Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille


Vanhoillislestadiolaiset ovat päättäneet vahvistaa lähetystyötään Länsi-Afrikan maissa,  erityisesti Togossa, Kongossa, Senegalissa, Gambiassa ja Ghanassa. Lestadiolaisten lähetystyön tavoitteena  on saada paikalliset ihmiset kääntymään vanhoillislestadiolaisiksi sekä sitoutumaan olemaan käyttämättä raskauden ehkäisyä. Ehkäisykielto on yksi olennaisimmista vanhoillislestadiolaisuuden opinkappaleista.

Vasemmalla: Lapsia kotipiahlla, Togossa. Oikealla: SRK:n puheenjohtaja Viljo Juntunen haastattelussa Helsingin Sanomissa 7.9.2014.

Vasemmalla: Lapsia kotipihallaan Togossa. Oikealla: SRK:n puheenjohtaja Viljo Juntunen haastattelussa Helsingin Sanomissa 7.9.2014.

Lestadiolaisuuden leviäminen  tulee Länsi-Afrikan oloissa johtamaan naisten ja myös pikkulasten kuolleisuuden kasvuun. Seurauksena tulee lisää orpoja, miljoonien AIDS- ja ebola-orpojen lisäksi.

Onko vanhoillislestadiolaisten lähetystyö Afrikan köyhimmissä maissa evankelis-luterilaisen kirkon tiedossa? Hyväksyvätkö piispat ehkäisykielto-uskon julistuksen kristinuskon ja kirkkomme nimissä AIDSin ja ebolan vaikeasti runtelemissa maissa?

Kirkon ja suomalaisen yhteiskunnan on syytä olla tietoinen, että monin ponnistuksin saavutettu myönteinen kehitys Länsi-Afrikan köyhillä alueilla saattaa saada pahan takaiskun.

Takaisku myönteiselle kehitykselle

Lääkäri Pirkko Kiviluoto kirjoitti Helsingin Sanomissa:

”Vastaavaa, erityisesti naisten oikeuksia polkevaa käytäntöä, jossa nainen pakotetaan lukemattomiin raskauksiin ja synnytyksiin, on vaikea löytää nykypäivänä enää kehitysmaistakaan.”

Älähän huoli! On mahdollista, että köyhissä Afrikan maissa naiset menettävät saavuttamansa kehitysaskeleet.

Länsi-Afrikan maissa asukkaista vähintään joka neljäs elää absoluuttisessa köyhyydessä. Naisten ja lasten kuolleisuus on korkea. Varhainen avioituminen, liian tiheät raskaudet ja synnytyksiin liittyvät komplikaatiot ovat kaikkein keskeisin naisten kuolinsyy. Perheet ovat suuria ja moni lapsi joutuu tekemään raskasta ja vaarallista työtä esimerkiksi katukauppiaana, kerjäläisenä, kaivoksessa tai pellolla.

Viranomaiset ja kansainväliset kehitysjärjestöt ovat jo vuosia ponnistelleet vauraiden valtioiden tukemana parantaakseen kaikkein köyhimpien terveydenhoito-, työllisyys- ja koulutusoloja.

Naisten ja lasten hyvinvointia onkin saatu köyhissä maissa paikoin merkittävästi kohennetuksi, varsinkin naisten ja tyttöjen koulutuksella, ehkäisyvalistuksella  ja työllistymisen tukemisella.

Ehkäisyvalistus on vähentänyt naisten ennenaikaisia kuolemia. Perhekoko on saatu monissa maissa pikkuhiljaa laskusuuntaan ja samalla lapsikuolleisuus on myös laskenut.  Sosiaalinen tuki ja valistus ruohonjuuritasolla ovat alkaneet kohentaa oloja ja vähentäneet äärimmäisintä köyhyyttä.

Ehkäisykielto-oppi uhkaa romuttaa kehityssaavutukset

SRK:n johtokunta ja sen sisarjärjestö Yhdysvalloissa, LLC (Laestadian Lutheran Church), on päättänyt kohdistaa vanhoillislestadiolaisen liikkeen lähetystyön juuri näihin köyhimpiin Länsi-Afrikan maihin.

Vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykielto-oppi uhkaa romuttaa kehityssaavutukset, mikäli lestadiolaisuus alkaa levitä heikosti koulutettujen köyhien keskuudessa. AIDSin lisäksi alueella leviää tänä päivänä myös pelätty ebola-virustauti.

Burkina_Faso_Afrikka_naiset_3

Roukieta Sankara on 16-vuotias suuren perheen esikoistytär Länsi-Afrikan Burkina Fasossa. Hän huolehtii 7-henkisen perheen ruoasta ja peltotöistä. Hänen äitinsä on jälleen raskaana. ”Kuivuuden jäljiltä ei ole tarpeeksi ruokaa. Välillä on vaikea saada kaikki ruokituksi. Olisin halunnut mennä kouluun. Tiedän että koulusta olisi minulle hyötyä tulevaisuudessa.”

Miksi ehkäisykielto-oppia Suomesta Togoon?

Pitkäjänteisen terveysvalistuksen ja sosiaalisen tuen tuloksena esimerkiksi Togossa on saatu väestönkasvua hieman hidastumaan. Hedelmällisyysluku on  luokkaa 4,6 naista kohden.

Mutta vanhoillislestadiolaiset opettavat, että ”Jumala on elämän ja kuoleman Herra”, ja selittävät tämän tarkoittavan sitä että ihminen ei saa itse vaikuttaa perheensä kokoon.

Suomessa vanhoillislestadiolaisissa perheissä onkin yleistä, että lapsia on perheessä kymmenestä jopa yli kahteenkymmeneen. Tätä jätti-suurperheen mallia lestadiolaiset ovat lähteneet viemään myös Länsi-Afrikan maihin.

Liikkeen oppi suistaa köyhät perheet entistä vaikeampaan kurimukseen.

Se merkitsee naisten ja lasten hyvinvoinnin kannalta vakavaa taantumista.

