Hyväksikäytetty Minna – valtakunnansyyttäjä ottanut asian selvitettäväksi


Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on puuttunut vuosikausia kestäneeseen lapsen hyväksikäyttötapaukseen sekä sen salailuun, joka on tapahtunut vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat 7.5.2010 (A5).

Valtakunnansyyttäjävirasto haluaa selvittää, voisiko lapsena pedofiiliringin raiskaamaksi joutuneen lestadiolaisnaisen tapauksen yhä käsitellä oikeudessa, vaikka  rikoksista on kulunut niin kauan aikaa, että  asiaa on pidetty rikosoikeudellisesti vanhentuneena.

Pohjanmaalla asuva nainen joutui lapsena, 7-vuotiaasta lähtien, toistuvasti usean lähipiirin vanhoillislestadiolaisen miehen raiskaamaksi. Seksuaalista hyväksikäyttöä kesti seitsemän vuotta.Viimeinen raiskaus tapahtui ”Minnan” ollessa teini-iässä. Helsingin Sanomat julkaisi naisen kertomuksen tapahtumista 1.5. (Hyväksikäytetty Minna). (Teksti löytyy kokonaisuudessaan Vapaa sana -foorumista.)

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Mikael Pentikäinen antoi tunnustuksen valtakunnansyyttäjän ratkaisulle: ”Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki tärkeän ratkaisun päättäessään selvittää, voitaisiinko 20 vuotta vanha vakava rikos ottaa vielä oikeuden käsittelyyn. Rikosoikeudelliset vanhenemissäännöt eivät poista tuskaa, jota uhri joutuu kantamaan lopun elämänsä.” (16.5.2010.)

Rauhanyhdistyksellä torjuttiin rikosten selvittäminen rippisalaisuuteen vedoten

Hyväksikäyttö alkoi, kun Minna oli seitsemänvuotias. Hänet raiskattiin ensimmäisen kerran kun hän oli ala-asteen kolmannella luokalla.

Kyseinen mies asuu ja työskentelee edelleen samalla paikkakunnalla kuin Minna. Mies on yhteisön arvostettu jäsen. Hän ei ole koskaan tunnustanut viranomaisille tekojaan eikä  kukaan tehnyt koskaan rikosilmoitusta.

Minnan omat vanhemmat ja sisarukset ovat antaneet miehelle synnit anteeksi.

Toinen Minnan raiskaajista on toiminut myöhemmin rauhanyhdistyksen johtokunnan jäsenenä eräällä toisella paikkakunnalla.

Kaikki tekijät, raiskaajat ja hyväksikäyttäjät, olivat perhepiirin kuuluneita vanhoillislestadiolaisia miehiä. Yhteensä heitä oli ollut enemmän kuin yhdessä kädessä on sormia, kuten HS:n raportissa todettiin.

Osa hyväksikäytöstä oli tapahtunut kotona, muun perheen ja vieraiden ollessa alakerrassa. Minna yritti kertoa asiasta vanhemmilleen ja sisaruksilleen, mutta hänen  kertomustaan hyväksikäytöstä ei uskottu. Isä ei tehnyt mitään selvittääkseen asiaa. Minnan äitikään ei siihen puuttunut eikä myöskään kukaan sisaruksista.  Kukaan perheessä ei siis asettunut suojelemaan Minnaa.  Hän kertoo joutunenesa perheessään jotenkin leimatuksi ja syrjityksi. Hänestä tuli perheen ”musta lammas”.

– Viime aikoinakin minulle on sanottu, että jos puhun näistä asioista, tekijöiden synnit tulevat kannettavakseni, toteaa Minna.

Minna viittaa vanhoillislestadiolaisuudessa omaksuttuun käsitykseen maallikkojakin velvoittavasta rippisalaisuudesta. Ripissä tunnustettuja asioita ei saa kukaan kertoa eteenpäin. Joka niin tekee, saa kyseiset synnit kantaakseen tunnolleen. (Opista tarkemmin ks. Johannes Alaranta: Maallikko-salaripin  harhaoppi.)

Vanhoillislestadiolaisuuden maallikko-rippioppi

Vanhoillislestadiolaisuudessa ripittäytyminen – syntien anteeksipyyntö – on jokapäiväisessä uskonelämässä keskeinen asia.  Syntiään voi pyytää anteeksi keneltä hyvänsä toiselta vanhoillislestadiolaiselta, josta tulee näin rippi-isä tai -äiti. Ripin vastaanottajan ei siis tarvitse olla pappi eikä maallikkopuhujakaan. Ripin vastaanottaja voi olla myös lapsi.

