KION: Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus


 Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan (KION) puheenjohtaja, Tampereen hiippakuntadekaani, teologian tohtori  Ari Hukari tiedotti 11.1.2011 Suomi24-Kirkko Kuulolla –palstalla, että neuvottelukunta otti kantaa SRK:n ehkäisykieltoon vuonna 2009.

Kannanottoa ei kuitenkaan julkistettu, koska KIONilla ”ei ole asemaa lausua julkisuuteen kirkon kantaa”.

Hukari julkisti tiedon KIONin kannanotosta, kun palstalla oli tiedusteltu asiasta.

”Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus”

Hukarin vastaus:

Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus. Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) on ottanut kantaa asiaan. Nimensä mukaisesti se on neuvottelukunta, jolla ei ole asemaa lausua julkisuuteen kirkon kantaa. Se valmistelee asioita kirkkohallitukselle, joka lausuu asiasta kirkon virallisen kannan. Tässä tapauksessa KION:n lausunto on lähetetty arkkipiispalle, jonka toivotaan ottavan asian esille neuvotteluissa vanhoillislestadiolaisen liikkeen kanssa.

Ari Hukari
KION:n puheenjohtaja”

Tietoa siitä, että KION ylipäänsä on käsitellyt vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykieltoa, ei ole ollut tätä ennen julkisesti tiedossa.  

Jos jaksaa etsiä, KIONin nettisivulle liitetystä  toimintakertomuksesta vuodelta 2009 löytää maininnan: ”KION laati yhdessä kirkon tasa-arvokysymysten neuvottelukunnan kanssa kirjeen arkkipiispalle liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä”. Kirjeen sisällöstä ei ole annettu tietoja.

KION käsitteli ehkäisykieltoa keväällä 2009, sen jälkeen kun Ihmisoikeusliitto oli julkistanut muistionsa, jossa todettiin: ”Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia” (4.3.2009).

”KION katsoo piispojen puoleen – jonkun on kirkossa sanottava ääneen tästä asiasta”

Kotimaa24-toimitus haastatteli KIONin puheenjohtaja Ari Hukaria asiasta 12.1.2011. Hän totesi taustoista:

– Olisimme halunneet osallistua tuolloin julkiseen keskusteluun, mutta rakenne on sellainen, että KIONilla ei ole asemaa lausua kirkon kantaa, vaan sen ilmaisee kirkkohallitus (Kotimaa24 12.1.2011).

Hän julkaisi KIONin kannan pääkohdan Suomi24-keskustelupalstalla, koska katsoi, että jonkin tahon kirkossa olisi syytä lausua asiasta jotakin. KIONin kannan mukaan ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus.

– Jonkun on mielestäni sanottava ääneen jotakin tästä asiasta. KION katsoo tässä piispojen puoleen. Toivoisin, että piispat keskustelisivat rauhanyhdistyksen johdon kanssa, Hukari sanoi Kotimaa24.:ssä.

KIONin lausunto lähetettiin (keväällä tai kesällä) 2009 arkkipiispa Jukka Paarmalle jatkotoimenpiteitä varten. Hukari ei tiedä, onko KIONin kannanotto ollut esillä eläkkeelle jo siirtyneen arkkipiispa Paarman ja vanhoillislestadiolaisten välisissä keskusteluissa.

Paarma ei enää ainakaan julkisuudessa puuttunut asiaan saatuaan lausunnon.

Kirkon osalta pallo on siis arkkipiispa Kari Mäkisellä. Hänellä on nyt pöytälaatikossaan kirkon asiantuntija-elimen, KIONin ja myös kansalaisjärjestön, Ihmisoikeusliiton, lausunnot siitä, että luterilaisen kirkon sisällä toimivan herätysliikkeen opetuksen keskeinen osa, ehkäisykielto, on ihmisoikeusloukkaus.

Lisäksi myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on erikseen mainiten kiinnittänyt huomiota ehkäisykieltoon eduskunnalle antamassaan selonteossa  vuonna 2009.

Kirkko sitoutunut ihmisoikeuksien noudattamiseen

Suomen luterilainen kirkko on ilmoittanut noudattavansa ihmisoikeuksia. KIONin jäsen Petri Merenlahti, joka on lisäksi mm. Amnesty Internationalin kansainvälisen johtokunnan jäsen ja toiminut  aiemmin Amnestyn Suomen osaston puheenjohtajana, on korostanut ihmisoikeuksien toteutumisen tärkeyttä nimenomaan kirkon omassa tominnassa.

