Erehtymätön seurakunta?


 ”Pahoittelemme tehtyjä erehdyksiä”

Meille kaikille ”Jumalan valtakunnan” nykyisille ja entisille talostelijoille on itsestäänselvyytenä opetus seurakunnan erehtymättömyydestä.  Armoneuvojen ja perinnäissääntöjen Jumalaan perustuvasta ehdottomasta virheettömyydestä pidetään kiinni luovuttamattomana opinkappaleena.

Julkisuuteen annetut pahoittelut, selittelyt ja ulkopuolisen painostuksen alla myönnetyt erehdykset eivät oikein sovi tähän mielikuvaan tahrattomasta totuuden patsaasta.  Virheet pedofiliatapausten hoidossa, pahoittelut hoitokokousten julmuuksista, koko sioniin levinneiden opetusten myöntäminen harhaopeiksi sekä pedofiilien kutsuminen seurakunnan paimeniksi saa väkisin miettimään, mitä tämä erehtymättömyyttä vakuuttava opetus oikein on.

Mikä on hengellinen seurakunta?

Ensinnäkin pitäisi määritellä se seurakunta, mikä ei voi erehtyä. Raamattuun pitäytyvän opetuksen mukaan erehtymätön seurakunta on se pyhien yhteys, jossa Pyhä Henki vaikuttaa.  Sitä joukkoa ei Raamatun mukaan voi osoittaa, että se on tuossa tai tuossa.

Tämä hengellisessä mielessä erehtymätön opetuslasten joukko muodostaa Pyhän seurakunnan, Jumalan valtakunnan, jonka näkymätön raja kulkee uskovien sydämestä sydämeen.  Hengellinen seurakunta ei voi koskaan erehtyä.

Täysin toinen asia on, kuuluuko tämän oikean Jumalan valtakunnan ääni maallisen seurakunnan päättäjien korviin.

Oikea erehtymätön Pyhä seurakunta, Jumalan valtakunta, ei ole näkyvä joukko SRK:n johtokunan jäseniä tai SRK:n valitsemia puhujia, vaan se on  joukko sydämen uskovaisia, joita ei voi osoittaa, että katso se on täällä tai tuolla.

Ei tämä sulje pois sitä, etteikö hengellinen Jumalan valtakunta löytyisi myös SRK:n jäsenien tai puhujainkokousten keskeltä.  Aivan kuten Raamattu kertoo tästä hengellisestä Jumalan valtakunnasta:

Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. (Luuk. 17:21)”sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana” (1.Kor. 4:20)

Jumalan valtakunta ei ilmene puheina.  Se ei siis pidä puheita eikä kutsu kokouksia tai kirjoita julkaisuja.

Maallinen seurakunta sensijaan kutsuu puhujia, pitää kokouksia, rakentaa toimitiloja, järjestää myyjäisiä ja antaa armoneuvoja yms.  Oikea hengellinen Jumalan valtakunta on näkymättömissä, se asuu sydämissä ja vaikuttaa sisäisenä voimana.

Kaksi Jumalan valtakuntaa samoissa seuroissa

Meistä varmaan jokainen on kuullut saarnattavan viisaista ja tyhmistä neitsyeistä.  Olen itsekin istunut ”Jumalan valtakunnan” seurapenkissä, kun puhuja jakoi meidät sanankuulijat kahteen joukkoon, Jumalan valtakunnan jäseniin ja siihen kuulumattomiin:

Teissäkin, rakas seuraväki, on puolet meitä taivastiellä kulkevia Jumalan lapsia, viisaita neitsyitä, ja toinen puoli näitä tyhmiä neitsyitä joiden matka päättyy ikuiseen vaivaan!

Me olimme kuitenkin  kaikki uskovaisina  pidettyjä vl-kristittyjä, maallisen Jumalan valtakunnan tunnustettuja jäseniä.  Silti puhuja jakoi meidät kahtia, hengelliseen Jumalan seurakuntaan kuuluviin ja sen ulkopuolella kulkeviin uskovaisiin.  Seuroissa siis istui maallinen ”Jumalan valtakunta” ja hengellinen Jumalan valtakunta.

