SRK:n talous kääntyi plussalle – miljoonainvestointi alkamassa


Euro_rahat

SRK:n talous on saatu kohentumaan, joskin tulokertymää on edellen kasvatettava toimintamenojen kattamiseksi. Viime vuonna menoja oli 6,38 miljoonaa ja tuloja 6,57 miljoonaa euroa. Tulos kertoo siitäkin, että liikkeen jäsenet ovat tavattoman sitoutuneita yhteisöön myös merkittävällä henkilökohtaisella panostuksella.

On huomattava, että summaan ei sisälly 184 paikallisen rauhanyhdistyksen toiminta, jonka liikkeeseen kuuluvat myös rahoittavat, käytännössä vapaaehtoistyöllä.

Sitoutumista SRK:n kustannusten rahoitukseen osoittaa se, että tulopuolella ”tukialuelahjoitukset”, eli vapaaehtoistyön tuottama tulos ja lahjoitukset muodostavat kolmanneksen tuloista (32%).  Julkaisujen myynti on ykkönen, se tuottaa 44% tuloista. On todennäköistä että myös tämä tulovirta kertyy valtaosaltaan liikkeeseen kuuluvien kukkaroista.

Lisäksi testamenttilahjoituksilla on tavanomaista keskeisempi merkitys SRK:n taloudessa. Talouspäällikkö totesikin Päivämiehen haastattelussa, että erityisesti testamenttilahjoituksia kaivataan edelleen lisää.

SRK:n menojen jakauma 2013, yht. 6,38M€.

SRK:n menojen jakauma 2013, yht. 6,38M€

Jumalan johdatuksessa tase tasapainoon

Koska SRK:n tilinpäätös vuodelta 2012 oli alijäämäinen, ennakoitiin viime vuoden tuloksestakin negatiivista, säästötoimista huolimatta. Toisin kuitenkin kävi, sillä ”Luoja ajatteli kuitenkin toisin: tulos oli positiivinen”, toteaa Päivi Martikainen Päivämiehessä. Myönteinen talouskehitys perustui käytännössä liikkeen jäsenten tekemiin lahjoituksiin ja kiinteistöstä saatuun myyntivoittoon. 

Taloustilanne osoittaa, että rauhanyhdistysten yli 30 000 jäsenen keskusjärjestön, SRK:n,  toiminta ja talous on terveellä pohjalla, kun jäsenet ovat selvästikin valmiita itse investoimaan vapaa-aikaansa ja henkilökohtaisia varojaan toiminnan rahoittamiseksi. Valituilla toimintamuodoilla on jäsenten vankka tuki takanaan.

Tulos osoittaa myös, että taloutta hoidetaan laadukkaasti ja ammattimaisesti. Toimintaa ei ole talouden puolesta tarvinnut supistaa, ja yhdistyksen talous on lainoista huolimatta vakaalla pohjalla.

SRK_2_r

Tavoitteena on edelleen vahvistaa taloutta jatkossa niin, että testamentti- ja muita lahjoituksia ei jouduta käyttämään varsinaisiin toimintamenoihin. Niiden tasapainottamiseksi on säästötoimia edelleen jatkettava ja tuloja kasvatettava. Tämä tapahtuu rauhanyhdistyksen piirissä toteuttettavan toiminnan avulla, vain harvoin varsinaisina rahan keräyksinä.

YLEn MOT-ohjelmassa käsiteltiin taannoin uskonnollisten järjestöjen rahankeruuluvan pohjalta toteutettujen keräysten tuottoja. SRK:n yli kuuden miljoonan euron mittaluokkaa oleva toiminta ja paikallisten rauhanyhdistysten toimintakaan ei ole tällaisten keräysten varassa. Esimerkiksi vuosina 2011-2012 SRK:n saama, julkiseen rahankeräyslupaan perustuva keräystuotto oli vain noin 45 000 euroa.

Valtaosa varojen keräämisestä  toteutetaan osana muuta toimintaa, kuten kolehteina, myyjäisinä ja palkattomana vapaaehtoistyönä, ilman varsinaista avointa rahankeruun leimaa. Talkootyö on konseptoitu tehokkaaksi ja tuottavaksi. Siitä kannattaisi ev.lut.-seurakuntienkin ottaa opiksi.

