Vallankäyttö uskonnollisissa yhteisöissä – Kerro tutkijalle kokemuksistasi


Lapin yliopistossa tutkitaan vallankäyttöä uskonnollisissa yhteisöissä – kerro kokemuksistasi! Lapin_yliopisto_logo

Haluatko osallistua tutkimukseen uskonnollisten yhteisöjen vallankäytöstä?

Teen väitöstutkimusta Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa auktoriteetin muodostumisesta uskonnollisissa yhteisöissä. Pyrin selvittämään sitä, kuinka yhteisöjen entiset jäsenet ovat kokeneet toisaalta johtohenkilöiden toiminnan, toisaalta jäsenten mahdollisesti toisiinsa kohdistaman kontrollin.

Haluaisin kuulla Sinun, uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneen (oletpa itse eronnut tai muusta syystä yhteisön ulkopuolelle päätynyt),
käsityksiäsi esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Millaista johtaminen ja vallankäyttö oli yhteisössäsi?
  • Kuinka koit johtohenkilöiden toiminnan ja johtamisjärjestelmän, tai jos olit itse johtavassa asemassa, miten toimit johtajana?
  • Oliko johdon arvosteleminen tai muun palautteen antaminen mahdollista?
  • Kuinka yhteisön sääntöjen ja normien noudattamista valvottiin? Koitko ryhmäpainetta muiden jäsenten taholta?

 • Oliko yhteisön sisällä arvojärjestystä, kuinka mahdollinen arvojärjestys ilmeni?
 • Mistä muusta uskonnolliseen auktoriteettiin, johtamiseen tai vallankäyttöön liittyvästä haluaisit kertoa?

Toivoisin Sinun kirjoittavan aiheesta alla olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen, tai jos mieluummin osallistut haastatteluun (puhelimitse tai ”livenä”), ilmoittaisitko yhteystietosi, jotta voimme sopia haastattelun toteuttamisesta.

Voit osallistua ja kertoa kokemuksistasi nimettömänä, mutta toivoisin Sinun kertovan, mihin yhteisöön kokemuksesi liittyvät. herra_puhuu1

Tutkimukseni keskeisiä asioita ovat yksilöiden väliset suhteet ja jäsenten välinen vallankäyttö, keskinäinen kontrolli ja ryhmäpaine, joten erittäin mielelläni kuulisin juuri ihmisten omia, henkilökohtaisia näkemyksiä näistä aiheista. Johtamisen näen tässä laajasti, eli kiinnostavaa on myös virallista organisaatiotasoa alempana oleva ja ”epävirallinen” johtaminen, kuten auktoriteettiasemassa olevat puhujat, joiden toiminnasta myös rivijäsenillä on kokemuksia ja mielipiteitä.

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä Sinua voi tunnistaa tutkimuksesta. Halutessasi saat tutkimuksen luettavaksesi ennen sen julkaisemista. Kirjoitus- ja haastatteluaineistoa käytetään vain tähän tutkimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin artikkeleihin ja esitelmiin ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Toivoisin yhteydenottoja 31. lokakuuta 2014 mennessä. Tätä ilmoitusta saa mielellään jakaa eteenpäin.

Ystävällisin terveisin

Anna Kekki

postiosoite:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto

Anna Kekki

PL 122

96101 Rovaniemi

sähköposti:

ankekk@ulapland.fi

gsm: 046-5517707.

*         *         *

Aiheeseen liittyvää:

Johannes Alaranta: Erään prosessin kuvaus. J. Alaranta, 2013.

Simo Alastalo: Oulun tuomiokapituliin kanneltiin vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta. Kotimaa24 27.6.2014.

Dr. Propelli: Kapellimestariuden hinta: suku hylkäsi

Ehdoton miesvalta hallitsee naisenemmistöistä uskonliikettä Valta_3

Johanna Hurtig: Taivaan taimet: uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Vastapaino, 2013.

Inka: Miten tämä on tällaiseksi mennyt? Kun uskomisesta oli tullut salailua 1979

Gepardi: Opista ja yhteisöstä. (Narsistisen yhteisön käsite ja toimintatapa.) Hakomaja 11.12.2009.

Kapu: Alaranta ja Linjama: SRK-kriittinen nettikirjoittelu johti painostustoimiin

Lasarus: Talostelun järjestys

Aini Linjakumpu: Haavoittunut yhteisö: hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa. Vastapaino 2012.

Topi Linjama (toim.) Nyt vapaa olen – Vanhoillislestadiolaisuudesta irtautuneiden kertomuksia. Hai 2014. 