Kuten puhuja puheessaan kertoi, puolet maallisen seurakunnan  jäsenistä kuuluu Jumalan valtakuntaan ja puolet sen ulkopuolelle.   Ero tulee siitä, onko uskon lamppu palamassa vai ei.

Kukaan ihminen ei lopulta kuitenkaan erota sitä rajaa, joka erottaa tyhmät ja viisaat neitsyeet toisistaan. Päällepäin hyvinkin hurskaan uskovaisen sieluntila saattaa erottaa hänet rajan väärälle puolelle.  Hän saattaa tunnustaa oikeaa, raikasta oppia ja päästä jopa SRK:n luottamustoimiin tai saada seurakunnalta kutsun puhujaksi.  Silti hän vain esittää viisasta neitsyttä.  Seurakunnan tietämättä hän voi harjoittaa vaikka kuinka laitonta ja rietasta elämää, jopa pedofiliaa.

Ihmisiä tällainen maalliselle seurakunnalle kelpaava, tyhmä neitsyt, pystyy huijaamaan, mutta ei Jumalaa.  Siksi Jumalan sanassa käsketään arvioimaan kaikki mitä opetetaan tai neuvotaan.

Kaikki mitä päällepäin hurskaat ihmiset julistavat ei ole oikeaa opetusta, vaikka se tulisi seurakunnan vanhimmilta tai päättäviltä kokouksilta.  Muuten Raamattu ei varoittaisi ”teidän keskeltänne nousevista” vääristä opettajista.

Juuri näiden vuoksi opetus on koeteltava.  Jollei koettele, puhuu Raamattu väkevästä eksytyksestä jonka Jumala sallii.

Vääristynyt seurakuntaoppi ei erota hengellistä ja maallista seurakuntaa toisistaan

Äskettäin harhaoppien ja hoitokousten pahoittelun yhteydessä kuultiin, kuinka joillekin vl-liikkeen jäsenille on käsittämätöntä, miten laajalle harhaoppinen henkioppi levisi, ja kuultiin ihmettelyä, kuinka koko siioni saattoi eksyä hoitokokousten julmuuksiin.

Tällaisten ihmettelijöiden pitäisi ensinnäkin eroittaa maallinen ja hengellinen seurakunta toisistaan, opetus tyhmistä ja viisaista neitsyeistä mielessään.

SRK:n vuosikokouksiin kokoontuu näkyvän seurakunnan johtokunta.  Tämä näkyvä joukko kätkee sisäänsä näkymättömän hengellisen seurakunnan, oikean Jumalan valtakunnan.

Vääristynyt seurakuntaoppi pitää kuitenkin koko johtokuntaa puhujineen ja kokouksineen erehtymättömänä Jumalan valtakuntana, eikä tunnista vaaraa tyhmistä neitsyeistä. Väärien päätösten ja eksytysten vaara on suuri.

Väärät päätökset ja tyhmät neitseet

Henkioppien, hoitokokousten ja lukemattomien armoneuvojen synnytysten aikaan SRK:n organisaation ytimeen oli päässyt äänekäs ja vaikutusvaltainen joukko oikean Jumalan valtakunnan rajan väärällä puolella taistelleita veljiä.

Näiden veljien opettamat  harhaopit,  lukemattomat armoneuvot, nimelliset synnit ja väärät opetukset pääsivät tuolloin luikertelemaan pysyvästi maallisen seurakunnnan opetukseen.

Väärään seurakuntaoppiin eksytetty seurakuntalaisten enemmistö otti erehtyväisten, eksyneiden ihmisten hapuilevat päätökset Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena.

Uskottiin tyhmien neitsyiden puheet  armoneuvoista Jumalan ilmoituksena.  Uskottiin tyhmien neitsyiden puheet vääristä hengistä.  Uskottiin tyhmien neitsyiden puheet hoitokokouksista Jumalan tekemänä lopunajan puhdistuksena.

