Hännisen hattutemppu: synti muutetaan ei-synniksi


SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen on todennut, että syntiä saa tehdä silloin,  jos on sairaana, kirjoittaa Peltonen. Hännisen mukaan uskovaiset voivat sairaana turvautua raskauden ehkäisyyn, mutta terveelle uskovaiselle se on syntiä.

*     *      *

Ns. virallisissa elimissä, kuten puhujienkokouksissa ja vuosikokouksissa, on 1960-luvulta lähtien hyväksytty useita kannanottoja siitä, että syntyvyyden säännösteleminen on ehdottomasti synti. Tämä on kaikkien vl-uskovaisten tiedossa. Käsitys opetetaan lapsille ja nuorille jo kotikasvatuksessa, ja sitä tähdennetään nykyisissä Siionin lauluissakin.

”Lapsirajoitus on syntiä kaikissa muodoissaan.”  (Esim. Ari-Pekka Palola: Suvi on läsnä: sata vuotta suuria seuroja. Oulu: SRK. 2006, s. 119.) ”Mitkä tahansa keinot syntyvyyden säännöstelemiseksi on nähty aina synniksi Jumalan valtakunnassa.” (Päivämies, 12.5.2005, pääkirjoitus.) Jne. Nämä ovat liikkeen tosiasioita.

Tätä on opetettu siitä lähtien, kun ehkäisyvälineet tulivat kaikkien saataville 1960-luvulla. Opetetaan, että ehkäisyssä ihminen asettuu Jumalan paikalle eikä enää usko Hänen kaikkivaltiuteensa. Ehkäisyä pidetään murhaan rinnastettavana syntinä.

Nainen ei nykykäsityksen mukaan saa käyttää ehkäisyä edes silloin, kun haluaisi pidentää raskauksien välejä, niin että elimistö ehtisi parantua edellisestä raskaudesta, sektiosta tai keskenmenosta.

SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen vahvisti Kotimaa24:n haastattelussa käsityksen.

– Vanhoillislestadiolaisten perheiden jaksamisesta käytävään keskusteluun liittyy usein keskustelu suhtautumisestamme ehkäisyyn. Jumala on elämän ja kuoleman herra ja syntyvyyden säännöstely sekä kuoleman hetken määrittäminen kuuluvat molemmat Jumalan hallintavaltaan, toteaa Hänninen.

Henkilökohtaiseti Tuomas Hänninen on nostanut juuri ehkäisykiellon itselleen ehdottomaksi hengelliseksi kysymykseksi avioeron tuomitseminsen rinnalle Rauhan Tervehdykselle antamassaan haastattelussa (nro 43, 2011).

SRK:n johtokunnan hyväksymä tuorein kannanotto ehkäisykiellosta on vuodelta 2009.

Ihminen ei kykene rajoittamaan Luojan Kaikkivaltiutta

Elämä, syntymä ja kuolema ovat Jumalan kädessä, se on aivan oikein sanottu Hännisen suusta. Kristittyinä uskomme, että Jumala on luonut elämän, lisääntymisen ja kuoleman, ja asettanut ne luonnollisina toimintoina kaikkiin eläviin olentoihin.

Mutta tästä Raamatun mukaisesta uskonkäsityksestä ei seuraa millään logiikalla, että esimerkiksi ehkäisy olisi kategorisesti syntiä. Jumala ei tietenkään tarvitse elämän luomiseen yksittäisten ihmisten lisääntymispäätöksiä. Niin heikoissa kantimissa ei Kaikkivaltiaan toiminta ole. Ihminen ei voi estää Jumalan luomistyötä.

Sellaiset höpinät ja hölynpölyt on syytä jo jättää omaan arvoonsa.

Hänninen: Jos nainen on sairas, ”synti” ei olekaan enää syntiä, vaan se muuttuu ”ei-synniksi”

Hänninen selittää, että synti ei kuitenkaan olekaan syntiä silloin, jos nainen on sairas.   Hedelmöittyminen onkin Hännisen käsityksen mukaan luvallista estää naisen heikon terveyden takia.

”Ehkäisy ei ole ehkäisyä” silloin, jos ehkäisyyn turvautumisen syy on sairaus.

