Sisäinen selvitys lasten hyväksikäyttöön liittyvien asioiden hoidosta: SRK:n lehdistötiedote


Lehdistötiedote:  SRK:n tiedotustilaisuus, jossa herätysliikkeen johto ja SRK:n johtokunta antoi medialle tietoja johtokunnan ja palkattujen toimihenkilöiden toimiin liittyneestä sisäisestä selvityksestä. SRK ei ole antanut selvitystä julkisuuteen.

YLEn uutinen lehdistötilaisuudesta, haastateltavana puheenjohtaja Olavi Voittonen, sisäisen selvityksen tekijä asianajaja Eero Hyytinen, tutkija ja YTT  Johanna Hurtig.

”Oulu 7.4.2011

Lehdistötiedote

SRKlehdistotiedote1.1

Sisäinen selvitys lasten hyväksikäyttöön liittyvien asioiden hoidosta

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen työvaliokunta päätti kokouksessaan 9.12.2010 toteuttaa sisäisen selvityksen SRK:n konttorin toimialojen vastuuhenkilöiden ja johtokunnan toimista lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien ym. lastensuojeluasioiden  käsittelyssä ja hoidossa viime vuosien aikana. Selvityksen laatijaksi kutsuttiin asianajaja Eero Hyytinen. Hän on muun muassa perehtynyt hallinnon pöytäkirjoihin ja haastatellut lähes 40 henkilöä.

Hyytinen on selvityksessään pyrkinyt luomaan myös kokonaiskuvaa ilmiöstä ja sen käsittelystä liikkeen piirissä sekä tehnyt lukuisia toimenpide-ehdotuksia. Kirjallinen selvitys on käsitelty SRK:n työvaliokunnan kokouksessa 17.3.2011 ja johtokunnassa 26.3.2011.

Tosiasioita

Rauhanyhdistysten ja SRK:n kautta tehtävässä työssä on keskeistä Jumalan sanan esillä pitäminen. Rauhanyhdistysten toiminta on vapaaehtoistyötä ja vapaata osallistumista. Toimijoina ovat yksittäiset ihmiset, kodit ja perheet. SRK tai rauhanyhdistykset eivät hoida tehtäviä, joita varten yhteiskunnalla on valmiit rakenteet ja jotka kuuluvat ammatillisen asiantuntemuksen piiriin.

Suhtautuminen lasten hyväksikäyttöön kuuluviin asioihin on viimeisen vuosikymmenen aikana perustellusti painottunut lasten näkökulmaan ja lastensuojeluun. Tämä on vaikuttanut sekä viranomaisten että yksittäisten ihmisten suhtautumiseen asiaan.

Suomessa on viime vuosikymmenellä tullut poliisin tietoon  noin 7000 – 8000 lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää tapausta. Tutkija Johanna Hurtigin mukaan vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä on 1980-luvulta alkaen tullut tietoon noin 70 – 100 tapausta, joista noin kolmenkymmenen tekijän oikeusprosessi on vireillä tai on ollut oikeuskäsittelyssä 2000-luvulla. Monet tapaukset ovat olleet hyvin vakavia ja ne ovat kohdistuneet useisiin perheenjäseniin. Tekijöiden joukossa on Hurtigin mukaan viime vuosikymmenien aikana ollut 10 – 15 liikkeen puhujaa. Liikkeessä toimivien puhujien määrä on noin 950. Hyväksikäyttöön syyllistyneet puhujat eivät voi toimia puhujan tehtävässä.

Rauhanyhdistysten toteuttamiin lapsi- ja nuorisotyötilaisuuksiin osallistuu vuosittain noin 43 000 lasta ja SRK:n leireillä käy noin 10 000 lasta ja nuorta. Työmuotojen piiristä on viime vuosina tullut tietoon yksi lähinnä seksuaalisen häirinnän tyyppinen tapaus, joka ei poliisitutkinnassa kuitenkaan ole johtanut jatkotoimenpiteisiin. Liikkeen piirissä toimii kolme kansanopistoa. Niistä yhden rippikoululeiriltä on tiedossa yksi hyväksikäyttötapaus 1960-luvulta.

SRK:n kannanotoissa ja tiedottamisessa uhrin asemaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja heidät on liian usein unohdettu.

Pahoittelemme, että kannanotoista on välittynyt uhrin asemaa vähättelevä kuva ja käsitys, että tekijöitä haluttaisiin suojella. Tämä ei ole ollut tarkoitus.

Asioita olisi tullut käsitellä myös varhaisemmin SRK:n hallinnossa muun muassa alan asiantuntijoiden esille ottamien seikkojen johdosta. On kuitenkin ilmennyt, että sen enempää SRK:n hallinnolla kuin luottamuselimilläkään ei ole ollut aiemmin riittävää kokonaiskuvaa asioista.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan useissa liikkeen piirissä ilmenneissä hyväksikäyttötapauksissa ei ole osattu toimia oikein ja asianosaisille on annettu ristiriitaisia tai vääriä ohjeita.

