Alaranta: SRK vaatii jälleen kuuliaisuutta itselleen – puhujien kokous kumileimasimena


SRKlogosinPerinteellinen vuodenvaihteen puhujienkokous on jälleen ajankohtainen. Tällä kertaa alustuksen teemana on tiettävästi ”kuuliaisuus seurakunnan äänelle”. Kyse on luonnollisesti kurinpidollisesta toimesta.

Kokouksen alustus ja sitä koskeva saatekirje ovat herättäneet ennalta keskustelua. Alustuksen laatija on SRK:n johtokunnan jäsen Viljo Juntunen. Hän on myös työvaliokunnan jäsen. Eräät vl-puhujat ovatkin pyytäneet  Johannes Alarantaa saattamaan julkisuuteen tämän tilanteen.

Koska vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisäinen keskustelu on saavuttanut kuluneen vuoden aikana uuden avoimuuden tason, erityisesti kahden ensimmäisen naispapiin astuttua hoitamaan virkaansa kirkossa, Liedon ja Espoonlahden seurakunnissa, tästä johtuen SRK:n johto muistaa pelotella uskovaisia nyt myös ns. ”eksyttäjillä”.

”Eksyttäjinä” SRK:n johtokunta pitää niitä, jotka ovat rohjenneet omalla nimellään nostaa esiin nykyisen opetuksen epäkohtia, kuten opillisia harhoja ja elämäntapanormien epäraamatullisuutta. Erityisenä kysymyksenä johtokuntaa hiertää se, että yhä useammat uskovaiset hyväksyvät sen, että myös uskovaiset naiset vastaavat kutsumukseensa toimia seurakunnissa papin tehtävässä.

Naispappeuteen myönteisesti suhtautuvia on myös puhujien ja vl-pappien keskuudessa edelleen, vaikka heistä moni on asetettu puhujakieltoon ja osa erotettu kokonaan ”siionin rakkaudesta”.

Uudesta kurinpalautuksesta saattaa olla vain muutama askel 1970-lukuhenkiseen lakioppiin ja hengelliseen väkivaltaan.

Nykyään riviuskovaisista useimmat ovat tutustuneet 1970-luvun tapahtumiin vain nettikeskusteluista ja jotkut ehkä myös lapin yliopiston julkaisemasta tutkimuksesta ”Haavoitettu yhteisö”. Uskovaisiin kohdistetut sisäiset kurinpidolliset toimet ovat osaltaan johtaneet siihen, että liikettä itseään ja ennen kaikkea keskusyhdistyksen johtokuntaa on alettu pitää  erehtymättömänä. Tätä jälleen myös korostetaan SRK:n viestissä. Tämä uskomus on osaltaan johtanut esimerkiksi lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten peittelyyn.

Erehtymättömyysuskomus on vaarallinen ja epäraamatullinen.

Teologi, pappi ja tutkija Johannes Alaranta on ilmoittanut blogissaan, että eräät sananpalvelijat eli vl-puhujat ovat ottaneet häneen yhteyttä ja pyytäneet julkaisemaan taustatietoja huomisesta SRK:n järjestämästä puhujien kokouksesta.

Puhujienkokous ei valitettavasti toimi avoimena opillisten kysymysten tutkimisen ja niistä keskustelemisen foorumina.  Todellisuudessa puhujienkokous ei nykyisin ole ole muuta kuin SRK:n jo ennalta tekemien päätösten hyväksyjän eli puhtaasti kumileimasimen roolissa.

JohannesAlaranta1

Alaranta: Poikkeustilanne!

…teen tämän siksi, että sananpalvelijat ovat pyytäneet tätä kirjoitusta. Pyynnöstä kirjoitan tälle viikolle toisen postauksen. Jääköön ensi viikko sitten väliin.

Huomenna on vanhoillislestadiolaisuuden puhujien kokous. Puhujainkokousta on saatettu virheellisesti pitää liikkeen ylimpänä päättävänä elimenä. Totuus on kuitenkin se, että kyseessä on conformity 2 P kumileimasin, joka vahvistaa johtokunnan ja erityisesti sen työvaliokunnan kannanottoja. Alustaja kyllä tekee pohjatekstin, mutta johtokunnan työvaliokunta muuttaa alustuksen mieleisekseen. Alustus ei siis ilmennä alustajan kantaa vaan johtokunnan ja siten myös liikkeen virallisen tahon kantaa.

Sananpalvelija(tällä nimellä kutsutaan toisinaan vanhoillislestadiolaisuudessa puhujia) lähetti alustuksen minulle ja nostan tässä esille pari kohtaa. Alustus on poikkeuksellisesti lähetetty puhujille etukäteen. Mukana on myös SRK:n puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittama saatekirje.

Alustuksessa korostetaan kuuliaisuuden merkitystä. Jos et ole kuuliainen SRK:n äänelle, olet irtoamassa viinipuusta. Alustuksen tulkinnan mukaan seurakunnan mielipiteet ovat Pyhän Hengen mielipiteitä. Näin ajallisesta ja näkyvästä tehdään ikuista ja näkymätöntä.

