Aatetta Jaloa ja Alhaista Mieltä


Kirjoitus sisältää Julkisen Jumalansanan Neuvoston tuomion.

Tapaus: Päivämiehen pääkirjoitusten kirjoittaja(t). Luterilaisen kirkkomme suurimman herätysliikkeen opillisesta johtokeskuksesta singotut traktaatit ovat herättäneet laajalti kysymyksiä.

amish-miehet1.1

Pääkirjoitus 1: Me miehet täällä SRK:ssa ollaan myös oltu väsyneitä.

Uupuminen ei siis ole ”aiheena” uusi!

Viime aikoina mediassa on ollut esillä vanhoillislestadiolaisten suurperheiden äitien uupuminen. Uupuminen aiheena ei ole uusi, ja väsymystä kokee jokainen elämänsä aikana. Sitä onkin käsitelty mediassa paljon ja usein myötäelämisen ja ymmärryksen sävyssä.

Viimeaikaisissa vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevissä uutisoinneissa sävy on sen sijaan ollut negatiivinen. Päivämies

On ymmärrettävää, että lukijoita herätetään räväköillä otsikoilla, mutta ihmisten loukkaaminen ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Monissa viime päivien uutisissa näkökulmat ovat nousseet yksittäisten ihmisten kokemuksista, joita on yleistetty koskemaan vanhoillislestadiolaisuutta yleensä.

Moni vanhoillislestadiolainen äiti ja isä elää paineiden alla. Paineet tulevat usein liikkeen ulkopuolelta. Nyt olisi tarpeen tukea ja rohkaista vanhempia heidän arvokkaassa kasvatustehtävässään. Onko suomalaisella medialla rohkeutta tähän? ” – Päivämies 18.9.2013.

Kun uskovaiset naiset ovat itse nostaneet keskustelun kohteeksi ehkäisykiellon seuraamukset naisille ja perheille, Päivämiehen eli SRK:n Kasvottoman Edustajan vastaus naisille on mitätöinti ja ihmisten omien kokemusten ohittaminen.

Menettelyä voi kuvata sanoilla julkea ja häpäisevä. Kun oman uskonliikkeen vastaus uupumispohdintaan on loukkaavuudessaan tätä luokkaa, ei pitäisi ihmetellä jos keskustelussa ilmenee myös ”negatiivisia sävyjä”.

Ehkäisykieltoa omilla nimillään ja kasvoillaan kritisoivat henkilöt eivät tietenkään ole riistäneet yhdeltäkään suuren perheen vanhemmalta tukea arvokkaassa kasvatustehtävässä, kuten kirjoittaja niin antaa ymmärtää. Tuo heitto on lapsellisena pidettävä yritys siirtää keskustelussa huomio toisaalle, pois  itse ongelmien aiheuttajasta, ehkäisykiellosta.

Keskustelijat esimerkiksi YLEn ohjelmassa Inhimillinen tekijä ovat nostaneet esiin sen, että kasvatustehtävässäkin saattaisi jaksaa paljon paremmin, jos naisella ei olisi  opilliseksi uskonkappaleeksi rakenneltua pakkoa tulla raskaaksi silloinkin, kun ei sitä halua.

”Uupuminen aiheena ei ole uusi, ja väsymystä kokee jokainen.”

Nimetön Kirjoittaja teeskentelee, että muka erehtyi niin, että tässä keskustelussa tosiaan puhuttaisiin tavanomaisesta  väsymisestä, jota ”kaikki aika ajoin tunnemme” ja joka menee ohi, kun vanhemmat vähän lepäävät. Kyllä se siitä?

Heitto osoittaa jälleen pyrkimystä siirtää keskustelu herätysliikkeen jäseniä erityisesti koskettavasta ja tunnistetusta kysymyksestä toisaalle. Kirjoittajan menettely osoittaa, että hän on avoimesti piittaamaton. Hän ei suhtaudu vakavalla mielellä perheiden tunnistamiin vaikeuksiin eikä myöskään vakavalla ja vastuullisella tavalla osallistu keskusteluun.

Tarkoituksellinen ongelmien ohittaminen kielii valitettavasti kirjoittajan piittaamattomuudesta.

