Lestadiolaisuuden tabu: raiskaus avioliitossa


Kenellä on valta päättää naisen kehosta? kysyy nimimerkki ”Vanhoillislestadiolainen aviopari” (Helsingin Sanomat 14.6.2012).

Kysymys oli noussut esiin SRK:n järjestämällä äitikurssilla keskusteltaessa avioliiton sukupuolielämästä.

Perhekeskeisyydellään ylpeilevän vanhoillislestadiolaisuuden tabu on naisten raiskaaminen avioliitossa.

Raiskaus tarkoittaa alistamista sukupuoliseen kanssakäymiseen vastoin toisen osapuolen tahtoa. Vanhoillislestadiolaisessa opetuksessa omaksuttu ehkäisykielto on yksi tekijä, joka altistaa naiset alistumaan sukupuoliyhteyteen vastoin heidän omaa tahtoaan.

”…kenenkään ei ole avioliitossakaan pakko suostua seksiin. Jos Sinut pakotetaan seksiin kyseessä on raiskaus. Raiskaus voi tapahtua myös avioliitossa. Raiskaus on rikos.” (Johannes Alaranta 5.10.2011 blogissaan.)

Raiskauksesta tuomitaan aina vankeutta, minimissään vuosi ja enintään kuusi vuotta. Törkeästä raiskauksesta tuomioksi tulee kahdesta kymmeneen vuotta vankeutta, ja sukupuoliyhteyteen pakottamisesta vankeutta enintään kolme vuotta.

”Naisen kuuluu antautua miehelleen tämän halutessa”

Vanhoillislestadiolaisuudessa esiintyy avioliiiton sisäistä ”sallittua” raiskaamista, toteavat kirjoittajat. Naisen kuuluu antautua miehelleen tämän niin halutessa. Näin vaatii vanhoillislestadiolaisen liikkeen yhteisömoraali, oppi jonka mukaan mies ja nainen ovat vioiduttuaan ”yksi liha”. Usein puheissa esiintyy enemmän tai vähemmän verhottuna ajatus:  ”Nainen ei saa kieltäytyä täyttämästä aviovelvollisuuttaan.”

Tämä on väärin.

Seksin nimeäminen miehen avio-oikeudeksi ja naisen aviovelvollisuudeksi ovat seksuaalisen väkivallan muotoja, joissa tekijä käyttää uskontoa oman, tosiasiassa toista ihmistä hyväksikäyttävän näkemyksen oikeuttamiseen.

Kun vl-yhteisö  ei hyväksy ehkäisyä, mies voi leimata seksistä kieltäytymisen ehkäisyn käytöksi – ja tätä kautta synniksi.

Väkivallan tekijä saattaa myös vaatia seksiä vedoten vaimon velvollisuuteen pitää mies ”kaidalla tiellä”. ”Syntiin lankeamisesta” (esimerkiksi avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin) mies saattaa siis syyttää vaimoaan, joka ei hoitanut aviovelvollisuuksiaan tarpeeksi hyvin.

Tämä ajattelu kytkeytyy liikkeessä vallitsevaan patriarkaaliseen vallankäyttöjärjestelmään. Kuten tunnettua, herätysliikkeessä vallitsee absoluuttinen miesvalta,  jossa miehet ovat määritelleet myös naisen aseman, oikeudet ja velvollisuudet.

Joutuminen alistumaan seksiin vastoin tahtoaan, eli raiskatuksi tuleminen, voi olla osaselitys myös siihen, miksi niin monet nuoret vl-uskovaiset äidit kärsivät masennuksesta. He yrittävät  selviytyä toistuvista raskauksista ja synnytyksistä masennuslääkkeiden turvin, pohtivat kirjoittajat.

Naiset joutuvat alistumaan seksiin silloinkin kun he pelkäävät uutta raskautta, jota eivät toivoisi. He eivät pääse toipumaan edellisestä synnytyksestä, kun uusi lapsi jo ilmoittaa tulostaan. Kierteestä voi seurata vakava masennus, jota joudutaan hoitamaan toisinaan vuosikausia.

Lisäksi naisia altistaa raiskatuksi joutumiselle se, että esiaviollinen sukupuolielämä on vanhoillislestadiolaiselle seurustelevalle parille ehdottomasti kielletty, eli syntiä. Avioliittoon tulee mennä sukupuolisesti kokemattomana, ja vaikka myöhemmin havaittaisiin, että ei sovitakaan yhteen, eroaminen on syntiä.

