Suomi nyt ainoa Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät saa solmia avioliittoa


Suomi on nyt Pohjoismaista ainoa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät voi solmia avioliittoa. Tanskan parlamentti päätti tasa-arvoistesta avioliittolaista viime viikolla (7.6.2012).

Tanskan parlamentissa eli kansankäräjillä  hyväksyttiin 7.6.2012 vankalla enemmistöllä laki, joka tuo samasukupuoliset parit yhdenvertaisen avioliittolain piiriin. Uuden lain myötä Tanskan runsaasta 4 000 suhteensa rekisteröineestä pariskunnasta tulee aviopareja.

Samalla lakimuutoksella Tanskan luterilainen kirkko sallii samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen. Piispat ovat valmistelleet samasukupuolisille pareille vihkimiskaavan.

Suomessa säädettiin laki rekisteröidyistä parisuhteista vuonna 2002. Yhteensä 76:n kansanedustajan allekirjoittama lakialoite tasa-arvoisen avioliittolain säätämisestä on parhaillaan eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä. Rekisteröityjä parisuhteita on tällä hetkellä Suomessa kaikkiaan runsaat 2000. Heteroavioiliittoja solmitaan vuosittain 25 000 – 30 000.

Tanskan kirkon uusi vihkikaava ei alleviivaa erilaisuutta

Tanskan parlamentti hyväksyi hallituksen esityksen avioliittolain muuttamisesta äänin 85 – 24. Kaksi kansanedustajaa äänesti tyhjää. Kirkkoministeri Manu Sareen kokoustaa maanantaina 11.6. piispojen kanssa, jotka ovat laatineet vihkikaavan ja sopineet seremoniasta samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispat eivät puhu saarnoissaan eivätkä muutenkaan alleviivaavasti homojen vihkimisestä, koska eihän puhuta myöskään heterojen vihkimisestä. Kirkossa kääytetty termi on samaa sukupuolta olevat parit.

Itse vihkitoimitukseen ei sisälly mainintaa siitä, ovatko vihittävät samaa vai eri sukupuolta.
Yksityiskohtaiset tiedot Tanskan kirkon vihkikaavasta ja seremoniasta julkaistaan ensi maanantaina. Ensimmäiset parit voivat astella alttarille viikon kuluttua perjantaina  15.6.2012.

Noin 70% tanskalaisista papeista kannattaa homopareille yhdenvertaista asemaa kuin heteroille. Uusi laki antaa papeille jatkossakin oikeuden myös kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä, jos se on vastoin heidän vakaumustaan. Keväällä tehdyn kyselyn mukaan lähes kolmannes papeista aikoo olla edelleen vihkimättä homopareja.

Tanskan prosessi alkoi 1989

Tanska tunnusti ensimmäisenä maana maailmassa virallisesti samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteet hyväksymällä parisuhdelain vuonna 1989. 

Vuodesta 1997 lähtien Tanskan kirkko on hyväksynyt sen, että yksittäiset papit ovat voineet siunata samaa sukupuolta olevien parisuhteen. Kirkon näkökulmasta on tähän saakka kuitenkin korostettu sitä, että on siunattu vain ihmiset, ei heidän liittoaan instituutiona,  avioliittona, mikä taas tapahtuu heteroparien kohdalla. Nyt homo- ja lesboparien avioliitto tulee yhdenvertaisen kohtelun alaiseksi kaikilta osiltaan myös Tanskan kirkossa.

Kuten tunnettua, Suomessa kirkolliskokous päätti hyväksyä piispojen ohjeet samasukupuolisten parien siunaamisesta marraskuussa 2010. Kirkolliskokouksen perustevalikunnan laatimissa ohjeissa kielletään yksityiskohtaisesti minkäänlaisten avioliittoon liittyvien symbolien ja menettelyjen käyttö. Esimerkiksi sormukset ovat kiellettyjä.

