On Jumalan aika: Arkkipiispa vihkii ensimmäisen vanhoillislestadiolaisen teologinaisen papiksi


Monen uskovaisen sydämestä nousee nöyrä kiitos ja rukous Kaikkivaltiaalle Taivaalliselle Isälle. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän on antanut kutsun, ja Hänen kutsuunsa on vastattu. Tavalla joka leikkaa ja murtaa inhimillistä ihmismuistiin nojautuvaa historiaa, sillä se on Jumalan tahto. Evankeliumin julistamiseen Pyhässä Hengessä tarvitaan myös uskovaisia naisia. Heitä tarvitaan työssä nyt, kuten heitä on tarvittu ennenkin.

Ensimmäinen vanhoillislestadiolainen pappisvihkimyksen vastaanottava nainen, teologian maisteri Mari Leppänen, on sunnuntain vihkimyksessä saava Taivaan Isän  siunauksen elämäntehtävälleen kristikunnan palvelijana, Jumalan omien lupausten mukaan, kuten Raamatussa on sanottu.

Ottakaa hänet rakkaasti vastaan, tukekaa häntä hänen työssään ja kantakaa häntä rukouksissanne Jumalan eteen.

Me rukoilemme sinua:

Vahvista armollasi seurakuntaasi

ja anna sille uskollisia paimenia ja opettajia.

Katso armollisesti veljiimme ja sisariimme,

jotka vihitään tänään sananpalvelijan virkaan.

Anna heille Pyhän Henkesi lahja,

että he julistaisivat rohkeasti evankeliumia

nimesi kunniaksi ja kirkkosi rakennukseksi.

Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen,

Herramme ja Vapahtajamme tähden.

Arkkipiispa Kari Mäkinen avustajineen vihkii sisaremme Mari Leppäsen, yhdessä kahden muun papiksi vihittävän kanssa, Jumalan antaman kutsumuksen mukaan papiksi ensi sunnuntaina Turun tuomiokirkossa, Suomen Kansallispyhätössä. Yli 700 vuotta sitten tuomiokirkoksi rakennettu kirkko on nähnyt kristillisyyden koko historian tässä maassa. Nyt jälleen on Jumalan aika tehdä historiaa.

Kotimaa24 on haastatellut Mari Leppästä. Samoin on haastateltu hänen puolisoaan, arkkipiispan teologisena sihteerinä työskentelevää teologian tohtori Risto Leppästä, joka on myös pappi.

– Olen hyvällä ja levollisella mielellä menossa pappisvihkimykseen, sanoo Mari Leppänen. Vihkimys on sunnuntaina 4.3. kello 10. Hän piti näytesaarnan Raision seurakunnassa kuluneella viikolla. Ennen teologianopintojaan Mari Leppänen on työskennellyt seurakunnan tiedottajana Liedossa.

Mari Leppänen kertoi Kotimaa24:lle, että hän ei ole saanut pappisvihkimykseensä liittyvää suoraa palautetta SRK:sta. SRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, opettaja ja koulun rehtori Matti Taskila sen sijaan vastasi tammikuussa Keskipohjanmaa-lehdessä myönteisesti haastattelijan kysymykseen, siirtyykö pappisvihkimyksen ottava nainen liikkeen ulkopuolelle.

– Hän valitsee eri tien. Kyllä se näin on, Taskila lausui. taskila tarkoittaa, että papiksi ryhtyvää vanhoillislestadiolaiste teologinaiste ei pidettäisi sen jälkeen enää ”oikealal tavalla uskovaisena” ja häntä alettaisiin hyljeksiä yhteisössä.

– Liikkeessä moni ajattelee kuitenkin toisin. Olen surullinen, jos Taskilan kanta on SRK:n johdon linjaus naisten pappeuteen, Mari Leppänen sanoo Kotimaa24:lle.

Turun Sanomissa Mari Leppänen totesi saaneensa vankan tuen kirkon piiristä (5.3.2012).

Turun_Sanomat_5.3.2012_2_osa

Mari Leppäsen puoliso joutunut pitkäaikaisen painostuksen kohteeksi rauhanyhdistyksellä

Leppäsen aviomiehen Risto Leppäsen virkakäsitystä puolestaan halutaan edelleen käsitellä Turun rauhanyhdistyksessä jo melko pitkään käynnissä olleessa prosessissa.

Risto Leppänen on käynyt itse asiassa jo vuosien ajan Turun rauhanyhdistyksessä keskustelua omasta virkakannastaan ja siitä, miten hänen puhujan tehtävälleen herätysliikkeessä on käyvä.

Toistaiseksi Leppäsen on toivottu edelleen jatkavan puhujana, mutta yhdistyksen johtokunta on halukas käymään aiheesta lisää keskustelua.

– Tässä ilmapiirissä ja tilanteessa ei tunnu olevan edellytyksiä rakentavalle keskustelulle. Koen, että tässä yritetään nujertaa minua ja uskoani tavalla, jota on vaikea hyväksyä, Risto Leppänen sanoo.

