärin käyttää Raamattua samasukupuolisten parisuhteiden ja heidän perheidensä tuomitsemisessa


Raamatun tekstit eivät sano sanaakaan samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä rakkaudesta eivätkä siihen perustuvista parisuhteista, totesi  Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan preofessori Martti Nissinen kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa 24.10.2010 (Raamattu ei käytä valtaa).

Nissinen on osoittanut tutkimustyössään, että  Raamatun homoseksuaalisuutta sivuava aineisto on hajanainen ja sattumanvarainen. Niistä Raamatun teksteistä, joissa homoseksuaalisuutta on sivuttu, ei muodostu asiallista kokonaisuutta, jonka mukaan voitaisiin johtaa oman aikamme kristittyjen ratkaisuja kysymykseen samasukupuolisten parisuhteiden ja perheiden asemasta kirkossa.

 Homoseksuaalisuutta käsittelevät kohdat esiintyvät Raamatussa vain sivuteemoina ja ovat sidoksissa oman aikansa yhteiskuntaan ja senaikaisiin käsityksiin, kuten miesten ja sukujen tai heimojen välisiin valta- ja kunniakysymyksiin.  Näihin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun näkemyksiä homoseksuaalisuudesta perustellaan Raamatun arvovallalla.
 
Yksittäiset  homoseksuaalisuutta koskevat viittaukset Raamatussa kasvavat Nissisen mukaan oman aikansa patriarkaalisen yhteiskunnan arvoista: mieskunnian menetys, eli miehen alistaminen toisen miehen toimesta naisen asemaan oli sen ajan yhteiskunnassa se kaikkein loukkaavin ja kauhistavin asia.
Raamatussa ei siis suinkaan kerrota vastuullisesta homoseksuaalisesta parisuhteesta, vaan väkivallalla nöyryyttämisestä ja toisaalta irstailusta, joka on tuomittavaa, oli sitten kyse homoista tai heteroista.
”Raamatun tekstit viittaavat samaa sukupuolta olevien suhteita kuvatessaan aina kokonaan muuhun asiaan kuin mistä nyt keskustellaan”, Nissinen on todennut  teoksessa Synti vai siunaus (2003).
Esimerkiksi Vanhan testamentin kyseisessä kertomuksessa ”Sodoman miehet eivät olleet homoja vaan rasisteja”. Joukkoraiskaus oli tapa häpäistä muukalaiset. Vastaavia tapauksia löytyy historiasta muualtakin.

Nissinen, joka on kansainvälisesti tunnettu Raamatun historian tutkija ja erikoistunut Raamatun ajan seksuaalietiikkaan, toteaa Helsingin Sanomissa,  että  kukaan ei pysty tukeutumaan Raamattuun tekemättä sen tekstien kohdalla aina valintoja ja tulkintoja. ”Raamattu ei käytä valtaa, vaan valtaa käyttävät aina ihmiset omien valintojensa ja tulkintojensa pohjalta”, hän toteaa. Raamatun tekstit eivät kuitenkaan anna oikeutta käyttää sitä lyömäaseena sukupuolisia vähemmistöjä vastaan.

Artikkelissaan Seksuaalimyönteinen Raamattu (2003) Nissinen on todennut, että nykyihminen lukee Raamattua usein varsin seksuaalikielteisin silmälasein. Silmälasit johtuvat juutalaisen ja länsimaisen kulttuurin erilaisuudesta sekä eräiden antiikin kulttuurista ammentaneiden kirkkoisien luomista tulkintamalleista, jotka eivät alkuunkaan ole pohjautuneet Raamattuun.

Teoksessaan Homoerotiikka Raamatun maailmassa (1994)  Nissinen on korostanut, että raamatullinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen edellyttää myös muihin Raamatun kohtiin tutustumista, erityisesti teksteihin, jotka koskevat rakkauden, vastuun ja seksuaalisuuden välistä suhdetta sekä syrjittyjen ihmisten asemaa. Myös samasukkupuolisille pareille kuuluu kirkossa oikeus pysyvän parisuhteen tuomaan läheisyyteen ja turvaan, joka on Jumalan lahja.

Seuraavassa prof. Nissisen Helsingin Sanomissa julkaistu kirjoitus.

Missä asiayhteydessä Raamattu puhuu homoseksuaalisuudesta?

”Mediassa on viime päivinä vedottu ahkerasti Raamattuun, viimeksi TV1:n A-talkissa 21.10. Raamattuun vetoavat erityisesti ne, jotka vastustavat samaa sukupuolta olevien parisuhteiden tunnustamista ja siunaamista.

Mitä Raamattu sitten tästä asiasta sanoo?

Sodoman miehet aikoivat joukkoraiskata kaupunkiinsa tulleet muukalaismiehet (1.Moos. 19). Mooseksen laissa kielletään toisen miehen miehuuden riistäminen anaaliyhdynnän keinoin eli ”niin kuin naisen kanssa maataan” (3.Moos.18:22; 20:13). Paavali puhuu sukupuoliroolien tietentahtoisesta vaihtamisesta (Room. 1:22-27) ja viittaa miespuolisiin elostelijoihin, jotka suomalaisessa käännöksessä tulkitaan ”miesten kanssa makaaviksi miehiksi”, vaikka alkukieli ei ole yksiselitteinen (1. Kor. 6:9).

Nämä tekstit eivät sano sanaakaan samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä rakkaudesta eikä siihen perustuvista parisuhteista. Niitä siteeraamalla pysyvän parisuhteen solmineet, toisiaan rakastavat ihmiset rinnastetaan joukkoraiskaajiin ja irstailijoihin.

Tämä loukkaa ja häpäisee sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä syvästi.