Ehkaisykielto_Afrikka_SRK_HS_RLarge

Lasten isä menehtyi aidsiin vuonna 2004 Togossa. Kuva on isän hautajaisista. Yksi lapsista, yhdeksäs, oli silloin vielä äitinsä kohdussa.

Lestadiolaisuuden leviäminen tulee Afrikan puutteellisissa terveydenhoito-oloissa johtamaan naisten kuolleisuuden kasvuun. Se taas tietää lisää orpoja, miljoonien AIDS- ja ebola-orpojen lisäksi. Pikkulasten kuolleisuusluku voi nousta.

Siinäkin on Togossa viime vuosina saatu aikaan kehitystä hyvään suuntaan, sillä vielä muutama vuosi siten pikkulapsikuolleisuus-luku oli yli 70 tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Nyt luku on 62 (Suomessa 2,  ks. vuoden 2012 WHO:n tilasto).

Ehkäisystä luopuminen johtaa siihen, että lasten hätä ja kärsimys vain kasvaa.

Vanhoillislestadiolaisuuden lähetystyötä on pidettävä täysin epäeettisenä.

Elämää kotona, Togossa.

Elämää kotona, Togossa.

Länsi-Afrikassa maanosan köyhimmät lestadiolaisten kohdealueena

SRK ja sen amerikkalainen sisarjärjestö LLC levittävät pakkosynnyttämisoppia osana lähetystyötään monissa köyhissä maissa eri puolilla maailmaa.

Tavoitteena on saada paikalliset asukkaat kääntymään vanhoillislestadiolaisiksi.

Viime vuosina lestadiolaiset ovat lisänneet lähetystyötään juuri Afrikassa,  erityisesti Togossa, Kongossa, Senegalissa, Gambiassa ja Ghanassa. Tämä on ollut SRK:n johtokunnan määrätietoinen strateginen valinta. Lähestystyö Afrikkaan käynnistettin vuonna 2000 juuri Togosta.

Vanhoillislestadiolaiset ovat päättäneet iskeä maihin,  jotka luetaan Afrikankin oloissa maanosan kaikkein heikoimmin kehittyneisiin maihin.

Niissä yhteiskunnan perusrakenteet eivät tarjoa kunnollista tukea heikoimmille, varsinkaan tytöille ja naisille. Naisten ja tyttöjen asema on erityisen heikko ja vain poikia kannustetaan käymään koulua.

On selvää, että lestadiolaisuuden miehen valtaa korostava sukupuolijärjestelmä myös tukee paikallisten kulttuurien naisia ja tyttöjä alistavia rakenteita. Näin herätyslike heikentää monella rintamalla kaikkein heikoimpien aseman kohentamista.

Esimerkiksi Togossa naisista vain 40% osaa lukea. Heillä ei luonnollisestikaan ole itsellään kykyä arvioida kriittisesti heille markkinoitua uskonoppia, jonka vakuutellaan tuovan turvaa epävakaassa ja turvattomasa maassa. Tunnetusti Afrikan maissa on nykypäivänä suuri kysyntä heidän omassa kulttuurissaan vasta vähän tunnetuille kristinuskon suuntauksille. Tähän kysyntään vanhoillislestadiolaisuus vastaa mm. opettamalla ehkäisemättömyyttä pelastuksen ehtona.

Samaan aikaan vanhoillislestadiolaisuus ei Suomessa enää juuri kasva, ehkäisykiellosta huolimatta. Lestadiolaisten määrä on pysytellyt jo vuosia samana. Liput_1_suviseurat_2013

Suomalaisten korkea koulutustaso on lisännyt nuorten kriittistä asennoitumista vanhoillislestadioalisuuden oppeja kohtaan. Tästä syystä SRK:ssa on päätetty lähteä hakemaan lisää jäseniä – ja rahoitusta – liikkeeseen Afrikan köyhien alueilta.

SRK:n johto kertoo mielellään medialle ulkomaiden lippujen suuresta määrästä suviseurojen lippurivistössä. Vanhoillislestadiolaisuudesta halutaan kansainvälinen liike.

On kuitenkin rikollista levittää lestadiolaisuuden ehkäisykielto-oppia maissa, joissa vallitsee laajamittainen köyhyys, äitien ja lasten terveydenhuolto ja neuvolatoiminta on kehittymätöntä ja joissa on korkea äiti- ja lapsikuolleisuus.

Kaksosten äidillä on ennestään neljä lasta. Hän ei halua lisää lapsia. Hän toivoo selviytyvänsä näiden kuuden huolenpidosta. Työttömäksi joutuneen äidin rahat eivät tahdo riittää edes lasten perusravitsemukseen.

Kaksosten äidillä on ennestään neljä lasta. Hän asuu Senegalissa eikä tahtoisi lisää lapsia. Hän toivoo selviytyvänsä näiden kuuden huolenpidosta. Työttömäksi joutuneen äidin raha ei tahdo riittää edes lasten perusravitsemukseen.

Vanhoillislestadiolaiset ovat tehneet lähetystyötä Afrikassa jo muutamia vuosia. Lestadiolaisten opin ja erityiseti ehkäisykiellon juurruttaminen köyhiin maihin on täysin epäeettistä.

Se on rikos AIDSin runtelemassa maassa.

Samaan aikaan kun lestadiolaiset puhujat Suomesta ja Amerikasta julistavat Togossa ja Senegalissa ehkäisyn synniksi, paikalliset terveydenhuoltoviranomaiset yhdessä kansainvälisten kehitysjärjestöjen kanssa pyrkivät valistamaan ihmisiä ehkäisyssä ja kondomin käytössä. On suuri riski että SRK:n lähetystyö tekee viranomaisten ja kehitysjärjestöjen työn turhaksi.

Onko tämä SRK:n vastuuton ja epäeettinen toiminta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tiedossa?

Hyväksyvätkö piispat ehkäisykielto-uskon levittämisen maailman köyhimpiin maihin?