– Ei minulla ole tähän mitään lisäsanottavaa. Olen sanonut olevani kirkkomme virkakäsityksen ja -opin kannalla. Jos sitä ei rauhanyhdistyksen johtokunnassa hyväksytä, sille en voi mitään, hän jatkaa.

Tästä huolimatta Risto Leppänen toteaa istuvansa sunnuntaina kiitollisin mielin kirkon penkkiin. Vihkimyksen jälkeen perheessä on kaksi pappia, molemmat ovat vastanneet Taivaan Isän kutsumukseen asettua palvelemaan ihmisiä ja Jumalan seurakuntaa pappeina. Heitä kantavat monien uskovien siunaavat ajatukset, niin vanhoillislestadiolaisten kuin muidenkin.

Puheenjohtaja Kimmo Puolitaival ei antanut tietoa rauhanyhdistyksen johtokunnan kokouksesta medialle

Kotimaa24 on haastatellut myös Turun rauhanyhdistyksen puheenjohtajaa, dip.ins. Kimmo Puolitaivalta. Häneltä tiedusteltiin, milloin Risto Leppäsen virkakäsitystä käsitellään johtokunnassa seuraavan kerran ja mihin Leppäsen olisi sitouduttava, jotta hän voisi jatkaa rauhanyhdistyksen puhujana.

Lisäksi kysyttiin, voiko Mari Leppänen jatkaa yhdistyksen tiedotustoimikunnassa pappisvihkimyksensä jälkeen ja onko vihkimyksestä hänelle seurauksia Turun rauhanyhdistyksen piirissä.

Puheenjohtaja Puolitaival vastasi, ettei Risto Leppäsen kanssa keskustelun ajankohtaa ole sovittu.

– Sisällöllisesti tässä on kyse hyvin paljon laajemmasta asiasta kuin kirkon virkajärjestykseen sitoutumisesta. Kysymys on viime kädessä Raamatun sanaan sitoutumisesta ja sen myötä kristillisyytemme oppiin sitoutumisesta. Luottamustehtävien osalta totean yleisesti, että tehtäviin valitaan tietysti sellaisia henkilöitä, jotka ovat lähtökohtaisesti jakamattomassa rakkaudessa, eli henkilöitä joilla on jäsenten luottamus ja tuki, Puolitaival sanoo.

Tarkoittaako tämä, ettei luottamusta kumpiinkaan henkilöihin ole?

– Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti luottamustehtäviä koskevat päätökset tekee yhdistyksen hallitus, eli johtokunta, puheenjohtaja Puolitaival kertoo ja lisää, että puhujan tehtävän osalta johtokunta valmistelee esityksen seurakunnalle (rauhanyhdistykselle) ja seurakunta ratkaisee asian.

Turun Rauhanyhdistyksen johtokunta oli koolla keskiviikkona 29.2. Kotimaa24 tiedusteli Puolitaipaleelta kyseisen kokouksen jälkeen, päätettiinkö johtokunnassa jotakin Leppäsiin liittyen. Puheenjohtaja ei kuitenkaan suostunut vastaamaan kysymyksiin.

– Yksittäisiä henkilöitä koskevia asioita ei ole rakentavaa kommunikoida median kautta, vaan siinä kokoonpanossa, joita asia koskee.

Voidaan tietysti kysyä, mitä salattavaa kirkon sisällä toimivalla suurimmalla herätysliikkeellä voi olla kysymyksissä, jotka koskevat evankeliumin julistamista ja kirkon virkakäsitykseen sekä kirkon työtehtäviin sitoutuneiden uskovaisten ihmisten kohtelemista rauhanyhdistyksessä. Mikä on syynä siihen, että ratkaisuja halutaan pitää salassa?

Arkkipiispa Kari Mäkinen vihkii Mari Leppäsen ja kaksi muuta vihittävää papiksi Turun tuomiokirkossa sunnuntaina 4.3.2012. Tämä on merkittävä päivä myös kaikille vanhoillislestadiolaisille naisille ja tytöille. Kun ihmiset huolestuvat että tämä ei ovoi olla mahdollista, silloin Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat.

*        *        *

Ajattelemisen aihetta antoivat: Maria Sofia, R.K. ja ESA

Lähde:  Johannes Ijäs: Ensimmäinen vanhoillislestadiolainen pappi vihitään. Kotimaa24 2.3.2012.

Ordinaatio

Ordinaatio tarkoittaa kirkon virkaan eli papiksi, diakoniksi tai piispaksi vihkimistä. Piispa vihkii uudet papit tai diakonit virkaansa hiippakunnan tuomiokirkossa. Virkaan vihittävät papit puetaan alttarilla stolaan ja kasukkaan, diakoneille puetaan stola. Vihittävät antavat pappis- tai diakonilupauksen. (Aamenesta öylättiin – kirkon ja uskon sanasto.)

Lue lisää aiheesta:

Jan Ahonen: Lestadiolaisia naispappeja tulossa lisää. Kotimaa24 16.1.2012.