– Sairaudenhoito ei ole ehkäisyä ja luotan, että terveydenhoito-henkilöstönkin viisaus on Jumalalta. Myös heidän osaamisensa ja viisautensa ovat keskusteluissa tarjolla vanhemmille, jotka tekevät päätöksen ja kantavat vastuun, toteaa Hänninen haastattelussa.

Tämä on aivan hämmästyttävä muka-teologinen, tai sanoisiko paremminkin että verbaalinen temppu. Hänninen ei itse ole teologi, mutta odottaisin kyllä, että hänkin olisi jonkin verran perehtynyt kristinuskon opillisiin perusasioihin.

Millä auktoriteetilla Hänninen oikeastaan näitä määrittelyjä heittelee julkisuudessa, että mikä on ”sallittua” ja mikä ei?

Kuinka synti, jopa murhan syntinä pidetty, saattaakin kääntyä ei-synniksi ihmisen terveydentilasta riippuen?

Loogistahan tämä on, siinä valossa mitä seuroissa ja SRK:n julkilausumissa on sanottu. Siihen malliin, että ehkäisyssä ihminen asettuu Jumalan paikalle eikä enää usko Hänen kaikkivoipaisuuteensa. Sellainen puhe lähenee jo Jumalan pilkkaa!

Hänniseltä jää kokonaan perustelematta, kuinka ihminen sitten sairaana saisi äkkiä luvan ”asettua Jumalan paikalle”? Kuinka hän sairauden kohdatessa voisi lakata uskomasta Jumalan kaikkivoipaisuuteen, kun kerran sairaana se ehkäisy olisikin sitten ihan sopivaa?

Sairauden aikanahan sitä uskoa ja luottamusta Jumalaan  ja uskon antamaa lohdutusta erityisesti tarvitaan!

Kristinuskon mukaan opetetaan, että ihmisen tulee parhaansa mukaan välttää syntiä, niin terveenä kuin myös sairaana.

Hännisen rakennelmassa ei ole minkänlaista yhteyttä kristinuskon peruslähtökohtiin, käsitykseen synnistä ja sovituksesta.

Ehkäisykielto on epäluterilainen normi

Mitä synti on? Luterilaisen tunnustuksen mukaan

Synti erottaa ihmisen elämän lähteestä, Jumalasta. Jumalan luomisessaan ilmaisema tahto on, että ihminen eläisi siinä rakkaudessa, jota Hän itse osoittaa. Jumalan hyvää tahtoa ilmaisevat 10 käskyä sekä Kristuksen opetukset ja esimerkki. Niiden hylkääminen ja rikkominen niitä vastaan tuhoaa ihmisen oman elämän ja särkee hänen suhteensa niin Jumalaan kuin lähimmäiseen ja koko luomakuntaan. (Aamenesta öylättiin -sanasto.)

Mikä hyvänsä on syntiä silloin, jos se johtaa siihen, että lähimmäisen paras ei toteudu.

Uskonpuhdistaja  Martti Luther (1483-1546) ei viittaa Kymmenen käskyn selityksessään missään tekstin kohdassa siihen, että jokin käskyistä lakkaisi olemasta voimassa ihmisen ollessa sairaana. Joitakin esimerkkejä.

Viides käsky: Älä tapa.

Lutherin mukaan toisen hengen riistäminen on synti, ja myös se on syntiä, jos ei huolehdi toisen ihmisen hyvinvoinnista.  Luther ei tuo esiin sellaista mahdollisuutta, että sairaana olisi luvallista vahingoittaa toista, puhumattakaan surmaamisesta. Synti ei muutu sallituksi.

Sama koskee muitakin käskyjä. Aviorikos on synti, syyllistyypä siihen terveenä tai sairaana. Aviopuolison pettäminen on syntiä ja piste. Siitä ei tule luvallista sillä perusteella, että ihminen on sairas.

Sairaanakaan ei ole luvallista myöskään esimerkiksi varastaa. On syntiä näpistää marketista tavaroita, napata kukkaro toisen laukusta tai harrastaa vilppiä liiketoimissa, olipa terve tai sairas. Ja niin edelleen. Sairaanakaan ei ole lupua vahingoittaa lähimmäistä.

Ehkäisyn synnillistäminen on opillinen harha

Raamatussa ei ole määritelty syntyvyyden rajoittamista synniksi, eikä lisääntymispakkoa tai ehkäisyn kieltoa tunneta myöskään Tunnustuskirjoissa.