Tähän mennessä samaa sukupuolta olevien avioliiton ovat laillistaneet (Suomea lukuunottamatta) Pohjoismaiden lisäksi Alankomaat, Argentiina, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Kanada ja Portugali. Myös Massachusettsin, Connecticutin, Iowan, New Hampshiren, New Yorkin ja Vermontin osavaltioissa sekä Washington DC:ssä Yhdysvalloissa sekä Meksikon pääkaupungissa Méxicossa samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillistettu.

Yhdysvalloissa presidentti Barack Obama nosti samasukupuolisten parien avioliitto-oikeuden tulevan vaalikampanjansa yhdeksi teemaksi.

Suomessa lakialoite parhaillaan lakivaliokunnassa

Tanskan päätöksen jälkeen Suomi on Pohjoismaista ainoa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät voi solmia avioliittoa. eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä  avioliittolakia koskeva lakialoite .

Norjassa tasa-arvoinen avioliittolaki säädettiin vuonna 2008, Ruotsissa 2009 ja Islannissa 2010.

Nyt on Suomessa  aika säätää tasa-arvoinen avioliittolaki.

*        *        *

Ajattelemisen aihetta antoi R. K.

*        *        *

Lue lisää:

Johannes Alaranta:  Kaikki eivät tule hyväksytyiksi. Blogikirjoitus 30.1.2012.
 

EU: Perheasiat: Pariskunnat: rekisteröidyt parisuhteet

 

Jari Larikka: Oikeus vanhemmuuteen

Obama: Same-sex couples should have right to marry. CNN 9.5.2012.

Jaana Pelkonen: Juridinen tasa-arvo ei ole omantunnon kysymys

Rekisteröity parisuhde. Oikeusministeriö.

Rekisteröity parisuhde (Wikipedia)

Samaa sukupuolta olevien avioliitto (Wikipedia)

Alexander Stubb: Tasa-arvoinen avioliittolaki on luonnollinen askel

Tasa-arvoinen avioliittolaki: Lakialoite on kansanedustajien allekirjoitettavana. – Sivu selittää havainnollisesti mistä lakialoitteessa on kysymys.

Oikea ja väärä. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. Vuosikokouksen 2.7.2005 kannanilmaisu.

Oras Tynkkynen: Puoluerajat ylittävä ryhmä jättää lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista

Oras Tynkkynen:  Onnea 10-vuotias parisuhdelaki

Vanhemmilleni olen kuin kuollut – vanhoillislestadiolainen homo toivoo keskustelua liikkeen sisälle

John Vikström: Oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus

9 kommenttia

Kategoria(t): homoseksuaalisuus, identiteetti, ihmisoikeudet, kiellot, kirkko, luterilaisuus, normit, norms, perhe, seksuaalivähemmistöt, tasa-arvo, vallankäyttö, vapaus

9 responses to “Suomi nyt ainoa Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät saa solmia avioliittoa

 1. mietttiiiii

  mies ja nainen on tarkoitettu avioliittoon, ei mies mies eikä nainen nainen,

 2. Viisi leipää ja kaksi kalaa

  Suomessa tulee tietysti noudattaa oikeusvaltion periaatetta, jonka mukaan kaikkia ihmisiä kohdellaan lain edessä yhdenvertaisesti. Tilanne on nyt aivan älytön.

  Suurin osa tavallisista suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Kaikki järkisyyt puoltavat sitä että myös homot ja lesbot voivat elää avioliitossa ja perustaa perheen niin halutessaan. Se ei ole keneltäkään pois.

  Vastustus tulee joiltakin ryhmiltä. Uskonto on yksi, mutta itse asiassa esim. kristityistä monet kannattavat homojen yhdenvertaista kohtelua. Suomessahan asia ei välittömästi kuulu kirkolle, vaan kyse on maallisesta lainsäädännöstä. Poliittisesti vastustajat ovat perussuomalaisia, keskustalaisia, kristillisiä ja osa kokoomuksesta. Ehkä pahin kanto kaskessa on keskustapuolue, jossa esim. juuri lestadiolaisilla on vahva vaikutusvalta. Nyt valittiin keskustalle lestadiolaistaustainen puheenjohtaja. Tärkeä signaali. Ihmisoikeuksien kannalta jarru.

