Meri-Anna: Jumala loi ihmiseen läheisyyden kaipauksen


 Olisi hyvä, että lait ja kirkkokin tukisivat vastuullista parisuhdetta ja seksuaalisuuden toteutumista, ja kannustaisi elämän-ikäiseen parisuhteeseen myös samaa sukupuolta olevia pareja.  – Kirkkohallituksen viestintäsuunnittelija, pastori Meri-Anna Hintsala.

On rikos vaieta, jos näkee omin silmin
uskon varjolla ruhjottavan nuoria kyvyttömäksi nauttimaan seksistä.
– Kirjailija ja lehtimies Pentti Harjumaa.

Ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä ajan. Seksuaalinen identiteetti on tunne siitä, miten ihminen kokee olemisensa omana itsenään, jossa miehisyys ja naisisuus ovat väjiä ja monimuotoisia  käsitteitä erilaisten variaatioiden janalla.  childrens-hour hepburn MacLaine

Kristittyjen piirissä on aivan liian vähän selväsanaista ja asiatietoon perustuvaa puhetta siitä, miten nämä asiat, suhde omaan kehoon, seksi, läheisyyden ja kosketuksen kaipuu, hyväksytyksi tulemisen tarve, ja kaipaus sitoutua ja löytää sitoutunut kumppani, kietoutuvat uskovaisen ihmisen elämässä toisiinsa.

Edellisen Anonyymin kertomuksen jatkoksi ja keskustelun virittäjäksi on vanhoillislestadiolainen teologi ja pappi Meri-Anna Hintsala kirjoittanut viisaita sanoja Oisko tulta? -blogissa.

Avoin keskustelu suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin ja tasa-arvoiseen avioliittolakiin on nyt käynnistetty myös vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä.

Meri-Anna: Rakkautesi on ihanampaa kuin viini

”Seksuaalisuus laajemmin ymmärrettynä ei ole vain suvunjatkamista, vaan inhimillistä syvää kaipuuta liittyä toiseen ihmiseen persoo-nallisella tasolla. Kosketus, lämpö, ymmärrys ja läsnäolo kaikilla aisteilla kuuluu ihmiselle.  

Rakkaan ihmisen kanssa iholla oleminen ja keskustelujen kautta avautuva henkinen yhteys on Jumalan lahjaa. Siinä ei ole vaikeaa ymmärtää, mitä tarkoittaa, että Jumala on toisiaan rakastavat ihmiset yhdistänyt.” 

Yksineläjän kaipauksen kipu

Katherine_HepburnR

”Itse valittu seksittömyys voi olla jollakin vaihtoehto. Läheisyyttä tarvitsee kuitenkin jokainen. Mirka sanoitti minusta koskettavasti sitä kipeyttä, mikä liittyy yksinelämiseen.

Varsinkin silloin, jos seksuaalisuus on kovin kontrolloitua ja seksittömyys on ulkoapäin saneltua, kipeys voi olla ylivoimaista.

Seksuaalisuutta on pyritty historiassa hallitsemaan erilaisilla normeilla ja moraalipuheella. Seksittömyys on ollut vaatimus perinteisesti uskonnollisuudessa myös sek-suaalivähemmistöön kuuluville.

Kuitenkin yhä ihmisen seksuaalinen käyttäytyminen ja identiteetti monesti sekoitetaan.

Erilaisissa uskonnollisesti värittyneissä tutkimuksissa moraali-kysymyksenä saatetaan kysyä suhtautumista homoseksuaa-lisuuteen. Hyväksytkö vai et, onkin moraalikysymys. Pahimmillaan tällaiset tutkimukset ikään kuin antavat kuvan, että mitä korkeammat hyväksymättömyyden prosentit, sen korkeampi moraali.

Hyvin usein näen myös kantoja, joissa homoseksuaalisuuden hyväksyminen nähdään löystyneenä moraalina tai arvokysymyksenä. Luulo ei ole tiedon väärti.

