Krp alkaa tutkia vanhoillis-lestadiolaisten hyväksikäyttötapauksia


Keskusrikospoliisi (Krp) aikoo selvittää, onko vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä paljastuneiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttörikosten joukossa tapauksia, jotka eivät vielä ole tulleet poliisin tietoon. Krp haluaa selvittää kokonaisuudessaan, mitä SRK ulostulollaan pedofiliarikosten osalta tarkoittaa. Asiasta kertoivat Kaleva 8.4. ja 12.4. , sekä  Helsingin Sanomat 9.4.2011.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva, parhaillaan käynnissä oleva tutkimus on osoittanut, että vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä omaksutun maallikko-salarippi-opetuksen seurauksena suuri määrä hyväksikäyttörikoksia on päästetty juridisesti vanhenemaan. Niistä ei ole koskaan tehty ilmoitusta viranomaisille.

Krp:n lisäksi myös Ihmisoikeusliitto on ilmaissut huolestumisensa hengellisissä liikkeissä piiloon jäävästä rikollisuudesta ja ihmisoikeusloukkauksista. Riskinä on, että rikoksia, kuten esimerkiksi seksuaalirikoksia, käsitellään hiljaisuudessa vain uskonliikkeen sisällä, toisinaan vain hyväksikäyttäjän ja alaikäisen uhrin kahdenkeskisessä ”sielunhoidollisessa käsittelyssä”,  mutta niistä on jätetty tekemättä ilmoitus viranomaisille. Rikolliset eivät siten joudu maallisen tuomioistuimen eteen.

SRK:n tiedotustilaisuudessa Oulussa  7.4. todettiin, että ”SRK:n selvitys paljastaa puutteita vanhoillislestadiolaisten toiminnassa lasten hyväksikäyttötapauksissa. Seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia on pyritty salailemaan ja muun muassa rippisalaisuutta on käytetty vääryyksien salailun välineenä.”  (YLE:n uutiset 7.4.2011.)

Herätysliikkeiden tutkija Hanna Salomäki pitää tiedossa olevien hyväksikäyttötapausten määrää suurena, vaikka kyseessä onkin Suomen suurin herätysliike.

– Ristiriistaista on se, että hyväksikäyttäjien joukossa on myös liikkeen puhujia, jotka ovat uskonnollisia auktoriteetteja. Tällaista ei pitäisi tapahtua, totesi Salomäki Aamulehden haastattelussa 7.4.2011.

SRK:n varapuheenjohtaja Matti Taskila vakuuttaa, että herätysliike pyrkii kaikin keinon kitkemään hyväksikäyttötapaukset keskuudestaan.

– Kaikille liikkeen puhujille on lähetetty kirje, jossa korostetaan jokaisen henkilökohtaista vastuuta hyväksikäyttötapausten ennaltaehkäisemisessä, hän kertoo esimerkkinä käytännön toimenpiteistä.

Hyväksikäyttöön syyllistyneet herätysliikkeen puhujat eivät ole saaneet jatkaa tehtävässään, eivätkä myöskään luottamustoimissa.

– Jos ihminen tekee parannuksen ja korjaa asiansa, hän voi toimia uskovaisena muiden uskovaisten joukossa, SRK:n entinen pääsihteeri Aimo Hautamäki kuitenkin toteaa.

Onkin ilmeistä, että rauhanyhditysten piirissä toimii edelleen vapaalla jalalla ehkä satoja lasten hyväksikäyttäjiä, joita ei saada enää vastaamaan teoistaan oikeudessa. Ilmoitus viranomaisille on jätetty tekemättä ja syyteoikeus on päästetty vanhenemaan. Näitä henkilöitä saattaa olla myös puhujien joukossa. Vanhoillislestadioalisuudessa on yli 900 puhujaa, joista noin 800 on maallikoita (ei siis pappeja).

