Johannes Alaranta: Taakkojen kantaja vai ilmiantaja?


Alaranta_Taakkojen kantaja vai ilmiantajaTM Johannes Alarannan väitöstilai-suus järjestetään lauantaina 12.10.2013 klo 12 alkaen, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, salissa AT100, Agora-rakennus, Yliopistonkatu 4, Joensuu.

Alarannan tutkimus kuuluu käytännöllisen teologian alaan. Väitöskirjan nimi on Taakkojen kantaja vai ilmiantaja? Kirkko-oikeudellinen tutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin vaitiolovelvollisuudesta vuoden 1993 kirkkolain mukaan ja vaitiolovelvollisuudesta vuosina 2007–2012 julkisuudessa esitetyt tulkinnat.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jyrki Knuutila (Helsingin yliopisto),  tiedekunnan edustajana toimii professori Hannu Mustakallio (UEF) ja kustoksena toimii professori Paavo Kettunen (UEF). ???????????????????????????????

Väitöstilaisuudesta jukaistaan lisätietoja väitöstiedotteessa, noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Väitöskirjaa voi tilata ennakkoon tekijältä  johannes@alaranta.net  hintaan 40€.

Alarannan toisen, vanhoillislestadio-laisuutta koskettelevan kirjan on samoin määrä ilmestyä lokakuussa.

Hiljaisuus puhui

A-STUD~1

Toukokuussa 2012 YLE:n A-Talkissa keskusteltiin lasten hyväksikäytöstä.Vuonna 2010 herätysliikkeessä julki tulleen, vuosikymmeniä kestäneen hyväksikäyttö-vyyhdin tutkinnassa oli paljastunut ainakin 150 pedofiliaan syyllistynyttä miestä, joiden uhrien määrä on moninkertainen. Ilmi tulleista pedofiileistä toistakymmentä kuului liikkeen seurapuhujiin.

Tutkija Johannes Alaranta, joka oli kritisoinut SRK:ta virheellisestä, kirkkolain ja Suomen lakien vastaisesta  rippisalaisuuden opetuksesta ja sen väärinkäytöstä, kohtasi tv-lähetyksessä SRK:n pääsihteerin Tuomas Hännisen. Keskustelussa olivat mukana myös Aija Hannila ja Pirjo Luokkala. Ohjelmaa seuranneille on jäänyt mieleen erityisesti yksi kohta. Se löytyy ohjelman kohdasta 28:43 YLE:n Elävästä arkistosta.

Keskustelussa kosketeltiin maallikko-salarippiä useaan kertaan ja välillä epätäsmällisesti. Mutta tässä yhdessä kohdassa viesti on yksiselitteinen. Keskustelun kulku oli kaikessa ytimekkyydessään seuraava:

Johannes Alaranta: Rippisalaisuuden ehdottomuus maallikon kohdalla on Suomen lain vastainen. Maallikolla on rikoslain ja lastensuojelulain mukaan tietyissä tilanteissa raportointivelvollisuus. Ei riitä se että tuetaan uskoutujaa, vaan on mentävä tekemään se ilmoitus.

Tuomas Hänninen: Mitä sanoo kirkkolaki?

Johannes Alaranta: Kirkkolaki sanoo juuri näin. Se nostaa sieltä erilleen vain papin ja virassa olevan lehtorin.

Tuomas Hänninen: [Viiden sekunnin hiljaisuus].

”Sen lisäksi että on viety fyysinen koskemattomuus ja on särjetty psyyke, viedään se elämän kallein asia eli usko, sillä että sitä rippiä on väärinkäytetty.

Pahimmillaan se on tarkoittanut sitä että tekijä on pyytänyt tekoaan anteeksi  hyväksikäytön uhrilta. Hän on puhdistanut omaatuntoaan tällä tavalla niin että on päässyt syyllisyydestä eroon ja pahimmassa tapauksessa voinut jatkaa tekojaan.

Tiedän tällaisia tapauksia.

Ja siihen liittyy tietysti se mikä pedofiliaan aina liittyy, että sitten uhkaillaan että niistä asioista ei saa puhua. Ja tässä tapauksessa on vielä uhkailtu niin järkyttävällä tavalla, että on sanottu, että jos puhut, niin se synti tulee sinun päälle.