Ehkäisykielto, ehkäisyn leimaaminen synniksi, on epäraamatullinen ja epäkristillinen normi. Siinä pidetään aivan väärää asiaa syntinä.

Normin epäkristillisyyttä osoittaa myös se, että normi on osoittautunut julmaksi naisia ja lapsia ja myös perheenisiä kohtaan. Ehkäisykiellon seuraamukset ovat monesti hyvin vahingollisia.

Vastentahtoisesti saatu suurperhe ei tue omakohtaista sitoutumista vanhemmuuteen.  Ehkäisykielto heikentää vanhempien kykyä huolehtia kaikista lapsistaan silloin kun lapsia ei olisi haluttu tai ei ole voimavaroja eikä terveyttä huolehtia lasten hyvinvoinnista hyvin.

Ei ole eettisesti oikein velvoittaa uskovaisia ottamaan lapsia vastaan silloinkin, kun ihminen ei itse haluaisi lisää lapsia. Lasten saaminen on iloinen ja onnellinen asia, mutta se merkitsee aina myös sitoutumista eliniäksi vanhemmuuteen ja huolenpitoon. On väärin velvoittaa ketään sitoutumaan sellaiseen vastoin tahtoaan.

Näitä toinen toistaan murheellisempia tosiasioita on yritetty nyt nyt lievittää esittämällä, että ”syntiä” on lupa tehdä sairaana ollessa. Ihmeellinen on herrojen ajattelu, ei voi muuta sanoa!

Ehkäisemättömyys-normi on syytä kumota

Ainoa kristillinen ja Raamatun mukainen ratkaisu on se, että ehkäisemättömyysnormi (ehkäisykielto) kumotaan.

SRK:n johtokunta voisi olla tässä sopiva aloitteentekijä. Tietysti kuka hyvänsä paikallisen rauhanyhdistyksen vuosikokousedustaja voi tehdä vuosikokoukselle aloitteen kumoamisesta.

Päivämiehen pääkirjoituksessa on valmisteltava keskustelua asiasta ja todettava selvin sanoin, että uskovaisella on täysi vapaus ratkaista lasten saamiseen liittyvät asiat itse miten parhaaksi näkee omassa elämäntilanteessaan. Tekemättä tiliä ratkaisuistaan muille uskovaisille.

Uskovaisella ei ole uskoon eikä kristinoppiin perustuvaa velvoitetta lisääntyä. Uskovaisten manipulointi ihannoimalla hengellisessä mielessä suurperheitä esim. Päivämiehessä on lopetettava heti.

Jokaisella uskovaisella on vapaus ratkaista, haluaako suuren perheen, pienemmän perheen tai ei lapsia ollenkaan.

Tämä ei tietenkään tarkoita että suuria perheitä ei saisi olla. Ne ovat yhtä tervetulleita ja luonnollisia kuin muutkin perheratkaisut, kun kaikki ratkaisut ovat ihmisen omia, vapaasti tehtyjä päätöksiä.

Suurperhe ei saa olla minkäänlaisen pakon eikä velvollisuuden tulos.

Ehkäisyn synnillistäminen on opillinen harha.

*      *        *

Ajattelemisen aihetta antoi Peltonen.

Lue lisää:

Simo Alastalo: Hänninen: Väärä hengellistäminen ei ole lestadiolaista toimintakulttuuria. Kotimaa24 15.10.2011.

Ex vl-isä: Paine suureen perheeseen on säälimätön. Kotimaa24 6.9.2011.

Riitta Hirvonen: Uskon muukalainen ei muutu. Rauhan Tervehdys nro 43, 2011, s. 3.

K-ma: Vuorisaarnasta

Kyllin hyvä vl-äiti: Tämä lapsi on kuopuksemme

Topi Linjama: Kolme tai neljä näkökulmaa ehkäisykieltoon

Topi Linjama: Suurperheiden vanhempien masennuksesta

Topi Linjama: Synti vai synnit?

Pekko: Wanted: Paavali rauhanyhdistykselle!