Asiasta keskustelemisen sijasta SRK:n edustajat pitävät parempana pyrkiä häpäisemään keskustelunavauksia tehneet naiset.

Jos tämä on Päivämiehen Nimettömän Kirjoittajan mukaan  rakentavaa, niin siihen käsitykseen ei yksikään asiallista journalismia lehdeltämme odottava voi tämän luettuaan yhtyä. Tämän jälkeen suorastaan hävettää tilata Päivämiestä. On tuo sanankäyttö sen verran räikeää, että raja alkaa tulla vastaan.

Ensimmäinen askel oikeassa vuoropuhelussa on toisen kuunteleminen ja hänen ajatustensa ottaminen vakavissaan. Hoitokokouksissa ryvettynyt SRK:n johtokunnan jäsenistö ei valitettavasti ole saanut valmennusta tähän taitoon.

SRK:n johtokunnan maineen puhdistukseen pedofilia-asiassa johtokunta poltti 20 000 euroa ”parattujen varoja”.  Olisiko nyt aihetta vihdoin satsata SRK:n johtokunnan ja operatiivisen johdon osaamiseenkin, esimerkiksi viestintäkurssiin,  jotta johtoon itsensä eliniäksi valinneilla olisi taito ja halu palvella jäsenyhdistyksiä ja kaikkia ihmisiä avoimella, kuuntelevalla ja kunnioittavalla tavalla.

Voisi myös harkita luopumista kaksoisviestinnästä, jossa ulospäin kerrotaan erilainen viesti kuin sisällepäin. Siitä jää ihmisille outo ja suorastaan epärehellinen vaikutelma, kun sosiaalisen median aijassa ei enää pystytä estämään, että tieto leviää.

kuka-han-on_1.1

Pääkirjoitus 2: Me miehet SRK:ssa tiedämme kyllä, että naiset hakee vain itselleen julkisuutta

” – –  Suomessa on mielipiteen vapaus. Sekin kuuluu demokratiaan. Irtiotoissa on se huono puoli, että niissä yksittäinen henkilö ottaa räväkästi kantaa ja pääsee kyllä esille, mutta asioiden kokonaisuus ja pääasia jäävät taka-alalle. – –

Irtiotot ovat yksi esimerkki tälle ajalle ominaisesta yksilökeskeisyydestä ja vapauden väärästä ihannoinnista. Kaikki eivät halua sitoutua. Ei haluta sitoutua pysyviin ihmissuhteisiin, avioliittoon, ei aatteisiin, ei kirkkoon, ei uskoon. Joillakin on tapana moittia julkisesti omaa taustaansa, uskonnollista tai poliittista. Se on yksi tapa saada julkisuutta. Kun yksi lyö, kaikki kärsivät. Kun yhtä lyödään, siitäkin kaikki kärsivät. Kun yksi jäsen kärsii, koko ruumis kärsii. Vastuullisempaa olisi korjata epäkohtia sisältäpäin rakentaen ja maltillisesti.

Jumalan edessä jokainen ihminen on yksin. Vaikka Jumalan valtakunnan asuminen on yhteisöllistä, jokainen sen jäsen on vastuussa Jumalalle omasta elämästään. Jokainen käy henkilökohtaista kilvoitusta elämänmatkallaan. Ympärillämme on voimia, jotka haluaisivat riistää kalliin uskon lahjan.” – Päivämies 25.9.2013.

Tässäkin nimettömänä esiintyvä kirjoittaja syyllistyy jälleen matalamieliseen vihjailuun ja henkilöön kohdistettuun syyttelyyn ad hominem eli henkilökokohtaisuuksiin menevällä tavalla.

Joillakin on tapana moittia julkisesti omaa taustaansa, uskonnollista tai poliittista. Se on yksi tapa saada julkisuutta.

Mitä SRK:n johto ajattelee voittavansa tällä? Menettely loukkaa ihmisten kanssa olemisen perussääntöjä. Jälleen kerran SRK turvautui vanhaan konstiin. Kritiikki pyritään ohittamaan ja ”unohtamaan” siirtämällä katse kritiikistä sen esittäjään ja asettamalla hänen tavoitteensa ja sieluntilansa moraalisesti kyseenalaiseksi. Tympeää ja vastuutonta Päivämieheltä.