Topi Linjama: Vanhoillislestadiolainen hiljaisuus ja pelko. (Kaleva 29.5.2010.)

Topi Linjaman analyysi: SRK vahvisti laulukirjauudistuksessa seurakunnan auktoriteettia

Lucas: Naispappeus uhkaa liikkeen valtarakennelmaa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei

Rebekka Naatus: Minun ruumiini ei ole minun. YLE Oulu 14.11.2011.

Nestori: Miten ”Suuri turmelija ja paheen levittäjä” muutettiin hyväksytyksi

Ari Nieminen: Vallan analyysi. Osa Niemisen pro gradu -tutkielmaa ”Elinkeinoelämän valtuuskunta. Vallan analyysia. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Moniste, 1990.

Hanna-Leena Nissilä: Kolonisoitu keho, yhteisöllinen minuus. Teoksessa: Lestadiolaisuus tienhaarassa, s. 61-69. Toim. Matti Myllykangas ja Mikko Ketola. Vartijan e-kirja, 2013.

Perheellinen vl: SRK:n linjaus: Kun vl-perheen lapsi uskoo toisin, hän menettää vanhempiensa tuen

Puhuja: SRK saattoi henkiopilla Siionin lähes kaaokseen (ml. maallikkopuhuja Veikko Jurvakaisen kirjoitus Rauhan Tervehdyksessä nro 26/2013.)

Joona Raudaskoski: Piispat toivovat opillisia keskusteluja SRK:n johdon kanssa. Kotimaa24 29.6.2014.

Sebeteus: Puhuttelussa

Suviseurapuhuja: Tervehtimättä jättäminen on fariseuksen aseman ottamista. Kotimaa24 4.7.2014.

Vanhoillislestadiolaiset pyytävät anteeksi hoitokokousten väärinkäytöksiä. Kotimaa24 9.10.2011.

 

Advertisement

35 kommenttia

Kategoria(t): bans, eettisyys, erehtymättömyys, eristäminen, erottaminen yhteisöstä, evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen väkivalta, identiteetti, identity, ihmisarvo, ihmisoikeudet, irrottautuminen yhteisöstä, itsesensuuri, johtajat, johtokunta, kiellot, kontrollointi, lähihistoria, leimaaminen, manipulointi, mielenterveys, nettikeskustelu, normit, norms, omatunto, opilliset kysymykset, painostaminen, pelko, pelot, totteleminen, tuomitseminen, tutkimus, ulossulkeminen, vallankäyttö, vapaus, vastuullisuus, väkivalta, yhteisö

35 responses to “Vallankäyttö uskonnollisissa yhteisöissä – Kerro tutkijalle kokemuksistasi

 1. hyviä ja kriittisiäkin kokemuksia omaava

  Miksi ihmeessä tutkimusmateriaalia haetaan ainoastaan entisiltä yhteisön jäseniltä? Jotta saadaan olennainen kuva asiasta, täytyisi haastattelumateriaalia hankkia sekä sisältä että ulkoa. Tutkijan ammattitaitoon kuuluu arvioida se, miltä osin vastauksissa on värittynyttä esimerkiksi sen vuoksi, että on katkera entiselle yhteisölleen tai että haluaa suojella yhteisön mainetta.

  Mikäli vastaukset sisältä ja ulkoa poikkeavat olennaisesti, on molemmissa ”vääristymää” todellisesta tilanteesta. En tarkoita tällä mitenkään väheksyä yksittäisten ihmisten kokemuksia, mutta kun tutkimuksellahan pyritään etsimään suurempaa käsitystä kuin yhden ihmisen tuntemukset.

  Tietenkin on mahdollista, että tutkimustulos on jo lähes valmis, mutta siihen täytyisi saada tulosta tukevaa materiaalia.

  • Pois rautasaappaan alta

   ”Miksi ihmeessä tutkimusmateriaalia haetaan ainoastaan entisiltä yhteisön jäseniltä? Jotta saadaan olennainen kuva asiasta, täytyisi haastattelumateriaalia hankkia sekä sisältä että ulkoa.”

   Tottakai heiltä kysytään, jotka ovat joutuneet uskonnollisen vallankäytön uhreiksi. Nykyisiltä yhteisön jäseniltä on turha kysyäkään, koska vallankäytölle alistettuina he eivät kaiketi edes tunnista olevansa vallankäytön uhreja saatika sitten, että uskaltaisivat myöntää sitä ja puhua siitä.

  • Toimitus

   Lähetimme tutkijalle viestin tästä kysymyksestä. Hän on lupautunut täsmentämään asiaa lähiaikoina.
   – Toimitus.

