Räisänen: Homokysymys ei ratkea hakemalla vastausta Raamatusta


Alma Median maakuntalehtien tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 58 prosenttia suomalaisista kannattaa avioliittolain muuttamista niin,  että samasukupuoliset parit saavat yhdenvertaisen kohtelun lain edessä kuin heterotkin.  Noin puolet suomalaisista, 51 prosenttia, antaisi homopareille myös oikeuden adoptioon.

Suvaitsevaisimpia ovat nuoret, naiset, hyvin koulutetut ja suurissa kaupungeissa asuvat. Esimerkiksi adoptio-oikeuden kannalla on 74 prosenttia alle 25-vuotiaista, kun taas yli 65-vuotiaista tätä kannattaa vain 36 prosenttia vastanneista.

tahdon2013Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa avioliitto samaa sukupuolta olevien välillä on kielletty. Asiaa koskeva lakialoite ei lakivaliokunnan päätöksen mukaan edennyt eduskunnassa. Maaliskuun 19. päivänä käynnistettiin kampanja Tahdon 2013 nimien kerääminen kansalaisaloitteen taakse. Jo ensimmäisenä päivänä allekirjoituksia oli kertynyt reippaasti se vaaditut 50 000.

Allekirjoita kansalaisaloite – vaikuta tasa-arvon puolesta

Tahdon2013 on kansalaisaloite, jonka tavoitteena on kerätä vähintään 50 000 allekirjoitusta tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Näin on mahdollisuus nostaa asia eduskunnan käsiteltäväksi.

Kampanja käynnistyi tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä 19. maaliskuuta. Allekirjoituksia kerätään puolen vuoden ajan, 18. syyskuuta saakka, ympäri Suomea. Tahdon2013 saavutti suuren suosion jo ennen virallista alkamista. Kampanjan Facebook-sivut keräsivät alle viikossa yli 50 000 tykkäystä.

Tällä hetkellä, kun kampanja on ollut käynnissä viikon päivät, kannattajia on yli 138 500 henkilöä.

Yhä useampi suomalainen on oivaltanut, että…

Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole keneltäkään pois!

Laki koskettaa suurta joukkoa suomalaisia ja antaa heille ja heidän perheilleen avioliiton mukanaan tuoman yhteiskunnallisen tuen ja institutionaalisen, juridisen turvan, mutta keneltäkään se ei ota mitään pois.

Helsingin Sanomien gallupissa kolmisen vuotta sitten (30.10.2010) havaittiin, että kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien mielipiteissä ei-heteroiden kohteluun ei ollut suuria eroja. Yli puolet suomalaisista muuttaisi kirkon suhtautumista seksuaalivähemmistöihin suvaitsevampaan suuntaan. Alle neljännes haluaa pitää avioliiton vain naisen ja miehen välisenä.

Bob Davis and Henry Schalizki (molemmat 89-vuotiaita) avioituivat Washington DC:ssä heti kun avioliittolakin muutos tuli voimaan. Heillä on takanaan 64 yhteistä vuotta.

Bob Davis ja Henry Schalizki (molemmat 89-vuotiaita) avioituivat Washington DC:ssä heti kun avioliittolain muutos tuli voimaan. Heillä on takanaan 64 yhteistä vuotta.

Asiallinen tieto on auttanut 

Teologian  professori Martti Nissinen on todennut gallupin tuloksia tarkasteltuaan, että tavallisten kansalaisten suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on muuttunut ymmärtävämmäksi hyvinkin nopeasti. Asiallinen tieto on otettu vastaan asiallisesti ja tiedolla on ollut merkitystä asenteiden muuttumisessa inhimillisempään suuntaan.