Puhuja seurat R3Kuuliaisuuden korostus on olennainen osa 1970-lukulaisen väärän opetuksen paluuta. Koska kuuliaisuus on tärkeintä, ei Pyhällä Raamatulla tai millään muullakaan ole merkitystä. Kunhan ollaan kuuliaisia seurakunta-äidille eli nk. Saara-äidille. Ei ole merkitystä silläkään, kuinka vikaan ”seurakunta-äiti” eli SRK on joutunut. Pääasia on, että on kuuliainen. Korostus on vaarallinen siksikin, ettei selkeitä virheitä saa nostaa esille, eikä epäoikeudenmukaisuuksiin saa puuttua, koska Saara-äiti ei erehdy. Tästä on nähty valitettavia esimerkkejä mm. lasten hyväksikäyttökohun hoitamisessa.

Alustuksessa myös muistutetaan eksyttäjistä. Tietysti. Alustuksessa väitetään, että eksyttäjät opettavat Raamatun vastaisesti ja elävät myös sen vastaisesti.

Huvittava kuriositeetti on, että alustuksessa ihmetellään, kuinka uskovia yritettiin aikanaan vaatia toteuttamaan Mooseksen lakia. Tämän toteaminen ja sen kauhistelu on sikäli tietysti paikallaan, että SRK:n eksyttäjät eivät vaadikaan toteuttamaan Mooseksen lakia vaan SRK:n keksimää sääntökirjaa, joka muuttuu koko ajan.

Haluaisin, että SRK palaisi takaisin 1970-lukua edeltäneelle linjalle, lopettaisi Raamatun vastaisen opetuksensa ja ihmisten eksyttämisen. SRK johtaa nykytoiminnallaan harhaan hyväuskoisia ihmisiä. SRK sälyttää Raamatun vastaisesti ihmisten niskaan sellaisia taakkoja, joita he eivät jaksa kantaa. Muistelen, että tästä jossain varoitellaan ihan erikseen.

Ne, jotka ovat kokeneet 1070-luvun hoitokokousten kurimuksen, ovat kertoneet, että juuri absoluuttinen kuuliaisuus kulloisellekin SRK:n määräykselle oli lopulta ainoa vaatimus, joka vaadittiin siltä uskovaiselta, joka oli otettu hoitokokousten silmätikuksi ja joukkojen kiusattavaksi. Kyse on kuuliaisuudesta yhteisön johdon päätöksille, ei Raamatulle.  SRK:n 1070-luvun puheenjohtajan kirjoitus vuodelta 1978 puhuu selvää kieltään siitä mikä saattaa olla jälleen odotettavissa.

Juntunen leimasi keskustelun eksytykseksi ja ohitti kokonaan naisten pappeuskysymyksen

Rovasti Viljo Juntusen laatiman alustuksen pääsisältö on tyypilliseen SRK-tapaan kirjoitettu rivien väliin.

Jeesuksen vertaus viinipuusta ja oksista (Joh. 15: 1-10) kuvaa, miten Jumala hoitaa Henkensä kautta meitä seurakunnassaan: ”Hän leikkaa… pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista,  jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.” Opetuslapsistaan Jeesus sanoo: ”Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.” Evankeliumin sana puhdistaa meitä turmeltuneen luontomme pahoista hedelmistä, jotta pysymme elävinä oksina Herrassa Jeesuksessa: ”Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää… Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu.”

Virkakäsityksen Juntunen tuo esiin kuin itsestäänselvyytenä, Siitä ei siis kaivata mitään keskustelua. Itse asiassa naisten pappeutta Juntunen ei välitä tietenkään edes julkisesti mainita, mutta jyrää veljien säestyksellä kuten tästä on veljien kesken päätetty:

Jokainen kristitty on Pyhän Hengen pappi, joka voi neuvoa ja rohkaista Jumalan sanalla, olla evankeliumin lähettiläs omassa ympäristössään. ”Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet. 2: 9). Yleinen pappeus kuuluu jokaiselle uskovaiselle ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Seurakunta näkee uusien sanajulistajien kutsumisen tarpeen. Kun Jumalan Henki osoittaa, että jollain veljellä on yleisessä saarnavirassa tarvittavia armolahjoja, seurakunta kutsuu hänet puhujan tehtävään. Usein asettaminen tapahtuu rukouksen ja kätten päälle panemisen kautta.

Eksytyksen hengen edustajille on ominaista Jumalan sanan vastainen opillinen harha ja elämäntapa, jolla pyritään viettelemään Totuuden Hengen kuuliaisuudessa vaeltavia. – –

Totuuden Hengen ja eksytyksen hengen tuntomerkkeinä ovat toistuneet 1. Johanneksen kirjeen kiteyttämät piirteet: ”He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme Totuuden Hengen ja eksytyksen hengen” (1. Joh. 4: 6-5). Eksytyksen henki jakoi seurakuntaa ja aiheutti hajaannuksen: ”He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme” (1. Joh. 2:19).  Hengen kuuliaisuudessa vaeltavat varjeltuivat silloin ja varjeltuvat tänäkin aikana Jumalan kansan matkasaatossa.

