Poliisin urkintaepäilyn tutkinta valtakunnansyyttäjälle – ja Turkki lestadiolaiseksi?


 

Valtakunnansyyttaja_Kyltti_P

Vantaalla päällystötehtävissä työskennellyttä lestadiolaista poliisia koskeva urkintaepäily on siirretty esitutkinnasta syyteharkintaan valtakunnansyyttäjälle.

Esitutkintaa johtanut syyttäjä Tero Kekki kertoi esitutkinnan valmistumisesta medialle tiistaina 10.3.2015. Poliisia epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja henkilörekisteririkoksesta. Hänen epäillään hakeneen rekistereistä tietoja, jotka eivät liittyneet työtehtäviin kuten laki edellyttää.

Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan vanhoillislestadiolaisen poliisin tapaus on ehdottomasti selvitettävä. Paateron mukaan kuulostaa oudolta, että poliisi olisi toiminut omien sanojensa mukaan virkavastuulla rauhanyhdistyksen tiloissa pidetyssä kokouksessa. Paatero ennakoi viime vuonna tapauksen tultua tietoon, että asia menee valtakunnansyyttäjälle, ja näin on nyt myös käynyt. On kaikkien osapuolten etu, että asia selvitetään hyvin.

Kaiken kaikkiaan jutusta syntyy vaikutelma, että SRK:n ja rauhanyhdistysten taholta on tomittu auttamattoman taitamattomasti ja aiheutettu tarpeettomasti huolta turhan monelle. Toki tapaus kertoo paljon herätysliikkeen vähemmän avoimista toimintatavoista, jotka saattavat vaarantaa parustuslain suojaaman oikeuden yksityisyyteen. Lisäksi on kyseenalaistettu poliisi-instituution riippumattomuus ja herätysliikkeen omien toimintatapojen eettisyys ja moraali.

Todellinen uutinen

Jutun varsinainen uutinen on tietysti se, että SRK:ssa vakavissaan harkitaan lestadiolaisen herätysliikkeen lähetystyön ulottamista Turkkiin. Tästä on kuitenkin liikkunut tietoja vain huhujen tasolla.

Maa on ainoa EU:n jäsenehdokas, jossa islaminusko on enemmistön uskonto. Lähes kaikki eli 99,8 prosenttia 81.6 miljoonan väestöstä on muslimeja, valtaosaltaan sunnalaisuuden kannattajia. Kristinuskon kannalta edustettuna on erilaisia ortodoksisuuden suuntauksia, mutta niillä ei ole juuri maassa kannatusta eikä näkyvyyttä, ennemminkin niillä on valtaa nykyisin maan rajojen ulkopuolella.  Vetoaako lestadiolaisiin maan merkitys kristinuskon historiallisena muinaisena alueena vai ehkä se, että nykyhallinnossa uskonnovapautta ei ole ja ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää? Onko kyseessä SRK:n kannanotto maan EU-jäsenyyden puolesta? Vai koskeeko lähetystyö ehkä maan kurdivähemmistöä, kuten on huhuttu? Kysymykset odottavat vastauksia.

Mikko_Paatero_1

Esitutkinnasta syyttäjän harkintaan

Helsingin Sanomat kertoi tammikuussa 2014 epäilyistä, että Vantaan poliisissa päällystötehtävissä työskentelevä vanhoillislestadiolainen poliisi olisi antanut uskonveljilleen, vanhoillislestadiolaisen yhteisön jäsenille, luottamuksellisia tietoja eräästä ulkomaalaisesta miehestä.

Luottamuksellisten tietojen vuodosta epäillyn poliisin tapauksesta aloitettu esitutkinta on nyt päättynyt ja asia siirtyy syyttäjän harkittavaksi. Poliisista ei ole kerrottu tarkemmin, onko epäilty tosiasiassa käyttänyt selvityksiin poliisin käytössä olevia viranomaisrekistereitä.

