Anne Mikkola: Piispojen puututtava ehkäisykieltoon, jo kirkon uskottavuuden takia


Taloustieteen tohtori ja yliopistonopettaja Anne Mikkola, joka viimeistelee parhaillaan teologian opintojaan,  tarkasteli 17.7.2011 blogissaan piispojen suhtautumista ihmisoikeuksiin, liittyen kirkon suurimman herätysliikkeen, lestadiolaisuuden, ehkäisykieltoon.

Mikkola on opiskellut ja väitellyt Yhdysvalloissa ja työskennellyt yliopistonopettajana ja vt. professorina Helsingissä. Hän on lisäksi toiminut ihmisoikeustyössä Afrikassa.

Mikkola katsoo, että kirkon tulee puuttua vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykielto -kysymykseen, koska se koskee ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, joihin kirkkomme on ilmoittanut sitoutuneensa. Mikkola viittaa Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan (KION) asiasta antamaan lausuntoon.

Piispat ja Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta erimielisiä?

Keskustelussa piispat ovat ohittaneet aiheen vaieten tai ilmoittaneet julkisesti, että kymmeniä tuhansia naisia, luterilaisen kirkkomme jäseniä, koskettava ehkäisykielto  on  lestadiolaisen herätysliikkeen ”sisäinen asia”.

KIONin, Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan, kanta sen sijaan on, että ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus. 

KIONin puheenjohtaja, Tampereen hiippakuntasihteeri Ari Hukari on julkistanut KIOINin näkemyksen ja esittänyt toivomuksen, että piispat ottaisivat asiaan kantaa.

– KION katsoo tässä piispojen puoleen, sanoi Hukari Kotimaa24:n haastattelussa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen puuttui julkisuudessa keväällä 2011 sinänsä perustellusti eräiden pienten herätysliikkeiden nuorille suuntaamaan homovastaiseen kampanjaan. Mäkisen reaktio oli näkyvä ja voimakas. Lausunnoissaan mm. YLE:n tv-uutisten pääuutislähetyksessä hän ilmoitti kirkon irtisanoutuvan kampanjasta ja alleviivasi, että kyseisten liikkeiden homoseksuaalisuutta koskeva oppi ei edusta luterilaisen kirkon opetusta. 

Kannaotto herätteli toivon, että arkkipiispalla riittäisi halua ja rohkeutta ottaa esiin myös muita herätysliikkeiden ihmisoikeusongelmia. Toivo on osoittautunut turhaksi.

Vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykielto alistaa huomattavan suurta luterilaisen kirkon jäsenten joukkoa, ennen kaikkea kymmeniä tuhansia lestadiolaisuuden piirissä eläviä tyttöjä ja naisia. Ehkäisykielto heikentää lisäksi lasten hyvinvointia ja kuormittaa myös lestadiolaisia perheenisiä.

Tästä huolimatta arkkipiispa ja muut piispat yhä edelleen vaikenevat ihmisoikeuksia loukkaavasta ehkäisykiellosta. Kirkon palveluksessa toimii noin 140 vanhoillislestadiolaista pappia.

Kirkon sitoutuminen ihmisoikeuksien noudattamiseen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei ole siten alkuunkaan uskottavaa.

Asiantuntijoiden mukaan ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia

Tähän mennessä sekä Ihmisoikeusliiton juristit että kirkon Ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta KION ovat kumpikin antaneet lausunnot, joiden mukaan ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia.

Arkkipiispa, jolle KIONin lausunto on toimitettu jo vuonna 2009 (silloin Jukka Paarma), ei kuitenkaan ottanut lausuntoihin kantaa.

Itse asiassa KIONin kannanotto pidettiin edellisen ja samoin nykyisen arkkipiispan Kari Mäkisen toimesta julkisuudelta salassa yli vuoden ajan, kunnes neuvottelukunnan puheenjohtaja Ari Hukari julkisti sen Kirkko kuulolla -palstalla, kun asiasta ruvettiin siellä kyselemään.

