Naisväelle runsaasti tehtäviä!


Olemme kuitenkin saaneet iloita siitä, että naisillekin löytyy runsaasti tehtäviä. Suositeltavia ovat esimerkiksi kahvipöydän kattaminen puhujaveljille ja parempien palojen valikoiminen heidän nautittavaksi.

Jos omaa tehtävää ei näistä tahdo löytyä tai sitä ei osata arvostaa, johtokunta ottaa siunauksensa pois, mutta kuulijaiset [naisensa] se on luvannut kalliisti siunata.”  (OHO! Siioni.)
SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen pitää viimeaikaisia  keskustelunavauksia
vanhoillislestadiolaisten naisten pappeudesta ”kapea-alaisina puheenvuoroina”.

Hänen mukaansa ”naisilla on jo nyt laajat mahdollisuudet toimia vanhoillislestadiolaisuuden piirissä hengellisesti”.

Ensinnäkin, äidin tehtävä on merkittävä vanhoillislestadiolaisuuden  ”perheen kristillisyydessä”, tähdentää puheenjohtaja aluksi. Äitiys on Voittosen mukaan ymmärrettävä sisaren hengelliseksi tehtäväksi.

Kotimaa24:n haastattelusta ei käy tarkemmin ilmi, viittaako puheenjohtaja Hengellistettyyn  Pakkolisääntymiseen, eli ns. ehkäisykieltoon.

On tietenkin valitettavaa, että on kasvava joukko sisaria, joilla ei ole mitään mahdollista toteuttaa hengellistä kutsumustaan äitiyden muodossa. SRK:n avioitumiskiellon takia (ei saa avioitua ulkopuolisten kanssa) he joutuvat rajaamaan pois elämästään myös äitiyden inhimillisen onnen, vastoin tahtoaan.

Naimaikäistä miesväkeä ei omassa ikäluokassa rauhanyhdistyksellä yksinkertaisesti ole.  ”Maailmasta” eli Zionin ulkopuolelta  ei ole luvallista puolisoa etsiä. Silloin sisar joutuisi ulos Zionista.

Lisäksi, Voittoselta jäi kiireessä huomaamatta, että jotkut naiset (ja miehet) eivät erilaisista biologis-fysiologisista syistä onnistu saamaan biologisia lapsia.

Jihuu! Valtaosa yli 3 000 pyhäkoulunopettajasta on naisia!

Sisarille on sitävastoin tarjolla rauhanyhdistyksissä omia hengellisiä tehtäviä lasten ja nuorten parissa, käy ilmi Voittosen haastattelusta seuraavaksi. SRK:n lapsi- ja nuorisotyön muodot voidaan rinnastaa äitiyteen sikäli, että nekin ovat palkattomia Zionin palvelustehtäviä.

– Liikkeemme yli kolmestatuhannesta [yli 3000] pyhäkoulunopettajasta lähes kaikki ovat naisia. Sisarista koostuu myös iso osuus varhaisnuorten ja rippikoululaisten opettajista, Voittonen on listannut Kotimaa24-nettilehdelle.

Teologisisaret kelpaavat opettamaan SRK:n rippikoulussa, mutta heitä ei päästetä jakamaan oppilapsilleen ehtoollista konfirmaatiojuhlassa edes avustavassa tehtävässä. Ev.lut. kirkossa tähän tehtävään kelpaavat myös maallikot.

Jotkut ovat ihmetelleet sitä,  mistä syystä veljiä on itse asiassa vaikea saada suostumaan rauhanyhdistyksen  pyhäkoulunopettajiksi. Veljet ovat joskus hieman yksinkertaisia ja tähän voi siksi olla yksinkertainen syy. Veljet rohkenevat arvostaa kiitoksella viikonloppuun liittyvää vapaa-aikaa, raskaan työviikon päätteeksi. Sisaret taas eivät pidä siitä niin kovasti kiinni, kun heillä ei sitä ole muutenkaan.

Rovasti Voittonen muistuttaa, että sisaria työskentelee myös Keskusyhdistyksen talous- ja julkaisutyössä sekä mediatyössä. Yhteenvedonomaisesti Voittonen toteaa:

– Kokonaiskuvassa näyttää, että naisväellekin riittää runsaasti tehtäviä. Hieman ihmettelen, jos omaa tehtävää ei näistä tahdo löytyä tai sitä ei osata arvostaa.

