Lehti: Hengellistä terrorismia Turun rauhanyhdistyksellä


Arkkipiispan teologinen sihteeri Risto Leppänen on Turun Sanomien 18.2.2012 julkistamien tietojen mukaan joutumassa jo toistamiseen Turun rauhanyhdistyksen johdon puhutteluun. 

Ainakin kolme evankelis-luterilaisen kirkon työntekijää on joutunut viimeisen vuoden aikana hengellisen painostamisen kohteeksi arkkihiippakunnassa sijaitsevien rauhanyhdistysten piirissä.

Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen on käyttänyt menettelystä nimistystä hengellinen terrori.

On erikoista, että kirkkoon kuuluvan herätysliikkeen jäsen, joka sitoutuu kirkon virkakäsitykseen, joutuu samoin kirkkoon kuuluvien uskonyhteisön johtajien taholta hengellisen painostamisen ja väkivallan kohteeksi. Osa painostamiseen syyllistyneistä lestadiolaisista on lisäksi itsekin kirkon palveluksessa tai nauttii kirkon eläkettä.

Voidaan kysyä, syyllistyvätkö ahdistelijat hengellisen väkivallan lisäksi myös työpaikkakiusaamiseen.

Arkkipiispa Kari Mäkisen esikunnassa työskentelevä Leppänen on koulutukseltaan teologian tohtori ja hengelliseltä taustaltaan vanhoillislestadiolainen. Hän toimii myös Turun rauhanyhdistyksellä seurapuhujana.

Hoitokokous naamioitu ”keskusteluiksi”

Ristiriitojen taustalla on Leppäsen myönteinen kanta naispappeuteen. Hänen vaimonsa Mari Leppänen on määrä vihkiä papiksi maaliskuussa. Teologi Mari Leppäsestä on tulossa Suomen ensimmäinen naispappi, joka kuuluu vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen.

Turun Sanomissa haastaateltu tutkija ja pappi Johannes Alaranta pitää nyt käynnissä olevaa prosessia hengellisenä väkivaltana ja suoranaisensa terrorina.

– Keskustelussa kymmenisen henkilön mielipide on yhtä henkilöä vastaan. Mielestäni kyse on hengellisestä terrorismista, jolla pyritään saamaan kyseinen henkilö ajattelemaan tietyllä tavalla, toteaa Alaranta. Hän itse on joutunut syrjäytetyksi rauhanyhdistyksen puhujan tehtävästä jokin aika sitten.

Alaranta arvelee, että Leppänen saanee Turun rauhanyhdistyksen  johdolta kaksi vaihtoehtoa. Joko hän luopuu puhujan tehtävistä tai myöntää toimineensa väärin naispappeuskysymyksessä ja ilmoittaa, ettei hyväksy vaimonsa pappisvihkimystä.

– Tilanne on koominen, sillä pappisvihkimystä ei ota Risto Leppänen, vaan hänen vaimonsa, Alaranta huomauttaa.

Vanhoillislestadiolaisuudessa on tapana kohdistaa ankaria kuulusteluja niitä liikkeen jäseniä kohtaan, jotka ovat esittäneet liikkeen johdon virallisista käsityksistä poikkeavia mielipiteitä esimerkiksi juuri naispappeudesta.

Näitä kuulusteluja on liikkeessä aikaisemmin nimitetty hoitokokouksiksi. Syksyllä 2011 SRK ilmoitti, ettei se järjestä enää hoitokokouksia, ja totesi sanoutuvansa irti hengellisestä väkivallasta ja painostamisesta. SRK:n pääsihteeri pahoitteli julkisuudessa hoitokokouksissa yksityisille ihmisille aiheutettua kärsimystä.

Liikkeen hoitokokouksien historiasta ja väkivallasta  on ilmestymässä tänä keväänä yliopistollinen tutkimus: Haavoittunut yhteisö. Hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa (Vastapaino 2012). Tutkimuksen tekijä on YTT Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta.

Näitä hengellisiä puhuttelutilaisuuksia kuitenkin järjestetään samaan malliin edelleen, mutta nyt niitä on alettu nimittää ”keskusteluiksi”. Tilaisuudet ovat kuitenkin luonteeltaan samankaltaisia kuin ennenkin, kuten Alaranta  Turun Sanomissa toteaa.

Arkkipiispa huolissaan kirkon työntekijöiden painostamisesta

Pastori Alaranta muistuttaa lisäksi, että kyse on kirkon työntekijöistä, joiden tulee sitoutua kirkolliskokouksessa päätettyyn kirkon virkakäsitykseen.

Arkkipiispa Kari Mäkinen ilmaisi jo tammikuussa huolensa siitä, että kirkon virkakäsitykseen sitoutuneet vanhoillislestadiolaiset papit ja teologit joutuvat nykyisin painostetuksi omassa herätysliikkeessään. Vanhoillislestadiolaisuus toimii evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja on sen suurin herätysliike.

