Lestadiolaisnaisia painostetaan suostumaan seksiin ilman ehkäisyä, piispa ei piittaa asiasta


Hagar_P

Katri Katajikko kirjoitti 5.10.2012 Kotimaa-lehden mielipidesivulla vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykiellosta. (Kirjoitus kokonaisuudessaan postauksen loppupuolella.)

Ansiokkaassa kirjoituksessaan Katajikko vääntää rautalangasta, että naisia ja pariskuntia todella painostetaan rauhanyhdistyksellä noudattamaan ehkäisykieltoa.

Tuhannet suomalaiset naiset joutuvat painostetuksi antautumaan seksiin ilman turvallista ehkäisyä.

Painostetuksi joutuu silloinkin, kun perheessä koetaan, että vastuun ottaminen uusista hoivavelvoitteista on perheelle ylivoimainen tehtävä. Ongelma on huomattavan laaja, sillä ehkäisykielto koskettaa kymmeniä tuhansia evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, naisia ja tyttöjä eritoten, mutta myös miehiä, perheenisiä ja nuorten perheiden läheisiä. Ehkäisykiellon ikävistä seuraamuksista kärsivät myös lapset.

Onko luterilaisella kirkolla todella varaa ohittaa tämän suuruusluokan kysymys vähättelyllä ja kritiikittömällä hymistelyllä?

Herätysliikkeessä naiset velvoitetaan elämään läpi elämänsä ilman ehkäisyä, ehtona sille että heidän katsotaan olevan hyväksyttyjä uskovaisia ja taivastiellä.

Syynä on vanhoillislestadiolaisen yhteisön kollektiivinen yhteisömoraali, jossa naiset ovat itse mukautuneet toimimaan muiden ehdoilla. Nainen joutuu antamaan  ruumiinsa miehen käytettäväksi, vaikka ei itse olisi halunnut seksiä, raskaudesta puhumattakaan. Kyse ei ole suorasta pakottamisesta, vaan siitä lujasta, miesvallan eli patriarkaatin hallitsemasta yhteisömoraalista, johon naiset on jo pikkutytöstä saakka kasvatettu. Usein lestadioaliset naiset itse kasvattajina toimivat perinteen siirtäjinä tyttärilleen ja pojilleen.

Tämä tosiasia on kansankirkkomme johtajien syytä ottaa vakavasti.

Tämän pitäisi olla hälyttävä uutinen kirkolle. Piittaako kirkko omista jäsenistään – silloin kun on kyse vanhoillislestadiolaisten naisten asemasta?

Oulun piispa vähätteli ja ohitti painostusongelman

Painostamisen kohteeksi joutuneita naisia ei ole haluttu kuulla kirkossa, kuten mm. Katri Katajikko on itse henkilökohtaisestikiin kokenut.

Piittaamattomuus ja vähättely ilmenevat esimerkiksi Oulun piispa Samuel Salmen lausunnoista. Salmi on toiminut Oulun piispana vuodesta 2001 lähtien.

Piispa, jota haastateltiin televisiossa A-Studion keskusteluohjelmassa 19.9.2012, piti kielen tarkasti keskellä suuta, tai paremminkin asettui suorastaan puolustamaan lestadiolaisuuden hyvinvoivan ”enemmistön” asemaa. Kun enemmistöllä näyttää menevän hyvin, mitäpä siitä, että hurskaan julkisivun takana heikoimmat kärsivät.

Piispa Salmelta ei liiennyt myötätuntoa niille naisille, jotka elävät ahdistettuna ja painostuksen alaisena vanhoillislestadiolaisuuden, hengellisen kotinsa sisällä. Jatkuva raskaudenpelko ja huoli terveydestä lisäävät stressiä ja heikentävät naisen ja koko perheen hyvinvointia.

Samuel Salmen mukaan ”painostuksenomaista ehkäisykieltoa ei pidä sallia”.

Mutta heti perään piispa alkoi saivarrella, että lestadiolaisen herätysliikkeen oppiin sisältyvä ehkäisykielto ei  ensinnäkään ”vielä itsessään merkitse pakottamista eikä painostamista”. Lisäksi piispa muistutti, että kritiikistä huolimatta vanhoillislestadiolaisissa  ”on suuri joukko, jotka suostuvat ehkäisemättömyyteen vapaaehtoisesti”. Voiko akateemisesti koulutettu piispa tosiaan olla näin sokea yhteisöjen vallalle?

Kun siis enemmistö vanhoillislestadiolaisista suostuu itse noudattamaan lisääntymispakkoa, tämä merkitsee Salmen mukaan, että kyseessä ei ole silloin ollenkaan ihmisoikeuskysymys.

Tämä on hämmästyttävä linjaus ja kielii peräti kummallisesta ihmisoikeuskäsityksestä. Enemmistön hyvinvoinnin mukaanko ihmisoikeuksia kirkossa tarkastellaan? Tämäkö on kirkkomme linja?

Salmelle ei ole tullut mieleen, että enemmistön kokemuksiin tuijottaminen ei tosiaankaan edistä ihmisoikeuksien asiaa vanhoillislestadiolaisuudessa eikä muuallakaan yhteiskunnassa.

Piispat ovat itse kokonaan sivuuttaneet sen, että kirkon oma ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta KION määritteli arkkipiispalle osoitetussa lausunnossaan vuonna 2009, että vanhoillislestadiolaisten ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia. Samaan tulokseen päätyivät Suomen johtavat ihmisoikeusjuristit lausunnossaan Ihmisoikeusliitolle.

Mikä on todellinen syy sille, että piispat eivät ole vieläkään ottaneet kantaa KIONin lausuntoon? Miksi se on heitetty vaieten öö-mappiin?

Onko selitys SRK:n = vanhoillislestadiolaisuuden vaikutusvalta kirkossa?

Kirkko on kyvytön puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin ja painostamiseen omassa piirissään?

Piispalla näyttää olevan puutteellinen tieto siitä, miten yhteisö voi ankarimmillaan kontrolloida jäseniään ja puolisot toisiaan. Aito vapaaehtoisuus on varsin kyseenalaista tiiviissä yhteisössä, jossa lapset kasvatetaan jo pienestä saaakka omaksumaan liikkeen opit ja kollektiivisen yhteisömoraalin. Niitä ei ole luvallista kyseenalaistaa missään elämänvaiheessa, yhteisössä jossa ehkäisyn opetetaan merkitsevän murhaamista ja kadotukseen joutumista.

Lisäksi vanhoillislestadiolaisuudessa tytöt avioituvat usein huomattavan nuorena, jolloin heillä ei ole vielä tietoa eikä arvostelukykyä puolustaa omia oikeuksiaan. Paine aikaiseen naimisiinmenoon on eritoten suurperheissä kova.

Salmi alleviivasi tv-haastattelussa myös sitä, että kirkolla on kovin vähän keinoja puuttua sen sisällä toimivan mutta varsin itsenäisen aseman saavuttaneen liikkeen toimintaan ja opetukseen. Kirkon johdosta ei siis löydy johtajuutta?

Tämä puolustelu on ollut tavanomaista kuultavaa aina, kun kirkon johtajien on odotettu puuttuvan konkreettisin toimin lestadiolaisuudessa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Naiset ovat lestadiolaisuudessa heikoilla, samoin lapset ja seksuaaliset vähemmistöt.

Mutta piispa yrittää saada meidät uskomaan, että suurelta kansankirkoltamme puuttuvat menetelmät (ja aito halu?) tarttua ongelmakysymyksiin. Mihin ihmisoikeuskysymyksiin kirkko sitten oikein pystyy puuttumaan, jos ei tämän suuruusluokan ongelmaan? Ehkäisykielto koskettaa suoraan kymmeniätuhasia luterilaisen kirkon jäseniä – joka ikinen päivä!