Parisen vuotta sitten Anne Mikkola ja Saara Ruokonen julkaisivat aiheesta seuraavan avoimen kirjeen Kotimaa-lehdessä.

*    *     *

Avoin kirje arkkipiispalle ja piispoille – Piispojen otettava rohkeasti kantaa eettisiin kysymyksiin

Kotimaa 26.3.2009.

Sanotte Kotimaa-lehden verkkouutisten mukaan, että kirkon lestadiolainen liike määrittelee itse opetuksensa elämäntapa- ja eettisissä kysymyksissä.

Tähän suuntaan kirjoitti myös piispa Samuel Salmi Helsingin Sanomissa 3.3.2009, sanoessaan, että `luterilaisuudessa korostetaan ihmisten ja yhteisöjen oikeutta itse määritellä suhteensa seksuaalieettisiin kysymyksiin.’

Käytännössä tämä merkitsee, että raamattuopetus eettisistä asioista jää herätysliikkeille. Näin ne myös suoraan vaikuttavat siihen, miten usko toimii niihin kuuluvien ihmisten arjen elämässä.

Useimmat näistä liikkeistä antavat miehelle korostetun aseman perheessä ja seurakunnassa. Niiden Raamatun tulkintaan ja opetukseen kuuluu mm. seuraavia ajatuksia: `uskova ei halua käyttää raskaudenehkäisyä, koska se on syntiä`, `mies on perheen pappi`, `papinvirka kuuluu miehille’, ´Jumala loi naisen alistuvaiseksi ja miehen aloitteelliseksi´ jne.

Näistä perustavaa laatua olevista ihmiskuvaan ja jumalakuvaankin liittyvistä asioista kaitsemanne kirkko opettaa Sanan pohjalta hyvin vähän.

Kirkon oppia ei voi, eikä pidä erottaa eettisestä ihmiskuvaan liittyvästä opetuksesta. Jos se jätetään herätysliikkeiden vastuulle, silloin kirkko on näiltä osin ulkoistanut hengellisen opetuksen ja ihmisten opillisen ohjaamisen.

Siksi piispojen on otettava rohkeasti kantaa myös eettisiin kysymyksiin suhteessa koko kirkkoon, jonka hengellisiksi johtajiksi ja opettajiksi heidät on valittu.

Nyt kirkon sitoutuminen sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei ole uskottavaa. Yhteiselo herätysliikkeiden kanssa olisi rakentavampaa silloin, kun kirkolla johtajineen olisi selvä tasa-arvolle rakentuva oma opetuksensa siitä mitä Raamatun tulkintavaihtoehtoja näihin kysymyksiin on.

Anne Mikkola

PhD (ekonomisti), teol. yo

Saara Ruokonen

FM, seurakunta-aktiivi

Helsinki

*     *      *

Anne Mikkola on julkaissut aiheesta myös taustat päiväittävän blogikirjoituksen Kotimaa24:ssä: Ehkäisykiellon dilemma: Uskonnonvapaus vaiko ihmisoikeudet?

*     *      *

”Jeesus ei puhunut uskonnonvapaudesta eikä ihmisoikeuksista, mutta sanoi:

”Voi teitäkin, lainopettajat! Te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.”

Luin toissayönä vl-liikkeen ehkäisykiellosta käydyn keskustelun historiaa. Siihen hiukan itsekin osallistuin vuonna 2009. 

Nyt järkytyin kirkkomme julkisesta roolista uudelleen kun katsoin historiaa, piispojen kannanottoja  ja jäin pohtimaan K24:n tämän vuoden tammikuisen uutisen sisältöä. Uutisen alla käyty keskustelu ei ollut myöskään kovin mieltä ylentävää.  Pieni katsaus tapahtumien kulkuun.

Ihmisoikeusliitto nosti asian julkisuuteen keväällä 2009 lestadiolaisten yhteydenottojen vuoksi, ja lähti selvittämään asiaa.

Lääkärit kommentoivat MTV3:n uutisissa 21.1.2009:

”Käytännössä on se tilanne, että ehkäisykielto on olemassa, sanoo Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ylilääkäri Markku Mustonen.