Ahdistavia kysymyksiä. Ahdistava tulevaisuudenkuva. HS_otsikko_8.9.2014_2Color

*       *       *

Ajattelemisen aihetta antoi M.N.

*       *       *

Kotimaa-lehti kysyi SRK:n johtokunnan puheenjohtajalta yllä olevassa kirjoituksessa käsitellystä asiasta. Lue Viljo Juntusen vastaus tästä.

*       *       *

Lue lisää:

Marke Harkas: Vanhoillis­lestadiolainen liike ei tingi ehkäisykiellosta. Helsingin Sanomat 7.9.2014.

Sari Helin: Miksi lestadiolaisten ihmisoikeusrikokseen ei puututa? YLE 17.9.2014.

Saara Hännikäinen: Ehkäisykielto on vastuuton. Helsingin Sanomat 11.9.2014.

Johannes Ijäs: Vievätkö vanhoillislestadiolaiset ehkäisykieltoa Afrikkaan? Kotimaa24 30.9.2014.

Vuokko Ilola: Joillekin siunaus, joillekin helvetti…! Blogikirjoitus, Kotimaa24 23.10.2013.

Kapu: Lääkärin kanta: Vl-yhteisö oikeudelliseen vastuuseen ehkäisykielto-opista

Pirkko Kiviluoto: Ehkäisykielto polkee ihmisoikeuksia. Helsingin Sanomat 9.9.2014.

Sirpa Kortet: Pentti, 83, on käynyt Suviseuroissa vuodesta 1945 – Jälkeläisiäkin on kertynyt kolmessa polvessa jo 286. Satakunnan Kansa 1.7.2017.

Lestadiolaiset pitävät Pohjois-Pohjanmaan väkiluvun kasvussa. STT, Kaleva 24.7.2002.

M. N.:Vanhoillislestadiolaisuutta Togoon, mutta miksi?

Nuoret jättävät vanhoillislestadiolaisuuden – suuri syntyvyys ei kasvata jäsenmäärää

Pelastakaa Lapset auttaa Ebolaan sairastuneita Länsi-Afrikassa. Pelastakaa Lapset ry. 7.8.2014.

Dr. Propelli: Arvio: 40% vl-nuorista irtaantuu liikkeestä

Minna Pölkki: Ehkäisykielto ajaa lestadiolaiset äärirajoille. Helsingin Sanomat 7.9.2014.

Aila Ruoho ja Vuokko Ilola: Usko, toivo ja raskaus – vanhoillislestadiolaista perhe-elämää. Atena 2014.

Ilkka Salo: Epäeettistä lähetystyötä Afrikassa. Blogikirjoitus 3.2.2016, Uusi Suomi.

SRK tekee lähetystyötä 19 maassa. Päivämies 12.6.2014.

Mikko Sulander: Kommentti: Puheiden ja todellisuuden ristiriita vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä. Kirkonkellari 7.9.2014.

Kati Toivio: Ehkäisykielto: omantunnon asia vai ihmisoikeuskysymys? Teokssa Tuoreet oksat viinipuussa: vanhoillislestadiolaisuus peilissä. Toim. Mauri Kinnunen ja Meri-Anna Hintsala. Kirjapaja 2013, s. 124 – 144.

Torvi: Usein kohtaamme täällä ajassa niitä ihmisiä 

Tytöt kouluun Burkina Fason äitejä tukemalla. KEPA uutiset, 23.8.2010.

Joni Valkila: Vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellon eettisyys ja yhteisöstä irtaantuneiden määrä. UUT ry:n Selvityksiä 1/2013.

Advertisement

52 kommenttia

Kategoria(t): alueelliset erot, avioliitto, äitiys, ban of birth control, eettisyys, ehkäisykielto, ennuste, evankelis-luterilainen kirkko, ihmisoikeudet, isyys, kannanotot, laestadianism, lapset, lisääntyminen, luterilaisuus, miehen asema, naisen asema, opilliset kysymykset, painostaminen, perhe, Raamatun tulkinta, SRK ry., sukupuolijärjestelmä, suurperhe, vallankäyttö, väestönkasvu

52 responses to “Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille

 1. leijonaaa

  taivaan isä suojan antaa hän on isä jokaisen. lapsen huolet hän voi kantaa paremmii kuin ihminen.. .haukkukaa vain kuinka paljon tahansa jumalanvaltakunnan oppi ei muutu

  • MikKo N.

   Nimimerkki Leijonaa! Siteraat: ”taivaan isä suojan antaa hän on isä jokaisen. lapsen huolet hän voi kantaa paremmii kuin ihminen”

   Miten sinä sitten selität tautiepidemiat, lapsityövoiman, lapsikaupan ja korkean lapsikuolleisuuden Afrikan köyhissä maissa. Jumala ei selvästikään ole onnistunut yhtä hyvin siellä päin maailmaa antamaan suojaa lapselle. Täällä Suomessa onnistuu hieman paremmin. Mikä lie johtanut siihen että Jumala on päättänyt että meillä täällä menee paremmin?

   • Faktat kehiin

    Ei Jumala laita niitä lapsi työvoimaksi tai kaupan uhriksi..vaan ihminen.
    Jokainen kuolee..tavalla tai toisella..sen on Jumala säätänyt näin.
    Maailma kantaa ruokaa kaikille…suurimman osan siitä vaan vauraat maat heittää roskiin jätteenä. Nälänhätä on ihmisen aikaan saama tila…ei Jumalan.
    En kannata lestaadiolaisten *oppia* suomessa enkä ulkomailla. Uskonto on ahdasta ja mielivaltasta sääntöjen paukuttamista. Usko on vapautta.

  • Nimetön 308

   Mitä h***iä? 😀

  • järjenkäyttö sallittu

   Vanhoilliset lestadiolaiset haluaa lisää aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia maailmaan. Jatkuvasti raskaana olevat naiset kuolevat komplikaatioihin ja sairauksiin. Lapset joutuvat orjiksi, jos selviävät toiselle kymmenelle. Siksikö miehet ovat bedofiileja, kun oma vaimo ei anna raskaaksi tulemisen pelossa. Sairasta sakkia.