Lain mukaan yleishyödyllisten yhdistysten on luvallista kerätä rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ja tällöin tarvitaan rahankeräyslupa. Tämä tarkoittaa, että yhdistys tai säätiö toimii yhteiseksi hyväksi eikä tuota voittoa.

Kolehdit ja testamenttilahjoitukset, samoin kuin myyjäiset ja palkaton vapaaehtoistyö eivät kuulu rahankeräyslain piiriin. Niihin ei tarvita erikseen keräyslupaa.

Testamenttilahjoitukset tuottamaan talouden perustaa

Testamenttilahjoitusten osuus viime vuonna oli kaikkiaan 100 000 euroa, minkä kerrotaan kohentaneen taloutta merkittävästi.

omaisuus_SRKlle_lahjoitus

– Vuonna 2012 testamentteja ei olut lainkaan, mutta vuonna 2013 niitä saatiin 100 00 euron edestä. Lisäksi saimme Kuusamon leirikeskuksesta myyntivoittoa noin 100 000 euroa, ja Pudasjärven suviseurojen tuotto oli hyvä, selosti SRK:n talouspäällikkö Senja Koivukangas tilinpäätökseen vaikuttaneita lukuja Päivämiehen haastattelussa.

SRK:lla on edelleen toiminnallinen alijäämä, joten säästötoimia on tarkoitus jatkaa. Menot pyritään kattamaan toiminnan tuloilla, niin että lahjoitusvaroilla voidaan keskittyä sijoitustoimintaan ja omaisuutta, erityiseti kiinteistöjen arvonnousua vahvistaviin investointeihin.

Julkaisujen myyntituotot kasvuun

Toiminnallista alijäämää rahoitetaan vähentämällä kuluja ja kasvattamalla julkaisujen myyntiä. Julkaisut tuottavat kaikkein parhaiten, mutta niiden tuotto on ollut viime vuosina laskusuunnassa. Julkaisutoiminnan osuus tuloista oli viime vuonna 44%, eli peräti 12 prosenttiyksikköä suurempi kuin muu rauhanyhdistysten piiristä liikkeen jäseniltä kerätty tuotto.

Julkaisujen markkinointia ja myyntiponnisteluja on tarkoitus tiettävästi edelleen vahvistaa rauhanyhdistysten julkaisuvastaavien toimesta. Paikallisille julkaisujen myyjille onkin lähetetty SRK:n toimistosta kehotus myyntitulosten kasvattamiseksi.

– Meillä on monenlaisia hienoja tuotteita. Ne sekä tuovat iloa ja uskonvahvistusta niiden saajille että tuotollaan tukevat kristillisyytemme toimintaa, korostaa myös talouspäällikkö Koivukangas Päivämiehessä.

SRK:n tulot 2013.

SRK:n tulojen jakauma 2013, yht. 6,57M€.

Me järjestämme toimintaa meille itsellemme!

Menojen ja tulokertymien rakenne paljastaa, että SRK:n keräämällä rahoituksella ei tuoteta lähetystyötä ulkopuolisten”armosta osattomien” suuntaan. Herätysliikkeen toiminta merkitsee  ensi sijassa hengellisten ja sosiaaliseen yhdessäoloon liittyvien vapaa-ajan ohjelmien ja harrastusten organisoimista jo uskossa oleville, liikkeen piirissä eläville ihmisille. Osa heistä on muodollisestikin rauhanyhdistysten jäseniä, osa ei, sillä rauhanyhdistyksen jäsenyys ei ole vanhoillislestadiolaiselle pakollista. Joka tapauksessa valtaosa näistä kootuista resursseista hyötyvistä ihmisistä kuuluu itsekin herätysliikkeeseen.