Vaikka nainen tuntisi syvää vastenmielisyyttä miestään kohtaan, tai päinvastoin, avioero ei ole mahdollinen. Avioliitto raiskaavan miehen vaimona on lestadiolaisen naisen koko elämän mittainen kohtalo, johon hänen on uskon nimissä alistuttava.

Naisen tulee alistua ja antautua miehelleen, ja traagisinta on, että naiset itse on kasvatettu siirtämään tätä ajattelumallia edelleen seuraavalle polvelle.   Tästä seuraa alistuminen,  johon äidit ohjaavat tyttärensä, anopit miniänsä ja tyttäret edelleen omat tyttärensä ja miniänsä.

Liikkeen opetus kuuluu, että naisen kuuluu antautua miehelleen tämän niin halutessa, toteavat mielipidekirjoituksen kirjoittajat.

– Näin suorasanaisesti asiaa ei opeteta julkisesti, mutta tämä perinne leviää naiselta naiselle, sukupolvelta toiselle, anopilta miniälle, monesti niin, etteivät miehet itse  siitä edes tiedä.

– Näin opettivat äitimme äitimme ja anoppimmekin. Julkisesti saatetaan opettaa, että pyhää miehen siementä ei sovi laskea maahan, tai että aviopuolisoilla ei ole valtaa omaan ruumiiseensa.

Ihmisoikeusliiton nostettua naisten aseman esille muutama vuosi sitten asia nousi esiin liikkeen äitikurssilla. Siellä ei löydetty vastausta siihen, tekeekö nainen väärin kieltäytyessään, toteavat kirjoittajat Helsingin Sanomissa.

Insestin ja pedofilian syntipukiksi nainen?

Kirjoittajien mukaan hiljattain vl-liikkeen keskustelutilaisuudessa eräs nainen oli esittänyt epäilyn, että  pedofilian syy olisi siinä, että jotkut naiset ovat ”jättäneet aviovelvollisuutensa täyttämättä”.

Paikalla oli myös liikkeen johtoa, joka ei kommentoinut arviota millään tavalla.

Entä lasten oikeudet?

Tilanne johtaa siihen, että lestadiolainen nainen joutuu tulemaan raskaaksi vastoin tahtoaan, ja joutuu sopeutumaan välttämättömään, vastoin toiveitaan. Niinpä hän sopeutuu ja alistuu, ”vaikka hän äskettäin rukoili pitempää raskausväliä, hän kertoo kohta neuvolassa raskauden olevan toivottu”.

Samalla aiemmin syntyneet lapset saattavat jäädä vaille tarvitsemaansa äidin huomiota.

Taakka ei ole yksin naisten kohdalla. Nykyisin myös monet vanhoillislestadiolaiset miehet kärsivät vakavasta stressistä ja hyvinvoinnin heikkenemisestä liikkeen ehkäisykiellon takia.

Entä lasten oikeudet?

– Mielestämme syntyvällä lapsella pitää olla oikeus terveeseen ja elämästä myönteisesti ajattelevaan äitiin.

Usein perheen vanhimmat tytöt joutuvat huolehtimaan sisaaruksistaan, kun vanhemmat eivät yksinkertaisesti selviä kahdestaan arjesta. Näin tytöt oppivat jo lapsesta lähtien roolinsa perheessä ja liikkeessä, toteavat kirjoittajat.

Taustalla vanhatestamentillinen ajatus naisesta miehen vallan alaisena omaisuutena

Raiskaaminen avioliiton sisällä on ollut rikos Suomen lain mukaan vuodesta 1994 lähtien.  Siihen saakka raiskaus oli avioliitossa sallittua. Silloisen lain sanamuotojen mukaan ”väkisinmakaaminen” ja ”vapautta loukkaava haureus” olivat rikoksia vain avioliiton ulkopuolella.

EU-tuomioistuin linjasi 2003, että raiskauksen tunnusmerkki ei ole väkivallan käyttö eikä sillä uhkaaminen, vaan suostumuksen puuttuminen.

On huomattava, että olennainen asia on nimenomaan  suostumuksen puuttuminen, toisin sanoen tapahtuman ei tarvitse sisältää avointa väkivaltaa ollakseen raiskaus ja rikos.

Raiskaus tuli virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi vuonna 1999. Tämä merkitsee, että viranomainen voi tutkia tapauksen mikäli sillä on syytä epäillä raiskausta ja myös muu henkilö kuin rikoksen uhri voi tehdä ilmoituksen viranomaisille tiedossaan olevasta raiskauksesta.