Lain mukaan virkamies saa käsitellä rekisteritietoja vain silloin, kun hän tarvitsee niitä virkatoimien hoitamiseen.

Epäily: henkilötietoja kokoukseen Ylöjärven rauhanyhdistyksellä

Helsingin Sanomat kertoi tammikuussa 2014 epäilyistä, että päällystötehtävissä Vantaalla työskentelevä vanhoillislestadiolainen poliisi olisi antanut Ylöjärven rauhanyhdistyksellä kesäkuussa 2014 pidetyssä kokouksessa luottamuksellisia tietoja eräästä ulkomaalaisesta miehestä. Kokous oli kutsuttu koolle nimenomaisesti kyseisen henkilön arvioimiseksi. Kokoukseen Ylöjärvellä oli osallistunut joitakin kymmeniä ihmisiä. Ulkomaalainen itse ei ollut silloin paikalla.

Joidenkin mielestä ulkomaalaisen puheet olivat vaikuttaneet epäluotettavilta. Kokouksessa toivottiin, että miehen puheiden uskottavuutta voidaan selvittää, sillä miehen kanssa oli keskusteltu SRK:n lähetystyön käynnistämisestä Turkissa.

Ylojarven_ry_1

Nyt rekisteritietojen urkinnasta epäilty poliisi oli lehtitietojen mukaan todennut rauhanyhdistyksellä mm. seuraavasti:

– Asemani poliisiorganisaatiossa on johtotehtävissä, joten kuulun semmoisiin johtoryhmiin ja organisaatioihin, että pystyn selvittämään erittäin arkaluontoisiakin asioita – mitä en tässä kaikkea tule kertomaan.

Hän oli esittänyt kokouksessa saaneensa tietolähteistään selville miehestä ja tämän puheiden luotettavuudesta tiettyjä seikkoja.

Poliisin epäillään nyt hakeneen viranomaisrekistereistä tietoja, jotka eivät liittyneet hänen työtehtäviinsä. Lain mukaan virkamies saa käsitellä rekisteritietoja vain silloin, kun hän tarvitsee niitä virkatoimien hoitamiseen.

HS:n tietojen mukaan poliisi oli selvittänyt ulkomaalaisen miehen taustoja SRK:n silloisen pääsihteerin Tuomas Hännisen pyynnöstä. Hänninen oli ottanut yhteyttä kyseiseen poliisiin itse asiassa jo vuotta eimmin. HS:n haastattelussa poliisimies totesi:

– Olen nämä virkavastuullisesti selvittänyt ja sitä kautta olen saanut niin ytimestä niihin vastaukset kuin tässä valtakunnassa voi saada.

– Olin siellä vapaa-aikana, mutta toimin poliisina ja virkavastuulla, poliisi itse on perustellut menettelyään.

Julkisuudessa on hämmästelty sitä,  kunka poliisi on saatu noin vain selvittelemään vanhoillislestadiolaisten sisäisiä asioita. HS:n haastattelussa häneltä itseltään tiedusteltiinkin, missä roolissa poliisimies itse koki olleensa kokouksessa.

– Olin siellä vapaa-aikana, mutta toimin poliisina ja virkavastuulla, hän sanoi HS:n haastattelussa.

Hän korosti ajatelleensa vain kansalaisten hyvää. Hän ei katso ajaneensa kenenkään yksityistä etua eikä asiassa ollut hankaloitettu hänen mukaansa kenenkään yksityisen ihmisen elämää. Poliisimies ei viime vuoden puolella julkaistuissa haastatteluissa halunnut kertoa siitä, oliko hän käyttänyt asian selvittämisessä poliisin käytössä olevia rekistereitä. – En ota tässä kantaa virkatehtäviini , hän perusteli vaikenemistaan. Nyt päättyneessä selvityksessä tämä lienee tullut selviteyksi, ja syyttäjä päättää asiasta.