Liikkeessä uskotaan, että  rippisalaisuus on ehdoton, joten synninpäästön julistaja on velvollinen salaamaan kaikki mitä ripittäytyjä on kertonut. Kun siis joku yhteisön jäsen on julistanut raiskaajalle synninpäästön, asiasta on sen jälkeen vaiettava. SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen ja pääsihteeri Aimo Hautamäki ovat tähdentäneet rippisalaisuuden ehdottomuutta useissa julkisissa lausunnoissaan (esim. Rauhan Tervehdyksessä, television A-Studiossa ja Päivämies-lehdessä).

Lisäksi ehdottomaan rippisalaisuus-opetukseen kuuluu tulkinta, että on syntiä ottaa esille  anteeksipyytämisen jäälkeen  asioita, jotka syyllinen on ripillään sovittanut. Kun hän on pyytänyt  anteeksi jotakin uskovaiselta, silloin synti on sovitettu myös Jumalan edessä. Anteekesiantamuksen oppi on vanhoillislestadiolaisuuden hengellisessä ytimessä, ja sen mnettelyt opetetaan jo varhain lapsille sekä kotikasvatuksessa että rauhanyhdistyksen lapsi- ja nuorisotyössä. Siihen osallistuu vuosittain 30 000 – 40 000 lasta ja nuorta.

Rikollisen osalta liikkeessä uskotaan myös, että  kun rippi-isä tai -äiti on kehottannut rikollista ilmoittautumaan viranomaisille saadakseen oikeuden tuomion, rikollinen todella toimii näin.  Uskotaan, että Jumala vaikuttaa rikollisessa näin. Kyse on uskomisesta ja luottamuksesta Jumalan voimaan. SRK:n ohjeistuksen mukaan ripin vastaanottajalla ei ole lupaa tehdä rikosilmoitusta, koska ”rippisalaisuus on ehdoton”.

Vanhoillislestadiolaisuudessa opetetaan lisäksi, että anteeksiannon julistamisessa  synnit on upotettu armonmereen ikuisiksi ajoiksi.  Se joka ”onkii armonmerestä” , eli yrittää käsitellä jälkeenpäin kyseisiä asioita, syyllistyy itse näihin toisen ihmisen jo anteeksi annettuihin synteihin. Ne tulevatkin hänen tunnolleen. Rippisalaisuus on ehdoton”, ovat SRK:n vastuuhenkilöt tähdentäneet useissa yhteyksissä, viime aikoinakin.

Siten on loogista, että rikosilmoituksen teko oli Minnankin tapauksessa vanhoillislestadiolaisen yhteisön silmissä mahdoton vaihtoehto.

– Niinpä kenenkään ei tarvitse kohdata minua eikä totuutta, koska ”ne ovat jo sovittuja asioita”, Minna sanoo.

Syyllisyyden taakka sälytettiinkin Minnan, uhrin, kannettavaksi.  Minnasta tuli yhteisön silmissä syntinen, kun hän aikuisiällä, avioiduttuaan ja saatuaan omia lapsia,  yritti saada oikeutta ja rikolliset vastuuseen. Armon ovat saaneet vain raiskaajat.

Minna on puhunut rikoksista sukulaisilleen, paikallisen rauhanyhdistyksen johtohahmoille ja SRK:n johdolle.

Paikallinen rauhanyhdistys ei Minnan pyynnöistä huolimatta puuttunut asiaan, ei myöskään paikkakunnalla toiminut uskovainen poliisi. Nyt rikokset ovat jo vanhentuneet eikä syytettä voi enää nostaa. SRK:n johdolta Minna ei ole saanut vastausta.

Rippisalaisuus / Ville Ranta, Kirkko ja kaupunki 17, 12.5.2010.

Syyttäjänvirasto tutkii: Onko jotakin tehtävissä

Vaikka tapaus on lain nojalla jo vanhentunut, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske haluaa selvittää, onko asiassa vielä jotakin tehtävissä.  Hän toivookin, että Minna tekisi nyt rikosilmoituksen tapauksesta.

Vuoden 2006 alussa tuli voimaan lainmuutos, jonka mukaan on mahdollista ottaa yli 20 vuotta vanha vakava rikos oikeuskäsitteleyyn, jos kyseessä on tärkeä yleinen etu. Laki ei kuitenkaan koske ennen vuotta 2006 tapahtuneita rikoksia, joten Minnan tapauksesta ei voisi nostaa syytettä.

– Pitää kuitenkin tutkia, ovatko syyteoikeudet kaikissa näissä tapauksissa vanhentuneet, toteaa valtionsyyttäjä Anu Mantila. – On kauheata jos ihminen ei saa oikeutta.

Valtakunnasyyttäjävirastoa kiinnostavat myös Minnan kokemukset kotikaupunkinsa vanhoillislestadiolaisen poliisin toiminnasta. Tämä oli ollut vuosien ajan tietoinen raiskausväitteistä, mutta ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin.

