Heikko Veli ja Sen Sisko, Sl 144


Herra Jeesus verellänsä maksoi syntivelkani.
Golgatalla kuollessansa, täytti lainkin tähteni.

 
Syntikuormani hän kantoi, kuolon kärsi eestäni,
 rikokseni anteeksi antoi, iäksi ne hukutti.

Suuruus minun syntieni tutkien ei vähene
ansioon vain Jeesukseni pois ne kaikki hälventyy.

Enhän töitä enää etsi autuaaksi tullaksein,
Jeesus yksin kaikki teki, siitä nyt vain iloitsen.

*       *       *

Topi Linjaman blogissa on käyty keskustelua synnistä. Sini Aittakumpu totesi kommentissaan, että  tosin armahdettu kristitty ”kelpaa sellaisenaan Jumalalle”, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että hän kelpaisi muille uskovaisille.

Topi Linjama: Jos yhteisön normin rikkomista pidetään syntinä, silloin yhteisö korotetaan Jumalan asemaan

”Usko näyttäytyy minulle kahtena ulottuvuutena. Ensinnä sillä on vertikaalinen, hengellinen, Jumala-suhteeseen liittyvä, I laintaulun (käskyt 1-3)  alaan kuuluva ulottuvuus. Toiseksi uskolla on horisontaalinen, eettinen ulottuvuus, joka liittyy siihen, miten ihminen suhtautuu toiseen ihmiseen (ja laajemmin luomakuntaan). Tästä kertoo II laintaulu (käskyt 4-10).

kymmenen käskyä heprea2

Vertikaalisessa mielessä synti merkitsee epäuskoa, synneistä suurinta, sitä, ettei usko Jeesuksen sovitukseen, sitä, ettei voi yhtyä uskontunnustukseen, sitä, että antaa sydämessään tilaa muille jumalille, sitä, että turvautuu johonkin muuhun kuin Jumalaan.

Horisontaalisessa mielessä synti on lähimmäisen vahingoittamista tai laiminlyömistä. Tästä puhuu Elihu Jobille: “Ihmistä, itsesi kaltaista, sinun syntisi satuttavat, ihmisten hyväksi koituu se, että elät oikein.” (Job 35:8)

Onko tässä synti -käsitteen koko käyttöala?

Jos on, niin yhteisöllisten normien rikkomista – jos se ei vahingoita lähimmäistä – ei pitäisi sanoa synniksi vaan esimerkiksi normirikkeeksi. Sillä jos synnin ajatellaan olevan sydämen luopumista Jumalasta ja synniksi sanotaan yhteisöllisen normin rikkomista, silloin yhteisö korotetaan Jumalan asemaan. Uskovainen tai uskovaisten joukko ei kuitenkaan itsessään ole valkeus, vaikka hän tai he todistavat valkeudesta. Valkeus on Sana, Kristus.”

Vastaväite:  Kymmenen käskyn lisäksi myös yhteisön normien rikkominen on syntiä

Sini Aittakumpu:

”Tästä puuttuu se yksi ainoa asia, minkä takia uskovaisilla ei ole kymmentä käskyä enempää sääntökirjaa, minkä takia toiselle joku asia on synti, toiselle ei.  – – Tästä puuttuu siis käsite toisen pahentamisesta.

Koska olemme ihmisinä erilaisia, olemme myös herkkiä eri asioille. Myös pelkäämme eri asioita – ja pelko voi tulla uskon esteeksi, tai synnyttää (turhia) epäilyksiä, jotka horjuttavat uskoa.

Siksi on vakava asia, jos kuulen jonkun ottaneen saunakaljan.

Yritän selittää: Tiedän osan omista heikkouksistani. Oletetaan, että tietäisin olevani heikko alkoholin suhteen. Luonnollisesti minulle olisi helpointa pysyä siitä erossa, jos kaikki ympärilläni tukisivat minua olemalla itse täysin raittiita, eikä alkoholia näin olisi koskaan tarjolla.