Sitä mukaa kun tieto on lisääntynyt, myös suhtautuminen seksuaalisuuden kirjoon on muuttunut. Samoin kun nykyään ymmärrämme, etteivät demonit aiheuta ihmisten sairauksia, myöskin homoseksuaalisuus on osa ihmisen luotuisuutta eikä mikään kartettava ja marginalisoitava asia.” 

Epätasa-arvo ja moralisointi tuottavat rikkinäisyyttä

”Moraalikysymyksiä ovat sellaiset kysymykset, jotka koskevat ihmisen käytöstä toista ihmistä kohtaan. Moraali mitataan kohtaamisessa ja kunnioituksessa, ja se on ihan sama kysymys kaikenlaisten seksuaalisten identi-teettien kohdalla.

Minusta moraalikysymys on se, että esimerkiksi homoseksuaalisuus tuomitaan ilman parem-paa tietoa ja ymmärrystä.

Missä on tuomitsijan moraali? 

Kyse ei ole arvoista ja moraalista vaan Jumalan luomasta ihmisestä. Seksuaalisuus on elämänvoima, myös uuden elämän voima.

Minusta olisi hyvä, että lait ja kirkkokin tukisivat vastuullista parisuhdetta ja seksuaalisuuden toteutumista, ja kannustaisi elämänikäiseen parisuhteeseen myös samaa suku-puolta olevia pareja.

Epätasa-arvo ja moralisointi tuottavat rikkinäisyyttä, ja rikkinäisyys on liian hyvä pohja uudelle alistamiselle ja pahoinvoinnille, uusien ihmisten ja sielujen rikkoontumiselle. Pitäisi enemmän koota kuin hajottaa.

Kristinuskossa keskeistä ei ole seksuaalisuus, vaan Jumalan armon sanoma.

Uskonnon vaihtoehdot käyvät vähiin (kuten katolisessa kirkossa?), jos tieto sivuutetaan ja esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa tarrau-dutaan luuloon ja kontrolliin. Onneksi kirkon piirissä puhutaankin, monesti väsymiseen asti. Niin kauan se on tarpeellista, kun ihmisen seksuaalisuudesta tehdään este uskomiselle.”  

***

”Suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan 
Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi,
ihana on voiteittesi tuoksu!
Sinun nimesikin tiukkuu parhainta öljyä,
siksi neidot sinua rakastavat.

Ota minua kädestä, juostaan! Vie minut taloosi, kuningas, vie minut
huoneeseesi! Tule, iloitaan ja riemuitaan!
Rakkautesi on ihanampaa kuin viini.
Suotta eivät neidot sinua rakasta.”

(Laulujen laulu 1:2-4)

brokebackP

Ihminen on hämmentävän tietämätön syntymän, rakkauden ja kuoleman mysteerioiden edessä.

Kysellä aina voimme ja uskoa sitä ja tätä.

Näiden mysteerioiden edessä sanat jättävät välille ja matkaa on jatkettava muilla keinoin, jos sekään onnistuu.

Ilman sanoja korkeintaan jokin sydämen syvyydestä nouseva myötätuntoi-nen hellä kosketus, hipaisu tai katse voi toisinaan tavoittaa ja luoda yhteyden toiseen ihmiseen ohikiitävässä hetkessä.

Elämä täällä maan päällä on suuri selittämätön mysteerio, mutta niin kiehtova ja ihmeellinen lahja.

– Kirjailija ja lehtimies Pentti Harjumaa.

(Tekstit kokosi K.K-nen.)

*          *          *

Lähteet:

Meri-Anna: Rakkautesi on ihanampaa kuin viini. Oisko tulta? -blogi 10.3.2013.

Mirka-Maaria: Ei-kukaan ei ole koskaan. Oisko tulta? -blogi 9.3.2013.