– Hän ei nähnyt, että asiat liittyisivät mitenkään poliisin virkaan, Minna sanoo.

Lestadiolaisuudessa uusia tapauksia

Kirkon johto kehotti huhtikuun lopulla hyväksikäytön uhreja tuomaan tapauksensa julki. Kirkon piirissä tapahtuneita seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia tulee ilmi yhä lisää. Kun asiasta alettiin puhua mediassa vähän ennen vappua, on pelkästään viikon sisällä tullut  tietoon ainakin 13 uutta hyväksikäyttötapausta.

Lestadiolaisten piiristä on selvinnyt kolme tapausta lisää. Niissä usea mies on käyttänyt hyväksi samaa pientä tyttöä.

Tekijöiden joukosta on paljastunut myös pappeja ja lestadiolaisia maallikkosaarnaajia. Arkkipiispa Jukka Paarman mukaan tiedossa on neljä varmaa tapausta joissa tekijä on pappi.

– Nämä uudet kirkon tietoon tulleet tapaukset ovat eri puolilta maata,ja ne ovat pääosin muista kuin lestadiolaispiireistä, kertoo kirkon perhetyön johtaja Martti Esko.

Lastensuojelututkija Johanna Hurtig toteaa, että viime viikkoina on myös lestadiolaispiireistä paljastuntu uusia tapauksia. Hänen tietoonsa on tämän viikon aikana tullut kolme uutta tapausta, ja tiedot useista muista tapauksista ovat tarkentuneet.

Nyt Hurtigilla on tiedot liikkeen sisällä neljstä tapauksesta, joissa usea mies on käyttänyt hyväkseen samaa pientä tyttöä.

– Ainakin osassa tapauksista miehet ovat tienneet toisistaan, ja joissain tapauksissa he ovat tehneet teot yhdessä, Hurtig sanoo.

Lähteet:

Tommi Nieminen: Syyttäjänvirasto haluaa selvittää lestadiolaisten pedofiilitapauksen. HS 7..5.2010, A5.

Tommi Nieminen: Syyttäjänvirasto haluaa selvittää lestadiolaisten pedofiilitapauksen. HS 7..5.2010.

Tommi Nieminen:  Hyväksikäytetty Minna: tutut miehet raiskasivat, lestadiolaisyhteisö vaikeni. Helsingin Sanomat 1.5.2010, D2. (Kopio Mopin palstalla ja Vapaa sana -foorumilla.)

Ajattelemisen aihetta antoi Lucas.

JK. Johanna Hurtig ja Mari Leppänen toimittivat v. 2012 Minnan omasta käsikirjoituksesta kirjan Maijan tarina: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana (Kirjapaja).

*    *    *

Lisää aiheesta:

Ajattelen usein, että nämä asiat tulee vielä päivän valoon. Anonyymi blogikommentti Topi Linaman blogissa  4.5.2010. Uskovaisen isän hyväksikäytön uhri kertoo.

Pekka Asikainen: Nyt olisi aika toimia

Antti Honkamaa: Kirjaväite: Poliisi salaili lapsen raiskausta. Iltalehti 26.4.2012.

Topi Linjama: Vanhoillislestadiolaisuus muutoksen edessä

Topi Linjama: Tarina hyväksikäytöstä

Lucas: Alinta kastia ovat naiset ja lapset

Lucas: SRK:n johtokunta torjui tiedon levittämisen lasten hyväksikäyttörikoksista

Lucas: Alaranta nojaa Suomen lakiin – Hautamäki Katekismukseen

Tutkimus lasten suojelusta uskonnollisissa yhteisöissä käynnistymässä

Uskovaisten miesten saamat hyväksikäyttötuomiot pitkiä

Sarjakuvataiteilija Ville Rannan  kuva (Kirkko ja kaupunki -näköislehti, viimeinen sivu):

Ehdoton miesvalta hallitsee naisenemmistöistä uskonliikettä

Tommi Nieminen: Ainakin sataa käytetty seksuaalisesti hyväksi Suomen valtakirkon suojissa. Helsingin Sanomat 1.5.2010.

Mikael Pentikäinen: Hyväksikäyttö pitää kitkeä pois. Helsingin Sanomat 16.5.2010.

Esa Juntunen: Rippisalaisuus jarruttaa hyväksikäytön paljastumista. Helsingin Sanomat 3.5.2010, A  3, A 5.

Susanna Kemppainen: Lestadiolaisvaikuttajan raiskaussyytteitä puidaan käräjillä. Kaleva 12.1.2011.