 2. Nimetön 301

  Onko käynyt mielessä, miksi elävällä Jumalan sanalla oli meillä suomessa ”tilausta” tuossa 100v sitten ja myös sodan aikana ja sen jälkeenkin? Eikö meilläkin ollut silloin suuria lapsikuolleisuuslukuja, paljon kuolemaan johtavia kulkutauteja, suuria perheitä muillakin kuin uskovaisilla jne…?
  Nyt, kun Jumalan sallimana ja siunauksesta meillä on ollut maailman paras elintaso, tälle Sanalle on ”tilaus” loppunut?!
  Ihminen on täysin itsekäs, täysin kiittämätön lurjus. Mahdoton.

  Elävä Jumalan sana antaa ihmiselle ennnenkaikkea toivon. Iankaikkisen elämän toivon. Lisäksi se antaa elämään sellaisen pohjan, että kaikeata nykypäivän mustamaalaamisesta huolimatta, elävä usko ihmisen sydämessä, että huominen näyttäytyy valoisana, on luottamus siihen, että tämä lyhyt elämä on hienoa. Kyllä tästä selvitään, on luottamus myös samoin uskovaan puolisoon, ei tarvitse turhaan murehtia miten selviää arjesta.
  Epäuskon saarnaajathan, olet varmasti sen huomannut, keskittyvät siihen ettei arjeata selviä. Usko antaa myös tähän voimaa, arjesta selviää!
  Siinä on suuri ero.
  Köyhässä afrikassa, vaikka on inhimillisiä ongelmia, jopa kurjuutta, ollaan samassa tilanteessa kuin meillä vajaa 200v sitten. Ei toivoa, kurjuutta, juoppoutta, suurta inhimillistä hätää.
  Kun historiaa lukee, näkee, kuinka evankeliumi vaikutti tähän inhimilliseen hätään. Tuli toivo epätoivon tilalle, usko epäuskon tilalle, luottamus epäluottamuksen tilalle, rakkaus rakkaudettomuuden tilalle.
  Nyt vain feministit ovat sitä mieltä, että evankeliumia ei saa saarnata köyhille?
  Mitä sanoo raamattu?
  Jeesuksen vastaus epäilevälle Johannekselle on luettavissa Matt. 11:1-5

  • M. N.

   Sinä katsot, että lestadiolainen usko tuo ihmiselle toivoa. En väheksy sitä.

   Lestadiolainen usko ei kuitenkaan suojele tyttöä pakkotyöltä eikä joutumiselta vaimoksi liian nuorena. Lisäksi lestadiolainen usko riistää tytöltä oikeuden turvalliseen ehkäisyyn. Tiheät raskaudet puolestaan johtavat siihen että tyttö ei pysty käymään koulua eikä hankkimaan ammattia niissä oloissa.

   Kokemukseni perusteella en pidä lestadiolaisuuden viemistä köyhään maahan ratkaisuna yhteiskunnan ja ihmisten ongelmiin. Uskonnoista siellä ei ole puutetta.

 3. Still

  Edesvastuutonta levittää harhaoppia Kristuksesta ja Raamatusta sekä täällä että ulkomailla. Ottaako Srk vastuun äidittömistä lapsista tai orjatyöhön joutuvista lapsista tästä syystä? Miten Suomessa, ei ole vastuun kantajiksi näistä miehistä, syyllistämään ja tuomitsemaan kyllä on valmiutta.

  • Nimetön 303

   Hohhoijaa! Tottakai ottaa vastuuta, ilman muuta! Kaikki äidittömät lapset srk konttorin eteen myös suomessa! Hallelujaa! Montako uskovaisen perheen lasta, äiditöntä lasta, veikkaat olevan ovella? On heitä varmasti. Mutta veikkaan, että enemmän on niitä äidittömiä, jotka ovat äidittömiä alkoholismin, huumeidenkäytön, avioerojen, mielensairauksien jne syiden vuoksi.
   Ketä syyllistetään ja tuomitaan, ja mistä?

 4. ihmettelen

  Kirjoittaja ei nyt tainnut ottaa huomioon sitä, että parannuksen armon saanut ihminen haluaa jättää vanhan syntielämän eli esiaviollisen seksin. Siitähän tämä AIDS vitsauskin on peräisin, kun kumppaneita on pilvin pimein.

  • Nimetön 302

   Missä Raamattu puhuu esiaviollisesta seksistä, taitaa olla niitä ihmisoppeja. Raamattu ei puhu edes avioliitosta mitään, ainoastaan kun mies luopuu isästä ja äidistä, hänestä ja naisesta tulee yksi. Tuo esiaviollisuus on jotain kapulakieltä joka on pakanien opetuksista.

 5. No name

  Kiitos paljon, että otitte esille tämän vakavan ongelman ja kauhistuttavan uhkan, joka kohdistuu Afrikan köyhimpien alueiden väestöön joilla jo muutoinkin on valtavia ongelmia omastakin takaa. Itsekin olen jo vuosien ajan ihmetellyt ja kauhistellut ääneen SRK:n vastuuttomuutta näissä laajentumispyrkimyksissään. Pahinta ja järkyttävintä mitä jokin uskonliike voi tehdä kehitysmaissa, on levittää ehkäisemättömyysoppia maailman köyhimmille ja kehittymättömimmille alueille. Tämä on paljon pahempaa ja vaarallisempaa kuin putinismi konsanaan. Jutussa aivan oikein todettiin että tämä todella on vastuutonta, epäeettistä, moraalitonta ja suorastaan rikollista toimintaa.