Sitten, jos yksi ei enää näkisi kovin vakavana sitä, että hän minun seurassani ottaa olutta, koska se ei HÄNELLE ole mikään ongelma, pelkäisin, koska

1. minusta tuntuu, ettei hän ymmärrä minua ja tahdo olla tukena

2. hän saattaa minut kiusaukseen, vaikkei tarjoaisikaan – pelkään lankeavani ja ajautuvani huonoon elämään, koska en hallitse alkoholinkäyttöäni ja joutuvani lopulta pois Jumalan yhteydestä

3. että koska hän ei enää ymmärrä, miksi minua pitää tukea heikkoudessani, hän saattaa lakata ymmärtämästä monia muitakin uskovaisten toistensa turvaksi sopimia asioita (jotka siis eivät ole suoraan Jumalan säätämiä, voimme verrata näitä Suomen lakiin tai Mooseksen lakiin), ajautua erilleen laumasta ja lopulta itse luopua uskosta, kun ei enää ymmärrä uskovaisten joukon hulluutta.

Ihminen elää yhdessä toisten ihmisten kanssa, siksi hän ei voi tehdä vain sitä, mitä pitää hyvänä itselleen. Hän on samalla esimerkki muille.

Jumalalle hän kelpaa sellaisenaan, mutta toisten ihmisten kanssa täytyy tehdä sopimuksia ja sääntöjä (edelleen Suomen laki tai Mooseksen laki tai kysymys tukan värjäämisestä), koska ihmisessä itsessään ei koskaan ole Jumalan täydellisyyttä.

Huomatkaamme tässä rakkauden kaksoiskäsky: Tee toisille mitä tahdot itsellesi tehtävän -> älä tee toiselle mitä et tahdo itsellesi tehtävän -> älä saata toista kiusaukseen saunakaljoittelulla, koska et tahtoisi sitä itsellesikään.

Ja koska ihmisessä itsessään ei ole täydellisyyttä, niin ei myöskään vl-joukosta saada koskaan ulkonaisesti kelpaavaa, ristiriidatonta ja siinä mielessä täysin vapaata ja pelotonta joukkoa.”

Aittakummun malli: Voima uskoon saadaan muita kontrolloimalla

Kristitty ei siis kelpaa uskovaisille ihmisille, jos hän ei noudata lisäksi myös yhteisön ”sääntöjä ja sopimuksia”.

Sini Aittakumpu osoittaa lisäksi sen, mistä johtuu se, että uskovaisten joukko ei periaatteessakaan voi olla koskaan ”vapaa ja peloton”, vaikka Kristus onkin sovittanut kaikkien synnit. Tavallisestihan armosta syntinsa anteeksi uskominen on ymmärretty vapautumisena, kuten Jeesus asiasta opetti.

Uskovaisen epävapaus ja pelko on Aittakummun mukaan luonnollinen ja hyväksyttävä seuraus siitä, että uskovaisen on otettava aina huomioon kaikki se, mikä hänen yksilöllisissä elämäntavoissaaan ja olemuksessaan saattaa loukata, eli ”pahentaa” ns. Heikkoa Veljeä. Tai Sen Siskoa.  Heikon Veljen tai Sen Siskon takia uskovainen ei voi olla kristittynä koskaan vapaa.

Millainen uskovainen Sini Aittakummun Heikko Veli ja Sen Sisko sitten on? Hän on sellainen uskovainen, joka voi säilyttää uskon ja hyvän omantunnon vain kontrolloimalla muiden uskovaisten elämää.

Nasaretin miehen malli: Totuus on tekevä teidät vapaiksi

Onko siis niin, että kun tekee parannuksen, pääsee synnin orjuudesta vapaaksi,mutta joutuu ojasta allikkoon?  Toisten uskovaisten ihmisten mielipiteiden ja mieltymysten orjuuteen?