Mieheksi ja naiseksi luominen (1. Moos. 1.27) on tulkittu samaa sukupuolta olevien parisuhteiden kielloksi. Homot ja lesbot ovat toki Jumalan luomia naisia ja miehiä, mutta juuri luomisen perusteella heiltä halutaan kieltää osa Jumalan antimista, erityisesti pysyvän parisuhteen tuoma läheisyys ja turva.

Miksi ei toistella Jeesuksen väitettä: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten” (Mark. 2:23-28), tai Paavalin periaatetta, jonka mukaan kaikki käskyt tähtäävät samaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Room. 12:9)?

Näissä Raamatun teksteissä ihminen on tärkeämpi kuin lait ja järjestykset, joiden pitäisi palvella ihmisen parasta eikä erilaisuuteen tuomittujen diskriminointia.

Kukaan ei pysty tukeutumaan Raamattuun tekemättä valintoja ja tulkintoja. Raamattu ei käytä valtaa, vaan valtaa käyttävät ihmiset valintojensa ja tulkintojensa pohjalta.

Vallankäytöstään kantavat vastuun myös ne, jotka istuttavat oman käsityksensä homoseksuaalisuudesta Raamattuun ja kierrättävät sen Jumalan sanana takaisin.”

*      *      *

Martti Nissinen: Raamattu ei käytä valtaa. Helsingin Sanomat 24.10.2010, s. C13 , Mielipide.

(R.K.)

*      *      *

Lue lisää:

Arkkipiispa: Kirkon tuettava homoja ja homopareja. Kirkolliskokouksen avajaispuhe 8.11.2010. Kotimaa24 uutiset.

Synti vai siunaus. Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Toim. Martti Nissinen ja Liisa Tuovinen. Kirjapaja 2003.

Efva: Jumalan laki?

Heikki  Hellman: Homous on vaikea asia. Helsingin Sanomat 12.8.2004.

Vesa Hirvonen. Homoseksuaalisuus ja luterilaisen kirkon oppi. Julkaisematon esitelmä.

Vesa Hirvonen: Näkökohtia rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta. Teologinen Aikakauskirja 2/2007.

Joonas Josefsson: Rohkeutta homoseksuaalisuuden kohtaamiseen. Piispa Kari Mäkisen haastattelu. Kirkko ja Me 17.9.2009.

Pauli Juusela: Seksuaalinen erilaisuus. Vantaan Lauri 30.9.2003.

Juha Jämsä: Isä, joka on homo – homomiehen perhe ja vanhemmuus. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto 2003.

Emilia Karhu: Martti Nissinen: ”Homoudesta puhuttaessa unohtuu usein vastuullinen raamatuntulkinta”. Kotimaa24 13,3,2018.

Elina Korhonen & Jenni Lipponen: ”Me ollaan ihan tavallinen perhe” – opinnäytetyö naisparien vanhemmuudesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2009.

Kari Kuula: Raamattu ja homoseksuaalisuus. Eksegeettinen ja raamattuteologinen selvitys Raamatun viittauksista homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. 2005.

Johanna Kuusniemi: Sateenkaarimessu – Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kokemukset hengellisen elämän toteuttamisesta kirkossa ja Sateenkaarimessussa. Käytännöllisen teologian pro gradu –tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto 2005.

Risto Leppänen: Pappi ja Raamattu: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhde Raamattuun. Helsinki: Helsingin yliopisto 2010. (Väitöskirjatutkimuksessa on tunnistettu neljä erilaista raamattunäkemystä, joilla tutkimuksessa mukana olleet 22 pappia tulkitsevat Pyhää Kirjaa. Leppänen on itse vanhoilislestadiolaistaustainen pappi.)

Martti Mäkisalo: Kirkon vähemmistö puhuu seksuaalivähemmistöjen puolesta. Helsingin Sanomat 12.8.2004.

Martti Mäkisalo: Valheellisuus synti, ei homous? Kirkon homokeskustelulla on yhä vaikeuksia päästä irti Paavalista, vaikka monet muut Paavalin ohjeet jo ymmärretään aikansa tuotteiksi. Helsingin Sanomat 28.7.1997.

Krista Niemeläinen & Martta Virmakari: Naisparista lapsiperheeksi. Käsityksiä ja kokemuksia naisparien vanhemmuudesta Suomessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006.

Martti Nissinen: Homoerotiikka Raamatun maailmassa. Yliopistopaino 1994.

Martti Nissinen 1994. Seksuaalimyönteinen Raamattu. Teoksessa Haukattu hedelmä – Nuorten pappien seksuaalieettinen puheenvuoro. Toim. Kari Kopperi, Antti Kylliäinen, Terhi Paananen, Ari Tammi. Helsinki: Kirjapaja, 1994.

Parisuhdelain seuraukset kirkossa: piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle 2010. (Pohjana kirkolliskokouksessa käsittelylle keväälläja syksyllä 2010.)

Mikael Pentikäinen: homojen parisuhteille tasavertainen asema

Douglas Quenqua: Turned Away, He Turned to the Bible. The New York Times 14.9.2012.

Piia Johanna Rytilä: Paavi Johanna: Minulla ja vaimollani oli todellakin kirkkohäät. Kirkko ja Kaupunki 3.2.2017.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto (Wikipedia)

Sateenkaariperheet päivähoidon ja koulun asiakkaina. Sateenkaariperheet ry. 2007.

Sinikka Pellinen (toim.): Homoseksuaalinen identiteetti ja kristillinen usko. Kirjaneliö 1997.

Kirsti Suoranta: Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto 2004.

Janne Toivonen: Kirkko ohjeistaa rukoilun homoparien kanssa. Helsingin Sanomat 12.11.2010.

Kari Tolppanen: Usko ja homoseksuaalisuus. Kotimaa24 7.1.2015.