Ihmetellä tosiaan voi! Sisaret ahkeroitsevat tehdä suuren osan rauhanyhdistysten palkattomasta työstä nykypäivänä, joskin veljet tulevat hyvänä kakkosena maaliin. Tiettävästi näitä tehtäviä on sisarille tarjolla tulevaisuudessa enenevässä määrin lukuisien talkoiden, kahvitusvuorojen  ja myyjäisvalmistelujen muodossa.

Yksityinen ja julkinen piiri erottaa

Olavi Voittosen määrittelyssä naisen paikasta paljastuu vanhoillislestadiolaisen liikkeen sukupuolitettu roolijako, eli se kuuluisa patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä. Yksityisessä piirissä eli perhe-elämän piirissä lestadiolaiset miehet ja naiset toimivat tasa-arvon hengessä käytännössä usein hyvin moderniin tapaan. Työ ja vastuut lapsista ja perheestä jaetaan tasapuolisesti. Se tekee joka parhaiten minkäkin hallitsee.

Mutta kun liikutaan uskonyhteisön julkisessa piirissä, silloin miehet ovat rajanneet naisten roolin on tarkasti, tulkitessaan itseoikeutetusti Raamattua.  Merkittävin raja onkin tietysti juuri papin ja sananjulistajan tehtävän rajaamisessa vain miehille. Tämä lähtökohta varmistaa, ettei naisten tulkintoja ole eikä tule. Järjestelmän ydin on hermeettisesti suojattu naisväeltä.

Mutta pakettiin kuuluu myös paljon muuta, esimerkiksi seuraisännän ja esilaulajan tehtävät, jotka myös ovat hengellisiksi ymmärrettyjä, koska ne ovat hengellisen tapahtuman eli yhdelle koolle sanakuuloon  kokoontumisen tehtäviä. Niihin ei siksi voida naisia päästää.  Hengelliseksi on tulkittu myös SRK ry:n johtokunnan jäsenyys, johon ei ole tähän päivään mennessä koskaan edes esitetty naisia.

Tämä saattaa nyt muuttua, vain 106 vuotta yhdistyksen perustamisesta. SRK:n vuosikokouksessa Lopella on tarkoitus esittää naisjäsen johtokuntaan. Henkilövalinnat ratkaistaan perintellisesti aina yksimielisesti, joten eiköhän se onnistu.

Mitä tehtäviä uskonelämän julkisesta piiristä katsoen miehet ovat naisille jättäneet? Naisille jätettiin uusintava työ: uusien jäsenten synnyttäminen Jumalanvaltakuntaan (ehkäisykielto) ja näiden pienimpien jäsenten indoktrinointi perustaviin  pyhiin uskomuksiin. Lasten kasvattaminen ja opettaminen pitämään totena ja sitoutumaan voimassa sukupuolijärjestelmään ja roolijakoon. Sen varmistaminen, että lapset omaksuvat miesten tulkinnat eivätkä kyseenalaista mitään.

Jos naiset eivät pitäisi tästä uusintamisesta ja uskomusten siirrosta niin pikkutarkan hyvää huolta, heillä olisi itsellään ollut jo ajat sitten oikeus kuunnella omaa kutsumustaan, olipa se papin työ tai mikä muu elämäntehtävä hyvänsä, ja heillä olisi oikeus valita puolisonsa vapaasti. Heillä olisi myös oikeus päättää vapaasti ja ilman painostetuksi joutumista, minkä kokoisen jälkeläisjoukon haluavat kasvattaa.

Naisväelle korkeampi hinta

Jotta naisista olisi miellyttävää pysyä heille osoitetussa parressa ja huolehtia herätysliikkeen kannalta elintärkeästä uusintamisesta, heille rajattu tehtävä kuorrutetaan seuroissa ja Päivämiehessä äitiyden hengellistävällä sanahelinällä. Kuunnelkaa äitienpäiväjuhlan puheita ry:llä!