Myyjäiset1

Toiminnan rahoitus kerätään liikkeeseen kuuluvilta, jotka näin rahoittavat ja tuottavat  itselleen haluamansa Jumalan valtakunnan työn: julkaisut, lähetysseurat, opistojen moninaiset  harrastusaktiviteetit talvikalastuksesta kielikursseihin. Seurakuntailloissa ja Päivämiehessä onkin usein toistettu ajatus, että myös kaikkinainen talkootyö rauhanyhdistyksen hyväksi on Jumalan valtakunnan työtä.

On vakuuttava näyte joukkovoimasta, että tämä kaikki monipuolisuudessaan evl.lut.-seurakuntiin rinnastettava toiminta kyetään tuottamaan liikkeeseen kuuluvien ihmisten vapaaehtoistyöllä ja rahalahjoituksilla. Sekä SRK:n että varsinkin paikallisten yhdistysten varainhankinta perustuu pitkälti myyjäistoimintaan. Myyjäisillä keärtään rahoitusta pääosin liikkeeseen kuuluvilta.

Kuten todettu, keräysluvallisella keräyksellä SRK sai varoja vuosina 2011 – 2012 runsaat 45 000 euroa, jossa saattaa olla jonkin verran myös ulkopuolisia lahjoittajia mukana tukijoina. eurot1R

Opistoissa järjestetyn nuorten koulutuksen rahoittaa opetusministeriö, toisin sanoen vain se tuotetaan yleisestä veronmaksajien pussista.

Rahoituskonseptin periaatteen voi kiteyttää seuraavankaltaiseen prosessimalliin: ”leivotaan kakkuja lahjoituksena myyjäisiin, ostetaan niitä sieltä takaisin kotiin ja erotuksella maksetaan leirikeskuksen lämmityskulut ja työvoimakustannukset”.

Lisäarvo on aineetonta arvoa: kakunleipojan lapset viettävät leiriviikonlopun, jossa heidän siteensä liikkeeseen vahvistuvat. Näin herätysliikkeellä on toimintaa pyörittäviä jäseniä tulevaisuudessakin.

Leirin infra ja toteutuskulut on osin rahoitettu Jumalan valtakunnassa yhdessä kerätyillä varoilla. Itse kustannettavaksi tuleva osuus on pienempi kuin ilman valtaisaa rahoituskoneistoa. Leirimaksu on siten vahvasti subventoitu, josta varsinkin suuret perheet hyötyvät.

Varojenkeruutoiminta ja sillä toteutettu varsinainen toiminta tukevat toisiaan. Näin tälläkokonaisuudella varmisteltaan jäsenten ja heidän jälkikasvunsa sitoutuminen liikkeeseen. Rauhanyhdistyksessä on jäseniä tulevaisuudessakin.

Joku voisi kysyä, että entä muut ihmiset, ne lähimmäiset Suomessa ja varsinkin ulkomailla, jotka eivät vielä ole kristittyjä?

Jumalanlapset on tuotettu biologisen lisääntymisen avulla

Toiminnan suuntautuminen vahvasti sisäänpäin uskovaisten perheisiin ja keskinäiseen yhdessä harrastamiseen onkin ymmärrettävää, kun tiedetään että vl-uskovaiseksi, eli jumalanlapseksi, tullaan syntymällä vanhoillislestadiolaiseen perheeseen ja kasvamalla kiinni liikkeeseen.

Tähän voisi joku kommentoida kysyen, että mitä Uuden testamentin kirjoituksissa onkaan sanottu Jumalan lapseudesta:

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh. 1:13)

Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ (Joh. 3: 3-7.)

Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. (1 Piet. 1:23)

Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset. (Room. 9:8)

Iso kuva kristinuskoon hengellisessä mielessä avautuu ehkä vain harvoille vl-kristityille, sillä liikkeessä vaalitaan opetusta siitä, että tie pelastukseen ja ikuiseen elämään tuonpuoleisessa on saavutettavaissa vain vanhoillislestadiolaisena. Samalla SRK:ssa ei kuitenkaan nähdä mielekkääksi  panostaa voimavaroja toimintaan n.s. ”epäuskoisten” parissa, rauhanyhdistysten piirien ulkopuolella. Länsi-Afrikan ja Kenian ym. satunnaisiksi jäävien lähetystyökohteiden osalta ei ole olemassa suunnitelmallista riittävää taloudellista panostusta. Yksittäiset interventiot ulkomailla tulevat jäämään luonteeltaan lähinnä suviseuroissa esiteltäviksi, mediassa näkyviksi kuriositeeteiksi.