”Vastuullisempaa olisi korjata epäkohtia sisältäpäin rakentaen ja maltillisesti.”

Niinhän se olisi, mutta kun täällä sisälläpäin vallitsee hyytävä pelko. Vanhoillislestadiolaisuuden sisäistä keskustelua hallitsee yksinkertaisesti pelko.

Kukaan ei uskalla tuoda esiin todellisia ajatuksiaan, kuten lähtien sitä että ehkäisykielto ei tosiasiassa perustu Raamattuun, ja siitä on syytä reilusti luopua.

Blogisti Vuokko Ilola Vantaan Lauri -lehden haastattelussa.

Blogisti Vuokko Ilola Vantaan Lauri -lehden haastattelussa.

”Uskosta, elämänvalinnoista, iloisista ja vaikeista asioista pitää saada puhua pelkäämättä”, kirjoitti uskovainen perheenäiti taannoin Kalevassa, toivoen omaan herätysliikkeeseen reilua ja avointa keskusteluilmapiiriä. Mutta samalla hän totesi: ”Avoimuuteen on vielä pitkä matka.”

Päivämiehen pääkirjoituksen kirjoittaja olisi voinut halutessaan valita myös rakentavamman ratkaisun ja tehdä ensi askeleita avoimuuden suuntaan. Hän olisi esimerkiksi kannustanut lukijoita avoimeen sisäiseen keskusteluun, rohkaissut tuomaan esille omia kokemuksia. Ehkäisemisestä ja ehkäisemättömyydestä, reippaasti vaan keskustelemaan. Puhumaan siitä, mitä on olla uskovainen kasvattaja nyt, ja mitä haluaa opettaa omille pojille ja tytöille avioliitosta ja vastuusta elämän tiellä.

Hän olisi todennut, että rauhanyhdistyksellä ei tule rajoittaa keskustelua eikä lytätä ketään. Hän olisi korostanut, että ketään ei uhkailla, kenenkään motiiveja ei leimata kielteisesti, ketään ei eristetä kanssakäymisestä eikä ketään lakata tervehtimästä.

Annetaan kerrankin ihmisten aidoille kokemuksille ja ajatuksille reilusti tilaa. Tilaa rauhanyhdistykseillä. Päivämiehessä. Leireillä. Seurakuntailloissa. Tämä mahdollisuus on SRK:n johdolla edelleen avoinna.

Siitä vaan rohkeasti eteenpäin kohti uskonyhteisöä, jossa ei tarvitse enää pelätä toinen toisiaan!

Mitä tarkoittaa ”lasten vastaanottaminen opillisena kysymyksenä”?

???????????????????????????????

Avoimuutta lisäävä ratkaisu kirjoittajalla olisi ollut myös  se, että hän itse olisi kauniisti esittänyt kirjoitettuna tekstinä hengelliset, kristinopilliset ja Raamattuun nojautuvat perustelut sille, miksi uskovaisen naisen täytyy alistua ottamaan raskaaksi tulemisen riski joka kerta kun hän harrastaa seksiä puolisonsa kanssa.

Kirjoittaja olisi pitänyt esittää Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen nojaavat perustelut, miksi uskovaisen naisen täytyy synnyttää lapsia rajatta, maksimaalisesti, kunnes vasta voimien absoluuttinen loppuminen ja terveyden lopullinen murtuminen on hyväksytty syy estää raskaus.

Kirjoittaja olisi voinut näin määritellä julki, mistä Jumalan sanan ja kristinopin kysymyksestä me todellakin keskustelemme, kun me keskustelemme synnyttämispakosta ja painostuksesta suurperheellisyyteen.

Julkisuuteen te olette antaneet seuraavan, epämääräisen formuloinnin:

”Jumalan kaikkivaltius elämän antajana ja sen ylläpitäjänä on uskonopillinen kysymys. Jokainen äiti ja isä tekevät syntyvyyden säännöstelyyn liittyvän valintansa itse siitä, miten he haluavat ensimmäisen uskonkappaleen opetusta omassa elämässään noudattaa.” – Vantaan Lauri 19.9.2013.