Historiallisesti vanhoillislestadiolaisuuden ajattelu juontaa juurensa aikaan, jolloin naiselle eivät kuuluneet samat ihmisoikeudet kuin miehelle.  Esimerkiksi Vanhasta testamentista paljastuu avoimesti se monissa kulttuureissa vallinnut ajatus, että raiskaus ei ollut alunperin rikosoikeudellisesti loukkaus naista kohtaan, vaan loukkaus aviomiestä ja tämän sukua kohtaan. Nainen oli osa perheen ja aviomiehen omaisuutta.

Kun raiskaus uudella ajalla alettiin käsittää yksilöön kohdistuvaksi rikokseksi, se liitettiin yhä edelleen hyvin pitkälle miehen intresseihin ja lisääntymisnäkökulmaan. Täytyi tietää, kenen jälkeläinen mahdollisesti syntyvä lapsi on.

Ajatus naisesta miehen omaisuutena hallitsi myös uskonnollisissa opetuksissa, kuten katolisessa kirkossa. Sama perintö jatkui myös luterilaisessa ajattelussa pitkälle 1900-luvulle. Tiettävästi  katoliset papit kehottavat yhä tänään naisia alistumaan vastoin naisen omaa tahtoa, sillä  seksistä ei saa avioliitossa kieltäytyä. Se on avioliitto-sakramenttiin sisältyvä ”aviovelvollisuus”. Vanhoillislestadiolaisuus näyttää noudattelevan tässä katolilaista opetusta.

Naisen oikeus omaan ruumiiseensa onkin varsin nuori ajatus.Vasta 1970-luvulta lähtien yli satavuotisen naisasialiikkeen ansiosta seksuaalirikosten lainsäädäntöä alettiin uudistaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa yksilön ja nimenomaan naisen ihmisoikeuksien  näkökulmasta.

Vanhoillislestadiolaisuudessa opetetaan, että ehkäisy on syntiä. Tämä kielto itsessään merkitsee, että naisella ei ole itsellään oikeutta päättää raskaaksi tulemisesta, raskauksien ajankohdasta eikä määrästä. Hänellä ei ole oikeutta määrätä omasta ruumiistaan.

Vanhoillislestadiolaisuudessa opetetaan lisäksi, että selibaatti ei ole hyväksyttyä ehkäisytarkoituksessa. Sukupuolielämästä ei tule pidättyä kuin sairauden ajaksi. Tällaine opetus tarjoaa mahdollisuuden pahoinpitelyn ja raiskauksen hengellistämiseen.

”Mies voi painostaa naista seksiin ja jos nainen estelee,  mies voi väittää, että vaimo yrittää ehkäistä lapsen syntymisen”, on vl-naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjumaan käynnistetyn Miina-hankkeen kehitystiimin jäsen, vertaistukiryhmien vetäjä Rauni Kortesalmi huomauttanut (Kaleva 17.3.2012).

Ihmisoikeusliitto että Suomen kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta  (KION) ovat linjanneet, että vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykielto on ihmisoikeusloukkaus.

On aika nostaa julkisen keskusteluun vanhoillislestadiolaisuuden tabu, vaieten hyväksytty raiskaus avioliitossa. Vääristä uskomuksista ja rikoksiin johtavista opetuksista voidaan irtautua vain avoimen keskustelun kautta.

*         *         *

Ajattelemisen aihetta antoivat Vanhoillislestadiolainen aviopari ja R. K.

*         *         *

Lue lisää:

Ehkäisykysymys vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opetuksessa 2000-luvulla. (Anonyymi sivusto.)

Ei se ollutkaan burnout (kirj. Tukihenkilö.)

Ex vl-isä: Paine suureen perheeseen on säälimätön. Kotimaa24 6.9.2011.

Hengellinen väkivalta parisuhteessa. Naisten Linja. Kirjoitus perustuu Rauni Kortesalmen tekstiin.

Ihmisoikeudet: seksuaalioikeudet. Ihmisoikeudet.net. Kansalaisjärjestöjen yhteisesti tuottama sivusto.

Ihmisoikeusliitto: Ehkäisykielto loukkaa ihmisoikeuksia. Taustamuistio 4.3.2009.

Johannes Ijäs: ”Naisen asema aikapommi vanhoillislestadiolaisuudessa”. Kotimaa24 30.9.2011.

R. K.: Rebekka Naatus: Laestadian Women Resist Big Family Pressure and Criticize the Ban on Contraception

Kapu: Anne Mikkola: Piispojen puututtava ehkäisykieltoon, jo kirkon uskottavuuden takia

Kapu: Lestadiolaisnaisia painostetaan suostumaan seksiin ilman ehkäisyä, piispa ei piittaa asiasta

Susanna Kemppainen:  Lestadiolaisperheissä väkivalta usein hengellistetään. Kaleva 17.3.2012.