Ainakin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysosastolla Ihmisoikeusliiton selvitys ehkäisykiellosta on ollut viime päivien puheenaihe. Lääkärit ovat huolissaan terveydellisistä riskeistä, joita jatkuvat raskaudet ja liian monet keisarinleikkaukset aiheuttavat. Kun synnytykset eivät enää onnistu alateitse, joudutaan siirtymään keisarinleikkauksiin.

Suosituksen mukaan kolmea leikkausta enempää ei pitäisi tehdä, mutta lääkärit joutuvat taipumaan äidin vakaumuksen vuoksi.

– Jos tehdään jo kuudes keisarinleikkaus, niin tällaisen tapauksen riski on jo 6,7 prosenttia, Mustonen toteaa. – Tällaisessa tapauksessa on hyvin tavallista, että syntyy verenvuoto joka on kolmesta viiteen litraan.

Lääkärikunnan mielestä ehkäisykielto on lieventynyt viime vuosina ja joissakin tapauksissa on jo hyväksytty lääkärin esittämä sterilisaatio. Vaarallisia tilanteita on nykyisin vähemmän kuin takavuosina.”

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros kirjoittaa Helsingin Sanomissa 25.2.2009 mm näin:

”Ehkäisykieltoon uskominen tai ehkäisemättömyys vapaasta tahdosta ei ole vastoin ihmisoikeuksia. Sen sijaan ehkäisykielto yhteisöllisenä normina, jonka rikkomisesta seuraa sosiaalinen ja hengellinen rangaistus on ongelma ainakin osalle lestadiolaisia – ja siten ihmisoikeuksille. Käsitteiden (uskonnonvapauden) puolustamista tärkeäpää kun on aina ihmisten puolustaminen.” (http://www.ihmisoikeusliitto.fi/images/pdf_files/uskonnonvapaus.pdf)

Ihmisoikeusliitto julkaisee taustamuistion ”Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia” 4.3.2009.

Rauhan Tervehdys -lehden päätoimittaja Janne Kankaala vastaa seuraavasti kun Suomi Express– nimisen TV-ohjelman toimittaja kyselee syytä teemaa käsitelleen palstan lopettamiseen: ”Kyllä asuntovelallisen täytyy aina miettiä lähteekö sananvapauden marttyyriksi (5.3.2009).

Miten reagoi Suomen ev.lut. kirkko?

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) käsitteli ehkäisykieltoa keväällä 2009 sen jälkeen kun Ihmisoikeusliitto oli julkistanut muistionsa. Asian käsittelystä ei kuitenkaan annettu mitään tietoa julkisuuteen ennen kevättä 2011. Silloin Tampereen hiippakunnan hiippakuntadekaani ja KION:n pj Ari Hukari kertoi vuoden 2009 tapahtumista Suomi24Kirkko Kuulolla –palstalla kun asiaa siellä tiedusteltiin, seuraavasti:

”Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus. Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) on ottanut kantaa asiaan.

Nimensä mukaisesti se on neuvottelukunta, jolla ei ole asemaa lausua julkisuuteen kirkon kantaa. Se valmistelee asioita kirkkohallitukselle, joka lausuu asiasta kirkon virallisen kannan. Tässä tapauksessa KION:n lausunto on lähetetty arkkipiispalle, jonka toivotaan ottavan asian esille neuvotteluissa vanhoillislestadiolaisen liikkeen kanssa.”

Kotimaa24-toimituksen haastattelussa 12.1.2011 Ari Hukari totesi taustoista:

– Olisimme halunneet osallistua tuolloin julkiseen keskusteluun, mutta rakenne on sellainen, että KIONilla ei ole asemaa lausua kirkon kantaa, vaan sen ilmaisee kirkkohallitus. Hukari julkaisi uutisen mukaan KIONn kannan pääkohdan, koska ”jonkun on mielestäni sanottava ääneen jotakin tästä asiasta. KION katsoo tässä piispojen puoleen. Toivoisin, että piispat keskustelisivat rauhanyhdistyksen johdon kanssa”.