Poliisiylijohtaja Paateron mukaan vastaavissa tilaisuuksissa poliisi on vapaa-ajallaan paikalla yksityishenkilönä ja silloin hänen tulee toimia ”niin kuin vapaa-ajalla oleva henkilö voi toimia”.

– En edes ymmärrä, mitä virkavastuulla oleminen tällaisessa tapauksessa tarkoittaa, Paatero on todennut.

Vanhoillislestadiolaisilla on ollut erimielisyyksiä poliisijohdon kanssa aiemminkin. Syksyllä 2013 SRK:n johto ilmoitti, että se on neuvotellut erillisen sopimuksen Keskusrikospoliisin kanssa jatkossa mahdollisesti ilmi tulevista lasten hyväksikäyttörikoksista. KRP kiisti tällaisen ennalta ilmoittamista koskevan sopimuksen olemassaolon ehdottomasti. Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapala piti sellaista sopimusta lisäksi lainvastaisena.

Uskovaiset olivat pyytäneet lestadiolaiselta poliisilta palveluksia

Poliisimiehen mukaan monet uskovaiset olivat ottaneet häneen yksityisesti yhteyttä asiassa. On siten ilmeistä, että hän teki tietojenhankintaa poliisina omaan hengelliseen yhteisöönsä kuuluvien henkilöiden pyynnöstä. Haastattelussa hän kertoi lähestyneensä asiaa ”ilmiön kautta”. Haastattelussa hän ei halunnut tarkentaa mitä ilmiötä hän lausunnollaan tarkoitti. Hän täsmensi että lestadiolaisuudessa oli koettu huolestuneisuutta.

– Siellä on ollut huolia läheisistä, terveys on mennyt, on tullut epänormaaleja käyttäytymisiä ja sairastumisia, hän totesi asiasta HS:n haastattelussa.

Poliisimiehellä oli omasta mielestään ollut oikeus kertoa hankkimansa tiedot kokouksessa. Hän perusteli ratkaisuaan poliisilain säännöksellä, jonka mukaan vaitiolovelvollisuus ei sido poliisia silloin, jos esimerkiksi jonkun terveys on vaarassa.

– Olihan tämä ilmiönä semmoinen, että joku asiantuntija jopa sanoisi, että se porukka on psykoosissa, poliisimies totesi HS:n toimittajalle tammikuussa 2014..

Hän ei katsonut sekoittaneensa virkatehtäviä hoitavan poliisin ja yksityishenkilön rooleja.

-En näe, että ne olisivat sekoittuneet. Sille, mitä olen tehnyt täällä [virkahuoneessa], on ollut erittäin hyvät perusteet.

Silloinen SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen kertoi tammikuussa 2014 medialle olleensa asiasta yhteydessä myös moniin muihin virkamiehiin. Hän totesi pitävänsä luonnollisena, että kansalaiset kääntyvät viranomaisten puoleen, kun oma osaaminen loppuu.

-Avuntarvitsija esittää kysymyksen, johon haluaa vastauksen. Viranomainen on sitten se, joka määrittää, mihin hän voi vastata ja mihin ei, huomautti pääsihteeri HS:n haastattelussa.

Hänninen pyysi eroa SRK:n pääsihteerin tehtävästä joulukuun lopulla henkilökohtaisiin syihin vedoten. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin Juha Kaarivaara maaliskuun lopussa 2014.

Luottamus oikeusvaltioon ja lojaliteettiristiriita

Itä-Uudenmaan poliisilaitos käynnisti selvityksen siitä, onko poliisimies toiminut säännösten mukaan. Poliisipäällikkö Kari Rantala on todennut medialle, että poliiseilla on virkansa puolesta paljon tietoa.

– Vapaa-ajan harrastuksissa pitäisi pitää kirkkaana mielessä, mitkä ovat niitä asioita, jotka voi vapaasti sanoa ja mitkä ovat luottamuksellisia tai jopa salassa pidettäviä tietoja. Rajan pitäisi olla selvä, totesi rantala medialle 2014.