Veera Visapää: Homomiehen tie isäksi on mutkia täynnä. Aviisi 6/2006.

Advertisement

43 kommenttia

Kategoria(t): arvot, avioliitto, Helsingin Sanomat, hengellinen väkivalta, historia, homoseksuaalisuus, identiteetti, ihmisarvo, ihmisoikeudet, Jumalan sana, kristinoppi, leimaaminen, luomiskertomus, normit, opilliset kysymykset, Paavali, pelko, pelot, perhe, Raamatun tulkinta, seksuaalivähemmistöt, sukupuolijärjestelmä, syrjintä, tasa-arvo, tuomitseminen, vallankäyttö

43 responses to “Martti Nissinen: On väärin käyttää Raamattua samasukupuolisten parisuhteiden ja heidän perheidensä tuomitsemisessa

 1. Genet

  Se mitä ihminen biologis-fysiologisesti ja lääketieteellisesti on, ei tietenkään voi uskonnollisilla uskomuksilla sivuuttaa.

  Lääkäri Markku T. Hyyppä on todennut aivotutkimuksen näkökulmasta: ”Ihmisessä on monta sukupuolta. Yksi niistä dominoi ja muut ovat piilossa.”

 2. JuhaK

  Pilkotaanpa sana sukupuoli. Otetaan ensin puoli. Se on ½ kokonaisuudesta. Eikö puoli olekin puoli? Näin ollen tuon kokonaisuuden osia voi olla tasan kaksi (2), ei enemmän eikä vähemmän. Sitten suku. Eikös se viittaa sukupolvien jatkumoon, sukuun. Ja sukuhan ei jatku, jos sitä ei voi jatkaa. Jotta suku voisi jatkua, tarvitaan kaksi siis kaikki eli molemmat sukupuolet, jotka yhtyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Näitä tosiasioita ei voi sivuuttaa, vaikka biologis-fysiologis-lääketieteellis-yms. tieteellisesti todettaisiin kuinka monta ”sukupuolta” tahansa. Monille tämä voi olla liian yksinkertaista ajattelua.

  • Jyrki Soini

   Terve Juha.

   Muistan kuulleeni, että alkukielen mukaan Jumala otti puolet Aatamista ja teki siitä Eevan. Miehessä on X- ja Y-kromosomeja. Naisessa on vain X-kromosomeja.

   En ymmärrä, että luodut yrittävät määritellä sukupuolet eri tavalla kuin Luoja.

   • rasi

    Täytyy varmaan olla TT ettei ymmärrä ettei Jumala ole luonut lesboja ja homoja, Ne ovat syntiinlankeemuksen seurauksia kuten muutkin vääristymät ja kieroonkasvamiset ihmisissä.
    Aatami ja Eeva ensimmäinen mies ja nainen) olivat heteroja. Eva synnytti ja Aatami siitti.
    Nainen ja vaimo ovat yksi ja sama sana Hebreassa.
    Kyse ei suinkaan ole homo tai lesbosuhteista.
    Raamattu ei todellakaan sano että vain yhden illan homosuhteet ovat kiellettyjä ja muut oudot perverssiot vaan kaikki. Yleensäkin mies miehen kanssa on kielletty.
    Jeesuskin sanoo että Jumala loi miehen ja naisen ja mies lähteköön kodistaan ja liittyköön vaimoonsa ja näin he tulevat yhdeksi lihaksi,
    Yhteiskunta voi tehdä mitä tahtoo muttei kirkko. Sen tulee pysyä Raamatun ilmoituksessa. Toivon että Teologinen tiedekunta lakkaa eksyttämästä ihmisiä ja kirkkoa.

  • VarttiHullu

   Oli 1/2 tai ei, niin mitä tekemistä Aatamilla ja Eevalla on avioliiton kanssa? Se kun ei ole kristillinen rituaali millään lailla, eikä kristilliset tai muutkaan voi sitä omia itselleen.

   • Kiitos VarttiHullu hyvästä huomiostasi. Näyttää siltä, ettei alkuperäisen avioliiton ollutkaan tarkoitus kuulua mihinkään uskonnolliseen järjestelmään.

    Genesis 2:
    21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
    22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
    23. Ja mies sanoi: ”Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu”.
    24. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

 3. AaHoo

  JuhaK,

  Ensinnäkin, jos oletetaan, että maailmassa puhutaan muitakin kieliä kuin suomea, perusteluiltasi putoaa pohja. Sukupuoli on vaikkapa englanniksi ”gender” ja ”sex”, ruotsiksi ”kön”.

  Toiseksi, kielellä ei voi perustella biologiaa. Eikä siitä miten asiat ovat, ei voi päätellä miten niiden pitäisi olla. (Humen giljotiini)

  Kolmanneksi, myös homot voivat lisääntyä – ja heterot olla mahoja. Joten homojenkin suku voi jatkua, ja heteroiden suku olla jatkumatta.

  • JuhaK

   AaHoo

   Suomen kielen sana ”sukupuoli” on niin havainnollistava, että siihen on helppo tarttua.

   Mutta vielä tärkeämpi pointti on se, että perustellaanko kielellä biologiaa vai biologialla kieltä. Minä käytin jälkimmäistä. On kerta kaikkiaan mahdotonta, että ensin olisi ollut sana ja sitten biologia. Kyllä sana sukupuoli perustuu biologisiin tosiasioihin eikä päinvastoin.

   ”Kolmanneksi, myös homot voivat lisääntyä.”

   Tämä on uutta. Onko tehty joku tieteellinen läpimurto? Minun käsittääkseni edelleen vaaditaan kaksi sukupuolta lisääntymiseen, saipa hedelmöityminen alkunsa miten tahansa. Eli homojenkin on oltava eri sukupuolta, jos haluavat lisääntyä.