Korpijaakko: SRK:n pöksylähetyskäsky

Sirpa Kortet: Pentti, 83, on käynyt Suviseuroissa vuodesta 1945 – Jälkeläisiäkin on kertynyt kolmessa polvessa jo 286. Satakunnan Kansa 1.7.2017.

Lestadiolaiset pitävät Pohjois-Pohjanmaan väkiluvun kasvussa. MTV3 24.7.2002.

Topi Linjama: Suurperheiden vanhempien masennuksesta

Lisääntymisvelvoite voi viedä naisen kuoleman porteille. (Terveydenhoitaja Terttu Holmin haastattelu Kotimaa-lehdessä 28.1.2009)

Lucas: Alinta kastia ovat naiset ja lapset

Lucas: Miesvalta lisää sukupuolisen hyväksikäytön ja väkivallan riskiä

Sara Marin: Maijan tarina paljastaa miesvaltaiset valtarakenteet

Nimetön kirjoittaja: Lestadiolaisisät eivät ole vaimojensa ja lastensa alistajia. Kotimaa24 3.8.2011.

Nimetön kirjoittaja: Paine suureen perheeseen on säälimätön. Kotimaa24 6.9.2011.

Peltonen: Hintsala ja Manner: Naisen terveydentila arvioidaan rauhanyhdistyksellä, ei lääkärissä

S-n:  Tarkoittiko Kärkölä miestäkin? (Viittaus Päivämies-lehteen, 2005)

SRK: Minä uskon Jumalaan, Isään.(Perustelut ehkäisykiellolle, uusin SRK:n kannanotto 2009). Poistettu SRK:n sivulta alkuvuodesta 2011. Teksti löytyy myyös täältä: SRK:n julkilausuma: ehkäisykiellon perustelu uskontunnustuksella (SRK 27.6.2009)

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Ehkäisykielto ongelmallinen ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta (3.12.2009)

Advertisement

24 kommenttia

Kategoria(t): avioliitto, äitiys, ban of birth control, ehkäisykielto, häpeä, Helsingin Sanomat, historia, ihmisoikeudet, Ihmisoikeusliitto, insesti, isyys, itsesensuuri, kaksinaismoralismi, kasvatus, kiellot, kontrollointi, lapset, lisääntyminen, manipulointi, miehen asema, mielenterveys, naisen asema, normit, norms, painostaminen, perhe, raskaudenpelko, retoriikka, sananvapaus, sensuuri, sukupuolijärjestelmä, suurperhe, syyllistäminen, tasa-arvo, vallankäyttö, väkivalta

24 responses to “Lestadiolaisuuden tabu: raiskaus avioliitossa

 1. VeeÄllä

  Jotenkin mulle, 26-vuotiaalle vl-pojalle/miehelle (naimaton) on sanomattakin selvää, että MOLEMPIEN aviopuolisoiden tulee haluta ’avioelämää’. Jos toinen ei halua, tulee häntä kuunnella. Minusta aikuisen ihmisen tulisi kyetä keskustelemaan myös tästä asiasta puolisonsa kanssa. Miksi juuri nyt ei? Mitä tunteita se toisessa herättää? Voiko hellyyttä osoittaa sillä kertaa jotenkin muuten? Onko se siltikään aina nainen, joka raiskataan? Saako mies kieltäytyä seksistä? Minusta aviopuolisot ovat tasa-arvoisia keskenään. Myös tässä asiassa!

  • Nimetön 113

   Totuus on tarua ihmeellisempää. t. 3 lapsen iskä.

  • vl vaimo

   Näin minäkin uskoisin asianlaidan olevan suurimmaksi osaksi. Avioliitossa on silloin paljon muutakin mädällä, jos kokee oikeudekseen alistaa toista esim. pakottamalla seksiin vastoin tahtoaan. Näitä miehiä löytyy varmasti kaikista yhteisöistä, toivoisi tietysti, ettei mitenkään erityisesti vl joukosta.