  • Anna Kekki

   Täydellisen kokonaiskuvan saamiseksi jostain ilmiöstä tosiaan tarvitaan eri näkökulmia. Yhteen tutkimukseen niitä kaikkia ei kuitenkaan voi mahduttaa, vaan aihetta täytyy jollain tavalla rajata, ja tässä tapauksessa rajaus on tehty yhteisöjen entisiin jäseniin ja heidän käsityksiinsä aiheesta. Yhtenä syynä tähän rajaukseen on toive saada mukaan vastaajia myös sellaisista uskonnollisista liikkeistä, joissa jäsenten vielä mukana ollessaan ei ole mahdollista vapaasti kertoa näkemyksistään yhteisöstä ulkopuolisille. Eri näkökulmalla saadaan näkyville eri asioita, mutta tutkijan tehtävä on pitää koko tutkimuksen ajan selvästi esillä, mistä näkökulmasta tutkimus tehdään, jotta lukija voi tehdä omaa arviotaan. Mitä tämä tutkimus tuo esiin, selviää sen valmistuessa neljän-viiden vuoden kuluessa.
   yst.terv.
   Anna Kekki

 2. luukanvalma

  Nykynuorilla on kyky äänestää jaloillaan. Se kuvitelma, että herätysliike kasvaa sisältäpäin, kun äidit pakotetaan synnyttämään suuria lapsikatraita, on jo nyt näyttäytynyt vääräksi. Suurten perheitten opiskelemaan tai työelämään siirtyneet lapset ovat jo irtautumassa tai irtautuneet hiljakseen vallankäytön alaisuudesta. Joten tämäkin kannattaa huomioida. Nämä hiljaa uloslähteneet jäävät usein tilastojen ulkopuolelle. Nytkin tietojemme mukaan seuroissa on paljon ”mukana roikkujia” ihan muista kuin uskonopillisista syistä.

  • Nimetön 220

   Tässä ei ole mitään uutta. Ulos on aina lähtenyt porukkaa. Muutos on ehkä se, ettei nykyään lähdetä ulos niin kuin ennen, vaan todellakin roikutaan mukana. Ja kun sitten lähdetään, ei lähdetä niinkään hiljaa, tästä on nykyisin monia esimerkkejä. Elämää asiasta pidetään aika lailla.
   Tämä aika on kuvattu hyvin Jesajan 4 luvun alussa….

   • Still

    Älä viitsi Raamattua sotkea asiaan johon se ei liity millään tavalla. Tässä on kysymys pelkästään ihmisten perustamasta yhdistyksestä ja sen toiminnasta, johtamiskäytännöistä ja vallan käytöstä näiden liikkeiden sisällä. Jumalan valtakunta on eri asia ja siellä valta ja kunnia kuuluu yksin Hänelle ja Pojalle.

 3. Toimitus

  Kokemuksia ja tietoja toivotaan edelleen lisää tutkimusta varten. Tutkijaan voi ottaa yhteyttä (puh.nro ja yhteystiedot yllä) ja aineistoa voi lähettää lokakuun loppuun saakka. Vastausaikaa on siis jatkettu.

 4. Nimetön 220

  Still, käsityksesi mukaan siis vl porukan uskolla ei ole mitään tekoa raamatun ilmoituksen kanssa? Sitäkö yrität sanoa?
  Tiedän varmasti vl porukassa olevan ison joukon uskovaisia, jotka eivät maksa mitään yhdiatysmaksuja, eivät ole jäseniä tässä ihmisten peruatamassa yhdistyksessä ja ovat silti rakkaita sisaria ja veljiä. Sinun näkemyksesi mukaan kyse on siis vain ihmisten perustamasta ja ylläpitämästä yhdistyksestä, jonka jäsenet uskovat tämän ajallisen yhdistyksen muodostavan Jumalan valtakunnan maanpäällä? Niinkö katsot ja käsität asian olevan?
  Mistä tämä ymmärrys on peräisin? Tätä asiaa on viimevuosien aikana kerrottu totena pitkin ja poikin, se ei pidä lainkaan paikkaansa. Voisin sanoa sinun sanoin, älä viitsi, koska tätä käsitystä ei jaeta vlporukassa, se on sinun ja ystäviesi käsitys ja suoraan sanoen valhe, koska tiedät itsekkin ettei näin uskota vl porukassa.

  • Still

   Ylpeys käy lankeemuksen edellä, mitä Raamattu sanoo Jumalan valtakunnasta, onko se joku joukko jonka voi silmin havaita, eli siis rauhanyhdistys ja siellä kokoontuva porukka? Aika pettävää uskoa.