Hengellistävä sanahelinä ei lisää rauhanyhdistyksen kustannuksia eikä se paina naisen kukkarossa, kun hän siirtyy julkisesta yksityiseen piiriin maksamaan laskuja. Se ei myöskään tarjoa naiselle työuraa kirkossa eikä mahdollisuutta nousta seuroissa selittämään Sanaa muille uskovaisille. Mutta sensijaan sanahelinä muistuttaa, että sinun palkkasi on oleva suuri…  taivaassa. Siitä sanahelinä ei mainitse mitään, että nainen maksaa taivaspaikastaan korkeamman hinnan.

*        *        *

Kirj. Eturientolan kirjeenvaihtaja.

Kuvalähde: OHO! Siioni 18.4.2012.

Lue lisää:

Jan Ahonen: Voittonen: Keskustelunavaukset naispappeudesta kapea-alaisia. Kotimaa24 19.1.2012.

ESA:

Johannes Ijäs: Voittonen vastaa: Vuosikokous ei ole valinnut naisia. Kotimaa24 25.5.2011.

Justiina: Talkootyö. Justiinan Jutut -blogi.

R. K. & ESA: Hurtig ja Kallio: Naisten on aika saada tilaa lestadiolaisessa liikkeessä

K²: Naisten hengellinen syrjintä on syntiä

K²: Uskovaisten naisten työnteko

Korpijaakko: SRK:n linja: hierarkkisesta miesten “vanhinten neuvostosta” myös naisten lahjoja hyödyntäväksi palveluyksiköksi?

Korpijaakko:  Stiven Naatus: Vl-naispappeus on käytännön järjestely, ei hengellinen kysymys

Layman: K. N. ja mutkikas kakkutemppu

Mari Leppänen: Lestadiolaisen herätysliikkeen naispappeuskanta murroksessa? Vartija 1/2011, s. 9 – 21.

Mari Leppänen: Naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 2011.

Lestadiolainen naispappi raivaa tietä. YLE uutiset 8.4.2012.

Lucas: Alinta kastia ovat naiset ja lapset

Lucas: Miesvalta lisää sukupuolisen hyväksikäytön ja väkivallan riskiä

Maria Sofia & ESA: Leppäsen haastattelemat naiset: suorat sanat kutsumuksesta, syrjinnästä ja SRK:sta

Mikael Pentikäisen tilanneanalyysi

K. P.: Nainen SRK:n johtokuntaan

Pihla: Myyjäiset. Lähdin. Saanko elää omaa elämääni? Entisen vanhoillislestadiolaisen ajatuksia. Blogikirjoitus 6.11.2014.

Antero Ruokokoski: Ei must oo isänä siihe mihi naiset on: nuorten monilapsisten vanhoillislestadiolaisten isien ajatuksia isyydestä ja äitiydestä. Sosiologian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto 2007.

SRK:n vuosikokous 27.6.2009: johdossa edelleen vain miehiä

SRK:n vuosikokous 2010: päätöksentekijät yksinomaan miehiä

Advertisement

12 kommenttia

Kategoria(t): arvot, äitiys, hengellinen väkivalta, hengellisyys, huumori, identiteetti, identity, ihmisarvo, ihmisoikeudet, isyys, itsesensuuri, johtajat, kannanotot, kiellot, kontrollointi, Kotimaa, miehen asema, naisen asema, naiseus, naispappeus, naissaarnaajat, normit, norms, opilliset kysymykset, painostaminen, puhujat, rauhanyhdistys, retoriikka, sananjulistajat, sananvapaus, spiritualiteetti, sukupuolijärjestelmä, syrjintä, syyllistäminen, tasa-arvo, totteleminen, vallankäyttö

12 responses to “Naisväelle runsaasti tehtäviä!

