Omat Polut 2012 pähkinänkuoressa: keskustelut ja suosikit


xxx

About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 580 000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 11 years for that many people to see it.   Your blog had more visits than a small country in Europe! (- The WordPress.com: a 2012 annual report for this blog.  Statistics by The WordPress.com.)

Kvanti 2012

Miljoona1P

Vuosi 2012  merkitsi Omat Polut –blogille vahvaa kasvua. Kaikkiaan blogin kirjoituksia on ladattu nyt runsaat 1,33 miljoonaa kertaa. Miljoonas lukija kävi blogissa todennäköisesti joskus alkukesästä. Toimitus kiittää lämpimästi kaikkia kirjoittajia, keskustelijoita ja lukijoita!  

Listat suosituimmista postauksista sekä yksityiskohtaiset kuukausittaiset käsijätilastot löytyvät alempaa tästä jutusta. (WordPress -blogiohjelma tuottaa blogiin koko ajan päivittyvät tilastot, joita täydentää vuosittain saatavilla oleva tilastollinen kooste Annual Report.)

Kasvu 150 000 latauskertaa

Vaikka kirjoituksia julkaistiin yhdeksän artikkelia vähemmän kuin 2011,  blogissa käyntien määrä kasvoi edellisestä vuodesta runsaat 150 000.  Vuonna 2011 blogia luettiin 422 403 kertaa, vuonna 2012 latauksia oli  579 193. Vuonna 2011 julkaistiin 104 postausta, nyt 95.

Latausten määrän kasvusta voidaan päätellä että lukijoidenkin määrä on todennäköisesti kasvanut. Kävijöitä on keskimäärin 1 582 joka päivä, kun edellisenä vuonna keskiarvo oli 1 157.

Blogin itselleen sähköpostiin tilanneita on nyt 105, kun luku vielä vuoden 2011 alussa oli 32.  Tilauksen voi tehdä kirjoittamalla sähköpostisosoitteensa sivun oikeassa yläkulmassa olevaan laatikkoon ja painamalla nappia.

Annual_report_2.R

Kävijämäärissä on runsaasti vaihtelua. Eniten lukukertoja oli 25.5.2012, jolloin yhden päivän aikana blogia luettiin 6 188 kertaa. Eniten sinä päivänä oltiin kiinnostuneita kirjoituksesta Tänään A-studion Talk: lestadiolaislasten hyväksikäyttö.  Sitä luettiin julkaisupäivänä yli 900 kertaa. 

Latauskertojen määrällä mitaten vilkkain kuukausi oli huhtikuu, jolloin blogia ladattiin kaikkiaan 66 613 kertaa. Silloin blogiin kohdistui keskimäärin 2 220 lukukertaa päivittäin. Hiljaisin kuukausi puolestaan oli marraskuu, 36 955 latausta.

Vuoden 2012 teemoja: seurakuntaoppi, naisten ja lasten asema, virkakäsitys

Nimimerkki A.A.Tami käynnisti vuoden pohtimalla perusteellisesti ja Raamattuun nojaten seurakuntaoppia ja uskomusta erehtymättömästä yhteisöstä, otsikolla Erehtymätön seurakunta?  Hän päätti kirjoituksensa sanoihin:

Väärä seurakuntaoppi, väärään kuuliaisuuteen pakottaminen ja oikean Jumalan valtakunnan äänen tukahduttaminen on lopetettava.  Väärin perustein annetut  armoneuvot on käytävä yksitellen läpi ja muistettava  Raamatun kallis opetus: ”Koetelkaat kaikki, ja pitäkäät se mikä hyvä on.” (1. Tess. 5:21)

A.A. Tamin postaus osoittautuikin kaukonäköiseksi kirjoitukseksi, sillä samaan aiheeseen vuosi myös päättyi, kun puhujienkokouksessa 27.12.2012 aiheena oli kuuliaisuus seurakunnalle, joka sanottiin olevan erehtymätön. Nimimerkki K.Immonen  valotti aihetta otsikolla SRK vaatii jälleen kuuliaisuutta itselleen – puhujien kokous kumileimasimena, siteeraten mm. Johannes Alarannan julkisuudessa esiin tuomia ajatuksia. Seurakuntaopin kysymyksiä pohdittiin lisäksi mm. Siionin Lähetyslehdessä julkaistujen kirjoitusten, muissa lehdissä julkaistujen haastattelujen ja henkilökohtaisten uskoa ja oppia koskevien pohdintojen muodossa.