*          *          *

Lue lisää:

Niina Heikkinen: Seksuaalisuuden vaihtoehdot – Joko tai vai sekä että? Rakkaudeksi.fi-sivusto.

R. K.: Räisänen: Homokysymys ei ratkea hakemalla vastausta Raamatusta

Kaija S.: Lestadiolaisesta uskosta ei pääse irti, mutta siitä voi puhua runon kielellä

Elina Korhonen & Riikka Närhi (toim.).: Uskonnot ja seksuaalisuus. Väestöliitto 2011.

Lasinen meri Nivalan seuroissa. Katkelma, Anna-Maija Ylimaula: Papintyttö.

“Lestadiolainen voi kokea toiseutta myös omiensa joukossa.” (Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen)

Mirka-Maaria: Ei-kukaan ei ole koskaan. Oisko tulta? -blogi 9.3.2013.

Tuija Saresma et al. (toim.): Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 2010

Seksuaalinen suuntautuminen. Mielenterveyden keskusliitto.

Seksuaalisuus. Pirkanmaan Seta ry.

Sexpo, neuvontapalvelut.

Sukupuoli. Wikipedia.

Tukahdutettu ja padottu intohimo. Uusia tuulia menneen varjossa  23.8.2015.

Advertisement

9 kommenttia

Kategoria(t): arvot, eettisyys, evankelis-luterilainen kirkko, hengellisyys, homoseksuaalisuus, identiteetti, identity, ihmisarvo, ihmisoikeudet, ilo, kiellot, kirkko, kontrollointi, miehen asema, naisen asema, naiseus, normit, norms, nuoret, pelko, pelot, perhe, perheettömyys, seksuaalivähemmistöt, sukupuolijärjestelmä, syrjintä, syyllistäminen, tasa-arvo, tieto, tuomitseminen, vallankäyttö, vapaus, vastuullisuus, yksilöllisyys, yksinäisyys

9 responses to “Meri-Anna: Jumala loi ihmiseen läheisyyden kaipauksen

 1. Tuulikki

  Erikoista, että näilläkin palstoilla on tämä homokysymys päällimäisenä suvaitsemisen mittarina. Ei muisteta, että Sitä on niin monenlaista seksuaalisuutta ja on selvää, että ihmisen seksuaalisuus voi vinoutua vaikka miten. Ajatellaan nyt vaikka pedofiilejä ja muita ihmisiä, joilla on kummallisia seksuaalisia mieltymyksiä. Milloin heidän puolestaan aletaan kamppanjoida.
  Nyt kuitenkin juuri seksualisuus halutaan nostaa pyhäksi asiaksi, josta voi ajatella vain yhdellä tavalla ja tuomitaan esim. perinteisesti uskovat. Se on omantunnon kysymys, eikä moraalikysymys, jos ajattelee Jumalan luoneen ihmisen mieheksi ja naiseksi ja seksuaalisuuden tarkoitetun näiden välille iloksi ja liimaksi. Ja sitoutumisen = ( JUmalan siunaama Pyhä avoiliitto)juuri suojelevan tätä herkkää aluetta.
  Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sitten rappeutumisen ja mutaatioiden ym. kautta on tullut monenlaista vauriota ihmissukuun. Kaikkien sukupuolikaan ei ole selvä. Mutta tämä on poikkeavuutta alkuperäisestä suunnitelmasta. Raamatussakin puhutaan avioliittoon kelpaamattomista.
  Lisääntyminen tapahtuu miehen ja naisen suhteesta ja lapsen turvallinen psyykkinen kehitys tasapainoisessa sitoutuneessa perheessä. Ja siinä on isällä ja äidillä omat roolinsa. Tosin nyt nämäkin halutaan nähdä pahana. Mutta yhä edelleen nainen synnyttää lapsen ja mies siittää.

