Homot ahdingossa lestadiolaisuudessa


 

YLE/TV1 lähettää 3.4. Kati Juuruksen toteuttaman dokumentin Kyllä homotkin siivoaa, jossa homoseksuaalit nuoret kertovat, miten vaikeaa kasvaminen homoksi on nyky-Suomessa.

Yksi dokumentin haastateltavista on Limingassa lestadiolaisuuden piirissä kasvanut Markus, joka kertoo ohjelmassa kokemuksistaan sekä sukunsa ja yleensä vl-uskovaisten asennoitumisesta.

Ohjelma uusitaan lauantaina 9.4. klo 12.35 ja se on nähtävissä YLEn Areenalla rajatun ajan.

Kirkossa  toimivien fundamentalisti-ryhmien lanseeraama Älä alistu! -kampanja sai aikaan ikävää jälkeä, sillä yli 5000 kirkon jäsentä lopetti jäsenyytensä kampanjan käynnistyttyä.

Kirkon johdossa torjuttiin kampanjan homovastainen sanoma. Arkkipiispa Kari Mäkinen ja eräät muut piispat tuomitsivat kampanjan ja korostivat, että homoseksuaaleilla on oikeus täyteen ja kokonaiseen elämään juuri omana itsenään. Joissakin seurakunnissa on päätetty evätä rahoitus kampanjan taustajärjestöiltä.

Vanhoillislestadiolainen herätysliike ei kuulu kampanjan järjestäjätahoihin.

Vanhoillislestadiolaisista 92% ei pidä homoseksuaalisuutta hyväksyttävänä

Kirkon suurimman herätysliikkeen jäsenten asennoituminen homoseksuaaleihin on tuoreen, eri herätysliikkeitä koskevan tutkimuksen mukaan kuitenkin vielä kyseisen kampanjan taustajärjestöjä kielteisempi.

Hanna Salomäen viime syksynä ilmestyneen tutkimuksen mukaan 92% vanhoillislestadiolaisista torjuu homoseksuaalien ihmisoikeudet, kun Älä lannistu!-kampanjan järjestöjen jäsenistöstä ”vain” 80% torjuu homoseksuaalit. Vanhoillislestadiolaisia torjuvammin homoihin suhtautuvat vain rukoilevaisuuteen kuuluvat ihmiset.

92% vanhoillislestadiolaisista ”ei pitänyt homoseksuaalisuutta koskaan hyväksyttävänä”.

Tulos vastaa sitä käsitystä, jonka vanhoillislestadiolainen rovasti, fil.toht. Seppo Lohi ilmaisi haastattelussa vuonna 2008: ”Vanhoillislestadiolaiset eivät hyväksy homoutta tai lesboutta.” Samalla Lohi ilmoitti, että tämä ei ole syrjintää!

Salomäen tutkimus osoitti lisäksi, että vanhoillislestadiolaiset olivat uskonkäsityksiltään sisäisesti kaikkein yhtenäisin ryhmä. Seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen ei hevin löydä puolestapuhujaa tässä herätysliikkeessä. Voi vain kysyä, millaista tukea itsensä homoseksuaaliksi tunnistaneen nuoren on mahdollista saada kasvulleen ja elämälleen rauhanyhdistyksellä.

”Erehtymättömän seurakunnan ” yksimielisyys on pakkoa

Yhtenäisyys ja yksimielisyys onkin vanhoillislestadiolaisuuden tiukimmin vaalittu arvo. Mikäli liikkeessä esiintyy  ”tulkintaeroja”, niitä ei tavallisesti päästetä julkisuuteen.

Toisinajattelijoilla ei myöskään ole vaikutusvaltaa herätysliikkeessä, jossa edellytetään yksimielisyyttä erehtymättömänä pidetyn uskonyhteisön ratkaisuissa.

Jos joku vanhoillislestadiolainen esittää julkisuudessa käsityksen, joka poikkeaa virallisesta kannasta, tästä seuraa tavallisesti sanktio, kuten hiljattain kävi kahdelle blogikirjoittajalle.

