Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4.3.2012


Suomen luterilaisessa kirkossa tehdään maaliskuussa kirkkohistoriaa.

Kirkko saa ensimmäisen naispapin vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen piiristä.

Teologian maisteriksi tammikuussa valmistuva, FM Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4. maaliskuuta.

Mari Leppänen on jo alkanut hoitaa seurakuntapastorin virkaa Liedon seurakunnassa, mutta tekee työtään tosin vain siltä osin, mitkä hänen valtuutuksensa papiksi vihkimättömänä teologina ovat.

Leppänen on jäänyt Liedon seurakunnan tiedottajan virasta virkavapaalle hoitaakseen 1.1.2012–30.6.2013 seurakuntapastorin tehtäviä ja virkaa.

Leppänen sanoo ymmärtävänsä, että häneen liitetään määre ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi. Itse hän ei kuitenkaan halua profiloitua sen koommin vanhoillislestadiolaisena pappina kuin naispappina. Tällainen kategorisointi ei tunnu omalta.

– Haluan olla ihan tavallinen seurakuntapappi.

Tyrmistyttävän mitätöivä puhe – rovasti Seppo Lohen halventava lausunto

– Vanhoillislestadiolaisuudessa ei hyväksytä naispappeutta. Sitä pidetään harhaoppina. Vanhoillislestadiolaiset kuitenkin, kun on kyseessä kirkon virka, toimivat yhteistyössä naispappien kanssa. Rauhanyhdistyksissä naispapit he eivät saarnaa, mutta he voivat tuoda sinne seurakunnan tervehdyksen. Tämä perusasetelma ei muutu, vaikka vanhoillislestadiolainen naispuolinen henkilö vihityttää itsensä papiksi, laukoo rovasti Seppo Lohi Kotimaa24:n haastattelussa.

– Mari Leppänen lataa kyllä päälleen aikamoisen paineen suhteessa vanhoillislestadiolaisuuteen. Hän osoittaa, että hänellä on eri käsitys naispappeudesta kuin vanhoillislestadiolaisten käsitys on. Mitä siitä seuraa, ei ole minun tehtävä arvioida tutkijana. Arvioin, että tämä ei jää tähän.

Voidaanko hänet jopa erottaa liikkeestä?

– En halua käyttää näin radikaaleja termejä, mutta kyllä tämä ilman muuta johtaa keskusteluihin ja hän joutuu kyllä selittämään ratkaisuaan. Se ei muuta vanhoillislestadiolaisten käsitystä siitä, että naispappeus on Raamatun valossa nähty harhaopiksi.

Sepoo Lohi jatkaa Kotimaa24:n lausunnoillaan herätysliikkeen uskovaisiin teologinaisiin kohdistunutta häpäisy- ja  mitätöintiperinnettä. Kokemuksistaan ja loukkaavista määrittelyistä ovat lestadiolaiset naisteologit kertoneet lukuisia esimerkkejä  Mari Leppäsen pro gradu -tutkielmassa Naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010.

Se korutont’ on kertomaa.

[Uutiset kokosi Skribentti. – Uutinen: Kotimaa24 5.1.2012.]

Lue haastattelu: Kotimaa 6.1.2011.

Johannes Ijäs: Kirkkoon ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi. Kotimaa24 5.1.2012.

Johannes Ijäs: Tutkija lestadiolaisesta naispapista: Tämä on historiaa! Kotimaa24 5.1.2011.

Lue lisää:

Johannes Alaranta: Ajankohtaisia aiheita

Simo Alastalo: Lestadiolaisten keskusteluillassa ei väitelty naispappeudesta. Kotimaan uutiset 12.10.2010.

Pekka Helin:  Väitöskirjaa tekevä Mari Leppänen arvioi: “Useat lestadiolaispapit kannattavat naispappeutta”. Rauhan Tervehdys 36/2010, s. 7.

Johannes Ijäs: ”Naispappeudesta syytä keskustella”. Kotimaa24 18.9.2010.

Johannes Ijäs: Vanhoillislestadiolaiset pitäytyvät miesten pappeudessa. Kotimaa24, 18.9.2010.

Korpijaakko:  Stiven Naatus: Vl-naispappeus on käytännön järjestely, ei hengellinen kysymys

Mari Leppänen: Lestadiolaisen herätysliikkeen naispappeuskanta murroksessa? Vartija 1/2011, s. 9 – 21.

Mari Leppänen: Monet lestadiolaispapit kannattavat naispappeutta – SRK tyrmännyt toistuvasti ehdotuksen

Mari Leppänen: Naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 2011. [Kevääseen 2013 mennessä ladattu yli 3 000 kertaa.]

Skribentti: Naiset tulossa sananjulistajiksi

Ville Talola: Useat lestadiolaiset naiset toivovat pappisvihkimystä. Kotimaa24-uutiset 7.10.2010.