  • Nimetön 303

   Just joo, putinismia ja rikollista… nyt mopo keulii oikein tosissaan. Miten saataisiin vielä hitlerit ja stalinit tähän jotenki mukaan, olisi vielä uskottavampaa!
   Edellä joku kysyi, unohtuuko se, että ihminen parannuksen armon saatuaan muuttuu, sitä ei liene teilläkään vara kiistää. Sehän on lutterinki käsitys ja raamatun mukainen asia. ”Jumalan terveellinen armo on ilmestynyt, joka opettaa meitä jumalattoman menon hylkäämään ja maaiömalliset himot ja tässä maailmassa hurskaasti, siveästi ja jumalisesti elämään”
   Väitättepä mitä väitätte, uskovaiset eivät esim missään tapauksessa levitä aidsia siinä määrin kuin ne, jotka tahtovat elää jumalattomasti ja siveettömästi maailmallisissa himossa.

   • halleluuja

    Se, että oletettavasti uskovaiset eivät harrastaisi haureutta, ei tarkoita sitä, etteikö tuossa maailmankolkassa raiskattaisi (tapahtuuhan sitä täälläkin). Näitä tekoja ei välttämättä(vaikka mistä sen tietää) tee uskovainen, ja näin yhdestäkin raiskauksesta voi uskovaistenkin piireihin tulla hiv -virus. On myös huolestuttavaa, että naisen kohdun pitäisi kestää lukemattomat raskaudet samalla kun terveydenhuolto on mitätön tai jopa olematon.

   • Nimetön 304

    nimimerkille ”halleluuja”: Aivan samalla tavalla voi HIV tulla ”uskovaisten piireihin” missä maailman kolkassa tahansa, vaikka täälä suomessa. Kerrohan kuitenkin miten se siitä sitten leviäisi, kun uskovainen ei halua elää synnissä ja harrastaa haureutta? Tietenkin se voisi levitä lapsiin, kuten mikä tahansa perinnöllinen tauti.
    Väitän kuitenkin, että HIV:n leviäminen vähentyisi nykyisestä huomattavasti Elävän uskon leviämisen myötä. Uskon myös, että Jumala pitää omistaan huolta, kuten on Sanassaan luvannut.

  • Kellonsoitto

   Reilun menettelyn hengessä ehkäisykysymyksen lisäksi myös seksuaalivähemmistöihin liittyvät lestadiolaisen lähetystyön periaatteet tulisi heidän kertoa selvin sanoin julki. En missään tapauksessa halua olla rahoittamassa sellaista lähetystyötä, joka vahingoittaa paikallisten vähemmistöjen elämisen mahdollisuuksia entisestään.

 6. Nomen Nescio

  Mutta mitä voimme kirjoittajan mielestä tehdä toiminnan loppumisen eteen käytännössä? Olisi hienoa jos Suomessa oikeasti oikeuden edustajat tarttuisivat asiaan esimerkiksi ilmiannon perusteella, mutta tällä hetkellä ei tunnu olevan mitään tahoa joka voisi asiaan vaikuttaa konkreettisesti.

  • Nimetön 220

   Jää epäselväksi, mitä/mikä pitäisi antaa ilmi?

  • Roposet muualle

   En ole tuon postauksen kirjoittaja mutta kommentoin kysymystäsi. Minulla ainakin heräsi jutusta se kysymys että mistä rahat lestadiolaisten Afrikka lähetystyöhön tulee? Aika vähän sitä yksi ihminen voi vaikuttaa. Mutta tuo Euro on semmoinen joka vaikuttaa kummasti.
   Eiköhän tässä ole kirkkokin mukana. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja on itse lestadiolainen.

   Yksityinen ihminen voi vaikuttaa ainakin niin ettei rahoita mitään kirkon lähetysjärjestöä eikä myöskään Kirkon Ulkomaanapua. On muitakin avustaja-tahoja, sellaisia jotka ei ole minkään uskonnon asialla.

 7. pohdiskelija 1234

  Olisikohan tämä ehkäisykielto niitä juttuja, joita ei ”uskalleta” saarnata lähetyskentillä? Vai onko Venäjällä VL-perheet kuinka suuria? Onhan SRK vaikuttanut siellä jo melkeen 20 vuotta.

 8. Antti Pietilä

  Aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Kysyisin kuitenkin, että mistähän lähteistä on peräisin noiden kirjoituksissa käytettyjen kuvien tieto? Etenkin tämä: ”Roukieta Sankara on 16-vuotias suuren perheen esikoistytär Länsi-Afrikan Burkina Fasossa.”

  Muistelen nimittäin nähneeni tuon tytön ja tilanteen eräässä dokumentissa, joka ei mitenkään liittynyt lestadiolaisiin…

  • M. N.

   Kiitos kysymyksestäsi. Muistat aivan oikein. Roukieta Sankara oli yksi haastateltava Suomenkin televisiossa lähetetyssä dokumentissa lokakuussa 2012, muistaakseni nimeltä Varastettu lapsuus.

   Artikkelissa toivon pystyväni kuvaamaan edes hippusen sitä, millaisissa todellisissa olosuhteissa perheet Länsi-Afrikan maissa elävät. Roukieta on yksi näistä ihmisistä havainnollistamassa ihmisten elinoloja siellä. Kuva liittyy lestadiolaisuuden lähetystyöhön siten, että he tekevät lähetystyötään juuri Länsi-Afrikassa ihmisten keskellä, samantyyppisissä oloissa kuin Roukieta Sankara elämäänsä elää.

   Vaikka näistä asioista on tarjolla tietoa, olen havainnut että harva pystyy Suomen oloista käsin kunnolla ymmärtämään elinehtoja ja arkea, jossa kaikkein köyhimmät ja köyhien perheiden lapset elävät.

   Jotain sentään on yritetty tehdä. Esimerkiksi, vuodesta 2011 lähtien Länsi-Afrikan Burkina Fason alueella on ollut käynnissä hallituksen ja kansainvälisten järjestöjen tukema kansallinen ohjelma, jolla pyritään kitkemään lapsikauppaa ja alaikäisten pakkotyötä. Tarkoitus on saada lapsia pois varallisista ja raskaista töistä, vähentää tyttöjen liian varhaista avioitumista ja saada lapset ja nuoret käymään koulua.