Vanhoillislestadiolaiset naiset eivät itse kykene kohentamaan tilannetta oman liikkeensä piirissä, sillä naisilla ei ole pääsyä opillisiin keskusteluihin liikkeen johtotasolla, jossa on vain miehiä.

Toiseksi, rauhanyhdistyksellä ”vahvemmat” naiset kontrolloivat muita, ja yksittäinen kyseenalaistaja joutuu nopeasti suljetuksi ulos yhteisön piiristä.

Kyseenalaistamisen henkilökohtainen hinta on joutuminen ajetuksi ulos. Tällöin ihminen voi jäädä täysin yksin.

Hämmästyttävää on, että kirkko on kyennyt puuttumaan lestadiolaisuutta pienempien kirkon sisäisten ryhmittymien ihmisoikeuksia loukkaaviin oppeihin ja kampanjoihin.

Mutta kun vanhoillislestadiolaisuudesta on kyse, kirkolta yhtäkkiä loppuvat keinot. Piispat ovat äimän käkenä, kuin eivät olisi kuulletkaan aikaisemmin näistä lestadiolaisuuden sisäisistä ongelmista. Kuten Katri Katajikko toteaa, keskustelu on aloitettava kerta toisensa jälkeen aina alusta. Tämä on tietysti varsin turhauttavaa.  Kysymyksiä herää, piittaavatko piispat vakavissaan näistä asioista.

Piispa Salmi: ”Ehkäisykielto ei ole noussut esiin keskusteluissa”

Piispa Samuel Salmi vakuutti A-Studion haastattelussa, että kirkko kyllä neuvottelee vanhoillislestadiolaisten kanssa, mutta juuri ehkäisykielto ei hänen mukaansa ole vielä edes noussut asiana esiin neuvotteluissa.

Tämäkin on hämmästyttävä uutinen. Jos näin on, miksi ihmeessä näin keskeisesti kymmenien tuhansien perheiden elämään vaikuttava, kirkon opetuksesta selvästi poikkeava oppi ”ei ole noussut esiin”?

Toiseksi, piispa Salmi puhuu täyttä palturia, sillä tiettävästi ehkäisykielto on tosiasiassa ollut esillä kirkon ja SRK:n johdon tapaamisissa useasti.

Esimerkiksi edellinen arkkipiispa Jukka Paarma kävi aiheesta keskusteluja SRK:n johdon kanssa vieraillessaan Oulussa keväällä 2009. Samuel Salmi oli silloinkin Oulun piispa. Salmella on itsellään hyvät mahdollisuudet olla keskusteluissa aloitteellinen, sijaitseehan SRK:n konttori Oulussa.

Toiseksi, ehkäisykiellosta on käyty julkista keskustelua vuosikymmeniä. Erityisen laajana keskustelua käytiin vuosina 2008-2009, jolloin Ihmisoikeusliitto käynnisti selvityksen siitä, loukkaako herätysliikkeen ehkäisykielto ihmisoikeuksia. Kuinka tämä kaikki julkinen keskustelu on voinut jäädä piispa Salmelta havaitsematta?

Oululainen seurakunnan tiedottaja Rebekka Naatus julkaisi artikkelin aiheesta viime vuonna ilmestyneessä kirjassa Iloisen talon kellareissa. Monet oululaiset ja valtakunnalliset mediat ja Kotimaa24 haastattelivat Naatusta tässä yhteydessä. Tämäkin on ilmeisesti jäänyt Oulun piispalta huomaamatta.

Katri Katajikko on suivaantunut kirkon epämääräisen välttelevään asenteeseen.

– Kirkon on kuunneltava meitä, jotka olemme joutuneet vanhoillislestadiolaisuuden sisällä painostetuksi ehkäisyasioissa, hän vaatii kirjoituksessaan.

Vanhoillislestadiolaisten johtajat tiedottavat moniselitteisillä lausunnoillaan yhtä viestiä vanhoillislestadiolaisille ja toista yhteisön ulkopuolisille. Tätä nimitetään kaksoisviestinnäksi.

Viesti yhteisön sisäpuolella oleville on, että ehkäisy on kadottava synti ja Jumalan määräysten vastainen,  ja ulkopuolisille, että uskovaiset ”tekevät aivan itse ja vapaasta tahdostaan omat  henkilökohtaiset ratkaisunsa”, mitä tulee perheen lasten määrään.

Esimerkiksi SRK:n pääsihteeri Tuomas Hännisen lausunto Kotimaa24:lle:

– Ehkäisy tai ehkäisemättömyys ei ole luvanvarainen asia vaan jokaiselle henkilökohtainen uskon kysymys. Elämä on täynnä valintoja, ja ihminen joka haluaa säilyttää uskon ja hyvän omantunnon, tekee valinnan niistä lähtökohdista. (Kotimaa24 26.9.2012.)

Piispa Salmi ja muut kirkon edustajat ovat kerta toisensa jälkeen nielaisseet SRK:n johdon epämääräiset selityksen sellaisenaan. Miksi?

SRK:n johdon uusin, strateginen lausunto: monimielistä kaksoisviestintää

Mielipidekirjoituksessaan Katri Katajikko totesi, että naisen painostaminen suostumaan seksiin ilman ehkäisyä on yleistä vanhoillislestadiolaisuudessa. Liikkeen moniselitteisistä lausunnoista Katajikko viittasi  SRK:n puheenjohtajan Olavi Voittosen ja  pääsihteerin Tuomas Hännisen hiljakkoin Päivämiehessä julkaistuun kannanottoon.  (Näkökulma keskusteluun, nro 39, 2012.)

SRK:n johto totesi siinä seuraavasti.

Ihmisoikeuksien näkökulmasta ehkäisemättömyys liittyy sekä oikeuteen elää että oikeuteen uskoa ja tunnustaa uskonsa. Kaikenlainen painostus on väärää puuttumista toisen yksityisyyteen.

Ehkäisemättömyys on uskon kysymys ja uskon perusta on Raamatussa. Äidin ja lapsen elämä ovat lahjaa, ja niitä tulee kaikin keinoin suojella Jumalan pyhänä luomistyönä. Vakavan sairauden hoito voi joskus olla esteenä raskaaksi tulemiselle. Asiassa on hyvä kuunnella hoitavaa lääkäriä.

Olavi Voittonen     Tuomas Hänninen

puheenjohtaja          pääsihteeri

(Julkaistu Päivämiehessä 19.9.2012, julk. myös Kotimaa24:ssä.)

Lausunto on rakennettu puheelle ”ihmisoikeuksista”. Merkillinen lausunto, merkillinen lause. ”Vakavan sairauden hoito voi joskus olla esteenä raskaaksi tulemiselle.”

Ilmauksella tarkoitetaan sitä, että pääsääntöisesti raskaaksi tuleminen on naisella aina päätavoite, mutta erityisen vakava sairaus voi joskus rajoittaa tätä naisen ”ihmisoikeutta” altistua raskaaksi tulemiselle.

Lisääntyminen on SRK:n opin mukaan edelleen naisen velvoite ja  ”uskon kysymys”.

Herätysliikkeen em. vastuuhenkilöt ilmoittivat kannanotossaan, että painostaminen on ”ihmisoikeuksien vastaista”. Mistä painostamisesta he puhuvatkaan? He korostavat, että eläminen ilman ehkäisyä on naiselle ihmisoikeus! He tarkoittavat että ketään ei ole luvallista painostaa käyttämään ehkäisyä. Tästähän ei ole ollut missään nimessä kysekään.

Voittonen ja Hänninen suuntasivat siis lausunnossa huomion pois liikkeen harjoittamasta painostamisesta. Nerokas kiepsautus.