   • Nimetön 220

    Mistä ylpeydestä puhut? Minunko ylpeydestä?
    Oliko edellä kirjoittamani viesti ylpeä? En käsitä, mitä kirjoitat.
    Väität vlporukan uskovan Jumalan valtakunnan olevan ry/srk, ja kun tämän väitteen torjuu vääräksi, pyytää väitteellesi perusteet niin kirjoitat jotain käsittämätöntä ylpeydestä….! Mitä tarkoitat?

    Nimenomaanhan vlporukassa saarnataan harva se vkonloppu Jumalan valtakunnasta, aivan kuten raamattu opettaa. Jäsenkirjalla ei Jumalan valtakuntaan pääse sisälle, ei minkään yhdistyksen jäsenmaksua maksamalla, ei talkootyötä tekemällä jne.
    Srkssa ja ryllä on jäsenissä Jumalan lapsia, mutta eivät varmasti kaikki sitä ole, ja Jumalan lapsia on myös ihmisissä jotka eivät ole näissä mitenkään mukana. Eli vlporukassa uskotaan aivan kuten sinäkin kirjoitat, Jumalan valtakuntaa ei näe, se ei ole mikään yhdistys tms.

    Mikä tässä on sinulle vaikeaa? Haluaisitko, että vl porukka saarnaisi srkn Jumalan valtakunnaksi? Vai miksi jankkaat tätä samaa settiä aina uudestaan?

   • Still

    Tiedät itsekin, miksi puhut vastoin sitä miten käytännössä kuitenkin toimit? Viimeksi muutama päivä sitten seuroissa puhuja vakuutti että tässä on jumalan valtakunta, tämä on jumalan valtakunta. Puhun siitä että jos sinä uskot noin kuin sanot niin oletko koskaan ajatellut mitä vääryyttä ja eksytystä puhuja voi tuollaisella opetuksella tehdä. Kun tätä jargonia jatkuu pienestä pitäen niin aikuisena on lapsen usko eksynyt sydämeltä ja uskotaan enemmän näitä harhaa opettavia puhujia kuin Raamattua. Toivon että saat avattua suusi tilaisuuksissanne, samoin muut sinunlailla ajattelevat, jotta oikea Raamatullinen käsitys Jumalan valtakunnasta tulisi myös puhujien julistukseen.

  • Toimitus

   Hyvä Nimetön 220. Toimituksessa kiinnitettiin huomiota tänään lähettämääsi viestiin, jossa syyllistyit yksityishenkilöiden mustamaalaamiseen, mainiten heidät nimeltä. Viesti on poistettu blogin periaatteiden vastaisena.

   Keskustelussa tulee pysyä asiallisessa sävyssä. Väittely on täysin sallittua, mutta argumentoinnissa tulee turvautua asiaperusteisiin. Ihmisten leimaaminen ja mustamaalaaminen ei käy argumentiksi.

 5. Nimetön 291

  Still- Käsittämätöntä soopaa. Jos ja kun seuroissa sanotaan, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
  Sillä ei tarkoiteta sitä, että Rauhanyhdistys=Jumalanvaltakunta. Tarkoitat, että ryllä, siis rakennuksessa, samoin kuin ryn järjestämissä tilaisuuksissa ei saisi näin saarnata.
  Ymmärrän sen hyvin, koska uskosi on loppunut, niin se vaikuttaa…

  • Still

   Voit kirjoittaa mitä vaan mutta sitä tosiasiaa et muuttaa mksikään että näin puhujat opettaa, ”tämä/tässä on jumalan valtakunta”. Jos se on soopaa niin velvollisuutesi on tämä tuoda julki seuraavissa seuroissa kun kuulet näin opetettavan. Mikä sinä olet minun uskoani määrittelemään, onko sinulla lupa siihen Jumalalta?

  • Nimetön 221

   Kyllä Still on aivan oikeassa. Niin kauan kuin voin muistaa, vl-liikkeessä on opetettu että vl-liike = jumalanvaltakunta ja ettei pelastusta aikuisille ole liikkeen ulkopuolella. SRK:n opetuksen mukaan vain pikkulapset ja kehitysvammaiset saattavat pelastua vl-liikkeen ulkopuolellakin.