Ja onko siis todellakin uskovaisia, jotka voivat varjeltua uskossa vain kontrolloimalla toisia uskovaisia?

Uskominen nähdään Aittakummun mallissa niin, että olemme Jumalan edessä orjuudesta vapahdettuja armolapsia mutta joudumme orjailemaan toisia uskovaisia.

Jeesus taas opetti, että uskovaisten tulee palvella muita ihmisiä, siis ei vain toisiaan, vaan kaikkia, varsinkin itseä heikommassa jamassa olevia. Orjailematta ketään. Koska he ovat ihmisten orjuudesta vapaaksi ostettuja!

Raamattu puhuu toista kuin Aittakumpu. Jeesus sanoi:  ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

Aittakummun mallissa uskovaisen velvolisuus on kohdistaa päähuomio muihin uskovaisiin, siihen mitä toiset kristityt hänestä ajattelevat.

Tuntuu oudon sisäänpäin kääntyneeltä uskolta.

Aittakummun uskonopista seuraa myös se, että mikä hyvänsä ”teko” tai arkipäivään liittyvä tapa voidaan määritellä synniksi, ja eri paikkakunnilla ja eri puolilla maailmaa olisivat eri asiat syntiä. Mielivaltaisesti, riippuen siitä mitä joku uskovainen kulloinkin sattuu sydämessään tuntemaan.

Aittakummun yksilön satunnaiseen kokemukseen ja henkilökohtaisiin mielipiteisiin pohjautuva lähestymistapa vesittää kristinuskon universaalin teologian sanoman totaalisesti.

Muoti ja jäljittely

On tietysti selviö, että yksilön käyttäytyminen vaikuttaa toisiin ihmisiin. Meillä on taipumus omaksua ajatuksia ja tapoja toisiltamme. Miksi muuten puhuttaisiin laumahengestä, sosiaalisesta paineesta, mallioppimisesta, toinen toisemme innostamisesta tai vaikkapa maasta toiseen siirtyvästä muodista. Ihminen on sosiaalinen laji. Puhutaan meemeistä,  ideoista ja ajatustavoista, asenteista yms. , jotka siirtyvät ihmisestä ja ihmisryhmästä toiseen kuin virus.

Mutta on huomattava, että Jeesus kannusti meitä päinvastoin irrottautumaan laumahengestä, samoin Paavali. Kristityn tulee olla aikuinen ihminen ja vapaa elämään omantuntonsa mukaan. Pyhä Henki antaa siihen voiman.

Voimaa Armosta Uskomiseen ei kannata haeskella muiden ihmisten kontrolloimisesta.

(Kirj. Pekko)

*       *       *

Lisää aiheesta:

Päivi Aikasalo: Yksityisasioita?

Sini Aittakumpu: “Jos on, niin yhteisöllisten normien rikkomista…”. Kommetti blogikirjoitukseen.

Topi Linjama: Saunakalja & jumalasuhde

Topi Linjama: Synti  vai synnit?

Topi Linjama: Vanhoillislestadiolainen hiljaisuus ja pelko

Pekko: Nämä käskyt sinä pystyt täyttämään!

Pekko: Wanted: Paavali rauhanyhdistykselle!

Totuuden kuuliaisuuteen. Keskustelua vanhoillislestadiolaisuudessa vuosina 1960-61 esiintyneistä erimielisyyksistä. Vanhoillislestadiolaisten pappien veljespiiri. Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino 1962. Otteita kirjasta sekä keskustelua Mopin palstalla.

Advertisement

4 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, alueelliset erot, bans, concept of sin, elämäntapa, erehtymättömyys, forbidden things, Helsingin Sanomat, hengellinen väkivalta

4 responses to “Heikko Veli ja Sen Sisko, Sl 144

 1. Nimetön

  Kaunista.