 9. Anonymus

  Toiveajattelua pohdiskelijalta, etteikö samaa opetettaisi myös Afrikassa ja Venäjälläkin. Samaa oppia se on kaikkialla. Kuka voisi edes ajatella SRK:n jakavan ehkäisyvalistusta ja kortsuja Afrikassa, joita siellä eniten tarvittaisiin?

  • Tingelstiina

   En olisi ihan yhtä varma kuin sinä Anonymos tästä: ”Samaa oppia se on kaikkialla”. Kävihän korvakorusynninkin kanssa niin, että ne on synti Suomessa mutta ei ole syntiä Venäjällä eikä Togossa. Tämä on ihan faktana kerrottu.

 10. Nimetön 304

  http://yle.fi/uutiset/syntyvyys_laskussa__kouluihin_toivotaan_hedelmallisyysneuvontaa/7467378

  – Lapsille on myös hyvä sanoa, että lapsia ei niin vain hankita, vaan lapsia saadaan. Lapset ovat meille lahjoja, Reija Klemetti sanoo.

 11. Nimetön 305

  Menisivät kertomaan Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen Ristintyöstä, koska Jeesus kuoli ja vuodatti SovintoVerensä myös näiden ihmisten puolesta! Uskonnollisuutta ja tuollaisia sääntöjä ei tarvitse levittää. Kannattaisi kerrata Jeesuksen opettama LÄHETYSKÄSKY
  Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15 -16

  Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Matteus 28:18 – 20

  • Nimetön 306

   Juuri tätä sovintosaarnaa vlporukka saarnaa myös suomessa, ruotsissa jne.

   • Erkki Hänninen

    Esiintyykö kyseisillä Afrikan alueilla tyttöjen ympärileikkausta kansan tapana kulttuuriin/uskontoon liittyen? Mikä on kristillisyyden suhtaantuminen ko. tapaan? Olisin vastauksesta kiitollinen!

 12. ystava vain

  Toivottavasti Omat Polut -sivusto kantaa vastuun siitä vihapuheesta, mitä tämä artikkelinne on herättänyt somessa. Artikkelinne, jossa vastenmielisesti sotketaan eri yhteyksiin liittyviä kommentteja ja videoita toisiinsa ja saadaan näyttämään vanhoillislestadiolaisten lähetystyö ehkäisykieltokoulutukselta. Toivon, että luette vaikkapa kommentteja, joita UUT:n Facebook-sivuilla jaettu artikkelinne on herättänyt linkin edelleen jakajissa.

  • Still

   Jokainen vastaa omista puheista ja kommenteista, täällä on mielestäni ns. ylläpito joka kyllä huolehtii tästä tämän foorumin osalta. Voisitko ottaa kantaa itse asiaan, se on tärkeä. Eikös vl opin ydin kysymyksiä ole ehkäisykielteisyys, vai toimiiko nämä opit erilailla tuolla kehitysmaissa, vähän kuin Venäjällä ja Virossakin, täällä synti. ei ole siellä synti.

   • Nimetön 220

    Kannattaa still tehdä kotiläksyt kunnolla. Vl opin ydin on ehkäisykielteiyys? Kaikkea sitä saa väittää. Meneppä seuroihin kuuntelemaan, mikä on opin ydin, Kristuksen sovitustyö, syntien anteeksiantamuksen evankeliumi.
    […] kannattaa suosiolla vaan uskoa niinkuin tahdot, eikä ryhtyä käännyttämään muita, melkoista hoitokokousta täällä netissä pidättekin ja kehtaatte syyttää siitä vlporukkaa. Huh huh….

    * * *
    [Kommentista poistettu toisen henkilön uskonvakaumuksen kiistänyt kohta. Me ylläpidossa kehotamme toistamiseen tätä kirjoittajaa lopettamaan muiden vakaumuksen kyseenalaistaminen. – Toimitus]

   • Still

    Käyn seuroissa useinkin, kyllä tämä ehkäisykielteisyys tulee esille lähes joka kerta puheessa, on puhujia jotka ei tätä ota esille, niin pitääkin, sehän on jokaisen ihmisen omakohtainen asia, aivan kuin muutkin asiat. Srk opissa on ydinasioita ja tämä ehkäisy on niistä yksi, esim. eräs vl tutkija on sanonut että jos tätä ei noudatettaisi niin vl liike kuihtuisi pois nopeasti, tällä hetkellähän se ei kasva ulkopuolleta kuten herätyskristillisyyden alkuperäinen tehtävä on, onko sinulla esittää Raamatusta paikka josta tämä sisäkasvuisuuden oppi on liikkeeseen omaksuttu?

 13. Jumala

  Uskonto on puhtaasti, nyt ja ikuisesti, naisen alistamiseen.

 14. Zeppo

  On karmea projekti, ei voi muuta sanoa. Miten tähän liittyy Kirkon Ulkomaanapu? Se tekee käsittääkseni avustustyötä Afrikassa. Eikös sen toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kuulu juuri tähän lestadiolaiseen liikkeeseen?

 15. Zeppo

  Niin, että se joka antaa rahaa KUA:n keräykseen, niin antaako samalla rahaa vanhoillislestadiolaisten lähetystyölle?

 16. Nimetön 220

  Zeppo, ulkomaanapu on käsittääkseni kirkon omaa hommaa, ei srkn hommaa lainkaan. Pentikäinen on kyllä johtaja, on myös Mari Leppäsen ja Mikael Pentikäisen veli.

 17. Elämänlanka

  Olen hämmästynyt tästä. Eli haluan korostaa että suurimmalla osalla meistä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ei näistä asioista kukaan tavallinen vl tiedä. Näistä päättää jotkut srk:lla. En ihan ymmärrä että juuri tuo Afrikka otettu kohteeksi.

