Arkkipiispa: ”On kirkon kannalta vakavaa, että kirkon päätöksiin sitoutuminen johtaa vaientamiseen”


Arkkipiispa Kari Mäkinen on ilmaissut huolensa naispappeuden hyväksyvien kohtelemisesta vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä, kirjoittaa Helsingin Sanomat 18.3.2012 (A6).

Mäkinen pitää surullisena ja huolestuttavana vanhoillislestadiolaisen liikkeen toimia naispappeuteen myönteisesti suhtautuvia kohtaan.

– Kirkon kannalta on minusta vakavaa, että kirkon päätöksiin, järjestykseen ja niiden mukaiseen työhän sitoutuminen johtaa liikkeessä vaientamiseen, marginalisoimiseentai ulkopuolelle sulkemiseen, Mäkinen sanoo.

Arkkipiispan teologiselta sihteeriltä Risto Leppäseltä evättiin torstaina oikeus toimia opetustehtävissä ja puhujana lestadiolaisseuroissa, koska hän suhtautuu myönteisesti naispappeuteen.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun naispappeuteen myönteisesti suhtautuva hyllytetään avoimesti.

Asiasta päätti vanhoillislestadiolainen Turun rauhanyhdistyksen johtokunta.

Sen puheenjohtaja Kimmo Puolitaipaleen mukaan Raamattu ei hyväksy naispappeutta, eikä Leppänen näin voinut jatkaa puhujana.

– Meidän mielestämme tämä on opillinen kysymys. Tätä ei voi käsitellä pelkästään tasa-arvokysymyksenä, Puolitaival sanoo Helsingin Sanomien printtilehdessä.

Rauhanyhdistyksen johtokunta on ilmoittanut” myös Risto Leppäsen puolisolle Mari leppäselle, että tämä on pappisvihkimyksessään ”asettunut Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Toisin sanoen, Mari Leppänen on erotettu vanhoillislestadioalisesta liikkeestä, ”Jumalanvaltakunnasta”, jolla nimellä vanhoillislestadiolaiset itse nimittävä herätysliikettä.

Neljä erilaista suhtautumistapaa naispappeuteen vl-liikkeen sisällä  

Leppänen on pahoillaan päätöksestä. Hänen mukaansa liikkeen sisällä on itse asiassa ilmennyt useampia näkökulmia naispappeudesta: jyrkän kielteisesti suhtautuvien lisäksi on niitä, jotka ovat valmiita keskustelemaan asiasta, niitä, jotka odottavat liikkeen johdon hyväksyntää, sekä niitä, jotka suhtautuvat asiaan myönteisesti.

– Tämä on ehdottoman linjan ratkaisu, ja se tietenkin tuntuu surulliselta, Leppänen sanoo.

Kysymys naispapeista on terävöitynyt vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä viime aikoina. Osa kokee, että suhtautuminen naispappeutta kannattaviin on koventunut.

Maaliskuun alussa Leppäsen vaimo Mari Leppänen vihittiin papiksi. Hän on ensimmäinen suomalainen naispappi, joka on taustaltaan vanhoillislestadiolainen. Myös Mari Leppäseltä evättiin toiminta liikkeessä.

Turussa kysymystä on puitu parin vuoden ajan.

– En hyväksy henkistä ja hengellistä väkivaltaa, ja näissä Turun kokouksissa se raja on ylittynyt, Risto Leppänen sanoo.

– Toivon, että myös niillä, jotka suhtautuvat myönteisesti naispappeuteen, olisi toimintatilaa tässä liikkeessä. Mutta sille äänelle ei taida nyt olla tilaa.

Myös erottamiskokouksessa oli eriäviä mielipiteitä. Kimmo Puolitaival myöntää, että nyt tehty päätös voi jakaa seurakuntaa ja liikettä.

– Se voi sen tehdä, ja se on tietenkin murheellista. Mutta isompi asia ja kysymys on kiinnipitäminen siitä, minkä kokee oikeaksi.

Arkkipiispa Mäkinen kertoo, että kirkon ja vanhoillislestadiolaisen liikkeen johto ovat keskustelleet ”liikkeen kipeistä sisäisistä kysymyksistä”.

– Arvostan liikkeen perintöä ja toivon, että liikkeessä ei tapahtuisi sulkeutumista, sanoo Mäkinen HS:n printtilehden haastattelussa.