 1. Tuulikki

  Olispas siinä asiaa. Vapaampaahan se naisen osa muissa hengellisissä liikkeissä on. Mutta suurimmassa osassa nähdään kyllä seurakunnanpaimenen rooli miehelle kuuluvana palvelutyönä. Tosin pastori pariskuntia on. Tunnen myös moni naisprofeettoja ja evankelistoja. Lähetystyössä on ollut aina paljon naisia. Ylistyksen johtajina on naisia.
  Yhteistä näille on tietysti se, että Jumala on heidät kutsunut.
  Mikä tahansa hengellinen työ on tuuliselle taistelupaikalle asettumista, niin myös esirukoilijan tehtävä. Näissä ei omin voimin jaksa. Sota on hengessä käytävää.
  Sitä olen vain miettinyt tässä yhteiskunnassa onko nainen tullut onnellisemmaksi pyrkiesään yhteiskunnassa johtajan paikoille. Kyllä nekin ovat tuulisia. Samaan aikaan äitiyden tehtävän tärkeys on unohtunut tässä maailmassa. Nainen saa arvonsa vain raatamalla työmarkkinoilla ja usein on päävastuussa vielä kotitöistä ja lasten kasvatuksesta.
  Usein jäävät naiset nykymaailmassa yksinhuoltajiksi, kun miehet tavoittelevat vapaata elämää. Lähteehän niitä joskus äitejäkin perheistä. Rikkinäisyys on päivän kirous.
  Kyllä lestadiolaispeheiden kulttuurissa on niin paljon hyvääkin. Se ruoho vain näyttää vihreämmältä aidan toisellapuolen. Kaikilla ihimisillä on murheensa ja rajoituksensa.
  Suurimman vapauden olen havainnut olevan niillä pyhillä, jotka maailmassa palvelevat Jumalaa kiitollisella mielellä siinä palvelutehtvässä, johon Jumala on heidät kutsunut. Kapinoiva on onneton.
  Tärkeintä ei ole se mitä on tässä maailmassa saavuttanut maailman mittareiden mukaan, vaan kuinka paljon on levittänyt Jumalan rakkautta ja tuoksua ympärilleen. Kaikki työt ovat arvokkaita palvelutehtäviä.

 2. Nimetön5

  Kyllä minä olen vapaasti saanut valita puolisoni. Valitsin hänet, joka tuntui oikealta, rakkaimmalta. Sellaiselta, jonka kanssa pystyin jakamaan omat arvoni.

 3. Nimetön 85

  Wau. Kiitos tästä kirjoituksesta. Se vahvisti uskoa – uskoa siihen että te tosiaan pyöritätte päässänne tätä kuviota vallanhalusta, pelolla hallitsemisesta, alistamisesta, suunnitelmallisesta missiosta naisten pitämiseksi hellan, nyrkin ja synnytyspöydän välissä. Eihän kukaan vapaaehtoisesti haluaisi asua valtakunnassa jossa saa joka päivä armosta uskoa kaikki synnit anteeksi. -eihän? Pelolla heidät siellä pidetään, paitsi ne, jotka osaavat ajatella omilla aivoillaan. On muuten maailman onnistunein sumutus. Kymmenen (about) miestä pitää n 100 000 ihmistä hanskassa. Olisko promillen promille? Yhtä loistavaa huijausta ei ole onnistunut tekemään kukaan maailmanhistorian johtajista. Tietysti siihen on tarvinut löytää tarpeeksi iso joukko tarpeeksi aivottomia yksilöitä. Jep, jep. Ja vielä saavat ne pelolla (ei vapaaehtoisesti omasta vakaumuksesta ja halusta) lisääntymään holtittomasti. Tai olisiko sittenkin niin, että ne tekisivät niin ja eläisivät niin ja uskoisivat niin, vaikka johtajat sanoisivat jotakin muuta? Että tekisivät samoja valintoja ilman srk n käskyä ja pakottamista?

  • Nimetön 86

   ”Kymmenen (about) miestä pitää n 100 000 ihmistä hanskassa. Olisko promillen promille? Yhtä loistavaa huijausta ei ole onnistunut tekemään kukaan maailmanhistorian johtajista. ”

   Älä aliarvioi Kim Jong-ilia, Stalinia ja Hitleriä.

   ”Tietysti siihen on tarvinut löytää tarpeeksi iso joukko tarpeeksi aivottomia yksilöitä.”

   Tai siihen on tarvinnut synnyttää tarpeeksi iso joukko ihmisiä, jotka on voitu lapsesta asti juurruttaa yhteisöön ja sen oppirakennelmiin (= aivopestä). Iso osa liikkeeseen syntyneistä lapsista lähtee liikkeestä, koska liikkeen jäsenmäärä pysyy suurin piirtein samana vuosikymmenestä toiseen vl-liikkeeseen syntyvien lasten valtavasta lukumäärästä huolimatta.