Painostamiseen syyllistyneissä myös kirkon työntekijöitä

Turun Sanomien haastattelema Länsi-Turunmaan kirkkoherra Juho Kopperoinen toteaa, että Leppäsen tapaus otetaan rauhanyhdistyksessä ratkaistavaksi vielä ennen kesää.

Syynä on se, että Kopperoisen mukaan puhujan viesti seuroissa ei saisi herättää kuulijoiden parissa keskusteluja erilaisista mielipiteistä.

– Perinteisesti seuroissa on toive, että puhujien viesti ei herätä voimakkaita kes-kusteluja puolesta tai vas-taan, selittää Kopperoinen.

Kirkkoherra Juho Kopperoi-sen menettely nousee tässä tilanteessa kyseenalaiseksi, koska hän on itse kirkon palveuksessa. Hän toimii seurakuntavirassa, mikä nimenomaan edellyttää sitoutumista kirkon virkakäsitykseen.

Kuinka Kopperoinen katsoo itselleen mahdolliseksi ryhtyä osalliseksi niinikään kirkon palveluksessa toimivan toisen papin painostamistoimiin?

Leppäsen ohella aiemmin rauhanyhdistyksellä puhutteluihin joutunut kirkon palvelusksessa työskentelevä on Turun Maarian seurakunnan johtava kanttori Heikki Rainio. Häneen kohdistettu painostus johtui siitä, että hän on arvostellut julkisesti kirjoituksessaan Turun Sanomissa SRK:n johtokunnan tapaa käsitellä liikkeessä paljastuneita lasten hyväksikäyttötapauksia. Rainio ehdotti kirjoituksessaan mm. että SRK:n nykyisen johtokunnan tulisi erota.

Puolitaival: ”Emme halua emmekä voi pakottaa ketään uskomaan tietyllä tavalla”

Puhuttelukokousten koollekutsuja on Turun rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Puolitaival, joka on myös SRK:n johtokunnan jäsen. Hän ei halunnut Turun Sanomissa kommentoida yksittäisiä henkilöitä koskevia asioita. Hän nostaa kuitenkin esille periaattelllisen kantansa.

– Emme halua emmekä voi pakottaa ketään uskomaan tietyllä tavalla. Mutta haluamme pitää kiinni raamatullisesta opista, jonka koemme oikeaksi, Puolitaival toteaa. Lehden mukaan Puolitaival on siviiliammatiltaan Työllisyys-, yrittäjyys- ja sivistyspalvelujen yksikön päällikkö Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Vanhoillislestadiolaisuuden traumatisoitunut keskustelukulttuuri

Turun Sanomien mukaan Risto Leppänen itse ei ollut tietoinen siitä, että hänet on tarkoitus kutsua jälleen keskustelemaan asiasta. Hän ei kuitenkaan halunnut ottaa lehdessä kantaa siihen, kokeeko hän itse tilanteen painostuksena.

– Olen kuullut Turun rauhanyhdistyksestä, että minun toivotaan jatkavan puhujana. Jos näin toivotaan, niin puhun.

– Toivon, että virkakäsitykseni ympärille rakentuva kokoustaminen ei olisi näin aktiivista, vaan saisin keskittyä elämäntyöhöni ja normaaliin perhe-elämään.

Leppänen ei ota kantaa siihen, onko keskusteluissa kyse hoitokokouksista. Hän toteaa kuitenkin, että sielunhoidossa keskustelutoive lähtee aina ihmisestä itsestään.

– Tällöin ihminen itse pyytää apua. Sen voin sanoa, että liikkeen on tarvetta selvittää lähivuosikymmenten traumatisoima keskustelukulttuuri, jotta pelosta vapaa keskustelu on mahdollista, toteaa Leppänen.

Lähde:

Marianne Mäkitalo: Lestadiolaisliike saattaa sittenkin hyllyttää arkkipiispan sihteerin: syynä vaimon pappisvihkimys ja myönteinen kanta naispappeihin. Turun Sanomat 18.2.2012.

 (Kirj. Lucas.)

*     *      *

Lisää aiheesta:

Johannes Ijäs: Kanttori pelkää hyväksikäyttöasian hautautuvan naispappeuskeskustelun alle, Kotimaa24 19.1.2012.

Johannes Ijäs: Pappi menetti puheoikeutensa vanhoillislestadiolaisten seuroissa. Kotimaa24 2.6.2011.

R.K.: Arkkipiispa huolestui

R.K.: Risto Leppänen sai rauhanyhdistykseltä luvan jatkaa puhujana

Kapu: Alaranta ja Linjama: SRK-kriittinen nettikirjoittelu johti painostustoimiin

Kapu: Antti Pentikäinen: Terroria uskon nimissä

Lucas: Ahola, Alaranta, Asikainen, Sulila, Pentikäisen Antti – Luottamus SRK:n johtoon murentunut

Lucas: Risto Leppänen ja Heikki Rainio joutumassa puhujakieltoon Turun rauhanyhdistyksellä

Lucas: Turun rauhanyhdistyksen johtokunta suvaitsevaisuuden tiellä

Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4.3.2012.

Myös Turun lestadiolaisten keskuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä. Turun Sanomat 13.4.2011; 14.4.2011.