Palataanpa takaisin tuonne vuoteen 2009. Arkkipiispa Paarma siis sai tuolloin KION lausunnon, mutta siitä vaiettiin julkisuudessa.

Etnisten vanhoillislestadiolaisten Omat Polut –blogissa arkkipiispa Paarman kannanottoja raportoidaan seuraavasti:

”Arkkipiispa Paarma tyytyi vihjaamaan lestadiolaisuuden lisääntymisvelvoitteeseen ja ehkäisykieltoon liittyviin ongelmiin varovasti juhlapuheessaan suviseuroissa vuonna 2009:  ”…on tärkeää kuitenkin, tässäkin asiassa, korostaa omantunnon vapautta. Tällaisista asioista ei saa tehdä autuuden ehtoja. Usko on lahja ja pelastus on Jumalan teko. Me emme voi niitä teoillamme ansaita.” 

”Keväällä 2009 arkkipiispa Jukka Paarma tapasi SRK:n johtoa Oulussa. Keskustelun jälkeen arkkipiispa ei nähnyt vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisyopetuksessa ongelmia kristinopilliselta kannalta.  – Nämä mainitut asiat televisiosta, ehkäisystä teatterista ja urheilusta ovat elämäntapakysymyksiä, josta kirkossa voi olla montaa mieltä ja se ei kirkon yhtenäisyyttä vielä vie eikä ole yhtenäisyydelle miksikään vaaraksi, arkkipiispa Paarma totesi maaliskuussa 2009.”

Arkkipiispa Paarma sanoi myös Kotimaa-lehden verkkouutisten mukaan, että kirkon lestadiolainen liike määrittelee itse opetuksensa elämäntapa- ja eettisissä kysymyksissä.

Tähän suuntaan kirjoitti myös piispa Samuel Salmi Helsingin Sanomissa 3.3.2009, sanoessaan, että `luterilaisuudessa korostetaan ihmisten ja yhteisöjen oikeutta itse määritellä suhteensa seksuaalieettisiin kysymyksiin.’

Piispat siis päättivät vaieta asiasta, ja pestä kätensä vedoten ”luterilaiseen perinteeseen”.

Palataanpa vielä tuohon Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukuntaan.  Teologi Petri Merenlahti on sen jäsen. Omat polut –blogi kuvaa häntä näin: ”Hän on lisäksi mm. Amnesty Internationalin kansainvälisen johtokunnan jäsen ja toiminut aiemmin Amnestyn Suomen osaston puheenjohtajana. Hän on korostanut ihmisoikeuksien toteutumisen tärkeyttä nimenomaan kirkon omassa toiminnassa. Luterilaisen ajattelun mukaan vallanpitäjillä on vastuu siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat. Tässä kirkko voi toimia vahtikoirana. Merenlahden mukaan vahtikoiran uskottavuus menee, jos ihmisoikeudet eivät toteudu omassa yhteisössä, Suomen kirkossa. ”

Kirkon piispat Paarman jälkeen ovat jatkaneet vaikenemisen linjaa julkisuudessa, vaikka ”arkkipiispa Kari Mäkisellä on pöytälaatikossaan kirkon asiantuntija-elimen, KIONin ja kansalaisjärjestön, Ihmisoikeusliiton, lausunnot siitä, että luterilaisen kirkon sisällä toimivan herätysliikkeen opetuksen keskeinen osa, ehkäisykielto, on ihmisoikeusloukkaus.”

Kun mietin tilannetta, jossa lapset kasvatetaan helvetin pelolla ja Jumalan nimissä hyväksymään ehdoton ehkäisemättömyys yhdistettynä jatkuviin yhdyntöihin tilanteesta ja ihmisesta riippumatta, pakosti tulee mieleen tämä Jeesuksen sana: ”Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.”

Roomalaiskatolisissa Etelä-Euroopan maissa muuten lapsiluku on pienempi kuin Etelä-Suomessa, joten siellä mitä ilmeisemmin tämä yhteisön paine puuttuu.”

