Lääkäri: Lestadiolaisen tytön yksityisyys ja terveys uhattuna


”Oletko kiltti tyttö vai etkö? Kuulutko joukkoomme? ” – Miksi niin moni pohjoissuomalainen nuori kieltäytyy rokotuksesta? Voiko HPV-rokotuksen ottaminen johtaa tytön eristämiseen uskonyhteisöstä? Voidaanko uskonyhteisöön kuuluvalle turvata henkilökohtainen vapaus ratkaista rokotussuojansa itsenäisesti? Mikä on lääkärin ja terveydenhoitajan ammattietiikka näissä tilanteissa?

Näin kysyy anonyymisti pohjoissuomalainen erikoislääkäri. Muutkin terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet huolissaan siitä, että lestadiolaiset diagnostisoivat toisiaan eikä yksilöllä ole aina lupaa omalle henkilökohtaiselle ratkaisulleen terveyskysymyksissä.

Vanhoillislestadiolaisuudessa rauhanyhdistys-yhteisön kanta määrittää sitä, millaisen ratkaisuun yksilö, tyttö ja nainen, voi ja saa päätyä henkilökohtaisessa elämässään, kuten terveyden ja sukupuolielämän ratkaisuissaan. Siksi oululaislääkäri vaatii, että järjestelmällisesti jokainen rokotusikäinen tyttö tulee marssittaa vuorollaan terveydenhoitajan luokse keskustelemaan ja saamaan tietoa rokotuksesta. Näin hän voi terveydenhoitajan kanssa, faktoihin perustuen, kahden kesken ratkaista, haluaako hän ottaa rokotuksen tai olla ottamatta.

Vain näin voidaan turvata jokaiselle nuorelle yksityisyys ja omakohtainen ratkaisumahdollisuus sekä tuki, henkilökohtaisessa ja erityisesti lestadiolaisperheessä kasvavan tytön kohdalla arassa kysymyksessä. Kohdunkaulan syövälle altistaa myös muun muassa tupakointi, joka tunnetusti on erityisen yleistä lestadiolaisnuorten keskuudessa.  

Kuvahaun tulos haulle nuoret suviseurat

Tyttöjen HPV- eli papilloomavirusrokotukset on käynnistetty syksystä 2013 lähtien, osana kansallista rokoteohjelmaa. Papilloomavirusrokote, eli HPV-rokote, ehkäisee erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita. Tiettyjen syöpätyyppien osalta suoja on jopa 95 prosenttia. Kansallisessa rokotusohjelmassa rokotteen saavat maksutta 11–12-vuotiaat tytöt.

HPV- eli papilloomavirusrokote suojaa kohdunkaulan syövältä. Rokote on tutkittu, testattu ja käytössä jo useassa maassa. Nyt se on kansallisessa rokotusohjelmassa myös Suomessa ja sitä tarjotaan maksutta kaikille 11-12-vuotiaille tytöille.

Ottamalla rokotteen tyttö saa suojaa kohdunkaulan syöpää aiheuttavaa papilloomavirusta vastaan.

Pohjois-Suomessa rokotuksia on otettu vähemmän kuin Etelä-Suomessa. Miksi pohjoissuomalainen nuori kieltäytyy rokotuksesta? kysyy oululainen lääkäri. Kirjoituksessaan hän viittaa lestadiolaisuuden kollektiiviseen perhe- ja yhteisökulttuuriin ja yhteisön erityisesti tyttöjä ja naisia kontrolloiviin normeihin sekä tekee konkreettisen ehdotuksen. (Kirjoitus on julkaistu Väestöliiton blogissa.)

Kuusisataa kilometriä pohjoiseen ja kulttuuri muuttuu

Laakari_2

–  Oulusta Helsinkiin on pitkä matka. Tuon 600 km matkalla pohjoiseen muuttuu sekä maisema että kulttuuri. Oulu on piste, josta pohjoinen alkaa ja se on silti yhtä vähän Lappia kuin Espoo Helsinkiä.