Ville Talola: Kalliala toivoo vanhoillislestadiolaisia naispappeja. Kotimaa24 uutiset 7.10.2010.

Kaisa Tanttu: Juha Pentikäinen: Lestadiolaisen liikkeen historia tukee naisten pappeutta. Kotimaa 24 uutiset 19.2.2011.

Advertisement

13 kommenttia

Kategoria(t): 2000-luku, naispappeus, naissaarnaajat, sananjulistajat

13 responses to “Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4.3.2012

 1. Nimetön39

  4. Moos 12:
  1 Ja MirJam ja Aaron puhuivat Mosesta vastaan hänen Etiopilaisen emäntänsä tähden, jonka hän nainut oli, että hän Etiopilaisen nainut oli,
  2 Ja sanoivat: puhuuko Jumala ainoastaan Moseksen kautta? eikö hän myös puhu meidän kauttamme? Ja Herra kuuli sen.
  3 Mutta Moses oli sangen siviä mies, enempi kuin kaikki muut ihmiset maan päällä.
  4 Ja Herra sanoi äkisti Mosekselle, Aaronille ja MirJamille: menkäät te kolme seurakunnan majaan. Ja he kaikki kolme menivät.
  5 Niin Herra tuli alas pilven patsaassa, ja seisoi majan ovella, ja kutsui Aaronin ja MirJamin, ja he molemmat menivät ulos.
  6 Ja hän sanoi: kuulkaat nyt minun sanojani: jos joku on teidän seassanne propheta, minä Herra ilmestyn hänelle näyssä, ja unessa puhuttelen häntä.
  7 Vaan ei niin palveliani Moses, joka koko minun huoneessani uskollinen on.
  8 Hänen kanssansa minä puhun suusta suuhun ja näkyväisesti, ja ei tapauksilla, ja hän näkee Herran muodon. Miksi ette te siis peljänneet puhua palveliaani Mosesta vastaan?
  9 Ja Herran viha julmistui heidän päällensä, ja hän meni pois.
  10 Niin myös pilvi meni pois majan päältä. Ja katso, niin MirJam tuli kohta spitaliin niinkuin lumi: niin Aaron käänsi itsensä MirJamia päin, ja katso, hän oli spitalissa.
  11 Sanoi siis Aaron Mosekselle: Ah minun herrani! älä pane tätä syntiä meidän päällemme: sillä me olemme tyhmästi tehneet, ja me olemme syntiä tehneet.
  12 Ettei tämä nyt tulisi niinkuin kuollut, jonka puoli lihaa on kulunut lähteissänsä äitinsä kohdusta.
  13 Niin Moses huusi Herralle ja sanoi: Ah Jumala, paranna häntä!
  14 Ja Herra sanoi Mosekselle: jos hänen isänsä olis hänen kasvoillensa sylkenyt, eikö hänen olisi pitänyt häpeemän seitsemän päivää? Anna sulkea hänen seitsemäksi päiväksi leiristä ulos, ja sitte hän jälleen otettakaan sisälle.
  15 Niin MirJam suljettiin seitsemäksi päiväksi leiristä, ja ei kansa matkustanut, ennenkuin MirJam otettiin takaisin

 2. Miten on?

  Onko Johannes Leppänen sukua Mari Leppäselle?

 3. Vl

  Miten tuo Mooseksen kirjan kohta liittyy naispappeuteen? Ei tuolla Raamatunkohdan perusteella voi vastustaa naispappeutta.

  • Painotuksista

   Kari Kuula on tarkastellut naisten pappeutta Raamatun valossa. Hyvä kirjoitus.

   http://www.karikuula.com/47

   ”On siis köykäistä väittää naispappeutta epäraamatulliseksi. Itse arvelen, että koska naispappeuden vastustamisessa käytetyt raamattuargumentit ovat niin ohuita, ei Raamattua lukeva ns. ”uskova kansa” juurikaan vastustaisi naispappeutta, elleivät eräät hengelliset opettajat ja johtajat olisi valinneet vastustuslinjaa ja pitäisi asiaa esillä.

   Ehkä raamatullisuuttaan painottavissa liikkeissä on kuitenkin mahdollista löytää aidolla tavalla se protestanttinen periaate, jonka mukaan Raamattu voi joskus kritisoida traditiota ja pakottaa muuttamaan vuosisataisia käytäntöjä. Hengellisten opetusten linjausten ei tarvitse olla kuin junia, joiden suuntaa on mahdotonta kääntää, kun tietty raide on kerran valittu.”