Luterilaisen ajattelun mukaan vallanpitäjillä on vastuu siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat. Tässä kirkko voi toimia vahtikoirana. Merenlahden mukaan vahtikoiran uskottavuus menee, jos ihmisoikeudet eivät toteudu omassa yhteisössä, Suomen kirkossa.

Kirkon kanta hengelliseltä ja ihmisoikeuksien kannalta?

Kirkko ei ole ilmaissut julkisuudessa instituutiona kantaansa ehkäisykieltoon kristinopillisesta näkökulmasta eikä ihmisoikeuksien kannalta. Kirkko ei ole ylipäätään viime vuosikymmeninä ottanut instituutiona ainakaan julkisesti kantaa asiaan.

 Arkkipiispa Paarma tyytyi vihjaamaan lestadiolaisuuden lisääntymisvelvoitteeseen ja ehkäisykieltoon liittyviin ongelmiin varovasti  juhlapuheessaan suviseuroissa vuonna 2009:  

”…on tärkeää kuitenkin, tässäkin asiassa, korostaa omantunnon vapautta. Tällaisista asioista ei saa tehdä autuuden ehtoja. Usko on lahja ja pelastus on Jumalan teko. Me emme voi niitä teoillamme ansaita.”

Ihmisoikeusliiton selvityksen yhteydessä käydyn julkisen keskustelun aikaan keväällä 2009 arkkipiispa Jukka Paarma tapasi SRK:n johtoa Oulussa. Keskustelun jälkeen arkkipiispa ei nähnyt vanhoilislestadiolaisuuden ehkäisyopetuksessa ongelmia kristinopilliselta kannalta.

– Peruskysymyksen suhteen ei varmaankaan ole eroa. Nämä mainitut asiat televisiosta, ehkäisystä teatterista ja urheilusta ovat elämäntapakysymyksiä, josta kirkossa voi olla montaa mieltä ja se ei kirkon yhtenäisyyttä vielä vie eikä ole yhtenäisyydelle miksikään vaaraksi, arkkipiispa Paarma totesi maaliskuussa 2009.

Luterilaisen opin kannalta Paarma oli siis haluton kommentoimaan ehkäisykieltoa. Paarma sanoi kuitenkin pitävänsä sinänsä hyvänä, että asia tutkitaan myös ihmisoikeuksien kannalta. Senkin osalta hän kuitenkin varoitti rajoittamasta uskonnonvapautta.

– Mutta pitää myös kunnioittaa herätysliikkeen oikeutta itsenäisyyteen ja eettiseen opetukseen. Sitäkään ei voi rajoittaa, koska silloin voitaisiin rajoittaa uskonnonvapautta, totesi hän Kotimaan haastattelussa.

KION:n jäsenet

Parhaiten kysymyksen käsittelyn KIONissa tuntevat sen jäsenet, joilta voinee saada tarkempia tietoja. Arkkipiispan sihteeri puolestaan lienee parhaiten perillä asian käsittelyjärjestyksestä jatkossa.  Toimikaudella 13.8.2008-31.5.2012 KIONissa toimivat seuraavat henkilöt:

 • hiippakuntadekaani, TT Ari Hukari, puheenjohtaja
 • vastaava tutkija, OTL Maija Sakslin, varapuheenjohtaja
 • kampanjapäällikkö, TT Petri Merenlahti
 • pastori, TM Riikka Myllys
 • kansanedustaja, KM Kirsi Ojansuu
 • toimitusjohtaja, rovasti Risto Pontela
 • sosiokulttuuristen oikeuksien asiantuntija, YTT Eva-Marita Rinne-Koistisen
 • D.Theol. Pamela Slotte
 • professori, OTT Veli-Pekka Viljanen

Sihteeri

 • Ihmisoikeussihteeri Kati Jääskeläinen, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö
  Sähköposti: kati.jaaskelainen(at)evl.fi
  Puhelin (09) 1802 210, 050 324 3173

Lisäksi kokouksissa mukana Kirkkohallituksesta

 • työalasihteeri Kaisamari Hintikka, Kirkon ulkoasiain osasto
 • työalasihteeri Marja Kantanen, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö
 • työalasihteeri Marja-Liisa Laihia, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö

 *     *      *

Ajattelemisen aihetta antoi Kapu.

*     *     *

Lue lisää:

Ehkäisykysymys vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opetuksessa 2000-luvulla. (Anonyymi sivusto.)

Hautamäki ei perustele Raamatulla  (Päivämiehen pääkirjoitus 27.1.2009.)

Ari Hukari: Kionin vastaus. Suomi24 – Kirkko Kuulolla -keskustelupalsta 11.1.2011.

Ihmisoikeudet: seksuaalioikeudet. Ihmisoikeudet.net. Kansalaisjärjestöjen yhteisesti tuottama sivusto.