Uhri joka tietää, miten järkyttävästi teosta on kyse, ei varmasti halua sitä päällensä.

Välittömästi olen puuttunut tähän, että SRK:n opetus maallikkorippisalaisuudesta on Suomen lakien vastainen.

Näin on opetettu ja edelleenkään tätä opetusta ei ole peruttu, eli opetetaan niin että rippisalaisuus on maallikolla ihan yhtä ehdoton kuin papillakin.”

Alaranta_YLE

”Kun opetetaan maallikkorippisalaisuuden ehdottomuutta, voidaan saada aikaan se, että joku maallikko rippi-isä joutuu vankilaan. Saa ehdottoman vankeustuomion törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä. Ja siinä minun mielestä SRK ottaa vähän liian suuren vastuun.” – Johannes Alaranta.

Alaranta: Suomen laki ja SRK:n tulkinta vaitiolovelvollisuudesta risti-riidassa

SRK:n mukaan ”Rippisalaisuus on ehdoton, ja velvoittaa myös maallikkoa”. Johannes Alaranta on todennut haastattelussaan Helsingin Sanomissa (HS 1.5.2010), että lestadiolaisyhteisössä rippisalaisuus ajatellaan kirjaimellisesti. Opetetaan, että vaitiolovelvoite sitoo jokaista uskovaista.

– Kun tekijä pyytää anteeksi tekoaan, esimerkiksi lapsen hyväksikäyttöä, niin sielunhoitaja julistaa absoluuttisen synninpäästön. Sen jälkeen asiasta ei enää saa puhua, totesi Alaranta Helsingin Sanomien haastattelussa. Suomen rikoslaki sekä tietyiltä osin myös lastensuojelulaki velvoittavat ilmoittamaan viranomaisille aina, jos tietoon tulee lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö. Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään ilmoituksen jo silloin, jos edes epäilee, että lasta uhkaa jokin vaara.

Kirkkolaki puolestaan säätää, että rippiin liittyvä vaitiolovelvollisuus sitoo vain pappia ja seurakunnan virassa toimivaa lehtoria.

Alaranta on huomauttanut, että on vaarallista, jos jokin organisaatio tai sen johto kehottaa jäseniään rikkomaan lakia. Pahimmillaan salailu voi johtaa siihen, että asioita ymmärtämätön uskovainen ihminen joutuu vankilaan. Siis hän, joka tietää rikoksen tapahtuneen, muttei kerro siitä viranomaiselle.

Alaranta totesi toivovansa, että salailu johtuisi siitä, ettei rippisalaisuuden velvoittavuus ole tuttu tai sitä ei ole yksinkertaisesti vielä ymmärretty. Samoin hän totesi toivovansa, ettei salailu olisi johtunut siitä, että on itse salattu törkeitä rikoksia ja pelätään tämän peittelyn paljastumista.

*       *       *

Lähteet: Itä-Suomen yliopisto; Johannes Alarannan blogit ”Johannes” Kotimaa24:ssä  ja Elvisispäk.

Elävä Arkisto: Lestadiolainen liike salasi lasten hyväksikäytön. YLE 25.5.2012.

Ajattelemisen aihetta antoi Lucas.

*       *       *

Lue lisää:

Alaranta: Seurakuntaoppi on pahin kompastuskivemme

Johannes Ijäs: Raiskatun Maijan tarina on kuvaus “yhteisöllisestä uhrista”. Kotimaa24 17.4.2012.

Juho Kalliokoski: Rippisalaisuudesta, ripistä ja salaisuudesta. Blogikirjoitus 17.5.2010, Kotimaa24 (Arkisto).

Lucas: Ahola, Alaranta, Asikainen, Sulila, Pentikäisen Antti – Luottamus SRK:n johtoon murentunut

Lucas: Alaranta: Erään prosessin kuvaus, kirja tulossa

Lucas: Alaranta nojaa Suomen lakiin – Hautamäki Katekismukseen

Lucas: Vastuun väistelyä vai ammattitaidottomuutta: SRK:n johto ohitti uhrit ja rippiongelman

Tommi Nieminen: Syntisten piiri. Helsingin Sanomat 1.5.2010. [Artikkelin yhteydessä haastateltiin ”Minnaa” (törkeä lapsen hyväksikäyttötapaus Pohjanmaalla rauhanyhdistyksen piirissä) sekä haastateltiin muun muassa Johannes Alarantaa ja Johanna Hurtigia.] Pääsy HS Arkistossa tästä (vaatii rekisteröitymisen).