Katri Katajikon mukaan johtohenkilöiden lausunto on ns. kaksoisviestintää. Termillä tarkoitetaan sitä, että liikkeen johto puhuu ei-lestadiolaiseen julkisuuteen sillä tavalla epätarkasti, että se kuulostaa ulkopuolisista siltä kuin ehkäisykiellosta olisi toden totta suorastaan kokonaan luovuttu. Ikään kuin kyseessä olisikin jokaisen uskovaisen yksilön itse vapaasti ratkaistava kysymys.

Samalla lausunnossa on kuitenkin piirteitä, joista liikkeeseen kuuluva tietää, että oppi on edelleen sama kuin ennenkin. Ehkäisy on kadottava synti ja vanhoillislestadiolaisen naisen tulee alistua seksiin ilman ehkäisyä.

SRK:n puheenjohtaja ja pääsihteeri ilmoittivat, että painostaminen on ”ihmisoikeuksien vastaista”.  Nyt SRK on ottanut aseekseen ihmisoikeudet. Tämä on suorastaan irvokasta, kun tiedetään, millaista painostusta rauhanyhdistyksissä  harjoitetaan keskinäisen kontrolloinnin, hoitokokousten ja sosiaalisen eristämisen muodossa.

Voittosen ja Hännisen julkinen lausunto noudattaa kauniisti viestinnän kaksois-strategiaa. He muistuttavat että painostaminen on väärin. Toiseksi, he kääntävät kysymyksen taitavasti kokonaan nurinpäin, painottaen, että juuri suostuminen sukupuolielämään ilman mitään ehkäisyä onkin ihmiselle ”oikeus” ja ”ihmisoikeuskysymys”!

Lukija ei heti havaitse, että tämä ”oikeus ehkäisemättömyyteen” ei ole tosiasiassa ollutkaan millään lailla uhattuna. Lahjakas temppu.

SRK:n lausuntoon rakennetulla näkökulman muutoksella peitellään sitä tosiasiaa, että vl-liikkeessä elävän naiselta puuttuu edelleen oikeus päättää itse omasta ruumiistaan ja lisääntymisestään, minkä pitäisi kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaan olla jokaiselle kuuluvia luovuttamattomia oikeuksia. Hän voi edelleen joutua hengellisen painostamisen ja väkivallan kohteeksi, jos hän päättää rajoittaa lisääntymistään. Vanhoillislestadiolainen lukee lausunnosta sen, että velvoite rajoittamattomaan lisääntymiseen on ”uskon kysymys”, eli edelleen ”seurakunnan neuvo”.

Tämä lausunto on kuitenkin tosiasiassa suunnattu pelkästään liikkeen ulkopuolisille tahoille. Sillä hämmennetään ulkopuolisten mieltä pyrkien osoittamaan olemattomia ”ongelmia”, eli tekemään  olkinukke siitä, että sitoutuminen rajoittamattomaan lisääntymiseen olisi sitä haluaville jollain tavalla uhattuna Suomessa nykypäivänä.

Huolelle ei ole perusteita.  Lääkäri toki suosittaa ehkäisyä jos naisen terveys on uhattuna, mutta tällöin kyse on ammattieettisestä velvollisuudesta varoittaa potilasta. Lääkärillä ei ole lupaa painostaa potilasta eikä tehdä  ratkaisuja hänen puolestaan.

Uskon tulee perustua Raamattuun

Jos piispa todella olisi halua puuttua lisääntymiskulttia vaalivan SRK:n opetukseen, hänen tarvitsisi vain edellyttää, että luterilaisessa kirkossa opetuksen tulee perustua Raamattuun ja luterilaiseen kristinoppiin.  Kieltämättä ihmetyttää, että tämä ei arvon piispoille tule mieleen. Tätä perusluterilaista lähtökohtaa on keskustelussa painottanut esimerkiksi Topi Linjama blogikirjoituksessaan.

– Jos ehkäisemättömyys on opillinen kysymys, se pitäisi pystyä perustelemaan Raamatulla ja Tunnustuskirjoilla. Oppia ei voi johtaa kokemuksista (”en koe sitä oikeaksi”) tai tunteista (”se vaan tuntuu niin väärältä”). Missä oppia luodaan tällä tavoin, ollaan tekemisissä hurmoshenkisen lahkon kanssa.

Linjama on tähdentänyt lisäksi, että perusteltaessa ehkäisyn synnillisyyttä tulisi tuoda avoimesti ja rehellisesti esille ne raamatunkohdat, joissa puhutaan nimenomaan ehkäisystä.

Huterasti valitut esimerkit siitä, mitä raamatussa on kirjoitettu lasten syntymisestä  yleensä, kunniasta, lapsista resurssina, ei vain Jumalan kaikkitietävyydestä tai lapsesta uskon esikuvana eivät perustele millään lailla väitettä, että uskovainen ei saisi rajoittaa omaa lisääntymistään.

Kun tässä lapsiasiassa ei Raamatusta saada tukea ehkäisykiellolle, korostetaan keskustelussa seuraavaksi usein sitä, että ”uskon asioita ei saa tarkastella järjellä”. Mutta myös eri Raamatun kohtien määrittäminen perustelemaan ehkäisykieltoa on sekin samalla lailla järjen käyttöä.  Onko siis järjen käyttö vl-kristillisyydessä kielletty ainoastaan silloin kun se kohdistuu jo seurakunnassa tehtyihin päätöksiin?

Linjama toteaa, että tosiasia on, että ehkäisykieltoa ei ole Raamatussa. Jumala ei ole missään kohtaa asettanut lisääntymistä ihmisyksilölle pakoksi eikä autuuden ehdoksi.

Miten lisääntymiseen ja perheen kokoon liittyvät kysymykset pitäisi kristittynä sitten ratkaista?

Topi Linjama vastaa:

– Jos ehkäisemättömyys ei ole opillinen kysymys, se kuuluu etiikan alueelle. Silloin kristityn korkeimpia periaatteita ovat rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö.

– Toisin sanoen, näitä kysymyksiä ja ratkaisuja tulee kunkin uskovan lähestyä samalta pohjalta kuin muitakin ratkaisuja elämässä: rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön pohjalta, toteaa Linjama.

Katri Katajikon kirjoitus kokonaisuudessaan alla.

Arkkipiispa yritti ottaa Katri Katajikon pallosta kopin

Kun Oulun piispalle kävi kuten kävi A-Studion haastattelussa,  tuli arkkipiispa Kari Mäkinen myöhemmin hätiin Kalevan haastattelussa. Mäkinen sanoi toivovansa ehkäisykeskusteluun suoraa puhetta. Hyvä! Katri Katajikon mielipidekirjoitus oli todennäköisesti yksi heräte arkkipiispan ulostulolle asiassa.

Mäkinen toteesi, että vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen ehkäisykielto-oppi vaikuttaa ”jossain määrin verhotulta”. SRK:n johto ei sano tarpeeksi selvästi ja suoraan, mitä se täsmälleen tarkoittaa.

Arkkipiispan mukaan olisi sitä parempi, mitä suoremmin ehkäisykiellon sisällöstä ja merkityksestä puhuttaisiin. On todettava arkkipiispalle eduksi että hän on tunnistanut SRK:n harjoittavan kaksoisviestintää.

Arkkipiispan mielestä ehkäisyasiassa olisi kuunneltava myös ja etenkin naisia, ei yksinomaan miesten tai esimerkiksi lääkärien näkemyksiä.

– Perheiden on voitava kuunnella omaa jaksamistaan. Uskonyhteisö voi tukea, mutta se ei saa ottaa itselleen ihmisten oikeutta vastata itse omasta elämästään ja sitä koskevista ratkaisuista, totesi Mäkinen Kalevassa.