Staffan Bruun: Kyrkan kartlägger sekternas offer.  Haastateltavina YTT Johanna Hurtig, piispa Seppo Häkkinen ja Kirkon perheasiainkeskuksen johtaja Martti Esko.  Hufvudstadsbladet 22.4.2010. (Kuva: Tor Wennström.)

Piispa Juha Pihkala: Julkisuus auttaa hyväksikäytön käsittelyä. YLE 1, Horisontti, 3.5.2010.

Leena Sandström: Ruumis häväisty, mieli särjetty. Helsingin Sanomat 10.5.2010. (Painetussa lehdessä laajempana.)

Advertisement

23 kommenttia

Kategoria(t): hengellinen väkivalta, ihmisarvo, ihmisoikeudet, insesti, johtajat, johtokunta, kaksinaismoralismi, lapset, lähihistoria, nuoret, painostaminen, pedofilia, perhe, puhujat, rauhanyhdistys, Rippi, sananjulistajat, SRK ry., SRK:n johtokunta, syntien anteeksiantamus, syrjintä, syyllistäminen, tutkimus, vallankäyttö, vastuullisuus, väkivalta

23 responses to “Hyväksikäytetty Minna – valtakunnansyyttäjä ottanut asian selvitettäväksi

 1. make vaan

  Timo Mukka jo toi elokuvassaan esiin,tämän asian. Sitä vain suuri yleisö nähnyt. ”MAA ON SYNTINEN LAULU”

 2. Helinäkeiju

  Moni ei usko kertomusta siitä syystä, että he eivät voi käsittää Minnan vanhempien asennoitumista. Normaalin ihmisen ajatusmaailmaan ei mahdu se, että tytön vanhemmat eivät puolustaneet omaa lastaan.

  Ihmiset eivät yleensä tiedä että lestadiolaisilla usko ja rauhanyhdistyksen / herätysliikkeen maine menee aina lasten hyvinvoinnin edelle.

  Vain lestadiolaiskodissa kasvaneet tietävät. Lapsi ei ole koskaan ykkönen.

 3. Järkyttynyt FM

  Miten erinomaisen mahdollisuuden tämä vanh. lest. liike tarjoaakaan pedofiileille! Paljon lapsia ja uhrin asema tämä. Ikäänkuin säännöt olisi vasiten tehty mahdollistamaan hyväksikäytöt!

  Miksi Suomen oikeusviranomaiset eivät puutu? Erittäin räikeä ihmisoikeusrikkomus (jälleen kerran) ja todellakin ON koko liikkeen asia. Ei tätä voida mitätöidä yksittäistapaukseksi!

 4. Älä alistu!

  Sinulle joka olet joutunut hyväksikäytetyksi!

  Huomaa, tämä systeemi on ihmisestä, ei Jumalasta: että epäkohdat vaiennetaan, ja niitten esiintuoja on itse väärässä. Hänet leimataan. Insestitapaukset salataan ja uhri vaiennetaan keinolla millä hyvänsä, samoin muu hyväksikäyttö ja pahoinpitely.

  Mutta: hyväksikäytetty lapsi on AINA syytön osapuoli. Sinua ei voi kukaan syyttää. Puolusta itseäsi!

  Älä vaikene, sinulla on oikeus puolellasi. Ilmoita poliisille. Hae apua itsellesi.

  Raiskaus ja hyväksikäyttö kaikissa muodoissa on rangaistava rikos. Sitä varten on olemassa oikeuslaitos ja lastensuojeluviranomaiset.

  Muista: Sinä et ole tehnyt syntiä, sinä olet rikoksen uhri. Vaikka tekijä olisi kuinka läheinen sukulainen tai vaikka puhuja, hän on tehnyt rikoksen!

  Ei ole synti paljastaa rikosta, vaikka yhteisö sanoisi toista. Maanpäällinen oikeusistuin on uskovaisiakin varten, he eivät ole lain yläpuolella.

  Jumala ei ole niin kuin ihmiset, Jumala on oikeudenmukainen.

 5. Avoin kysymys:

  Kysyisin avoimesti, mikä on tämän bloginpitäjän vastuu? Aihe on vakava, ja sitä on käsitelty asiallisesti. Pystytkö bloginpitäjä vastamaan, ovatko esim. tämän merkinnän kommentit samalta koneelta? Toivon, ettei vastaaja ole sarimarkus.vaan perään moraalia. Vakava asia, mutta tiettyä epärehellisyyttä ilmassa on tämän blogin toiminnassa.

  Jos viesti poistetaan, olen saanut vastauksen ja voin ryhtyä toimiman sen mukaan.

  • Verkosto / Markus

   Kiitos palautteesta.

   Tiedustelit, ovatko Lucasin postaukseen tullet kommentit lähetetty eri koneilta. Tutkin asian lokista, ja kävi ilmi että ko. postauksen kommentit ovat kaikki eri koneilta tulleita.