Mutta yhteiskunnan lainsäädäntö laahaa nyt ihmisten oikeudentajun vastaisesti jäljessä. Näin tapahtuu yhteiskuntakehityksessä usein: ensin ilmiöstä saadaan uutta tieteeseen perustuvaa tietoa, ja pikkuhiljaa ihmiset muuttavat asenteitaan, käyttäytymistään ja menettelyjään,  ja vasta sen jälkeen, viimeisenä muutetaan valtiollista lainsäädäntöä vastaamaan muuttuneita oloja.

Jorma Palo 1992: Seksuaalinen identiteetti on luovuttamaton osa minuutta

Martti_LindqvistEdesmennyt etiikkaan erikoistunut teologi ja filosofi Martti Lindqvist käynnisti kirkossa keskustelun seksuaalisten vähemmistöjen asemasta jo 1970-luvun alussa. Keskustelu sai kuitenkin vauhtia  vasta vuonna 1992, kun HYKSin silloinen neurologian ylilääkäri, professori Jorma Palo totesi mediassa: ”Homous on luovuttamaton osa minuutta”.

Tässä valossa onkin jokseenkin surkuhupaista, että vuonna 2013 jyrkimpien homoja torjuvien kannannottojen takana on lääkärin koulutuksen saanut henkilö. Jorma_Palo Sisäminiserinä Päivi Räsäsellä on valtaa vaikuttaa niin, että Suomen lakeja muutetaan entistä epäoikeudenmukaisemmiksi seksuaalivähemmistöjen kannalta. Tässä maassa on menty viime aikoina monessa asiassa pahasti taaksepäin.

Professori Martti Nissinen on kertonut, että Jorma Palon artikkeli sai 1990-luvulla homoseksuaalien vastustajat liikkeelle. Silloinen arkkipiispa John Vikström joutui koville annettuaan homoja ymmärtäviä lausuntoja.

– Tästä lähti keskeytymätön keskustelu, joka tuotti pian ensimmäiseet eduskunta-aloitteet homoseksuaalien ihmisoikeuksien edistämiseksi. Aloitteista vastasivat mm. silloinen kansanedustaja Outi Ojala vasemmistoliitosta (nykyisin nimeltään Vasemmisto). Ojala on todellakin yksi niistä, jotka ovat puolustaneet pitkäjänteisimmin ihmisoikeuksia eduskunnassa ja vuosikymmeniä vaikuttaneet siihe, että nykytilanteessa olemme edes näin pitkälle päässeet.

Keskustelu ja ihmisen seksuaalisuuden muodostumisesta koskevan asiallisen tiedon jakaminen johtivat lopulta kymmenessä vuodessa siihen, että Suomessa säädettiin parisuhdelaki vuonna 2002.

Viimeaikaisessa keskustelussa suuri yleisö on mieltänyt kirkon edustajiksi milloin puoluejohtajat, kuten kristillisdemokraattien pj. Päivi Räsäsen, katolilaisen perussuomalaisten pj. Timo Soinin, milloin ketkä hyvänsä konservatiivit. Raamatun tulkitsemisen valta on jäänyt heille, koska kirkon varsinainen johto on ollut aivan liian hiljaa.

– Kirkko on monille ihmisille hahmottumaton kokonaisuus.Kun joku käyttää uskontoon liittyvän puheenvuoron, usein ajatellaan että tuo on nyt kirkon kanta. Se mikä julkisuudessa on mielletty kirkon kannaksi, on ollut satunnaisissa käsissä, on Nissinen todennut.

Arkkipiispa Kari Mäkisen kanta 2013

Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen on julkisissa kannaotoissaan asettunut selkeästi puolustamaan ei-heteroiden yhdenvertaisuutta heteroiden rinnalla. Hän on myös todennut:

– Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. (MTV3, haastattelu 20.10.2010).

Tämänhetkiseen tilanteeseen hän on lausunut kantansa seuraavasti, Kotimaa24:n mukaan:

– Ihmiset todellisesti pyrkivät toimimaan niin, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti. Samanaikaisesti annetaan arvoa yhteiskuntamme rakenteille, kuten avioliitolle, joka tukee pitkää ja kestävää parisuhdetta, pitkiä ihmissuhteita. Se on arvokasta.