Arkkipiispa on lausunnossaan hyväätarkoittava humaani ihminen, mutta hän ei näe omaa tehtäväänsä asiassa. Hän ei tunnista, että hänen tulee kirkon johtajana selkeästi ja yksiseltitteisesti puuttuua vanhoillislsetadiolisuuden opetukseen. Oppiin, jossa ehkäisykiellolla on keskeinen asema.

Pelkkä vl-naisten kuunteleminen ei nyt auta ketään.  Kirkon tulee puuttua kovaan ytimeen, SRK:n oppiin, jossa lisääntymiskultti ja ehkäisykielto ovat aivan keskiössä. Juuri tämä syvästi ihmismielen herkimpiä alueita manipuloiva ja hyväksikäyttävä oppi, jota ei ole luvallista kyseenalaistaa, pitää ihmisiä ahdistavalla tavalla vankinaan.

Piispojen olisi aika ymmärtää, että vanhoillislestadiolaisuus on systemaattista kasvatuskristillisyyttä, mikä johtaa siihen että juuri oppi on iskostettu mielen syvyyksiin mitä suurimmalla voimalla: kaikkein rakkaimpien ihmisten eli omien vanhempien rakkauden kautta ja avulla.

Tämän lisäksi vl-ihminen on käynyt läpi monipuolisen ja kymmeniä tunteja viikoittain vaatineen SRK:n oppien  opetuksen (päiväkerho, pyhäkoulu, raamattuluokka, rippikoulu,kansanopistot, niiden rinnalla viikottaiset seurat, ompeluseurat, leirit, talkoot ja muut puuhat jne). Tällä tavalla uskosta ja sen opinkohdista on muodostunut ihmiselle osa omaa identiteettiä, eli minuutta. Samoin läheisimmät ihmissuhteet, suku ja ystävät ovat kaikki vl-piireissä.

Tällöin esim se opinkohta että ”ehkäisy on synti” tai jopa ”murhan synti” elää hyvin syvällä ja useassa kerroksessa ihmisen mielessä. Rikkominen  oman minuuden ja syvällä sen turvallisuusrakenteiden osana olevaa normia vastaan aiheuttaa ihmisessä tavallisesti ankaraa turvattomuuden tunnetta, pahaa oloa ja syyllisyyttä.

Kirkko auttaisi vl-naisia ja perheitä parhaiten osoittamalla yksiselitteisesti, että liikkeen lisääntymisoppi on luterilaisen tunnustuksen ja kristinopin vastainen harhaoppi, joka ei perustu Raamattuun. Tällä opilla on asiattomasti peloteltu lukuisia naissukupolvia.

Arkkipiispa asettelee sanojaan kauniisti. Hän vihjaa, että  vanhoillislestadiolaisen liikkeen johto haluaa julkisuudessa kertoa vain tiettyä kertomusta yhteisön elämästä. Hyvä arkkipiispa, näinhän  johto aina pyrkii tekemään kaikissa yhteisöissä. Osa äänistä vaiennetaan, ja kriittiset äänet kokonaan, onhan se tässä jo nähty lukemattomai kertoja.

Oman kilven kiillotus on erityisen tiukka periaate juuri lestadiolaisessa liikkeessä, jossa yhteisön kielteisten asioiden nostaminen esille edes sisäiseen keskusteluun on kiellettyä omille rivijäsenillekin. ”Kultaista kynttilänjalkaa” ei sovi tahrata, vaikka lapset ja perheet joutuisivat kärsimään.

Ainoa Oikea Jumalan Valtakunta ja sen Keskuskonttori SRK tuskin lotkauttaa korvaansa arkkipiispan puheille.

Mutta tällä tavalla toimien oma kirkkomme on jälleen siististi pessyt kätensä mediassa, puhuttuaan kaksikielisesti ja kumarrettuaan kaikkiin suuntiin.

*             *             *

Ajattelemisen aihetta antoi Kapu.

*             *             *

Lue lisää:

Anni Alatalo: Tehdäänkö vielä yksi lapsi? YLE Olotila 27.3.2013.

Pentti Alin: Perhesuunnittelu ja vanhoillislestadiolaisuus, osa 3

Arkkipiispa lestadiolaisten ehkäisylinjauksista: ”Äideillä tai perheillä pitää olla oikeus päättää itse”. Suomen Kuvalehti 7.3.2009.

A-Studion keskustelu: Lestadiolaisnaisten oikeus määrätä omasta ruumiistaan. 19.9.2012.

Ehkäisykysymys vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opetuksessa 2000-luvulla. (Anonyymi sivusto.)

Ihmisoikeusliitto: Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia. Taustamuistio 4.3.2009.

Johannes Ijäs: A-studiossa väiteltiin ehkäisykiellosta. Kotimaa24 19.9.2012.

Johannes Ijäs: “Vanhoillislestadiolaisen liikkeen jätettävä yksilölle riittävä harkinnanvara eettisissä asioissa”.  Kotimaa 7.3.2009. (Arkkipiispa Jukka Paarman haastattelu.)

Kapu: KION: Ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus

Susanna Kemppainen: Arkkipiispa: Ehkäisyssä kuunneltava vanhoillislestadiolaisnaisia. Kaleva 14.10.2012.

KION: Lestadiolaisten ehkäisykielto ihmisoikeusloukkaus. Kotimaa24 12.1.2011. (Hukarin lausunto lisätty Kotimaasta tähän postaukseen 12.1.)

Topi Linjama: Ehkäisy on oma valinta – mutta muista…

Lisääntymisvelvoite voi viedä naisen kuoleman porteille. (Terveydenhoitaja Terttu Holmin haastattelu Kotimaa-lehdessä 28.1.2009)

Piispa Salmi: Keskustelussa ehkäisykiellosta ei ole päästy vielä asiaan. YLE uutiset 19.9.2012.

Olli Seppälä: Arkkipiispa Kalevassa: SRK:n johto kertoo vain osatotuuden. Kotimaa24 15.10.2012.

Säävälä, Hilkka: Lestadiolaiset pitävät kiinni ehkäisykiellosta. YLE 17.3.2009.

Joni Valkila: Mikä altistaa uskonyhteisöjä seksuaalisen väkivallan esiintymiselle? Kotimaa24 -blogi.

Olavi Voittonen ja Tuomas Hänninen: Näkökulma keskusteluun. Päivämies nro 39, 2012.

Advertisement

42 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, ahdistus, arkkipiispa, avioliitto, äitiys, ban of birth control, bans, ehkäisykielto, erehtymättömyys, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, identiteetti, identity, ihmisoikeudet, Ihmisoikeusliitto, isyys, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kaksoisviestintä, kannanotot, keskusteluilmapiiri, kiellot, kirkko, kontrollointi, Kotimaa, kristinoppi, kuuliaisuus, lapset, lisääntyminen, luterilaisuus, manipulointi, miehen asema, naisen asema, normit, norms, Olavi Voittonen, opilliset kysymykset, painostaminen, Päivämies, pelko, pelot, perhe, raskaudenpelko, rauhanyhdistys, retoriikka, sananvapaus, sensuuri, SRK ry., SRK:n johtokunta, suurperhe, syyllistäminen, tasa-arvo, ulossulkeminen, uskon perusteet, vallankäyttö

42 responses to “Lestadiolaisnaisia painostetaan suostumaan seksiin ilman ehkäisyä, piispa ei piittaa asiasta

 1. Miekkonen

  Muuten hyvä otsikko mutta yhtälaillahan lestadiolaisia miehiä painostetaan seksiin ilman ehkäisyä?