Kaiken kukkuraksi SRK:n vuosikokouksissa kiellettiin ankarasti seurakuntalaisia seuraamasta Raamatun ohjetta: ”koetelkaa kaikki ja pitäkää se mikä hyvää on”.  Tehtiin päinvastoin kuin Raamattu opettaa, koettelijat ja epäilijät laitettiin kävelemään ”omin jaloin ulos Jumalan valtakunnasta”.

Kaikkina aikoina on Jumalalla ollut valtakunnassaan hallitus. Vaikka Jumalan valtakunta on kuningaskunta ja Herra Kristus on itsevaltias hallitsija, niin kuitenkin Jumalan huoneen asioiden hoitajina ovat Pyhän Hengen saaneet ihmiset, jotka kulloinkin on tähän tehtävään asetettu. Mooses ja Aaron olivat korpivaelluksen aikana Jumalan asettamina Jumalan huoneen kaitsijoina ja kansan johdattajina.

Samalla tavalla on tänäkin aikana. Eri paikkakunnilla ovat Jumalan lapset valinneet keskuudestaan henkilöitä, jotka luottamusta nauttivina on asioiden hoitoon asetettu. Sitten on kotiseudun asioiden hoitajien lisäksi valittu koko Suomea ajatellen henkilöt, jotka hoitavat niitä asioita, jotka ovat kaikille yhteisiä. Ulkonaisesti nämä on hoidettu yhdistyslain ja sääntöjen mukaan. Kuitenkin sisällisesti on kysymys Jumalan huoneen asioiden monipuolisesta hoitamisesta. (Päivämies 20.3.74)

Sotiminen seurakunnan päätöksiä vastaan on sotimista Jumalaa vastaan, koska seurakunnan päätökset perustuvat ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Seurakunta ei ole pakkotyölaitos, jossa pitää olla’ niin tai näin. Mutta jos haluaa säilyttää uskon ja hyvän omantunnon, on seurakunnassa kaikki neuvot lapsia varten. (Päivämies 28.7.71)

Voiko SRK:n vuosikokous sitten erehtyä?

Muistetaan puhujan vertaus kahdesta joukosta jotka asuvat maallista ”Jumalan valtakuntaa”.  Tämä kahtia jakautunut seurakunta valitsee itselleen henkilöitä hoitamaan paikallisseurakunnan asioita.  Valituksi tulee varmuudella viisaita ja tyhmiä neitsyitä.  Näistä valitaan edustajat SRK:n elimiin päättämään koko seurakunnan asioista. Taas valituksi tulee sekä tyhmiä että viisaita neitsyitä.

Muistetaan lisäksi opetus erehtyväisistä yksittäisistä kristityistä.  Sen mukaan myös viisas neitsyt on erehdyksiin taipuvainen. Sanotaan, että koko seurakunta ei voi erehtyä, mutta joukko yksittäisiä kristittyjä voi erehtyä.

SRK:n vuosikokouksiin ja puhujainkokouksiin valitut miehet ovat siis sekä viisaita että tyhmiä neitsyitä. Lisäksi kaikki osallistujat voivat yksittäisinä kristittyinä erehtyä riippumatta siitä millä puolella hengellisen Jumalan valtakunnan rajaa he seisovat.

On siis erittäin todennäköistä, että myös SRK:n organisaatioon kuuluva ihminen voi erehtyä.  Hän voi vetää mukanaan useita muitakin.  Erehdys muuttuu kollektiiviseksi.  Erehtyneiden kanssa väärää mieltä olevat vaiennetaan.  Epävarma enemmistö pysyy hiljaa, jolloin väärä mielipide pääsee voitolle  ja erehtyneiden puoli saa tahtonsa läpi.

Silloin koko SRK:n vuosikokous tai puhujainkokous organisaationa on erehtynyt, yksimielisellä päätöksellä.