 2. vl vaimo

  Voi kerta kaikkiaan! Itse olen nuori vl vaimo ja ei tulisi kuuloonkaan, että suostuisin seksiin ilman omaa halua ”täyttääkseni aviovelvollisuuden”. Kyllä tässä asiassa täytyy olla puolisoilla keskusteluyhteys ja toisen huomioonottaminen päällimmäisenä. Millä vuosituhannella nämä miehilleen alistuvat vl naiset oikein elävät??

  vl vaimo

 3. feeniks63

  Huomaa,että et tiedä asiasta mitään,kommenttisi on ihan jostain avaruudesta.Koska lestadiolainen opetus ottaa raamatusta vain ne kohdat joihin narsistiset miesjohtajat ja puhujat voivat samaistua,siinä ei paljon naisten tunteita ajatella.Tunteet ovat kaukana,kun miesten mielivalta jyllää..Naiset ovat vain pelinappuloita,suuren tehtävän suorittajia,ihmisarvo on kyseenalainen,täytyy vain tehdä uusia uskovaisia.Sitten mieskin saa enenmmän kunnoitusta liikkeessä,ei kukaan kysy,miten sinä jaksat ja miten sinulla menee,koska kaikki ovat niin uupuneita oman taakkansa alla.

  • vl vaimo

   Hohhoh! Tässä yksi vl nainen, joka EI ole alistettu, jolla on oikeus omiin tunteisiin, omaan ruumiseen, omiin ajatuksiin ja jolla on myös maailman ihanin ja kiltein aviomies! Mutta silti, on todella surullista ja traagista, jos joidenkin kohdalla näin ei ole. Rakkaudellisen ja onnellisen parisuhteen edellytykset lähtevät jo ihan kotikasvatuksesta: avoimesta keskusteluyhteydestä, toisen kunnitoittamisesta, luottamuksesta ja tasavertaisuudesta. Itse olen ainakin saanut nämä eväät parisuhteen hoitamiseen, jolloin pakotettu sukupuoliyhteys olisi suuressa ristiriidassa noiden edellämainittujen arvojen kanssa. Toivoisin myös, että muidenkin kohdalla tämä pätee. Kyllä nuoret ihmiset ovat ylipäänsä valmiimpia puhumaan näistä asioista.

 4. jo lapsena raiskattu

  Kyllä tämä aihe on arkaluontoisuutensa vuoksi tabu muuallakin kuin vl-piireissä. Ei vl:t poikkea ihmisinä muista ihmisyhteisöistä ja -joukoista. Vl:issä on niitä, jotka voivat keskustella tästä aiheesta ja niitä jotka eivät voi. Ja ne, jotka ovat itse raiskaajia, eivät ymmärrettävistä syistä puhu, ovatpa joukossa missä hyvänsä. Myöskään uhrit eivät välttämättä halua puhua asioista.

 5. Nimetön 114

  Olipa täyttä puppua tämä teksti

  • Nimetön 115

   Sinun kommenttisi ilman perustelua on puppua. Itse vl uskossa olevana en voi noin sanoa että tuo on puppua. Tiedän liian paljon tuonkaltaista ajattelua vaikka sitä ei suoraan myönnetä mutta toimitaan kuitenkin niin. Srk kristillisyyden mukana tähän liikkeeseen on tullut naisen arvon vähättelyä ja monia naisen alistamiseen johtavia toimintatapoja. Ne on väärin eikä ne ole Raamatun ja Jeesuksen opetuksia. Ne kumpuaa miesten omista lähtökohdista, niiden miesten joilla ei ole Pyhä henki ohjaamassa sydäntä. Se on petollista uskoa eikä sillä ole siunausta kuten nyt on nähtykin näiden Srk:n toimien aiheuttamissa kohuissa.

 6. Hienoa,että lestadiolaisuuden pimeä puoli tuodaan esiin ja julkiseen keskusteluun. Ehkä se auttaa poistamaan vaikenemisen kulttuuria, mikä juuri oli Maijan tarinankin taustalla Johanna Hurtigin tutkimuksessa. Onhan lestadiolaisuudessa paljon hyvääkin. Siitä olen saanut omakohtaista kokemusta, kun täältä jo toiseen todellisuuteen siirtynyt isoäitini oli vl. Siksi juuri aihe kiinnostaa.
  Liina.

 7. Sama Pari

  Kirjoituksessamme yritimme nostaa esille VL- avioelämäopetuksen ongelmia, mutta missään tapauksessa emme tarkoittaneet että VL- miehet raiskaisivat vaimojaan. Siksi tämä postaus ei juurikaan vastaa sitä, mitä kirjoituksellamme ajoimme takaa.

  Sekä mies että vaimo ovat uhreja: opetuksen vankeja. Mitä tehdään, kun toista tai kumpaakin haluttaa, kun ei haluta torjua toista, kun vakaasti uskotaan että ehkäisy on väärin, kun siemenelle on vain yksi oikea paikka, ja kun ollaan voimien äärirajoilla.

  Tietenkin opetus mahdollistaa myös raiskaukset, mutta sellaisesta emme ole onneksi kuulleet.