Kuuliaisuus naispappeuskiellolle pitää vallan miehillä ja maallikoilla

Blogisti Topi Linjama on pohtinut naispappeuden torjuvien vanhoillislestadiolaisten perusteluja. Hän pitää perusteluja heikkoina ja epäjohdonmukaisina. Kun naispappien torjujat viittaavat Paavalin sanoihin naisen vaikenemisesta seurakunnassa, Linjama muistuttaa, että on ensin tarpeen tietää, mitä seurakunnalla ymmärretään lestadiolaisuudessa.

”Seurakunnalla tarkoitetaan vanhoillislestadiolaisessa kontekstissa uskovaisten eli vanhoillislestadiolaisten joukkoa. Tämä seurakunta on totuuden pylväs ja perustus, Kristuksen ruumis. Liike on oikeastaan kirkko kirkossa, tosiuskovien joukko toisaalta maallistuneen, toisaalta omavanhurskaan kansankirkon sisällä.”

On pidettävä mielessä, että kansankirkkoa ei lestadiolaisuudessa pidetä Jumalan seurakuntana eikä Kristuksen kirkkona. Siksi onkin omituista ja epäloogista, että kun Mari Leppänen pitää saarnan Liedon kirkossa, sinne kokoontuneita, tai Liedon seurakuntaa, yllättäen pidetäänkin uskovaisten oikeana seurakuntana, jossa Mari Leppäsen tulisi sukupuolensa tähden pitää suunsa kiinni.

”Seurakunta tulkitaan tässä yllättäen esimerkiksi Liedon evankelisluterilaiseksi seurakunnaksi.” päättelee Linjama. Tästä huolimatta Kimmo Puolitaival pitää vl-naisten pappeuskieltoa ”opillisena kysymyksenä”!  Jälleen kerran havaitaan, että ”vanhoillislestadioalinen kristinoppi” on enemmän kuin sekava.

Toiseksi Linjama muistuttaa, että luterilaisen kirkon pappeus ei ylipäätään ole vanhoillislestadiolaisen liikkeen opetuksen kannalta millään tavalla merkittävää.

”Kirkon pappeus antaa oikeuden toimittaa kirkollisia toimituksia, joissa ei liikkeen opetuksen mukaan ole autuaaksitekevää voimaa. SRK:n nettisivut kertovat kasteen olevan ”hyvän omantunnon liitto”, jossa Jumala vahvistaa lapsen uskoa. Ehtoollista kuvaillaan ”Jeesuksen asettamaksi muistoateriaksi”, joka on tarkoitettu ”uskovaisille uskon vahvistukseksi”. Tämä käsitys lienee lähempänä kalvinismia kuin luterilaisuutta.

Merkittävää vanhoillislestadiolaisuudessa on perinteisesti Pyhän Hengen pappeus, jollainen on jokaisella vanhoillislestadiolaisella, uskovaisella, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Pyhän Hengen pappeuden voima on synninpäästössä ”Jeesuksen nimessä ja veressä”, ei kirkon pappisvirassa, Raamatun sanassa tai sakramenteissa.”

Mistä syystä siis puheenjohtaja, dip.ins. Kimmo Puolitaival ja SRK:n johtokunna jäsen, rehtori Matti Taskila vaativat oikealta uskovaiselta kuuliaisuutta naispappeuskiellolle, vaikka itse pappeudella ei ole mitään roolia liikkeessä? Naispapin enempää kuin miespapinkaan työ kirkossa ei mitenkään liity vl-uskovaisten toimintaan rauhanyhdistysten piirissä.

Selitys saattaakin löytyä vanhoillislestadiolaisuuden maallikko- ja miesjohtoisuudesta.

Maallikkopuhujilla on valta-asema päätöksenteossa ja sananjulistajina liikkeessä. Naisten osallistuminen pappeina kirkon töihin muodostaisi uhkan tälle, koska tällöin pappien määrä herätysliikkeessä alkaisi nopeasti kasvaa. Mikäli pappien määrä lisääntyisi ja yhä useampi rivilestadiolaisista naisista olisikin koulutettu teologi, maallikoiden ja miesten valta uhkaisi kutistua.

Tässä on nyt käynyt niin, että miesvalta ja maallikkous ovat lyöneet hynttyyt yhteen, kuten teologi ja pappi Valma Luukka Kotimaa24:n keskustelussa oivaltavasti totesi.