Aiemmin on jo käynyt ilmi, että edes  ev.-lut. kirkko ei valvo vanhoillislestadiolaisuuden omintakeista kirkkolain, lastensuojelulain ja rikoslain vastaista rippiopetusta.

SRK myöntääkin tehneensä virheitä hyväksikäyttöön liittyvien tapausten hoidossa.

– Uhrin asemaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, ja heidät on liian usein unohdettu, sanoo varapuheenjohtaja Taskila.

– Rippisalaisuuden merkitys on joissakin tapauksissa ymmärretty väärin, ja uhreja on muun muassa sen varjolla pyritty vaientamaan ja sopimaan asiat ilman rikosprosessia, myöntää Taskila.

Hänen mukaansa SRK:n hallinnolla ja luottamuselimillä ei ole ollut aiemmin riittävää kokonaiskuvaa asiasta. Siksi hyväksikäyttötapauksissa ei ole osattu toimia ajoissa ja oikein.

 

SRK arvelee myös, etteivät kaikki hyväksikäyttötapaukset ole vielä tulleet julki.

 

– Näille rikoksille on tyypillistä, että ne pyritään painamaan villaisella. Tapausten tietoon tuleminen on sattumanvaraista ja voi kestää vuosia tai vuosikymmeniä, selvityksen tekijä, oululainen asianajaja Eero Hyytinen huomauttaa.

 

Krp tutustuu SRK:n sisäiseen selvitykseen

Krp on nyt kiinnostunut myös SRK:n teettämän, julkistamattoman sisäisen selvityksen tiedoista. Selvitystä varten sen tekijä, asianajaja Eero Hyytinen haastatteli lähes 40:ää yhdistyksen jäsentä. Kalevan (7.4.2011) saamien tietojen mukaan suurin osa kuulluista edustaa herätysliikkeen johtoa.

SRK:n johtokunta on päättänyt olla luovuttamatta selvitystä ja siihen liittyviä, jäseniä haastattelemalla kerättyjä tietoja ulkopuolisille.

– Kyse on sisäisestä selvityksestä, painotti SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen tiedotustilaisuudessa Oulussa 7.4.2011. [SRK:n johto luovutti selvityksen poliisin pyynnöstä KRP.n käyttöön 21.4.2011.]

Epäselvää on, saavatko rauhanyhdistysten jäsenet selvityksen käyttöönsä. SRK:n johtokunnan tilaama selvitys on tehty keskusyhdistyksen varoilla. Monet vanhoillislestadiolaiset ovatkin vaatineet julkisuudessa selvityksen julkistamista. Samalle kannalle asettui myös Kalevan pääkirjoittaja 21.4.

Keskusrikospoliisi tekee alustavaa selvitystä

Krp ja herätysliikkeen johto toivovat hyväksikäyttörikoksista tietävien ottavan nyt yhteyttä poliisiin. Asianajaja Eero Hyytisen käsityksen mukaan kaikki tapaukset ja tekijät eivät ole vielä edes tulleet julki. SRK:n taholta ei kuitenkaan ole tehty tutkimuspyyntöä poliisille.

– Toivon, että keskusrikospoliisi ottaisi meihin yhteyttä ja tulisi avuksi. Yhteyttä ei ole vielä otettu. Kyseessä on nimenomaan lastensuojelullinen näkökulma. Tämä ei ole tullut selväksi, sanoo Hänninen.

– Haluamme auttaa poliisia oman oikeusturvamme vuoksi, Hänninen täsmentää Kalevassa (12.4.2011).

Krp:n ensisijainen toive on, että tekojen asianosaiset itse kertoisivat asioista poliisille.

Tämän lisäksi Krp pyytää apua SRK:lta, jonka sisäisessä selvityksessä on mm. arvioitu hyväksikäyttö-tapausten määrää liikkeessä vuosikymmenien aikana.