  Tässä on nyt isomman ryhmän oikeudesta uskoa omantunnon ja Raamatun mukaan kysymys, kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksista avioliittoon. Kaikki halutaan pakottaa median voimalla ajattelemaan samoin.
  Ja väärin markkinoidaan se, että ihmiset vihaisivat tai pelkäisivät esim. homoseksuaaleja. Vaikka ajattelee eritavoin, voi silti ihmisiä rakastaa ja kunnioittaa. Seksuaalisuus ei ole koko elämä.
  Vainohan tästä on tulossa. Ja minä näen tämän nimenomaan henkivalta kysymyksenä. Henkivallat ovat todellisuutta, mutta tekevät työtään salassa. Ihminen ei suinkaan ole niin vapaa, kuin luulee. Vain Kristus voi hänet vapauttaa ja poistaa suomut silmiltä. Se yleensä tapahtuu uudestisyntymisen kautta. Ihmisen henki saa yhteyden Jumalaan, joka on elävä ja puhuu.
  Ihmisluonto taas on luonnostaan kapinallinen ja vastustaa Jumalan järjestystä. Ihmiskunnan vihollisella on tavoitteena on tietysti koko luomakunnan tuho.

  Sairauksia syntyy monesta syystä. Osa juuri geenien rappeutumista, mutta osa on tunne-elämän epätasapainoa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Myös ihmisten elintavat vaikuttavat. Erilaisten himojen kohtuuton noudattaminen tuhoaa terveyttä. Ihminen joutuu helposti sidotuksi ja riipuvaiseksi asioista, jotka näyttävät tuovan helpotusta tyhjyydentunteeseen. Kuitenkin ihmisen tyhjyyden voi poistaa vain läheinen rakkaus suhde elävän Jumalan kanssa. Edes toinen läheinen ihminen ei voi tätä perustarvetta täyttää ja tämä on avoin kaikille ihmisille. Henkivallat tahtovat kyllä pitää ihmisen sidottuna pelkoon ja ahdistukseen ja tämä sairastuttaa. Stressi sairastuttaa.

  Ei kaikilla ole mahdollisuutta seksielämään, mutta silti he voivat elää tyydyttävää elämää. Ei seksi elämä takaa mitään onnellisuutta. Tällä alueella on niin paljon toisten rikkomista ja hyväsikäyttöä. Ja tarvitseeko toisen ihmisen rakastaminen aina seksiä. On monenlaisia syvällisiä ihmissuhteita. Väittäisin, että seksi on yliarvostettua. Tämä aika on yli kyllästetty seksillä ja hyppää silmille joka paikasta tahtoipa tai ei. Ja usein nuoreten identiteetti muodostuu seksuaalisen viehättävyyden kautta ja tämä aiheutta varsinkin nuorille tytöille kärsimystä.
  Ja tuosta ihokosketuksesta. Sitkin voi olla muunlaista kuin seksuaalista.
  Seksuaalisuus lienee voimakas voima juuri sen lisääntymiseen tähtäävyyden takia. Se on vietin omainen, mutta ihminen ei ole koiran lailla viettiensä orja.

  Olen usein nähnyt Jumalan hengen koskettavan ihmisiä ja vapauttavan taakoista. Pelosta, syyllisyydestä, ahdistukseta, masennuksesta, toivottomuudesta ja ja tällä on parantava vaikutus. Jumalan läsnäolo eheyttää ilman, että sitä erikseen yritetään aiheuttaa. Rukous eheyttää. Jumalan ylistäminen ja palvominen eheyttää. Ja nyt tästä eheytymisestä puhutaan kuin viimeisestä myrkystä. Kyllä Jumalan tahto on parantaa kaikkea vinoon mennyttä. Kaikki ei vain aina tapahdu hetkessä. Ihminen ehytyy läpi elämän suhteessa Jeesukseen.
  Paranemisessa tulee etsiä Jumalaa, vaikka hakee lääketieteellistäkin apua. Lääketiede on hyödyllistä, mutta sillä on rajansa. Ja rajansa on yhteiskunnan resursseilla tarjota kaikille hyvää hoitoa. Myös ammatti-ihmisten taidoilla on rajansa. Monesti ns. asiantuntijat nostavat itsensä jotenkin jumaloitavaksi ja haluavat itselleen ihmiskunniaa.
  Nämä palstat voisivat keskittyä siihen miten lestatiolaisuudesta irtaantuvat säilyttävät tai saavat elävän yhteyden elävään Jumalaan, eikä liberaali teologien uskon tuhoavaan hapatukseen, joka on jo tyhjentänyt Suomen kirkot.