Heikki Rainio: Suljettujen yhteisöjen sairaus. Turun Sanomat 12.4.2011.

Risto Ukkonen: Vanhoillislestadiolaiset puolustavat rippisalaisuuttaan. YLEn A-Talk-ohjelma 25.5.2012.

Advertisement

11 kommenttia

Kategoria(t): anteeksianto, arvot, concept of sin, eettisyys, insesti, kaksoisviestintä, kannanotot, kristinoppi, lapset, lähihistoria, opilliset kysymykset, pedofilia, retoriikka, SRK ry., SRK:n johtokunta, syyllistäminen, syyllisyys, tutkimus, uhkailu, vallankäyttö

11 responses to “Johannes Alaranta: Taakkojen kantaja vai ilmiantaja?

 1. Tuo Luokkalan yksi kommentti jäi vähän puolitiehen. Hän sanoi jotenkin niin, ettei usko että olisi tapahtunut sellaista että pedofiili olisi tullut ripittäytymään, koska pedofiili haluaa pysyä salassa. Tarkoittiko hän siis, että ei usko ripittäytymisiä tapahtuneen ollenkaan, vai että ripittäytymiset ovat tapahtuneet niin, että ripittäjä ei ole tajunnut ripittäytyjän puhuneen pedofiliasta. Että on sanonut jotain vähän siihen suuntaan, että ”on huono omatunto kun tehnyt väärin lapsille” jolloin ripittäjä luulee että ripittäytyjä on hieman jotain huutanut tai vastaavaa.

  Toinen mikä videossa ärsytti, ei pitäisi puhua pedofiileista ja hyväksikäyttäjistä samassa lauseessa. Molemmilla on biologinen taipumus, mutta vain jälkimmäinen totetuttaa taipumuksensa. Ei pedofiili oletusarvoisesti ole paha.

 2. Still

  Vanhoillislestadiolaislla on kummallinen käsitys ripistä, sellaista on tullut ilmi että ripissä on voinut sopia asioita joissa on loukattu kolmatta osapuolta, esim. pahan ja valhepuhumisen lähimmäisestä on voinut kertoa ripissä ja sen jälkeen sitä ei enää saa muistaa, ei edes se johon nämä valheet on kohdistuneet. Näinkö Raamatussa on kehoitettu tekemään? Ei ole. Nämä on aina sovittava henkilökohtaisella tasolla. Siten esim. lapseen kohdistuvaa hyväksikäyttöä ei ripissä hoideta. Ripissä voi sopia vain omaan itseen liittyviä syntejä. Ja rippisalaisuus on silloin aina ehdoton vaikka kuka olisi ripin vastaanottaja, näitä ei saa juoruilla mihinkään. Kirkkolaki määrittelee sen miten virassa olevaa koskee rippisalaisuus, ja se koskee kaikkia asioita, myös lähimmäiseen kohdistuneita. Kuitenkin rikoslain mukaisissa asioissa papin velvollisuus on ohjata ripittäytyjä viranomaisille, ja lasten hyväksikäyttöasiassa huolehdittava ettei teot enää jatku eli toimittava sen mukaan ja vietävä asia viranomaisten tietoon. Nimiä ei saa kertoa mutta uhreista on huolehdittava. Maallikoita ei koske tämä kirkkolaki, tässä vl liike toimii lainvastaisesti. Tämä Johanneksen kirja pitäisi jokaisen lukea, varsinkin vl liikkeen johdon, vl liikkeessähän ei sallita lukea Johanneksen kirjoittamia juttuja, ainakaan sitä ei saa julkisesti tunnustaa, siksi ainakin johdon tulisi tämä lukea jotta voivat sitten Päivämiehessä kertoa yleisesti mistä on kysymys, ja tietysti ilman kaksoisviestintää ja venkoilua. Srk:n tulee julkisesti irtisanoutua kirkkolain mukaisen rippikäytännön soveltamisesta maallikoihin, muuten vanha laiton toiminta vain jatkuu ja uhrien vaientamiset siinä sivussa.