 18. Nimetön 220

  vl perinteessä lähetystyötä tehdään siellä, minne kutsutaan tekemään. Eli seuroja eui lähdetä omaehtoisesti tai pyytämättä pitämään.
  Afrikan maista, kaupungeista tai kylistä on kutsuttu seuranpitoon, joten sinne on siksi lähdetty. Kyllä afrikan lähetystyö on tiedossa laajasti, kaikissa siioneissa ympäri suomen ja amerikan.

  Tiedän erään tapauksen, jossa afrikassa lomalla ollut puhuja oli tullut puheisiin paikallisten ihmisten kanssa, ja kuullessaan hänen olevan puhuja olivat pyytäneet pitämään seurat. Näin se evankeliumi leviää jalkojen päällä, uskosta uskoon.

 19. Mitä tähän...

  Mitä tähän voi sanoa: faktat aivan päin puuta.

 20. Ihmettelen täällä...

  Ihmettelen täällä käytävää keskustelua ja vihamielisiä kommentteja vl- lähetystyötä vastaan. Onko kukaan oikeasti käynyt näissä tilaisuuksissa eri Afrikan maissa, joista nyt on kysymys. Itse olen ollut turistina mukana Ghanassa ja Togossa ja nähnyt miten työtä tehdään. Ei sinne mennä väkisin ketään käännyttämään vaan pyydettynä. Olosuhteet ovat siellä mitkä ovat, mutta minua puhutteli se yhteisöllisyys ja toisista välittäminen, mikä siellä on. Ihmisillä ei ole paljoakaan muuta, kuin välttämätön toimeen tulo ja silti he ovat valmiit auttamaan toisia ihmisiä kysymättä mihin uskontoon tai kansallisuuteen kuulut. Ei siellä ole rauhan aikana tällaista taistelua, vihaa ja kaunaista puhetta ja kirjoittelua keskenään, kuin mitä täällä käydään. Poliittiset taistelut ovat sitten asia erikseen. Jokaisen perättömiä puheita kierrättävän ja vihaa lietsovan kannattaisi mennä sinne köyhyyden keskelle oppimaan käytöstapoja muutamaksi viikoksi, niin ehkä mieli muuttuisi. Täällä kaiken yltäkylläisyyden keskellä kirjoitetaan rumasti ja lietsotaan vihaa toisia kohtaan. Mutta tämä tällainen itsekkään ihmisen käytös lähtee omaan napaan tuijottamisesta. En hyväksy mitään erilaista, en minulle poikkeavia toiminta tapoja, tai erilaista ajatusmaailmaa. Jos et tee niin kuin minä teet väärin, on kaukana inhimillisestä humanitäärisyydestä oleva ajatus. Ei uskonto ole alistaja naisille, se voi olla myös turvasatama. Niin täällä meillä, kuin se voi olla sitä Afrikassa. Ei uskonto levitä HIV,tä, vaan se leviää moraalittomien elin tapojen ja miniavioisuuden takia. Ei uskonto käske raiskata ketään, vaan se teko lähtee ihmisen pahuudesta ei mistään muusta. Keskusteluun ja vihan lietsontaan tarvitaan realistista näkemystä asioista. Menkää sinne ja tutustukaa asioihin, niin tiedätte sitten vasta mistä puhutte. Olen käynyt itse useassa Afrikan maassa ja tutustunut siellä maitten kulttuuriin ja tapoihin elää. Olen asunut afrikkalaisessa kodissa ja tutustunut heihin. Olen saanut heistä läpi elämän kantavia ystäviä. Olen kiitollinen, että uskonto on mahdollistanut tämän tutustumisen.

  • Still

   Puhut ohi aiheen, kysymys on siitä opettaako Srk:n lähetystyö Afrikassa että ehkäisy on syntiä.

   Kukaan ei kyseenalaista lähetystyötä jota tehdään Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan, onko Srk lähetys sitä? Käskikö Jeesus odottaa että pyydetään?

   Onko Srk:n mielestä Afrikassa ehkäisy sallittu mutta Suomessa ei? Eli tämäkin on niitä kulttuuriasioita kuten korvakorut ja tanssi. Tällainen lähetystyö kaatuu ihmisoppien kestämättömyyteen.

  • M. N.

   Kiitos sinulle havainnoistasi mitä tulee tapaamiesi afrikkalaisten elämäntapaan ja mielenlaatuun. On hienoa että olet voinut matkustella ja saada tavata mukavia ihmisiä.

   Kokemuksillasi ei voi kumota sitä tosiasiaa, että vanhoillislestadiolaisen opin levittäminen Afikan köyhille on eettisesti kestämätöntä ja törkeän väärin.

   Ehkä sen yhteyden matkavaikutelmiesi ja ehkäisykiellon välille voi löytää, että kun afrikkalaiset ovat kohdelleet sinua hyvin ja oikeamielisen vieraanvaraisesti, sitä suuremmalla syyllä sinun velvollisuutesi on vastustaa vl-lähetystyötä: ei ole oikein eik kristillistä lisätä lasten ja naisten kärsimystä opettamalla että on Jumalan tahto pakkosynnyttää niin kauan kuin pystyy.

 21. M. N.

  Sinulle, Nimetön 220, kommentti tähän. Kirjoitit. ”Kannattaa still tehdä kotiläksyt kunnolla. Vl opin ydin on ehkäisykielteiyys? Kaikkea sitä saa väittää.”

  Sinä siis kiistät liikkeen oppiin sisältyvän ehkäisykielteisyyden?

  Tunnetko ehkäisyyn liittyviä kannaottoja joita on laadittu eri vuosikymmenillä? Uusin on julkaistu 2009.