– Tarkoitus on selvittää kootusti, mitkä tapaukset ovat olleet tutkinnassa ja missä niistä prosessi on edennyt oikeuteen. Aiemmin näitä on ollut tiedossa vain yksityistapauksina, sanoo rikosylikomisario Tero Haapala Krp:stä.

– Meidän täytyy hankkia lisää tietoa asiasta. Jonkinlainen selvitys asiasta täytyy tehdä ja katsoa, mitä tällä ulostulolla kaikkiaan tarkoitetaan, Haapala toteaa.

Krp:n rikosylitarkastaja Heikki Kopperoinen selventää Kalevan haastattelussa poliisitutkinnan tarkoitusperiä. Hän kertoo keskusrikospoliisin tutkivan julkisuudessa liikkuneiden tietojen ja uutisoinnin pohjalta sitä, onko vanhoillislestadiolaisessa uskonyhteisössä mahdollisesti syyllistytty pedofiliaan.

 – On olemassa jonkinasteinen epäilys, että asiaan saattaa liittyä rikos. Kun näin törkeää rikosta epäillään ja jos se ei ole vanhentunut, se pitää ilman muuta selvittää. Ei näitä voi jättää ja painaa villaisella, toteaa Kopperoinen Kalevassa (12.4.2011).

Kopperoinen korostaa, että kyse ei ole rikostutkinnasta. Koska asiassa ei ole tehty rikosilmoitusta, poliisi tekee vasta alustavaa selvitystä. Vaitiolovelvollisuuteen vedoten Kopperoinen ei valota selvitystyön sisältöä.

SRK:n teettämässä sisäisessä selvityksessä olevat lukumääräiset tiedot ovat peräisin lastensuojelun tutkija Johanna Hurtigilta, joka käsittelee ilmiötä valmisteilla olevassa tutkimuksessaan. Tutkimuksen esiselvitysvaiheen tuloksista tiedotettiin julkisuudessa vuosi sitten.

Hurtigin aineiston mukaan tapauksia on 1980-luvulta alkaen 70-100 ja mahdollisia uhreja todennäköisesti satoja. Tekijöistä 30:n oikeusprosessi on ollut vireillä tai oikeuskäsittelyssä 2000-luvulla. Toistakymmentä rikoksiin syyllistynyttä on ollut rauhanyhdistysten sananjulistajia.

Hurtigin tietojen mukaan ilmi tulleet hyväksikäyttötapaukset ovat pääosin joko poliisin tiedossa olevia tai juridisessa mielessä vanhentuneita.

– Mutta niitäkin saattaa olla, joissa uhri on kokenut, etteivät voimat riitä asian viemiseen eteenpäin. Se on kuitenkin tärkeää mahdollisten tulevien uhrien suojelemiseksi, Hurtig sanoo (Kaleva 8.4.2011) .

Unohtuiko jotakin?

SRK:n pääsihteeri Tuomas Hännisen mukaan myös herätysliike tähdentää nyt viranomaisille ilmoittamisen tärkeyttä (Helsingin Sanomat 9.4.2011).

– Jos tällaisesta tapauksesta on tieto, SRK tai rauhanyhdistys ei ole oikea suunta, vaan siitä on oltava yhteydessä viranomaisiin. Sielunhoidollisen avun tarve on sitten eri asia, Hänninen sanoo.

Vaikka sisäinen selvitys toi ilmi virheitä herätysliikkeen johdon toimissa, vastuuhenkilöt saivat liikkeen johtokunnalta luottamuksen jatkaa tehtävissään.

Hännisen käsityksen mukaan kaikki SRK:n johdon tietoon tulleet tapaukset on viety eteenpäin.

Todettakoon tähän, että ns. ”Minnan tapaus” kertoo toista SRK:n johdon menettelystä kuin Hännisen käsitys asiasta. Uhri on itse kertonut Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän ei yhteydenotostaan huolimatta saanut SRK:n johdolta minkäänlaista vastausta. Asia ei edennyt SRK:n kautta myöskään viranomaisten tietoon. Minnan raiskaajat liikkuvat edelleen rauhanyhdistyksellä aivan vapaalla jalalla, osa heistä luottamustehtävissäkin.