Väärää seurakuntaoppia uskovat seurakuntalaiset ottavat  maallisen organisaation ilmoituksen hengellisen, erehtymättömän seurakunnan ilmoituksena,josta ei voi valittaa eikä epäillä sen oikeellisuutta.  Väärät päätökset ja opetukset pääsevät näin  leviämään koko seurakuntaan,  jossa ne otetaan itsensä Jumalan antamana erehtymättömänä ilmoituksena.

Erehtyväinen seurakunta

SRK:n vuosikokous ja puhujainkokoukset voivat siis erehtyä. Ne voivat erehtyä kun osallistujat eivät kykene erottamaan hengellistä ja maallista seurakuntaa toisistaan.

Ne voivat erehtyä, kun osallistujat eivät muista puhujien opettamaa vertausta viisaisiin ja tyhmiin neitsyeisiin jakaantuneesta jumalanlasten joukosta.

Tehtyjä erehdyksiä ei huomata, kun Raamatun ohjeet: ”koetelkaa kaikki oppi ja pitäkää vain se mikä hyvää on”, unohdetaan, tai jopa kielletään sitä noudattamasta.

Erehdykset jäävät voimaan,  kun seurakuntalaisten ääni tukahdutetaan ehdottoman kuuliaisuusvaatimuksen alle.  Silloin oikean Jumalan valtakunnan ääni katoaa seurakunnasta.

Virheet pitää myöntää ja korjata

Erehtymättömän seurakunnan edustajat ovat viimeaikoina useaan otteeseen myöntäneet seurakunnan nimissä tehtyjä erehdyksiä.  Väärää seurakuntaoppia puolustetaan edelleen raivokkaasti.

Vaikka koko maallinen seurakunta eksyi vääriin opetuksiin ja toimintatapoihin, kerrotaan meille ettei seurakunta voi erehtyä.  Erehdykset koetetaan sovittaa suurelle joukolle yksittäisiä kristyttyjä.

Ei auta, vaikka nämä erehtyneet kristityt puhuivat koko seurakunnan suulla, seurakunnan hyväksyessä puheet.  Silti kaikki on ”yksittäisten seurakuntalaisten erehdystä”.

Miksei voida myöntää sitä ilmiselvää asiaa, että SRK organisaationa voi erehtyä.  SRK:n omaksuma henki ohjaa koko siionia, silloin koko maallinen näkyvä seurakunta voi erehtyä ja eksyä.

Eksyneenkin seurakunnan sisällä kuuluu kuitenkin totuuden ääni, hengellisen Jumalan valtakunnan ääni.  Niiden viisaiden neitsyeiden ylläpitämä uskonliekki pysyy palamassa väkevän eksytyksenkin aikana.

Nykyisellä opetuksella ehdottomasta kuuliaisuudesta Saara-äidin armoneuvoille ja ohjeille kielletään uskovaisia noudattamasta Jumalan sanaan kirjoitettua tärkeää varoitusta:

 Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. (1. Joh. 4:1-2)

Sentähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen, niin että he valheen uskovat. (2. Tess. 2:11)

SRK:n edustajiin ja seurakunnanvanhimpiin valituilla viisailla neitsyillä on velvollisuus kuunnella, mitä Henki seurakuntansa kautta puhuu.

Väärä seurakuntaoppi, väärään kuuliaisuuteen pakottaminen ja oikean Jumalan valtakunnan äänen tukahduttaminen on lopetettava.  Väärin perustein annetut  armoneuvot on käytävä yksitellen läpi ja muistettava  Raamatun kallis opetus: ”Koetelkaat kaikki, ja pitäkäät se mikä hyvä on.” (1. Tess. 5:21)

*      *       *

Ajattelemisen aihetta antoi A.A.Tami.