Ihmisoikeusliitto: Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia. Taustamuistio 4.3.2009.

Johannes Ijäs: ”Vanhoillislestadiolaisen liikkeen jätettävä yksilölle riittävä harkinnanvara eettisissä asioissa”. Kotimaa 7.3.2009.

Jes-mies: Ennustus: ajaudumme umpikujaan

KION: Lestadiolaisten ehkäisykielto ihmisoikeusloukkaus. Kotimaa24 12.1.2011. (Hukarin lausunto lisätty Kotimaasta tähän postaukseen 12.1.)

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta   (KION)

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION). Toimintakertomus vuodelta 2009.

Sari Kuvaja: Oikeutta ihmisille – eli mitä? Kirkko ja kaupunki 12.6.2007.

Lisääntymisvelvoite voi viedä naisen kuoleman porteille. (Terveydenhoitaja Terttu Holmin haastattelu Kotimaa-lehdessä 28.1.2009)

Anne Mikkola: Ehkäisykiellon dilemma: Uskonnonvapaus vaiko ihmisoikeudet? Arkea pilvilinnoissa -blogi 17.7.2011.

Poliitikot Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa: ehkäisykielto ongelmallinen ihmisoikeuksien todellisen toteutumisen näkökulmasta

Maria Saari: Ehkäisykiellosta on muodostunut tabu  

SRK: Minä uskon Jumalaan, Isään. (Perustelut ehkäisykiellolle, uusin SRK:n kannanotto 2009).

Säävälä, Hilkka: Lestadiolaiset pitävät kiinni ehkäisykiellosta. YLE 17.3.2009.

3 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, arkkipiispa, äitiys, ehkäisykielto, evankelis-luterilainen kirkko, ihmisoikeudet, Ihmisoikeusliitto, isyys, kannanotot, keskustelu, kiellot, kirkko, Kirkko ja kaupunki, kontrollointi, Kotimaa, lapset, lisääntyminen, luterilaisuus, miehen asema, naisen asema, normit, opilliset kysymykset, painostaminen, perhe, Raamatun tulkinta, retoriikka, SRK ry., sukupuolijärjestelmä, tasa-arvo, vallankäyttö

3 responses to “KION: Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus

 1. Marika

  Oli hienoa että kirkossa yksi (lopulta!) julkisti lausunnon. Mutta kirkon menettely herättää kysymyksiä. Päätöshän oli tehty jo kaksi vuotta sitten! Miksi piispat ovat hissuksiin sivuuttaneet sen? Eikö kirkon johto piittaa ihmisoikeusloukkauksista kirkossa?

  Paljon näitä asioita mietittyäni olen sitä mieltä että itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle, se on ihmisoikeus. On itse asiassa todellinen uutinen, että Suomessa elää kymmeniä tuhansia naisia, joilta se on riistetty. Kaikki vl:t eivät sitoudu vapaaehtoisesti ehkäisemättömyyteen. Moni joutuu alistumaan koska toinen vaihtoehto, eroaminen liikkeestä olisi koko perheen katastrofi, seurauksena oman hengellisen elämän ja sosiaalisten suhteiden katkaisu. Lapsetkin saattavat menettää yhteyden isovanhempiin, kummeihin ja muihin sukulaisiin. Joutuminen eristyksiin. ”Mihinpä siitä pääsee…” huokasi eräskin tuttu nainen, tultuaan taas vastoin tahtoaan raskaaksi pian edellisen synnytyksen jälkeen. Asia on senverran monikerroksinen, että se vaatisi syvällisempää vl liikkeen kulttuurin tuntemusta mitä kirkossa vl liikkeen ulkopuolisilla on.

 2. Natalia

  Vastentahtoinen lasten teko lisää valtavasti ihmisen taakkaa. Kaikki ei tietenkään tee niitä lapsia vastentahtoisesti vaan tervehtivät jokaista raskautta ilolla. Kuitenkin heitäkin on, jotka niitä lapsia ei enää haluaisi, mutta he uskovat, että heidän on pakko niitä tehdä tai muuten joutuvat helvettiin. Voi kysyä loukataanko tällä opilla lasten oikeuksia myös.

 3. Sakastintakana

  Hämmentävää, ahdistavaa. Käytännössä kirkko jättää lestadiolaiset ihmiset heitteille, autoritaaristen johtajiensa armoille. Juuri kirkon on oltava tässä asiassa jämäkkä, sillä mikään muu taho ei asiaan voi puuttua. Itse kirkon työntekijänä näen että tässä on kirkon häpeätahra. Onko kirkko muissakin ”lausumissaan” yhtä löperö?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s