  • Still

   En ole huomannut että naisen ja miehen liittoa kukaan on tuomitsemassa, enemmänkin tuomioita tulee samaa sukupuolta olevien liittoja vastaan. Paljonko se on pois keneltäkään jos syntymälahjana homouden saanut voisi rakastaa kuten sisällään tuntee, paljonko se on keneltäkään pois jos homo saa samat oikeudet parisuhteessa lain edessä kuin hetero, miksi sinä vaadit homoa elämään kuten sinä, vaatiiko homo sinua elämään kuin hän, jokainen voisi ajatella asiaa siltä kantilta että menee toisen ihmisen asemaan, edes hetkeksi.

  • Efva

   Tuulikki, kirjoitit: ”Ajatellaan nyt vaikka pedofiilejä ja muita ihmisiä, joilla on kummallisia seksuaalisia mieltymyksiä. Milloin heidän puolestaan aletaan kamppanjoida.”

   Taisit haksahtaa samaan kuin SRK:n puheenjohtaja parisen vuotta sitten televisiohaastattelussa. Hän rinnasti pedofiilit ”aviorikokseen”!

   Sinä Tuulikki rinnastat pedofiilit ja homoseksuaalit. Et taida ttietää eroa?

   Homoseksuaalit eivät ole rikollisia. Mutta pedofiilien teot on Suomen rikoslain mukaan ankarasti tuomittavia rikoksia.

   Selitän vähän lisää. Homoseksuaali on aivan kuin hetero siinä mielessä, että silloin on kyse kahden aikuisen välisestä seksistä, joka perustuu kummankin osapuolen suostumukseen. Enempää heteroiden kuin homoseksuaalinkaan aikuisten välinen seksi ei ole laitonta.

   Pedofiili käyttää hyväkseen puolustuskyvytöntä lasta. Lapselle aiheutuu tästä elinikäiset vahingot. Kyseessä on rikos.

   Muuten haluan korostaa, että yhdenvertaisessa avioliittolaissa on kyse valtion lainsäädännöstä, ei seksistä.

   Avioliitto on juridinen sopimus. Nykyinen, vuonna 1929 säädetty avioliittolaki kumosi muun muassa vuoden 1734 lain Naimiskaaren sekä vuonna 1889 säädetyn lain aviopuolisojen omaisuus- ja velkasuhteista. Oleellisin muutos aikaisempaan verrattuna oli tuolloin, että tällöin lakkautettiin aviomiehen edusmiesasema vaimoonsa nähden ja puolisot julistettiin oikeudellisesti tasavertaisiksi.

   Naistenkaan tasa-arvoinen kohtelu avioliitossa ei siis ole ollut itsestään selvää, vaan yli sadan vuoden mittaisen taistelun takana.

   Vuoden 1929 jälkeen avioliittolakia on täydennetty esimerkiksi säädöksillä avioerosta, jota on yksinkertaistettu.

   Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli Suomessa voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen.

   Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Laki ei myöskään toistaiseksi salli perheen sisäistä adoptiota eli sitä, että parisuhteen toinen osapuoli adoptoisi puolisonsa biologisen lapsen niin, että puolisot yhdessä olisivat lapsen holhoojia. Tämän puutteen korjaava muutos tosin sisältyy Vanhasen II hallituksen ohjelmaan.

   Rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta nimilain säännöksiä puolison sukunimestä. Parisuhteensa rekisteröivät puolisot eivät voi ottaa yhteistä sukunimeä tai yhdistelmänimeä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle. Automaattinen oikeus yhteiseen nimeen kuuluu vain avioliittoon.

   Sosiaali- ja verolainsäädännössä käytetty ja säännelty perhemuoto “avioliitonomainen suhde” (“avoliitto”) ei sekään koske parisuhteensa rekisteröineitä pareja. Koska avioliitto on rajattu vain naisen ja miehen väliseksi, pidetään myös avioliitonomaisuudelle ja avoliitolle edellytyksenä pääsääntöisesti sitä, että kyse on naisen ja miehen välisestä suhteesta. Rekisteröimätön, samaa sukupuolta olevien parisuhde ei siis nykykäytännön mukaan ole avoliitto. Avoliitolle on kuitenkin määritelty eräitä juridisia piirteitä, jotka eivät näin ollen koske yhdenvertaisesti kaikkia niitä vakiintuneita parisuhteita, joissa ei ole kyse avioliitosta.

   Ehkä merkittävin avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välinen ero on kuitenkin symbolinen. Rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Näin ollen samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Tilanne on verrattavissa siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki esimerkiksi romaneille, suomenruotsalaisille tai tummaihoisille.

   Esimerkiksi Ruotsin valtiopäivät hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot 1. huhtikuuta 2009 selvin luvuin; peräti 226 edustajaa kannatti ja vain 22 edustajaa vastusti lakiesitystä.

   Ruotsalaisilla samaa sukupuolta olevilla pareilla oli jo ennen lakimuutosta samat adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Ruotsin kirkko salli 22. lokakuuta 2009 samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimmisen.

  • Nimetön 160

   Tuulikille: kun kirjoitat että Jumala voi ihmisen vapauttaa ja poistaa suomukset silmiltä niin tarkoitatko homoja? Siis homo ei voi olla uskovainen, mikäli näin tarkoitat, olet ottanut omiin käsiisi tuomiovallan joka on vain Jumalan. Tällä myös mitätöit lukuisien homojen uskon, niin vl liikkeessä kuin muuallakin. Ei taida olla Suomen lain mukaankaan sallittua näin lausua jostain ryhmittymästä esim. sukupuolisen suuntautumisen johdosta. Kukaan ei myöskään sinua pakota ajattelemaan homoista yhtään mitään enempää kuin nyt ajattelet, mielipiteenvapaus on totta sinunkin kohdalla. Miksi sinä vaadit toisia ajattelemaan kuin sinä, myös heitä jotka esim. eivät pidä Raamattua minkäänlaisena ohjekirjana eikä usko siihen. Miten sinä suhtautuisit jos sinua vaadittaisiin noudattamaan Marxin oppeja vaikka et usko niihin? Tmv.

  • Paco

   ”Nämä palstat voisivat keskittyä siihen miten lestatiolaisuudesta irtaantuvat säilyttävät tai saavat elävän yhteyden elävään Jumalaan,”
   Ajatuksia herättävä lause. Tuossa lauseessa on kaksi merkittävää puolta, puhutaan yhdestä liikkeestä irtaantuvasta ihmisestä mutta kahdesta toisilleen vastakkaisesta asetelmasta. Toinen kumoaa toisen, liikkeestä irtautuvalla ei joko ole yhteyttä Jumalaan tai sitten pitää säilyttää olemassa olava yhteys Jumalaan, no kirjoittaja varmaan on tällä jotain tarkoittanut.

   Kun kirjoittaja sanoo puolustavansa tällä kirjoituksella perinteisesti uskovia niin kysyn että miksi pitää puolustaa näin kiihkeästi sellaista joka ei ole edes uhattuna.