Vanhoillislestadiolaiset ovat tunnetusti lainkuuliaista väkeä. Liikkeen lojaalisuusvaatimusta uskonyhteisölle ja Raamatun asemaa ensisijaisena kuuliaisuuden normina ei yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja viranomaisten piirissä juuri tunneta. Tämä velvoite on kuitenkin keskeinen osa uskonelämää. Sitä perustellaan ajatuksella, että vanhoillislestadiolainen yhteisö on Pyhän Hengen ohjaama, erehtymätön seurakunta, ”Jumalan valtakunta”.

Lojaalisuuden Jumalan valtakunnalle tulee mennä maallisten asioiden edelle.

Pelotteena toimii Raamatun tulkinta, että se joka arvostelee yhteisöä, hän ”koskee itse Jumalan silmäterään”. Tämän opetetaan olevan yhtä kuin ns. Pyhän Hengen pilkka. Se on synti jota ei Jumala anna ihmiselle anteeksi.

Lojaalisuus yhteisölle on siis erottamaton osa uskonoppia. Lestadiolaisuuden opetukset on lisäksi omaksuttu kasvatuksessa lapsesta saakka, jolloin opista, sen normeista ja käsityksistä on muodostunut osa uskovan henkilökohtaista minuutta, identiteettiä. Hengelliset arvot ja oma henkilökohtainen jäsenyys yhteisössä ovat ”maallisesta maailmasta” erillinen, koskematon ja pyhä kokonaisuus (ks. esim. Paavo Rusavan kirjoitus 11.3.2015).

Tässä tilanteessa on mahdollista, että suuren yleisön piirissä voi syntyä epäilyjä mitä tulee poliisin luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. On mahdollista alkaa epäillä, että uskovalle poliisille hänen uskonvakaumuksensa ja oman uskonyhteisön eduista huolehtiminen olisivat ensisijaisia ja sikäli ehkä jopa joskus tärkeämpiä kuin Suomen laki.

Ne jotka tuntevat vanhoillislestadiolaisuuden voimakkaan yhteisöllisen luonteen, tietävät mitä riskejä sisältyy siihen, että vanhoillislestadiolainen poliisi selvittelee ammattinsa takia käytettävissään olevista henkilörekistereistä yksityisten kansalaisten henkilökohtaisia tietoja. Poliisina, viranomaisena, hänelle on sallittu tietenkin erityisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia hankkia tietoja tavalla, joka ei yksityiselle kansalaiselle ole mahdollista. Poliisilla tulee kuitenkin olla aina perusteet tietojen hankinnalle eikä urkinta muista kuin lain määrittelemin perustein ole sallittua. Lisäksi kansalaisilla ei ole tavallisesti mahdollista valvoa poliisin toimintaa.

Näin ollen poliiseja, ja viranomaisia yleensä, voidaan käyttää hyväksi, jos on läheiset keskinäiset sidokset ja erityisesti jos kuulutaan samaan uskonlahkoon. Tästä seuraa lojaliteettiristiriita. Kumpaa noudattaa: uskonyhteisön velvoitteista vain Suomen lakia?

man-laptop

Liikkeen sisäinen valvonta ja jäsenten sanktiointi

Lestadiolaisuudessa vallitsee sisäinen valvonta. Yhteisössä levitetään aivan pikkuasioistakin paisuteltuja pahantahtoisia juoruja yksityisistä henkilöistä ja niistä voi koitua arvaamattoman raskaita seuraamuksia yksitysille ihmisille. Henkilön oikeusturva on näissä tapauksissa kyseenalainen.