   Kommentoijan käyttämä IP-tunnus välittyy aina ylläpidolle. Emme ole erityisesti tarkkailleet IP-tunnuksia. Eri numerot viesteissä eivät itse asiassa kaikissa tapauksissa sinänsä sulje pois sitä, että henkilö kirjoittaisi useammalla nikillä, koska ihmiset voivat käyttää julkisia koneita esim. nettikahviloissa ja kirjastoissa, ja lisäksi anonymiteetin varmistavia ohjelmistoja on helposti saatavilla.

   Valitettavasti ei ole resursseja käydä kaikkia läpi ja tutkia onko samalla koneella kirjoitettu enemmän kuin yhdellä nimimerkillä.

   Kysymyksesi virittämänä tein kuitenkin pikaisen otoksen lokista tämän vuoden puolella tulleista kommenteista. Mitään erityistä ei ollut havaittavissa.

   Numerot viittaavat siihen, että kommentteja tulee eri puolilta Suomea. En kuitenkaan ajanpuutteen vuoksi voinut selvittää, mistä päin maata, vaikka se saattaisi olla sinänsä mielenkiintoinen tieto lukijoillekin.

   Lukijoita on moninkertaisesti se määrä mitä kommentoijia. Latausten määrä vaihtelee, 3500 – 14 000 latausta kuukaudessa. Yksittäinen teksti on saanut keskimäärin 767 latausta. Blogilla on parikymmentä tilaajaa, jotka saavat päivitykset sähköpostiinsa tai blogiinsa. Facebookin kautta postaukset tuntuvat liikkuvan vilkkaasti, sen sijaan Twitterin käyttäjiä ei juurikaan ole vielä kertynyt.

   Tähän mennessä blogiin on tullut 462 kommenttia, joista on hyväksytty 447 kpl.

   Kommenttien moderoinnissa pidämme riman melko matalalla. Mutta emme tietenkään julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä yksityishenkilöitä loukkaavia kommentteja.

   Rima nousee myös, jos yksi ja sama henkilö lähettää jatkuvasti huomattavan paljon kommentteja. Tällaista ei ole vielä esiintynyt, mutta meillä on kokemusta aikaisemmista projekteista, että voidaan yrittää käyttää hyväksi muihin tarkoituksiin (esimerkkinä maahanmuuttokysymykset). Puhtaasti loukkaamistarkoituksessa kirjoitettuja tekstejä tai muuta häiriköintiä ei julkaista. Jos keskustelun teema koskee erityisen arkaluontoista aihetta, kuten viime päivinä lasten hyväksikäyttöä, joudutaan kommentteja tarkkailemaan erityisen huolellisesti. Siihen liittyen laitoimmekin erikseen tietoa.

   Kysyit lisäksi, mikä on bloginpitäjän vastuu. Olemme julkaisseet ajatuksemme Omat Polut –verkoston tavoitteista ja blogin luonteesta täällä:
   https://freepathways.wordpress.com/omat-polut-network/

   Ajatus on, että blogissa julkaistut kirjoitukset käsittelevät vanhoillislestadiolaisuutta monipuolisesti, mitenkään rajoittamatta, niin että erilaiset kokemukset saavat tilaa. Sana on vapaa – kun pidetään mielessä että keskustelussa painottuu asiakeskeisyys.

   Tämä ei tietenkään sulje pois henkilökohtaisia kokemuksia eikä luovaa mielikuvitusta, kaunokirjallisiakaan tekstejä, tarinoita, novelleja ja runoja.

   Tervetuloa mukaan jos kirjoittaminen ja keskustelu kiinnostaa. 🙂

   Markus

   • p ä i v ä p e r h o n e n

    Miksi melkein kaikki liberaalivanhoillislestadiolaiset vouhkaa aiheella
    kertomatta kaikkien niiden nimet jotka ovat raiskanneet lapsia?
    Kertokaa ne, jotta olisitte edes vähäisemmässäkään määrin uskottavia jutuissanne.

 6. Kapu

  Rippisalaisuuden väärinkäyttöön vl-liikkeessä ei ole mitään muuta todellista keinoa kuin että tulkitaan koko rippisalaisuuden käsite kokonaan uudelleen.

  • Anonyymi

   Kaikki salaisuudet tulevat julki, synti

   Pelkäsin niin kovin, että Jumala hylkäisi minut, siksi olin niin vaitelias. Jumalan kasvojen edessä niin alaston. Istuin hiljaa ja mietin miksi olen niin vaiteliaaksi käynyt. Hämilläni sanattomuudestani, toivoin saavani vastauksen.
   Kuuntelin Jumalan sanaa, sieluni sisällä rukous Jumala auta, älä hylkää minua luotasi. Annoit ystäviä, Sinun ystäviä jotka nostivat katseeni katsomaan Sinun tulevaisuuteen. Avasit sydämeni näkemään toivon näköaloja.