  Sama aviopari

  • vl vaimo

   Hyvä, että tarkensitte asiaa! Mielestäni tämä analyysi on vähän turhan provo, vetää mutkia suoriksi. Otsikko muun muassa melko raflaava.Piti tulla heti tietenkin puolustamaan niitä kaikkia ihania vaimojaan ja perhettään rakastavia vl miehiä 🙂 Tuo kuvaamanne ongelma on varmasti olemassa ja monessa avioliitossa saattaa aiheuttaa paljon ylimääräistä, kestämätöntä taakkaa ja myös kasvattaa juopaa aviopuolisoiden välillä. Kiitos joka tapauksessa kirjoituksestanne ja selventävästä kommentista!

 8. Nimetön 114

  Enpä ole tämmöiseen törmännyt. Terveen itsetunnon omaava vl vaimo ei suostu seksuaaliseen kanssakäymiseen ilman omaa tahtoaan!!!!!

 9. Arpinen

  Koska omapolkulaisista monet näyttävät pitävän Uutta Testamenttia auktoriteettina ja koska nyt keskusteltavassa asiassa kukaan ei ole viitannut siihem, lainaan Paavalin sanoja uusimman UT:n mukaan ensimmisen korinttolaiskirjeen 7. luvussa jakeissa 1 – 7.

  1 Otan nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, 2 mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa. 3 Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. 4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon. 5 Älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas yhteen. Muutenhan Saatana pääsee kiusaamaan teitä, kun ette kuitenkaan pysty hillitsemään itseänne. 6 Sanon tämän myönnytyksenä enkä käskynä. 7 Soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen.

 10. opin uhri

  Koska monet vl-nuoret menevät naimisiin 18-vuotiaina, ilman mitään käsitystä ja kokemusta seksuaalisesta kanssakäymisestä, heitä on helppo neuvoa tekemään ”niinkuin oikein on”. Vähitellen aloin itse ajatella, että ei tämä voi olla oikein, että minulla ei ole tähän asiaan sananvaltaa. Erosin liikkeestä kolmannen lapsen jälkeen kuusitoista vuotta sitten. Vieläkin sattuu, kun ajattelen, että siinä todella oli kyse raiskaamisesta, mutta olimme molemmat puhuja-isän näkemysten uhreja.

 11. Nimetön 118

  Koskaan en minäkään ole kuullut näin opetettavan, enkä suostuisi koskaan em. käytäntöön eli alistettavaksi missään muodossa. Eivät myöskään ketkään lähipiiristäni ole moista kuullut, joten ihmettelen suuresti missä näin opetetaan?? Haluaisin todella tietää suoraan kuka opettaa? Missä on opetettu näin? Ainoastaan tuomalla nämä edellämainitut kysymykset julki (jos tämä kertomus on totta) voidaan asioihin puuttua. Lestadiolaiskeskuteluissa VALITETTAVAN usein puhutaan summittaisesti ja epämääräisesti, että joku ja jossakin tai että miehet sitä tai tätä.
  Samoin asiat , jotka koskevat pientä joukkoa yleistetään kaikkiin perheisiin. Kukaan ei kuitenkaan ota vastuuta siitä, miten nämä kirjoittelut ja julkisuus vaikuttavat esim. lasten koulukiusaamiseen. Samoin olen kuullut erään hyväksikäytetyn sanovan, että kaikki tämä julkisuus repii haavat auki, jotka jo olivat parantumassa. Kuka ottaa vastuun? Ei kukaan.

 12. Messenger

  Jos nainen on sairaana, on lupa kieltäytyä eikä sitä ole pidetty silti ehkäisynä. Siitä on tieto ihan pääkallonpaikalta. Erkki Reinikainen, SRK:n puheenjohtajanakin toiminut puhuja ja vaikuttaja 1960-80-luvulla, muistutti 1988: ”Aviovaimon sairastaessa, ollessa toipilaana tai fyysisesti tai psyykkisesti uupuneena, rakkauden käsky opettaa, että tuona aikana pidättäydytään avioliitossa yhdyselämästä. Tämä merkitsee silloin yhteistä paastoa ja rukousta Jumalan sanan mukaisesti eikä ehkäisyä.” (Päivämies 28.12.1988)