Vaikka ajat muuttuvat, on nuorena oleminen samaa minuuden etsimistä kuin vaikka 20 vuotta sitten. Edelleenkään ei voi valita perhettä, ei uskontoa, eikä elinympäristöä.

Nuori on nuori – perheen, uskonnon ja elinympäristön muovaamana ja ensi kertaa silmiään ja siipiään aukovana.

Nuori opettelee tekemään päätöksiä ja perustelemaan mielipiteensä. Hän integroituu yhä useampiin yhteisöihin. Perheen, kaveriporukan, koulun ja muiden lähiyhteisöiden näkemykset ovat äärimmäisen tärkeitä.

Vaikeuksia tulee, kun yhteisöiden mielipiteet ja arvot eivät aina ole linjassa toistensa kanssa. Pahimmillaan yksi valinta sulkee sinut toisen ryhmän ulkopuolelle. Voiko yksi tällaisista valinnoista voi olla HPV-rokotuksen ottaminen?

Vaikka väkeä on pohjoisessa vähemmän ja etäisyydet ovat pitkiä, ovat yhteisöt tiiviitä. Pohjoisessa on suuria hengellisiä liikkeitä, joiden vaikutus näkyy vahvasti ihmisten arvoissa ja tavoissa toimia. Lähes kaikilla pohjoissuomalaisilla on suvussaan herätysliikehistoriaa.  

Minkälaisissa yhteisöissä nuori pohjoisessa elää?

Otetaan esimerkkinä pieni lappilainen kunta.

Kunnassa toimii vahva ja vanhoillinen uskonnollinen yhteisö, johon kuuluu myös opettajia, pappeja ja lääkäreitä. Se on hyvin turvallinen ja tiivis yhteisö, joka suojaa, auttaa ja ottaa mukaan uusia jäseniä. Yhteisö voi tuomita alkoholin juomisen, esiaviollisen seksin ja ehkäisyn.

Pidemmällä perspektiivillä nämä säännöt ovat tuoneet turvaa ja suojelleet sekä kasvattaneet tätä yhteisöä.

Kaikki nuoret eivät näitä normeja jaa. Kunnasta löytyy ylierottuva kapinallisyhteisö, joka haluaa irrottautua uskonnollisesta yhteisöstä tai osoittaa, ettei ole siihen koskaan kuulunutkaan. Nämä nuoret toimivat niin, että valittu puoli ei jää varmasti epäselväksi; vetäisemällä kännejä ja harrastamalla varhaisia seksisuhteita. Esimerkkikunnassamme on siis erilaisia nuorisoryhmiä, joiden tämän hetkinen ja koko loppu elämän HPV-riski ja motivaatio rokotukselle vaihtelee.

Kuva: Suviseurojen Kuvapalvelu.

Pohjois-Suomessa rokotusikäinen nuori voi joutua vaikeaan tilanteeseen.

HPV-rokotus mielletään vahvasti rokotukseksi seksitautia vastaan. Nuori voi joutua tilanteeseen, jossa hän julkisesti, koko luokan läsnä ollessa, tekee valinnan rokotuksen puolesta tai sitä vastaan.

Se voidaan tulkita vahvaksi seksuaaliseksi kannanotoksi. Oletko kiltti tyttö vai etkö? Kuulutko joukkoomme?

Valinnan jälkeen luokka, koulu, kunta, vanhemmat ja pian koko kunta tietävät rokotuksestasi ja tekevät päätelmiä seksuaalisuudestasi. Tällä on uutisarvoa.

Se on suorastaan lööppiainesta pienessä esimerkkikunnassamme.

Tämä on hyvin julkista terveydenhuoltoa hyvin arkaluontoisessa asiassa.