Vanhoillislestadiolaisuudessa ilmenneet lasten hyväksikäyttörikokset ja niiden taustat ovat olleet keskusteluissa suosituimpien aiheiden joukossa jo usean vuoden ajan.

Tämän aiheen rinnalle nousivat vuonna 2012 keskustelut naisten asemasta – sekä yksityisessä piirissä eli avioliitossa ja perheessä että julkisessa elämässä, eli herätysliikkeessä ja kirkossa. Vanhoillislestadioaliset naiset ovat nousseet kuluneena vuonna kokonaan uudella tavalla ja tasolla kansalliseen ja kirkolliseen julkisuuteen. He ovat nostaneet esiin sen, miten naisten panosta voidaan hyödyntää herätysliikekessä ja samalla vahvistaa naisten osallisuutta omassa hengellisessä kodissaan. He ovat tuoneet avoimesti esiin tavoitteensa ja intressinsä muuttaa naisen nykyistä asemaa.

Vanhoillislestadiolaisten naisten kohdalla Suomen laissa turvatut ihmisoikeudet eivät nykyisellään toteudu kummassakaan sfäärissä, eivät yksityisessä eivätkä julkisessa piirissä. Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaan on todettu esim. seuraavasti: ”naisten vaikutusvallan lisäämisen perusta on se, että selkeästi tunnustetaan ja vahvistetaan kaikkien naisten oikeus hallita kaikin puolin omaa terveyttänsä ja nimenomaan omaa hedelmällisyyttään”. Tämä on vain yksi, keskeinen yksityiskohta Pekingin julistuksessa, joka velvoittaa kansallista lainsäädäntöämme. Naisille tulee turvata itsemääräämisoikeus omaa terveyttä ja lisääntymistä koskevissa kysymyksissä. Vanhoillislestadiolaisuudessa ehkäisykiellolla ja muulla naisiin kohdistetulla kontrollilla loukataan ihmisoikeussopimuksia.

Tämä kysymys tuli jälleen vakuuttavasti todetuksi viime vuonnakin useissa raamatullista, opillista kantaa koskevissa katsauksissa  (also in English) ja omakohtaisissa, henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ratkaisuja kuvaavissa teksteissä. Merkittävä  ehkäisykieltoa julkisuudessa tarkastellut ohjelma oli syyskuussa lähetetty A-Studio, jossa asiaa liikkeen sisältä tuntevina haastateltavina olivat  Vuokko Ilola ja Sauli Karhu. Arkkiatri Risto Pelkonen otti kantaa kysymykseen eettiseltä kannalta  ja Oulun piispa Samuel Salmi selitteli kirkon vaikenemista omalla tavallaan.

Vanhoillislestadiolaisten kannalta on ongelmallista, että oma herätysliike on miesvaltaisesti johdettu ja miehet sanelevat ylhäältä, mitkä tehtävät kuuluvat naisten tehtäviksi (esim.  SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen 19.1.2012). Naista ei edes ehdotettu vielä tänäkään vuonna SRK:n johtokunnan jäseneksi, vaikka tätä uumoiltiin, kun ensimmäinen vanhoillislestadiolainen nainen, Mari Leppänen, oli vihitty papiksi (minkä SRK:n johtokunnan jäsenet tuomitsivat ankarasti) ja kun  ensimmäinen vanhoillislestadiolainen nainen tuli valituksi kirkolliskokouksen jäseneksi (Espoon hiippakunnasta yliopistonlehtori Johanna Lumijärvi, joka itse tosin kannanottojensa perusteella ei kannata naisten osallisuuden vahvistamista herätysliikkeessä, vaan tukee selvästi SRK:n nykylinjausten näkemyksiä).