Tässä valossa vanhoillislestadiolainen poliisi on aina tietynlainen tietosuojariski. Varsinkin Pohjois-Suomesta löytyy vuosikymmenien varrelta tapauksia, joissa poliisissa toimineet yhteisön jäsenet ovat vaikuttaneet muiden uskovaisten asioihin käyttäen hyväkseen ammattiasemansa kautta saamiaan tietoja ja arvovaltaansa yhteisössä (esim. ns. ”Minnan” tapaus). Sama riski koskee tietenkin myös terveydenhuollossa toimivia lestadiolaisia. Näitä riskejä ja eritoten niiden toteutumista on vaikea selvittää ja tuoda oikeuden ratkaistavaksi aiheuttamatta asianomaisille entistäkin raskaampaa kärsimystä. Onhan kyse usein erittäin henkilökohtaisista, yksityisyyttä koskevista arkaluontoisista asioista, esimerkiksi lapsiin tai muihin perheenjäseniin, ihmissuhteiiin ja vaikkapa lisääntymisterveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Toiseksi tulee muistaa, että lestadiolaiselle korkein auktoriteetti on aina oma uskonyhteisö ja sen tarpeet. Hänen tulee olla lojaali ennen kaikkea rauhanyhdistyksellä tulkituille Raamatun ohjeille ja pitää esillä ”jumalan valtakunnan” etua. Tämä on tietenkin ymmärrettävää kun lestadiolaiselle ihmiselle itselleen kaikkein tärkeintä on aina pysyä liikkeen jäsenenä. Yhteisössä vallitseva mielipide hänestä ja hänen toiminnastaan ratkaisee sen, onko hän taivaaseen kelpaava jumalanlapsi, eli pidetäänkö häntä rauhanyhdityksellä oikealla tavalla uskovaisena ja oikeutettuna pääsemään taivaaseen.

Luonnollisesti yksikään poliisi ei ole vapaa omista uskonnollisista käsityksistään ja uskonnosta nousevista lojaalisuusvelvoitteista omaa yhteisöä kohtaan, vaikka laki, ammattirooli ja poliisin ammattietiikka tietenkin edellyttävät, että ne tulee virantoimituksessa siirtää sivuun niin tiukasti kuin mahdollista.

Suomen_Laki_Raamattu

On itse asiassa harvoja yhtä tiukkaa lojaalisuutta itselleen edellyttävää yhteisöä kuin vanhoillislestadiolaisuus. Ehdottomuudessaan siihen verrattava on lähinnä Jehovan todistajien yhteisö ja ehkä ns. salaseurat, kuten vapaamuurarit tms..

Tietenkään riski ei koske ainoastaan vanhoillislestadiolaisia poliiseja. Kun poliisi kuuluu vapaa-ajallaan ylipäätään johonkin harrastuspiiriin tai uskonnolliseen yhteisöön, tai muuhun itselleen läheiseen ja tärkeäksi kokemaan organisaatioon, herää kiusaus käyttää ammatin tuomia mahdollisuuksia hyväksi.

Tämän takia poliisilla pitäisi olla tiukka seula ja valvonta siinä, millä perusteella yksittäisellä poliisilla on pääsy kansalaisia koskeviin tietoihin. Poliisina, viranomaisena, henkilöllä erityisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia toimia tavalla, joka ei yksityiselle kansalaiselle ole mahdollista.

Paatero: Polisilla on selkeät pelisäännöt

Poliisiylijohtaja Paateron mukaan poliisi voi aivan hyvin toimia erilaisissa yhdistyksissä, mutta:

– Raja täytyy pitää mielessä, että virassa saadut tiedot pidetään erillään muista. Sinänsä on hyvä, että poliisi kertoo, mikä on laillista ja laitonta, koska poliisia varmasti uskotaan enemmän kuin jotain muuta. Mutta luottamuksellisia ja viranhoidossa saatuja tietoja ei saa käyttää. (HS 2014.)

Paatero katsoo, että pelisäännöt ovat poliisissa selkeät.

Hän muistuttaa, että erityisesti poliisin rekistereiden käyttö muuhun kuin omaan virkatehtävään, on kielletty.