HPV-riski kasvaa suhteessa partnerien määrään. Mutta jos puolisot ovatkin toistensa ainoat partnerit elämän ajan, kuten tässä herätysliikkeessä heidän vanhempansa ja kaikki isovanhemmat heitä ennen?

Mikä motivoi ottamaan rokotuksen, jos uskonvakaumus kantaessaan ja toteutuessaan suo hyvän suojan taudeilta sekin?

Nuoret kehittyvät kovin eri aikaan ja eritahtisesti. Kaikki 13-vuotiaat eivät vielä koe ajankohtaiseksi keskustelua seksitaudeista, oli uskonnollinen vakaumus mikä tahansa. HPV-banneri-250x300

Vanhemmat ovat avainasemassa nuorten rokotusmyöntyvyydestä puhuttaessa. Heitä ja heidän yhteisöjään tulisi informoida rokotuksen moninaisista hyödyistä ja rokotekattavuuden tärkeydestä.

Etukäteen on vaikeaa tietää, minkä tien nuoret kasvaessaan valitsevat tai mille tielle joutuvat. Rokotus tuo turvaa silloinkin, kun tie on ennakoimaton tai ottaa hetkellisesti sivuraiteen.

Heikon rokotemyöntyvyyden takana voi olla hyvin ihannoitavia arvoja, inhimillisiä päätöksiä laumatilanteessa, riittämätöntä tietoa rokotteesta ja hämmennystä viimeaikaisista negatiivisista rokotekohinoista. Siksi on tärkeää, että rokotus kuuluu rokotusohjelmaan.

Jokainen rokotusikäinen tulisi marssittaa vuorollaan terveydenhoitajan luokse ja he voivat halutessaan ottaa rokotuksen tai olla ottamatta. Näin nuoren yksityisyys turvataan henkilökohtaisessa ja arassa kysymyksessä.

*        *        *

Ajattelemisen aihetta antoi Oululainen erikoislääkäri.

*        *        *

Lisää aiheesta:

Entinen hunnutettu: Meikkaamiskielto on vl-naisen huntupakko  Rokotus_1

Espoolaisäidit suhtautuvat HPV-rokotteeseen oululaisäitejä myönteisemmin . Lääketeollisuus 26.8.2015.

Halla: I was brainwashed into raging Laestadian beliefs

Elina Heino: Uskonto heijastuu rokotusasenteisiin – Tyttöjen tuoreet HPV-rokoteluvut julkaistiin.  Mediuutiset 13.9.2017.

Johanna Hurtig: Saako lestadiolaislapsi kasvaa itsenäiseksi moraaliseksi toimijaksi?

Vuokko Ilola: Vl-vanhemmuuden tuskaa. Kotimaa24, blogikirjoitus 1.4.2013.

Kapu: Ihmisoikeusliitto: Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia – Mikä on kirkon kanta?

Kapu: Lestadiolaisnaiset turvautuvat salaa ehkäisyyn

Kohdunkaulan syöpä. Tyttöjen juttu -sivusto.

Pauliina Leivo: 6. – 9.-luokkalaisten tyttöjen äitien asenteet HPV-rokotuksen taustalla ja asenteita mahdollisesti selittävät tekijät Espoossa ja Oulussa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, lääkekehitystiede, 2015.

Lestadiolaiset pitävät Pohjois-Pohjanmaan väkiluvun kasvussa. Seppo Lohen haastattelu, MTV3, 24.07.2002.

Lääkärin kanta: Vl-yhteisö oikeudelliseen vastuuseen ehkäisykielto-opista

Rebekka Naatus:  Minun ruumiini ei ollut minun. Teoksessa: Iloisen talon kellareissa, toim. Kristiina Kouros ja Susan Villa. Into-kustannus 2011.

Nuoret jättävät vanhoillislestadiolaisuuden

Olet juuri täyttänyt 17

Perheellinen vl: SRK:n linjaus: Kun vl-perheen lapsi uskoo toisin, hän menettää vanhempiensa tuen

Pyyntö: Saarnatkaa että sairautta on lupa torjua raskauden ehkäisyllä, amen!