Liikkeessä on selvästi kaksi erilaista käsitystä siitä, missä määrin ”hengellinen opetustehtävä” keskusyhdistyksen johtokunnan jäsenyys on. Olavi Voittonen edustaa tunnetusti kantaa, että kyseessä on uskonopillinen ja siten miessukupuolta edellyttävä tehtävä, ei vain yhdistyksen käytännöllisten asioiden hoidosta vastaava rooli. Monet muut, myös monet sananpalvelijat, ovat puolestaan sitä mieltä, että SRK ry. on ennen kaikkea maallinen organisaatio, jonka johtokunnassa tarvitaan kyvykkäitä ja sitoutuneita vastuunkantajia, sukupuolesta riippumatta. Tämäkin keskustelu on vielä liikkeessä käymättä.

Kysymys herätysliikkeen virallisesta kannasta kirkkomme virkakäsitykseen, eli vanhoillislestadiolaisten naisten toimimiseen ammatikseen pappisvirassa kohosi luonnollisesti väistämättömäksi, kun 2012 kaksi vl-teologinaista tuli vihityksi papiksi ja aloitti viranhoidon seurakuntatyössä, eli Mari Leppänen maaliskuussa ja Meri-Anna Hintsala joulukuussa.  Herätysliikkeen miesjohto ei edelleenkään hyväksy naisen kutsumusta seurakuntatyössä. Kumpaankin kohdistettiin hengellisessä yhteisössä sanktioita, tosin Hintsalalle lievemmässä muodossa. Aihe tulee pysymään edelleen keskusteluissa, sillä on tiedossa että lestadiolaisia naispappeja on tulossa lisää. SRK:n johtokunnan 1. varapuheenjohtajan Matti Taskilan ilmoituksen mukaan naisen katsotaan astuneen ulos herätysliikkeestä ja valinneen ”eri tien” hänen ottaessaan vastaan pappisvihkimyksen ja seurakuntatyön.

Em. teologit Hintsala ja Leppänen sekä tutkijatohtori Johanna Hurtig osallistuivat myös laajasti kiinnostusta herättäneeseen tv-keskusteluun TV1:n Voimala-sarjassa 17.4., sarjan viimeisessä ohjelmassa. Siihen liittyvä postaus kuuluu vuoden luetuimpiin ( Voimalassa: Nainen lestadiolaisyhteisössä, 14.4.2012).

Maijan tarina pakotti katsomaan suoraan vl-liikkeen väkivaltamekanismeja

Hyväksikäytön uhriksi joutuneiden lasten kokemuksiin ja insesti sekä pedofilian taustoihin vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä pureutui  vuonna 2012 ilmestynyt ansiokas kirja Maijan tarina (Kirjapaja), jonka toimittivat Johanna Hurtig ja Mari Leppänen.  Tähän kirjaan puolestaan liittyy nimimerkin Lucas kirjoittama sivu-artikkeli Maijan tarina, joka keräsi kaikkein eniten lukukertoja koko vuoden mittaan eli 19 823  kpl. Tämä on korkein yksittäiseen tekstiin kohdistunut latausten määrä blogissa. Kyseessä oli uutuuskirjan esittely. Teksti keräsi myös eniten kommentteja (32).

Maijan tarina -kirjoituskokoelma sai paljon huomiota julkisuudessa ja sille myönnettiin  syksyllä 2012 Vuoden kristillinen kirja -palkinto.  Valinnan teki tällä kertaa ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo. Teos liittyy edelleen kipeänä koettuun kysymykseen hyväksikäytön uhrien kokemuksista ja hyväksikäytön ennalta ehkäisyn tarpeeseen sisäänpäin kääntyneessä herätysliikkeessä, jossa riskit hyväksikäytölle ovat tavanomaista korkeammat liikkeen omien oppintulkintojen ja patriarkaalisen valta- ja kontrollijärjestelmän johdosta.