-Virka- ja yhdistystoiminta täytyy pitää erillään, hän tiivisti HS:n haastattelussa tammikuussa 2014.

Poliisi nauttii instituutiona suomalaisten keskuudessa vankkaa luottamusta. Tällaiset tapaukset saattavat horjuttaa luottamusta poliisiin ja oikeusvaltioon. Viranomaisia sitoo työssään tarkka lainsäädäntö. Luottamuksen säilyttämiseksi kaikki tämänkaltaiset tapaukset tulee tietenkin huolellisesti tutkia. Jos aihetta ilmenee, tapaukset tulee viedä oikeuden puntaroitavaksi. Tässä tapauksessa syyttäjä nyt harkitsee onko asiassa aihetta edetä syytteeseen.

*         *         *

Ajattelemisen aihetta antoi Lucas.

*         *         *

Lue lisää:

Jukka Harju: Paatero lestadiolaispoliisin tapauksesta: Poliisi ei voi käyttää tietojaan yhdistyksissä. Helsingin Sanomat 26.1.2014.

Matti Huuskonen: Lestadiolaisten kakkosmies ajautui umpikujaan – lähtölaskenta alkoi kirjeestä. Helsingin Sanomat 6.1.2014.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Tiia-Maria Juuso: Vanhoillislestadiolaisten uusi puheenjohtaja myöntää kritiikin lasten hyväksikäyttö­tapauksista aiheelliseksi. Helsingin Sanomat 6.7.2014.

Susanna Kemppainen ja Minna Akimo: SRK ilmoitti sopimuksesta KRP:n kanssa – poliisi kiistää jyrkästi. Kaleva 26.10.2013.

Lestadiolaispoliisin urkintaepäily siirtyy syyttäjälle. STT, Ilta-Sanomat 10.3.2015.

Poliisiylijohtaja Paatero: Lestadiolaispoliisin tapaus on selvitettävä. STT, Ilta-Sanomat 26.1.2014.

Susanna Reinboth ja Matti Huuskonen: Lestadiolaisen poliisin rooli tutkitaan. Helsingin Sanomat 26.1.2014.

Paavo Rusava: Jättäkää pahuus ja vilppi. Matkaevääksi. Päivämies 11.3.2015.

Advertisement

8 kommenttia

Kategoria(t): arvot, eettisyys, hengellisyys, identiteetti, identity, ihmisoikeudet, kontrollointi, kuuliaisuus, mielenterveys, normit, norms, pelastus, pelko, pelot, Raamattu, rauhanyhdistys, seurakuntaoppi, SRK ry., totteleminen, vallankäyttö, yhteisö, yhteisöllisyys

8 responses to “Poliisin urkintaepäilyn tutkinta valtakunnansyyttäjälle – ja Turkki lestadiolaiseksi?

 1. Silva

  Turkin asia tunnetaan hyvin uskovaisten piirissä. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Ulkopuolisille tiedoksi, että SRK ei ole lähtenyt laajamittaisesti lähetystyöhön esim. palkattujen työntekijöiden voimin. Sellaista lähetystyötä ei kristillisyydessä ole ollut koskaan tapana tehdä. Elävä usko kulkeutuu ihmiseltä ihmiselle, uskosta uskoon, nyt aivan samoin kuin Raamatun aikana. Niin tässäkin tapauksessa. Yksi yhteys Turkkiin on ollut Kirkon Ulkomaanapu, jossa on työskennellyt vl-uskovaisia. Yhteyksiä on syntynyt myös suviseuroissa. SRK:n lähetyspuhujat ovat sitten pitäneet seuroja ainakin kahdella paikkakunnalla Turkissa.