Hanna Syrjälä: Kyselytutkimus: Uskonto vaikuttaa HPV-rokotekriittisyyteen – Myös koulutus ja tulotaso vaikuttivat rokotteeseen suhtautumiseen. Helsingin Sanomat 29.8.2015.

Tyttöjen juttu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Uskollisesti sinun. Anonyymi kirjoitus Väestöliiton blogissa.

 

7 kommenttia

Kategoria(t): Conservative Laestadianism, elämäntapa, häpeä, identiteetti, identity, itsesensuuri, kaksinaismoralismi, kontrollointi, leimaaminen, manipulointi, naisen asema, naiseus, normit, norms, nuoret, painostaminen, pelko, pelot, sukupuolijärjestelmä, tieto, tyttökulttuuri, ulossulkeminen, vallankäyttö

7 responses to “Lääkäri: Lestadiolaisen tytön yksityisyys ja terveys uhattuna

 1. luukanvalma

  Tälläistä en ole kuullutkaan. Muistuttaa mielessäni heti Jehovan Todistajien verensiirtokieltoa. – Kyllä lestadiolaiset ovat aikaisemmin olleet mukana terveyden edistämishankkeissa. Eikä tuommoisia tarvinnut kysellä keneltäkään. Lääkäriä on kunnioitettu samoin kuin muitakin oppineita, ainakin omat karjalaisvanhempani kehottivat opiskelemaan ja oppimaan nimenomaan myös toisten kokemuksesta.- Oman ruumiin ja terveyden hoito on kiitollisuutta Jumalalle, Sitä ja yleistä puhtautta ja raittiutta pidetään yhtä arvokkaana kuin hengen ja uskon hoitamistakin. – Ottakoot nuoret tämän likaisen kulttuuri keskellä kaikki suojavarustukset ja rokotteet vastaan. Se olisi oma kantani. (Tupakka pitäisi mieluummin kieltää!)

 2. mr S

  Tässä on varmaan lääkäri sekoittanut lestadiolaisuuden johki toiseen uskontoon. Ei rokotus ole ainakaan vanh.lestadiolaisille mikään hengellinen kysymys. Vai onko joku kuullut muuta?

  • Äskooaa

   Itseasiassa tämä rokote näyttäisi olevan, jos nyt ei aivan hengellinen kysymys, niin ainakin periaate-sellainen. Lestadiolaispiireissä ajatellaan, että koska riskialtista seksuaalista käyttäytymistä ei ole (tai niin he luulevat), ei ole mitään syytä ottaa rokotetta.

   • Piisamirotta

    No jaa, minä olen kuullut tätä rokotetta suositeltavan eräälle vl-nuorelle, asenne oli siis ihan positiivinen (=rokotteen kannalla). Mainittiin sellainen mahdollisuus, että jos vaikka joutuu raiskatuksi, niin onpahan rokote otettu. (Tässä viestissä on pääasiana tuo positiivinen suhtautuminen rokotteeseen. Toivottavasti kukaan ei takerru tuohon raiskausjuttuun, jos se kuulostaa viestissäni oudolta!) Kokemuksia tästä asiasta on varmaan monenlaisia. 🙂

 3. nyymianoni

  Tämä blogikirjoitus ei enisijaisesti käsitellyt vanhoillislestadiolaisuuden sisäistä suhtautumista rokotteisiin. Tässä tuotiin huomattavasti painavammin esille se paine joka vanhoillislestadiolaisiin kohdistetaan liikkeen ulkopuolelta. Liikkeen ulkopuoliset joskus asettavat kovan paineen suorittaa ”vanhoillislestadiolaista uskoa” pilkulleen ja vähän ylikin. Lestadiolaiset itse harvemmin käyvät suoran henkisen väkivallan tielle kun joku rikkoo normeja. Ulkopuolisilla useinkin on tarve halveksua rikkojaa tekopyhyydestä korostaakseen oman maailmakuvansa paremmuutta tai muuten vain huvitella kiusaamalla kun heikko paikka on paljastunut.