Sama asia suoraksi suomeksi sisällepäin suunnattuna viestinä:

“Ehkäisemättömyys on uskon kysymys ja uskon perusta on Raamatussa.” Olavi Voittonen ja  Tuomas Hänninen, Päivämies 19.9.2012.

Miten pääkirjoituksen kirjoittaja perustelee että syntyvyyden säännöstely on uskonopillinen kysymys? Kun Jumalan sana ei tätä oppia tunne. Sitä ei Raamatussa ole.

Monet uskovaiset puhujat ja vl-papit ovat yksityisesti – rohkenematta kyseenalaistaa SRK:n oppia julkisesti – sitä mieltä, että kyseessä nimenomaan ei ole opilinen kysymys, vaan henkilökohtainen eettinen punninta.

Silloin kristityn korkeimpia periaatteita ovat rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö. Jeesuksen opetusta, joka löytyy Raamatusta.

Oman lisääntymisen kohdalla tämä eettinen punninta on tehtävä kuten muutkin eettiset ratkaisut, huomioiden sen, että oma ratkaisu ei saa lisätä lähimmäistemme kärsimystä. Päinvastoin sen tulisi mieluiten lisätä lähimmäisten hyvinvointia. Myös sitä pitää miettiä, että toimiiko asiassa niin, että omasta toimintatavasta voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki, jota kaikkien tulisi noudattaa.

Ei ole yhdentekevää, mitä asioita Päivämies-lehdessä käsitellään ja miten naisten ja perheiden asioista kirjoitetaan. Tutkimus on osoittanut, että vl-liikkeen viralliseksi osaksi opetusta ja ”oppia” otettu käsitys ehkäisyn synnillisyydestä muodostui ja levitettiin 1960-luvulla erityisesti Päivämiehen kirjoitusten välityksellä.

JJSN:n ratkaisun perustelut 

Julkisen Jumalansanan Neuvosto lausuu ratkaisussaan seuraavaa.

Tarkastelun kohteena olevissa Päivämiehen pääkirjoituksissa on julkaistu asiattomia vihjailuja ja heitelty pahantahtoisia leimoja ihmisten motiiveista osallistua julkisen keskusteluun. Menettely ei edistä reiluaja avointa keskustelua eikä rohkaise ihmisiä tuomaan esiin käsityksiään ja kokemuksiaan ilman pelkoa. Päinvastoin nyt Päivämiehessä valittu viestintätapa herättää ihmisissä tyrmistystä, pettymystä, pelkoa ja saa monet entisestäänkin vaikenemaan.

Esimerkkinä vihjailu keskusteluun osallistuneiden halusta muka olla tyrkyllä julkisuudessa. Tätä on pidettävä vakavana pyrkimyksenä estää  keskustelua lisäämällä ihmisten pelkoja joutua tällä tavalal leimatuksi.

Menettelyä on pidettävä epäeettisenä ja se  on sangen  kiusallista Suomen luterilaisen kirkon suurimman herätysliikkeen johdon taholta.

On syytä korostaa, että naiset, jotka ovat julkisuudessa nostaneet heitä ahdistavia kysymyksiä esiin, ovat toimineet moraalisesti ja eettisesti ryhdikkäästi. Menettely on vaatinut heiltä suurta rohkeutta.

Näin suuren liikkeen johdon tulee itse nähdä oma vastuunsa viestinnässä.

SRK:n johto on toisissa yhteyksissä korostanut haluaan vuoropuheluun, mutta näiden kirjoitusten valossa se ei vakuuta.

Ei vaikuta uskottavalta, että  herätysliikkeen johdolla olisi halu aitoon, vastavuoroiseen vuoropuheluun enempää omien jäsentensä kuin liikkeestä etääntyneiden uskovaistenkaan kanssa.