Rakkaat veljet. Teemme työtä Herran elovainiolla siinä rukouksessa, että Pyhä Henki johtaisi meitä ja jokaista armolasta taivaan tiellä ja antaisi ulkopuolella oleville kuulevia korvia ja vastaanottavia sydämiä. Pyyntömme on, että Totuuden Henki auttaisi eksyneet ja harhailevat takaisin armovaltakuntaan.

Alustaja asettuu suorastaan pöyhkeästi kokonaan liikkeen sisällä käytävän keskustelun yläpuolelle. Hän sivuuttaa ne isot kysymykset, joita parin viime vuoden mitaan on noussut esille. Hän selvästi pyrkii yksioikoisesti leimaamaan vapaassa keskustelussa esiin nostetut kriittiset näkökohdat eksytykseksi.  Tällainen yleistävä demonisointi ei edistä herätysliikkeen opillisia ja menettelytapoja koskevien kipukohtien rehellistä, avointa käsittelyä eikä lisää luottamusta siihen, että johtokunnalla olisi pienintäkään halua lähteä korjaamaan tilannetta. Ennemminkin alustus tarjoaa ulossulkemisen uhkaa ja eksyttäjän leimaa niille, jotka ovat vastuullisesti ja omantuntonsa pohjalta yrittäneet itseään säästämättä ylläpitää avoimuutta ja keskustelua.

Vaherjoki 1978 S

Ajattelemisen aihetta antoivat Johannes Alaranta ja kommentaattori  K. Immonen.

*          *           *

Lisää aiheesta:

Johannes Alaranta: Poikkeustilanne! Blogikirjoitus Kotimaa24, 27.12.2012.

Johannes Alastalo: Tutkija: Kiihtynyt keskustelu voi haastaa liikkeen eheyden. Kotimaa24 3.12.2012.

Pauliina Grönholm: Tutkija: Naispappeus koettelee lestadiolaisliikettä. Helsingin Sanomat 16.6.2011.

Haavoittunut yhteisö

Outi Ikonen: “Verkkokeskustelu on lestadiolaisuuden toinen todellisuus”. Kirkkohallituksen verkkokeskustelun koordinaattori, teologi Meri-Anna Hintsalan haastattelu.Kotimaa24, 26.9.2010.

Viljo Juntunen: Pyhä Henki ja Pyhän Hengen työ.PUHUJIENKOKOUKSEN ALUSTUS 28.12.2012 OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ

Junker Jörg: Mara, teesit ja me

Kahdeksan hoitokokousvuotta Haapajärven ry:llä

Saila Keskiaho: Meitä ei voi ohittaa. Kirkko ja Kaupunki 4.6.2012.

Mauri Kinnunen:  Tämä vuosituhat haastaa lestadiolaisuuden: Suomen suurimman herätysliikkeen pitäisi pystyä avoimesti kohtaamaan menneisyytensä kipupisteet. Kaleva 1.10.2006.

Kirkkoherra: Lestadiolaisjohdolla ei ole selkeää linjaa hyväksikäytöstä. Pauli Niemelän haastattelu. Kotimaa24 22.5.2012.

Mari Leppänen: Naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 2011.

Maria Sofia, R. K. ja ESA: Hurtig ja Kallio: Naisten on aika saada tilaa lestadiolaisessa liikkeessä

Raisa Mattila: Paine tekee timantteja: espoolainen Meri-Anna Hintsala on toinen lestadiolaisnainen, joka tänä vuonna vihitään papiksi. Helsingin Sanomat 15.12.2012.

Nestori: Reinikainen osoitti nykyisen vl-opin kolme vääristymää

Pekko: Nämä käskyt sinä pystyt täyttämään!

Puhujat 2008: “1970-luku oli rakkauden ja anteeksiantamisen aikaa”

Skribentti: Naiset tulossa sananjulistajiksi

SRK:n tie 1960-luvulta hoitokokouksiin

Advertisement

Jätä kommentti

Kategoria(t): 1970-luku, 2010-luku, erehtymättömyys, harhaoppi, hengellinen väkivalta, historia, hoitokokoukset, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kannanotot, keskustelu, keskusteluilmapiiri, kontrollointi, kuuliaisuus, lähihistoria, leimaaminen, luterilaisuus, manipulointi, naispappeus, nettikeskustelu, normit, norms, opilliset kysymykset, painostaminen, puhujien ja seurakuntavanhinten kokous, Puhujienkokous, sananvapaus, SRK ry., SRK:n johtokunta, totteleminen, uskon perusteet, vallankäyttö, väkivalta, yhteisö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s