Sanktio voi vaihdella. Tavallisia menettelyjä ovat henkilökohtainen puhuttelu,  hoitokokous, perheenjäseniin ulotettu painostaminen, huhujen avulla liikkeen sisällä tapahtuva henkilön mustamaalaaminen ja julkinen ulossulkeminen hengellisestä toiminnasta. Tällöin ihminen julistetaan yhteisössä ”epäuskoiseksi” tai ”pakanaksi ja publikaaniksi”, mistä seuraa sosiaalinen eristäminen.

Ei siis ole ihmeteltävää, että vanhoillislestadiolaisten käsitykset myös homoseksuaalien torjumisesta ovat sangen yksimielisiä.

Tästä alistumis- ja yksimielisyysvelvoitteesta saatiin havainnollinen osoitus julkisuuteen, kun kaikki vanhoillislestadiolaiset kirkolliskokousedustajat joutuivat tekemään julkisen anteeksipyynnön eli julkiripin yhteisönsä edessä kannatettuaan kirkolliskokouksessa yhtenäisten rukoiluohjeiden laatimista samasukupuolisille pareille.

Kirkko ei piittaa homojen sorrosta vanhoillislestadiolaisuudessa

Kirkolla olisikin siis haastavin työmaa suurimman herätysliikkeensä, vanhoillislestadiolaisten, kohdalla. Mutta piispat eivät ole osoittaneet julkisuudessa minkäänlaista kritiikkiä vanhoillislestadiolaisen liikkeen homojen ihmisoikeuksien kieltämistä kohtaan, vaikka kirkon johdossa tunnetaan liikkeen torjuva asennoituminen.

Vanhoillislestadiolaiset ovat hyväksyneet jo vuonna 2005  julkilausuman, jossa homoseksuaalisuus leimataan yksiselitteisesti perverssiydeksi ja synniksi.

SRK ei käynnistä julkisuudessa homofoobisia kampanjoita, koska sen ei tarvitse. Homojen syrjintä omaksutaan ja opetetaan vl-kasvatuksessa perheissä ja rauhanyhdistyksissä. SRK:n lapsi- ja nuorisotyö on laajaa ja kattaa ihmisen sosialisaation herkimmät ikäkaudet ja vaiheet alkaen jo ennen kouluikää.  

Vanhoillislestadiolaisten kanta homoseksuaalisuuteen kuuluu seuraavasti:

”Aikamme on hyvin seksuaalikyllästeinen ja vapaita seksuaalisuhteita suosiva. Viime vuosina keskusteluun ovat nousseet myös ns. perverssi-ilmiöt kuten suhtautuminen homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Edellä jo viittasin maassamme hyväksyttyyn samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisen hyväksyvään lakiin. On tietoisesti hylätty Raamatun kanta asiaan: ”Siksi Jumala on jättänyt meidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.” (Room.1:26-27) ”Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.”(3.Moos.18:22) Homoseksuaalinen käyttäytyminen on Raamatun mukaan siveettömyyttä ja sellaisenaan synti (Room.1:25-27, 3.Moos.18:22).”  (SRK:n pääsihteeri 2005, julkilausuma ”Oikea ja väärä”.)

Kyllä homotkin siivoaa

TV1 lähettää 3.4. Kati Juuruksen toteuttaman dokumentin Kyllä homotkin siivoaa, jossa homoseksuaalit nuoret kertovat, miten vaikeaa kasvaminen homoksi on nyky-Suomessa.

Yksi dokumentin haastateltavista on Limingassa lestadiolaisuudessa kasvanut Markus, joka kertoo ohjelmassa kokemuksistaan. Ohjelman antama kuva homonuorten elämästä pikkupaikkakunnilla ja maaseudulla on karu. Erityisen karu on  homoseksuaalin osa vanhoillislestadiolaisessa perheessä, suvussa ja uskonyhteisössä.