Rippisalaisuuden merkitys on joissain tapauksissa ymmärretty väärin ja uhreja on muun muassa sen varjolla pyritty vaientamaan ja sopimaan asiat ilman rikosprosessia. Hyväksikäyttöasioita hoidettaessa on asiantuntija-apua käytetty puutteellisesti.

SRK:n johtokunta on arvioinut vastuuhenkilöiden luottamusta selvityksessä esille tulleiden edellä kuvattujen asioiden sekä johtokunnan nykyisen puheenjohtajan toimintaa eräässä yksittäistapauksessa.

Selvityksessä ei ole noussut esille seikkoja, joiden vuoksi tulisi ryhtyä toimenpiteisiin hallinnossa toimivia kohtaan.

Toimenpiteitä tulevaisuutta ajatellen

Yksikin lapsiin kohdistuva hyväksikäyttötapaus on liikaa. Haluamme nähdä lapsen arvon ja ensiarvoisen merkityksen. Koko liikkeen on kaikin keinoin pyrittävä kitkemään hyväksikäyttötapaukset sen piiristä.

Tämän vuoksi SRK on toteuttanut, käynnistänyt ja käynnistää useita toimenpiteitä. Kaikille liikkeen puhujille on lähetetty alkukesästä 2010 kirje, jossa korostetaan jokaisen henkilökohtaista vastuuta hyväksikäyttötapausten ennaltaehkäisemisessä ja niiden hoidossa. Keväällä 2010 perustettiin Kotityöryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää kotien ja perheiden eheyttä edistäviä tekijöitä. Raportissa esitettyjä toimenpiteitä jalkautetaan parhaillaan vuoden 2011 Koti- ja perhetyöryhmän toimesta rauhanyhdistysten toimintaan. Tavoitteena on laatia vuoden 2011 loppuun mennessä toimenpidesuunnitelma vuosille 2012-2015  kotiemme hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lastensuojeluasioiden hoitoa sekä häirintä- ja hyväksikäyttötapausten ennaltaehkäisyä on tehostettu ja tehostetaan tarkentamalla lapsi- ja nuorisotyöhän sekä leirityöhön liittyvää ohjeistusta ja turvallisuusmääräyksiä.

SRK tukeutuu lastensuojelun ammattiasioissa yhteiskunnan asiantuntijaorganisaatioissa virkavastuulla työskentelevien luotettavaan apuun. Konsultaatiota tarvitaan erityisesti hyväksikäyttö- ja perheväkivaltatapauksiin liittyvissä äkillisissä tilanteissa. Tarvittaessa pyydetään SRK:n hallinnon, toiminnan ja tehtävien  lastensuojelunäkökulmaan liittyvää auditointia. Asiantuntijoiden osaamiseen tukeudutaan myös SRK:n henkilökunnan koulutuksessa ja lapsi- ja nuorisotyön sekä perhetyön toiminnan ohjeistamisessa  sekä rauhanyhdistyksille suunnattavassa lapsi- ja nuorisotyökoulutuksessa. Erikseen on korostettava näihin asiohin liittyvää yksilön suojaa ja maallikoiden ei tule ottaa hoidettavakseen asiantuntijoille kuuluvia tehtäviä. SRK haluaa jatkaa yhteistyötä ja keskustelua kirkon kanssa lasten ja perheiden elämään liittyvissä asioissa.

SRK pyrkii omalta osaltaan tukemaan avoimiksi jääneiden ja uhreille kärsimystä aiheuttaneiden asioiden hoitamista. Haluamme rohkaista kaikkia hyväksikäytön uhreiksi joutuneita ja siitä kärsiviä viemään asiat viranomaisten tutkittavaksi. Tärkeää olisi myös pyrkiä siihen, että osapuolet keskenään voisivat aidosti sopia tapahtuneet vääryydet.

Olavi Voittonen, puheenjohtaja

Tuomas Hänninen, pääsihteeri”

_______________________________________

Lehdistötiedote

Taustaa:

Asianajaja: SRK:n selvityksessä ei kyse maineen puhdistamisesta. Kotimaa24 17.10.2013.

Jan Ahonen: Arkkipiispa kehottaa vanhoillislestadiolaisia katsomaan peiliin. Kotimaa24 13.4.2011.

Johannes Ijäs: Johanna Hurtig: Rippiin liittyvää käsitteistöä pitäisi selventää. Kotimaa24  9.12.2010.

Lehden kommentti, Oulu 8.4.2011.

Lucas: SRK selvityttää herätysliikkeen johdon menettelyn pedofiliarikoksissa

Fredrik Wahlström: ”Pedofiloffren har lämnats ensamma” . Puheenjohtaja Olavi Voittosen ja terapeutti Heikki Kurkialan haastattelu. YLE Svenska 7.4.2011.

Irina Vähäsarja: Krp haluaa lisää tietoa vanhoillislestadiolaisten hyväksikäyttötapauksista. Helsingin Sanomat 9.4.2011.

YLEn uutinen 7.4.2011.