  • jaakko nurmi

   Seksiä ilman ehkäisyä vallan välineenä on käytetty aina ja käytetään edelleen kaikissa yhteisöissä, uskonnollisissa tai ei-uskonnollisissa. Kumpaakaan sukupuolta ei voi yksin syyllistää, vaan sitä tapahtuu sekä miesten että naisten taholta.

   Perhesuunnittelun pitää olla yhteistä naisen ja miehen välillä, sekä perustua vapaaehtoisuuteen. Myös rakkaudeksi, sen kaikessa merkityksessä, sitä mielestäni voi kutsua. Mikään uskonto, joita maailmassa on lukemattomia, ei mielestäni saisi määrätä tätä ihmisoikeutta.

 2. leijonaaa

  ei ketään painosteta. mutta Jumalan lapset haluavat sydämestä olla uskomassa ja ottaa kaikki lapset jotka taivaan isä lahjoittaa. Lopettakaa tuo lestadiolaiseten ihmisten kiusaaminen. ja heidän elämäänsä joka käänteenssåä puutuminen.

 3. nykynuori

  Onhan sitä seuroissa ikuisuus hoettu että vain armosta, yksin armosta ihminen pelastuu. Mitään ei tarvitse ihmisen siis tehdä, vain uskoa Jumalaan ja sitten pelastuu. Vertauskuvallisesti vain sinapinsiemenen verran täytyy olla uskoa, eli hiukkasen verran enemmän kuin nolla-taso. Jumala on suonut meille järjen lahjan, jota saa ja kannattaa käyttää. Ehkäisy on jokaisen parin henkilökohtainen asia, ja yksin he päättävät mikä on oikea ratkaisu. Jos Jumala oikeasti haluaa lapsen syntyvän perheeseen, voi hän tehdä ehkäisyn tehottomaksi tai muuten aiheuttaa raskauden, onhan hän kaikkivaltias. Lapsi mielletään monesti Jumalan lahjaksi. Jos se on lahja, miksi lahja annetaan monesti niille joilla on todella raskasta muutenkin jo olemassa olevien lasten hoitamisessa???

  Jos perheessä on paljon/liikaa lapsia, kaikki perheenjäsenet menettävät jotain. Vanhemmilla on koko ajan kiire arkiaskareissa, äiti on päivät lasten kanssa kotona ja isä tekee niska limassa töitä elannon eteen. Heillä ei jää paljoa aikaa itselleen ja kaikki lapset eivät ehdi saada tarpeeksi huomiota ja rakkautta vanhemmiltaan.

  Itse olisin iloinen jos oma isä olisi läheisempi, mutta ei.

  • Nimetön 141

   Hiukan pyöristelet Raamatun Sanaa. Jeesus sanoi, että jos uskoa olisi sinapinsiemenen verran, niin sillä siirtäisi jo vuoria. Olet kuitenkin siinä oikeassa, se riittäisi.
   Minä voisin puolestani kysyä, että miten lapsi voi olla Jumalan lahja, jos niitä ei haluta ottaa vastaan?
   Miten ihminen voi luottaa Jumalaan elämän ja kuoleman Herrana, jos ihmisen pitää yrittää ottaa ne omaan hallintaan (mm. ehkäisy, abortti ja eutanasia)?
   Nykyään on vähälukuisempia perheitä kuin ennen, mutta on annettu ymmärtää, että pahoinvointi vain lisääntyy lapsilla.

  • Nimetön 142

   ”Onhan sitä seuroissa ikuisuus hoettu että vain armosta, yksin armosta ihminen pelastuu. Mitään ei tarvitse ihmisen siis tehdä, vain uskoa Jumalaan ja sitten pelastuu.”

   Kristus vapautti meidät synnistä, ei syntiin. Kuulostaako se uskovaiselta, että on saanut parannuksen armon, mutta haluaa edelleen tehdä syntiä? Vai olisiko niin, että kun ihminen on saanut parannuksen, niin hän haluaisi taistella syntiä vastaan, kuitenkin luottaen Kristuksen täydelliseen armoon ilman omia ansioita?

   Hepr. 10:26
   ”Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi”

 4. leijonaaa

  ehkäisy on synti ,

 5. Tympäsee

  SRK:n johtajat näyttävät aina turvautuvan tuohon ihmisoikeuskysymykseen kun ehkäisykiellosta puhutaan. Ja kyllähän ry:illä sanotaan että vain ainoastaan armosta ja uskosta pelastuu mutta auta armias kun lapsia ei synnykään liukuhihnalta tai muulla tavalla rikotaan jotakin sääntöä niin alkaa sadella pahoja katseita.

 6. Nimetön 143

  milloin on liikaa lapsia?
  ihminen on niin itsekäs, että jopa yksi on joillekkin liikaa.
  olenko minä oikea taho määrittelemään paljonko on liikaa jollekulle toiselle?
  tunnen miehen, joka ei ollut isäänsä nähnyt vuosiin. viranomaiset ottivat sitten yhteyttä ja kertoivat isän olevan kuoleman sairas ja kutsuivat poikaa sairaalaan. ei mennyt. sitten tuli viesti, että isä on kuollut ja hautajaisten ajankohta ilmoitettiin pojalle. poika meni ja kertoi minulle mättäneensä hiekkaa arkulle ja ajatelleensa ettei se sieltä enää varmasti nouse. poika on perheen ainut lapsi.
  minusta on kummallista, mikä argumentti tämä liikalapsisuus on?
  se on kuin gutseniinaritsartsonin 0,7 hoitajaa/hoitopaikka. entä, jos joku hoitopaikka oikiasti vaatiikin 1,4 hoitajaa? eipä sitä ministeri tiedä kenenkään hoitotarvetta, järkeillä niitä voi, mutta ei se auta yhtään silloin kun tarve on suurempi.
  on vain yksi ”ministeri” joka tietää täsmälleen mitä minä tarvitsen ja paljonko on minulle tarpeeksi. Jumala.
  tärkeintä perheissä on luottaa Jumalaan, ottaa vakavasti vanhemmuus ja ennenkaikkea hoitaa omaatuntoaan anteeksiantamuksen evankeliumilla.
  niin ne on ennenkin ristittyraukat tehneet.

 7. leijonaaa

  me uskommekin armosta kaikki anteeksi. mutta emme silti halua olla taivaan isän antamia lahjoja vastaan, siksi emme ehkäise.. lapsissa on tulevaisuus.. lapsissa on maamme toivo.

 8. pappa

  Milloin on liikaa lapsia? Niin milloin?
  Ei yhtään ainutta lasta tervitse synnyttää taivaspaikan toivossa, että sillä saisi ansaittua itselleen autuuden.
  Kyllä jokaisella avioparilla pitää olla oikeus itse päättää, milloin ovat valmiita ottamaan lapsen vastaan tietäen, että heillä on myös voimia ja mahdollisuus hänestä huolehtia.
  Tämä SRK:n maksimaalisen lisääntymisen-oppi, jolla vain yritetään pitää yhteisöä hengissä, on jo tarpeeksi kauan kiusannut ja kiduttanut ihmisiä. Tuo oppi on vain niin syvälle juurrutettu yhteisön sisällä olevien ajatuksiin, että monien on todella vaikea sitä kyseenalaistaa, vaikka tilanne perheessä alkaisi olla jo lähes katastrofaalinen. Ei pelkästään vanhemmat kärsi, vaan myös lapset ovat kärsijän paikalla silloin, kun vanhempien voimavarat eivät enää riitä. Me jokainen näemme ja tiedämme ympärillämme yhteisössä perheitä, missä tämä tilanne on tosiasia. On perheitä, missä vanhemmat jaksavat ja lapset voivat hyvin, mutta ihan liian paljon on myös perheitä, missä taistellaan tavallisen arjen keskellä, että jotenkin jaksettaisiin päivästä toiseen. Eikä se ole pelkästään lasten lukumäärästä kiinni. Me ihmiset olemme erilaisia ja siksi toiselle 7 lasta on ihan oikea määrä, kun toiselle jo kolme on liikaa. On myös perheitä, joille se ensimmäinenkin voi olla ylivoimainen tehtävä. Siksi ulkopuolisten puuttuminen tähän perheen sisäiseen asiaan, on yksinkertaisesti väärin. Eihän perheen muutkaan sisäiset asiat kuulu muille. Tuolle opille kun ei ole edes mitään kunnon perusteluja. Miksi ”luomistyöhön” ei muka tässä saisi vaikuttaa, kun toiseen suuntaan siihen on kyllä lupa vaikuttaa jne. Opin raamatulliset perustelut ovat lähinnä saivartelua, eivätkä perustu mihinkään.