   ”Tai olisiko sittenkin niin, että ne tekisivät niin ja eläisivät niin ja uskoisivat niin, vaikka johtajat sanoisivat jotakin muuta? ”

   Ai että ”uskovainen ei halua” ________ (lisää viivalle jokin syntilistan synti)? Se on sitä aivopesua. Tuskinpa kukaan toimisi omaa etuaan vastaan, jos siihen ei pakotettaisi, vrt. ehkäisykielto.

   Elämäntapasäännökset (=syntilista) eivät ole pelkkiä suosituksia, vaan niiden noudattamatta jättämisestä seuraa sanktiona ensin erilaisia painostustoimenpiteitä (huolestuminen ja sielunhoidollinen keskustelu) ja lopulta liikkeestä erottaminen.

   Jos johtajat sanoisivat Päivämiehessä, ettei tv olekaan syntinen huonekalu, 99.9% vl-sta hankkisi tv:n saman tien. 🙂

 4. Tuulikki

  Ja vielä puolison valinnasta. Kyllä uskovan on hyvä ottaa uskova puoliso. Muuten asuu 2 valtakuntaa samankanton alla ja ristiriitoja piisaa, eikä vähiten lasten kasvatuksessa. Siitä sen Jumalan valtakunnan todellisuuden voi juuri havaita, kunka paljon käsittämätöntä vihaa se herättää toisen valtakunnan asukkaassa. Ihminen kun ei koskaan ole harmaalla alueellla, vaan aina on jonkun voiman vietävissä.
  Sen tähden on myös ollut helppo huomata kuinka uskonnollisuus vihaa elävää uskoa. Tätä on ollut nähtävissä kirkon suhtautumisessa herätysliikkeisiin kautta aikojen. Jos liekki palaa, se pitää sammuttaa.
  Kuolleen uskon merkkejä ovat kaikki korupuheet ilman henkeä, ilman todellista rakkautta ja uhrautuvaisuutta. Kaikki muodollisuudet ilman, että ne ketään muuttavat.
  Elävän uskon merkki on se, että ihmisessä ja hänen elämässään alkaa tapahtua muutosta ja tämä muutoksen suunta on viitottu Raamatussa.

 5. Nimetön 87

  ”Jos johtajat sanoisivat Päivämiehessä, ettei tv olekaan syntinen huonekalu, 99.9% vl-sta hankkisi tv:n saman tien.”

  ***
  Tuo on sinun mielipiteesi ja väittämäsi. Olen suuresti eri mieltä. Vaikka SRK :sta jonain päivänä sanoisivat ”ettei TV ole syntiä tai ettei perhesuunnittelu ole syntiä jne” luulen että yli puolet Lestadiolaisista jatkaisi vanhaan malliin. Puhun vain omasta puolestani mutta keskusteluiden johdosta myös minulla on joku käsitys asiasta mitä muut ajattelevat, joka käsitys on varmasti ainakin yhtä validi kuin tuon 99.9 väitteen esittäjän väite. ja tämä omasta puolestani esitetty näkemys on että en ole SRK-uskossa, joten jos SRK esittää jotain vakaumuksestani poikkeavaa, en seuraa SRK:ta vaan uskon niinkuin ymmärrän asian Raamatussa sanotun.

  • Nimetön 88

   ”…en ole SRK-uskossa, joten jos SRK esittää jotain vakaumuksestani poikkeavaa, en seuraa SRK:ta vaan uskon niinkuin ymmärrän asian Raamatussa sanotun.”

   Alunperinhän elämäntapasäännökset ovat SRK:n määräämiä, joten jos noudatat niitä nyt niin olet kyllä SRK-uskossa. Raamatussa ei puhuta tv:stä tai ehkäisystä mitään.