Advertisement

3 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, erehtymättömyys, ihmisoikeudet, insesti, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, kaksoisviestintä, kannanotot, keskustelu, keskusteluilmapiiri, lapset, lapsuus, lähihistoria, maallikkosaarnaajat, manipulointi, nuoret, opilliset kysymykset, painostaminen, pedofilia, perhe, puhujat, rauhanyhdistys, retoriikka, Rippi, sananjulistajat, sensuuri, SRK ry., SRK:n johtokunta, synnit, syntien anteeksiantamus, syyllisyys, tutkimus, vallankäyttö, vastuullisuus

3 responses to “Sisäinen selvitys lasten hyväksikäyttöön liittyvien asioiden hoidosta: SRK:n lehdistötiedote

 1. Aapo

  SRK:n teettämä selvitys pitää julkistaa kokonaisuudessaan ja siihen tulee voida kaikkien rauhanyhdistysten jäsenten tutustua. Nythän edes monet sen tekemiseen osallistuneet henkilöt eivät ole saaneet tutustua lopputulokseen.

  Pidän lisäksi käsittämättömänä ja suorastaan yhdistyslain vastaisena Hännnisen esittelemää ratkaisumallia, että johto tosiaankaan ei antaisi yhdistyksen varoilla tehtyä raporttia jäsenten käyttöön. Johtokunnan ja toimiston toimintaan liittyvät tiedot tulee olla kaikien jäsenten arvioitavissa. Johto ei voi käyttää varoja sellaiseen selvitys- tai tutkimustyöhön, joka salataan jäseniltä.

  Selvitys on saatava jäsenten käyttöön hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

  Siitä tulee tietysti ennen jäsenille jakamista poistaa mahdolliset yksityisiin pedofialiatapauksiin liittyvät henkilötiedot, joihin liittyisi mahdollinen yksilön tunnistamisen riski.

 2. Kun itte kysyy

  Johannes Alarannan kysymyksiä:

  ”Voitaisiin kysyä mielestäni aivan aiheellisesti, kuinka puolueeton selvitysmies Hyytinen on itse ollut? Kuinka avoin prosessi selvitysprosessi oli?

  Miksi selvitystä ei näytetty edes meille siinä mukana jollakin tapaa olleille? Pyysin ainakin itse niitä osia nähtäväkseni, joissa oli käytetty minun antamiani tietoja. En saanut. Miksi?

  Onko sisältö sellainen, ettei sitä uskalla näyttää? Kuinka luotettava on selvitys, joka on salattava? Kuinka puolueeton voi tällaisen salaisen selvityksen tekijä olla? Miten tätä selvitystä päästään tieteellisesti arvioitsemaan kun se on salainen?? Miksi selvitykseen pitäisi luottaa sokeasti? Siksikö, että sen tilaaja on SRK?”

  http://gostaja.blogspot.com/2012/04/hyvat-vai-huonot-uutiset.html

 3. Hermanni

  Vielä tänäkään päivänä SRK ei ole julkistanut yhteisillä varoillamme teettämäänsä sisäistä selvitystä. Outo on kannanotto, että hyväksikäyttövyyhti olisi tullut SRK:n johtokunnan silmille muka yllättäen. Hurtigin lisäksi on aikaisempina vuosina ollut monia muitakin yhteydenottajia. Esimerkiksi Ismo Korteniemi on kertonut ottaneensa useaan otteeseen yhteyttä SRK:n johtoon ilmenneiden lasten hyväksikäyttörikosten takia jo vuonna 2009.
  Hän oli lähettänyt meilejä puheenjohtaja Voittoselle, saamatta vastakaikua. Hän otti yhteyttä myös Päivämieheen konkreettisella ehdotuksella.

  ”Kirjoitin Tuomas Hänniselle sähköpostia perjantaina 6.11.2009 otsikolla ”Juttuidea Päivämieheen”. Hänninenhän oli silloin Päivämies-lehden päätoimittaja. Ehdotin, että Päivämies-lehdessä julkaistaisiin artikkeli, joka selväsanaisesti tuomitsisi pedofilian ja jossa annettaisiin ohjeet uhreille, kuinka hakeutua viranomaisten ja hoitohenkilökunnan puheille. Hänninen ei edes halunnut keskustella sellaisen kirjoituksen julkaisemisesta. En kuulustellut SRK:n miehiä siitä, mitä he ovat jättäneet tekemättä. Vaadin asiallisesti ja suorasanaisesti nopeita ja tehokkaita toimia, sillä muuten paha perii tämän firman. Hänninen oli huolestunut vain minun sieluntilastani, ei pedofiliakatastrofista.”

  (Korteniemen kommentti Kotimaa24:n blogikeskustelussa viime vuoden marraskuussa.)

  Johtokunta ja toimihenkilöt yksinkertaisesti sivuuttivat heille lähetetyt varoitukset, ehdotukset ja muut lastensuojelua koskeneet yhteydenotot. Miksi? Menettelyhän on täysin käsittämätön.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s