Tutkimus masennuksesta toipumisesta ja uskonnollisuudesta


Millaisena sinä olet kokenut uskonnollisuuden merkityksen suhteessa masennukseesi ja siitä toipumiseen?

Helsingin yliopiston tutkija kerää parhaillaan aineistoa toipumiskokemuksista. Voit osallistua tutkimukseen kertomalla omista kokemuksistasi anonyymisti.  

Olen Pyry Hannula, 28-vuotias filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, ja valmistelen parhaillaan väitös­kirja­tutki­musta uskonnolli­suu­den merki­tyk­sestä varhais­aikui­suuden masen­nuk­ses­ta kärsinei­den ja toi­pu­neiden ihmisten elä­mäs­sä.

Tavoit­tee­nani on muo­dos­taa
vertailevaa ja kokonais­val­tais­ta tietoa eri­laisten uskon­nolli­suuden ja henki­syyden muoto­jen, varhai­ses­sa aikuis­iässä koetun masen­nuksen sekä toipumis­prosessin väli­sistä yhteyk­sistä.

Jos siis olet toipunut varhaisessa aikuisiässä (noin 18–30–vuoti­aana) klii­ni­sesti diag­no­soidusta depres­siosta, tai olet par­hail­laan sellai­sesta toipu­massa, ja jos koet, että uskonnolla, uskolla tai henki­syydellä on tai on ollut tässä proses­sissa sinulle merki­tystä, olisin hyvin kiitol­linen, jos ker­toisit oman tarinasi!

Kerro vapaasti omin sanoin (esimerkiksi elämän­tari­nal­lisessa muodossa), millai­se­na olet kokenut uskonnol­lisuuden merki­tyksen suh­teessa masen­nuk­seesi ja siitä toi­pu­miseen.

Voit kertoa myös yksityis­kohtai­semmin masen­nuk­sesi tai uskon­nol­lisuu­tesi kannalta keskei­sistä tapahtumista, tärkeistä ihmis­suhteista, tai sellaisista uskoosi/henkisyyteesi liitty­vistä seikoista, jotka olet kokenut erityisen merki­tyk­sel­li­siksi masen­nuk­sesi taus­talla tai siitä toipues­sasi.

Valitse juuri sellainen näkö­kulma, jonka koet henkilö­koh­tai­sesti antoi­saksi ja kiin­nos­tavaksi. Halutes­sasi voit hyö­dyn­tää otteita päivä­kir­jois­tasi.

Lähetä oma kertomuksesi linkistä löytyvällä lomakkeella 1.10.2011 mennessä.

Osallistumisohjeet ja tutkimuslomake

Lue lisää:

Olli Seppälä: Väitöskirja tekeillä uskonnollisuudesta ja masennuksesta. Kotimaa24 15.11.2011.

Advertisement

1 kommentti

Kategoria(t): hengellisyys, mielenterveys, nuoret, perhe, spiritualiteetti, tutkimus

One response to “Tutkimus masennuksesta toipumisesta ja uskonnollisuudesta

  1. Toimitus

    Tutkija Pyry Hannula ottaa edelleen vastaan tietoja ja kokemuksia tutkimusaineistoonsa. Aikaa on jatkettu tammikuun puoliväliin saakka. Voit täyttää haastattelulomakkeen hänen nettisivultaan. Halu­tessasi voit myös ilmoit­tautua haasta­telta­vaksi sähkö­postitse. Lähetä kir­joituk­sesi tai ilmoittaudu haastateltavaksi 15.1.2012 mennessä.
    Ohjeet ja yhteystiedot :
    http://www.helsinki.fi/~phannila/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s