  Tämä asia on mainittu myös monissa suviseurojen uutisissa, esimerkiksi tässä, jossa haastateltiin SRK:n puheenjohtajaa.
  ”Vanhoillislestadiolaiset eivät lievennä suhtautumistaan ehkäisyyn arkkipiispan vetoomuksesta huolimatta. Lestadiolaisten mielestä roomalaiskatolisen kirkon oppi syntyvyyden säännöstelystä on luterilaista kirkkoa oikeampi.”
  http://yle.fi/uutiset/lestadiolaiset_pitavat_kiinni_ehkaisykiellosta/5734196

  Tämä kannanotto on vuodelta 1967.
  ”Seurakuntavanhinten ja puhujain kokous totesi yksimielisesti ja kristillisyyden aikaisemman kannan mukaisesti, että syntyvyyden säännöstely kaikissa muodoissaan on vastoin Jumalan sanaa ja ei sovi kristitylle.”

  Sitten vaikka tämä vuodelta 2005:
  ”Mitkä tahansa keinot syntyvyyden säännöstelemiseksi on nähty aina synniksi Jumalan valtakunnassa.”(Päivämies, 12.5.2005, pääkirjoitus.)

  Ehkäisykielteisyys on siis olennainen osa lestadiolaista uskonoppia. Sitä et voine nyt, hyvä Nimetön 220, millään konstilla kiistää.

  Ja kun ehkäisyn kieltäminen on keskeinen osa liikkeen oppia, niin se on yhtä lailla olennainen osa teidän lähetystyötänne.

  Et kai sentään väitä, että teidän oppinne muuttuu erilaiseksi opetukseksi ulkomailla. Siitä olisi reilua kertoa avoimesti jos näin tapahtuu.

  • Nimetön 220

   Joo, siis seuroissa saarnataan evankeliumia ehkäisykielteisyydestä?
   Hohhoijaa taas….
   Miksi seuroissa kulkee yksinäisiä, lapsettomia pariskuntia, vammaisa, vanhuksia, perheellisiä siis kaikenlaisia ihmisiä? Eihän tämän teidän vväittämänmukaan taivaaseen pääse muutenkin siittämällä ja synnyttämällä?
   On kova kanta teillä asiaan.
   Saarnan ja opetuksen ydin ehkäisykielto.
   Ei uskoisi, ellei itse lukisi, että 2014 voi joku näin puusilmäisesti ajatella ja julistaa omaa vakaumustaan kuin teette.

   • Toimitus

    Hyvä nimimerkki 220. Sorrut jälleen epäasialliseen ja perustelemattomaan tyyliin, ettetköhän melkein lähelle nimittelyäkin. Se ei ole asiallista keskustelua, kaukana siitä. Tämä on varoitus. Mikäli asiallinen oman mielipiteen esittäminen, muiden kommentointi herjaamatta ja päivittelemättä, mutta sen sijaan perustellen ei ala onnistua, niin sitten on parasta siirtyä täältä netin herjauspalstoille. Tämä ei ole sellainen.

    Ystävällisesti
    Toimitus

  • Nimetön 316

   Tuossa kysytään, kiistetäänkö opin sisältöön kuuluvan ehkäisykielto.
   220 vastasi väittämään, että opin ydin on ehkäisykielto.

   Eikös se niin ole, jos hyvin teet, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi?

 22. Still

  Kotimaa24 sivulla on V.Juntusen haastattelu, kommentit katoaa samantien kun ne ilmestyy, kenen motiiveja tukee keskustelun sotkeminen aiheesta?
  http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vievatko-vanhoillislestadiolaiset-ehkaisykieltoa-afrikkaan/

 23. Nimetön 220

  Hyvä Toimitus, vai pitäisikö sanoa Toimitus hyvä….
  väite, että vl sakki vie ehkäisykieltoa on niin kummallinen, ettei siihen oikein osaa ottaa kantaa kuin joko täydellisesti huonona vitsinä, tai sitten todellakin törkeänä kiusaamisena.
  Yritän nyt tuota vitsiä kommentoida.

  Hieno juttu! Suomi kaipaa näin 2 A aikoihin uusia vientiponnisteluja! Vanhoilllislesttantit näyttävät hienoa esimerkkiä luovuudesta, jossa kaikki, siis KAIKKI, on tuotteistettavissa ja myytävissä. Suomi todella tarvitsee kaikki lahjat käyttöönsä. Tätä ehkäisykieltoasiaa on toki vielä hiottava, koska strategiassa on jäänyt miettimättä, kuinka se tuoloutetaan. Potenttiaaliset asiakkaat ovat oppikirjan mukaan köyhät(Matt.11:5)….

 24. Nimetön 220

  Erkki hnen, vlporukka saarnaa sydämen ympärileikkauksesta, so.parannus-saarnaa.
  Eli se fyysinen ympärileikkaus, jota vielä nykyään tehdään esim juutalaisten keskuudessa ei ole vlporukalle mikään ongelma, kunhan sitä ei vaadita sielun lunnaaksi. Kai se on vieläkin joissakin uskonnoissa kasteen veroinen asia…? Jotkut niin tekevät, milloin minkäkin syyn tähden. Joskushan se on syytä tehdä ihan terveydellisistä syistä. Ihmisen kotiuttamiseen sillä ei ole mitään tekoa.

 25. Nimetön 220

  Roukieta Sankara, niinkö tuo nimi kirjotetaan, on hyviä ajatuksia. Kouluun kaipaa jne. Onko uskomassa?
  Vielä 70v sitten suomessa moni ajatteli ja ruskaili samoin. Vielä nykyäänkin suomessa ruskaillaan, kaikki pitäisi saada ruokituksi. Eikä kaikki näin tuskailevat ole vlporukkaa, eikä suinkaan kaikilla ole ”aivan järkyttävästi penskoja”
  Tälläisissa tuskissa olevalle ystävälle on parasta kertoa hyvästä Jumalasta, vaikkapa Herran sanaa Matt.6:26

 26. Eeva Leinonen

  Matteuksen evankeliumi 6. luku 1-34. Sieltä löytyy vastaus kirjoittajan suureen huoleen. Kannattaa lukea tuo luku alusta loppuun ajatuksen kanssa. 😊

  Pääsiäinen lähestyy – merkittävät päivät ovat käsillä… Ilman pääsiäistä tulevaisuus olisi toivotonta.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s