  • juhak

   Monesta asiasta samaa mieltä. Mutta mielestäni vl ei opeta, että toisia koskeva rikkomus voidaan sopia ripissä kolmannen osapuolen kanssa. Jo pikkupoikana meille opetettiin, että jos rikkoo toisen luottamuksen tai tekee muuta pahaa, asia on pyydettävä rikkomuksen kohteelta anteeksi, vaikka hän ei olisi uskovainen. Siinä tapauksessa synnin voi tunnustaa jollekin luotetulle uskovaiselle, ja saadamyös syntinä anteeksi. Vanhoillislestadiolaisuudessa rippikäsitys perustuu ensisijaisesti Raamattuun, ts. siihen että Jumalakaan ei muista anteeksi annettuja syntejä, ja se koskee samalla tavalla virkapappeja ja maallikoita. Raamattu on, toisin kuin joillakin muilla, vanhoillislestadiolaisuudessa ensisijainen lähestymiskulma asioihin, vaikka kaikkea ei olekaan tarvetta hengellistää.

   ”Srk:n tulee julkisesti irtisanoutua kirkkolain mukaisen rippikäytännön soveltamisesta maallikoihin, muuten vanha laiton toiminta vain jatkuu ja uhrien vaientamiset siinä sivussa.”

   Väitätkö tosissasi, että tuosta ei ole irtisanouduttu jo ties kuinka moneen kertaan? Siinähän ei ole minkään opin mukaan kyse salaripistä, jos esim. jonkun Ry:n väki tai joku suku laajasti tietää hyväksikäytöstä, kuten on tapahtunut. Sen sijaan rippiopilla voidaan perustella vääriä toimintamalleja, ja sitäkin on tapahtunut. No niin, nämähän on jo moneen kertaan, monessa yhteydessä sanottu, joten turhaanpa käytin aikaani tähän 🙂

   • Still

    …ja vielä jatkoa: voisitko Juhak ystävällisesti perustella mihin Raamatun kohtaan vetoat kun sanot sen vl likkeessä olevan Raamatunmukaista? Ja älä nyt sekoita siihen syntien anteeksisaamista, se käy ilman rippiäkin, Pyhä henki ja salarippi, ei oikein kuulosta Raamatunmukaiselta yhdistelmältä, kumpi niistä on Raamatussa?

 3. Apina

  “Srk:n tulee julkisesti irtisanoutua kirkkolain mukaisen rippikäytännön soveltamisesta maallikoihin, muuten vanha laiton toiminta vain jatkuu ja uhrien vaientamiset siinä sivussa.”

  Ihan sama mitä SRK sanoi julkisesti tai on sanomatta, se ei pedofiilejä hetkauta suuntaan eikä toiseen. Kyllä he osaavat temmpunsa tehdä ja ympäristönsä manipuloida. Uhreja vaiennetaan joka tapauksessa jollain systeemillä ihan joka puljussa vaikka ei oo srk:sta mitään koskaan kuultukaan.

  • Still

   Niin, noinhan ne fariseukset sanoo, et siis voi tehdä asialle mitään niin pakko vaan hyväksyä olemalla hiljaa. Tyypillistä asioiden ja uhrien aliarvioimista, puolustella sillä että näinhän kaikki tekee.

   • Apina

    En oo ollut hiljaa ja silti asiat ei oo muuttuneet, minut on vain leimattu hulluksi. Olen itse uhri. Pahasti traumatisoitunut just tuon takia että luulin puhumalla´ja tekemällä asian julkiseksi auttaa itseäni ja muita (tän saman tyypinkin uhreja) Ehkä olen ”katksera”´kun en pääse pahasta olosta eroon vaikka pitkät terapiat on takana jne. Ehkä oon sitten fariseus.Kiitti vaan taas kivennakkelusta jota tulee ihan joka taholta.

   • Still

    Väitän että jos Srk olisi ponnekkaasti tarttunut oma-aloitteisesti tähän ongelmaan eikä pessyt käsiään kuin Pilatus aikoinaan niin moni uhri olisi saanut tuen liikkeen sisällä aivan toiseen malliin kuin nyt meni. Hehän yrittivät lakaista ongelman maton alle, vetosivat vielä silloinkin rippikäytäntöön. Yrittivät sulkea suut niiltä jotka asiaan puuttuivat, kysyn: oliko asialla pedofiilit vai niiden suojelijat? Pedofiilit ei voi itse ilman näitä suojelijoita kyetä niin systemaattiseen uhrien vaientamiseen.