   Mitä tarkoitat tällä:

   ”– ja heterot olla mahoja”

   ei ole tuttu termi tuo ”maho”.

   Ilman muuta heteroiden sukukin voi olla jatkumatta, mutta olennaisempaa on se, että se voi myös jatkua.

   • Nimimerkitön

    JuhaK kirjoitti: ”Kyllä sana sukupuoli perustuu biologisiin tosiasioihin eikä päinvastoin.”

    Juha, tuossa on mielestäni pieni ajatusvirhe. Kieli ei missään tapauksessa ole johdettu todellisuudesta; kieli ei perustu tosiasioihin. Sanaa sukupuoli ei ole johdettu todellisuudesta, vaan sillä yritetään kuvata todellisuutta tai viitata siihen.

   • JuhaK

    Nimimerkittömälle

    Ei. Et vissiin ymmärtänyt mitä ajoin takaa. AaHoo sanoi, että kielellä ei voi perustella biologiaa. Ei voikaan. Mutta biologialla voi perustella kieltä, tässä tapauksessa yksittäistä sanaa. Esim. tämä sana sukupuoli on hyvin todennäköisesti sellainen kun on, koska se kuvaa biologista tosiasiaa niin hyvin.

    Itse asiassa aikalailla tätä tarkoitinkin: ”Sanaa sukupuoli ei ole johdettu todellisuudesta, vaan sillä yritetään kuvata todellisuutta tai viitata siihen.”

    Tämä menee nyt oikeastaan sivuraiteelle.

 4. Peter Pan

  Kirkon tiedotuskeskus on yrittänyt häveliäästi peitellä kirkon edustajien ja evl-kirkkokansan todellista homovihamielisyyttä.

  Mutta Päivi Räsäsen mielipiteet ovat sitä seurakuntien arkitodellisuutta, ja hän nosti kirkon profiilin mediassa esiin aivan rehellisellä tavalla!

  On ollut tympäisevää seurata Kirkon tiedotuskeskuksen epätoivoista salailua ja vääristelyä.

  Piispathan ovatkin olleet varsin varovaisia tässä kysymyksessä. Heidän lausuntonsa paljastavat, että he yrittävät tasapainoilla homovihan ja ihmisoikeusaktivistien välillä kaikkiin suuntaan kumarrellen, jotta kirkosta ei enää eroaisi ihmisiä kummaltakaan laidalta.

  Oikeastaan vain Kuopion Riekkinen on ollut selvästi omassa sarjassaan, mutta hän on tuonut homojen avioitumista kannattavan mielipiteensä esiin jo lähes kymmenen vuotta sitten.

 5. Efva

  Juha K:lle.

  Mitä siis oikeastaan yrität perustella suomen kielen sanan ”sukupuoli” etymologialla?
  Olisi mielenkiintoista tietää, mitä lähteitä olet käyttänyt kun olet luonut teorian että kielelliset ilmaukset paljastavat biologisia faktoja.

  Tieteellistä tietoa ihmisen seksuaalisuudesta alettiin tuottaa varsinaisesti vasta 1800-luvulla.
  Kielen sanoista osa on taas on tuhansia vuosia vanhaa. Faktatiedon hakeminen kielen sanojen etymologiasta kuulostaa lähinnä nokkelalta ja hauskalta ajanvietteeltä tai on jotain muinaisen Sigurd Wettehovi-Aspan tyylistä ”tiedettä”.

  Kun aletaan vakavasti tutkia kielellisten ilmauksien etymologista taustaa, niistä paljastuu usein satojen tai jopa tuhansien vuosien takainen elämänmuoto, muinaisen ajan työntekoon ja elinympäristöön liittyvät käsitteet ja sen ajan ihmisen käsitykset asioiden syistä ja alkuperästä. Tämä ilmenee esimerkiksi kansanomaisissa sairauksien, kasvien ja eläinten nimityksissä.

  Siitä on yli 140 vuotta, kun sanaa homoseksuaali käytettiin ensimmäistä kertaa. Vuonna 1868 Itävallassa syntynyt unkarilainen journalisti ja ihmisoikeustaistelija Károly Kertbeny käytti ensimmäistä kertaa sitä termiä kirjeessään saksalaiselle homojen oikeuksia ajavalle lakimiehelle Karl Heinrich Ulrichsille.

  Tuohon aikaan homomiehestä käytettiin saksan kielessä termiä ”urning”, jolla tarkoitettiin miestä, jolla oli naisen psyyke. ”Urningin” oli puolestaan nainen, jolla oli miehen psyyke.

  Homoseksuaalisuuden käsitettä kuvattiin sanalla ”Urningthum”. Ulrichs oli kehitellyt mänä termit saksan kieleen. Ne eivät kuitenkaan ilmaisseet ilmiön tosiasiallista luonnetta, sillä näin kaavamaisesti homoseksuaalisuutta ei voida pelkistää.

  Kertbeny rakensi termin ”homoseksuaali” kreikan kielen etuliitteestä ”homo-” joka merkitsee samuutta, ja latinan sanasta ”sexualis”, joka tarkoittaa sukupuolta.

  Koko kirjoitus löytyy alla olevasta linkistä. Se on otsikoitu: ”Historiaa tänään: Rakkaus, joka ei kehdannut sanoa nimeään, sai nimen”.

  http://www.boxturtlebulletin.com/2008/05/06/1942

  • JuhaK

   En minä mitään etymologista, tieteellistä tutkimusta ole tehnyt.

   Genet: ” Lääkäri Markku T. Hyyppä on todennut aivotutkimuksen näkökulmasta: “Ihmisessä on monta sukupuolta. Yksi niistä dominoi ja muut ovat piilossa.”