 6. luukanvalma

  Pakko kirjoittaa! Still on oikeassa siinä, että kaikki ylpeys on pahasta. Esimerkiksi se, että uskoo olevansa oikeassa, muut väärässä. Suomalaisilla, ei vain lestadiolaisilla on havaittu jo kauan ”oikeassaolemisen tauti”. Silloin kun Adlerin teoriat tulivat oppikirjoihin,1950-luvulla, saarnattiin seuroissa, että sekä ylemmyys- että alemmuuskompleksit ovat syntiä. Ihmisen pitää muistaa, että hän on yksi saman arvoinen, ei parempi eikä huonompi kuin muutkin syntiset, kokonaan Jumalan armon varassa. – Katolisuuteen viittaa väite, että kuulumalla kirkkoon tai tiettyyn porukkaan on tae taivaaseen pääsystä. Luther opettaa henkilökohtaista uskoa. Roikkuminen jossain ryhmässä sisäistämättä Jeesuksen opetuksia, ei auta tässä uskon asiassa. Siksi kannattaa keskittyä enemmän Uuden kuin Vanhan Testamentin opetuksiin ja varsinkin vuorisaarnan ja Roomalaiskirjeen tutkimukseen. VT. on pääasiasa profetia Jeesuksen tulosta maailmaan. Krisittyjen oma kirja on Uusi Testamentti. Luther on toiselta nimeltään ”paavalilainen”. .

 7. Nimetön 220

  Hohhoijaa….
  Still, määritteletkö sinä jotenkin vl uskon? Et varmaan, koskapa tuskin sinulla on siihen mandaattia keneltäkään.
  Jumalan valtakunta on määritelty raamatussa, sieltä löytyvät sille rajat ja kehykset. Eikä siellä ole näissä määrittelyissä sanottu rystä, srksta tms mitään.
  Srk ja ry järjestöinä on ihan ajallisia tarpeita varten. Onko suomessa mahdollista järjestää tuhannen, tai edes 100 ihmisen kokoontumista ilman viranomaisille ilmoitettavaa järjestäjää? Tämä vain yhtenä eaimerkkinä, miksi ajallinen järjestö on ihan järkevää olla olemassa.
  Nyt jos tässä järjestössä on jäsenenä ihmiset, niinkuin nyt ryssä ovat, ja kun heillä on yhteinen usko, opetus ja henki, kuten nyt sattuu porukka niin uskomaan(still, turha heittää tähän mitään Ei oo yhteinen usko ja henki!-heittoja), koska ylivoimaisesti suurin osa porukasta näin uskoo, on luonnollista saarnata kuten saarnataan, ”Jumalan valtakunta on nyt tässä koolla”. Mutta, teologisesti tarkkaanottaen yksikään vl ei kuitenkaan allekirjoita väitettä, jossa srk/ry=Jumalan valtakunta.
  Tunnen monia, jotka eivät ole koskaan olleet jäsenenä missään ryssä. Silti he ovat rakkaita sisaria ja veljiä. Meillä on ollut ja on, yhteinen usko, oppi, rukous ja henki, joka on vaikuttanut tuon rakkauden. Ilman jäsenkirjoja. Joten lopettakaa tuo vatvominen, aikaiset ihmiset! (Luukanvalva lienee aikainen, muut veikkaan olvan kans….)

  Tämä väite on vanha, se on mm [XX:n] kaltaisten epäuskon saarnaajien kiusaa meille. Epäusko on niin vahva teillä, että selvinkään sanoma tästä asiasta ei teidän silmäänne saa avattua. Ymmärrän sen hyvin, jos te tämän tunnustatte, menee teiltä yksi hieno argumentti lippaastanne, josta näitä , ilkeyksiä syydätte.

  • Still

   Sanot että väite on vanha, nyt on kulunut viisi päivää kun sen viimeksi kuulin liikkeen puhujan suusta. Ollaan nyt rehellisiä, jos sanotaan että Jumalan valtakunta on tässä koolla niin sehän on valhetta, kun lapset tuota kuulee tarpeeksi usein niin he alkavat uskomaan sen todeksi, sanot sen luonnolliseksi että näin opetetaan, onko se peruste että saa eksyttää Jumalan valtakunnasta lapsia pois, sitähän se on kun valehdellaan. Toivon vain että Raamatun mukainen oppi Jumalan valtakunnasta saisi kaikua vl seuroissakin, sillä puheet ja teot pitää olla sopusoinnussa, Jumalan valtakunta ei ole valheen päälle rakentuva vaan armon ja totuuden.

   • Nimetön 220

    Justjoo…on kuin tuuleen puhaltaisi. Ei näy sinulla olevan mitään haluakaan lukea mitä sinulle kirjoitetaan.