JJSN:n tuomio

Julkisen Jumalansanan Neuvosto tuomitsee Päivämiehen nimettömät pääkirjoituskirjoittajat edellä kuvatuissa tapauksissa julkiseen synnintunnustukseen ja anteeksipyyntöön sekä reiluun ja konkreettiseen näyttövelvoitteeseen lehden linjan korjaamisesta. SRK:n johto saa valita vapaasti tavan, miten se näyttötehtävän toteuttaa. Päivämieheen pääkirjoituksia laativat henkilöt sekä SRK:n johtokunnan jäsenet velvoitetaan harjoittelemaan yhteisöviestintää.

Ensi askeleena tuomion käytäntöön panossa velvoitetaan suorittamaan Torvi-blogistin ja OHO! Siionin yhteistuotantona koostettu viestinnän ensi askelten verkkokurssi, osat YksiKaksi, Kolme ja Neljä.

*        *         *

Ajattelemisen aihetta antoi Julkisen Jumalansanan Neuvosto.

*        *         *

Lue lisää:

Päivi Alasuutari: Ehkäisyn kiellon synty ja umpikuja vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. Sosiologia 1992, nro 2, s. 106–115.

Hoitomiehen tietolaari. OHO! Siioni.

Vuokko Ilola: Analysoijia ja komentelijoita riittää. Blogikirjoitus, Kotimaa24 21.4.2015.

Vuokko Ilola: Päivämiehen pääkirjoitus. Blogikirjoitus, Kotimaa24, 29.8.2013.

Kapu: Vaikka olisi kuinka rikki, seuroihin pukeudutaan nätisti

Laadukasta journalismia. OHO! Siioni.

Lestadiolainen suurperheen äiti: Avoimuuteen on vielä pitkä matka. Kaleva 2.8.2011.

Maria Sofia, R.K. ja ESA: Hurtig ja Kallio: Naisten on aika saada tilaa lestadiolaisessa liikkeessä

Medialukutaitoa tarvitaan. Päivämies, pääkirjoitus 18.9.2013.

Kati Toivio: Vanhoillislestadiolainen naiskuva Päivämies-lehdessä 1954–1978. Teologia.fi 25.3.2011.

Viestinnällisiä selvennöksiä. OHO! Siioni.

Yhteisten asioiden hoitaminen edellyttää vastuullisuutta. Päivämies, pääkirjoitus 25.9.2013.

Yksi keskihuoneen tytöistä: Äitini kohtalo lapsen silmin

8 kommenttia

Kategoria(t): arvot, avioliitto, äitiys, ban of birth control, eettisyys, ehkäisykielto, johtajat, johtokunta, journalismi, kaksoisviestintä, kannanotot, keskusteluilmapiiri, kontrollointi, lakihengellisyys, lapset, leimaaminen, lisääntyminen, luterilaisuus, manipulointi, naisen asema, nettikeskustelu, normit, norms, opilliset kysymykset, painostaminen, Päivämies, pelko, pelot, retoriikka, SRK ry., SRK:n johtokunta, sukupuolijärjestelmä, syrjintä, syyllistäminen, vallankäyttö, vihjailu

8 responses to “Aatetta Jaloa ja Alhaista Mieltä

 1. Nimetön 189

  Voisiko asiaa enää selkeämmin sanoa, ei jäänyt mitään ilmaan eikä tietoakaan kaksoisviestinnästä. Kiitos tästä kirjoituksesta, tyrmistyin kun luin tuon pääkirjoituksen, kuin suoraan jostain diktaattorin johtaman valtakunnan pääviestimen etusivulta.

 2. Nimetön 41

  Me emme elä tätä maailmaa varten vaan taivasta varten, Ja vaikka vaivaa koimmme sanoa keran voimme ne lapset olet antanut.