 13. meri

  Aika kamala tama koko jarjesto ja kultti, siis lestadiolaisuus. Ei se ole mitaan oikeaa uskontoa, etta johtokuntaan valitut miespuoliset henkilot tekevat inhimmillisia paatoksia ja lakeja ja saantoja uskonnon nimessa. Typerinta etta ihmiset seuraavat niita ja itse minulla oli helvetinomaine lapsuus kun piti ainaisessa pelkotilassa elaa kun kotona opetus oli aika karmeaa. Itse minusta uskonnon pitaisi tuoda rauhan ja hyvanolon eika jonkun alyttoman seksi kontrollin ja typerien saantojen seuraamisen. Itse olen sita mielta etta jos joku asia kuten varastaminen, raikaus tai toisen ihmeisen henkinen tai fyysinen pahoinpitely ym on vaarin se on vaarin aina. En ole ikina ymmartanyt etta kun lestadiolaiset niin raamattuun uskovat, miten selittavat etta vanahassa testamentissa profeetoilla oli monia vaimoja, miksi se oli silloin jumalan tahto ja niin sanotusti oikein uskonnollisesti jos nykyaikana lestadiolaiset sita paheksuvat ja syntina pitavat. Miksi oli esikoisen lapsen uhraaminen ja tappaminen hyvaksyttya. Ihan tarahtynytta hommaa ja ja sairaan ihmisen puhetta. RAAMATUSSA VIINI VIRTASI JEESUKSEN AIKANA JA NAISET TANSSI ALASTI miten lestadiolaisuus voi selittaa taman. Aika kamalaa kontrollia ja ihmisen piiskaamista. Peto on irti ja se pedon merkki on lestadiolaisuus, havettaa olla suomalianen etta tollasia sairaita ihmisia on siella.

 14. Nimetön 169

  Oli kirjoituksen tarkoitus mikä hyvänsä, niin aina lestadiolaiset nostetaan silmätikuiksi. Ei osata katsoa muuta kuin mistä saataisiin raflaavia aiheita. Olisi hyvä miettiä, ketä se auttaa ja palvelee. Tuskin se palvelee ketään, mutta lisää lasten nuorten ja aikuisten ahdistusta ja syrjintää. Kun on joku josta tehdään silmätikku, niin isommat asiat jäävät varjoon., Tässä yhteiskunnassa on paljon isompia ongelmia ja asioita, joita pitäisi ottaa esille, mutta kun huudetaan yhden pienen ryhmän ongelmia jäävät muut asiat pimentoon. Kannattaisiko ajatella asioita laajemmin ja peilata yhteiskunnan kehitystä, lakien laatimista ja niiden sovellusta, alkohoiperheitten syrjäytmistä, siellä ja muualla rehottavaa pedofiliaa ja herätä vähän avarampaan keskusteluun. Ei ihmisten Ongelmat lähde SRK,sta, vaan jokaisella on omat ongelmansa ja sokeat pisteensä, niin asioista huutavilla, kuin rauhallisesti etenevillä. Kukaan ei saa näillä palstoilla helposti keskusteluun toisenlaista näkemystä eikä voi, eikä viitsi kirjoitella muusta, koska täällä on vain yksi totuus. Ei keskustelu seksuaalisuudesta ole tabu, kaikki eivät vain halua tuoda omaa elämäänsä riepoteltavaiksi ja onneksi siihen on vielä laillinen oikeus. Seksuaalisuudesta kyllä keskustelaan lestadiolaisuudessaa paljon, eikä avioliitot nuorilla ole uskon syytä. Pariutumista tapahtuu mailmassa jo 12 vuodesta eteenpäin, mutta se ei tule esille , kun ei ole lestadiolainen.Pedofiliaa on rikosoikeudellisesti hoidettu lestadiolaisuudessa vuosikymmenia, mutta kun laki on ollut sellainen, kuin on on se ollut todella vaikeata. Niin se on vielä nytkin, lähes puolet rikosilmoituksista raiskauksista ja pedofiliasta jäävät tuomiotta näytön puutteessa ja nämä eivät ole lestadiolaisuudessa tapahtuvia. Joten pysähtykää miettimään muutakin kuin vain lestadiolaisten tekemisiä, niinkuin te te toivotte tehtävän itsellenne tehkää se myös heille. Moni tarvitsee apua, mutta ei saa, eikä ole lestadiolainen tai jokin muu hengellisyyteen kuuluva. Katsokaa hivenen ympärillenne. Jokaiseta asiasta pitää ja saa keskustella, mutta jos painopiste on vain yhdessä ryhmässä niin ei se kanna hedelmää ja se on vain vikojen hakemisessa. Parempi näkökulma olisi se miten voin auttaa ja mikä auttaisi, että ei olisi väärin käytöksiä. Ihmisen pahuuden tähden on kaikkialla tosi isoja väärin käytöksiä. Ei ne ole uskonnon ja sen opetuksen syytä läheskään kaikki, vaikka uskontoa voidaanb käyttää väärinkin, mutta pahuus maailmassa rehottaa. Ken keksisi viisasten kiven sen lopettamiseksi. Kuka puolustaisi raiskattuja lapsiäitejä kehitys maissa, kuka kaikkia kärsiviä ympäri maailmaa. Kärsimystä on paljon, siksi älkäämme lisätkö sitä provosoimalla asioita.