   Kysymys oli vain siitä, että mahdollisia sukupuolia on kuulemma useita, siis enemmän kuin kaksi, ja on vissiin kellä tahansa siinä kiikun-kaakun mihin sukupuoleen vaaka kallistuu. Tai noin minä väitteen ymmärsin.

   On aivan sama milloin tieteellistä tietoa sukupuolesta on alettu tuottaa. Pikkulapsikin ymmärtää, että on kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Sukupuolikromosomeista viimeistään näkee kumpaa sukupuolta ihminen on. Tiettyjä anomalioita on, mutta Y-kromosomia ei taida löytyä yhdeltäkään naiselta eli jos on vähintään yksi Y-kromosomi, on mies, jos ei ole, on nainen.
   Enkä minä itse asiassa millään sanan tai kielen etymologialla perustellut yhtään mitään. Perustelin biologialla. Biologiset tosiasiat ovat sitä mitä ne ovat aina olleet. Sana sukupuoli on sitten jossain vaiheessa keksitty kuvaamaan sukupuolia. Se sanon vielä, että sanan ulkoasu ei ole sattumalta tuo, se ei ole tullut tyhjästä. Ei, koska se kuvaa biologista faktaa.

   Jos pysytään fysiologisissa perusteissa ja biologiassa, on aika vaikea kiistää noita ajatuksiani.

   Jos puhutaan jostain ”sosiaalisesta tai henkisestä sukupuolesta” tai siitä miksi ihminen itsensä kokee riippumatta fysiologisista ominaisuuksista eli biologisesta sukupuolesta, olen heikoilla jäillä. Silloin puhutaan henkisestä anomaliasta tms., enkä lähde siitä väittelemään. Pitäydyn biologiassa.

   • riikka

    Ihmisen psyykkistä ja sosiaalista puolta ei voi vain jättää huomiotta jos tekee tuollaisia ”faktapäätelmiä” ihmisen fyysisestä biologiasta. Minä en halua uskoa sellaiseen Raamattuun joka sokeasti kieltää ihmisen monimuotoisuuden. Erilaisuus on rikkautta.

    Bi-seksuaalit voivat mennä naimisiin?

 6. Tiedätkö

  Kuinka moni on kuullut, mitä ovat Aasiassa tunnetut hijrat:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Etel%C3%A4-Aasia)

  Intian kastilaitoksessa heillä on perinteisesti ollut paikkansa:

  ”Hijra ei ole nainen eikä mies, mutta elää kuin nainen vailla naisen velvollisuuksia omassa yhteisössään. Intiassa hijrat edustavat hedelmällisyyttä perhejuhlissa, mutta lain mukaan heillä ei ole oikeutta työhön tai opiskeluun.”

  http://www.syl.fi/syl_toimii/kehy/auringossa2009/naiset/transgender/

 7. Efva

  Kirkon viimeisin ”tarjous” homoille on nöyryyttämisessään kaiken huippu. Ei saa olla sormuksia, ei saa kuulua sitoutumislupauksia, papin rukoukseen ei saa sisältyä siunausta, ei sallita sitä eikä saa olla tätä… Alistamista ja nöyryyttämistä.

  Evl-kirkko antaa kristillisen vihkimisen kaikille muille syntisille, kuten avioliitossaan puolisoa pettäneille, ja pahimmille rikollisillekin, raiskaajia, murhaajia ja pedofiileja myöten. Ei tee heikkoakaan.

  Vain samasukupuolisten parien kiintymys ja sitoutuminen on kirkolle myrkkyä.

 8. anina

  Raamatunoppi 1.Kor 6:9-10
  Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,
  eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

  Ihmisten välinen rakkaus ja kunnioitus on elintärkeää meille ihmisille. Olkoonkin kyseessä sitten mitkä sukupuolen edustajat tahansa.
  Mietin vain miten homoseksuaalimiehet seurustelevat ilman seksuaalisuutta raamatunopillisesti oikein?
  Raamatussa sanotaan selkeästi etteivät miehet makaisi miesten kanssa.
  Kirkon olisi hyvä noudattaa raamatunoppeja ja Jumalan sanaa, eikä sitä mitä ihmiset itsessään ajattelee. Raamatunsanan mukaisin säännöin on selkeämpää elää tasapainoista elämä.
  Jokaisella ihmisellä on oma näkemys ja mielipide asioihin, mutta jos sotketaan mielipide raamattua vastaan, niin tuloksen tietää jo etukäteen.
  Jos näiden mielipiteiden johdosta aletaan spekuloimaan mikä on oikein ja mikä väärin. Eihän siitä tule kuin sekametelisoppa.
  Kirkon on hyvä pysyä raamatunsanassa ei ihmisen.
  Kaikkisallivuus on tämän päivän vitsaus. Selkeät säännöt tuovat ihmisille, perheille ja parisuhteessa oleville turvallisuutta.
  Eiköhän tässä maailmassa ole jo ihan riittävästi vapauksia ja tasa-arvoa, mutta mitä se on aiheuttanut.
  Ei nosteta ketään ryhmää esille tai jalustalle. Ollaan ihmisinä samalla viivalla noudattaen Jumalan neuvoja.

  • Jaska

   Hyvä Anina!