*       *       *

Aiheeseen liittyvää:

Johannes Alaranta: Maallikkosalaripin harhaoppi

Johannes Alaranta: Väärin meni

Aleksi: Vaarallisin erehdys: uskomus erehtymättömyydestä

Armoneuvot päälaellaan

Että te keskinäisen rakkauden pidätte – mutta kuinkas sitten kävikään?

Pauliina Grönholm/Helsingin Sanomat: Vanhoillislestadiolaiset kertovat hoitokokousten painostuksesta

Riitta Hirvonen: Rakkaus katosi, myöntää SRK. Rauhan Tervehdys nro 34, 20.-27-10.2011. s. 5.

Johannes Ijäs: Vanhoillislestadiolaiset pyytävät anteeksi hoitokokousten väärinkäytöksiä. Kotimaa24 10.10.2011.

Johannes Ijäs: Vanhoillislestadiolaisia edustajia pyytänyt anteeksi kirkolliskokousäänestystään. Kotimaa24 30.12.2010.

Junker Jörg: Mara, teesit ja me  (Miten Luther tarkasteli erehtymättömänä pidetyn katolisen kirkon opetusta)

Kirkkoherra: Lestadiolaisjohdolla ei ole selkeää linjaa hyväksikäytöstä. Pauli Niemelän haastattelu. Kotimaa24 22.5.2012.

Korpijaakko: SRK:n linja: hierarkkisesta miesten “vanhinten neuvostosta” myös naisten lahjoja hyödyntäväksi palveluyksiköksi?

Richard Lamm: Vahingoittiko SRK:n takaisinveto evankeliumin asiaa?

Lucas: Conservative Laestadians admit serious mistakes in dealing with child abuse issue – trust is gone in SRK

M.T. : Arkkipiispa Paarma ja vanhoillislestadiolaisuuden haaste kirkon ykseydelle

Nestori: Reinikainen osoitti nykyisen vl-opin kolme vääristymää

Nestori: SRK:n johtokunta pyysi julkisesti anteeksi hoitokokousten väärinkäytöksiä – lehdistötiedote 12.10.2011.

Nestori: Voittosen yllätyslausunto televisiosta

R. K.: Arkkipiispa huolestui

Olli Seppälä: Antti Pentikäinen: ”Lestadiolaisuudessa esiintyy edelleen hengellistä väkivaltaa”

Seurakuntaoppi, lyhyt oppimäärä torailun ja erehtymättömyyden historiaa

SRK:n johto anoi rahoitusta vaalityöhön SYT ry:ltä 1965

SRK:n johtokunta teki hengelliseksi naamioitua puoluepoliittista työtä

YLE uutiset: Lasten hyväksikäyttötapauksia on salailtu. YLE Oulu 7.4.2011.

8 kommenttia

Kategoria(t): armoneuvot, epäily, erehtymättömyys, hajaannukset, harhaoppi, hengellinen väkivalta, hoitokokoukset, insesti, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, kannanotot, kuuliaisuus, lähihistoria, leimaaminen, manipulointi, normit, norms, opilliset kysymykset, painostaminen, Päivämies, puhujat, puhujien ja seurakuntavanhinten kokous, Puhujienkokous, retoriikka, sananjulistajat, seurakunta, seurakuntaoppi, SRK ry., SRK:n johtokunta, totteleminen, uskon perusteet, vallankäyttö, yhteisö, yhteisöllisyys

8 responses to “Erehtymätön seurakunta?

 1. johannest

  Kiitos erittäin asiallisesta ja hyvästä artikkelista. Ei voi muuta sanoa kuin että juuri näin se on: selkeytti paljon myös omia ajatuksia.

 2. Raisa

  Eli pelastuvien joukko on vieläkin pienempi…

 3. Tilastotiede

  Tuskinpa vertauksen tarkoituksena on sanoa, että jako menee aina tasan fifty-fifty. SRK:n johtokunnan jäsenmäärän harvalukuisuuden vuoksi ei liene väistämätöntä, etteikö joukkoon voisi joskus päätyä vain pelkästään tyhmiä tai pelkästään viisaita ”neitseitä”. Kun meistä ihmisistä ei ole sydänten tuomareiksi, niin mistäs viisaatkaan tietäisivät kannattaa vain viisaita johtokuntaan.