– Jos joku soittaa ja kertoo tällaisesta, minun ensimmäinen vastakysymykseni on, että oletko kertonut tästä viranomaiselle. Jos hän vastaa, että ei, olen sanonut, että muuta vaihtoehtoa ei ole, sanoo Hänninen.

”Johtokunta nauttii sataprosenttista luottamusta”

Pääsihteeri Tuomas Hännisen mukaan lasten hyväksikäyttötapauksista syntynyt kohu ei ole tuomassa henkilövaihdoksia SRK:ssa.

Hänninen toteaa, että tällä hetkellä johtokunnassa ja muualla hallinnossa toimivia henkilöitä kohtaan on ”sataprosenttinen luottamus”.

– Selvitys käsitti Eero Hyytisen tekemän kirjallisen version ja useita tunteja kestäneen keskustelun, joka on käyty hyvin avoimesti hallinnon sisällä. Niiden perusteella johtokunta on antanut täyden luottamuksen, Hänninen toteaa Kalevan haastattelussa 8.4. ”Vastuu väärinkäytöksistä kannetaan viranomaisteitse ja viime kädessä oikeudessa.” Eero Hyytinen haastatteli selvitystä varten liki 40:ää henkilöä.

Jotkut uskovaiset ovat kuitenkin  julkisuudessa kyseenalaistaneet nykyisen johtokunnan uskottavuuden ja katsovat, ettei se nauti kentän luottamusta (esim. Kalevassa ja Turun Sanomissa). ”Se, että johtokunta antaa itse itselleen täydellisen luottamuksen, ei ainakaan minulle riitä”, on Johannes Alaranta todennut blogikirjoituksessaan 9.4.2011. Samoin  on kanttori ja tunnettu kirkkomuusikko Heikki Rainio vaatinut SRK:n nykyisen johtokunnan eroa luottamuksen palauttamiseksi.

*     *      *

(Kirj. Lucas)

*    *    *

Aiheesta lisää:

Johannes Alaranta: Hajatelmia. Blogikirjoitus 9.4.2011.

Asteriski: Rippisalaisuuden purku ei auta, kirkon puututtava SRK:n rippiopetukseen ja väkivaltaan

Susanna Kemppainen: Keskusrikospoliisi kaipaa lisätietoa. Kaleva 8.4.2011. (Julk. Hakomajassa.)*

Susanna Kemppainen & Elina Ursin: KRP aloitti selvitystyön lestadiolaisten pedofiliasta. Kaleva 12.4.2011. (Koko teksti julk. Hakomajassa.)*

Lucas: Hyväksikäytetty Minna – valtakunnansyyttäjä ottanut asian selvitettäväksi 

Lucas: Tutkija Salomäki: Kirkko ei kykene puuttumaan SRK:n rippioppeihin 1

Heikki Rainio: Suljettujen yhteisöjen sairaus. Turun Sanomat 12.4.2011.

Markku Rättilä: Kymmeniä tekijöitä, uhreja moninkertainen määrä. Kaleva 7.4.2011, s.2.

Markku Rättilä: Liikettä hoputetaan uudistumaan. Kaleva 8.4.2011. (Julk. Hakomajassa.)*

Päivi Seeskorpi & Marjo Sormunen: Annetaanko lasten hyväksikäyttäjille anteeksi: ”Jos ihminen tekee parannuksen…”. Aamulehti 7.4.2011.

SRK:n johto luottaa yhä itseensä. OHO! Siioni.

SRK:n lehdistötiedote:  Sisäinen selvitys lasten hyväksikäyttöön liittyvien asioiden hoidosta

Uskovaisten miesten saamat hyväksikäyttötuomiot pitkiä

Heikki Uusitalo: SRK:n johdolla täysi luottamus. Kaleva 8.4.2011.