 9. leijonaaa

  sallikaa lasten tulla minun tyköni.elkääkö estäkö heitä. sillä lasten kaltaisten on jumalan valtakunta. ja me emme uskokkaan tätä maailmaa varten vaan taivasta varten

  • Nainen90

   Olen aina ymmärtänyt, että tuo raamatunkohta kehoittaa vanhempia viemään lapsiaan Jumalan sanan kuuloon. Kun Jeesus puhui kansalle ja lapset kiinnostuivat asiasta ja halusivat tulla lähemmäksi, niin aikuiset estivät heitä. Sillon Jeesus sanoi nuo sanat. Vaikka kuinka vääntäisin asiaa, niin en pystyisi sitä tulkitsemaan niin, että ehkäisyllä joutuu helvetin tuleen.

 10. Nimetön 143

  jos päättää olla ottamatta lapsia vastaan ajatellen, että sillä tavalla jaksan uskoa ja pääsee sitten taivaaseen, on yhtä synti, kuin se että päättää synnyttää ajatellen, että sillä tavalla pääsen taivaaseen.
  ei se sen kumpaa ole.
  riittää että uskoo Jeesuksen ristinkuoleman kautta olevansa osallisena vanhurskaudesta ja uskoo kuten Paavali, ”kaikki mitä laissa ja profeetoissa kirjoitettu on” tuo usko vaikuttaa sitten tahdon ja toimituksen.
  eli kukaan meistä ei ole hyväntekijä, jokainen on syntinen ja samalla viivalla Jumalan edessä.
  kun ihminen uskoo omat syntinsä anteeksi, Jumalan valtakunnasta saarnatun armo evankeliumin kautta, saa voimaa uskoa.
  Jumalan poika antoi omilleen yhden tehtävän, Kun tulette kyliin ja kaupunkeihin, sanokaa: Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
  Lopussa sitten tsekataan se elämän kirja, ja joka vahvana pysyy, voittaa. Paavalia mukaellen lainatakseni….

 11. Nimetön 143

  Otsikko on aika raflaava. Eikö tuosta voisi jo vetää miehen käräjille? Kai siihen jonkin ihmisoikeusväkivaltahengellisen argumentin saa väsättyä?
  Vai onko kyse valehaastattelun tuloksena viritelty otsikko? Niitä on kuulema viimeaikoina ollut mediassa.
  Vakavasti puhuttuna, en käsitä tätä väkisin sitä, pakoketaan siihen juttua alkuunkaan.
  Miksi kukaan suostuu väkisin mihinkään?
  Jumalan poika sanoi ” joka TAHTOO minun perässäni tulla, se ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”, ”ettekö tekin TAHDO mennä pois?”
  Ei kenenkään ole pakko uskoa. Se on valinta, tahtooko uskoa vai ei. Jumala antaa siihen kyllä mahdollisuuden ja evankelumin kautta voiman.
  On kummallista väkisin uskosta pois pakottamista tämä tämmönen vouhkaaminen…
  – ” voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin tulevat mutta VOI sitä, jonka kautta pahennukset tulevat!”

 12. Still

  Tämä on totta liian monelle. Liian moni väheksyy tätä, liian moni vaikenee tästä. Jeesuksen sanoin, ota ristisi ja seuraa minua, lohduttaa. Muuta ei tarvitse. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä; tämän Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja kuulijoilleen, jotka yrittivät estää lapsien tulla hänen tykönsä, ei äidille ja isälle millään tavoin ehkäisykieltona, joka tätä sanaa käyttää väärin ja sillä perustelee olemassa olevien lasten asemaa, ei ole Hänen seuraajansa vaan sen ajan fariseuksiin verrattava. Rakasta lähimmäistäsi on suurimpia käskyjä, lähimmäisiä on myös syntyneet lapset, ei ole rakkautta antaa heitä huostaan sen vuoksi että isä ja äiti toteuttavat sellaisia opetuksia ja käskyjä jotka eivat ole Jumalan sanaa. Jos äiti ja isä kokee ristinä Jumalan lahjat, lapset, jotka on suurimpia Jumalan valtakunnassa, se oppi ei ole Jumalasta. Ristejä ne ovat silloin kun uusi raskaus ei ole toivottu, näitä tiedän liikaa, näitä kyyneliä olen nähnyt liikaa, uskon tähden painostuksen vuoksi näitä kyyneliä vuotaa liikaa.

 13. Nimetön 143

  onko kuitenkin niin, että Jumalan huolenpitoon kannattaa uskoa ja luottaa silloinkin, kun itkettää?
  missä menee raja omien voimien ja järkeilyn suhteen?
  missä vaiheessa alkaa Jumalan luomistyö? totta, siinä vaiheessa kun munasolu hedelmöittyy.
  onko siihen hedelmöittymiseen ihmisellä oikeus?
  jos syy Jumalan sanasta luopumiseen on siinä, että se on inhimillisesti liian raskas, on meillä oikeus sillä perusteella luopua kaikesta Jumalan sanan opetuksista, emme jaksa yhtään mitään. kaikki olemme poikenneet pois, ihan jokainen.
  siksi meillä on Jumalalta annettu evankeliumi. missä se on? elävässä Jumalan seurakunnassa! se on Jumalan voima, vain sen varassa jaksamme sitä ristiä raahata, joka meille itse kullekkin on annettu.

  rististä. juuri näin. toiselle ihmiselle juuri lapset ovat risti, toiselle ei. toiselle on valta risti, toiselle vallattomuus. toiselle on mammona risti, toiselle köyhyys. eli mikä tahansa asia, joka vie ihmisen pois Jumalasta on synti. toisille se on lapset ja toiselle lapsettomuus.

  rakkaus. ovatko lapset lähimmäisiämme? vielä syntymättömätkin lapset? miksi Jumalan sana kehottaa kertomaan Jumalasta lapsillemme?
  itse vastaa siihen niin, että vielä syntymättömätkin lapset tietäisivät Jumalan tahdon.

  eikö evlut kirkkokin pitänyt perhesäännöstelyä syntinä vielä puoli vuosisataa sitten?
  kumpika on muuttunut, kirkko vai Jumalan sana?

 14. Eino

  >> >> rakkaus, ovatko lapset lähimmäisiämme? vielä syntymättömätkin lapset?

  Missä ovat ”syntymättömät lapset”, jotka kaipaavat meiltä rakkautta ja lähimmäisyyttä?