   • vs

    Still, raamatun mukaan Jumalan valtakunta on siellä, missä kaksi tai useampi uskovainen kokoontuu. Onko siis valhetta sanoa, että ”Tässä on Jumalan valtakunta”? Muistaakseni seuroissa myös saarnataan, että perhe on jumalan valtakunta pienoiskoossa. Onko tämäkin sinusta valhetta?

  • Nimetön 221

   Pari usein esitettyä kysymystä nimim. Nimetön 220:lle:

   Onko vl-liikkeen ulkopuolella pelastusta? Jos on, niin missä? Voiko saada synnit anteeksi muutenkin kuin vl-uskomassa olevan siunaamana?

   • Nimetön 296

    Paavalia syytettiin aikoinaan nasaretilaisen eriseuran päämieheksi. Ei Paavali takertunut lainkaan tähän nimittelyyn, päin vastoin. Feleixille sanoi ja tunnusti reilusti, että sen tien kautta, jota he eriseuraksi kutsuvat, palvelen isäini Jumalaa.

    Lestadiolainen herätysliike on tämän maailman antama nimi sille apostoliselle uskolle, joka on jalkojen päällä levinnyt tänne pohjolaan. LLL oli väkevä saarnaamaan, ja hänen nimensä jäi elämään. En tunne maailmassa olevia oppeja, mutta sen tiedän, ja ennenkaikkea uskon niin, ettei tuomiopäivänä kysytä minkään yhdistyksen jäsenkirjoja. En todellakaan voi sanoa, että vain vljäsenkirjan omaava ihminen on Jumalan lapsi, päin vastoin kiistän sen jyrkästi. Näin en usko!

    90luvun alussa vanhan NLalueelta tuli ihmisiä suviseuroihin. He olivat yli 70v asuneet eristyksissä muusta maailmasta. Eivät olleet lukeneet päivämiestä, eivät olleet kuulleet SaarenHeikin tai kenekään muunkaan maalaisen ihmisen saarnoja. Silti heillä oli sama henki, oppi, opetus ja usko kuin vlporukalla.

    On aivan sama, millä nimellä Jumalan seurakunnan jäseniä täällä ajassa kutsutaan, olkoon pietistejä, vliä, eriseuralaisia, hihhuleita tms, sillä ei ole merkitystä.

    Anteeksiantamuksen evankeliumia saarnataan Pyhän Hengen voimalla. Se on siis hengen virka, tuo saarnavirka. Raamattu puhuu Melgisedekin pappeudesta. Pyhän Hengen pappi. Ei siis vlpappi. Ei naispappi, ei piispa tai piispaska.
    PyhänHengen saanut ihminen on pätevä antamaan synninpäästön. Uskon, että vlporukassa on runsaasti PyhänHengen pappeja. Uskon, että PyhänHengen pappeja on myös esim ulkomailla, jotka eivät mitenkään ole, eivätkä voi olla vlporukan toiminnassa mukana. Heitä voidaan tuolla omassa maassaan kutsua ihan millä nimellä tahansa.

    Kun ihminen saa syntinsä anteeksi armosta, JumalanPojan lunastustyön ansiosta Pyhän Hengen voimalla saarnatusta evankeliumista, ennenkaikkea uskoo niin, se vaikuttaa ihmisessä rakkauden toisiin uskovaisiin. Tulee sellainen mieli, halu ja tahto, että haluaa olla yhdessä saman rakkauden ja armon varassa rimpuilevien ihmisten keskellä ja yhteydessä. Näin raamattukin todistaa. Jumala osoitta saattomiehet, palvelijansa auttamaan, kuten vaikkapa ylipappi Eelille.

    Uskon, että Pyhän Hengen työ jatkuu täällä maanpäällä, tuota työtä tehdään varmasti rauhanyhdistyksissä.

   • Still

    Jumalan valtakunta on armon ja totuuden valtakunta, ei painostuksen, peloittelun, ahdistukseen ajavan, hoitokokous kurmuuttamisen, lasten hyväksikäytön salailun, naisten alistamisen ja oman tunnon hylkäämisen, vanhojen miesten kaverikerhon, lasten eksyttämisen, kaksinaamaisen elämisen ja ihmisestä lähtevän opin valtakunta. Itse olen varma että vl liikkeessä on Jumalan lapsia ja Pyhän hengen pappeja, ne vain ovat siellä pieni vähemmistö eivätkä päätä näistä harhaopeista, aikaisemmin heitä on ollut enemmän mutta Srk:sta lähtöisin olevat eksyttäjä puhujat ovat tehneet työtä kuin kiljuva jalopeura ja saaneet vääriin oppeihinsa kannatusta. Jokainen joka hiljaa hyväksyy nämä lähimmäisen heitteillejätöt on osallisia tähän eksytykseen, Raamattu sanoo voi niitä joiden kautta eksytys tulee, vakavaa asiaa.