Mäkinen muistutti MTV3:n Huomenta Suomi -aamulähetyksen haastattelussa, että kirkossa avioliitolla on ymmärretty miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

– Nyt käyty keskustelu nostaa keskustelua myös kirkon piirissä, jossa arvioidaan avioliittokäsityksen perusteita. Näen tässä keskustelussa tavattoman myönteisen halun suhtautua kaikkiin ihmisiin tasa-arvoisesti.

Kotimaa 24 -verkkolehdelle lähettämässään täsmennyksessä Mäkinen sanoo pitävänsä tärkeänä tasa-arvoisen avioliittolain toteutumista nimenomaan tasa-arvon näkökulmasta. Arkkipiispa on  korostanut, että hän ei ota kantaa itse avioliittolainsäädäntöön. MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelman televisiohaastattelussa Mäkinen sanoi ottaneensa kantaa ennen kaikkea ihmisten ja heidän parisuhteidensa tasa-arvoisen kohtelun puolesta yhteiskunnassa, mutta ei ottanut varsinaisesti kantaa avioliittolainsäädäntöön.

Joten… mikä arkkipiispan pyrkimys vaikuttajana tässä tosiasiassa on, otapa siitä selko!

Keskustan kannattajat homokielteisempiä kuin perussuomalaiset ja kokoomus

Nissisen mukaan Raamatun tulkintaa enemmän keskustelussa on paljastunut kaksi erilaista suhtautumista sukupuolirooleihin. Yhtäällä ovat he, jotka haluavat pitää kiinni perinteisistä miehen ja naisen roolimalleista ja toisaalla he, jotka hyväksyvät monimuotoisuuden perhemalleissa.

– Konservatiiviset ihmiset etsivät turvapaikkaa uskonnosta muutosten maailmassa, sitoutuessaan puolustamaan muuttumattomina perinteisiä roolimalleja. Tällöin he ottavat tuekseen uskonnolliset argumentit, toteaa Martti Nissinen.

GayNoP

HS-gallupissa puoluekannoittain tarkasteltuna suvaitsevaisempaa linjaa kirkolta odottivat vihreiden, vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kannattajat.

Tiukimmin avioliiton vain miehen ja naisen välisenä pitäisivät kristillisdemokraattien (66%)  lisäksi keskustapuolueen kannattajat (45%). Jopa perussomalaisten kanta oli hieman lievempi (37%) kuin keskustalaisten. Tosin perussuomalaisten kansanedustajat on tämän kyselyn jälkeen pantu selvästi järjestykseen ja Soinin katolilaisuuden leimaamaan, konservatiivishenkiseen ”uskoon”.  Vielä lakiehdotuksen nimienkeruuvaiheessa heitä esiintyi lakimuutoksen kannattajina, mutta lakivaliokunnassa Aila Juvonenkin veti kannatuksensa pois. Selitysten kera.

Kokoomuksen kannattajista vain 21% vaatii pitäytymään yksinomaan perinteisen avioliiton kannalla.

Nissisen mukaan se ei ole yllättävää, että vihreät ja vasemmisto suhtautuvat myönteisimmin seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Sen sijaan hämmästyttävä on, että keskustalaiset ovat asenteissaan kokoomuslaisiakin konservatiivisempia. Puolueena keskusta ei edelleenkään kannata ei-heteroiden yhdenvertaisuutta lain edessä.

Homoseksuaalien yhdenvertaisen kohtelun kysymys ei ratkea Raamatulla 

Professori Heikki Räisänen, varhaisen kristinuskon ja raamatun tutkimuksen alalle erikoistunut professori emeritus,  on muistuttanut, että luterilaisten, kuten muidenkin kirkkojen,  tulisi myöntää avoimesti se tosiasia, että niiden opit perustuvat sopimuksenvaraisiin valikoimiin Raamatun kohtia ja tiettyinä kirkkohistoriallisina tilanteina tärkeäksi koettuja ajatuksia. Teologian historia on ihmisten inhimillistä historiaa.