   Mitään vainoa ei ole perinteisesti uskovia kohtaan eikä mitään henkivaltojen aiheuttamia uhkia ketään kohtaan, turhia pelkoja jotka nousevat ehkä aivan muualta kuin nyt on puheen aiheena. Kysymys on vain vähemmistö ryhmän oikeudesta perustaa perhe, jolla on samanlainen juridinen oikeus kuin ns. perinteisellä tavalla parisuhteen ja perheen perustajalla.

   Kaikki vihjailut vinoutumisista ja eheytyksistä ei kuulu tähän aiheeseen.
   Seksuaalisuus on ihmisen perustarve kuin syöminen, pitääkö esim. keliaakikon lopettaa syöminen vaikka hänelle on mahdollisuus järjestää ruoka elimistölleen sopivalla tavalla.

   Rakkautta on myös ilman seksuaalisuutta, esim. Jumalan rakkaus, äidin rakkaus, isän rakkaus, sisarusten rakkaus, ystävän rakkaus jne. Näillä ei ole tämän asian kanssa tekemistä vaan tässä on kysymys kahden täysivaltaisen aikuisen ihmisen välinen rakkaus joko samaa sukupuolta olevien kesken tai eri sukupuolta olevien kesken. Muiden välillä ei ole avioliittoa siinä mielessä kuin avioliittolaki sen käsittää. Piste.

   Tämän laajempaa kysymystä ei asiasta mielestäni tarvitse tehdä, lapset voi hyvin rakastavien vanhempien kanssa, oli ne sitten kumpaa sukupuolta tahansa. Jos he tulevat kiusatuksi sen vuoksi niin se ei johdu heidän vanhemmistaan vaan syy taitaa olla siellä kiusaajien vanhemmissa, oli ne sitten heteroja tai homoja, lapsi ei opi luonnostaan kiusaamaan vaan se pitää oppia jostakin ja koti on pienen lapsen koulu.

 2. Tuulikki

  En yhtään epäile, etteikö homoseksuaali voi olla uskova. Usko on jotakin mikä on ihmisen sisimmässä. Ihmisen henki on tuolloin herännyt yhteyteen Luojansa kanssa ja tuo yhteys vaatii vaellusta Hänen valossaan. Se meitä johdattaa ja hoitaa.
  Enkä myöskään pakota ketään ajattelemaan mitään. Puolustan vain oikeutta ajatella perinteisellä Raamatuun tukeutuvalla tavalla, koska se tässä nyt on tulilinjalla joka puolella.

 3. Efva

  Viisasta ja maltillista puhetta Meri-Annalta. Kiitos.

 4. Kati

  Jumala loi ihmisen eli miehen oman kuvakseen, mutta Hän näki ettei ihmisen ole hyvä olla yksin, vaipui miehen syvään uneen. Jumala teki miehen kyljestään naisen kumppanikseen niin kuin Raamattu sanotaan selväksi. Jumala siunasi sitten miehen ja naisen yhteyteen eli aviopariksi, liha tulee olla yksi. Heille syntyi seuraavia sukupolvia eteenpäin. Raamattu varoittaa: ”Älä, mies, makaa saman sukupuolen kanssa” , jos mies ja toinen mies molemmat makaavat, he saavat kovemman tuomion kuolemaan.

  • jokotai

   Samaa mieltä. Synti synniksi. Raamatussa harvinaisen selvästi homous on synniksi kirjoitettu. Kuin myös toisten kunnioittamisen tärkeys ja kunnioittamatta jättämisen synnillisyys. Rahat saakoon, mutta taivaspaikkaa ei. Toivottavasti kirkko ei ala vihkimään ja toivottavasti keksivät jonkun muun instituution kuin avioliitto. Tarviiko tuota sen kummemmin pyöritellä? Eikös kaikki kristinuskoiset usko raamattuun? Sieltä löytyy armo sekä totuus.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s