 8. luukanvalma

  Vaikka minulta ei kysytty, voisin kuitenkin tiivistää vastausta. Voidaan sanoa, että MYÖS vanhoillisissa on suuri osa, jotka uskovat Jeesukseen ja Hänen armonsa kautta pelastuvat, mutta niin ei voi sanoa, että VAIN vl:t pelatuvat. Muistelemme historiasta monia Kristuksen tähden vainottuja ja tapettuja, herätysliikkeitä ennen Lutheria ja monia suurissa katolisissa kirkoissa eläviä, jotka uskovat Raamatun lupausten perusteella pelastuvansa. – Minkää joukon sisällä ilman uskoa roikkuvat jäsenet tai perinnönkantajat eivät pelastu ilman henkilökohtaista uskoa. Kysyä voi myös, kuinka moni nykyajan kristityistä olisi valmis kuolemaan uskonsa tähden?? Kaikki lestadiolaisetkaan eivät varmasti – tai ainakin luulen!

 9. Nimetön 298

  Paavalin kirjeet sisältävät runsaasti nuhteita silloisille seurakunnille. Paavalia voisi hyvin syyttää naisten alistamisesta, kurmuuttamisesta jne. Apostolienteoissa kerrotaan, kuinka siellä veljillä oli niin ankarat erimielisyydet, etteivät voineet edes yhdessä lähteä lähetysmatkalle.
  Paavali oli siis epäuskoinen, hänellä ei ollut PyhääHenkeä? Kuten ei monella muullakaan veljellä? Mitenkä Pietari? Heilui miekan kanssa, silpoi ihmisiä? Ei ole Pietarissa PyhääHenkeä -> helvettiin koko tyyppi!

  Still, PyhäHenki opettaa ennenkaikkea armolla, kun on jouduttu vikaan, annetaan anteeksi. Niinhän Jeesuskin antoi Pietarille.
  Stillin teologialla Pietari ei olisi saanut anteeksi, vaan annettu raastupaan, hänelle olisi määrätty vahingonkorvaukset maksuun.
  Samoin Paavali, ei armoa naisen alistajalle!

  Heikompaa, siis syntistä ihmistä, tulee ensisijaisesti auttaa evankeliumilla. Ei Jumalan sanan opetus ole ihmiselle ensin humaania, vaan hengellistä.

  Hyvin kuvaavaa on, että Jeesus sanoi itse vertauksistaan, ”teille(siis opetuslapsille) on annettu tuta taivaan valtakunnan salaisuudet, mutta näille vain vertausten kautta”
  nykyisin esim laupias samarialainen vertausta käytetään juuri sanan mukaisesti esikuvana, kuinka ihmistä tulee auttaa inhimillisesti. Se on kuitenkin hengellinen, teologinen vertaus.
  Se on vlporukassa aina käsitetty hengellisenävertauksena, ei humaanina opetuksena vähäosaisen tai loukatun ihmisen hoitamisesta kertovana opetuksena. Tottakai ihmisiä tulee auttaa myös ajallisesti, inhimillisesti, mutta Jumalan sanan opetukset, neuvot ja myös nuhteet ovat aina ensisijaisesti hengellisiä. Huomaatko, että raamatussa on myös nuhteita? Mistä siellä nuhdellaan? Synnistä, jotka tänäpäivänä ovat siis pannaan julistettuja! Siitä asiasta ei saa enää puhua. Miksi?
  Missä osassa Still näet itsesi tuossa vertauksessa laupiaasta samarialaisesta?

  • Still

   Näen vastauksesi selittelynä, ja retorisena. Onko totuus muualla kuin Raamatussa? Minulle tuli sellainen käsitys että sinä tulkitset Raamattua omalla tavallasi. Olen käynyt lapsesta asti vl seuroissa ja siellä tuota samarialais kohtaa selitetään molemmilla tavoilla, sekä lähimmäisen rakkautena että hengellisenä vertauksena, minusta se sopii molempiin eikä vain toiseen. Jos kohtelet lähimmäistä myös sen mukaisesti niin siinähä se hengellinenkin puoli tulee samalla.

 10. Nimetön 271

  [S.] ja [L.], tehän uskotte ihan samoin, kuin vlporukka, tuo parjattu vanhojenherrojen, junttien ja aikuisten ihmisten seksielämää valvovien jyrien jengi, lapsia rääkkäävä lauma fundamentalisteja. Hävetkää!
  Näinhän vl porukkakin uskoo: Jumalan valtakunta maanpäällä on uskovien yhteys, PyhänHengen yhteen sitoma ja yhteisellä rakkaudella sinetöity seurakunta! Siis ei ry, ei srk, ei vl tai mikään muukaan yhteisö. Eikö ole helppo juttu!