Heikki Räisäsen mielestä olisi paikallaan myöntää suoraan ja reilusti, että Raamattu suhtautuu selkeän kielteisesti homoseksuaalisuuteen, osana oman aikansa käsityksiä.

– Moraalisen kritiikin pohjalta kristityn on vain todettava, että homoseksuaalisuuteen suhtautumisen kysymyksiä ei ratkaista Raamatun ilmaiseman asenteen pohjalta, vaan Raamatun kielteinen käsitys ohitetaan tässä, inhimillisyyden tähden.

Räisänen arvelee, että Paavali tuskin olisi kyennyt suhtautumaan ymmärtäväisemmin homoseksuaalisuuteen, vaikka hänelle olisi esitetty nykyaikainen malli vastuullisesta ja sitoutuneesta homoseksuaalisesta rakkaussuhteesta. Paavalin asenteet olivat syntyneet kreikkalaisen kulttuurissa esiintyneen pederastian eli nuorten poikien hyväksikäytön pohjalta, sekä Lähi-Idän kulttuureissa vallinneen rankaisuperinteen perusteella. Vihamielinen tai kilpaileva suku häväistiin raiskaamalla suvun miehet.

Paavali ei myöskään kyennyt tekemään eroa homoseksuaalisen suuntautumisen ja satunnaisesen homoseksin välillä. Hän kirjoittaa vain heteroseksuaalisista miehistä, jotka ovat ”vaihtaneet luonnollisuuden” epäluonnollisiin seksimenoihin.

Se homoseksuaalisuus, jonka nyt tunnemme synnynnäisenä osana persoonallisuuden kokonaisuutta, lääketieteen tuottaman tietämyksen tuloksena, oli Paavalille tietenkin täysin tuntematonta.

– Tässä asiassa yksinkertaisesti nykyajan tietämys ja valistunut etiikka on ajanut Raamatun käsitysten ohi, Heikki Räisänen on todennut.

Rakkaus Raamattuun auttaa ymmärtämään sen sidonnaisuudet omaan aikaansa

– Suhteemme Raamattuun voisi olla samanlainen kuin aikuistuneen lapsen suhde äitiinsä tai isäänsä: meidän ei tarvitse eikä edes pidä ”uskoa” kaikkea siitä, mutta saamme oppia siitä ja kiitollisina kunnioittaa ja rakastaa sitä tietäen, että ilman sitä emme olisi siinä missä olemme.

Raamattu on Räisäselle ennen kaikkea inhimillisen kokemuksen kirja, jonka yksittäisillä, omana aikanaan pohjimmiltaan ymmärrettävillä  ratkaisuilla  ei ole normatiivista auktoriteettiasemaa tänä päivänä, kun kohtaamme nykyajan yhteiskunnan ongelmia.

wille_riekkinen

Samasta asiasta puhui äskettäin myös Kuopion hiippakunnan emerituspiispa Wille Riekkinen esitellessään uutta yhdessä pappi Antti Kylliäisen kanssa laatimaansa kirjaa Uskon kintereillä.

– Raamatussa on paljon yli kaksi tuhatta jopa kolme tuhatta vuotta sitten eläneiden ihmisten käsityksiä, joita ei ole mitään syytä tuoda nykyaikaan, kun läääketiede on kyennyt selittämään meille ilmiöt, joita ei siihen aikaan ymmärretty, totesi Riekkinen radiohaastattelussa 19.3. – Sanoma Jumalan valtakunnasta on vain kääritty tällaiseen käärepaperiin, mutta meidän tulee löytää se mikä on Jumalan viestin ydin, armo ja lähimmäisenrakkaus.

Tämä ei ole ollut Suomessa ev.lut. kirkollekaan itsestään selvää.