 15. Nimetön 143

  onko meillä valta ottaa joku lapsi vastaan ja toista ei? eli onko minulla joku lähimmäinen jossakin josta en tiedä tai tunne? millä tavoin hänet tulee huomioida? kieltääkkö hänet pitää? ja jos minulla on kolmetoista lasta ja niistä kolme viimeisintä käyvät niin raskaaksi itselleni, että selitän uskosta luopumista sillä, voiko todella ne kolme viimeisintä lasta olla lähimmäisiä? nehän ajoivat minut pois uskosta?
  eikö Jumalan poika sanonut rikkaalle nuorukaiselle, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja jaa vaivaisille. ei sillä Jumalan poika tarkoittanut sitä, että kaikkien on myytävä kaikki ja jaettava vaivaisille. mitä siinä tarkoitetaan? sitä, että kaikki mikä menee edelle Jumalan tahdon, on synti.

  on inhimillisesti varmaan kaikkein kunniallisinta luopua isen uskosta sillä syyllä, että emme hyväksy srklaista opetusta synnytyspakosta. sehän on jo ympäristöllekkin tuhoisaa, tuommoinen ihmismassa.
  Jumalan sanan mukaan kuitenkin on niin, että yksin Jumala tietää mikä lapsimäärä on juuri minulle ja puolisolleni sopiva. onhan tämä aivan viime vuosikymmeniin asti ollut selvää myös kirkolle. nyt on hoksattu väittää sitä ihmisopiksi? kummallista, että vasta nyt vaikka se on tuhansia vuosia ollut toisin?

  rohkenen väittää, että nykyajan ihminen on niin itsekäs, että se keksii minkä tahansa perusteen toteuttaa vain itsekästä oman oikeuden käsitettä ja vapaata tahtoaan. aivan kaikessa.
  kun ihminen saa armonkin armosta, uskoo ylösnousseen Kristuksen vapahtajakseen ja kuulee Jumalan valtakunnasta saarnatun anteeksiantamuksen evankeliumin omalle sydämelleen ja uskoo sen, niin Pyhä Henki asettuu sinne asumaan ja ryhtyy opettamaan, muistuttamaan mieliin sitä, minkä itse Jumalan poika on opettanut. Paavalin tavoin se usko sitten vaikuttaa meissä sen, että tahdomme pitää puhtaan omantunnon Jumalan ja ihmisten edessä.
  usko on se hyvä työ, joka meidät saattaa kunniaan.

  • Eino

   Väitteesi:
   >> >> Jumalan sanan mukaan kuitenkin on niin, että yksin Jumala tietää mikä lapsimäärä on juuri minulle ja puolisolleni sopiva.

   Kova väite. Väite velvoittaa sinut osoittamaan sen todeksi. Missä kohtaa Raamatussa Jumala on ilmoittanut asian kuten väität?

  • Still

   Nimetön143: Haluaisin sinun perustelevan Raamatulla ehkäisyn synnillisyyden. Mitkä ovat suurimmat käskyt? Jeesus on ne selkeästi Raamatussa sanonut. Onko sinun mielestä oikein että olemassa olevat lapset annetaan huostaan että voi synnyttää lisää lapsia? Onko sinusta oikein että ehkäisy oppinne mukaan voi kuitenkin ehkäistä joskus, esim. sairauden vuoksi? Missä näin on Raamatussa? Käänteisesti, onko oikein antaa hedelmättömyys hoitoa, jos Jumala on nähnyt hyväksi että nyt ei tule lapsia mutta ihminen puuttuu tähän ja hoitaa sairautta joka estää lapsen saannin? Onko sinusta oikein että lääkäri Jumalan antamalla viisaudella hoitaa ihmistä sekä saamaan lapsia että terveydentilaan vedoten estää niitä saamasta? Missä menee raja ehkäisyn synnillisyydessä kun joskus kuitenkin voi ehkäistä? Onko pidättäytyminen ehkäisyä? Voiko ehkäisyä saada anteeksi? Mitä tapahtuu kun ehkäisy on saatu anteeksi ja paljon lapsia on jäänyt syntymättä tämän vuoksi? Tiesikö Jumala että tämä ihminen tulee ehkäisemään ja antoi hänelle sitten lapsettomuuden? Paljon kysymyksiä jotka todistaa että vl ehkäisyoppi on ihmisoppia ja siitä syystä tällä opilla ei ole Raamatullisia perusteita, mopo keulii näillä opin rakentajilla kun ei ole poispääsyä tästä harhasta ilman koko opppirakennelman murtumista.

 16. Still

  ”onko meillä valta ottaa joku lapsi vastaan ja toista ei? eli onko minulla joku lähimmäinen jossakin josta en tiedä tai tunne? millä tavoin hänet tulee huomioida? kieltääkkö hänet pitää? ja jos minulla on kolmetoista lasta ja niistä kolme viimeisintä käyvät niin raskaaksi itselleni, että selitän uskosta luopumista sillä, voiko todella ne kolme viimeisintä lasta olla lähimmäisiä? nehän ajoivat minut pois uskosta?” Nimetön 143, kirjoitit tuon yo. kirjoituksen. Tuo alku on aika käsittämätöntä, no varmaan jotain sillä yrität sanoa mutta en pääse kiinni, tuo loppuosa samoin, miten lasten lukumäärä uskoon vaikuttaa tai uskosta luopumiseen, miten perustelet että luopuisit uskosta jos kolme nuorinta lasta käy liian raskaaksi, ei ole uskon jättämistä jos keskityt niiden olemassa olevien lastesi huolehtimiseen sen sijaan että kuormaat itseäsi vielä lisää uusilla raskauksilla, uskosi mitta ei ole lasten määrä vaan se että luotat Jumalaan, luotat siihen miten tunnet voimiesi riittävän, ja jos on liian raskasta ettet voi huolehtia niistä Jumalan lahjoista mitä sinulla on niin silloin luopuminen uskosta Jumalaan on lähellä, uskot enemmän harhaisiin opetuksiin joita ei löydy Raamatusta.

 17. Nimetön 143

  jos luit tarkemmin, väitin vain sen, että ihmiset ovat tänä päivänä itsekkäitä.
  USKON, että Jumalan sanan mukaan jne…
  tämän uskon perustan ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan ja nämä Jumalan sanan kohdat ovat olleet esillä jo tuhansia vuosia, ja vieläkin ovat. lisäksi Jumalan sana on kokonainen, ei vain yksi kirje, tai luku.
  uskon niin, että Pyhän Hengen kautta, uskomalla evankeliumi, on mahdollista saada elävä usko sydämeen ja usko vaikuttaa sen, että ihminen tahtoo elää niinkuin uskoo Jumalan sanan opettavan.

  jos minun pitää todistaa uskoani faktoilla, en siihen pysty.
  Pyhä Henki kuitenkin todistaa minussa itselleni, että olen Jumalan lapsi, näin uskon.
  mikäli tahdot argumentoida faktoilla siitä, että TIEDÄNKÖ pääseväni taivaaseen, on sinulla syytä vaihtaa keskustelukumppania.
  minä en voi muuta kuin uskoa.

  • Talvikki

   Itsekkyyttä on myös ottaa lapset vastaan OMISTA syistään siksi, että ITSE pelastuu vaikka lapsia hädin tuskin jaksaisi edes hoitaa. Haloo ihmiset, lapsia hankitaan aina itsekkäistä syistä. Vl vanhemmat eivät välttämättä edes oikeasti halua isoa perhettä vaan oman napansa vuoksi vastaanottavat lapsia ja sitten täällä syyttävät muita itsekkäiksi. Samoin tietysti ei vl:t hankkitvat lapsia itsekkäistä syistä, koska niitä haluavat omaksi ilokseen. Kärjistettynä näin. Kyllästyttää tuo itsekkyys-syyttely, kun kaikki tuntemani isojen perheiden vanhemmat valittavat, etteivät haluaisi yhtään lasta enään, mutta haluavat kuitenkin pelastua itse. Ei aina kuulosta sekään reilulta lapsia kohtaan.