   Toisin sanoen jos et eläisi SRK:n määräysten mukaan, niin silloin et piittaisi SRK:n elämäntapasäännöksistäkään. 😉

 6. Nimetön 72

  Tuo on absurdi väite että eihän Raamatussa ole mitään puhetta TV:stä. Ei tietenkään ole. Raamatun ovat kuitenkin kirjoittaneet ihmiset, heillä ei ole ollut edes kompetenssia kirjoittaa sellaisesta laitteesta kuin TV. Ja toisekseen Raamattu ei ole kirja, jossa pykälä pykälältä luetellaan maailmankaikkeudessa aikojen kuluessa vastaan tulevat asiat, jotka ”ovat syntiä”. Mutta jos haluaa löytää Raamatusta ohjeita uskossa pysymiseen, löytyy varmasti ohjeet kaikkeen. Paavali kirjoittaa että koetelkaa (ei tarkoita kokeilkaa vaan että keskustelkaa ja pohtikaa) kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Tuon pitäisi riittää.

  ***
  ”Alunperinhän elämäntapasäännökset ovat SRK:n määräämiä”

  Mistä moisen tempaisit? Käsittääkseni esim TV-keskustelu käytiin seurakunnan yhteisissä kokouksissa, jotka olivat lisäksi aika laajoja. Siellä tehtiin juuri tuota Paavalin kehoittamaa koettelemista. Ja seurakunnan näkökannaksi tuli tuo tunnettu ja parjattu TV-päätös. Minulle ei ole tullut koskaan alkupeäistä eikä edes päivitettyä versiota SRK:n elämäntapasäännöksistä, ehkä olen syrjäytynyt tai viestipimennossa. Toisaalta en ole kuullut kenenkään muunkaan saaneen sellaista.
  Kun kirjoitin edellä siitä mahdollisuudesta että SRK julistaisi jonkin nykyään syntinä pidetyn asian sallituksi ja seurauksesta etten noudattaisi sitä, olin tosissani. Se tuntui olevan hieman vaikea sinulle joko uskoa tai muuten käsitellä neutraalilla tavalla. Käänsit asian sellaiseksi etten piittaisi SRK:n elämäntapasäännöksistä. En piittaisikaan, koska en koe niiden olevan SRK:n elämäntapasäännöksiä vaan kristittyjen yhdessä koettelemia asioita, jotka ovat kirkastuneet uskolle vaarallisiksi. Usko on minulle niin tärkeä asia, etten halua alkaa kokeilemaan että mitä ja minkä verran kestää tehdä asioita ennen kuin usko menee. Otan ihan konkreettisen esimerkin elävästä elämästä. Kristillisyydessä on pidetty esimerkiksi joukkueurheilua asiana, jota on syytä varoa. Jos otan sattumanvaraisen listan Lestadiolaisista, jotka harrastavat kilpaureilua joukkueessa, teen seurantatutkimuksen. Kyseessä on vaikka kymmenen henkilön otanta. Väitän että useamman vuoden seurantatutkimuksen tuloksena heistä yli puolet on jättänyt liikkeen. Samalla jos pitää samankokoista verrokkiryhmää, joka on mahdollisimman homogeeninen edellisen ryhmän kanssa, tulos on seurannan jälkeen pienempi ”hävikki”. Silloin voi todeta että kyseinen asia on uskolle vaarallinen. Ja jos usko on sinulle elämän tärkein asia, et tarkoituksellisesti hae rajoja, kuinka pitkälle voi mennä ennen kuin tulee vahinko. Tässä valossa kyseessä ei edes ole elämäntapasäännökset vaan uskoa suojaavat neuvot. Itseäni ainakin ihmetyttää miksi joku pitää kyseisiä asioita ”elämäntapasäännöksinä” kun kyseessä on kuitenkin maailman suurin aarre, jota ei mistään hinnasta haluaisi menettää. Toinen peruste, että ne ovat keinoja, joilla porukka pidetään pelon alla ja ruodussa, on vielä vainoharhaisempi. Siihen saa toki uskoa ken tahtoo, mutta jos siihen uskoo, on syytä välittömästi kävellä porukasta ulos. Koska sellainen usko joka on muokattu ”säännöillä johdon vallassapysymiseksi” on kaikkea muuta kuin oikeaa uskoa ja väärä uskohan vie kadotukseen….

  • Nimetön 89

   Muistaakseni esim. koulutv-kielto tuli SRK:lta. Se taitaa olla skannattuna netissäkin, muistaakseni olen semmoisen nähnyt. Ei näitä elämäntapasäännöksiä ole seurakunnassa keskusteltu, ne ovat peräisin puhujainkokouksista ja työvaliokunnalta.