   Et sen tähden että kukaan olisi paha tai hyvä, vaan sen tähden että Sinun nimesi säilyisi pyhänä. Niin kuin olet opettanut rukoilemaan”Isä meidän joka olet Taivaassa pyhitetty olkoon Sinun nimesi…” Sen tähden Sina sallit erilaiset elämän kohtalot, että nimesi tulisi pyhäksi kaikkialla maassa. Ei vain meidän omiesi kesken, vaan että kaikki kansat tietäisivät vain sinä olet pyhä yksin sinä Jumala.

   Meissä ihmisissä ei ole mitään, ilman Sinua, Sinun yhteyttäsi. Et ole olemassa pelkästään meitä omiasi varten, vaan kaikkia sinua kaipaavia. Sinä hoidat jokaista yksittäistä lammasta ja koko lammas laumaasi. Niin ettei yksikään omasi eksy ja että olisimme yhtä koko kansasi.

   Sinä annat ahdistuksen ajan, nostat toivon ja kirkastat näin pyhyyttäsi. Sinulla on oma salainen suunnitelmasi, et jätä mitään meidän ihmisten varaan. Sinun liittosi on luja ja se pysyy ikuisesti. Poikasi sovitti meidän syntiin lakeemuksen seuraukset. Sinä yhdistät kansasi. Sinun pyhyytesi edessä paljastuvat kaikki rikkomuksemme, niin selkeästi, että tiedämme sinut pyhäksi.

   Totisesti Isä Sinä olet kanssamme koko ajan, missä kuljemmekin. Kerrot omillesi tulevat ajat, jotta jaksaisimme kaiken hädän ja tuskan. Meidän syntisyyden ja Sinun Pyhän kirkkautesi. Sinun enkelisi vartioivat meitä jokaista erikseen ja yhdessä, että yksi olisimme, Sinun kanssasi.

   Ei ole enää pitkälti matkaa kun sinä tulet omiesi ja kaikkien ihmisten luokse. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Sen tähden sallit pahan ja pahuuden työt, että nimesi tulisi Pyhäksi koko maailmassa. Maailmassa jonka sinä loit niin kauniiksi, niin täydelliseksi, ettei mikään täällä ole turhaa. Turhaa tätä maailmaasi varten, jonka ihmisen synnit Sinun Poikasi sovitti ristin kuolemalla. Tämä kaikki sinun Raamatussasi. Jotta Sinun pyhät sanasi toteutuisivat.

 7. Klåparen

  Itse olen ex-vl ja olen eronnut liikkeestä vajaa 10 vuotta sitten. Itse uskon ettei vl-liikkeessä esiinny sen enempää pedofiliaa kuin valtaväestössä. Ei valtaväestössäkään sattuneita pedofiliatapauksia leimata koko väestön syyksi.

  Syyllistämällä koko vl-liikkeen ajattelu on erittäin mustavalkoista ja yleistävää. Syytämme vl-liikettä tällaisesta toiminnasta, mutta helposti huomaamme ajattelevamme samalla tavalla. Itse erosin liikkeestä sen takia, että saan muodostaa mielipiteeni ja ajatukseni omalla ajattelulla ja asiakysymyksissä faktoihin perustuen.

  • Snen

   Kyllä, ja esim. uusi arkkipiispa Kari Mäkinen varoitti television Pressiklubissa leimaamasta yhtä herätysliikettä.

   Lestadiolaisissa perheissä lapset eivät voi mitenkään erikoisen huonosti, päinvastoin.Tänään sanottiin uutisissa, että Suomessa on oletettua enemmän eri tavoin huonosti voivia lapsia, jotka tarvitsevat apua. Uutisten mukaan oman kotinsa ulkopuolelle on sijoitettu peräti 16 000 alaikäistä!

   Siihen verrattuna: hyväksikäyttötapauksia on vuosittain oikeudessa 250 jos oikein muistan. Niiden todellinen määrä on suurempi, on sanottu että ehkä kymmenkertainen, koska kaikki eivät johda oikeuskäsittelyyn. Mutta onko julkisuudessa tehty selväksi, että vain muutama niistä liittyy uskovaisiin?! Suhteellisuudentajua keskusteluun.

   • Usko vai

    ”Lestadiolaisissa perheissä lapset eivät voi mitenkään erikoisen huonosti, päinvastoin”

    Olisiko tuokin kivi syytä kääntää ja tutkia?

    ”Mutta onko julkisuudessa tehty selväksi, että vain muutama niistä liittyy uskovaisiin?!”