 4. Tarkkailija

  Leppäsen tuleva pappisvihkimys on merkittävä tapaus, ennen kaikkea herätysliikkeen ja kirkon suhteiden kannalta. Jos Leppänen ”hoidetaan” liikkeestä ulos sen takia, että hän saa pappisvihkimyksen, tapaus ei jää piiloon. Sellainen ratkaisu kärjistää liikkeen suhteita kirkkoon. Mahdollisesti pakottaisi piispat jälleen uusiin keskusteluihin SRK:n johdon kanssa. Kirkko on sitoutunut virkakäsitykseen jossa sukupuolisyrjintä ei tule kysymykseen.

  Jos taas rauhanyhdistyksen/SRK:n taholta ei koidukaan mitään kielteisiä seurauksia Leppäselle, hänen vihkimyksensä ei tule jäämään jää ainoaksi.

  Alkaa tulla paljon lisää vl-naispappeja. Sitä kautta koko vanhoillislestadiolaisuus voi ehkä löytää yhteisönä myönteisen muutoksen tien. Hajaannuksilta ehkä vältytään kokonaan.

 5. .... Puhdistukset

  Puhdistukset ovat alkaneet

  Turpaan vaan
  13.1.2012 09:28
  +7
  Lähettäjä: kimmo.puolitaival@pp.inet.fi [kimmo.puolitaival@pp.inet.fi] Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 19:15 Vastaanottaja: Juho Kopperoinen; Anneli Saarinen; hantui@utu.fi; mikael.bomstrom@gmail.com; lauri.hermanni.laine@gmail.com; mika.kentta@gmail.com; pauperu@dnainternet.net; tarja.hannuksela@raisio.fi; Heikki Rainio; Risto Leppänen; jouni.ritala@pp.inet. fi; kimmo.lahdenpera@hotmail.com; martti.telkki@hotmail.com; mihyyti@uusikaupunki.fi; tuikkala@utu.fi Kopio: Marko Heimonen Aihe: Turun johtokunnan ja puhujien yhteinen keskustelu

  JT veljet ja sisaret, Turun ry:n johtokunnan jäsenet ja puhujat

  Rukouksen mielellä kutsun teidät yhdelle koolle keskustelemaan Turun rauhanyhdistyksen puhujatilanteesta. Keskustelun aiheena on kysymys Riston ja Heikin vapauttamisesta toistaiseksi kotisiionimme puhujantehtävästä.

  Mitkä seuraavista ajankohdista ovat mahdollisia? to 12.1. klo 18:30 pe 13.1. klo 18:30 ma 16.1. klo 18:30 la 21.1. klo 10 ma 23.1. klo 18:30

  Jrt Kimmo

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/10377128

  • Nimetön45

   Minusta ainut peruste pappeuden rajaamiselle miehiin on esikuvallisuus papista seurakunnan päänä samoin kuin Kristus on seurakunnan pää. Tämäkin voidaan tietysti kumota sillä että kaikki ovat yhtä Kristuksessa.
   Oli tuo kohta niin tai näin, minua hämmästyttää miten K24 meni julkaisemaan yksityisen sähköpostiviestin, 8. käsky kun on edelleen voimassa.

 6. lihavalady

  Pelottavaa, tsemppiä Marille ja Ristolle.

 7. Eräs vl-nainen

  Sydämellisesti Onnea Mari Leppäselle, ja Jumalan runsasta siunausta hänelle kun on ottanut oman kutsumuksensa rohkeasti ja rehellisesti vastaan. Näistä asioista on vaikea sanoa ääneen omaa mielipidettään. Ei monikaan halua joutua seurakunnan edessä ”nöyryytetyksi” sillä eriäviin mielipiteisiin todennäköisesti tartutaan heti. Ne kumotaan ja asiasta keskustellaan jälkeenpäin kahdenkesken, ja silloin tilanne on vakava. Luultavasti joutuu sen jälkeen pyytämään vielä seurakunnalta julkisesti anteeksi vääriä ajatuksia yms. Niin sanottuun yksimielisyyteemme kun ei saa säröjä tulla. Pienissä piireissä asioista on pikkuisen helpompi puhua, mutta asiat eivät valitettavasti muutu, jos kukaan ei uskalla laittaa itseään likoon.

  Tässä asiassa Mari Leppänen on laittanut hyvin paljon peliin henkilökohtaisesti, enemmän kuin ulkopuoliset osaa aavistaakaan. Jään mielenkiinnolla odottelemaan mitä tästä seuraa, sekä hänelle itselleen ja perheelleen että koko yhteisölle. t. eräs vl-nainen.

 8. Nimetön44

  kun raamatussa lähetettiin ihmisiä puhumaan ja levittämään jumalan sanaa kaksin ja kaksin ne kaikki olivat miehiä. ja jeesuksen opetuslapset olivat kaikki miehiä

 9. Paula A.

  Onnea, Mari!
  Jumalan valtakuntaan pääsystä eivät ihmiset päätä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s