Rauhanyhdistykset ovat tosiasiassa lähinnä samanhenkisten ystävä- ja harrastuspiirejä, joista on ”kaukana kavala maailma”. Sananjulistus ja muu hengellinen toiminta sekä vapaa-ajan aktiviteeti kohdistvat liikkeen omiin jäseniin.  Toki tarvittaessa myös sisäisen kurinpidon ja ”hoitamisen” muodossa. Ulkopuolisia eksyy seuroihin tai opistojen piireihin harvoin. Oman yhteisön ”puhtaus” on tärkeämpää kuin ulkopuolisten tavoittaminen.

Ystäväpiireissä ja sosiaalista vuorovaikutusta vahvistavissa harrastusaktiviteeteissa ei ole tietenkään mitään vikaa. Ystäväporukan keskinäiseksi hyväksi ihminen on valmis mielellään avaamaan kukkaronnyörejä ja panostamaan myös aikaansa, sillä siitähän hyötyy itsekin. Ihminen tulee onnelliseksi samanhenkisten seurassa. Kyllä kai sitä oman itsensä ja lähipiirin hyväksi aina jokunen euro liikenee.

Jotkut uskovaiset kuitenkin pelkäävät, että Kristuksen kirkon toiminta on tästä itsetyytyväisestä mukavuudesta aika kaukana.

Leijonanosa varoista leiritoimintaan

Jäsenten tekemillä lahjoituksilla on erittäin suuri merkitys taloudelle. Niiden avulla SRK pyörittää laajaa leiritoimintaa. Nuoriso- ja leirityö nielee menoista leijonanosan (43%). Sen osuus on yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi kuin lähetystyön menot (34%).

Lähetystyö on sanana hieman harhaanjohtava, sillä kyse on 99-prosenttisesti vain Suomessa tai lähialueilla naapurimaissa harjoitetusta sananjulistustyöstä. Tätä pidetään tärkeänä, sillä vaikka lähes 80% suomalaisista on luterilaisia kristittyjä, he eivät ole vanhoillislestadiolaisia. SRK:n opin mukaan muut kristityt eivät ole pelastettuja Jumalan lapsia. Näin koko kallis Suomenmaa ja luterilainen kirkkokin ovat SRK:n lähetystyön kenttä.

Leiritoiminta rahoitetaan ”tukialuelahjoitusten” turvin, mikä tarkoittaa paikallisten rauhanyhdistysten piirissä tapahtuvaa varojen keräystä. Nämä ”tukialuelahjoitukset” muodostavatkin toiseksi suurimman potin tuloista, 32%.Leiri- ja nuorisotyön merkitys näkyy luonnollisesti SRK:n budjetissakin. Se on suurin menoerä (32% vuonna 2013).

Kristillisyyden leirit kokoavat alueellisesti lapset, nuoret ja aikuiset iloitsemaan yhteisestä uskon lahjasta. – Pekka Aittakumpu, Päivämies nro 15,  9.4.2014.

Erityisesti lasten ja nuorten leirit ovat tehokkaaksi havaittu tapa kiinnittää uudet sukupolvet herätysliikkeen toimintaan. Nuorten ystävyyssuhteet ovat tunnetusti merkittävimpiä sidoksia, joiden kautta ihmisille muodostuu voimakas motivaatio pysytellä lestadiolaisessa yhteisössä. Myöskään aviopuolisoa ei sovi etsiä muualta kuin samoin uskovien piiristä. Tämä on vahva liikkeeseen sitoutumista edistävä opillinen ja samalla vakiintuneita käytäntöjä luonut rakennelma.

Erilaiset koululaisten ja nuorten leirit ovat suojattu ja turvallinen tapa harjoitella irtaantumista kotoa, tutustua toisiin lestadiolaisiin nuoriin, saada uusia ystäviä ja kasvattaa verkostoa vl-yhteisössä. SRK-kristillisyys on kasvatuskristillisyyttä,  ei herätyskiristillisyyttä.