– Kirkon suhtautumisessa samaa sukupuolta oleviin pareihin on kaksinaismoraalia, rovasti Liisa Tuovinen on todennut.

Kirkko ei ole yksiselitteisesti asettunut tukemaan yhdenvertaisuutta, edes Suomessa. Samoin seurakunnat ovat eri lähetysjärjestöille taloudellista tukeea myöntäessään olleet piittaamattomia eräiden lähetysjärjestöjen homovastaisiiin asenteisiin ja käytännön toimintaan asemamaassa.

Kirkko ratkaisee aikanaan suhtautumisensa samasukupuolisten parien avioliittoon vihkimiseen itse haluamallaan tavalla.

Maallisen lain edessä tulee kaikkien kansalaisten olla yhdenvertaisia seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, mikäli Suomi aikoo olla jatkossakin oikeusvaltio.

*        *         *

Ajattelemisen aihetta antoi R. K.

 *        *        *

Lue lisää:

Dr. Propelli: Kapellimestariuden hinta: suku hylkäsi

Piia Elonen: Kirkon nykylinja ei tyydytä. Enemmistö suomalaisista muuttaisi kirkkoa suvaitsevampaan suuntaan. HS 30.10.2010, A 3, A5.

Teemu Hallamaa: Arkkipiispa kiistää ottaneensa kantaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin. YLE uutiset 26.3.2013.

HS-gallup 30.10.2010. Tiivistelmä.

Johannes Ijäs: Kirkkoon kuuluvat seksuaalivähemmistöjen edustajat haluaisivat vihkimisen. Kotimaa24 uutiset, 30.11.2010.

Vuokko Ilola: Oppi ja seuraamukset. Kotimaa24, blogikirjoitus 24.7.2014.

Fil.toht. Seppo Lohi: “Homot ja lesbot hallitsevat mediaa”

Saku Henriksson: Risti ja sateenkaari: Sakun tarina (esikoislestadiolaisen homoseksuaalin elämäntarina). 2005.

Kansalaisaloite avioliittolaista starttaa Rovaniemellä. Lapin Kansa 11.3.2013.

Hertta-Mari Kaukonen: Homot ja lestadiolaiset pitävät toisilleen seuraa kaapissa. Aviisi nro 2, 2011.

Kun perheenjäsen kertoo olevansa homo

Kari Kuula: Kirkon täytyy palata peruskysymyksiin, professori Heikki Räisänen muistuttaa.  

Keijo Lehto: Kirkkoherra: Homot ja lesbot hallitsevat mediaa. Keskisuomalainen 3.10.2008.

Olli Seppälä: MTV3: Arkkipiispa Mäkiseltä tukea tasa-arvoiselle avioliittolaille. Kotimaa24 26.3.2013.

Onko Heikki Räisänenkin “etninen” kristitty

Protestiliikkeestä äärikonservatiiviseksi

R. K.: Suomi nyt ainoa Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät saa solmia avioliittoa

Emilia Karhu: Martti Nissinen: ”Homoudesta puhuttaessa unohtuu usein vastuullinen raamatuntulkinta”. Kotimaa24 13,3,2018.

Saku Henriksson: Risti ja sateenkaari: Sakun tarina (vanhoillislestadiolaisen homoseksuaalin elämäntarina)

Tasa-arvoinen avioliittolaki

Advertisement

Jätä kommentti

Kategoria(t): arvot, avioliitto, eettisyys, elämäntapa, homoseksuaalisuus, identiteetti, identity, ihmisarvo, ihmisoikeudet, Jumalan sana, kirkko, lähihistoria, leimaaminen, luomiskertomus, luonto, mielenterveys, opilliset kysymykset, Paavali, perhe, politiikka, Raamattu, Raamatun tulkinta, seksuaalivähemmistöt, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, tiede, tieto, tuomitseminen, tutkimus, vastuullisuus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s