   Voisitko tosiaan hieman tarkentaa, mitä mielestäsi maailman ”vapaudet ja tasa-arvo” ovat aiheuttaneet?
   Sanonpa vain näin homo-mieheksi syntyneenä, että olen kiitollinen syntyneeni tähän suvaitsevampaan aikaan, kuin esimerkiksi joskus 30-40-luvuille.
   Minulla on samanlaiset tunteet ja tarpeet kuin heteroillakin, enkä pysty kuvittelemaan miten voisin elää mainitsemaasi ”tasapainoista elämää”, jollen jostain syystä voisi toteuttaa seksuaalisuuttani. Tokihan jotkut valitsevat elämänsä selibaatissa, mutta se valinta sopii heille.
   Onneksi olen jo aikaa sitten eronnut kirkosta, joka ei anna, eikä voi antaa minulle mitään näillä nykyisillä Raamatun-tulkinnoillaan. Olen mieluummin onnellinen pakana, kuin ahdistunut kristitty. Kiitos ja hyvää elämää kaikille 🙂

 9. Yx

  Vihkiessä ei siunata puolison pettämistä, rikollisuutta, raiskaamista, murhaamista eikä pedofiliaa, vaan miehen ja naisen välinen liitto. Ei pappi voi tietää näiden ihmisten menneitä tai tulevia syntejä. Homosuhde on jatkuvaa synnissä elämistä.

  • Diakoni

   Homoseksuaalien parisuhde ja seksuaalisuus ei ole syntiä enempää kuin heteroseksuaalinenkaan suhde ja seksuaalisuus. Riippuu kokonaan siitä miten kyseinen ihminen kohtelee kumppaniaan. Sekä hetero- että homosuhteisiin voi liittyä hyväksikäyttöä, parisuhdeväkivaltaa ja alistamista. Sellainen on aina syntiä.

   Mutta se on aina onnellinen asia ja Jumalan lahja, kun ihminen saa löytää elämänkumppanin ja sitoutua elämään tämän kanssa aina kuolemaan asti.

   Homoseksuaalit ovat kärsineet monin tavoin siitä että heille on parisuhde ollut kiellettyä ja asiaa on täytynyt salailla. Yksinäisyys on kova kohtalo. Esimerkiksi itsemurhat ovat heidän keskuudessaan nelin-viisinkertaiset kuin enemmistöryhmässä.

  • Esther

   Kiitos sanojen sommittelusta, Yx. Kaikkea hyvää sinulle= siunausta.

 10. Missä uusin testametti?

  Pitääkö siis kaikkia raamatun ohjeita noudattaa sanatarkasti? Entä raamatun täysin erilaiset kertomukset useista asioista – ovatko ne molemmat totta, vai onko jompikumpi valetta, vai onko kumpikaan totta?
  Vai pitääkö vain rakastavaisten nasparien ja miesparien kohdalla toimia poikkeavasti, raamatun tekstin mukaan – miksei muissa asioissa?

  Room. 1:27 Paavalin mukaan naisten “luonnollinen käyttö” on seksiobjekteina miesten huviksi.

  Room. 8:33 Kristittyä ei voi syyttää mistään väärästä teosta.

  5. Moos. 22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.

  4. Moos. 11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.

  3. Moos. 24:17 ”Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla.”

  Luuk. 14:26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.”

  Luuk. 6:24-26 Rikkaat, hyvinsyöneet tai kunnioitetut joutuvat helvettiin (päinvastoin kuin Markus 4:25).

  Luomiskertomuksia on kaksi aivan ristiriitaista (1. Moos. 1:1-2:3, 2:4-25).

  Jeesuksen kolmet viimeiset sanat – mikä näistä totta ja mitä muut ovat?
  Matt. 27:46,50 ”Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.”
  Luuk. 23:46 ”Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.”
  Joh. 19:30 ”Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.”

  Lisää vaikka kuinka

  http://www.vapaasana.net/artikkelit/2007/11/raamatun-julmuuksia-ja-ristiriitoja

  http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kritiikki/raamattu/raam1.html

  • ZygoLogi

   Nuo sinun ajatuksesi kyseisistä Raamatun kohdista ovat kieroja.

   Luepa tarkkaan valitsemasi tekstit. Kysymyksiä valaisemaan asennettasi: Onko nainen raiskauksen uhri, jos hän ei pyydä apua tai huuda tai tee vastarintaa, Raamatun kohdassa ei suinkaan sanota niinkuin itse vääristit asian – huutanut apua ”tarpeeksi” kovaa. Älä laita sanoja väliin.

   Samalla asenteella muutkin laittamasi kohdat olet valinnut tuohon listaan.

 11. Jani

  Eiköhän tässä maailmassa ole jo ihan riittävästi vapauksia ja tasa-arvoa, mutta mitä se on aiheuttanut.

  jatka sen pään tunkemista sinne hiekkaan 🙂
  rikkaat eliitit riistää koko muuta populaatiota niiden luoman pankki- ja yhteiskuntajärjestelmän avulla, mikään ei ole muuttunut ihmiskunnan tunnetun historian synkimmistä ajoista, joka päivä kuolee suuri määrä ihmisiä, jotka voitaisiin pelastaa mutta joiden annetaan kuolla, koska meillä on ”ylikansoittumista”. Samasta syystä meidän ruoka myrkytetään, ihmisiä pyritään sijoittamaan steriileihin ympäristöihin kerrostaloasuntoihin, joissa heidän immuniteettijärjestelmänsä ei tule koskaan kehittymään, taivaalle levitetään alumiinia ja bariumia muka hidastamaan ilmastonmuutosta, joka on muka ihmisen aiheuttamaa…

  …Ja kansa puhuu siitä miten jotkut fanaatikot on menny tulkitsemaan kirjaa niin, ettei homoja voi naittaa keskenään, get a grip.
  Kaikki on kiinni siitä, miten sitä kirjaa tulkitsee, mutta sitä tulkintaa on hemmetin vaikea lähteä muuttamaan jos lähtee siltä pohjalta että jumala on kirjottanu koko kirjan ja sitä pitää lukea sanasta sanaan ja sittenku sitä luetaan sanasta sanaan niin ei oikeasti edes lueta, vaan silloin otetaan mukaan näitä sopivia tulkintoja ja pohditaan mitä on mahdettu tarkoittaa milläkin.