Lestadiolaiset miespapit eivät joudu sitoutumaan samaan virkakäsitykseen kuin vl-teologinaiset

Naispappeuden torjujien motiiviksi paljastuukin raadollisesti vain tämä: kuuliaisuuden vaatiminen SRK:n johtokunnan kannnaotoille. Kuuliaisuudella mitataan uskon oikeellisuutta, ”kelpaamista Jumalalle”.

Perusvaatimuksena teologinaisille on sitoutua sukupuolitettuun virkakäsitykseen.

Sitä samaa ei kuitenkaan vaadita vanhoillislestadioalisilta miespapeilta! He sitoutuvat kirkossa sen hyväksyttyyn, yhdenvartaiseen virkakäsitykseeen ja -järjestykseen  kuten kaikki muutkin ev.-lut. kirkon papit. Ilman tätä sitoutumista kirkossa ei enää vihitä yhtään pappia papinvirkaan.

Mutta vl-teologinaiset eivät saakaan lupaa sitoutua tähän samaan virkakäsitykseen johon vl-miespapit saavat sitoutua!

SRK-uskovaisen naisen on siis luovuttava kutsumuksestaan ja elämäntehtävästä evankelis-luterilaisessa kirkossa, ja sillä hän osoittaa kuuliaisuutta oman liikkeen naisteologien syrjinnälle.  Käytännössä oman liikkeensä miessukupuolitetulle virkakäsitykselle – ja maallikkovallalle, joka tätä häneltä edellyttää. Tämä on täysin kestämätön rakennelma, jota ei voi perustella enempää Raamatulla, Tunnustuskirjoilla kuin uskonnonvapaudellakaan.

Naisten pappiskutsumuksen kieltämisellä on siis nimi: silkka vallankäyttö ja alistaminen. Miesten ja maallikkopuhujien valta on sillä turvattu.

(R.K.)

*       *        *

Milka Sauvala: Arkkipiispan sihteeriltä kiellettiin puhuminen seuroissa. Helsingin Sanomat 18.3.2012. Verkon juttu: Arkkipiispa huolestui naispappeuden kannattajien kohtelusta.

Lue lisää:

Simo Alastalo: HS: Mäkinen huolestui kirkkoon sitoutuvien vaientamisesta. Kotimaa24 18.3.2012.

Johannes Ijäs: Ensimmäiselle naispapille isot seuraukset vihkimyksestä. Kotimaa24 3.3.2012.

Johannes Ijäs: Rauhanyhdistys ei erottanut Leppästä yksimielisesti. Kotimaa24 17.3.2012.

R. K.: Arkkipiispa huolestui

Mari Leppänen: haastateltavana YLEn Ajantasa-ohjelmassa (ohjelman alkuosa)

Topi Linjama: Naispappeus ja eri tie. 17.3.2012.

Maria Sofia, R. K. ja ESA: On Jumalan aika: Arkkipiispa vihkii ensimmäisen vanhoillislestadiolaisen teologinaisen papiksi

Kari Mäkinen: Sellaista on armo. Saarna pappisvihkimysmessussa Turun tuomiokirkossa 2.paastonajan sunnuntaina 4.3.2012.

Rebekka Naatus: Pakolaiseksi ei lähdetä noin vain. Sielun silmin -blogi, Kaleva 10.1.2012.

SRK:n Matti Taskila: Naispappi valitsee ”eri tien”. Keskipohjanmaa 22.1.2012.

Advertisement

1 kommentti

Kategoria(t): arkkipiispa, eettisyys, eristäminen, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, Helsingin Sanomat, hengellinen väkivalta, hoitokokoukset, johtajat, johtokunta, kannanotot, kirkko, kontrollointi, kristinoppi, miehen asema, naisen asema, naispappeus, naissaarnaajat, normit, opilliset kysymykset, painostaminen, puhujat, Raamatun tulkinta, rauhanyhdistys, retoriikka, sananjulistajat, sananvapaus, seurakuntaoppi, SRK ry., SRK:n johtokunta, sukupuolijärjestelmä, tasa-arvo, uhkailu, ulossulkeminen, uskon perusteet, vallankäyttö, väkivalta

One response to “Arkkipiispa: ”On kirkon kannalta vakavaa, että kirkon päätöksiin sitoutuminen johtaa vaientamiseen”

  1. Nimetön69

    ei syntiä voi hyväksyä

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s