Anne Mikkolan lähteitä:

Kotimaa24:n uutinen 2011:  http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/1259-kion-lestadiolaisten-ehkaisykielto-ihmisoikeusloukkaus

Omat polut, etnisten vanhoillislestadiolaisten –blogi: https://freepathways.wordpress.com/2011/01/11/ehkaisykielto-kion/

Ihmisoikeusliiton taustamuistio: http://www.ihmisoikeusliitto.fi/images/pdf_files/ehkaisykielto2009.pdf

Suomi Expressin ohjelma: http://www.youtube.com/watch?v=e925cxRamek

*       *       *

Ajattelemisen aihetta antoivat Anne Mikkola ja Kapu.

Lue lisää:

Abortti on aina murha – Syntyvyyden säännöstely sen kaikissa muodoissa on synti. Lääkintähenkilökunnan, SRK:n johtokunnan ja puhujien neuvonpito, Päivämies 28.7.1971. (Talletettu Mopin palstalle.)

Mai Allo: Jäähyväiset taloudelle. (Anne Mikkolan haastattelu.) Yliopisto 8, 2011, s. 44-46.

Avoin kirje herätysliikkeelleni (Rauhan Tervehdys 5.2.2009)

Ehkäisykysymys vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opetuksessa 2000-luvulla

Ari Hukari: KION:n vastaus. Kirkko Kuulolla -palsta 11.1.2011.

Terttu Holmi: Lisääntymisvelvoite voi viedä naisen kuoleman porteille (Kotimaa  28.1.2009.)

Ihmisoikeusliitto: Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia

Jumalako se naisen nujertaa? (Merja Saarnio), Päivämies 23, 2010.

Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta

Kapu: KION: Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus

Korpijaakko: Puhe murhasta kääntyi puheeksi seksin pyhyydestä ja sukusolujen oikeuksista

Kyllin hyvä vl-äiti: Tämä lapsi on kuopuksemme

Maria: En alkaisi tätä rumpaa uudestaan

Anne Mikkola: Ehkäisykiellon dilemma: Uskonnonvapaus vaiko ihmisoikeudet? Arkea pilvilinnoissa -blogi 17.7.2011.

Advertisement

20 kommenttia

Kategoria(t): arkkipiispa, arvot, avioliitto, äitiys, ban of birth control, eettisyys, ehkäisykielto, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, ihmisarvo, ihmisoikeudet, Ihmisoikeusliitto, isyys, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, kannanotot, kirkko, kontrollointi, kristinoppi, lapset, leimaaminen, lisääntyminen, luterilaisuus, manipulointi, miehen asema, naisen asema, normit, opilliset kysymykset, painostaminen, pelko, pelot, perhe, Raamatun tulkinta, raskaudenpelko, retoriikka, sukupuolijärjestelmä, suurperhe, syyllistäminen, tasa-arvo, vallankäyttö, vastuullisuus, väkivalta

20 responses to “Anne Mikkola: Piispojen puututtava ehkäisykieltoon, jo kirkon uskottavuuden takia

 1. Anonyymi

  ei piispat kaan voi alkaa sotia jumalan sanaa vastaan jota jumalan valtakunnasta raamatun mukaan, opetetetaan. ehkäisy on elämän estämistä..

 2. M35

  Tulipa mieleen, lestadiolaisuudessa yhteisön perusjäsenet ovat useimmisten naisia. On selvästi naisenemmistö. Mutta johtajat, jotka ovat päättäneet muun muassa kieltää ehkäisyn, ovat pelkästään miehiä. Miksi?

 3. Anonyymi

  ei sitä kukaan ihminen kiellä vaan raamattu

 4. AT

  Arvoisa ”Anonyymi”!

  Olet kirjoittanut muutaman viime päivän ajan useita kommentteja ehkäisykeskusteluun liittyen. Haluan kysyä sinulta kaksi kysymystä:

  1) Uskotko tosiaan siten kuin kirjoitat, vai ovatko kommenttisi provokaatiota vai sarkasmia?