 18. Still

  Kiitos vastauksesta! Näin minäkin uskon, Jumalan sana on kokonainen. Faktoja en ole pyytänyt, vain perusteluja siihen kun uskon perusta on Raamattu. Ihmiset ovat itsekkäitä tänään ja ovat olleet ennenkin. Aivan samoin Jumalan sanan tutkiminen jatkuu tänään kuin on ennenkin tutkittu, mitään totuuksia ei voi perustella tuhansien vuosien perinnöillä. Esim. naisen asema on tänä päivänä täysin eri myös ihmisarvomielessä kuin ennen, toki voi löytää vieläkin alueita missä nainen on samassa arvossa kuin oli Raamatun kirjoitusten aikaan. Ei noitavainoistakaan ole tuhansia vuosia. Aasiassa naisen asema ei ole sama kuin Suomessa. Jeesus ei tehnyt eroa naisen ja miehen välillä myöskään sananjulistajana, vai onko sinulla esittää paikka Raamatusta Jeesuksen sanoin? Näinkin tärkeään asiaan kuin naispappeus olisi varmasti meidän pääpaimenen sana. Mutta ei, pedofilian ja lasten pahentajan tuomion Jeesus on sanoittanut, ja kuitenkin naispappeuden hyväksyjä potkaistaan ulos ”jumalan valtakunnasta” mutta pedofiili voi vaikka saarnata yli seurakunnan. Tämä ei ole Raamatun perustalle rakentuvaa uskoa.

 19. Yks äiti-ihminen

  Tämä ehkäisyn kielto on kyllä SRK:n suulla aivan suoraankin julkisanottu. Ei sitä kannattaisi kierrellä eikä kiistää. Jos joku asia on synti, se on silloin uskovaiselle kielletty, samallalailla kuin 10 käskyä kieltää tiettyjä tekoja, koska ne ovat syntiä. Olavi Voittonen on sanonut Kalevassa vuonna 2009 (leikkasin sen talteen): ”Ehkäisy on syntiä ja terveydelliset seikat otetaan huomioon. Ratkaisevaa on juuri se, mistä vaikuttimista päätökset tehdään.”

  • Benjamin

   Kun ajatellaan tätä että joutuu aviomiehen taholta pakotetuksi sukupuoliyhteyteen eikä koskaan tiedä milloin niin taas käy uudestaan, raskaudelta suojautuminen on tietenkin vaikeaa. Ja sekin pitää muistaa että kyllä myös muut kuin ”tavalliset” ehkäisymenetelmät katsotaan ”synnillisiksi”, kuten kalenterin seuraaminen eli rytmimenetelmä ja pitkään imettäminen ehkäisytarkoituksessa, ne katsotaan ehkäisyksi samalla tavalla kuin e-pillerit ja kondomit. Niitä ei ole luvallista käyttää “ehkäisynä” ns. tavallisten ehkäisymenetelmien sijasta. Olen itse kuullut puhujan sanovan että ”kalenterin seuraaminen” on yhtä lailla synti kuin e-pilleri.

   Onkin keksitty toiset keinot siihen, kun/jos uskovainen nainen ei halua tulla raskaaksi, kuten esim. laihuus. Kaikki ne tietämäni lestadiolaisnaiset, jotka eivät ole lapsia halunneet, ovat turvautuneet “ehkäisykeinoon” nimeltä syömishäiriö. Joka siihen kykenee, niin se on tehokas silloinkin jos mies pakottaisikin seksiin. Raskauden alkaminen on suht koht epätodennäköistä, koska keho ei toimi normaalilla tavalla ollessaan ”nälkiintynyt”.

 20. Nimetön 135

  En voi allekirjoittaa noita sanoja mitä Voittonen on lausunut. Miten synti muuttuu ei synniksi jollain vaikuttimella? Tuo on kyllä hirveää oppia mitä Srk tuputtaa omille jäsenilleen. Itsekin olen vl, mutta tämä asia on minulle täysin selvä. Nämä asiat on vain ja ainoastaan aviopuolisoiden välisiä eikä niihin saa kukaan ”guru” puuttua sekoiluillaan. Käsittämätöntä yksityiselämään puuttumista ja vielä sanovat julkisesti. HYI !

 21. Sue Ellen

  Ehkäisyn synnillisyyttä on perusteltu että silloin ihminen on itsekäs kun ei ole valmis lisääntymään koko ajan. tiedän, että liikkeessä on niitä, jotka valitsevat naimattomuuden, vain koska eivät halua lapsia ja suurperhettä.

  Eikö silloin ole saman logiikan mukaan kyse samalla lailla itsekkyydestä?

 22. suurperhe

  kukaan ei valise naimattomuutta vapaaehtoisesti ,, kaikkia ei vaan ole tarkoitettu avioliittoon. ja jumala siunaa lapset miksi lähtisimme ehkäisemään jumalan lahjoja.

  • still

   Jumala on kaikkivaltias, ihminen on poloinen raukka sen rinnalla. Luuleeko nämä ehkäisyn vastaisuudella taivaspaikkaa kärkkyvät tosiaan että Jumala ei kykene siihen ilman ihmistä. Hän voi ottaa ja antaa kuinka vaan, ihminen voi ehkäisemällä tai ehkäisemättömyydellä luulla itsestään jotain, se kumpikin on harhaa. Hylkäämällä olemassa olevat Jumalan lahjat voi halveksia Jumalan luomistyötä, tai itsekkäistä syistä ehkäisemällä samoin. Tämä on kuitenkin jokaisen avioparin oma asia, siihen ei ole seurakunnalla tai muulla ulkopuolisella mitään sanomista.

 23. Nimetön

  ”kukaan ei valise naimattomuutta vapaaehtoisesti ,, kaikkia ei vaan ole tarkoitettu avioliittoon”

  -ei pidä paikkaansa. Tiedän, en oleta.

 24. suurperhe

  jumalalla on vara antaa se aviopuolisokin lahjana,, niin kuin lapsetkin.

 25. Nainen

  Niin, kenellä on vastuu, että äiti synnyttää lapsia, joita ei ole koskaan halunnutkaan. Helppo sanoa, että vanhemmilla itsellään. Valta on myös vastuuta. Onko uskonnollisella vallalla vastuuta?

 26. eikö tosiaan

  eikö teillä tosiaan ole muuta kirjoittamisen aihetta kuin uskovaisten ja juuri vl uskovaisten tekemiset tai tekemättä jättämiset, ..

  • Still

   Nämähän täällä on aiheena ja siitä keskustellaan. Mikäli se ei jollekin sovi niin voi olla keskustelematta. Kirjoittamisen aihetta on paljon muutakin mutta se tapahtuu sitten muualla. Minulle henkilökohtainen usko on niin tärkeä että siitä pitää olla valmis puhumaan kaikin tavoin, myös kritiikki tulee sietää, se on elämää ja kaikkiin opillisiin asioihin pitää löytyä Raamatun sana.

 27. eikö tosiaan

  henkilökhtainen usko on sitä että jaksaa laittaa synnit pois,.

 28. Nainen

  Minä oon valmis menemään vaikka sinne hiiliä lapioimaan jos ehkäisy on väärin. Sitä ennen ehdin kasvattaa lapseni, antaa heille paljon enemmän rakkautta ja huomiota mitä itse sain. Tämäkin tehtävä on kyllin vaikea ottaen huomioon sen, että koskaan en lapsia ole halunnut.

  Minusta lapsen oikeuksiin kuuluu saada olla rakastettu vanhempiensa taholta. Vanhemman oikeus on saada ottaa vastuu lapsensa kasvatuksesta, oikeus saada tunnistaa omat voimavaransa ja oikeus eettiseen ajatteluun.

  Auringonpaistetta elämäänne!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s