 2. Lucas

  Jatkoksi tietoa aiheesta selvitysten tuloksena.
  Kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto on 23.7. tiedottanut, että hän on päättänyt jättää syytteet nostamatta po. poliisia vastaan.
  Esitutkinnassa selvitettiin, oliko poliisi kertonut tilaisuudessa salassa pidettäviä tietoja eräästä ulkomaalaisesta miehestä. Samalla tutkittiin myös sitä, oliko poliisi tehnyt miehestä asiattomia hakuja poliisin tietojärjestelmästä.
  Teko on syyttäjän mukaan niin vähäinen, ettei se täytä virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkkejä.

  Syyttäjänlausunnon mukaan vanhoillislestadiolaiset olivat olleet huolissaan suviseuroille kohdistuvasta turvallisuusuhasta, liittyen erääseen ulkomaalaistaustaiseen henkilöön, jonka oli sanottu käyttäytyneen uhkaavasti.
  Kuulusteluissa lestadiolainen poliisi oli kertonut valehdelleensa rauhanyhdistyksen tilaisuudessa, että hän olisi tehnyt poliisin tietojärjestelmistä selvityksiä kyseisestä henkilöstä, koska poliisi halusi omille puheilleen enemmän uskottavuutta ja myös rauhoittaa tilannetta ry:llä.

  Poliisi oli kertonut ry:n tilaisuudessa, että hän oli tarkastanut viranomaiskanavien kautta, oliko ulkomaalainen mies tavannut Hillary Clintonin. Hän kertoi myös tarkistaneensa erään lentokoneen liikkeet.

  Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan poliisi oli todella tehnyt ulkomaalaisesta miehestä muutamia tietohakuja poliisin järjestelmästä 2012 ja keväällä 2013 ennen Ylöjärven ry:n kokousta.

  Syyttäjän mukaan ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että poliisi olisi tehnyt tai edes yrittänyt tehdä kertomiaan selvityksiä.

  Syyttäjän mukaan tietohaut näyttävät liittyneen suviseurojen turvallisuuteen. Tähän kysymykseen liittyviin selvityksiin kyseisellä poliisilla ei kuitenkaan ollut toimivaltaa, koska Suviseurat järjestettiin muualla Suomessa.
  Syyttäjä katsoi, että keväällä 2013 tehtyihin hakuihin oli perusteet, mutta vuonna 2012 tehdyt haut olivat asiattomia.

  Teko on syyttäjän mukaan kuitenkin niin vähäinen, ettei se täytä virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkkejä.

  http://www.hs.fi/kotimaa/a1437616521906

  • Still

   En usko että tämä henkilö on käyttäytynyt uhkaavasti enkä näihin vl selityksiin. Vähän kuin katkeruuskortin vilauttelu aina jos joku entinen vl alkaa kritisoida vääryyksiä. Pitää keksiä syyt omille vääryyksille, ja tässähän se on helppo kun asianomainen ei ole itseään puolustamassa.

 3. Purtti

  On kyllä törkeä tämä artikkeli/postaus. Ei ”toimituksen” m, tullu, että sananvapaudellakin on rajansa? En nyt siis viittaa siihen, mitä kirjoititte nimeltämainitsemattoman T:n toilailuista, vaan siihen, että väitätte vl:n tai yleisemmin uskovaisen viranhaltijan olevan tietoturvariski. Olis aika törkeä väite jo Suomessa asuvista muslimeista, mutta vielä elämästä vieraantuneempaa kristittyjen osalta, jotka täysin yleisesti tunnustavat maallisten ja hengellisten regimenttien erillisyyden.

  • Lucas

   Hyvä nimimerkki Purtti! Kirjoitit: ”…väitätte vl:n tai yleisemmin uskovaisen viranhaltijan olevan tietoturvariski”.
   Erehdyt, sillä en esittänyt yllä kommentissani asiasta omia mielipiteitäni.

   Selostin yksinomaan syyttäjäviranomaisen päätöstä, sanasta sanaan sen mukaan kuin sitä sanomalehtiuutisessa on referoitu. Mikäli pidät sanamuotoa epäasiallisena, sinun tulee osoittaa kritiikkisi syyttäjäviranomaiselle.