Leireistä on lisäksi tullut tärkeä osallistumismuoto ja suoranainen harrastus ei vain nuorille, vaan aivan kaikenikäisille, koululaisista työikäisiin ja eläkeläisiin saakka. Vapaa-ajan lisääntyessä ja yhä pitkäikäisemmäksi ja myös vauraammaksi muuttuvan eläkeikäisten joukon kasvaessa sosiaaliselle harrastustoiminnalle on entistä enemmän kysyntää.

Leiri- ja nuoristotyö vaatii miljoonahankkeita

SRK:n omistuksessa on leiritoimintaa varten viisi leirikeskusta. joiden lisäksi leiritoimintaa järjesteään muissa tiloissa. Esimerkiksi vuonna 2013 leiriläisiä oli kaikkiaan 18 000. lompakko2

Suuri lähivuosien ponnistus tulee olemaan Maitoisissa käynnistettävä lerikeskuksen kunnostus- ja täydennysrakentamishanke, kustannusarvioltaan  2,9 miljoonaa euroa.  Sen tukialueen muodostavat 25 rauhanyhdistystä Lounais-Suomen-, Hämeen- ja Helsingin alueelta. Näiden ry-alueiden vastuulla on varojen kerääminen miljoonaluokan projektiin.

Maitoisten tukialue onkin jo tarttunut innokkaasti työhön, myös varojenhankinnan osalta, totesi Koivukangas Päivämiehen haastattelussa. Maitoisten hanke vie hänen mukaansa paljon tekijöidensä aikaa ja yhteisiä varoja, joten vapaaehtoistyötä tulee olemaan tarjolla yhä useammalle. Tämä on helppo uskoa, eritoten kun SRK:n tuki projektille on jäämässä olemattomaksi.

Mutta hankkeen onnistuminen nojautuukin ihmisen kaikkein syvimpiin biologisiin voimin, haluun turvata jälkikasvulle jotakin erityisen hyvää. Vanhoillislestadiolaisuuden luonne kasvatuskristillisyyten paljastuu myös talouspäällikön haastattelusta.

– On mieltä lämmittävää nähdä tuo innostuneisuus ja myös vastuunkantamisen halu hankkeesta. Monet tukialueen jäsenet ovat kertoneet muistavansa lämmöllä Maitoisten leirejä lapsena ja nuorena. He haluavat siirtää tämän tunteen myös omille lapsilleen, joten heistä on mukavaa tehdä monenlaista leirityötä.

– Toivomme, että Jumala siunaa toimintaamme ja osoittaa siihen tekijät ja varat. Saamme katsella tulevaisuuteen kiitollisin ja luottavaisin mielin, Koivukangas toteaa Päivämiehen haastattelussa.

SRK:n 24-jäsenisen johtokunnan puheenjohtaja, rovasti Olavi Voittonen.

SRK:n 24-jäsenisen johtokunnan puheenjohtaja, rovasti Olavi Voittonen.

Tehdäänkö oikeita asioita?

SRK:n talousinformaatio on kuten minkä hyvänsä huolellisesti hoidetun yhdistyksen normaalia tasepuhetta. Talous tasapainoon. Tehdään asiat oikein.

Ohitetaan iso kysymys, joka jää vastausta vaille: tehdäänkö oikeita asioita.

Wikipedian artikkelissa ”Rauhanyhdistys” todetaan: ”Seurojen ohella kaikille yhteistä toimintaa ovat talkoot ja myyjäiset.” 

Onko ”kristillisyyden” toiminta nykyisellään sitä, mihin Kristuksen seuraajien tulee ponnistelunsa kohdistaa?

SRK:n vuosikokous 2012.

SRK:n vuosikokous 2012.