  • Still

   Jalo ajatus mutta luepa Raamatusta mitä Jeesus sanoo viimeisellä tuomiolla, ei taida tuo sinun sanominen saada vastakaikua. Yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen ansion tähden. Ihmismieli haluaisi tehdä tekoja tai jättää tekemättä jotta pelastuu. Sinulle on tämä oppi mennyt perille, se ei kuitenkaan Raamatun mukaan pelasta. Jeesus sanoo näille viimeisellä tuomiolla, menkää pois en tunne teitä. Vain uskon ja Pyhän hengen vaikuttamat hengen hedelmät lähimmäistä kohtaan voivat pelastaa. Jeesuksen kirkastaminen, Hänen ristinkuolema, uhrautuminen meidän kaikkien puolesta, siinä on se jota tulee kirkastaa, tätä evankeliumia saarnata kaikille, rakkauden evankeliumia. Näin uskoen ja vaivaa sen tähden kärsien on toivo iankaikkisesta elämästä. Säilytä hyvä omatunto, tarkoitan tällä henkilökohtaista omaa tuntoa, en kollektiivista omaatuntoa jota sinullekin on opetettu, tällä kollektiivisella omallatunnolla ei kukaan pelastu. Jeesus on seurakunnan pää, hyvä paimen, Hänen jäljissään on tie pelastukseen. Ihmiset haluaisi katkoa oksia elämänpuusta, Kristuksen ruumiista, näin on toiminut Srk, hoitokousvuodet osoittivat sen että kun ihminen alkaa puhdistamaan omilla opeilla seurakuntaa niin jälki on hirveää, ei Jeesus näin opettanut.
   Samaa voi sanoa tästä pedofilia ja insesti kohusta ja samaa voi sanoa myös tästä ehkäisykiellon harhaopista, kaikissa näissä on yhteistä se miten rikottu Jeesuksen opetusta ja näille rikkojille on myös nuo viimeisen tuomion sanat oleva suuri hämmästys, menkää pois en tunne teitä.

 3. Nimetön 195

  Hieno kirjoitus! Tuollahan se perussyy tähän koko saatanalliseen sotkuunkin sanottiin: Ehkäisystä on tehty uskon kysymys vaikka sen pitäisi olla eettinen kysymys. Tässä on koko ongelman syy ja vastaus tiivistettynä.

 4. Martinus

  #Mikä on kuitenkin jalompaa, kuin rakkaus lapsiin erinomattain kun se on pääasia Jumalan siunauksessa.

  Tässä tarvitaan jälleen uskoa; sillä maailma ei pidä sitä siunauksena, että ihmisen täytyy elättää itseänsä käsillänsä, että hänen täytyy kantaa ja kärsiä rasitusta lapsilta.

  Kaikkia näitä pitää maailma kirouksena ja onnettomuutena; mutta vahvistaaksensa ja lohduttaaksensa kristittyin sydämiä nimittää Pyhä Henki kaikkia näitä sillä jalolla, suloisella nimellä : siunaus, herättääksensä meitä oikein tuntemaan Jumalaa ja hänen lahjojansa, ettemme suuttuisi, niin kuin maailma tekee.

  Sentähden tulee meidän ahkerasti ottaa vaaria siitä, että Hän nimittää tämän säädyn, joka järjen mukaan on niin viheliäinen ja vaivalloinen, siunatuksi, sanoessansa : Katso näin tulee ihminen siunatuksi, ikään kuin hän sanoisi : Mitäs enempää tahdot.
  Että sinulla on lapsia, se on tottakin Jumalan siunausta; sen tähden älä ensinkään pahene siitä, vaan pikemminkin kiitä Jumalaa siunauksestansa.

  Mutta kuinka vähän on niitä, jotka tämän uskovat. Ja vaikka muutamat sen uskovatkin, tulevat he usein vietellyiksi pois semmoisesta uskosta ja unohtavat tämän siunauksen, tulevat kärsimättömiksi siinä , juuri kuin se olisi kirousta ja onnettomuutta.

  Sen tähden olisi toivottava, että tämä Pyhän Hengen sana korkeimpana lohdutuksena aina olisi kristittyin silmäin ja korvain edessä. #
  (Luther : Häälahja , Neuvoja pitämään Jumalalle otollista ja siunattua perhe- ja avioelämää).

  Luther tuossa todistaa, että kysymys kristillisestä avioliitosta ja lapsista on nimenomaan kysymys uskosta Jumalaan ja Hänen siunaukseensa. Näin on vanhastaan uskottu kristikunnassa viimeisiä vuosikymmeniä lukuunottamatta.