Irina Vähäsarja: Krp vanhoillislestadiolaisten hyväksikäyttövyyhtä tutkimaan. Helsingin Sanomat 9.4.2011. ( Jutun lyhennetty nettiversio.)

YLE uutiset: Ihmisoikeusliitto on huolissaan uskonnollisten yhteisöjen sisälle piiloon jäävistä rikoksista. YLE 8.4.2011. (Areena.)

YLE uutiset: Lasten hyväksikäyttötapauksia on salailtu. YLE Oulu 7.4.2011.

*) Kiitokset dokumentaatiosta Hakomajan nimimerkille Mikki.

Advertisement

9 kommenttia

Kategoria(t): 1980-luku, 1990-luku, 2000-luku, 2010-luku, anteeksianto, Helsingin Sanomat, ihmisarvo, ihmisoikeudet, insesti, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, kasvatus, lapset, lapsuus, lähihistoria, maallikkosaarnaajat, mielenterveys, nuoret, painostaminen, pedofilia, perhe, puhujat, rauhanyhdistys, Rippi, sananjulistajat, sielunhoito, SRK ry., SRK:n johtokunta, synnit, syntien anteeksiantamus, syyllisyys, tutkimus, vastuullisuus, väkivalta

9 responses to “Krp alkaa tutkia vanhoillis-lestadiolaisten hyväksikäyttötapauksia

 1. Parattujen varoilla

  Mopin palstalla nimimerkki ”Särki” on arvioinut, että SRK:n sisäisen selvityksen todellinen tehtävä on nimenomaan varautuminen tulevaan johdon asioiden ja tekemisten yksityiskohtaiseen selvittelyyn, mahdollisesti oikeudessa.

  Särki kirjoittaa:

  ”[SRK:n selvityksen] Haastattelijana on ollut juristi siksi, että tarvitaan puolustusasianajaja. On erittäin todennäköistä että johtohenkilöitä voitaisiin epäillä osallistumisesta todisteiden hävittämiseen ja rikosten selvittämisen estämiseen.

  Tässä vaiheessa juristin ei siis olekaan tarkoitus selvittää (julkisesti), mitä todella on tapahtunut, vaan ainoastaan kerätä aineistoa johtajien puolustamiseksi mahdollisia tulevia rikossyytteitä vastaan. Selvityksen teettäminen tässä vaiheessa juristilla onnistuu SRK:n laskuun siksi, että mahdollisia syytteitä ei ole vielä nostettu. Yleisen syyttäjän ajamaa syytettä vastaan puolustamiseen ei olekaan enää yhtä helppoa käyttää ”SRK:n kautta tehtävän jumalanvaltakunnan työn tukemiseen” kerättyjä varoja. Nähtäväksi jää, maksaako SRK juristin johtajien seuraksi Krp:n kuulusteluihin. Ainakin tarvittavaa materiaalia vuorosanojen muotoilemista varten on nyt kerätty ’parattujen varoilla’.”

  ”…jotain kertoo sekin etteivät edes salassapitovelvolliset (papit, lastensuojelutyöntekijät), joita on haastateltu, ole saaneet selvitysraporttia nähtäväkseen. Heidän lausuntonsa ovat jääneet täysin selvityksen tekijän (viime kädessä tilaajan) mielivallan armoille.

  Kun johtokunta on todennut, ettei selvityksessä ole tullut esille asioita, jotka edellyttävät muutoksia johtohenkilöstössä, on toteaminen kaiketi tapahtunut sillä perusteella, että he jo valmiiksi luottavat johtohenkilöihin. Raportin huolelliseen tutkimiseen tai varsinkaan lähteiden tarkistamiseen ei tällainen toteamus voine perustua.