  2) Osaatko osoittaa Raamatusta kaikki ne kohdat – tai edes muutaman – joissa kielletään ehkäisy?

  Tiedän, että luet tämän, joten olethan ystävällinen ja vastaat.

 5. Anonyymi

  minä uskon aivan niin kuin kirjoitan.

 6. Anonyymi

  uskon niin kuin kirjoitan, 1 moos 1,28 sanotaan olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa. luther sanoo tuo ei ole vain käsky vaan enemmän kuin käsky nimittäin jumalallinen teko jonka estäminen tai laiminlyöminen ei ole meidän vallassamme.

  • AT

   Löysit yhden, hienoa! Mitä luulet, joko on maa täynnä? Löytäisitkö muita Raamatun kohtia?

  • Rasmus

   Luther oli katolisen kirkon pappi. Kirkko kielsi papeilta avioliiton. Luther oli nähnyt millaisiin hirmutekoihin avioitumiskielto ja elinikäinen selibaattipakko oli kirkossa johtanut. Viime vuosina katolisessa kirkossa paljastuneet lasten ja naisten hyväksikäyttötapaukset eivät ole vain nykyajan ilmiö. Pappien avioitumiskielto oli johtanut huoruuteen ja häikäilemättömään heikoimpien hyväksikäyttöön sekä väkivaltaan jo Lutherin aikana. Luther ymmärsi että Raamattu ei kieltänyt ihmiseltä sukupuolielämää, vaan kieroontunut kirkko.

   Luther ymmärsi myös, että Jumalan ihmiseen asettama, biologiaan perustuva seksuaalisuus ja rakkauden kaipaus on suuri ja voimakas voima. Ne ovat luonnollisia tarpeita, jotka ”eivät ole meidän vallassamme”, eli toisin sanoen: on väärin että kirkko kielsi nämä luonnolliset tarpeet, jotka etsivät kuitenkin aina jonkin purkautumistien. Luther ryhtyikin uhkarohkeasti vaatimaan myös papeille oikeutta solmia avioliitto. Sittemmin hän itse solmi avioliiton entisen nunnan kanssa.

 7. Nimimerkitön

  1 Moos 3:23 sanoo, että Jumala pani ihmisen viljelemään maata. Anonyymin tavoin uskon aivan yksinkertaisesti, että se, joka ei täytä Jumalan tahtoa eli viljele maata, rikkoo Jumalan tahdon ja joutuu helvettiin.

 8. Salvia

  Voi Anonyymi-kulta, te kuitenkin sanotte moniin asioihin, että ei me noin ja näin uskota kun se sanotaan Vanhassa eikä Uudessa Testamentissa… Kovin moni Raamatun kirjoitus on auttamatta vanhentunut about 2000 vuotta sitten, on aivan turha lukea sitä käytännön elämän oppaana nyt! Kirjoitukset tehtiin sen ajan ihmisille ohjeiksi – jos kirjoittajat olisivat tienneet, että joku tulevaisuuden ihmisryhmä lukee niitä absoluuttisina uskonohjeina – etten sanoisi määräyksinä – suoraan Jumalalta, olisi taatusti valinnut sanansa toisin!

  Ehkäisystä ei puhuta missään Raamatunkohdassa, vaikka ehkäistä osattiin silloinkin, sikäli kuin se sen elintason aikaan oli tarpeen. Sen sijaan elämän suojelusta puhutaan paljonkin, ja se taas toteutuu ehkäisyä välttävässä yhteisössä valitettavan huonosti, kun lasten hyvinvointi on niin retuperällä.

 9. Nimetön

  jumalan sana ei vanhene koskaan

 10. Elina

  Olen usein pohtinut, että miksei ehkäisyäkin voisi ajatella Jumalan lahjana samoin kuin muitakin lääketieteen edistysaskelia.