Edelleenkään vanhemmat eivät aina pysty sulattamaan lapsensa homoseksuaalisuutta. Dokumentin kaikilla viidellä päähenkilöllä on kokemuksia myös koulukiusaamisesta.

Markuksen ja Alexin rääkki ajoi masennukseen ja hoitoon. Lappeenrannassa kasvanut Tiina sai puolestaan kuulla tappouhkauksia ja toivoo turhaan vanhemmiltaan hyväksyntää. Lestadiolaisseudulla varttunut Markus joutui kokemaan myös sukulaisten painostusta ja saarnoja helvettiin joutumisesta.

Dokumentin valossa ei tunnu yllättävältä, että tutkimusten mukaan homonuorten itsemurhariski on moninkertainen heteronuoriin verrattuna. Mielenterveyshäiriöt ovat yleisempiä kuin heteroilla. Väkivallan uhkaa ja väkivaltaa kokee huomattavasti useampi homo kuin hetero.

Kati Juuruksen dokumentti on intensiivinen lähikuva viidestä homonuoresta. Tunne omasta erilaisuudesta, eristetyksi tuleminen ja yksinäisyys ovat tuttuja kaikille dokumentin 17-20-vuotiaille päähenkilöille. He ovat joutuneet pohtimaan omaa identiteettiään ehkä syvemmin kuin ikäisensä yleensä. He tietävät keitä ovat – ja pystyvät puhumaan itsestään ja kokemuksistaan avoimesti. Teini-ikä on ollut dokumentin homoille julmaa ja pelottavaa aikaa.

Sollamo: Homoseksuaaleja tuettava toteuttamaan seksuaalisuuttaan

Ev.-lut. kirkko yrittää epätoivoisesti muuttaa mielikuvaa ihmisoikeuksien loukkaamisen sallivasta kirkosta. Samalla se ei piittaa herätysliikkeidensä piirissä tapahtuvasta homonuorten häirinnästä ja alistamisesta.

Professori Raija Sollamo on yksi niistä, jotka ovat yrittäneet vääntää rautalangasta fundamentalisti-uskovaisille, mistä homoseksuaalisuudessa on kyse ja miten Raamattuun tulisi suhtautua. Seraavassa hänen kolumninsa Vantaan Lauri -lehdessä. Siitä, miten Raamatussa esiintyviin homoseksuaalisuuteen viittaaviin kohtiin tulisi kristittyinä suhtautua, hän on samalla kannalla kuin toinen tunnettu  raamatuntutkimuksen professori emeritus, Martti Nissinen.

“Kohuttu Nuotta-lehden Älä alistu -kampanja antaa ymmärtää, että nuoren ei tarvitse alistua ”väärään” seksuaaliseen suuntautumiseensa. Hän voi ”parantua” tai ”eheytyä” siitä.

Näin kampanjaan sitoutuneet heterot lukevat Raamattua ja taas kerran lyövät sillä päähän niitä, joilla on toisenlainen seksuaalinen identiteetti.

Olen 1980-luvulta alkaen koettanut opettaa yliopistolla, mitä Raamatussa sanotaan homoseksuaalisuudesta ja miten monia ongelmia liittyy sen tulkitsemiseen ja soveltamiseen nykytilanteessa.

Nyt tuntuu, että tarvitsen kehotusta ”Älä lannistu!”. Juuri kun olimme ehtineet iloita niistä pienistä edistysaskeleista, joita kirkossa on vihdoinkin otettu suhteessa homoseksuaaleihin, tulee taas kylmää vettä niskaan kirkasotsaisten nuorten kampanjasta. He itse ja heidän opettajansa tietävät olevansa oikeassa ja raamatullisia — muuthan eivät sitä ole.

Ehdoton oikeassa oleminen on vaarallista. Se on läheistä sukua fanatismille.

Pelkään nuorten seksuaaliseen identiteettiin kajoamista. Raamattu ei riitä työvälineeksi. Kuka vastaa seurauksista?

Olen myös pahoillani Raamatun puolesta. Sitä ei ole tarkoitettu lyömäaseeksi.