    Vai uskovat ne tekevät julmia rikoksia – vaikka vain muutamat? Olisikohan tuota uskoa ollenkaan? Usko ei kai ole ryhmän jäsenyyttä, vai onko?

 8. Lucas

  Päiväperhosen kysymys.
  ”Miksi melkein kaikki liberaalivanhoillislestadiolaiset vouhkaa aiheella
  kertomatta kaikkien niiden nimet jotka ovat raiskanneet lapsia?
  Kertokaa ne, jotta olisitte edes vähäisemmässäkään määrin uskottavia jutuissanne.”

  Näihin rikoksiin liittyvien, oikeudessa jo tuomion saaneiden tekijöiden nimien julkaiseminen on useimmissa tapauksissa laitonta, koska oikeuden pöytäkirjat on yleensä julistettu salaisiksi kymmenien vuosien ajaksi, uhrien suojelemiseksi.

  Monet uhreista ovat lisäksi alaikäisiä.

  Tapauksia, joista ei ole olemassa oikeuden ratkaisua, ei voida julkisuudessa käsitellä muutoin kuin asianomaisten omasta toimesta ja tahdosta. Juuri siksi olikin arvokasta, että nimim. Minna saattoi tuoda oman keisinsä kautta tietoa vaietuista rikoksista edes jollain tavoin julkiseen tietoisuuteen.

  Hänen kertomuksestaan paljastuvat rauhanyhdistys-yhteisön mekanismit, joita pedofiilit osaavat käyttää hyväkseen.

 9. Hibarnus

  Vanhemmillahan se on suurin vastuu lasten turvallisuudesta. Että voisi ehkäistä ennalta hyväksikäyttöä.

  ”…hyväksikäyttäjän paljastuminen on suuri shokki ympäristölleen. Paljastuminen jakaa usein yhteisön kahtia suhteessa syyllisyyteen.

  Valitettavan usein hyväksikäytetyn lapsen tai nuoren lähipiirikin voi asettua uskomaan ja tukemaan hyväksikäyttäjää.

  Tämä selittyy osittain sillä, että monesti hyväksikäyttäjä on rakentanut lapsen tai nuoren vanhempiin luottamuksellisen suhteen ja varmistanut näin kiinni joutuessaan oman uskottavuutensa lapsen ”kuvitteluja” tai ”valheita” vastaan.

  Järkytys omaa lasta tai nuorta kohdanneesta onnettomuudesta selittää osaltaan vanhempien tarpeen aluksi kieltää tapahtumat. Oma ahdistus ja avuttomuus lamaavat aikuisia toimimasta vanhempina.”

  Linkissä tietoa hyväksikäytön seurauksista:
  http://www.evl.fi/kkh/to/kkn/koulu/vaatainen2.html

 10. 1ihminen

  USAn esikoislestadiolaisessa liikkeessä OALC on menossa poliisitutkinta lasten hyväksikäyttörikoksista.

 11. Nimetön

  Tämä on yksi ahdistavimpia pf tapauksia joita on tullut julki. Onkohan tosiaan niin, että paikallinen rauhanyhdistys ei ole tehnyt mitään tapauksen selvittämiseksi ja hyvittämiseksi asianomaisten kesken? Hoitokokokouksia pidetään paljon vähäisemmistäkin syistä.

  Mielestäni ei ole koskaan niin ymmärretty, että jos rikos on maallisen oikeuden kannalta vanhentunut, sitä ei tarvitsisi selvittää niiden kesken joita vastaan on rikottu. Vääryys on sovitettava.

  Elävään uskoon kuuluu se, että rikkomukset selvitetään ja syylliset käyvät sovittamassa tekonsa uhrin kanssa. Koska nähtävästi vain hengellinen ja moraalinen hyvitys tässä enää on mahdollinen, koska maallisen lain koura ei rikollisiin enää ulotu. 😦 Sitä en tiedä olisiko pf uhreilla halua tavata hyväksikäyttäjiään ja saada heiltä hyvitystä. Se voi olla kohtuutonta heille, liian rankkaa. Mutta luulisi että paikallinen ry, sen luottamushenkilöt, olis tämmöisissä asioissa vastuullisia auttamaan ja tukemaan uhrien toipumista myös jonkinlaisen hyvityksen aikaansaamiseksi.

  Kuinka muut uskovaiset pystyy noin vain jatkamaan seuroissa käymistään kun yhteisöä leimaa tällainen raskas hoitamaton asia?

 12. (Nimetön)

  tappaa pitäis noi siat!