  Se jää nähtäväksi, miten suuri valta on fundamentalistisilla suuntauksilla yhä kirkossa. Lakimuutoksen jälkeen kirkon on sitten ratkaistava, pitääkö se edelleen itsellään vihkimisoikeuden vai luopuuko se siitä. Ja edelleen, jos se pitää kiinni vihkimisoikeudestaan, miten se toimii eri ihmisryhmien kohdalla. On mahdollista, että kirkko rajaa uskonnollisen vihkimisen vain heteropareille.

 3. Eetu Raittila

  Olen miettinyt näitä keskusteluja lukiessani, että paljon puhutaan uskonnosta, kuinka se rajoittaa ihmisten oikeuksia ja elämää. Uskonnolla ja uskolla on suuri ero, uskonto tarkoittaa joitakin tradioita, tapoja ja kulttuuria, jotka ovat syntyneet aikojen saatossa. Uskonto monesti sitoo ihmisiä, mutta on hyvä tietää, että usko vapauttaa ihmiset. Jeesus tuli maailman vapauttamaan ihmiset synnin orjuudesta ja uskonnon kahleista. Hän kuoli ristillä jokaisen ihmisen ja koko maailman edestä ja sovitti maailman itsensä kanssa.
  Miksi avioliitto kuuluu ”vain” miehelle ja naiselle eli toisin sanoen heteroparille? Kun Jumala loi maailman, Hän antoi meille ohjeet ja säännöt, joiden puitteissa hyvä elämä voisi olla mahdollista. Kaikessa viisaudessaan Jumala katsoi hyväksi asettaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Herra sanoi: ”Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi”
  Missään kohtaa raamattu ei kiellä homoseksuaalisuutta, eikä missään kohtaa sanota, että pitäisi syrjyä homoseksuaaleja. Kuitenkin raamatussa selkeästi annetaan ymmärtää, että homoseksuaalisessa suhteessa eläminen on Jumalan tahdon vastaista eli se on syntiä ja väärin.

  En halua missään tapauksessa ”lyödä” raamatulla ketään päähän, vaan olen huolestunut siitä, että Jumalan ja Hänen sanansa kunnioitus Suomessa on vähentynyt ja se näkyy siinä, että sellaisia asioita, joita on ennen pidetty syntinä ja vääränä, on alettu sallia ja ajaa niitä kovalla vauhdilla läpi.

  Tämä mitä kirjoitin ei ole uskonnollista hapatusta, vaan elävää Jumalan sanaa. En ole uskonnollinen ihminen vaan olen Kristitty eli uskova, joka luottaa elävää toivoon, Jeesukseen Kristukseen. Tämä ei ole uskontoa vaan Uskoa!

  P.S toivon että keskustelu pysyy asiallisena ja jos joku haluaa kommentoida kirjoitustani, niin se sopii mainiosti, kunhan se on rakentavaa ja asiallista.

 4. Anne-Mari Hirvonen

  Olen samaa mieltä kuin edellinen kirjoittaja.
  Olkoon sitten rekisteröityneessä parisuhteessa nais-ja miesparit, jos niin haluavat, vaikkei sekään ole oikea elämäntapa.
  Avioliitto kuuluu kuitenkin vain miehelle ja naiselle.

 5. Nimetön 111

  Eetu Raittila ja Anne-Mari Hirvonen, miksi homoseksuaalien pitäisi ottaa teidän mielipiteenne huomioon omia elämänratkaisujaan tehdessään?

  Jos te ette itse halua homoseksuaalista avioliittoa, niin älkää sitten menkö samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa naimisiin.

  Muiden asioista teidän ei tarvitse huolehtia.