–  Johanna Hurtigin ja Mari Leppäsen toimittama Maijan tarina puhkaisi pitkään sekä pinnan alla, että julkisuudessa kasvaneen paiseen vanhoillislestadiolaisen liikkeen hyväksikäyttötapauksista. Maijan tarina pakotti, tarkan yksittäisen tapauskertomuksen kautta, katsomaan suoraan päin liikkeen torjuttuja väkivaltamekanismeja, jotka lävistävät osin tiedostamattakin liikkeen perheitä ja yhteisöjä, totesi tv:n Voimala-ohjelman toimittaja Raisa Rauhamaa Kotimaan kyselyssä 4.2.2013.

– Se, että ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo valitsi Maijan tarinan Vuoden kristilliseksi kirjaksi 2012 todentaa kirjan laajemman merkityksen. Asiaa ei voin enää painaa villaisella. Kirjan vaikutus oli käänteentekevä koko  yhteisön tulevaisuudelle. Liikkeen ulkopuolisille kirja antoi pohtimisen  aihetta uskonnon varjolla tapahtuvasta, usein patriarkaalisesta  vallankäytöstä. Avoin keskustelu tuuletti asenteita ja voimaannutti vallankäytön kohteeksi joutuneita, perusteli Rauhamaa.
 
Toiseksi eniten kommentteja (18) tuli nimimerkki Peltosen artikkeliin Naisen terveydentila arvioidaan rauhanyhdistyksellä, ei lääkärissä (16.2.2012). Kolmanneksi eniten, eli kaikkiaan 17,  kirvoitti R. K:n postaus uskovaisten naisten riskistä joutua alistumaan seksiin vastoin tahtoaan ja siten joutua raiskatuksi avioliitossa Lestadiolaisuuden tabu: raiskaus avioliitossa  (latauksia 4 711, julk. 14.6.2012). Riski on todellinen, koska moni nainen kärsii raskaudenpelosta, syystä että ehkäisyyn ei ole luvallista turvautua ja opetukseen kuuluu käsitys naista velvoittavista ”aviollisista velvollisuuksista”. Kirjoitus oli saanut alkunsa eräästä avioparien viikonloppuleirillä heränneestä keskustelusta sekä Helsingin Sanomissa julkaistusta vl-pariskunnan kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta.

Suosikkitekstien top -listat löydät alempaa tästä artikkelista.

Viisi aktiivisinta kommentoijaa, kymmenen suosituinta kirjoitusta

Tässä top 5-lista ja kaunis kiitos aktiivisimmille kommentteja kirjoittaneille!