  • Snen

   Elina kuule, se ettei ehkäisyä oteta vastaan yhtenä Jumalan lahjana lääketieteelle, johtuu siitä ettei Jeesuskaan aikanaan tappanut yhtään ihmistä. Hän paransi ja herätti kuolleista. Eipä taida Raamatusta löytyä kohtaa, jossa Jeesus olis auttanut ehkäisyssä tai tehnyt jollekkin abortin? Ei myöskään jaellut armokuolemia. Kyllä uskovaiset on valmiita käyttämään lääketiedettä ja se on Jumalan lahja, mutta sitä pitää käyttää elämän ylläpitämiseen ei sen hävittämiseen.

 11. Anonyymi

  elina. ehkäsy on elämän estämistä.

 12. Nimimerkitön

  Kyllä ehkäisy ilman muuta on Jumalan lahja kaikille raskauksilla kiusatuille ja nurkkaanajetuille vanhemmille.

 13. Anonyymi

  ehkäisy on synti,, ehkäisy ei ole jumalan lahjaa ei milloinkaan

 14. Elina

  Anonyymille: Kommenttisi ”ehkäsy on elämän estämistä.” perustuu ajatukselle, että siittiöt ja munasolut olisivat itsessään potentiaalisia elämän alkuja. Silloinhan, joka kerta kun nainen jättää ovuloidessaan harrastamatta seksiä, hän ”estää elämää”, koska periaatteessa irronneesta munasolusta voisi hedelmöittyessään tulla lapsi.

  Tarkoitin kirjoittaessani ehkäisystä lahjana, juurikin sitä mitä Nimimerkitön edellä kommentoi. Ehkäpä Jumala kaikessa viisaudessaan on todennut maailman olevan jo täynnä, joten päätti antaa ihmisille älyä kehittää asiaan ratkaisu. Elämme nykyään niin yltäkylläistä elämää, että länsimainen (e-pillereitä syömätön) nainen ovuloi huomattavasti useammin kuin vaikkapa 500 vuotta sitten, jolloin elintaso oli huomattavasti heikompi, mistä seuraa että vakituisessa parisuhteessa elävä nainen voi tulla helpommin raskaaksikin. Lisäksi kun yhdistetään kehittyneestä terveydenhuollosta seuraava alhainen imeväiskuolleisuus, saadaan lopputuloksena nainen, joka eläessään ilman ehkäisyä, voi saada helposti toistakymmentä lasta, etenkin jos päätyy parisuhteeseen kaksikymppisenä. Naisen elimistö ei vain yksinkertaisesti kestä jatkuvia synnytyksiä. Lisäksi pitäisi yrittää kasvattaa ne jaloissa pyörivät puoli tusinaa.

  • Elämänlanka

   Hyvä kirjoitus. Hyvinvointivaltioissa ihmisen elinikä on pidentynyt. Naisten parantunut ovulointi yhdessä korkeatasoisen äitiyshuollon kanssa on myös tosiasia. Suomessa on mahdollista tuottaa 20 lasta mihin kehitysmaiden naiset eivät yllä vaikka elävät ilman ehkäisymahdollisuuksia!

   Lääketieteen tutkimuksissa on havaittu myös se, että elintason ja ravinnon parantuessa myös miesten sukukypsyys on aikaistunut teollisuusmaissa usealla vuodella. Meillä alkaa olla nuorissa miehissä yhä enemmän niitä joilla on miehen vietit mutta lapsen harkintakyky.

 15. Syy vai seuraus

  Tietenkään kaikki uskovaiset eivät ole järjestään lapsirakkaita ja eikä aidosti itse halua suurperhettä. Kun sellaisille vanhemmille sitten tulee se suuri perhe niin se on kaaos jossa kenellekään ei ole hyvä olla.

 16. Maallikko

  On rasittava väärinkäsitys että suurta perhettä pidetään naisen alistamisena, tai peräti ihmisoikeusrikoksena. Lapset ovat siunaus ja Jumalan lahja ja näin asia nähdään uskovaisissa ja usein muissakin perheissä. Uskovaisissa perheissä huolehditaan lapsista hyvin ja saavat mielekkään yhteisöllisen ja turvallisen kasvuympäristön, niin pienissä kuin suurissakin perheissä. Lapsen arvo ei nimittäin ole mitattavissa materiaalisissa arvoissa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s