   ”Minulle ei ole tullut koskaan alkupeäistä eikä edes päivitettyä versiota SRK:n elämäntapasäännöksistä, ehkä olen syrjäytynyt tai viestipimennossa.”

   Kai sinulle sentään SRK:n äänitorvi Päivämies tulee?

   Elämäntapasäännökset tehdään tiettäväksi rivivl-ille Siionin kevään, Päivämiehen, Siionin lähetyslehden yms. kautta sekä päiväkerhoissa, raamattuluokassa, nuorten ja aikusiten keskusteluilloissa. Retoriikka niissä kulkee tyyliin ”emmehän me halua”. Kun on käynyt tuon rumban läpi, on niin aivopesty, että luulee itse ”ettei halua”. SRK:n vallankäyttöähän tuo on.

   Eikö ole hieman nurinkurista sanoa, että elämäntapasäännökset ovat pelkästään uskoa suojelevia, kun niiden rikkomisesta seuraa sanktiona vl-liikkeestä erottaminen? Usko sinänsä ei katoa mihinkään, vaan ry:n /SRK:n valtaa pitävät aktiivisesti erottavat henkilön, joka ei noudata elämäntapasäännöksiä. Kokeilepa mennä korvikset korvissa ja kynnet vahvasti lakattuina ry:lle, ja väitä että uskosi ei ole muuttunut mihinkään. Ihme jos ei aleta ”huolestua”. Sanotaan, että olet teoillasi kieltänyt uskosi.

   Vaikuttaa vahvasti siltä, että vl-liikkeessä nämä elämäntapasäännökset sinänsä ovat uskon kohteena. Elämäntapasääntöjä noudattamalla osoitetaan kuuliaisuutta SRK:lle. Jos et noudata elämäntapasääntöjä, niin et ole lojaali SRK:lle.

 7. Nimetön 92

  No ohhoh, jo on veljet pamauttanut ohjeet naisille! Vaikea kuvitella, että elämme 2000-lukua. Älkää hyvät naiset alistuko tuohon kyykyttämiseen uskonne varjolla. Liikkeessänne vaikuttaa alistavia sadisteja, jotka pelottelevat ihmiset hiljaisiksi. Ja samalla osa näistä pyhiksi itsensä nostaneista puhujaveljistä käyttäytyy aivan pöyristyttävällä tavalla. Kun nämä mätäpaiseet saadaan tuomiolle -siis rikoslain tarkoittamalle tuomiolle- niin muuten tämä liike on ihan ok.

 8. Risto

  En ymmärrä tuota, kun jotkut arvostelevat lestadiolaisuutta naisten aseman takia. Lestadiolaisuus ei opissaan tarkoita, että naisella olisi huono asema ja häntä alistettaisiin. Kyllä nainen ihan itse määrittelee itsensä, myös lestadiolaisten parissa. En ole itse lestadiolainen mutta vanhempani ja suku on uskovaisia. Väitän tuntevani tämän asian.

  Alistamista ja väkivaltaisia suhteita on joka paikassa, ei tarvitse kuin lehtiä seurata, on yhtälailla ateisteilla, kuin lestadiolaisilla.

 9. Altti Laidalta

  Minun muistaakseni tv-asiasta ei seurakunnissa keskusteltu, päätös tuli kyllä ylempää ja ilmeisen YKSImielisesti eli yhden henkilön muille ajamana mielipiteenä. Tästä löytyy melkoisen luotettavan oloisia aikalaiskertomuksia netistä. SUOSITUKSENA päätös olisi saattanut olla hyväkin, pakkona ei. En ole ollenkaan varma, olisinko hankkinut vaikka olisi ollut ”lupakin”.
  Aiheena taisi olla naisten tehtävät. Soisin mielelläni, että MEILLÄ olisi myös naisia enemmän papinkin työssä mutta ohitan sen puolen tällä kerralla. Nyt ihmettelen tässä miesvaltaisessa (nimenomaan vallankäytön suhteen) yhteisössämme, että naisten annetaan niin laajasti opettaa kaikkein herkimmässä iässä oleville uskovaisille! Ajatelkaa! Tässä on tulevaisuuden toivo! Olkoonkin, että mieluummin opettajaksi valitaan hiljaiset ja tottelevaiset, mutta silti!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s