1 Tuulikki – 21 comments

2 Still – 19 comments

3 Nimimerkitön – 14 comments

4 Seurasäestäjä – 12 comments

5 leijonaaa – 12 comments

Luetuimmat vuoden 2012 postaukset

  Suosituimmat 2012 Latauk-sia Komment-teja
Lucas Maijan tarina

19 810

32

Skribentti Mari Leppänen vihitään papiksi …

7 787

13

Toimitus Tervetuloa Verkoston Poluille

5 626

13

Skribentti Mari Leppänen: Monet lestadiolaispapit…

5 587

14

ESA Voimalassa: Nainen lestadiolais…

5 484

9

Toimitus Alaranta: Seurakuntaoppi on pahin…

4 847

14

Toimitus Haavoittunut yhteisö

4 799

2

R.K. Lestadiolaisuuden tabu: raiskaus…

4 709

17

Lucas Risto Leppänen ja Heikki Rainio…

4 707

9

Peltonen Hintsala ja Manner: Naisen…

4 582

18

Kansainvälinen keskustelu – Lukijat Suomessa ja maailmalla

Valtaosa käynneistä tuli Suomesta. WordPress-tilastot osoittavat, että blogia seurataan myös ulkomailla. Päätelmää tukevat sähköpostitse tulleet yhteydenotot sekä Google Translate –ohjelmalla tehdyt käännökset, jotka myös näkyvät lokissa. Kaikkiaan käyntejä on tullut 109 maasta. Valtaosa ulkomaisista latauksista on varmuudella sattumalta hakukoneista esiin tulleita. Todellisia blogin lukijoita lienee niissä maissa, joissa esiintyy lestadiolaisuutta ja joista on tullut tasaisesti vakaita käyntilukuja (joistakin on lähetetty toimitukseen myös sähköpostia). Alla tilasto maista, joista on tilastoitu yli 800 käyntiä *. Annual Report International.1 2012

Suosituimmat postaukset vuodesta 2009 alkaen

Kaikkien aikojen suosituimmat 2009-2012 Näyttökerrat
Maijan tarina, (kirj. Lucas, 2010) 19 812
Hyväksikäytetty Minna – valtakunnansyyttäjä … (Lucas 2010) 16 925
Tervetuloa Verkoston Poluille – etniset … (Toimitus 2009) 14 028
Mari Leppänen: Monet lestadiolaispapit kannattavat…(Skribentti 2010) 12 426
Martti Nissinen: On väärin käyttää Raamattua sama …(R.K. 2010) 10 734
SRK:n vuosikokous 27.6.2009: johdossa edelleen vain miehiä (Kapu 2009) 10 612
SRK:n johtokunta torjui tiedon levittämisen lasten … (Lucas 2010) 9 806
Alinta kastia ovat naiset ja lapset (Lucas 2010) 9 613
Hanna-Leena Nissilä: vanhoillislestadiolainen feministi… (Anon. 2009) 8 734
Alaranta ja Linjama: SRK-kriittinen nettikirjoittelu johti… (Kapu 2011) 8 020
Syntien taakka nelivuotiaalle (Juuret & Siivet 2010) 8 007
Mari Leppänen vihitään papiksi Turun … (Skribentti 2012) 7 788
Ahola, Alaranta, Asikainen, Sulila, Pentikäisen… (Lucas 2011) 7 772
24 kännykkää ja oma linja-auto (Anon., 2009) 7 385
Lestadiolaisnaiset turvautuvat salaa ehkäisyyn (Kapu 2011) 7 030
Mikael Pentikäisen tilanneanalyysi (Katoava kansanperinne, 2010) 6 837
Alaranta: Kokousta pukkaa, “ollaan hänestä ….”(Anon. 2010) 6 552
Stiven Naatus: vl-naispappeus on käytännön … (Korpijaakko 2010) 6 417
Tämä lapsi on kuopuksemme (Kyllin hyvä vl-äiti, 2011) 5 724
SRK:n uusi pääsihteeri Tuomas … (Nestori 2010) 5 518
Voimalassa: Nainen lestadiolaisyhteisössä (ESA, 2012) 5 485

Kiitos

Omat Polut –blogin toimitus kiittää kirjoittajia, kommentoijia ja eri tavoin yhteydessä olleita ystäviään sekä kaikkia lukijoitaan aktiivisesta vuodesta 2012.

Onnellista elämää itsekullekin, ja Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2013!

Toimitus

PS. Blogiin ovat edelleen kaikenlaiset aiheeseen liittyvät tekstit tervetulleita, nimellä ja nimimerkillä. Lähetä kirjotiuksesi sählöpostilla: verkosto at luukku.com.

PS2. *) Ulkomalta tulleita vierailuja koskeva tilasto on korjattu 2.1.2013, sillä julkaistaessa 1.1.2013 se oli hieman virheellinen WordPress-raportin teknisestä virheestä johtuen. Mukaan otettiin nyt vain maat, joista blogiin oli tullut yli 800 käyntiä.