   • Purtti

    Lucas, en kopioinut kommenttiini kaikkia postauksesi sopimattomuuksia, mutta mainittakoon nyt vaikka tämä: ”tulee muistaa, että lestadiolaiselle korkein auktoriteetti on aina oma uskonyhteisö ja sen tarpeet. Hänen tulee olla lojaali ennen kaikkea rauhanyhdistyksellä tulkituille Raamatun ohjeille ja pitää esillä ’Jumalan valtakunnan’ etua.”

    Ei tainnut olla syyttäjän käsialaa? Törkeää näissä sanoissasi on se, että tässä postauksessa luot lukijalle mielikuvaa, että sanottu koskisi yleisesti vl poliiseja, syyttäjiä, tuomareita jne. Ja jos ei ollut tämäkään oma ajatuksesi, niin tuopa siten esiin aina lähde ( ja tarvittaessa myös kritiikki, jos et allekirjoita lähteen sanomaa).

    Luulen, ettet ole haastatellut kovin moniakaan julkista valtaa käyttäviä vl uskovia. Mielestäni olisi paikallaan korjata kirjoitusta. Korostettakoon kuitenki, että tahtoni ei ole rajoittaa sananvapauden käyttöä ja tukahduttaa keskustelua, vaan ainoastaan puuttua vapauden väärinkäyttöön.

    Kirjoittajalla on aina valtaa. Valta kirjoitta mitä vain ja tällä tapaa myös mahdollisuus vaikuttaa (vaikutusvaltaa). Kirjoittaja voi niin ikään käyttää myös tuomiovaltaa. Kielellisesti ilmaistut tuomiot ovat aina todellisia ja vaikutuksellisia.

    Vallankäyttöä on hyvä harjoitella, vaikkei olisikaan siinä asemassa, että voisi välittömästi itse oikeustilaa muovata ja oikeudellisesti velvoittavia tuomioita jaella.

    Ps. On kyllä totta, että uskovainen tuomari, poliisi tms. on kyllä valmis kävelemään Suomen lain yli toisen auktoriteetin ja yhteisön vuoksi. On näet niin, että sen yli menee ylikansallinen oikeus, kuten Ius Cogens sekä perustuslaissa säädetyin tavoin myös EU-oikeus. Tuo valtiosta erillinen yhteisö taas on kansain yhteisö, ihmiskunta.

 4. Purtti

  Ajatelkaas siellä toimituksessa, kun kirjoituksia julkaisette, että mitä jos julksesti voitaisiin myös kirjoitella, että ateisteilta pitäisi evätä pääsy tomarin ammatti – näill kun on tapana suosia tuomioissaan niitä, jotka eivät vanno Jumalan nimeen,vaan antavat vakuutuksen ”kunnian ja oman tunnon kautta.”

  Suomessa on laivastaista levittää perätöntä väitettä, joka loukkaa toisen kunniaa tai voi aiheuttaa toiselle haittaa, kuten taloudellista tai oikeudellista vahinkoa, tahi saattaa viranomaistoimien, kuten esitutkinnan, erityisvalvonnan tms. menettelyn kohteeksi.

  • Still

   Niin, ongelmahan on juuri tuo kun se on lain vastaista mutta tässä tapauksessa vaikka todettiin rikkomuksen tapahtuneen, se oli vain ”huolimattomuutta”. Urkinnan kohde on tässä joutunut poliisin huolimattomuuden vuoksi huonoon valoon, poliisi on jopa valehdellut kokouksessa urkkineensa tietoja, Tässä tapauksessa poliisi on mielestäni tehnyt epäkristillisiä toimia mutta nehän saa anteeksi kun ripittäytyy jollekin, itse teon kohteeltahan ei vl opin mukaan tarvitse sitten enää anteeksi pyytää. Tämä on vastoin Raamatun sanaa mutta sopii vl oppiin kyllä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s