 6. Arpinen

  Nimetön 111 kyllä nyt erehtyy. Kyllä jokaisella kansalaisella saa olla mielipide siitä, millaisia lakeja Suomeen säädetään. Homoparit eivät voi olla lain tunnustamassa avioliitossa, jos asiasta ei ole laissa säädetty.
  Kansanedustajien enemmistö lienee heteroja. Kansanedustajilla pitää olla jokin mielipide asiasta, voidakseen äänestää asian puolesta tai vastaan. Sillä seikalla, voivatko Suomessa homot olla miehen ja vaimon avioliittoon rinnastettavassa suhteessa tai jopa kirkollisessa avioliitossa, on vaikutusta yhteiskuntaan ja kirkkoon eikä se siksi ole pelkästään homoparien oma asia. Alun alkaen avioliitto on tarkoitettu pääasiassa yhteiskunnalliseksi
  suvunjatkamisinstituutioksi. Siksi tuntuu keinotekoiselta, että homoavioliittoasia olisi tasa-arvokysymys. Suomen laki ei kiellä homoparien yhteiselämää sinänsä.

 7. Ei avioliitto ole koskaan ollut niinkään suvunjatkamisinstituutio, vaan laillinen sopimus taloudellisista asioista, mm. perintöasioista. Tietenkin lait avioliitosta on laadittumyös mahdollisia liitost syntyviä lapsia silmälläpitäen. Minusta on hyvin naiivia väittää, että kyseessä olisi laillistettu tapa hankkia lapsia. Suomen laki ei ulotu koskemaan miehen ja naisen välistä intiimiä kanssakäymistä, silloin kun ei rikota muita lakeja. Lapsia syntyy vain heterosuhteista ja niin ulkopuolella avioliiton kuin avioliitossa. Koskaan historian aikana ei myöskään ole ollut niin, että lapsettomuus avioliitossa olisi juridisesti sanktioitu. Sosiologisesti se on ollut tietenkin hyvin ei-toivottavaa ja vastaavasti lapset toivottuja.

  Mihin ihmeen perikatoon tasa-arvoinen avioliittolaki Suomen kansan johtaisi? Sehän vain turvaisi kahdelle samaa sukupuolta olevat lailliset oikeudet mm. taloudellisissa asioissa. Täytyy lisäksi muistaa, että myös homoseksuaalit voivat saada lapsia. Eli tasa-arvoinen avioliittolaki soisi samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille sekä laillistaisi jo olemassaolevan tilanteen.

  Minä epäilen, että tällaisen laillisen järjestyksen aikaansaamisen vastustaminen johtuu jokaisen omasta henkilökohtaisita fobioista.

  Homoseksuaaleja on ollut, on ja tulee olemaan kaikissa uskonnoissa, kulttuureissa, roduissa ja kieliryhmissä. Ja heteroiden on hyvä muistaa, että vain heterot voivat aikaansaada homo-ihmisiä. Tässä mielessä kenekään homous ei ole heterolta pois.

  Minä itse olen elänyt elämästäni 13½ vuotta rekisteröimättömässä parisuhteessa. Kukaan hetero ei ole sanonut, että häntä se vaivaisi tai se olisi häneltä pois. Päin vastoin. Myös kaikkein uskovaisimmiltakin olemme kumppanin kanssa saaneet hiljaisen siunauksen.

  Minä en hälua nähdä päivää, jolloin kirkon alttarille astelisi kaksi miestä, toisella, tai kummallakin, huntu päässä. Minä kannatan tasa-arvoista parisuhdelakia, jossa kirkot voisivat sitten vihkiä rekisteröityneet heteroparit kristilliseen avioliittoon. Myös halutessaan homoparit, mutta vain halutessaan.

  Olemme ekumeeninen pariskunta. Toinen meistä kuuluu luterilaiseen kansankirkkoon, toinen ortodoksiseen. Jumalan siunausta voi itsekin pyytää elämäänsä ja parisuhteeseen. Näin tehdessämme olemme totisesti saaneet Hänen hyväksymisensä hymyn.

 8. Efva

  Kun lakialoite etä päässyt Eduskunnassa nyt eteenpäin, seuraava asekel on kansalaisaloite. Tahdon2013-kampanja alkaa 19.3.2013 kerätä nimiä kansalaisaloitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista. Lisätietoja täältä: http://www.avoinministerio.fi/ideat/124-tasa-arvoinen-avioliittolaki

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s