TILASTOJA

Annual Report Lukukerrat kuukausittain 2009-2012

Annual Report keskiarvot 2009-2012*        *        *

Lue lisää:

Harmaakarhu: Miksi laadukas anonyymi kirjoitus on usein paras kirjoitus?

Johannes Ijäs: Kanttori pelkää hyväksikäyttöasian hautautuvan naispappeuskeskustelun alle. Kotimaa24 19.1.2012.

Outi Ikonen: “Verkkokeskustelu on lestadiolaisuuden toinen todellisuus”. Kirkkohallituksen verkkokeskustelun koordinaattori, teologi Meri-Anna Hintsalan haastattelu.Kotimaa24, 26.9.2010.

K-mo: Toimittajat ja lehdistönvapaus painostuksen kohteena

Olli Seppälä: Lestadiolaisuus on vuoden 2012 uskontouutinen. Uskontojournalismi-blogi 5.1.2013.

Olli Seppälä: ”Yksilön totuus jää sosiaalisessa mediassa helposti ainoaksi”. SRK:n pääsihteeri Tuomas Hännisen haastattelu. Kotimaa24 24.2.2011.

Vuoden suosituimmat 2010 – naisten, lasten ja homoseksuaalien asema sekä väkivalta lestadiolaisuudessa kiinnosti eniten. Omat Polut -blogin kävijätilasto 2010.

Irina Vähäsarja: Arkkipiispa huolestui painostuksesta vanhoillislestadiolaisten joukossa. Helsingin Sanomat 19.1.2012, s. A11.

”Yhtä veriset kädet ovat ehkäisijällä kuin abortin tekijällä”. YLEn uutiset 19.9.2012.

3 kommenttia

Kategoria(t): 2010-luku, journalismi, keskustelu, lähihistoria, Puhujienkokous, yhteisöllisyys, yksilöllisyys

3 responses to “Omat Polut 2012 pähkinänkuoressa: keskustelut ja suosikit

 1. P. A.

  Ompa huikee määrä lukijoita! Osoittaa että aiheet kiinnostavat ja että keskustelulle on tarvetta. Good job!

  • Toimitus

   Kiitos palautteestasi. Käyntilukuja tarkateltaessa on tärkeää havaita, että ne eivät kerro sitä, kuinka monta lukijaa blogilla on. Luvut ovat siis todellakin käyntikertoja, eivät eri lukijoita.

   Karkeasti laskien voi arvioida, että lukijoita eli blogia enemmän tai vähemmän säännöllisesti seuraavia ihmisiä on ehkä puolet tai kolmasosa tilastojen ilmaisemasta latausluvusta. Toisin sanoen, jos jonain päivänä tulee 2100 latausta päivässä, se merkitsee EHKÄ suunnilleen 600-900:aa eri ihmistä jotka ovat käyneet blogissa. 5000 latausta päivässä ei siis tarkoita että 5 000 eri ihmistä olisi käynyt blogissa! Jos ohjelmiston raportointityökalut vain tähän taipuvat, yritämme saada eritellyksi myös kävijoiden määrät ja tiedotamme siitä aikanaan.

   Kiitos kannustuksesta ja hyvää vuodenjatkoa!

   Toimitus

 2. Still

  Tämä on asiallinen ja tärkeä palsta. Tällä hetkellä avoin keskustelu vl liikkeessä ei ole mahdollista ja siksi kaikki vl liikettä koskevat palstat ovat erittäin suosittuja. Kun on avoin ja rehellinen itselleen niin huomaa pian olevansa uskonystävien taholta epätoivottu henkilö, takanapäin puheet sallittu, uskonelämän julkinen polemikointi jopa hyve joka sitoo nämä huolissaan olijat lujasti vl seurakunnan rakkauteen, tämä kertoo että elävä kristillisyys ei ole sellaisessa yhteisössä rakkauden luojana.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s