  God = Elohim (god, gods) = ”those who came from the sky” = Annunaki

  Genesis 6:1-4 reads:

  “And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose… There were nephilim in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.” [emphasis added]

  Nephilim is often translated as “giants”, a legitimate and appropriate interpretation, but one which may be only partially accurate. A better definition might be “those who came down”, “those who descended”, or “those who were cast down.” The Anunnaki of ancient Sumerian texts is similarly defined as “those who from heaven to earth came”.

  Eli yhtäkkiä erilaisella tulkinnalla voidaankin puhua teoksesta, joka onkin historiankirja valottamassa ihmiskunnalle sen syntyperää, avaruusolentoja.
  Koko kirja siis nimittää näitä avaruusolentoja jumaliksi eli niiksi, jotka tulivat taivaalta.

 12. Aimo Niskala

  3 Moos 18: Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne. Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujamensa. Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä mitään näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne- sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi- ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä. Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät.. Sentähden noudattakaa minun määräyksiäni, ettette seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

 13. ZygoLogi

  Heti tuohon otsikkoon pyytäisin kiinnittämään huomion. ”On väärin käyttää Raamattua homoja vastaan”. On myös väärin lukea sitä, myös alkukieliä jollei alkujaankaan lue puhtaalla sydämellä sitä ja uskoa siihen. Tekstin tulkinta toisille johon ei itsekään usko kuulostaa jokseenkin hupaisalta yritykseltä kumota jotain joka tuo agression itselleen.

 14. Jyrki Soini

  Room. 3:23
  ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”

  Minusta ns. infotulva on vaarallinen, koska se vie huomion pois asioiden ytimistä. Raamatun ja Jeesuksen toiminnan ydin on sielujen pelastuminen. Taivaaseen tahtovan on tunnustettava syntinsä Jeesukselle riippumatta seksuaalisista taipumuksistaan. Kun syntinen ihminen saa uudestisyntyä Jumalan armosta, saa hän Pyhän Hengen, joka kirkastaa Kristusta. Kristuksen sana on uskovan leipä. Hän tulee ravituksi tutkimalla Raamattua ja saamalla Raamattu-opetusta. Näin hän oppii tuntemaan Luojansa ja elämänsä ylläpitäjän tahdon. Pyhä Henki auttaa häntä muistuttamalla synnistä ja parannuksenteon tarpeesta. Jos pelkkä sana ja opetus jättää aukkoja ymmärrykseen, voi rukoilla tai pyytää esirukousta asian tiimoilta. Rukous onkin seurakunnan perustyökalu.

  Jeesus rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Jeesus oli ja on Rakkaus. Siksi vain Hän pystyi täyttämään lain. Hän oli viaton Karitsa ja siksi ainoa kelvollinen syntiuhri ja maailman Pelastaja. Jos saisimme lihamme pysymään ristiinnaulittuina, emme pystyisi syntiä tekemään. Silloin väittelyt raukeaisivat tyhjiin. Vain kokonaan Jeesuksen orja on kokonaan vapaa.

  Herra olkoon meille armollinen.
  jyrki

  • rasi

   KIITOS sinulle Jyrki.

  • Erkki Hnen

   Missähän on sanottu,että Jeesus vihaa syntiä, mutta rakastaaa syntisiä? Synti ei liiku ylihistoriassa, vaan ihminen kantaa sitä olemuksessaan, Jeesus rakastaa eteensä tulevaa ”pakettia eritelemttä.” Hän on syntinen ihminen, kokonainen syntinen. Ei osin,vaan kokonaan, Ihmisen ja hänen syntisyytensä teoretisoiminen erilleen ei ratkaise mitään, vaan voi auttaa kehittämään varsin toimivan hypokriittisen olotilan.

   • Kommunikointi ei ole aina yksinkertaista. Sanomiset voidaan ymmärtää eri tavoin. Tulkintojen täsmennys saattaa vaatia aikaa. Mielestäni ”älä syntiä tee” antaisi ymmärtää, että Jeesus vihaa syntiä.

    Joh. 5:14
    Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: ”Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi.”

 15. Gal 1:
  11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
  12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

  Niinpä on totaalista tietämättömyyttä opettaa, että esim. Paavalin opetukset homoseksualismista olisivat vain ”sivuteemoja” tai ”sidoksissa oman aikansa yhteiskuntaan ja sen aikaisiin käsityksiin”, kuten Nissinen julistaa. Paavali sai julistamansa evankeliumin suoraan Jeesukselta, kuten e.o. Raamatun jae osoittaa.

  1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. (Miehimykset sana on kreikaksi arsenokoiteen – arsenokoites, joka tarkoittaa homoseksuaalia)

  Tulee kuitenkin pitää kirkkaana mielessä, että jokaisella ihmisellä; niin homolla kuin heterollakin, on yhtä merkittävä ihmisarvo Jumalan edessä. Kukaan ei ole toista arvokkaampi ja jokainen on syntinen. Homoseksuaaleja tulee rakastaa ja kunnioittaa ihmisinä ihan kuten kaikkia muitakin. Mutta jokaisen kristillisen instituution, erityisesti kansankirkon, tulisi olla tukematta sellaista opetusta ja arvokäsitystä, joka tavalla tai toisella kannustaa homoseksuaaleja luonnottomiin tekoihin. Ja erityisesti avioliitto on pidettävä miehen ja naisen välisenä luonnollisena liittona, koska ainoastaan miehen ja naisen välinen liitto mahdollistaa Jumalan tahdon toteutumisen: ”Lisääntykää ja täyttäkää maa.”