 4. Piispanmunkki

  ”Raamatun tähden meidän täytyy hyljätä paavi ja konsiilit. Minä tahdon uskoa omasta tahdosta enkä olla minkään auktoriteetin orja, oli se sitten konsiili, yliopisto tai paavi.” (Martti Luther 1519.)

 5. Sisar

  Kiitoksia tästä hyvästä ja osuvasta kirjoituksesta. Juuri näin minäkin sydämessäni asian tunnen olevan. Mielestäni se on Pyhän Hengen vaikutusta, että samalla tavalla on ajatellut useat uskovat toisiaan tietämättä ja tuntematta eri puolella Suomea ja maailmaa. Onneksi kuuluu vielä tällaistakin saarnaa, jossa on Hyvän paimenen ääni.

 6. Verneri

  Tämän mielipiteeni ei ole tarkoitus olla loukkaava, mutta haluaisin siis todella tietää: Uskotteko te todella niin, että vain vanhoillislestadiolaiset ovat ns. Jumalan lapsia ja oikea uskoisia että vain te pääsette taivaaseen?

  Mites sitten esimerkiksi esikoislestadiolaiset, tai muut uskovat ihmiset kuten helluntailaiset? Tai körttiset? Ovatko he ”vääräuskoisia” teidän silmissänne? Mikä tekee teistä ”parempi” uskoisia kaikkien uskovien joukossa?
  Lestadiolaisuuskin on kuitenkin ”keksitty” uskonto, kuten muutkin. Ihmisten kehittelyn tulos, kaikkine sääntöineen. Ja eikös Jeesus ollut juutalainen. Eikös sitä voisi sitten ajatella että oikeastaan juutalaiset on ainoita oikeita uskovaisia.

 7. Kaj

  Pohdittu sisältö ja ymmärrettävävästi esitettynä. Kiitos hyvästä kirjoituksesta.

 8. Wäinämöinen

  Veli kirjoittaa asiaa. Joona Korteniemi tulee myös sanoneeksi viisaita sanoja kun hän esikoislestadiolaisuuden nykytilaa tarkastellessaan selostaa SRK-lestadiolaisuuden nousua 1960-luvun hajaannuksen seurauksena (Hulluinhuonelainen-blogissa), näinikään.

  ”Hyvä vertailukohta on mielestäni vanhoillislestadiolaisuuden 1960-luvun alun hajaannus. Myös siinä oli kysymys sakramenteista ja pohjimmiltaan liikkeen eksklusiivisesta seurakuntaopista. Myös tämä hajaannus toteutettiin käytännössä vaatimalla kuuliaisuutta seurakunnan tekemille päätöksille. Lopputulos oli, että liikkeen eksklusiivinen seurakuntaoppi kiteytyi entisestään ja nousi yhä enemmän julistuksen keskiöön. Kristuksen sijaan seurakunta alkoi julistaa yhä enemmän itseään. Sen sijaan, että olisi julistettu sanomaa Jumalan Karitsasta, joka pois ottaa maailman synnin, ja kehotettu ihmisiä tulemaan Hänen ystävikseen, seurapuheissa alkoi kaikua yhä enemmän sanoma ainoasta oikeasta seurakunnasta, jolla ainoastaan on valta antaa synnit anteeksi ja jolle on osoitettava ehdotonta kuuliaisuutta. Tämän tuloksena rivi-vanhoillislestadiolaisten hengellinen elämä näivettyi yhä enemmän ulkokohtaiseksi yhteisön jäsenyydeksi ja sen asettamien normien noudattamiseksi. Tämän harharetken aiheuttamien hengellisten vahinkojen korjaaminen on vasta alkamassa.”

  https://hulluinhuonelainen.wordpress.com/2017/11/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s