  Ensisijaisesti bloggaus siis puhuu sen puolesta että rokotukset järjestetään niin että kukaan ei saa tietoa siitä mikä rokote kenellekin on annettu tai jätetty antamatta.

  Vanhoillislestadiolaisuuden sisällä en ole tiennyt ketään leimattavan rokotusten perusteella, mutta sitäkin varmasti jossain määrin tapahtuu. Moni kuitenkin kirkasotsaisesti ajattelee ettei tarvitse kyseistä rokotetta. Hyvin moni tässä ajattelussaan on myös lopulta täysin oikeassa. Se ei kuitenkaan poista ongelmaa niiden osalta jotka eivät tehneet omalla kohdallaan sitä parasta valintaa. Ja on erittäin suotavaa että tähän valintaan ei päästetä ketään ulkopuolista painostamaan.

  Rokotuskriittisyys yleisellä tasolla ei tutkimusten ja käytännön kokemusten valossa ole lestadiolaisuudessa mitenkään erityisen yleistä. Voi olla jopa harvinaisempaa kuin keskimäärin esivaltaan luottamista korostavan ajattelun vuoksi.

 4. Tyttäreni äiti

  Kyllä taisi mennä nyt tämä juttu turhan yleistämisen ja mustamaalaamisen piikkiin!!! 😦

  Jos onkin tilastojen valossa HPV-rokotuksia otettu vähemmän kuin etelässä, niin onko kuitenkaan selvitetty rokottamatta jääneiden vakaumusta ihan oikeasti?? En usko.
  Onpahan vaan vetäisty mutkat suoriksi ja vedetty yksi yhteen vl-kulttuurin kanssa!! Noloa!!! Jospa nyt sinne Pohjois-Suomeen on muuten vaan jäänyt oikea tieto rokotteesta menemättä ja sattunut liikaa rokotuskielteisyyttä olemaan ilmassa… ihan valtaväestön piirissä??

  Itse tietääkseni kuulun parjattuun yhteisöön ja en nimenomaan missään kohtaa kyseenalaistanut rokotteen ottamista. Valtaväestöön kuuluvat luokkakaverit perheineen monet kyseenalaistivat ja mitätöivät lapsensa terveydentilan jättämällä rokotuksen väliin. Tyttäreni kanssa keskusteltuamme päädyimme siihen, että tarjottu suoja otetaan vastaan ja ei siitä ainakaan haittaa ole.
  Mitä seksitauteihin ym tulee, niin vaikka itse annamme elinikäisen parisuhteen mallia, niin eihän elämästä koskaan tiedä. Jos tyttäreni kuitenkin joskus sairastuisi kohdunkaulan syöpään, en ainakaan voisi syyttää itseäni terveydentilaan liittyvästä laiminlyönnistä eli rokottamatta jättämisestä…

 5. Corpus

  Näitä on aina. Jehovan todistajat kieltävät lapsiltaankin verensiirron vaikka henki menisi.
  ”Ihmisarvoperustaisen moraaliajattelun näkökulmasta rokotteisiin torjuvasti suhtautuvat vanhemmat käyttävät omia ja muiden perheiden lapsia pelkkänä välineenä omien uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten päämääriensä edistämiseen. On ihmisarvon kannalta kyseenalaista jättää omat lapset suojaamatta ja altistaa muut lapset vakaville tartuntataudeille olosuhteissa, joissa taudit leviävät helposti ja joissa niiden kohteeksi joutuvat puolustuskyvyttömät yksilöt ilman omaa suostumustaan.”
  Lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis: ”Rokotusvastaisuus ei kunnioita ihmisarvoa”. Duodecim 5, 2018.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s