Raamatun aikaan ei ollut tietoa seksuaalisen identiteetin määräytymisprosessista 

Raamattu puhuu homoseksuaalisuudesta oman aikansa kieltä ja edustaa oman aikansa käsityksiä. Vanha testamentti tunsi homoseksuaalisuuden lähinnä voitettuihin kansoihin tai muukalaisiin kohdistuvana seksuaalisena häpäisemisenä, väkivaltana ja raiskaamisena. Tällaisena ilmiönä se tietysti tuomittiin jyrkästi ja siitä langetettiin kuolemanrangaistus.

Uudessa testamentissa ilmiötä käsittelee laajimmin apostoli Paavali. Hän piti sitä seksuaalisen hurjastelun ja nautinnon hakemisen muotona. Hänen mukaansa ihminen voi itse valita seksuaalisen suuntautumisensa ja on siitä vastuussa. Yhden miehen ja naisen elinikäisessä liitossa harjoitettu seksuaalisuus on se muoto, jonka hän hyväksyy ja jota hän suosittelee.

Paavalilla ei ole samaa tietoa ihmisen seksuaalisesta identiteetistä kuin meillä.

Seksuaalinen identiteetti näyttää olevan synnynnäinen tai varhaisessa lapsuudessa syntyvä ominaisuus, jota ei yleensä voi vaihtaa toiseksi. Sen synnystä ihminen ei itse ole vastuussa.

Uskonnon kielellä sanottuna Jumala on luonut niin homot kuin heterotkin. Onko meistä mestaroimaan Jumalan luomistyön tuloksia? Pikemmin olisi tuettava heitä toteuttamaan vastuullisesti seksuaalisuuttaan.

Raija Sollamo

professori”

(Vantaan Lauri 31.3.2011.)

Sollamo on toiminut Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa Raamatun alkukielten professorina ja eksegetiikan laitoksen johtajana sekä yliopiston vararehtorina. Sollamo on julkaissut laajasti eri teologian alueita käsitteleviä artikkeleita ja oppikirjoja. Hänen päätutkimusalueensa ovat Septuagintan käännöstekniikka, Qumranin tekstit ja Vanhan testamentin eksegetiikka, erityisesti naistutkimus. Hän on Suomen ensimmäinen naisprofessori teologian alalla.

 (R. K.)

Lue lisää:

Kommentoi illan tv-dokumenttia:
http://olotila.yle.fi/ihmiset/blogit/http%3A/olotila.yle.fi/ihmiset/blogit/olotila/kylla-homotkin-siivoaa

http://www.facebook.com/event.php?eid=142679652465304

Kaikki muuttuu paremmaksi -kampanjan sivut:
> www.itgetsbetter.org

Admata: SLEYn, Luther-säätiön yms homofobia-kampanja, kommentti 5.4.2011.

Simo Alastalo: Brax haluaa tuet pois eheytyskampanjan järjestöiltä. Kotimaa24 29.3.2011.

Minna Akimo: Vanhoillislestadiolainen voi olla homoseksuaali, mutta ei parisuhteessa – ”Selibaatti koetaan ristin kantamisena”. Aamulehti  29.6.2018.

Johannes Ijäs: Vanhoillislestadiolaisia edustajia pyytänyt anteeksi kirkolliskokousäänestystään. Kotimaa24

Johannes Ijäs: Vanhoillislestadiolaiset äänestivät rukouksen puolesta. Kotimaa24 16.11.2010.

Elina Järvinen: Irtiottoja – Kimmo syntyi lestadiolaiseksi. Suomen Kuvalehti 59, 2007.

Kirkkoneuvosto: Kajaanin kirkossa lupa rukoilla rekisteröidyn parisuhteen puolesta

Kun perheenjäsen kertoo olevansa homo

Kyllä homotkin siivoaa. Blogikirjoitus, YLE Olotila.