 2. Nikkari

  Tässä ollaan pidemmän aikaa viety käytäntöä ja ajattelutapa siihen malliin, että sopii aina heikkona veljenä pahentua mutta vain yhden suunnan pahentuminen kuuluu uskovaiselle. Aina kun joku vaatii kireämpää linjaa missä tahansa asiassa, se tuntuu olevan aina varteenotettavaa ja ”oikein”. Mutta jos joku pahentuu astianmakuisuudesta tai liiallisesta kireydestä, lakihenkisyydestä tms. niin sillä ei ole mitään painoarvoa. Siitä puolesta ei julkisesti puhuta. Sellaista saarnaa tai Päivämiehen kirjoitusta ei ole nähty, jossa arvosteltaisiin liian kireälle vetämisestä elämäntapakysymyksissä yms.
  Kukaan ei edes kysy, miksi pahentuminen liikkuu yksipuolisesti sillä toisella laidalla.

 3. Altti Laidalta

  Ne on ne omat pelot ja ahdistukset, jotka meitä tahtoo pahentaa. Ihan tässä viime vuosina eräs isä totesi: ”Poikani kielsi uskonsa juomalla kaveriporukassa alkoholia. Ei viinaa vahingossa osteta!” Ei puhettakaan, että armolla ja laupeudella olisi voitu lähestyä alhaaltapäin tukien langennutta nuorta miestä. Ei tälläkään nuorella veljellä ollut voimaa epäuskosta käydä parannusta tekemään. Eräältä puhujalta löytyi asian tueksi Raamattua: ”Ei juomari peri taivaan valtakuntaa. – se on kuolemansynti”. Puhujaveljen oma isä oli ollut vakavasti alkoholisoitunut.
  Tämän jälkeen piti oikein lukea taas itsekin Raamattua ja kyllä, siellä puhutaan kuolemansynneistä enkä oikein sitä käsitettä vieläkään ymmärrä. Siellä mainitaan myös juopuminen mutta se on listassa vasta ahneuden, kateuden, pahanilkisyyden jamitäsiellänytoli jälkeen – onko joku meistä näistä vapaa? Jos siis kuolemansyntiin lankeaminen vie meiltä heti uskon, emmekö joudu jokainen joka päivä tekemään parannusta epäuskosta?

 4. preparator

  1.Herra Jeesus verellänsä, maksoi syntivelkani, Golgatalla kuollessansa täytti lainkin tähteni.

  2.Syntikuormani Hän kantoi, kuolon kärsi eestäni, rikokseni anteeksantoi, iäksi ne hukutti.

  3.En nyt töitä enää etsi, autuaaksi tullaksein, Jeesus yksin kaikki teki, siitä nyt vain iloitsen.

  4.Suuruus minun syntieni tutkien ei vähenny, ansioon vain Jeesukseni, pois ne kaikki hälventyy.

  5.Voittonsa osallisuuteen uskossa mun istutti, ikuiseksi morsiokseen, Hengellänsä kihlasi.

  6.Uskossa nyt saan omistaa, autuuttani täällä jo, sitten silmin katsella saan, kun mä pääsen kotio.

  7.Jeesukseni rakkautta, kyllin ei voi kertoa, laulaisin nyt siitä mutta, kieleni on kankea.

  8.Vaan sen varmaan tiedän että, sitten laulun toisin käy. Kun ei yhtään kyynelettä, enää silmissäni näy.

  9.Satamaan kun saapuu laiva, koti taivaan aukeaa. Unhoittuupi tuska, vaiva nauttiessa kunniaa.

  10.Katson taivaan ihanuutta, jonka osakseni saan; siellä laulan virttä uutta, kiitokseksi Karitsan.

  11.Siell on ilo kyynelittä, siellä kieli aivan uus, siellä Ylkää estehittä, katsellaan oi kauneus!

  12.Pyhä, Pyhä! Jumalalle nyt jo veisaan päällä maan; siellä jatkan Karitsalle Halleluja ainiaan

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s