Avainsana-arkisto: miehet

Lestadiolaisuuden tabu: raiskaus avioliitossa


Kenellä on valta päättää naisen kehosta? kysyy nimimerkki ”Vanhoillislestadiolainen aviopari” (Helsingin Sanomat 14.6.2012).

Kysymys oli noussut esiin SRK:n järjestämällä äitikurssilla keskusteltaessa avioliiton sukupuolielämästä.

Perhekeskeisyydellään ylpeilevän vanhoillislestadiolaisuuden tabu on naisten raiskaaminen avioliitossa.

Raiskaus tarkoittaa alistamista sukupuoliseen kanssakäymiseen vastoin toisen osapuolen tahtoa. Vanhoillislestadiolaisessa opetuksessa omaksuttu ehkäisykielto on yksi tekijä, joka altistaa naiset alistumaan sukupuoliyhteyteen vastoin heidän omaa tahtoaan. …Lue koko artikkeli…

Advertisement

24 kommenttia

Kategoria(t): avioliitto, äitiys, ban of birth control, ehkäisykielto, häpeä, Helsingin Sanomat, historia, ihmisoikeudet, Ihmisoikeusliitto, insesti, isyys, itsesensuuri, kaksinaismoralismi, kasvatus, kiellot, kontrollointi, lapset, lisääntyminen, manipulointi, miehen asema, mielenterveys, naisen asema, normit, norms, painostaminen, perhe, raskaudenpelko, retoriikka, sananvapaus, sensuuri, sukupuolijärjestelmä, suurperhe, syyllistäminen, tasa-arvo, vallankäyttö, väkivalta

Miesten tuplavalta arkkipiispan vaalissa


Miehillä on vaalissa kaksinkertainen enemmistö. Kaikki arkkipiispan valissa ehdolle asettuneet ovat miehiä. Valtaosa valitsijoista on miehiä. Kirkon aktiivijäsenistä on naisia 67%. Tulos on ennalta tiedossa: miehet valitsevat mies-arkkipiispan.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt vaalin ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaille äänestysnumerot. Numerolla 2 on Martti Hirvonen, numerolla 3 Samuel Salmi, numerolla 4 Seppo Häkkinen, numerolla 5 Miikka Ruokanen, numerolla 6 Jouni Lehikoinen, numerolla 7 Seppo Rissanen ja numerolla 8 Kari Mäkinen.

Suomen luterilaisen kirkon uuden arkkipiispan valitsee 1226 äänioikeutettua, joista osa on kirkon työntekijöitä ja osa maallikkovalitsijoita. Kirkon jäsenistön naisvaltaisuus ei näy kirkon johdossa, jossa valtaosa on miehiä. Tästä seuraa, että arkkipiispan valitsijoista valtaosa on miehiä. Lisäksi yhtään naista ei ole asettunut vaalissa ehdolle uudeksi arkkipiispaksi.

Ketkä valitsevat arkkipiispan?

Valitsijoiden enemmistö tulee Turun arkkihiippakunnan alueelta, jossa äänioikeutettuja on 900 eli 73 prosenttia kaikista valitsijoista. Kahdeksalla muulla hiippakunnalla on yhteensä 326 valitsijaa, 27 prosenttia kaikista valitsijoista.

Turun arkkihiippakunnan valitsijoista naisia on 45 prosenttia (404) ja miehiä 55 prosenttia (496).

Muiden hiippakuntien äänioikeutetuista on naisia yhteensä 35 prosenttia (114) ja miehiä 65 prosenttia (212). Koko maassa vaalissa äänioikeutettujen naisten yhteenlaskettu määrä on 518 eli 42 prosenttia kaikista 1226 valitsijasta. Miehiä kaikista valitsijoista on 708 eli 58 prosenttia.

Tämänkertaisissa arkkipiispan vaaleissa uutta on se, että kaikkien hiippakuntien hiippakuntavaltuustot ovat voineet asettaa omia valitsijoitaan. Aikaisemmin vain Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikolla ja papeilla on ollut äänioikeus.

Kukin Suomen kahdeksasta muusta hiippakuntavaltuustosta on valinnut 21 valitsijaa eli kaikkiaan uusia valitsijoita on 168. 

Arkkipiispan vaalien vaalipäivät ovat torstai 18.2.2010 kello 13 ja tarvittaessa torstai 11.3. kello 13, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä vaalikierroksella yli puolta annetuista äänistä.

Valtaosa miehistä uskonnnollisesti välinpitämättömiä

Sukupuolten väliset erot uskonnollisuudessa ovat Suomessa suuremmat kuin Euroopassa keskimäärin. Naiset harjoittavat uskontoa niin yksityisesti kuin julkisesti selvästi miehiä aktiivisemmin. Esimerkiksi naisista lähes 61 % rukoilee vähintään kerran kuussa, miehistä vain 32 %. Miehistä yli puolet (58 %) osallistuu uskonnollisiin tilaisuuksiin harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei osallistu koskaan, naisista vain joka kolmas (33 %).

Arkkipiispaehdokkaiden on-line vaalipaneeli netissä

Arkkipiispaehdokkaiden ensimmäistä vaalipaneelia voi seurata maanantaina 18.1. kello 18 suorana lähetyksenä osoitteessa http://evl.fi/vaalipaneeli ja sen jälkeen samassa osoitteessa tiistaiaamusta lähtien.

Turun arkkihiippakunta ja Kirkon tiedotuskeskus järjestävät arkkipiispan vaalin paneelikeskustelut kolmella paikkakunnalla. Kaikki seitsemän ehdokasta osallistuu kuhunkin tilaisuuteen. Paneeleihin on kutsuttu arkkipiispan vaalin äänioikeutetut sekä tiedotusvälineiden edustajia.

Ehdokkaat esittäytyvät vaalisivuilla

Arkkipiispanvaalin verkkosivuilla   on  kaikkien seitsemän ehdokkaan henkilötietoja, valokuvia sekä kunkin ehdokkaan itse laatima johtoajatus.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 18. helmikuuta kello 13. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä vaalikierroksella yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros järjestetään 11. maaliskuuta klo 13. Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuussa 2010.

Lähteet: Kirkon tiedotuskeskus,  EVL-uutiset

Aihetta liippaa:

Mustamaalaaminen sotkee uuden arkkipiispan valintaa

Ehdoton miesvalta hallitsee naisenemmistöistä uskonliikettä  

Jätä kommentti

Kategoria(t): arkkipiispa, evankelis-luterilainen kirkko, ihmisoikeudet, kirkko, miehen asema, naisen asema, rukoileminen, sananjulistajat, sukupuolijärjestelmä, syrjintä, tasa-arvo, vallankäyttö