Fil.toht. Seppo Lohi: “Homot ja lesbot hallitsevat mediaa”

Nestori: Keskuskomiteassa tapahtuu: kaksi anteeksipyyntöä

Martti Nissinen: On väärin käyttää Raamattua samasukupuolisten parisuhteiden ja heidän perheidensä tuomitsemisessa

Mikael Pentikäinen: Luovuttamaton yhdenvertaisuus.  Helsingin Sanomat 29.8.2010, pääkirjoitussivu, A2.

Mikael Pentikäinen: homojen parisuhteille tasavertainen asema

Oikea ja väärä. SRK:n vuosikokouksen julkilausuma 2005.

Piispa Kari Mäkinen: Kirkon tulee tukea myös samaa sukupuolta olevien parisuhdetta

R.K.: Risto Leppänen ja Martti Nissinen: Raamattunäkemykset ja homoseksuaalisuus

Hanna Salomäki: Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Kirkon tutkimuskeskus 2010.

Olli Seppälä: Avoimessa kirjeessä kirkkohallitukselle vaaditaan järjestöjen avustusten lakkauttamista. Kotimaa24 29.3.2011.

Raija Sollamo: Älä lannistu. Vantaan Lauri 31.3.2011.

Jukka Takalo: Jokainen on vähän homo. Youtube-video.

Uskovaisena rekisteröidyssä parisuhteessa?

Vanhemmilleni olen kuin kuollut – vanhoillislestadiolainen homo toivoo keskustelua liikkeen sisälle

Leena Virtanen: Nuoret homot ahdingossa. Helsingin Sanomat 3.4.2011, D13.

Advertisement

3 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, ahdistus, alueelliset erot, arkkipiispa, arvot, eettisyys, eristäminen, eroaminen uskosta, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, forbidden things, fundamentalismi, hengellinen väkivalta, homoseksuaalisuus, identiteetti, identity, ihmisarvo, ihmisoikeudet, johtajat, kannanotot, Kirkko ja kaupunki, leimaaminen, mielenterveys, normit, nuoret, painostaminen, pelko, pelot, perhe, Raamatun tulkinta, seksuaalivähemmistöt, SRK ry., syrjintä, syyllistäminen, tasa-arvo, totteleminen, tuomitseminen, uhkailu, ulossulkeminen, vallankäyttö, väkivalta

3 responses to “Homot ahdingossa lestadiolaisuudessa

 1. vl-homo

  Nii. Homoseksuaalina ja vanhoillislestadiolaisena eläminen ei aina ole helppoa. Tähän mennessä en ole halunnut luopua vanhoillislestadiolaisesta uskosta, enkä sen takia myöskään ole toteuttanut seksuaalisuuttani.

  Välillä tuntuu, että herätysliikkeemme piirissä ovat ne kaikkein pahimmat rasistit, johtuen ehkä siitä, ettei homoista/homoudesta puhuta. Kaipaan kovasti sitä tekstiä päivämiehessä, jossa homoseksuaalisuudesta kirjottaisi joku psykologi, lääkäri tms, kuten nyt vaikkapa pedofiliasta ja muista asioista viime aikoina on tapahtunut. Ehkä sellaista tekstiä saadaan odottaa. Ikuisesti…

 2. Elina

  Sympatiaa ja voimia nimimerkille vl-homo. Luulen kyllä, ettei kukaan homomyönteinen vl-lääkäri uskalla niin tehdä tai jos uskaltaisi niin päivämiehen sensuurikynä viuhuisi. Valitettavasti tosin vieläkin lääkärikunnassa löytyy sellaisia, joiden mielestä homouden syynä on esim. lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö ja että homous on vain seksuaalista rikkinäisyyttä. Ihan hävettää.

 3. Grandfather.

  Kansanedustaja rikosylikomisaarii Kari Tolvanen on puuttunut uskonyhteisöissä tapahtuneisiinlkasten seksuaalisiin hyväksikäyttötapauksiin, joita on paljastunut yllättävän paljon.

  Tolvasen blogssa on paljon aiheeseen liityviä uutisia, kannaottoja, keskusteluita.

  https://freepathways.wordpress.com/2011/09/01/tolvanen/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s