Johannes Alaranta: Ajankohtaisia aiheita

Pauliina Grönholm: Tutkija: Naispappeus koettelee lestadiolaisliikettä. Helsingin Sanomat 16.6.2011.

Pekka Helin:  Väitöskirjaa tekevä Mari Leppänen arvioi: “Useat lestadiolaispapit kannattavat naispappeutta”. Rauhan Tervehdys 36/2010, s. 7.

Johannes Ijäs: Ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi vihitään. Kotimaa24 2.3.2012.

Johannes Ijäs:Ensimmäiselle naispapille isot seuraukset vihkimyksestä. Kotimaa24 4.3.2012.

Johannes Ijäs: Tutkija lestadiolaisesta naispapista: Tämä on historiaa! Kotimaa24 5.1.2011.

R. K.: Mari Leppänen antoi näytesaarnan Raisiossa

Korpijaakko:  Stiven Naatus: Vl-naispappeus on käytännön järjestely, ei hengellinen kysymys

Mari Leppänen: Lestadiolaisen herätysliikkeen naispappeuskanta murroksessa? Vartija 1/2011, s. 9 – 21.

Mari Leppänen: Monet lestadiolaispapit kannattavat naispappeutta – SRK tyrmännyt toistuvasti ehdotuksen

Mari Leppänen: Naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 2011.

Topi Linjama: Pappeudesta

Mirjami Parant: Mari Leppänen, papiksi vihitty, lestadiolaisten naisten rohkea puolustaja!

Maria Sofia & ESA: Leppäsen haastattelemat naiset: suorat sanat kutsumuksesta, syrjinnästä ja SRK:sta

Maria Sofia, R.K. ja ESA: Hurtig ja Kallio: Naisten on aika saada tilaa lestadiolaisessa liikkeessä

Skribentti: Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4.3.2012.

Skribentti: Mari Leppänen: Monet lestadiolaispapit kannattavat naispappeutta – SRK tyrmännyt toistuvasti ehdotuksen

Ed Suominen: Laestadian Theologian Lacks Penis, Gets Ordained Anyway. Learning To Live Free -blogi  30.3.2012.

Ville Talola: Useat lestadiolaiset naiset toivovat pappisvihkimystä. Kotimaa24-uutiset 7.10.2010.

Ville Talola: Kalliala toivoo vanhoillislestadiolaisia naispappeja. Kotimaa24 uutiset 7.10.2010.

A.A. Tami: Naispappeus ja tasa-arvo

3 kommenttia

Kategoria(t): arkkipiispa, evankelis-luterilainen kirkko, hoitokokoukset, johtajat, johtokunta, kannanotot, kiellot, kontrollointi, Kotimaa, lähihistoria, manipulointi, miehen asema, naisen asema, naispappeus, naissaarnaajat, normit, norms, opilliset kysymykset, painostaminen, puhujat, rauhanyhdistys, sananjulistajat, SRK ry., sukupuolijärjestelmä, uhkailu, uskon perusteet, vallankäyttö, väkivalta

3 responses to “On Jumalan aika: Arkkipiispa vihkii ensimmäisen vanhoillislestadiolaisen teologinaisen papiksi

 1. Kun meidän kirkko hylkää Raamatun sanan kohta kohdalta ja vähitellen niin ei jää Raamatun mukaisesta uskosta mitään jäljelle. Kirkko on silloin kuin jokin hyväntekeväisyys järjestö tai poliittinen puolue. Sillä ei ole hengellistä sanomaa eikä Jumalan sanan mukaista pelastuksen toivoa. Sellainen kirkko on henkisesti kuollut.
  Nämä ”etniset sivut” nähtävästi yrittävät myöskin nyt tappaa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hengellisesti kuoliaaksi. Onneksi Jumala on tähän saakka varjellut omansa ja varjelee eteenkin päin. Kun profeetta Elia aikoinaan valitti sitä, että Israel on luopunut Jumalasta ja surmannut profeettansa niin, että hän yksin on jäljellä ja hänenkin henkeä uhataan. Minkä vastauksen hän Jumalalta saa. ”Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä jotka eivät ole kumartaneet baalia”.
  Nyt vanhoillislestadiolaista herätysliikettä ”seulotaan” ja akanat lentävät tuulen mukaan ja jyvät jäävät jäljelle.

 2. Tähän on tultu

  Tähän on tultu.

  ”Hiljaiseksi mielen on tehnyt se, kun niin moni on itseä säästämättä osoittanut tukea ja myötätuntoa. En ehkä ikinä unohda niitä kohtaamisia, joita koin vaimoni pappisvihkimyspäivänä Turun tuomiokirkossa. Moni kertoi arasta ilosta, pelkojen voittamisesta ja siitä, että ylipäätään uskalsi tulla kirkkoon, katseiden alle ja leimautumisen pelosta huolimatta.”

  Risto Leppäsen puheesta Turun rauhanyhdistyksellä 18.3.2012. Puhe on hyvä, kannattaa lukea.
  Julkastu Kotimaa24, 19.3.2012.
  http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=353&id=32661

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s