    Tässä tuleekin esiin tämä aihe, laiton maallikkorippioppi, Jos tätä oppia ei nämä johtajat kumoa ja riittävän selkeästi siitä irtisanoudu sekä kirjoituksissaan että seurapuheissaan, silloin tämä raaka, laiton toiminta jatkuu.

    Toinen taho, jossa pedofiilit on mellastaneet, on katolinen kirkko, se taho josta tällainen ihmisten luoma rippioppi on lähtöisin. Tällaiset yhden totuuden liikkeet tekevät pahaa jälkeä ja pitävät suoranaiseti pilkkanaan Raamattua ja Jeesuksen opetuksia. Heillä on Raamatussa omat paikkansa, lauseet jotka irroitetaan asiayhteydestä, niitä sitten tulkitaan omien perinteiden mukaan, ei sen mukaan miten Jumala on Raamatussa ilmoittanut, tutkikaa ja uudistukaa, pitäkää se mikä on hyvää.

    Jos sinä olet Srk kristillisyydessä mukana ja siellä nämä kokemuksesi saanut, olet yksi esimerkki tästä Srk.n saamattomuudesta johtuvista uhreista. Älä syytä siinä tapauksessa ketään muuta, älä yleistä tätä kaikkiin vaan tee oma osuutesi siinä että homma siinä porukassa (srk) ei saa jatkua enää näin, väitän että kukaan muu kuin eräät Srk.laiset (siis ei kaikki) ei sinua ole hiljentämässä eikä hulluksi haukkumassa. Tiedän että uhreja ei vaienneta joka paikassa näin kun näissä eräissä. Yhtään kiveä en ole sinun suuntaan heittänyt, vain se että yleistät. Se antaa väärän signaalin sellaiselle vl-liikkeessä, joka itse mielessään tälläkin hetkellä miettii miten saisi apua tilanteessaan, toivoa ei saa menettää vääryyden edessä.

 4. Still

  Kiitos juhak vastauksesta. Olen samaa mieltä siitä että tässä lasten hyväsikäyttö asiassa Srk on ilmaissut kantansa juuri kuin sanot, tämä kuitenkin vasta kovan julkisen painostuksen jälkeen, ilman sitä julkisuudessa käytyä keskustelua ja tapahtuneiden väärinkäytösten julkituloa ei tästä olisi Srk:lla ollut mitään sanottavaa. Eli en usko että sydän ja Pyhä henki on ollut avaamassa vaan ihmiskunnia.
  Viimeaikoina olen seuroissa kuullut puhujien sanovan että kun synti on anteeksi annettu niin sitä ei enää saa muistella. Ja sen pituinen se. Tuo on aivan sama kuin irrottaa asiayhteydestään yhden lauseen ja unohtaa kokonaisuuden. Ei ainakaan valtaosa puhujista ole tuosta maallikkorippiopista mitään epäkohtia vl liikkeen entisestä laittomasta käytännöstä tunnustaneet, osittain vain Srk.
  Rippioppi ei ole Raamatun mukaista jos käsitetään vain armo ilman totuutta. Anteeksiannolla ei ole mitään merkitystä mikäli vastaanottaja ei halua uskoa että armon saatuaan hänen on pysyttävä totuudessa. Uskon hedelmät näkyy, vl liikkeesä se ei ole tärkeää, vaan tärkeää on vain kuuliaisuus tällä hetekllä voimassa oleville tapasäännöille, siis ulkonainen vaellus, silloin jää vl liikkeen ”todistus” että sielu kelpaa Jumalalle, pimeetä on.
  Laestadiolaisuuden alkuaikoina heränneet halusivat korjata asioita kun heille kirkastui Jumalan armo, he halusivat vaeltaa totuudessa, kun vertaan tuota nyky vl liikkeen talosteluun niin ei ole tietoakaan siitä herätyksestä, ei se että syntiä ei tehtäis vaan kaikki uskotaan nopeasti mielellään anteeksi mutta ulkopuolisia loukkaavaa toimintaa ei tarvitse sopia, tästä Srk antaa hyvää esimerkkiä.
  ”Siinä tapauksessa synnin voi tunnustaa jollekin luotetulle uskovaiselle, ja saadamyös syntinä anteeksi.” Tämä on väärää hapatusta ja johtaa juuri näihin tapahtuneisiin rikkeisiin rippikäytännöissä. Väität että jos vl loukkaa ulkopuolella vl liikkeen olevaa niin tämä loukattu ei voisi antaa anteeksi syntinä tätä asiaa vaan se pitää syntinä sopia jonkun vl liikkeen jäsenen kanssa, höpö höpö. Teillä on harhainen käsitys, kyllä se on anteeksi taivaassa kun nämä kaksi sen keskenään sopii.