 13. Hakekaa apua!

  Terveydenhuollon ammattilaisena olen terapoinut sekä tietysti myös ohjannut mm. psykiatrian erikoislääkäreille lukuisia tapauksia (lestadiolaisia), joiden mitä eriskummallisimpien ja usein jo kroonistuneiden vaivojen ja oireiden taustalta on löytynyt seksuaalinen hyväksikäyttö. Nämä potilaani ovat olleet kaikki naisia. Vasta terapiassa he ovat itse tuoneet esille hyväksikäytön. Asia on paljastunut ajan mittaan hoidon kuluessa. Useimmilla kyse on ollut seksuaalisesta väkivallasta avioliitossa. Joukossa on ollut erittäin vakavia pitkään jatkuneita rikoksia. Kyse on voinut olla vuosia jatkuneesta raiskaamisesta. Olen työskennellyt lestadiolaisvoittoisella alueella pitkään. Hoito vaatii vuosien terapian. Ongelmalliseksi on osoittautunut lisäksi aviopuolison saaminen mukaan omaan terapiaprosessiinsa, jotta perhettä voitaisiin auttaa pysyvästi. Lisäksi lakimuutos on asettanut viranomaiset vastuuseen tekijän saamisesta rikosoikeudelliseen vastuuseen silloinkin kun uhri ei tätä vaadi. Tämä on myös ongelmallista siksi, koska saattaa käytännössä jopa vaikeuttaa uhrien hakeutumista saamaan apua.

  • Nimetööön

   Parempi olis teidänkin ennakkoluuloisten ja ”keltaisen median” aivopesemien mennä paikalliselle rauhanyhdistykselle kuuntelemaan, katselemaan ja kyselemään missä ihan oikeasti mennään.

  • Nimetön21

   Raiskauksista seuraa psykosomaattisia oireita. Jos hoitoon onnistuu selviytymään vasta aikuisiällä, pitkään jatkunut jännitys- ja traumatila saattaa aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia kehossa. Näin ainakin minulle tapahtui; keho toimii ”normaalisti” vain pillereiden avustamana.

  • Sakura

   Amerikassa katolisten pappien lapsiuhrit ovat saaneet oikeuden kautta isoja korvauksia siltä seurakunnalta jossa hyväksikäyttö on tapahtunut ja jonka vastuuhenkilöt on rikoksen salannneet. Jos Suomessa olisi samanlainen laki, niin esim. sellainen rauhanyhdistys, jonka oma puhuja on hyväksikäyttänyt lapsia, voisi joutua maksamaan korvauksia, jos laki olisi sama kuin Amerikassa.

   ”Los Angelesin katolinen arkkihiippakunta on myöntynyt lähes 10 miljoonan dollarin korvausten maksuun pedofiilipapin neljälle uhrille.

   Hiippakunnan entistä arkkipiispaa Roger Mahonya syytetään tapausten pimittämisestä. Häntä arvostellaan myös siitä, ettei hän puuttunut tapahtumiin.

   Seurakunnan pappi Michael Baker tuomittiin kahden nuoren pojan hyväksikäytöstä 12 vuodeksi vankilaan vuonna 2007.
   Korvauksiin päädyttiin, kun kaksi uutta Bakerin uhria kertoi hyväksikäytöstä heidän ollessaan 12-vuotiaita poikia.”

   http://www.hs.fi/ulkomaat/Katolinen+kirkko+maksaa+Yhdysvalloissa+korvauksia+pedofilian+uhreille/a1363141685996

   Edes se olisi Suomessa kohtuullista, että vaikka uhri olisikin vasta aikuisena pystynyt viemään asian poliisin tietoon, ja se on juridisessa mielessä vanhentunut, rikoksen tekijä ei pääsisi vastuustaan ihan kokonaan ilman mitään korvausvelvoitteita. Nämä rikokset ei saisi vanhentua ikinä!

 14. Lukuvinkki

  Minnan tapaus on ollut kirjana julkaistun Maijan tarinan pohjana.
  http://www.kirjapaja.fi/tuotteet/2243-maijan-tarina

  Suosittelen lukemaan.

 15. ei ihan kaikki käy!

  Kiitos että saa kommentoida! Juuri avoimuus parantaa näitä asioita. Niin kauan kun se salataan, hyväksikäyttö jatkuu. Asia on nostettava julkisuuteen ja siitä pitää voida puhua asianomaisen omilla sanoilla. Anteeksianto on ihan eri asia. se tapahtuu ihmisen sydämessä.

  Ja tuo, että rikollinen vielä härskisti tekee jostain tavallisesta ihmisestä ns. ”Rippi-isän tai -äidin” on kyllä raivostuttavan härskiä. Tämä tietämätön ”uskottu” sitten ylpistyy kun hänet on valittu sellaiseen asemaan ja tottakai siitä hyvästä pitää suunsa visusti kiinni. Hyi hitto! Oksettaa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s