  • Still

   Väittääkö ”Martinus” tuon tarkoittavan ettei lapset ja avioliitto ole siunauksellisia niille jotka ajattelevat omaa jaksamistaan. Onko vain silloin siunaus elämässä jos oman hengenkin tai perheenjäsenistä välittämisen kustannuksella uhmaa Jumalan kaikkivoipaisuutta kieltäytymällä ehkäisystä, vain omista itsekkäistä syistä vastoin Jeesuksen opetusta lähimmäisen rakkaudesta. Onko Raamatussa neuvottu että lääkärillä on Jumalallinen viisaus tai lupa estää raskaus mutta nainen itse ei saa siitä päättää, näin Srk:n julkaisemassa Päivämiehessä kirjoitettiin jokin aika sitten, puhujien kokouksen manifestia käsittelevässä kirjoituksessa. Minä väitän tämän olevan aivan huuhaata ja perustuvan ainoastaan Srk:n omiin pelkoihin oppiensa romahtamisesta ihmisten edessä, kyllähän tuollainen naisen kehon vangitseminen vain ulkopuolisten valtaan on kaikkea muuta kuin Pyhän hengen korkeinta lohduttavaa neuvoa. Äidin ja naisen omatunto riittää näissä asioissa kyllä Srk:llekin jos Pyhä henki siellä vaikuttaa. Tuo lääkäri sivulause Päivämiehessä on mielestäni tuotu ulkopuolisia varten jotta saataisiin näyttämään Srk:n välittävän näistä pakkosynnytysoppiin kasvatetuista äideistä. Todellisuus kuitenkin iskee suoraan päin kasvoja seuroissa, puhujat ei koskaan tätä sivulausetta muista mainita vaan uhataan suoraan äitejä ehkäisyn kaikissa tilanteissa vievän helvettiin ja ulos ”jumalan valtakunnasta”. Raakaa ja kylmää kyytiä naisille ”rakkauden” yhteisössä. Tätä on turha kiistää koska viikottain seuroissa käyvänä kuulen näitä puheissa jatkuvasti, viime aikoina ehkäisyn käsittely puheissa on kiihtynyt, syynä on julkisuudessa esiintyneet vl naiset. Tämä on Srk miehille kova paikka kun nainen puhuu ja jopa perustelee Raamatulla sellaista johon heillä ei ole näyttää Raamatusta tukea omille opeilleen. Silloin ainoaksi perusteluksi jää perinne ja aivan kuin ”Martinuskin” esittää, vanhastaan näin on uskottu. Tähän löytyy Raamatusta sana joka ei tue mitään perinteitä eikä entisiä tapoja tai käytäntöjä, siellä neuvotaan uudistumaan Jumalan sanan mukaan, pitämään se mikä on hyvä mutta hylkäämään muu. Naisen asema ei ole vanhastaan hyvä eikä perinteet siinä ole Raamatullisia joten uudistus tässä on tervetullutta ja Jumalan tarkoittamaa hyvää.

 5. nimetön 206

  Kuulkaahan tämän palstan kirjoittelijat. Sen on vaan sellainen juttu, että joko sitä uskoo tai sitten ei usko. Välimaastoa kun ei ole. Miksi tilata Päivämiestä tai suunnata kinnostuksensa SRK:n riipimiseen, jos ei usko? Mikä teitä vaivaa?
  JOKOTAI

  • Mietiskelijä

   Ongelma onkin juuri tuossa, että usein lestadiolaiset ajattelevat näin: on vain lestadiolaisittain uskova tai epäuskoinen. Joko uskoo kuten lestadiolaiset tai luopuu koko uskosta. Kun jättää lestadiolaisuuden, jättää (kieltää uskon ) Jumalan. Jokotain raja menee siinä. Ei nimessä (lestadiolaisuus) vaan siinä uskossa ja opissa, mitä vain tämä uskonkäsitys edustaa. Kun jättää sen, on vaikea löytää mitään tilalle. Onkokaan muuta? Sanalle ”uskovainen” on synonyymi lestadiolaisuudessa. Se on ”lestadiolainen”. Siksi lestadiolaisuuden jättäneen kanssa keskustellaan siitä, miten pois lähtijä uskaltaa hylätä Jumalan. Voiko lestadiolaisuuden jättänyt saada jättäessään ”parannuksen armon” , hylätä väärän ja löytää oikean uskon vapauden?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s