  Vl liikkeen oppi ei perustu Raamattuun, rippi on ihmisen oma keksintö, katolilaisuudessa alkanut. Jumala ei muista anteeksi annettuja syntejä, unohdat kuitenkin että synti ei vanhene, kun syntiä ei ole haluttu pestä pois niin ei Jumalakaan ole sitä anteeksi antanut, Totuuden henki ohjaa uskovaa, ja silloin haluaa sen mukaan korjata asiat, ei sen mukaan miten joku Srk tai katolilainen oppi sanoo, vaan miten Raamatussa on opetettu.

  • Apina

   ”Älä syytä siinä tapauksessa ketään muuta, älä yleistä tätä kaikkiin vaan tee oma osuutesi siinä että homma siinä porukassa (srk) ei saa jatkua enää näin, väitän että kukaan muu kuin eräät Srk.laiset (siis ei kaikki) ei sinua ole hiljentämässä eikä hulluksi haukkumassa. ”

   Näin väittää ihminen joka ei mua tunne,ei tiedä mistä puhuu ja mitä olen jo tehnyt ja koko ajan teen.(Teidän on niin helppo vaatia uhria tekemään…) Turhaa….
   Mua vaientaa OMA suku, haukkuu hulluksi, Suku, joka ei ole SRKlestadiolaisia,vaikka pedofiili/(minut lapsena raiskannut sukulainen) onkin. Jopa ammattilaiset suvussa (poliisi, lääkäri) ovat tämän pedofiili-uskovaisen suojelijoita,vaikka eivät siis ole SRKlaisia. HE vaientavat minua, uskovat uskovaista esittävän pedofiilin ulkokuoreen ja minä traumoista kärsivänä olen vain katkera, hullu pahanpuhuja ja uskossan hakoteillä oleva. Ja tähänei mitkään rippiopetukset vaikuta, vaan ulkokuoreen tuijottaminen, kulissien ja maineen ylläpitäminen.

   Tuntuu aina niin turhalta yrittää valottaa uhrin näökulmaa kun MUUT tuntuvat aina tietävän paremmin kaiken.

 5. Nimetön 186

  Muistan kuinka asiat eteni kun pedofiilikohu oli pahimmillaan, Srk.n johtokunnalta löytyi kyllä intesiteettiä lähteä turvaamaan oma asema maallisen lain seuraamusten pelossa, palkattiin omista joukoista juristi ja todennäköisesti rahaa siihen löytyi paratuilta kerätyistä varoista. Liekö rippioppi ollut kovassa käytössä silloin koska eihän näin kuitenkaan hoideta Jumalan edessä huonoa omaa tuntoa. Ei Pyhä henki ohjaa näin toimimaan, vaan sen mukaan ensin hoidetaan synti pois ja niin laajasti kuin on pahennusta aiheutettu, sen jälkeen maallisen lain edessä hyvällä omallatunnolla kerrotaan totuus ja annetaan keisarille mikä keisarin on. Nyt meni puurot ja vellit sekaisin, toiminta oli väärässä järjestyksessä siihen miten nämä julkisuudessa kertovat liikkeessä opetettavan. Eli jos sama toiminnan tehokkuus olisi priorosoitu uhrien asemaan ja rikosten tekijöiden kiinnisaamiseen, unohdettu oma kunnia niin paljolta pahalta olisi säästytty. Sitä ihmettelen jos tällä itse tilatulla selvityksellä on ollut mitään painoarvoa kun poliisi tutki johdon toimia, oliko juristi jäävi tekemään sitä kun palkan maksaja oli ilmeisesti tutkimuksen tilaaja ja saman liikkeen jäsen? Onko rippi oppia tässä käytetty väärin ja sen vuoksikin sitä pitää puolustaa viimeiseen asti?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s