Heikki Rainio: Suljettujen yhteisöjen sairaus. Turun Sanomat 12.4.2011.

TS: Arkkipiispan sihteeri hankaluuksissa lestadiolaisten kanssa. Ilta-Sanomat, STT 18.12.2012.

TS: Arkkipiispan sihteeri jälleen vaikeuksissa lestadiolaisjohdon kanssa. MTV3, STT.

Olli Seppälä: Lestadiolaisjohtaja: Ketään ei ole vielä hyllytetty. Kotimaa24 13.1.2012.

Irina Vähäsarja: Arkkipiispa huolestui painostuksesta vanhoillislestadiolaisten joukossa. Helsingin Sanomat 19.1.2012.

Advertisement

7 kommenttia

Kategoria(t): bans, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, hoitokokoukset, johtajat, johtokunta, keskusteluilmapiiri, kirkko

7 responses to “Lehti: Hengellistä terrorismia Turun rauhanyhdistyksellä

 1. Nimetön54

  joka ei halua uskoa samalla tavalla kuin jumalanvaltakunta skoaaarnaa voi itse valita.. lähteäkkö vai jäädä ja uskoa synnit ja erimielisyydet anteeksi. ei ole kuin yksi oikea usko,, ja yksi jumalanvaltakunta, ei vo olla että aletaan uskoa oman tahdon mukaan , että mulle sopii tuo mutta tuo ei..

  • ajatellaan tätäkin

   Me evankelis-luterilaisen kirkon muut jäsenet kylläkin katsomme, että uskovia ja Jumalan valtakunnista osallisia löytyy laajemminkin omasta kirkostamme, muistakin kirkkokunnista ja vapaista suunnista. Niin kauan kuin vanhoillislestadiolaisten piirissä näillä tietyillä sananmuodoilla suljetaan muu kirkko mm. arkkipiispaa myöten ulkopuolelle, niin olen ehdottomasti sen kannalla, että vanhoillislestadiolaiset hakeutuisivat kokonaan ja virallisesti omaksi kirkkokunnakseen. Nykytilanne on kestämätön ja ajoittain suorastaan loukkaava meitä kirkon virallisen opin hyväksyviä uskovia kohtaan.

   • Konsta

    Kirkon virallinen oppi ei ole raamatun oppi. Tulee kuunnella enemmän Jumalaa kuin ihmistä.

  • Nimimerkitön

   Joka ei halua uskoa luterilaisen tunnustuksen mukaan, voi itse valita, lähteäkö kirkosta vai jäädä ja uskoa synnit ja erimielisyydet anteeksi.

 2. Tuulikki

  Se on todellakin mielestäni lestadiolaisuuden suurin ongelma, että ei hyvksytä muita kristittyjä. Tosin onhan sitä sisäpiiriläisyyttä muissakin ryhmissä, jopa ev. lut kirkossa. Ei sielläkään esim. vapaita suuntia ja karismaattisia ihmisiä aina hyväksytä. On perinteitä ja muotoja, joita noudatetaan. Toisaalta on kadotettu Lutherin ajan herätysvoima. Pyhän Hengen tulisi johtaa seurakuntia ja yhdistää sydämet yhteen. Opeissa voi kyllä olla vivahde-eroja. Ei kenelläkään ole täydellistä oppia, kun kysymys on näkymättömän maailman asioista. Pienet erimielisyydetkin tulee kestää.
  Eikös tästä ole maininta uudessa testamentissa rakkauden koetin kivenä.
  Samanmielisyyden vaatimus voi nousta myös turvattomuudesta ja halusta hitsata lauma tiiviisti yhteen. Tavallaan halutaan suojella laumaa.
  Toisaalta kristittyjen pitäisi kasvaa hengelliseen aikuisuuteen. Oppia tuntemaa vapahtajaa paremmin ja kulkemaan Pyhän Hengen johdossa

 3. Nimetön54

  ei olllut raamtun aikanakaan kuin yksi arkki. johon nooa saarnallaan kutsui,, mutta vain nooan perhe kunta pelastaui eivät uskoneet. näin ne eivät usko tänäkään päiväänä.. he eivät usko miten voi olla vain noin pieni joukko.. mutta niin se on, on vain pieni joukko.

 4. lääkäri X naisten ja lasten oikeuksien puolesta uskonhulluja vastaan

  Lääkärinä ehdottaisin näiden vanhoillislestadiolaisten hakeutumista psykiatrin hoitoon.
  Kun joku lestaukko tulee sairaaksi ja kirurgina on nainen niin eipähän paappa uskalla rutista.
  Nainen on pappina tyylikäs, rauhoittava ja kelpaa siinä kuin mies, jolla on munat. Ei voi homma olla kiinni 3 sm kiveksistä.
  Tuon pedofiilihomman pimittäminen on toinen raskas taakka näiden
  kiihkoilijoiden imagossa ja viimeisellä tuomiolla siitä pannaan kaikki vaienneet tilille.
  Yhtä sairasta sakkia kuin äärijuutalaiset.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s