  • Still

   Paljon sanoja, vähän asiaa. Kuka sanoo olevansa Jumalan lapsi Jumalan valtakunnassa? Mitä se tarkoittaa kun Pyhä henki ohjaa tekoja? Ei se ainakaan pahuutta puolusta eikä valehtele tietoisesti. Mihin voimme itse vaikuttaa parhaiten, mistä on lähdettävä korjaamaan itse kukaisenkin? Sanot että pedofiliaa on hoidettu vl liikkeessä rikosoikeudellisesti vuosikymmeniä, valehtelet tai et tiedä asioista mitään. Faktat kertoo aivan toista, ja uhrien kertomukset. Miksi suljet silmäsi oman viitekehyksesi sisällä, eikö sinunkin paras vaikutuskanava näihin asioihin ole siellä missä voit ennaltaehkäistä pahoja tekoja, kaikki muu on retoriikkaa. Kyselet kuka auttaa raiskattuja lapsiäitejä, kuka kaikkia kärsiviä ympäri maailmaa? Voit aloittaa tämän auttamisen parhaiten läheltäsi, lopettamalla pahuuden puolustamisen vl liikkeen sisällä, lopettamalla vaikenemisen silloin kun uhreja pitää puolustaa. On helppo huudella merelle ohjeita maalta.

 15. Kalle

  On kyllä levotonta juttua täällä. ”Kun vl-yhteisö ei hyväksy ehkäisyä, mies voi leimata seksistä kieltäytymisen ehkäisyn käytöksi – ja tätä kautta synniksi” —– ei kai kukaan OIKEASTI ajattele asioita tuolla tavalla.

 16. Logaritmi

  ”Veikkaus, lotto, arpajaiset, joiden takana on ahneus, eivät sovi uskovaiselle. Naisten tukan laittamisenkaan ei tule olla tämän maailman muodon jälkeen, ajaton muoti myös pukeutumisessa, ettemme aiheuttaisi pahennusta. Kristuksen kirkkolaki kehottaa meitä menemään kohti syntiin joutunutta ja kehottamaan häntä parannukseen. ”

  Mitäpä siitä että salataan lasten hyväksikäyttöä ja perheväkivaltaa. Pääasia että kuri säilyy eikä kukaan vl lottoa.

  • JP.

   Jos lotto ja arpajaiset ei sovi uskovaiselle, on myyjäisten arpajaistoiminta lopetettava. Yrittäjyys myös pannaan, samoin kuin hyväpalkkaiset ammatit.

 17. Marika

  ”Kysymys on noussut esiin SRK.n järjestämällä äitikurssilla…”
  Aivan erinomaista kun on otettu puheeksi. Mielestäni osoitus välittämisestä.
  Voi olla, että oman elämänsä isompii ongelmiin voi joutua hakemalla hakemaan apua, Suomessakin, tässä erinomaisessa terveydenhuoltojärjestelmässämme. Annan paljon arvoa tällaiselle SRK.n kurssitoiminnalle. Joku suurissa vaikeuksissa oleva äiti, isä tai lapsi voi saada tukea, lohdutusta ja ohjausta, miten lähteä ratkomaan tilanteita vaikka vain kuuntelemalla luentoa kurssilla tai kuuntelemalla toisia.

  Maailma on täynnä vaikeita kysymyksiä, kärsimystä ja vaivaa. Helvettiin kaikki jonninjoutava paskan jauhanta. Aloitetaan perkaaminen itsestämme, pyritään parempaan ja annetaan toistenkin hyville pyrkimyksille mahdollisuus ja arvoa.

  Vl miehissä ja naisissa on kokemukseni mukaan sama värikäs inhimillisyyden kirjo kuin kaikkialla muualla missä on ihmisiä. Tietenkin. Tiedän useampia vl miehiä, joita arvostan, osasta pidän paljonkin. Olisi väärin ja törkeää painaa heihin joidenkin toisten yksittäisten samaan uskoa tunnustavien, vaikka nyt vaimojaan sortavien miesten leima. Tai vl naisiin leima, etteivät arvostaisi itseään.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s