Onko SRK:n vuosikokouksessa tiedossa innokas keskustelu siitä, miten toimintasuunnitelmassa ryhdytään suuntaamaan herätysliikkeen tahtäviä ja tavoitteita? Mihin varoja ensisijaisesti tulisi suunnata nykyisessä maailmassa? Onko vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä kyse jäsentensä eduksi ja hyödyksi hengellisiä palveluja järjestävästä, ”ajallisesta” yhdistyksestä?

Kohdistetaanko entistä suurempi panostus globaalisti ajatellen ja jopa pohjoismaisittain varsin hyvinvoivien, jo ”elävässä uskossa olevien” sisäiseen, keskinäiseen hengelliseen puuhasteluun?

Ehdottaako joku vuosikokousedustaja, että tehdäänpä kerrankin strategisesti merkittäviä, pitkäkestoisia investointeja lähetystyöhön… vaikkapa Länsi-Afrikan ja Venäjän suurkaupungeissa?  Meillä on miljoonia lähimmäisiä, ihmisiä joilta puuttuu välttämättömin. Jumalan sana lähimmäisenrakkaus voi tavoittaa suuriakin joukkoja maissa, joissa ei uskosta ole ennen kuultu, ja joissa parattujen varat voisivat merkitä oikeita ihmetekoja.

Niillä joille armo ja usko on kirkastunut henkilökohtaisena asiana, on liittymällä yhteen mahdollista auttaa ihmisiä eteenpäin kestävällä tavalla, aineellisesti, koulutuksella ja hengellisessä merkityksessä.

Ne kaikki elementit kytkeytyvät yhteen kristillisessä lähimmäisyyden käsitteessä.

Ottakaa ja syökää tästä kaikki.

*        *         *

Ajattelemisen aihetta antoi Kamreeri, evp.

Lue lisää:

Aikalainen: Mauri Kinnunen: SRK tarvitsee radikaalin muutoksen

Pekka Aittakumpu: Leirikeeskusten vuosikokouksissa keskusteltiin kohtaamisesta. Päivämies nro 15,  9.4.2014.

Hengelliset yhdistykset keränneet satoja miljoonia. MOT-ohjelma, YLE, 6.3.2014.

Joku Toinen: Toimitalon pyöritystä vai elävää uskoa?

Justiina: Talkootyö. Justiinan Jutut -blogi.

Lasarus: Talostelun järjestys

Lucas: Perheen sisäisen ripin väärinkäyttö voi olla monenlaista

Päivi Martikainen: Jumala siunaa toimintaamme: SRK:n tilinpäätös positiivinen. Päivämies nro 15, 9.4.2014. Verkkouutinen.

MOT: Rahankeräystä Herran nimeen. YLE 10.3.2014.

Myyjäistoiminnasta oppia julkaisutoimintaan. OHO! Siioni.

Myyjäiset. Porvoon rauhanyhdistys ry.

Myyjäiskalenteri. Oulun rauhanyhdistys ry.

Myyjäistoiminnasta oppia julkaisutoimintaan. OHO! Siioni 16.10.2014.

Pihla: Myyjäiset. Lähdin. Saanko elää omaa elämääni? Entisen vanhoillislestadiolaisen ajatuksia. Blogikirjoitus 6.11.2014.

Rauno Saarnio: Maitoisten leirikeskuksen laajennustyöt käynnissä. Päivämies 14.4.2014.

Torvi: Yhdet talkoot 

Tässä suurimmat rahankerääjät. MOT, YLE, 7.3.2014.

Työssäkäyvä vl-äiti: Mistäkö sen tietää, onko äiti väsynyt?

SRK: Rakkaus katosi siionista

Talkooprojektikalenteri. Oulun rauhanyhdistys ry.

Vanhoillislestadiolainen liike elää murroskautta. Lapin yliopiston tutkijan YTT Tapio Nykäsen haastattelu. YLE Uutiset 31.12.2013.

Varainhankinta ja myyjäiset. Oulun rauhanyhdistys ry.