 16. ”Paavali puhuu sukupuoliroolien tietentahtoisesta vaihtamisesta (Room. 1:22-27) ja viittaa miespuolisiin elostelijoihin, jotka suomalaisessa käännöksessä tulkitaan ”miesten kanssa makaaviksi miehiksi”, vaikka alkukieli ei ole yksiselitteinen (1. Kor. 6:9).”

  New King James eng.kielinen versio:
  Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals,nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+6%3A9-10&version=NKJV

 17. Room. 3:19-25
  Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
  sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
  Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä

  Luuk. 5:32
  Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.

  Room. 5:23
  Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 18. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16

  Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mark.16:16

  Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Room. 10:9,10

 19. Nimetön 321

  Raamattua tulkitsevilla menee kaksi asiaa pieleen: homoseksuaalinen taipumus ja homoseksuaalisen taipumuksen toteuttaminen. Homoseksuaalinen taipumus ei ole syntiä, mutta homoseksuaalisen seksin toteuttaminen on.

 20. Usein moititaan uskontoamme, ikäänkuin se olisi ainut syy vastustaa homoutta. Tämä ei pidä ollenkaan paikkansa, sillä vielä parempi syytoksien kohde olisi luonto itse. Luontoa on vain hankala vastustaa tai vetää oikeuteen.

  Muutama esimerkki siitä että luonto itse ei kannata tasa-arvoa tässä asiassa:

  1) Runsaasti yli 90 % ihmisistä ei hyväksy homoutta omalle kohdalleen, koska se tuntuu heistä heistä luonnottomalle, ja useimmiten myös vastenmieliselle. Miksi ihmeessä siis ihmiset syyttävät kirkkoa ja Raamattua siitä jos homoutta ei hyväksytä, koska syyhän on selvästi ihmisluonnossa. Raamattuhan ainoastaan tukee sitä mitä ihmiset yleensä luonnostaan tuntevat.

  2) Toiseksi luonto ole järjestänyt homoille lisääntymismahdollisuutta vaikka omien lasten saaminen on luonnollinen tarve ihmiselle. Ts tämäkin on luonnon aiheuttamaa, eli se on epäreilua homoille.

  3) Entä sitten anatomia. Ja kyllähän totuus on erilaiset sukupuolielimet ovat tarkoitetut toisiaan varten ja ovat (kuin) luotuja sopivaksi tosilleen. Kaikki muu on sen korviketta. Jälleen luonto ei ole reilu homoille.

  4) Samoin lasten ihanteellisin ja luonnollisin kasvuympäristö on useiden tutkimusten mukaan isän ja äidin muodostama perhe. Gallupin mukaan suomalaisten enemmistö ajattelee myös näin.

  5) Homouden epäluonnollisuudesta todistaa myös se, että on tapahtunut valtavat määrät kiistattomia muutoksia homosta heteroksi ja joskus jopa ihmeenomaisesti rukouksen seurauksena Tämä seikka, joka ei suinkaan ole ainoa laatuaan, on selvä vastaus Jumalalta, vaikkakin Jumala on kertonut asiasta jo aiemmin Raamatussa. http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/usko_teki_homosta_heteron

  6) Onkin luonnollista että 90 % maailman valtioista ei hyväksy homoliittoja. Ortodoksien arkkipiispa Leo näkee asian oikein: “– Esimerkiksi Aasiassa ja suurimmassa osassa suuria maita ei ole tällaista avioajatusta, mikä Suomeen on mahdollisesti tulossa. Pohjoismaat on omilla teillään ja Eurooppa, mutta ne ovat vähemmistöjä maailman kansojen joukossa”. Lisäisin vielä että Euroopan valtioistakin homoliitot sallineet ovat selvänä vähemmistönä. Esim. Sakasa ei hyväksy homoliittoja.

  7) Ja jos uskoo evoluutioon, niin senkin kannalta homoudessa kyse on luonnon häirötilasta joka tappaa sen kantajan sukupuuttoon.

  Edellä vain muutama seikka jotka todistavat ettei homoutta ole ihmiselle tarkoitettu. Lisää voi keksiä jos haluaa. Homoudessa kyse on monen seikan summasta, eikä se ole pelkästään geneettista, vaan ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat enemmän kuin geenit. Taistelu normaalia eli nykyistä avioliittokäsitystä vastaan on itseasiassa taistelua luontoa (ja Jumalaa) vastaan, ja sen taistelun ihminen tulee aina häviämään. Homot ihmisinä ovat tasa-arvoisia muiden ihmisten kanssa, mutta tämän pienen marginaaliryhmän taipumusta ei tule nähdä luonnollisena ja normaalina, vaan selvänä poikkeavuutena,

 21. Karla

  Seksuaalivähemmistöistä voi puhua kuin he olisivat jokin outo, kaukainen ja periaatteellinen kysymys vain niin kauan kuin nämä ihmiset eivät ole osa omaa elämää. Kun oma lapsi, ystävä, sukulainen tai vastaava tuttu ihminen paljastuu homoksi, se vie ihmisen kohtaamaan Kristuksen sanan lähimmäisenrakkaudesta.

 22. Kalle Niemelä

  Minkälaisten silmälasien kautta Martti Nissinen katselee Raamattua? Taitavat olla homomyönteiset lasit.Raamattu kertoo mitä Jumala tästä ajattelee. Hän ilmoittaa. ” Jos mies makaa toisen miehen kanssa niinkuin naisen kanssa. Se on kauhistus Jumalan silmissä.

  • Still

   Miten naisten välinen juttu? Ja tuo mihin viittaat kannattaa lukea alusta loppuun, rakkaudesta siinä ei mainita mitään, ja kuuluuko kenellekään kahden rakastavan ihmisen välisen suhteen intiimit asiat, ei heteroiden kuin ei homojenkaan. Ei edes Kalle Niemelälle.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s