  • Nimetön 221

   He-he, olipas raflaava kuvaus vlporukasta. 😉 No miksi sitten [S.] ja [L] eivät kuulu vlporukkaan, eikä vlporukka tervehdi heitä jumalanterveellä, vaikka uskovat samalla tavalla? Mikä erottaa?

   • Toimitus

    Hyvä anonyymi 221
    Kirjoitukset omasta vakaumuksestasi ovat tervetulleita, mutta ethän arvioi muiden vakaumusta!

    Ystävällisesti,
    Toimitus

  • Still

   En yleistäisi vl porukkaa noin kun sinä teet. Kenenkään uskoa en ala arvioimaan koska se on jokaisen sydämessä ja vain Jumala yksin näkee mikä on sydämen usko. Jumalan valtakunta on siellä missä usko näkyy hengen hedelminä ja lähimmäisen rakkautena, armon ja totuuden valtakunta. Nimetön 221:lle vastauksena, vl porukka ei ole Jumalan valtakunta, heidän tervehtimisensä on tapa, ei sillä ole mitään yhteyttä Jumalan valtakunnan kanssa. Raamatussa ei ole missään sanottu että ihminen voisi toista tervehtimällä tai tervehtimättä jättämisellä osoittaa Jumalan valtakunnan olemisen tai olemattomuuden.

   • vs

    Still, olen kiinnittänyt huomiota siihen, että arvioit jatkuvasti vl puhujien uskoa ja tuomitset heidät epäuskon saarnaajiksi.myös penkissä istuvien enemmistöä olet kutsunut eksyttäjiksi koska näillä uskossaan ja teoissaan heikoilla ei ole rohkeutta nousta seisomaan ja sanoa: Nyt puhuit väärin. Pääsevätkö taivaaseen vain rohkeat, vahvat ja erehtymättömät?

   • Still

    Olet havainnut oikein, ainoa väärä havainnointisi on uskon arviointi. En arvioi kritiikilläni heidän uskon syvyyttä tai muotoa, ainoastaan väärää opetusta joka on vastoin Raamatun Sanaa. Penkissä istuvien uskoa en arvioi, ainoastaan sitä että vl-puhujien eksyttävä oppi johtaa siihen että he pelkäävät oman tunnon ääntään, hyväksyvät tällä vaikenemisella sen väärän opetuksen jatkumisen, tämä ei koske jokaista penkkiläistä koska tiedän että kaikki ei sitä hyväksy ja uskaltavat sen kertoa, heillä vain ei ole sen jälkeen näiden väärien opettajien mielestä uskoa ollenkaan. Usko on jokaisen oma asia ja Jumala tietää kenen usko vie pelastukseen. Taivaaseen ei mene minun uskoni mukaan vain vahvat tai rohkeat, omasta mielestään erehtymättömät ei mene taivaaseen.

   • Nimetön 301

    Kyllä raamatussa puhutaan tervehtimisestä monessa kohtaan. Siellä jopa kehotetaan olemaan tervehtimättä niitä, jotka eivät jaa samaa oppia kuin apostoleilla on.
    Miksi väität näin selvää asiaa? Kannattaa still tehdä kotiläksyt ennenkuin ryhtyy väittämään….
    ymmärrän kyllä, että tuon kehotuksen antaa Paavali, jonka kirjoitukset eivät ole teidän uskossanne kovinkaan korkealle noteerattuja. Hän mm kirjoittaa naisista ja homoista niinkuin kirjoittaa.
    Tässä on varmaan suurin ero, vlporukka uskoo raamatun sanoman kokonaisuudessaan Jumalan ilmoitukseksi, ei vain joitakin itselleen sopivia kohtia…. niikuin nykyään on niin monella tapana, Jes.4:1

 11. Nimetön 221

  Arvoisa Toimitus! Miksi minä sain moitteet, mutta Nimetön 271 ei, vaikka juuri hän oikein nimillä arvioi S:n ja L:n vakaumusta? Mielestäni kysymykseni Nimetön 271:lle oli aiheellinen ja perusteltu hänen kirjoituksensa vuoksi, jossa hän omituisella tavalla arvioi S:n ja L:n uskonvakaumusta ja lisäksi käytti loukkaavaa kieltä. En ymmärrä kuinka tässä näin kävi? Menikö aivan oikein?.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s