  Kaiken lisäksi vaikuttaa siltä, että selvityksiin osallistuneitten systemaattinen mustamaalaaminen on käynnistynyt eri puolilla maata, olisiko sitten johtokunnan jäsenten kautta laitettu ”yhdenkaltainen puheenparsi” liikkeelle. Johanna Hurtigia paheksutaan siitä, että hän on vastannut toimittajien kysymyksiin omasta tutkimuksestaan. Tätä pidetään osoituksena yhteistyökyvyttömyyteen SRK:n kanssa, jolle tutkija on oma-aloitteisesti toimittanut aineistoaan vuosien ajan.”

  http://p2.foorumi.info/keskusteluavanhoillislestadiolaisuudesta/viewtopic.php?p=37070#37070

 2. ihmettelijä

  Vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä on yksi asia, mikä todennäköisesti mahdollistaa tämän. Siitä en kuitenkaan viitsi kirjoittaa. Kun seuraa heräyksiä ja heidän oppiaan ja tätä, niissä on ero.

 3. Nimimerkitön

  Erään asiantuntijan arvion mukaan raporttia ei ole voitu tehdä alle 20 000 eurolla. Tämä näkyy ehkä pienenä indeksikorotuksena suviseurojen hinnoissa (minkä jokainen vl-kristitty tietenkin ilolla maksaa).

 4. Justitia

  Mikä on keskusyhdistyksen johtokunnan jäsenten rikosoikeudellinen vastuu. Ja mikä on kaikkien niiden luottamustehtävissä toimivien eli paikallisten rauhanyhdistysten johtokunnan jäsenten rikosoikeudellinen vastuu. Vastuu siitä miten on opetettu. Miten paljon on rikoksia jätetty ilmoittamatta, kun kerran sellainen käytäntö on ollut, jonka SRK:n johtokunta on tiedottanut.

  Johtokunnan tehtävä yhdistyksessä on yhdistyslain mukaan valvoa että yhdistyksessä toimitaan laillisesti.
  Onko sellainen johtokunta kykenevä toimittamaan tehtäväänsä, kun keskusrikospoliisi parhaillaan selvittää sen toimintaa ja oikeusministeri vaatii selvitystä.
  Nykyisen johtokunnan pitäisi pidättyä toiminnasta KRP:n tutkimusten ajaksi.

 5. --

  Hei Justitia! Mistä olet päätellyt että SRK:n johtokunta on vastuussa mitä jossakin perheessä tai suvussa tapahtuu? Myös esim. myymälävarkaus on rikos eikä sitäkään ilmoiteta poliisille SRK:n toimesta. Mitä tällä SRK:n ajojahdilla oikein haetaan? Uutta johtokuntaa, hiukan ”rennonpaa” otetta vai?

 6. Justitia

  Vastauksena kysymykseesi: toistan sen mitä kirjoitin. ”Vastuu siitä miten on opetettu. Johtokunnan tehtävä yhdistyksessä on yhdistyslain mukaan valvoa että yhdistyksessä toimitaan laillisesti.”

 7. Nimimerkitön

  Justitia puhuu totta. Yhdistyslaki 35 § sanoo, että ”Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.”

  Nyt yhdistys esimerkiksi on ohjannut rikkomaan lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuspykälää opettamalla, että rippisalaisuus on ehdoton. Saa nähdä, mitä poliisi sanoo tähän – maalaisjärki sanoo, että on rikottu lakia ja että lakia rikkoneiden pitäisi hetimmiten erota.

 8. joku

  Justitia

  Onko SRK opettanut salaamaan rikoksia ja toimimaan laittomasti?

 9. Nimimerkitön

  joku, kyllä on. Esimerkiksi viime vuoden tammikuussa Päivämiehen pääkirjoituksessa painotettiin, että rippisalaisuus on ehdoton. Samaa näkemystä on toisteltu vielä Minna-tapauksenkin jälkeen. Ei maallikon (eikä nykyisin enää papinkaan) rippisalaisuus ole ehdoton, vaan sen ylitse menee lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuspykälä, olikohan 25§.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s