Peltonen: Armonlapset kaikki täällä: ristin kaksi suuntaa

Ray Waaraniemi suviseuroissa: Ehkäisy on synti

Advertisement

9 kommenttia

Kategoria(t): avioliitto, äitiys, ban of birth control, ehkäisykielto, evankelis-luterilainen kirkko, harhaoppi, hengellinen väkivalta, isyys, johtajat, johtokunta, Jumalan sana, kannanotot, kirkko, kristinoppi, kymmenen käskyä, lapset, lisääntyminen, luterilaisuus, manipulointi, mielenterveys, naisen asema, normit, norms, perhe, raskaudenpelko, SRK ry., SRK:n johtokunta, suurperhe, uskon perusteet

9 responses to “Hännisen hattutemppu: synti muutetaan ei-synniksi

 1. Hehee

  Eikö tämä ole jo aivan tuttu asia vlistä, sairaat ihmiset jumalan asemassa kuten koko srk:n väki
  😛

 2. Nimetön14

  Ihan noin simppelisti ei voi ajatella; esimerkiksi terveen raajan amputointi tuntuisi synniltä, sairaan raajan välttämättä ei. Ei sillä ettenkö voisi hyväksyä ehkäisyä.

 3. Tyttöjen puolesta

  Tarkoittaako Hänninen että kohdunpoisto on se ainut sallittu tapa ehkäistä, sitten kun kohdun seinämät ovat niin ohentuneet ettei ne enää kestä uutta raskautta? Minä toivon hartaasti että joku päivä sallitaan muutkin keinot niin ettei meidän tytöt joudu aikuisena miettimään näitä vaikeita asioita.

 4. Ouroboros

  – Huokaus. – ”Nykymuotoinen vanhoillislestadiolaisuus on ensisijaisesti hedelmällisyyskultti. On se muutakin, mutta vasta tämän jälkeen.” Kirjoitti blogisti Pentti Alin Kotimaa24:n keskustelussa, jossa puhuttiin vl-liikkeen teologiasta. Mielestäni tuossa osuttiin johonkin olennaiseen.

 5. Snen

  Lasten vastaanottaminen on luonnollinen asia uskovaiselle. Näkemys nousee uskosta, kun jumalanlapsella on Pyhä Henki kotiopettajana. Usko on yksinkertainen asia. Sairauden hoitaminen sairautena on sitten tietenkin eri asia, ja silloin lääkäri ratkaisee mitä hoitoa on syytä käyttää. Se ei ole mitään ”ehkäisyä” silloin, vaan diagnoosiin perustuva käytännöllinen toimenpide.

  • Huijattu vl

   Höpöhöpöä! Miten lääkäri tekee synnin synnittömäksi, se on aivan samalla lailla Jumalan luomistyöhön puuttumista, vai onko lääkärin viisaus ylempänä kuin Jumalan. Vl oppi on sekoa näine kaikkine variaatioineen, selityksiä selitysten päälle. Ja lapsen vastaanottaminen ei ole luonnotonta ei vl:llekään, aivan ihme skeidaa. Minusta kaikki näkemykset uskossa pitää nousta Raamatusta eikä jostain kuvitteellisesta kototekoisesta hengestä. Pyhä henki ei erehdy, te vl:t erehdytte tuon tuostakin.

 6. Nimetön 217

  Se on muuten tasan tarkkaan niin, että Jumalan valtakunnan ulkopuolella olevien on aivan turha miettiä asioita, joita EI YMMÄRRÄ kuin uskovaisen sydän. Vain uskossa oleville asiat aukeavat Pyhän Hengen avulla samalla tavalla. Itse ollessani epäuskossa olin NIIN kiukkuinen ja totesin, että on ne lestadiolaiset tyhmiä. Nyt olen onnellinen tässä ”tyhmien” joukossa.

  • Still

   Näitä lahkoja riittää joissa on omat sisäiset säännöt, jopa rikoslain tulkintaan. Juuri samoin toimii myös mm. moottoripyöräkerhot ym. Ulkopuoliset ei ymmärrä heidän sääntöjään ja toimintatapojaan. Pyhää henkeä ei näihin saa sotkea mukaan, ei vaikka kyse on hengellisestä lahkosta, Pyhä henki ei toimi ihmisen ehdoilla vaan kuin tuuli jota ei voi hallita kuin Isä taivaasta. Itse en ole kiukkuinen, en sano Srk-laisia tyhmiksi, sanon sen miten uskon ja miten Raamatussa asia on kerrottu.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s