 

 

 

Advertisement

4 kommenttia

Kategoria(t): arvot, julkaisutoiminta, kasvatus, luterilaisuus, nuoret, rahoitus, rauhanyhdistys, SRK ry., vallankäyttö, yhteisö

4 responses to “SRK:n talous kääntyi plussalle – miljoonainvestointi alkamassa

 1. Still

  Miksiköhän nuo Raamatun kohdat ei kuulu seurapuheissa ry:illä?
  Missä Raamattu kehoittaa noin voimakkaaseen oman yhteisön sisäiseen työhön, en tiedä muuta kuin yhden lähetyskäskyn.
  Minusta tuolla Jumalan siunauksen sekoittamisella tähän talousasiaan ei ole muuta tarkoitusta kuin luoda ja pitää yllä illuusiota siitä että tämän yhteisön sisällä ja toimintaan osallistumalla pelastuu. Löyhät on uskon perusteet. Talouttahan on hoidettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti, mitä siinä silloin siunauksella on tekemistä, noin sanomalla halutaan hengellistää asia liikkeen sisällä. Kaksoisviestintää tässäkin.
  Elämäntapaliike pyörii sillä että pelätään irtautua liikkeen toiminnasta. Näinhän se joukkopsykoosi toimii.

 2. luukanvalma

  Myös fariseukset Jeesuksen aikana ja nykyisin ”menestysteologia” ovat kytkeneet Jumalan siunauksen hyvään, Jumalan mielen mukaiseen elämäntapaan. Sellainen ajattelu ahdistaa heikkoja ja epäonnistuneita. – Jeesus kumosi tuon ajattelun määrätietoisesti. Samoin tekivät profeetat ja psalmien kirjoittajat. Samanmielisten auttaminen on tyypillistä myös vanhoillisille. Mutta parempi noin!!

 3. Nimetön 220

  mitä raamatun kohtia tarkoitit Still? Ketä ovat ”menestysteologit” luukanvalma?

  Eikö Jumala siunaakkaan ihmistä, joka koittavat kilvoitella Jumalan sanan ja mielen mukaisessa uskossa?
  Oho, onko usko turhaa? Eikö uskomalla pääsekkään taivaaseen?;(
  Nyt tarvitaan raamattua näijen väitteijen tueksi. Kiitos, laitatteko vähän teksikohtia jotta pääsee jyvälle mitä väitätte.

  ”Isä meidän, joka olet taivaassa….
  Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme….”
  Mitä Lutteri sanoo jokapäiväisestä leivästä?

  Nyt pääsiäisen aikaan lukemattomissa vl-seuroissa puhuttiin Jumalan sanaa, ja uskallan väittää että kaikissa puheissa korostettiin ”…tapahtukoon sinun tahtosi…” Eli vaikka kuinka pyyvetäänki siunausta, uskotaan kuitenkin että Jumala siunaa, jos on siunatakseen. Jos taas ei siunaa, ei siitä mitään tule, mikä se sitten millonki on työn alla.

  Onko siis väärin pyytää siusausta työlle, kodille, itselle, kaverille, maalle, kirkolle, liperaaleille, kokoomuslaislle, ihmisille, köyhille, perussuomalaisille, puuttinille, rammoille, pikajuoksijoille, mykille, laulajille, rauhanyhdistykselle, leirikeskukselle, vanhemmansuunnanlestatialaisille, suomenrauhanyhdistystenkeskusyhdistykselle, alclle?
  Varnmaan kaikille muille voi Jumalalta pyytää siunausta elämään ja työhön, paitsi näille viijelle viimeselle ei voi, kun se on joukkosykoosia, kaksoisviestintää, elämäntapahommaa ja jos mitä hommaa!

  Minusta näissä valman ja Stillin kirjotuksissa haisee kateus tms;(
  olkaa kuulkaa vappaita! Uskokaa vain omat syntinne anteeksi!
  Ei tarvi kaikkien vl uskovaisten syntejä valavua; Jumalan poika on ne jo kantanu teijjän puolesta!

 4. Talonpoika

  Mihin SRK:ta oikeastaan tarvitaan? Entäs jos meillä olisi vain se tunnettu ”pyhien yhteys” ilman kaikenlaisia maallisia organisaatioita ja muita rakenteita? Synagoogassa käytäs ja kokoonnuttas kodeissa välillä yhdelle koolle.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s